Inloggen
BROEDERTROUW - ID 9635

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1837-03-04 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1837
Categorie: Passenger-/cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Frigate
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Jan Schouten, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Launch Date: 1836-11-21
Delivery Date: 1837-01-27
Technical Data

Gross Tonnage: 436.00 lasts
 
Length 1: 41.38 Meters Registered
Beam: 7.82 Meters Registered
Depth: 5.63 Meters Registered
Configuration Changes

Datum 1857-02-00
Type: Remeasurement
Omschrijving: In februari 1857 mat het schip 810 tonnen of 428 lasten, oude meting (wanneer de hermeting had plaats gevonden, is onbekend

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1837
Datum agenda: 1837-03-04
Register nr: 18370059
Scheepsnaam: BROEDERTROUW
Type: Fregat
Lasten: 436
Gebouwd in provincie: Zuid-Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Kist Ezn., A.
Plaats: Dordrecht
Kapitein op moment van verzoek: Hazewinkel, J.H.
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1837-01-27 BROEDERTROUW
Manager: A. Kist Ezn & H. van der Sande c.s., Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: A. Kist Ezn & H. van der Sande c.s., Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands

Date/Name Ship 1841-12-00 BROEDERTROUW
Manager: J. van Wageningen, e.a., Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: rederij van het betreffende schip, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands

Date/Name Ship 1857-03-07 BROEDERTROUW
Manager: Firma Klerk & Voogd, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: rederij van het betreffende schip, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands

Date/Name Ship 186?-00-00 CHRISTINE
Manager: J.H. Christiansen, Tønsberg, Norway
Eigenaar: J.H. Christiansen, Tønsberg, Norway
Shareholder:
Homeport / Flag: Tønsberg / Norway
Callsign: HLRJ
Additional info: Christiansen was eigenaar sinds 1872, misschien al sinds 1863

Ship Events Data

1838-04-16: Damaged
PGC 010538. Het schip (opm: fregat) de BROEDERTROUW, kapt. J.H. Hazewinkel, van Dordrecht naar Batavia, is volgens brief van Dordrecht van den 22 April, in de vroege ochtend van den 16 dito, bij Klundert ten anker liggende, door de bliksem getroffen, waardoor de bramsteng en drie ijzeren knipbanden der fokkemast verbrijzeld zijn; door een stoomboot naar Helvoet gesleept zijnde, is na gehouden inspectie gebleken dat de mast uitgenomen moest worden om dezelve nader te onderzoeken en te repareren.
1840-01-01: Grounded
ZP 020140. Helvoet, 1 januari. Het schip BROEDERTROUW, kapt. Hazewinkel, van Batavia, laatst van Brouwershaven, zit op het Pampus aan de grond.
ZP 030140. Helvoet, 2 januari. Het schip BROEDERTROUW is heden nacht met hoog water van het Pampus gekomen en naar Dordrecht opgezeild.
1852-03-08: Damaged
DC 130352. Hartlepool, 9 maart. Het fregatschip BROEDERTROUW, kapt. Hordijk, van Dordrecht alhier aangekomen om een lading steenkolen voor Hongkong in te nemen, is gisteren omgeslagen en vol water gelopen, en ligt in een gevaarlijke positie. Een sleepboot welke aan die zijde lag waar het schip overviel, is dien ten gevolge gezonken. De BROEDERTROUW heeft bij de val op de boot zijn stengen gebroken. Men neemt heden maatregelen om het schip weder recht te krijgen en in vlot water te brengen.
NRC 130352. Hartlepool, 9 maart. Het Nederlandse schip BROEDERTROUW ligt nog steeds in dezelfde positie en voor het grootste gedeelte onder water. Men is bezig met de toebereidselen om het schip recht te brengen.
1853-10-22: Damaged
NRC 271053. Cardiff, 22 oktober. Het Nederlandse schip BROEDERTROUW, kapt. Hordijk, van deze plaats naar Singapore, is, ter rede van Penarth, onklaar geraakt van het Engelse schip LORD ELGIN. Beide bodems bekwamen belangrijke schade en zullen naar Bristol gebracht worden om te repareren.
1857-03-07: Sold at auction
NRC 220257. Advertentie. H. Vriesendorp, J.P.M. Boonen, E. Mauritz, A.C. van Wageningen Jr, P.J. de KANTER Jr, H. Boonen, D. de Jongh Wz, J. Vriesendorp en B. de Witt, makelaars te Dordrecht, presenteren, als last hebbende van hun meesters, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, bij openbare veiling te verkopen een extra-ordinair welbezeild gekoperd en kopervast fregatschip, genaamd BROEDERTROUW, varende onder Nederlandse vlag en gevoerd door kapt. A.J.B. Hordijk. Volgens Nederlandse meetbrief lang 41,38 ellen, wijd 7,82 ellen, hol 5,63 ellen, en alzo gemeten op 810 tonnen of 428 lasten, met al deszelfs rondhouten, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsbehoeften, breder bij inventaris vermeld, en zo als hetzelve schip is liggende in de Kalkhaven te Dordrecht. De verkoping zal plaats hebben ten huize van J. Zahn, in het Nederlandsch Koffijhuis over het Marktplein te Dordrecht, op zaterdag de 7e maart 1857, des middags ten twaalf ure precies. Nadere onderrichting te bekomen bij bovengenoemde makelaars of bij de kargadoors Gerard Mauritz, J.B. 't Hooft en Sandberg en Co, te Dordrecht.(opm: volgens acte NA 3.03.54 nr.224, verkocht F. van Wageningen de gehele rederij van het schip, zijnde voor zich en 99 andere eigenaren (part-owners)
NRC 080357. Rotterdam, 7 maart. Het fregatschip BROEDERTROUW is heden te Dordrecht in veiling verkocht aan de heren Klerk & Voogd aldaar voor de som van NLG 21.000.
1857-11-25: Damaged
NRC 300158. Probolingo, 23 november 1857. De 25e november, ’s namiddags ten 3½ ure, sloeg de bliksem in het alhier ter rede liggend met steenkolen beladen schip (opm: fregat) BROEDERTROUW, kapt. G. Rotgans, waardoor de voorbramsteng van gemelde bodem verbrijzeld werd.
1863-00-00: History
JB 200563. Het schip BROEDERTROUW, gevoerd geweest door kapt. Rotgans, groot 450 lasten, is uit de hand verkocht aan een Noorse rederij. (opm: deze verkoop zal in maart/april 1863 zijn geschied)
1898-08-00: Final Fate: Condemned

Op reis in ballast van Londen naar Ornskoldsvik (Zweden) is de CHRISTINE op niet vermelde datum in 1898 lek te Husø (bij Tønsberg) binnengelopen en daar in augustus 1898 afgekeurd. (bron: Malmstein)
Volgens een advertentie in de krant Fredrikstad Tilskuer van 10 januari 1899 werd de inventaris van de CHRISTINE, groot 733 ton netto nieuwe meting, afgetuigd liggend bij de Ingebretsens Skibsvaerft te Husø, op 19 januari 1899 publiek geveild. De hulk zal daarna zijn gesloopt of als lichter gebruikt.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1837
Kapitein: Hazewinkel, Jacob Hindriks
College: Tot Nut van Handel en Zeevaart, Dordrecht
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1840
Kapitein: Menkman Jr., Willem Rudolph
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 522
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1841
Kapitein: Stam de Jonge, Gijsbertus Isaak
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 598
Overige informatie: Van 1841 tot 1845 ook lid van Tot Nut van Handel en Zeevaart te Dordrecht, vlagnummer 3.

Datum vanaf: 1845
Kapitein: Brouwer, Nanne Harms
College: Tot Nut van Handel en Zeevaart, Dordrecht
Vlagnummer: 3
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1848
Kapitein: Kunst, Jan Gerrit
College: Tot Nut van Handel en Zeevaart, Dordrecht
Vlagnummer: 3
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1851
Kapitein: Hordijk, Anne Johan Bastiaan
College: Tot Nut van Handel en Zeevaart, Dordrecht
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1857
Kapitein: Rotgans, Gerrit Gerritsz.
College: Tot Nut van Handel en Zeevaart, Dordrecht
Overige informatie: Kapt. G. Rotgans Gzn. was ook lid van Zeemanshoop te Amsterdam

Algemene informatie

1836

DC 221136
Dordrecht, 21 november. Het fregatschip BROEDERTROUW, zullende gevoerd worden door kapt. J.H. Hazewinkel, en bestemd voor de vaart op Oost-Indië, is heden namiddag even na 3 ure met het beste succes van de werf van de scheepsbouwmeester Jan Schouten te water gelaten; terwijl, onmiddellijk daarna, op diezelfde werf, de kiel is opgehaald voor een nieuwe bodem, die de naam voeren zal van de ZWIJGER.
AH 301136
Provincie Zeeland, dd. 26 november. Bij het te water lopen van het te Dordrecht nieuw gebouwde fregatschip DE BROEDERTROUW, van de werf des scheepsbouwmeesters Jan Schouten, op de 21e dezer, is dit in vele opzichten gedenkwaardig uur plechtstatig gevierd, door de broeders vrijmetselaren, deelhebbers, enz., onder het voorzitterschap van de om zijn braafheid en oprechte rondborstigheid, zo wel als om zijn bekwaamheid en edel karakter algemeen en inzonderheid bij de orde, hoog geachte heer J. Schouten, met een maçonnieke maaltijd van ruim 90 couverts. Oprechte vrolijkheid en gulle broederlijke vriendschap, dichterlijke en muzikale talenten, hartgrondige toasten voor het welzijn van onze edele monarch, zijnde geliefde zonen en leden van het Vorstelijk Huis, zielroerende toespraken voor het welzijn van onze dierbare geboortegrond, koophandel en zeevaart, zullen het herdenken aan dit feestmaal in de harten der aldaar tegenwoordig geweest zijnde nog lang levendig doen blijven. Zijnde de afloop van het schip de BROEDERTROUW, door het uitreiken van een gedenkpenning aan de broeders deelhebbers, waarop door de schoonste zinnebeelden deze gebeurtenis wordt uitgedrukt, der vergetelheid onttrokken.
RC 131236
Rotterdam, 12 december. De gedenkpenning, welke de heer J. Schouten, scheeps-bouwmeester te Dordrecht, onlangs voor eigen rekening, door de kundige hand van de heer J.P. Schouberg, graveur aan ’s Rijks munt te Utrecht, heeft laten vervaardigen, als een erkentelijke herinnering wegens het op de 21e der vorige maand van zijn werf te water gelopen schip DE BROEDERTROUW, voor rekening van enige leden der Nederlandse Vrijmetselaars-Orde gebouwd, stelt voor, aan de ene zijde, een roer, als zinnebeeld van het schip, met de naam BROEDERTROUW door het anker, als het beeld der hoop op het welgelukken dezer onderneming, omgeven en versierd door een acacia-tak, een zinteken dier Orde; terwijl aan de keerzijde, in een krans van laurieren, als zinnenbeeld der onverwelkbaarheid, de woorden staan Erkentenis voor Broedertrouw, met de dagtekening en het jaartal waarop het schip is te water gelaten.

1837
 
RC 230337
De 21e dezer zeilde van Helvoetsluis BROEDERTROUW, kapt. J.H. Hazewinkel, naar Batavia. (opm: vertrek op de eerste reis van het schip, het schip zou op 3 juli 1837 te Batavia aankomen; de eerste zeebrief werd verstrekt op 4 maart 1837)
RC 211137
Van Soerabaya zijn gezeild de Nederlandse schepen DE VROUW HENDRIKA over Batavia naar Amsterdam, BROEDERTROUW naar Passaroeang en BATAVIER naar Samarang.
RC 161237
Straat Sunda zijn doorgezeild de Nederlandse schepen MERCURIUS en HOLLAND naar Batavia, BROEDERTROUW en RHOON EN PENDRECHT naar Rotterdam.
RC 191237
Den 16 arriveerde DE VRIENDSCHAP, J. Kwakkelstein, van Bilbao; BROEDERTROUW, J.H. Hazewinkel, van Batavia.

1838

PGC 010538
Het schip (opm: fregat) de BROEDERTROUW, kapt. J.H. Hazewinkel, van Dordrecht naar Batavia, is volgens brief van Dordrecht van den 22 April, in de vroege ochtend van den 16 dito, bij Klundert ten anker liggende, door de bliksem getroffen, waardoor de bramsteng en drie ijzeren knipbanden der fokkemast verbrijzeld zijn; door een stoomboot naar Helvoet gesleept zijnde, is na gehouden inspectie gebleken dat de mast uitgenomen moest worden om dezelve nader te onderzoeken en te repareren.

1839

DC 170139
Hellevoetsluis, 150139. Gisteren arriveerden alhier, onder meer anderen, de schepen KLEINKINDEREN, kapt. H. den Breems, van Lissabon, VRIENDSCHAP, kapt. J. Kwakkelstein, van Messina, en BROEDERTROUW, kapt. J.H. Hazewinkel, van Batavia
PGC 180139
Kapt. Uil, voerende het schip VLASHANDEL, van Batavia te Helvoet binnen, heeft op 15 januari op de hoogte van Wight gepraaid het schip de BROEDERTROUW, kapt. Hazewinkel, van Batavia naar Dordrecht.
DC 220139
Hellevoetsluis, 18 januari. Het fregatschip BROEDERTROUW is door Zr.Ms. stoomboot CURAÇAO op de rede gesleept.
DC 260139
Dordrecht, 25 januari. Aan deze stad is gearriveerd: het schip BROEDERTROUW, kapt. J.H. Hazewinkel, van Passarouang, met suiker en koffij.
DC 070339
Advertentie: Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia voor passagiers en goederen, om de 20e dezer maand te Hellevoetsluis tot vertrek gereed te zijn het buitengewoon snelzeilend gekoperd fregatschip BROEDERTROUW, gevoerd door kapt. J.H. Hazewinkel, en voorzien van een bekwaam scheepsdoctor. Adres bij de scheepsmakelaars Sandberg & Co, G. Mauritz en J.B. 't Hooft, aldaar.
DC 031039
Dordrecht, 2 oktober. Het fregatschip BROEDERTROUW, kapt. J. Hazewinkel, is 7 juli, op de reis van deze stad naar Batavia, bij Anjer gepraaid.
DC 141139
Dordrecht, 13 november. Volgens bericht van Batavia waren van daar naar Sourabaya gezeild: De 19e juni GENERAAL BARON VAN GEEN, kapt. Weyland, de 18e juli de BROEDERTROUW, kapt. Hazewinkel, en de 23e juli, de JACOB CATS, kapt. Derks. Laatst gemelde was daags te voren te Batavia aangekomen.De OUD ALBLAS, kapt. Strumphler, was de 19e juni van Batavia te Sourabaya aangekomen.
DC 191239
Dordrecht, 18 december. Met het schip (opm: schoener) HEEMSKERK, kapt. C.G. Blankert, de 15e dezer na posttijd in Texel binnen gekomen, en hetwelk de reis naar Batavia en terug in 6 maanden en 2 dagen volbracht heeft, zijn berichten van daar aangebracht tot de 22e september l.l.
Volgens dezelve had het schip de JACOB CATS, kapt. W.B. Derks, de 17e september de reis van Batavia naar Dordrecht aangenomen, en zou het schip BROEDERTROUW, kapt. J.H. Hazewinkel, de 15e te Batavia van Cheribon teruggekomen, mede onverwijld de tehuisreis aannemen. Het schip de ZWIJGER, kapt. P.M. Vogelsang, was de 19e van Dordrecht in Straat Sunda, PICTURA, kapt. B. Varkevisser, de 12e van Batavia naar Sourabaya gezeild, en de STAD THIEL, kapt. E. M. Chevallier, de 2e september van Sourabaya te Passaroeang aangekomen.
DC 261239
Dordrecht, 25 december. Volgens particulier bericht is eergisteren te Brouwershaven binnen gekomen het van Batavia komende en naar deze stad bestemde fregatschip BROEDERTROUW, kapt. J.H. Hazewinkel.

1840

ZP 020140
Helvoet, 1 januari. Het schip BROEDERTROUW, kapt. Hazewinkel, van Batavia, laatst van Brouwershaven, zit op het Pampus aan de grond.
ZP 030140
Helvoet, 2 januari. Het schip BROEDERTROUW is heden nacht met hoog water van het Pampus gekomen en naar Dordrecht opgezeild.
DC 040140
Dordrecht, 3 januari. Aan deze stad is gearriveerd: het schip BROEDERTROUW, kapt. H. Hazewinkel, van Batavia, met suiker, koffie en tin.
DC 040140
Advertentie. Heden ontvingen wij de hartverscheurende tijding, dat onze veelgeliefde oudste zoon, Everhardus Kristianus (opm: Volkersz), tweede stuurman op het fregatschip de BROEDERTROUW, kapt. J. H. Hazewinkel, na een gelukkige reis de 23 december j.l. van Java in het Vaderland teruggekeerd, in den avond van de 28e december jl. op de rede van Brouwershaven, door een ongelukkig toeval, in de bloeiende leeftijd van 23 jaren, zijn graf in de golven heeft gevonden. Een ieder welke den braven veelbelovende jongeling gekend hebben, zullen diep beseffen de slag welke ons treft.
Ginneken, bij Breda, de 1 januari 1840. H. Volkersz, C. H. Volkersz, geb. van Keulen.
Vrienden en bekenden gelieven deze algemene ook als bijzondere kennisgeving aan te nemen.
DC 050340
Advertentie. In Dordrecht naar Batavia in lading, om 25 maart te Hellevoetsluis tot vertrek gereed te zijn, het op nieuw gekoperd, en van een uitmuntende inrichting voor passagiers voorzien tweedeks fregatschip BROEDERTROUW, kapt. W.R. Menkman junior. Adres bij de cargadoors G. Mauritz, J.B. 't Hooft en Sandberg en Comp., zo mede bij de kapitein aan boord.
DC 260340
Gisteren morgen omstreeks 8 uur is van voor deze stad vertrokken, het fregatschip BROEDERTROUW, kapt. W.R. Menkman, bestemd naar Batavia.
DC 081240
Dordrecht, 7 december. Volgens brief van Pasoeroean, van 5 augustus, zou kapt. J. van der Linden, voerende het fregatschip ORION, de 10ealdaar zijne laatste suiker innemen, en dan naar Samarang verzeilen om de lading met koffij aan te vullen en vervolgens de terugreis naar het vaderland aan te nemen. Door zijn lang oponthoud in Oost Indië, vooral te Batavia, had hij verscheiden zieken gehad, maar nog niemand zijner equipage verloren.
Voorts verneemt men, dat gearriveerd waren, te weten: te Batavia de 8 augustus de STAD TIEL, kapt. E.M. Chevalier, de 1e mei uit Texel gezeild; te Pasoeroean op de 27e juli de DELTA, kapt. G. Crans; te Sourabaya de 24e juli de JACOB CATS, kapt. W.B. Derks, en de 28e juli de BROEDERTROUW, kapt. W.R. Menkman.
Onder de te Batavia de 12e augustus ter rede liggende schepen worden wijders genoemd de DANKBAARHEID, kapt. Veltman, die, wederom naar China bevracht, de 15e de reis derwaarts zou aannemen, en de JACOB CATS, kapt. W.B. Derks, als de 10e september gereed zullende zijn om van Batavia de terugreis naar het vaderland aan te nemen.

1845

DC 140145
Brouwershaven, 12 januari. Op 11 dezer van hier uitgezeild JONGE HENDRIK, kapt. H.J. Schuring, van Windau, naar Antwerpen.
Te Texel binnengekomen op 9 januari het schip BROEDERTROUW, kapt. Stam de Jonge, van Batavia, laatst van Cowes.
Te St. Helena aangekomen op 25 november STAD ’S HERTOGENBOSCH, kapt. Westerouen van Meeteren, van Batavia naar Amsterdam.
DC 260845
Dordrecht, 25 augustus. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn op heden bevracht de navolgende schepen, als:
Voor Amsterdam: POLLUX, kapt. A.P. Klein; CHRISTOPHORUS COLUMBUS, kapt. K. Wilger; MAXIMILIAAN THEODOOR, kapt. D. Boelhouwer; ANNE EN ELISE, kapt. C.J. Jaski, en ZEEMANSHOOP, kapt. G.J. Teensma.
Voor Rotterdam: MARIJ EN HILLEGONDA, kapt. J. Martens, en BROEDERTROUW, kapt. N.H. Brouwer, van Dordrecht.
Voor Dordrecht: TIMOR, kapt. C.M. Borghorst.
DC 041045
Advertentie. Publieke vrijwillige verkoping, in het Koffiehuis bij J. Zahn, over het Marktplein, te Dordrecht, ten overstaan van de notaris Schultz Van Haegen. Op 18 oktober, des morgens ten elf ure, zullen worden geveild en dadelijk daarna afgeslagen, de volgende scheepsaandelen:
-   1/288e aandeel in het fregatschip de BROEDERTROUW.
-   Twee aandelen, ieder groot NLG 400,-, in de Maatschappij van Dordrechtsche Scheepsreederij.
Alles met recht tot de eerstvolgende uitdelingen. Nadere onderrichting ten kantore van voornoemde notaris.

1849

NRC 190549
Verkoping van Scheeps-aandelen in het Nederlandsche Koffijhuis te Dordrecht op vrijdag de 18e mei.
-  1/144e Aandeel in het fregatschip BROEDERTROUW, strijkgeld NLG 10, in veiling NLG 735, afgemijnd NLG 740.
-  1/144e Aandeel in het fregatschip BROEDERTROUW, strijkgeld NLG 10, in veiling NLG 740, in slag afgelopen.
-  1/144e Aandeel in het fregatschip BROEDERTROUW, strijkgeld NLG 10, in veiling NLG 740, in slag afgelopen.
-  1/144e Aandeel in het fregatschip BROEDERTROUW, strijkgeld NLG 10, in veiling NLG 740, in slag afgelopen.
Deze vier aandelen zijn gecombineerd afgemijnd voor NLG 2965.
-  1/24e Aandeel in het barkschip CLARA ANNA MARIA, in trekgeld NLG 25, in veiling NLG 1760, in slag NLG1960.
-  Een aandeel in de Maatschappij der Dordtsche Scheepsreederij, groot NLG 400, in trekgeld NLG 5, in veiling NLG 540, in slag NLG 550.
-  Een dito, in trekgeld NLG 5, in veiling NLG 550, in slag afgelopen.
-  Een dito, in trekgeld NLG 5, in veiling NLG 545, in slag afgelopen.
-  Een dito, in trekgeld NLG 5, in veiling NLG 540, in slag afgelopen.
-  Een dito, in trekgeld NLG 5, in veiling NLG 535, in slag afgelopen.
-  Een dito, in trekgeld NLG 5, in veiling NLG 530, in slag afgelopen.

1850

NRC 020550
Rotterdam, 1 mei. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 37 schepen, als:
Voor Rotterdam: DRIE MARIA’s, kapt. Verbeek, de MAAS, kapt. Timmermans, NIEUW-LEKKERLAND, kapt. Hofman, VICE-ADMIRAAL GOBIUS, kapt. Zwart, J.C.J. VAN SPEIJK, kapt. Vonk, CERES, kapt. van Reijn van Alkemade, BORNEO, kapt. Hansen, PADANG, kapt. Van der Linden, BROEDERTROUW (van Dordrecht), kapt. Kunst, IDA WILLEMINA (van Dordrecht), kapt. Rotgans, VIER GEBROEDERS, kapt. Noltée, EMILIE, kapt. Marker, GOUVERNEUR-GENERAAL ROCHUSSEN, kapt. nog onbekend, NOORD, kapt. Pott en JEANNETTE EN CORNELIA (van Dordrecht), kapt. Veltman.
Voor Amsterdam: STRAAT SUNDA, kapt. Zeylstra, WATERLOO, kapt. Van Epen, JOHANNA, kapt. Schippers, LOUISA MARIA, kapt. Herderschee, GENERAAL LIST, kapt. Sandman, ELISABETH EN ANTOINETTA, kapt. Besier, WILLEM BARENDZ, kapt. Landzaat, JACOB ROGGEVEEN, kapt. Rolff, JAVAAN, kapt. Dekker, SIRIUS, kapt. Mulder, CATHARINA JOHANNA, kapt. Jaski, RABENHAUPT, kapt. Prange, ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, kapt. Kley, OUD-ALBLAS, kapt. Budde, GOED VERTROUWEN, kapt. Nannings, WILLEM ERNST, kapt. Wittebol, STAD TIEL, kapt. Chevalier, ECHO, kapt. Buikes, en CORNELIA, kapt. Jonker.
Voor Schiedam: OUD-NEDERLAND, kapt. De Boer en VAN DER PALM, kapt. Muntendam.
Voor Dordrecht: ANNA, kapt. Cramer.

1851

JC 010151
Tagal, 21 december. Aangekomen. De 16e dezer: Nederlandse bark THAELIONG, kapt. Tan Tonghaij, van Cheribon de 14edecember. Nederlandse bark GAONLIE, kapt. I. Hingliem, van Pekalongan de 14e december.
Vertrokken. De 16e dezer: Nederlandse bark BATAVIA, kapt. Tan Yngok, naar Batavia. Nederlandse bark PHAIJLIANG, kapt. Tan Tonghaij, naar Rembang. De 17e dezer: Nederlandse bark GOANLIE, kapt. I. Hingliem, naar Rembang. De 21e dezer: Nederlands schip BROEDERTROUW, kapt. J.C. Kunst, naar Rotterdam.
DC 230151
Advertentie. Openbare verkoping, ten overstaan van de notaris Van Dorsser, bij veiling op woensdag 5 februari 1851, en bij afslag op woensdag 12 februari, beiden ’s voormiddags 11 ½ ure, in het Koffijhuis van Zahn, te Dordrecht, van scheepsaandelen:
1/288 aandeel in het fregatschip BROEDERTROUW, met inventaris.
1/144 aandeel in het fregatschip DELTA, met inventaris.
1/144 aandeel in het fregatschip OSIRIS, met inventaris.
Vier aandelen in de Maatschappij der Dordrechtsche Scheepsreederij, ieder groot NLG 400,- no. 115, 301, 492 en 501.
1/24 aandeel in het barkschip ANNA, met inventaris.
DC 080251
Advertentie. Verkoping van scheepsaandelen, ten overstaan van de notaris Van Dorsser, op woensdag 12 februari 1851, ’s voormiddags 11½ ure, in het Koffijhuis van Zahn, te Dordrecht:
1/288 In het fregatschip BROEDERTROUW
1/144 In het fregatschip DELTA.
1/144 In het fregatschip OSIRIS.
Zes aandelen in de Maatschappij der Dordrechtsche Scheepsreederij.
1/24 in het barkschip ANNA.
NRC130251
Verkoping van scheepsaandelen in het Nederlandsche Koffijhuis van J. Zahn te Dordrecht, op woensdag de 12e februari 1851:
- Een 288ste aandeel in het fregatschip BROEDERTROUW, kapt. J. G. Kunst, strijkgeld NLG.5, in veiling NLG 315; in slag NLG 10 daarboven. Koper de heer H. Boet.
-  Een 144ste aandeel in het fregatschip DELTA, kapt. G. Crans, strijkgeld NLG 5, in veiling NLG 655, in beslag afgelopen. Koper de heer H. Vriesendorp.
-  Een 144ste aandeel in het fregatschip OSIRIS, kapt. P.Y. Jobs, strijkgeld NLG 5, in veiling NLG 760, in slag NLG 10, daar boven. Koper de heer S. Zadoks.
-  Een aandeel in de Maatschappij der Dordrechtsche Scheepsreederij, strijkgeld NLG 5, in veiling NLG 500, in slag afgelopen. Koper de heer H. Backer.
-  Een dito dito, strijkgeld NLG 5, in veiling NLG 485, in slag afgelopen. Koper de heer J.N. Pieren
-  Een dito dito, strijkgeld NLG 5, in veiling NLG 465, in slag afgelopen. Koper de heer Dicke Jr.
-  Een dito dito, strijkgeld NLG 5, in veiling NLG 465, in slag afgelopen. Koper de heer Dicke Sr.
-  Een dito dito, strijkgeld NLG 5, in veiling NLG 460, in slag afgelopen. Koper de heer J.N. Pieren
-  Een dito dito, strijkgeld NLG 5, in veiling NLG 455, in slag afgelopen. Koper de heer A. Bemold.
-  Een 24ste aandeel in het barkschip ANNA, kapt. W. M. Cramer, strijkgeld NLG 20, in veiling NLG 2.425, in slag NLG 475, daar boven. Koper de heer Quak.
-  Een 24ste aandeel in het barkschip ANNA, kapt. W. H. Cramer, strijkgeld NLG 20, in veiling
NLG 2.600, in slag NLG130, daar boven. Koper de heer H. Vriesendorp

1852

DC 130352
Hartlepool, 9 maart. Het fregatschip BROEDERTROUW, kapt. Hordijk, van Dordrecht alhier aangekomen om een lading steenkolen voor Hongkong in te nemen, is gisteren omgeslagen en vol water gelopen, en ligt in een gevaarlijke positie. Een sleepboot welke aan die zijde lag waar het schip overviel, is dien ten gevolge gezonken. De BROEDERTROUW heeft bij de val op de boot zijn stengen gebroken. Men neemt heden maatregelen om het schip weder recht te krijgen en in vlot water te brengen.
NRC 130352
Hartlepool, 9 maart. Het Nederlandse schip BROEDERTROUW ligt nog steeds in dezelfde positie en voor het grootste gedeelte onder water. Men is bezig met de toebereidselen om het schip recht te brengen.
NRC 200552
Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de volgende 32 schepen, als:
Voor Rotterdam J.C.J. VAN SPEIJK, kapt. J. Noltee; NOVA ZEMBLA, kapt. L. Heykoop; ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, kapt. A. Glazener; HENDRIK JAN, kapt. P. Wap; KAREL AUGUST, kapt. J. van Vollenhoven; ABEL TASMAN, kapt. J. Hensing; JACOBA CORNELIA, kapt. G.H. Lodewijks.
Voor Dordrecht: IDA WILLEMINA, kapt. B.P. van Wijland; BROEDERTROUW, kapt. A.J.B. Hordijk.
Voor Amsterdam: AFRIKA, kapt. C. Onman, ZEEMEEUW; kapt. H.L. Kaijzer; TRITON, kapt. H. Olie; ANNA MARGARETHA, kapt. J.J.S. Ruhl; WASSENAAR, kapt. A. Hofstee; PEKING, kapt. K.H. Leonhardt; WILLEM ERNST, kapt. B.J. Doornik; JACOB ROGGEVEEN, kapt. H. Rolff; ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. G.M. Titsingh; JOHANNA HENDRIKA, kapt. K. Hoek; CHINA, kapt. J.G. Appel; STRAAT BALIE, kapt. G. Mulder; ELISABETH ANTONIA, kapt. J.H. Schippers; WATERLOO, kapt. W.W. van Epen; WILHELMINA LUCIA, kapt. J.P. Carst; WILLEM EN CAREL, kapt. T. de Meester; HENRIETTE, kapt.J.W.J. Witsen Elias; MENTOR, kapt. kapt. D.A. Zijlstra; ARGO, kapt. B.J. Scherpbier; ANNA EN CHRISTINA, kapt.J.C. Voon.
Voor Middelburg: COMMERCIE COMPAGNIE, kapt. M. Butijn; PHOENIX, kapt. P.J. Kasse; PAULINE, kapt. B.J. Post.
NRC 151252
Batavia, 27 oktober. Vrachten naar Engeland GBP 2.2/- à 2.10/-, naar New York USD 10 à 12. Het Nederlandse schip JAN HENDRIK is naar Batavia gezeild, waarheen de BROEDERTROUW en IDA ELISABETH ook zullen vertrekken.

1853

NRC 210853
Verkoping van scheepsaandelen, in het Nederlandsch Koffijhuis, van J. Zahn, te Dordrecht, op vrijdag 19 augustus:
1/60 Aandeel in het barkschip DE ZWIJGER, gevoerd door kapt. J.H. Mugge, in veiling NLG 875, in slag daarboven NLG 45.
1/144 Aandeel in het fregatschip OSIRIS, kapt. G. Crans, in veiling NLG 630, in slag daarboven NLG 50.
1/144 Dito dito, in veiling NLG 680, in slag afgelopen.
1/144 Dito dito, in veiling NLG 680, in slag daarboven NLG 5.
1/144 Aandeel in het fregatschip DELTA, kapt. J.G. Kunst, in veiling NLG 640, in slag daarboven NLG 10.
1/144 Dito dito, in veiling NLG 650, in slag daarboven NLG 5.
1/144 Dito dito, in veiling NLG 655, in slag afgelopen.
1/144 Dito dito, in veiling NLG 655, in slag afgelopen.
1/144 Dito dito, in veiling NLG 655, in slag afgelopen.
1/144 Dito dito, in veiling NLG 655, in slag afgelopen.
1/144 aandeel in het fregatschip BROEDERTROUW, kapt. A.J.B. Hordijk, in veiling NLG 530, in slag daarboven NLG 5.
1/144 Dito dito, in veiling NLG 535, in slag daarboven NLG 10.
1/144 Dito dito, in veiling NLG 535, in slag afgelopen.
1/144 Dito dito, in veiling NLG 535, in slag afgelopen.
1/144 Dito dito, in veiling NLG 535, in slag afgelopen.
1/144 Dito dito, in veiling NLG 535, in slag afgelopen.
De trekgelden waren per aandeel één percent.
NRC 271053
Cardiff, 22 oktober. Het Nederlandse schip BROEDERTROUW, kapt. Hordijk, van deze plaats naar Singapore, is, ter rede van Penarth, onklaar geraakt van het Engelse schip LORD ELGIN. Beide bodems bekwamen belangrijke schade en zullen naar Bristol gebracht worden om te repareren.

1856

NRC 020256
Verkoping van scheepsaandelen, in het Nederlands Koffijhuis van J. Zahn te Dordrecht, op vrijdag 1 februari.
-  1/60 Aandeel in het barkschip JEANNETTE EN CORNELIA, kapt. F.K. Veldman, trekgeld 1%, voor NLG 625, in slag afgelopen.
-  1/30 Aandeel in het fregatschip BIESBOSCH, kapt. J.H. Mugge, trekgeld 1%, voor NLG 1300, in slag NLG 50 daarboven verkocht.
-  1/144 Aandeel in de vermoedelijke baten van het vergane fregatschip DELTA (opm: zie NRC 280254), trekgeld 1%, voor NLG 55, in slag afgelopen.
-  1/30 Aandeel in het kofschip HINDERIKA, kapt. R.R. Huisman, trekgeld 1% voor NLG 155, in slag NLG 40 daarboven verkocht.
-  1/32 Aandeel in het barkschip TIMOR, kapt. F. Agema, trekgeld 1% voor NLG 625, in slag afgelopen.
-  1/64 Aandeel in het fregatschip ADMIRAAL VAN HEEMSKERK, kapt. J. Koning, trekgeld 1% voor NLG 525, gemijnd NLG 65 daarboven.
-  1/64 Aandeel dito dito; trekgeld 1% voor NLG 575, gemijnd voor NLG 25 daarenboven.
-  1/30 Aandeel in het barkschip CORNELIS GIPS, kapt. de Haan, trekgeld 1% voor NLG 3100, gemijnd NLG 200 daarboven.
-  Een aandeel in de Maatschappij der Dordtsche Scheepsreederij, groot NLG 400, trekgeld 1% voor NLG 480, gemijnd voor NLG 5 daarboven.
-  1/144 Aandeel in het fregatschip OSIRIS, kapt. G. Crans, trekgeld 1% voor NLG 600, in slag NLG 25 daarenboven opgehouden.
-  1/144 Aandeel, dito dito; trekgeld 1% voor NLG 600, in slag NLG 25 daarenboven, opgehouden.
-  1/144 Aandeel, dito dito; trekgeld 1% voor NLG 615, in slag NLG 10 daarenboven, opgehouden.
-  1/144 Aandeel, dito dito; trekgeld 1% voor NLG 620, in slag NLG 5 daarenboven, opgehouden.
-  1/144 Aandeel, dito dito; trekgeld 1% voor NLG 620, in slag NLG 5 daarenboven, opgehouden.
-  1/144 Aandeel, dito dito; trekgeld 1% voor NLG 620, in slag NLG 5 daarenboven, opgehouden.
-  1/144 Aandeel, dito dito; trekgeld 1% voor NLG 620, in slag NLG 5 daarenboven, opgehouden.
-  1/144 Aandeel, dito dito; trekgeld 1% voor NLG 620, in slag afgelopen.
-  1/144 Aandeel in het fregatschip BROEDERTROUW, kapt. A.J.B. Hordijk; trekgeld 1 % voor NLG 400, in slag NLG 50 daarenboven, opgehouden.
-  1/144 Aandeel, dito dito; trekgeld 1% voor NLG 400, in slag NLG 50 daarenboven, opgehouden.
-  1/144 Aandeel, dito dito; trekgeld 1% voor NLG 400, in slag NLG 50 daarenboven, opgehouden.
-  1/144 Aandeel, dito dito; trekgeld 1% voor NLG 400, in slag NLG 50 daarenboven, opgehouden.
NRC 030456
Canton, 13 februari. Scheepsvrachten zijn stijgende, naar Londen GBP 5. Het Nederlandse schip MAASSTROOM is naar Hamburg gezeild. De REIJERWAARD van Rotterdam is bezig met lossen. De SUMATRA, EVERDINA ELISABETH, CORNELIS SMIT en JUNO nemen te Hongkong passagiers voor Australië. De ALMELO, ZUID-HOLLAND, VROUW JOHANNA en ARGO zijn op de kust. De KENAU HASSELAAR, EUTERPE en BROEDERTROUW bevinden zich te Hongkong.
NRC 040656
Canton (opm: Guangzhou), 13 april. De scheepsvrachten zijn flauw doch niet lager, naar Londen GBP 4,10. De NEDERLANDSCH INDIE is voor Shanghai geëxpedieerd. De BELLONA is tot $ 37.500 (opm: blokvracht) aangenomen om koelies in te nemen op de kust voor Havana; voor iedere dode op de reis $ 75 minder. De REIJERWAARD is naar Siam gezeild onder charter van $ 1750 per maand. De BROEDERTROUW en ALBLASSERWAARD zijn naar Batavia vertrokken. De PAULINE lost steenkolen en de JAN HENDRIK laadt voor San Francisco. De VROUW JOHANNA, ARGO, ZUID-HOLLAND, PROTEUS en EMILIE zijn op de kust. De ALMELO is aangenomen tot GBP 4/15 van Manilla naar Falmouth en de BEATRIX laadt tot GBP 4 à GBP 4.10 voor Engeland. Koers op Londen GBP 4/11½ à 5/1. (opm: de dollars zijn waarschijnlijk zilveren Mexicaanse dollars en geen USD)
NRC 310756
Batavia 9 juni. Scheepsvrachten. Gedurende deze maand is er in vrachten weinig omgegaan, doordien er slechts enkele avontuurschepen binnen kwamen. De PRESIDENT VERKOUTEREN bedong NLG 100 voor suiker, NLG 95 voor rijst en NLG 90 voor tabak, hier en te Soerabaija te laden. De PRINS HENDRIK GBP 4.15 voor een lading rijst. De JEANNETTE NLG 100 voor rijst en koffij hier en te Padang te laden voor Rotterdam.
De ANNA EN ELIZE NLG 100 voor suiker, NLG 97,50 voor rijst en NLG 120 voor arak (opm: rijstbrandewijn), van hier en Samarang naar Amsterdam. Van Hollandse schepen zijn nu nog disponibel de CORNELIA en de BROEDERTROUW.
PS. Bij het afzenden van dit bericht is nog gecharterd de CORNELIA, ladende 14.000 picols voor NLG 45.000 in eens voor rijst, te Indramaijoe te laden naar Amsterdam.
NRC 310856
Batavia, 9 juli. Scheepsvrachten. De BROEDERTROUW die volgens ons vorig bericht nog disponibel bleef, is gecharterd tot NLG 95 voor rijst en NLG 125 voor arak (opm: rijstbrandewijn) van hier naar Rotterdam. Verder zijn hier van Nederlandse avontuurschepen (opm: nog onbevracht) alleen aangekomen de BOREAS, en de PRINSES CHARLOTTE, welke echter beide voor een reis beoosten de Kaap de Goede Hoop zijn bestemd geworden. Voor Europa werd hier van Nederlandse schepen alzo geen ruimte aangeboden

1857

NRC 220257
Advertentie. H. Vriesendorp, J.P.M. Boonen, E. Mauritz, A.C. van Wageningen Jr, P.J. de Kanter Jr, H. Boonen, D. de Jongh Wz, J. Vriesendorp en B. de Witt, makelaars te Dordrecht, presenteren, als last hebbende van hun meesters, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, bij openbare veiling te verkopen een extra-ordinair welbezeild gekoperd en kopervast fregatschip, genaamd BROEDERTROUW, varende onder Nederlandse vlag en gevoerd door kapt. A.J.B. Hordijk. Volgens Nederlandse meetbrief lang 41,38 ellen, wijd 7,82 ellen, hol 5,63 ellen, en alzo gemeten op 810 tonnen of 428 lasten, met al deszelfs rondhouten, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsbehoeften, breder bij inventaris vermeld, en zo als hetzelve schip is liggende in de Kalkhaven te Dordrecht. De verkoping zal plaats hebben ten huize van J. Zahn, in het Nederlandsch Koffijhuis over het Marktplein te Dordrecht, op zaterdag de 7e maart 1857, des middags ten twaalf ure precies. Nadere onderrichting te bekomen bij bovengenoemde makelaars of bij de kargadoors Gerard Mauritz, J.B. 't Hooft en Sandberg en Co, te Dordrecht.(opm: volgens acte NA 3.03.54 nr.224, verkocht F. van Wageningen de gehele rederij van het schip, zijnde voor zich en 99 andere eigenaren (part-owners)
NRC 080357
Rotterdam, 7 maart. Het fregatschip BROEDERTROUW is heden te Dordrecht in veiling verkocht aan de heren Klerk & Voogd aldaar voor de som van NLG 21.000.
NRC 210757
Rotterdam, 20 juli. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht de navolgende zes schepen:
Voor Amsterdam: JAN HENDRIK, kapt. H. de Jong; GALILEÏ, kapt. F.C.H. Kock; WATERGEUS, kapt. W.H. Kramer; BEZOEKI, kapt. J.H. Lammerts van Buren; IDA MARIA DE RAADT, kapt. J. de Boer, de drie laatstgenoemden voor Rotterdam.
Voor Schiedam: BROEDERTROUW, kapt. G. Rotgans, voor Dordrecht.

1858

NRC 300158
Probolingo, 23 november 1857. De 25e november, ’s namiddags ten 3½ ure, sloeg de bliksem in het alhier ter rede liggend met steenkolen beladen schip (opm: fregat) BROEDERTROUW, kapt. G. Rotgans, waardoor de voorbramsteng van gemelde bodem verbrijzeld werd.
ZZC 050558
Brouwershaven. Den 30 april binnengekomen WILLEM DE ZWIJGER, kapt. W.L. van den Dries, HELENA EN ANNA, kapt. J.C.F. Lupcke Jr. beide van Batavia, HERO, kapt. J.C. Stafford, MEGUNTICOOK, kapt. Howes, beide van New York, alle naar Rotterdam, VICILANT, kapt. J.C. Clark, van Runcorn, ORION, kapt. R. Struth, van Liverpool beide naar Dordrecht, FAIRY QUEEN, kapt. J. Marsh van Liverpool, ABIGAIL, kapt. T. Burnard, van New-Port beide naar Rotterdam. De laatste, laatst van Scilly.
Den 1 mei ALEXANDER, kapt. H. Daniel, van Liverpool naar Dordrecht, 2 dito, BROEDERTROUW, kapt. G. Rotgans, van Batavia naar Schiedam.
Den 3 dito CHARLES VARD, kapt. A. Gould, van Callao naar Rotterdam.
Uitgezeild den 3 mei stoomboot BEATRICE, kapt. P. Francis, van Dordrecht naar Londen.

1859

NRC 300359
Batavia, 7 februari. Vrachten. Sedert ons laatste bericht zijn de vrachten niet verbeterd, integendeel heeft men wederom een nieuwe, ofschoon niet belangrijke, achteruitgang te rapporteren. Naar de Chinese havens werden verscheidene schepen bevracht, doch verwacht men daarvan geen opmerkelijke verbetering op onze markt. De daarheen gezeilde schepen namelijk, zullen er geen emplooi vinden en zich voor een goed gedeelte genoodzaakt zien op hier terug te keren, waardoor onze markt, op het moment waarop men met grond een rijzing tegemoet kan zien, opnieuw gedrukt zal worden.
Sedert onze laatste opgave werden de volgende schepen bevracht:
Naar Nederland: Nederlands SCHOONDERLOO à NLG 27,50 voor rijst naar Rotterdam als bijlading. Nederlands BEATRIX à NLG 35 voor suiker en arak te Soerabaija naar Amsterdam. Nederlands FORTUNA en WILLEM EGGERTS à NLG 35 per gemeten last, de eerste te Passaroeang en Soerabaija naar Dordrecht en de tweede te Dadep (Indramayoe) naar Amsterdam te laden. Nederlandse JACOB (312 last) voor NLG 9.750 in eens te Soerabaija naar Amsterdam. Nederlands HEBE à NLG 35 voor suiker, NLG 30 voor koffij en NLG 20 voor tin, van hier naar Rotterdam. Nederlands HAAMSTEDE à NLG 30 voor rijst te Indramayoe en NLG 32 voor suiker op de kust naar Rotterdam te laden. Nederlands KINDERDIJK à NLG 27,50 voor rijst te Soerabaija naar Rotterdam en eindelijk Nederlands NEDERLAND à NLG 35 per gemeten last naar Amsterdam.
Naar China: Nederlands JOHANNES ANTONIUS à $ 0,25 voor rijst hier naar Hongkong te laden en Nederlands EDUARD MARIE à $ 0,27 voor rijst te Cheribon en Samarang naar Amoy te laden. 
Naar Sydney: Nederlands JOAN JACOB voor NLG 3.800 in eens.
Naar Boni: Nederlands EVERDINA ELISABETH (317 last) à NLG 5.000 en Nederlands STAD SCHIEDAM (411 last) à NLG 4.000 in eens voor het transport van koelies, ten dienste der expeditie tegen dat rijk. 
Kustreizen doen: Nederlands KAREL AUGUST, TWEE CORNELISSEN, REINHART, COLUMBINE en CHRISTIAAN LOUIS.
Voor rederij-rekening laden: Nederlands TRITON en ZEPHIR. 
Diversen: Nederlands HELMERS, verzeilde naar Japan en Bremen en de AUGUSTE EN MELINE naar Akyab.
Disponibel zijn: Nederlands DELFSHAVEN, JAN SCHOUTEN, WILLEM DE EERSTE, DRIE VRIENDEN, LOUIS MEYER, PRESIDENT PLATE, ZAANSTROOM, VIJF GEBROEDERS, BALTIMORE, EERSTELING, REGINA MARIS, OOST-INDIA PACKET, EVA JOHANNA, EENSGEZINDHEID, CONSTANCE, PHILIPS VAN MARNIX, ZEELANDIA, ARY SCHEFFER, JEANNETTE EN AGATHA, PRINS VAN ORANJE, LAURENS KOSTER, LOUISE, FERDINAND EN LOUIS, WALCHEREN, ZEENIMPH, VAN OLDENBARNEVELD, GEBROEDERS HOUTMAN, HOLLANDIA, DERKINA TITIA, METALEN KRUIS, CANTON, JUPITER, KONING WILLEM II, ADMIRAAL PIET HEIN, AMERIKA, ADMIRAAL DE WINTER, STAD NIJMEGEN, PATRIARCH SAMHIRI en BROEDERTROUW.
NRC 130459
Batavia, 23 februari. Vrachten. Ten gevolge van de schaarste van de artikelen van uitvoer op onze markten, werden sedert onze laatste slechts weinige bevrachtingen tot stand gebracht, terwijl het getal van de disponibele vaartuigen steeds alhier alleraanzienlijkst blijft. Deze staat van zaken bevestigt ons geuit gevoelen, dat voor enige maanden geen verbetering te verwachten is, te meer daar de berichten van de naburige vreemde havens steeds zeer ongunstig luiden. Heden heeft men slechts de volgende bevrachtingen mede te delen:
Naar Nederland: Nederlands JAVA'S WELVAREN à NLG 35 voor suiker en NLG 40 voor arak te Indramayoe en Pekalongan naar Amsterdam; Nederlands EERSTELING à NLG 35 voor suiker, NLG 32 voor tabak en rijst en NLG 50 voor arak te Soerabaja te laden. Kustreizen doen: KAREL AUGUST, TWEE CORNELISSEN, REINHARDT, COLUMBINE, CHRISTIAAN LOUIS, ZEELANDIA, VALPARAISO, WELVAART, ALMELO, ZEENIMPH, JOHANNA LOUISA en PHILIPS VAN MARNIX.
Verkocht werd: Amerikaans ROBERT PATTEN (600 ton) tot geheime conditiën, nadat deze bodem op vendutie à NLG 15.000 opgehouden was.
Te koop zijn: Nederlands PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN en AMBOINA.
In reparatie zijn: Nederlands BIESBOSCH, TWEE ANTHONIJS en JOHANNA MARIA CHRISTINA.
Diversen. Nederlands KOERIER laadt naar Macao à $ 0,25 per picol rijst. Nederlands NASSAU heeft naar Japan aangelegd.
Disponibel zijn: Nederlands DELFSHAVEN, JAN SCHOUTEN, WILLEM DE EERSTE, DRIE VRIENDEN, LOUIS MEIJER, PRESIDENT PLATE, ZAANSTROOM, VIJF GEBROEDERS, BALTIMORE, REGINA MARIS, OOST-INDIA PACKET, EVA JOHANNA, EENSGEZINDHEID, CONSTANCE, ARY SCHEFFER, JEANNETTE EN AGATHE, PRINS VAN ORANJE, LAURENS KOSTER, FERDINAND EN LOUIS, WALCHEREN, JUPITER, VAN OLDENBARNEVELDT, GEBROEDERS HOUTMAN, HOLLANDIA, DERKINA TITIA, METALEN KRUIS, CANTON, ADMIRAAL PIET HEIN, ADMIRAAL DE WINTER, AMERIKA, STAD NIJMEGEN, BROEDERTROUW,PATRIACH SAMHIRI, STAD GOUDA, JACOBA CORNELIA CLASINA, WILHELMINA, JAN DANIEL en CORNELIA EN GEERTRUIDA
NRC 280459
Batavia, 10 maart. Vrachten blijven voortdurend laag en geen verandering is waarschijnlijk voor de nieuwe oogst. Op dit ogenblik zijn de producten schaars. De enige transacties in deze maand gedaan, zijn de volgende:
NEDERLAND gecharterd naar Holland tot NLG 35 per gemeten last te Soerabaija te laden; JAVA’S WELVAREN tot NLG 35 voor suiker en NLG 40 voor arak naar Amsterdam te Indramaijoe en Pekslongan te laden; EERSTELING te Soerabaija gecharterd tot NLG 35 voor suiker, NLG 32 voor tabak, NLG 50 voor arak en verder met rijst op te vullen, tot GBP 1 per ton hier en te Passaroeang te laden naar Amsterdam; AMERIKA tot NLG 35 per last voor suiker naar Holland te Samarang te laden; PRESIDENT PLATE NLG 27,50 voor rijst, NLG 32 voor suiker, NLG 45 voor arak en NLG 50 voor was en lichte goederen, hier te laden naar Amsterdam; NASSAU ligt in lading voor Japan; KOERIER laadt rijst te Soerabaija voor Macao tot 25 dollarcents; CONSTANCE, 744 ton, bevracht voor een reis naar Banka en terug tot NLG 7.500 en METALEN KRUIS, 344 ton, voor NLG 3.600 voor een lading kolen van Bandjermassing naar Timor; STAD NIJMEGEN te Soerabaija gecharterd tot NLG 35 per last naar Amsterdam.
De RESIDENT VAN SON werd bevracht voor NLG 12.000 naar Rotterdam, het Nederlandse OLDENBARNEVELD (opm: VAN OLDENBARNEVELDT) naar Rangoon.
Het Nederlandse schip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN en het Engelse schip REGINA worden verkocht.
De Nederlandse schepen BIESBOSCH, KINDERDIJK en JOHANNA MARIA CHRISTINA worden gerepareerd.
Het Amerikaanse schip ROBERT PATTEN was in publieke veiling gebracht en ingezet voor NLG 15.000, doch later uit de hand verkocht tot geheime prijs. De AMBOINA werd verkocht voor NLG 7.000.
De volgende Nederlandse schepen zijn nog onbevracht: BALTIMORE, DELFSHAVEN, VIJF GEBROEDERS, EENSGEZINDHEID, BIESBOSCH, EVA JOHANNA, JUPITER, WILLEM I, PRINS VAN ORANJE, GEBROEDERS HOUTMAN, WALCHEREN, HOLLANDIA, DRIE VRIENDEN, REGINA MARIS, LOUIS MEIJER, JEANNETTE EN AGATHA, ARY SCHEFFER, JOHANNA MARIA CHRISTINA, OOST INDIA PACKET, CANTON, ADMIRAAL DE WINTER, BROEDERTROUW, PATRIARCH SAMHIRI, PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, STAD GOUDA, CORNELIA EN GEERTRUIDA, JAN DANIEL, MARIA ELISABETH MARGARETHA, VRIJHANDEL, CORNELIS SMIT, AEGIDIA EN PAULINA en CAROLINA
De WELVAART, ALMELO, JOHANNA EN LOUISA, PHILIP VAN MARNIX, ZEELANDIA, VALPARAISO, KAREL AUGUST, TWEE CORNELISSEN, CHRISTIAAN LOUIS, ZEENIMPH, EERSTELING, JAN SCHOUTEN, JEANNETTE, ADMIRAAL PIET HEIN, FERDINAND EN LOUIS, DERKINA TITIA, ZAANSTROOM, JACOBA, CORNELIA CLASINA doen
NRC 160559
Batavia, 24 maart. Nog steeds in een uiterst gedrukte toestand verkerende vonden er weinig afdoeningen in de afgelopen veertien dagen plaats. Zij waren de volgende:
De EVA JOHANNA, neemt de lading over van het afgekeurde schip ZEEVAART à NLG 55 voor suiker naar Amsterdam; de JUPITER, 970 tonnen, wordt door de factorij der Nederlandsche Handel-Maatschappij bevracht voor NLG 17.500 in eens; de PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, 650 ton, voor NLG 15.000 in eens van Padang naar Amsterdam; de WALCHEREN, 442 ton, bedong $ 2.500 in eens van Soerabaija naar Amoy; de LOUIS MEIJER, 756 ton, is door het gouvernement opgenomen voor NLG 3.400 om troepen naar Palembang over te brengen; de TWEE CORNELISSEN krijgt $ 0,30 voor rijst van Tagal en Samarang naar Amoy; de JOHANNA MARIA CHRISTINA, 1017 ton, is door de Nederlandsche Handel-Maatschappij opgenomen voor NLG 19.500 in eens, om op Soerabaija en Passoeroean te laden voor Amsterdam; de PRINSES SOPHIA kwam hier vercharterd aan en laadt voor Nederland.
De BIESBOSCH en KINDERDIJK zijn aan het repareren.
De E.W. VAN DAM ISSELT is te koop.
De volgende Nederlandse schepen zijn nog disponibel: BALTIMORE, DELFSHAVEN, VIJF GEBROEDERS, EENSGEZINDHEID, BIESBOSCH, WILLEM DE EERSTE, PRINS VAN ORANJE, GEBROEDERS HOUTMAN, HOLLANDIA, DRIE VRIENDEN, REGINA MARIS, ARY SCHEFFER, OOST-INDIA PACKET, ADMIRAAL DE WINTER, BROEDERTROUW, PATRIARCH SAMHIRI, STAD GOUDA, JAN DANIEL, MARIA ELISABETH MARGARETHA, CORNELIS SMIT, AEGIDIA EN PAULINA, ELISABETH EN ANTOINETTE, MARIA VERONICA, JOHANNES HENDRIKUS FERDINAND, WHAMPOA, WILHELMINA, COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, HOLLAND, IJSSEL, ALMELO, AMALIA AUGUSTA en LOURENS KOSTER.
De WELVAART, JOHANNA EN LOUISA, PHILIPS VAN MARNIX, ZEELANDIA, VALPARAISO, KAREL AUGUST, CHRISTIAAN LOUIS, ZEENIMPH, EERSTELING, JAN SCHOUTEN, JEANNETTE, ADMIRAAL PIET HEIN, FERDINAND EN LOUIS, DERKINA TITIA, ZAANSTROOM, JACOBA CORNELIA CLASINA, JEANNETTE EN AGATHA, CORNELIA EN GEERTRUIDA, CAROLINE, CANTON en GOUVERNEUR-GENERAAL DUYMAER VAN TWIST doen kustreizen.
NRC 290559
Batavia, 9 april. Vrachten blijven voortdurend laag en sedert de laatste berichten hebben de volgende afdoeningen plaats gehad: EVA JOHANNA neemt de lading in van het afgekeurde schip ZEEVAART, zijnde NLG 35 voor suiker naar Amsterdam; JUPITER 950 ton door de Factorij bevracht voor NLG 17.500 in eens; PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN 650 ton voor NLG 13.000 van Padang naar Amsterdam; JOHANNA MARIA CHRISTINA 1.017 ton door de Factorij bevracht voor NLG 19.500 ineens, te Soerabaja en Passaroeang voor Amsterdam te laden; BALTIMORE ligt te Soerabaja in lading voor Amsterdam; CORNELIS SMIT door de Factorij bevracht tot NLG 35 per gemeten last naar Rotterdam, te Cheribon en Samarang te laden; AMELAND bevracht tot GBP 2.5 naar San Francisco.
HEBE is gecharterd in Europa en laadt te Soerabaja naar Falmouth om orders; Nederlands REGINA MARIS 756 ton en ZEELANDIA 594 ton zijn gecharterd voor een lading kolen van New-Castle (Australie) en terug naar Java tot NLG 0,80 per pic; EENSGEZINDHEID naar Ternate; OOST INDIA PACKET NLG 32 voor suiker, NLG 40 voor arak en huiden en NLG 32 voor tabak van Soerabaja naar Amsterdam; Nederlands LOUIS MEIJER 756 ton is door het gouvernement aangenomen voor de overvoer van troepen naar Palembang tot NLG 3.400. TWEE CORNELISSEN laadt rijst te Tagal en Samarang naar Amoy tot 30 dollar ct; Nederlands LOURENS KOSTER te Soerabaja naar China gecharterd met rijst tot 0,30 dollarcents.
Nederlands VRIJHANDEL verzeilde naar Singapore, ten einde vracht te zoeken.
Engels COURIER, 230 ton, op vendutie verkocht voor NLG 6.000.
Bremer GENERAL JACOBI, Engels NINA worden verkocht.
Amerikaans AUBADAN van Singapore naar New York bestemd, is hier binnengelopen wegens brand in de lading en na een paar dagen was het schip uitgebrand.
MINISTER THORBECKE met averij te Soerabaja terug uit zee en de PRINSES SOPHIA moet dokken.
De volgende schepen zijn nog onbevracht: Nederlands DELFSHAVEN, VIJF GEBROEDERS, BIESBOSCH, WILLEM DE EERSTE, PRINS VAN ORANJE, GEBROEDERS HOUTMAN, HOLLANDIA, ARY SCHEFFER, BROEDERTROUW, PATRIACH SAMHIRI, STAD GOUDA, JAN DANIEL, MARIA ELISABETH MARGARETHA, AEGIDIA EN PAULINA, ELISABETH EN ANTOINETTE, MARIA VERONICA, JOHANNES HENDRIKUS FERDINAND, WHAMPOA, WILHELMINA, COMMISARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, IJSSEL, ALMELO, AMALIA AUGUSTA, GELDERLAND, BULGERSTEIJN.
De WELVAART, JOHANNA EN LOUISA, PHILIPS VAN MARNIX, VALPARAISO, KAREL AUGUST, CHRISTIAAN LOUIS, ZEENIMPH, FERDINAND EN LOUIS, DERKINA TITIA, ZAANSTROOM, JACOBA CORNELIA CLASINA, JEANNETTE EN AGATHA, CORNÉLIA EN GEERTRUIDA, CAROLINA en GOUVERNEUR GENERAAL DUIJMAER VAN TWIST doen kustreizen.
NRC 110659. Batavia, 22 april. Vrachten steeds flauw, en de markt vrij van alle producten. De gedane transacties hebben geen invloed op prijzen gehad.
DELFSHAVEN (Ned.), bevracht naar Melbourne, vertrekt na ontlossing naar Newcastle, om een lading steenkolen voor Java bestemd; prijs geheim.
In stede van de ZEELANDIA gaat de HOLLANDIA naar Newcastle (Australië) steenkolen laden à 80 cents per picol voor Java bestemd.
ALMELO (Ned.) bedong NLG 7,50 per ton voor steenkolen van Banjermassing naar Batavia.
De BIESBOSCH en JANNETJE (Ned.) zijn onder reparatie.
De navolgende schepen zijn nog ter bevrachting: Ned. WILLEM DE EERSTE, PRINS VAN ORANJE, GEBROEDERS HOUTMAN, ARY SCHEFFER, BROEDERTROUW, JAN DANIEL, BIESBOSCH, AEGIDIA EN PAULINE, MARIA VERONICA, JOHANNES HENDRIKUS FERDINAND, WHAMPOA, WILHELMINA, COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, AMALIA AUGUSTA, GELDERLAND, BULGERSTEYN, JACQUELINE EN ELIZE, ZEELANDIA, DRIE VRIENDEN, LAMINA ELISABETH, ADMIRAAL TROMP, ZEEPLOEG, JULIE CLAIRE, BARON VAN HARDENBROEK, FOP SMIT, JAN VAN BRAKEL, E.W. VAN DAM VAN ISSELT, PHOEBUS, BOMMELERWAARD.
De WELVAART, JOHANNA EN LOUISA, PHILIPS VAN MARNIX, VALPARAISO, KAREL AUGUST, CHRISTIAAN LOUIS, ZEENIMPH, JAN SCHOUTEN, FERDINAND EN LOUIS, DERKINA TITIA, ZAANSTROOM, JACOBA CORNELIA CLASINA, JEANNETTE EN AGATHA, CORNÉLIA EN GEERTRUIDA, CAROLINA, CANTON, GOUV.-GEN. DUYMAER VAN TWIST, VIJF GEBROEDERS, ELISABETH EN ANTOINETTE en IJSSEL doen kustreizen.
NRC 060759
Batavia, 7 mei. Vrachten. Scheepsruimte is steeds overvloedig en de markt geheel zonder producten. De volgende bevrachtingen tonen aan, dat daarin nog geen verbetering heeft plaats gevonden.
De DELFSHAVEN is te Melbourne gecharterd voor een lading kolen naar Java, vracht onbekend. PRINS VAN ORANJE gecharterd tot NLG 35 per last voor tabak, en NLG 32 voor suiker naar Rotterdam. BROEDERTROUW NLG 32 voor suiker en tabak naar Amsterdam. ZEELANDIA NLG 35 voor suiker en NLG 32 voor tabak naar Amsterdam, op de kust te laden. HOLLANDIA bevracht voor NLG 0,80 per pikol voor kolen van Newcastle (Australië) naar Java. ALMELO NLG 7,50 per ton voor kolen van Banjermassing naar Batavia. AMICITIA 30 cents dollar voor rijst naar Amoy.
STRAAT BALI, JAN DANIEL en WHAMPOA laden voor reders rekening. EVERDINA ELISABETH 29½ dollar cents naar China via Singapore, JEDO NLG 35 naar Rotterdam. GOUV. GEN. DUIJMAER VAN TWIST NLG 42,50 voor koffij van Padang naar Amsterdam. Per schip SOPHIA (500 ton) 370 dollar cents naar Hamburg in eens.
Nederlands schip HERMAN gecharterd tot $ 3.400 naar Amoy.
De Nederlandse PRINSES SOPHIA, Amerikaanse SMALLWOOD en de Engelse stoomboot LEICHARDT worden verkocht.
De JANNETJE wordt gerepareerd.
De volgende schepen zijn nog onbevracht: Holl. WILLEM DE EERSTE, GEBROEDERS HOUTMAN, ARY SCHEFFER, BIESBOSCH, AEGIDIA EN PAULINA, MARIA VERONICA, JOHANNES HENDRIKUS FERDINAND, WILHELMINA, COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, AMALIA AUGUSTA, GELDERLAND, BULGERSTEYN, JACQUELINE EN ELISE, DRIE VRIENDEN, LAMINA ELISABETH, ADMIRAAL TROMP, JULIE CLAIRE, BARON VAN HARDENBROEK, FOP SMIT, JAN VAN BRAKEL, E.W. VAN DAM VAN ISSELT, PHOEBUS, BOMMELERWAARD, PHILIPS VAN MARNIX, ALIDA MARIA, KAREL AUGUST, NICOT, MARIA ADOLPHINE, DRIE GEBROEDERS, ELECTRA, STAD MIDDELBURG, SUSANNA EN ELISABETH, LOUIS MEIJER, NOORDBRABANT, ALDEBARAN, VAN GALEN, JOHANNA CATHARINA, ST. MICHAEL, ACADIA, LOUISA, RULOFFINA, PRINS MAURITS, ELISABETH EN ANTOINETTA.
De WELVAART, JOHANNA EN LOUISA, VALPARAISO, ZEENIMPH, JAN SCHOUTEN, FERDINAND EN LOUIS, DERKINA TITIA, ZAANSTROOM, JACOBA CORNELIA CLASINA, JEANNETTE EN AGATHA, CORNELIA EN GEERTRUIDA, CAROLINA, CANTON, VIJF GEBROEDERS, IJSSEL en ZEEPLOEG doen kustreizen.

1860

NRC 150660
Rotterdam, 14 juni. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn heden bevracht de navolgende 26 schepen, als: 
Voor Rotterdam: ELISABETH, kapt. H.A. Harms; KRIMPEN AAN DE LEK, kapt. W. Ouwehand; ERASMUS, kapt. J. van Heiningen; AMERIKA, kapt. J.F. Meermans; OUDERKERK AAN DE AMSTEL, kapt. K.J. Swart, en PRINS VAN ORANJE, kapt. J. Hensing. 
Voor Amsterdam: JACOB EN ANNA, kapt. J.F.D. Petersen; LOUISE ROELOFFINE, kapt. J.A. Sijbrandi; CORNELIA EN HENRIETTA, kapt. S. v.d. Mey; BALTIMORE, kapt. P. Tjebbes; HENRICUS GERARDUS, kapt. C. v.d. Zee; ANNA EN ELISA, kapt. C.J. Jaski; ZEEMEEUW, kapt. H.L. Kayzer; JACQUELINE EN ELISA, kapt. B. Sickens; ANTOINETTE SERAPHINE, kapt. A. Viëtor; MARGARETHA SIMONETHA, kapt. F.J. Hoffman; BROEDERTROUW, kapt. G. Rotgans, en ANNA EN HELENA, kapt. P. Don, beiden van Dordrecht; NIEUWLAND, kapt. P.G. Pott; CANTON, kapt. H.J. Tweehuys, en BEZOEKIE, kapt. W.H. Rusman, de 3 laatste van Rotterdam. 
Voor Dordrecht: EGIDIA EN PAULINE, kapt. C.J. Itz.
Voor Schiedam: CONSTANTIA, kapt. A.D. Overgaauw en SUSANNE, kapt. E. Vonck, beiden van Rotterdam. 
Voor Middelburg: STAD MIDDELBURG, kapt. D.D. Ouwehand, en WALCHEREN, kapt. D.H. v.d. Heijde.

1862

NRC 270562
Batavia, 14 april. Vrachten. Sedert ons vorig bericht ondergingen vrachten geen verbetering, hetgeen is toe te schrijven aan de geringe voorraad van producten en het aanzienlijk aantal schepen, welke disponibel zijn. Door het Gouvernement werden vier schepen ingehuurd voor de overvoer van zout van Bangkok naar Sumanap.
De volgende bevrachtingen van Nederlandse schepen hadden plaats: IDA ELISABETH laadt te Soerabaija suiker tot NLG 72,50; NIEUW HOLLAND werd gecharterd tot NLG 80 voor suiker en NLG 70 voor lichte goederen, te Pekalongan te laden voor Amsterdam; CHERIBON bekwam 60 dollarcents voor een lading rijst van Bangkok naar Hongkong.
Het Nederlands-Indische schip JOSEPHINE werd door het Gouvernement gecharterd voor de bovengenoemde overvoer van zout à NLG 1,99 per pikol, benevens drie schepen onder buitenlandse vlag tegen lagere vrachten.
De schepen KOOPHANDEL, WILHELMINA en GENERAAL MICHIELS doen kustreizen.
Alsnu zijn disponibel de Nederlandse schepen HENRIETTE GEERTRUIDA, CATHARINA JACOBA HENRIETTE, ACACIA, MARIA, BROEDERTROUW, CORTGENE, AMAZONE, TRITON, WASSENAAR, JOHAN MELCHIOR KEMPER, JOHANNA ELISABETH, HOLLANDIA, GRAAFSTROOM, MENTOR, POLLUX, KIJKDUIN en DILIGENTIA, benevens zes schepen onder buitenlandse vlag.
NRC 120662
Batavia, 30 april. Vrachten. De volgende charters van Nederlandse schepen zijn bekend geworden: De GRAAFSTROOM, 756 ton, opgenomen voor $ 7.500 ineens voor olie, koeken en 250 dekpassagiers, van Soerabaija naar Amoy, via Samarang en Singapore naar China. De HENRIETTA GEERTRUIDA, 338 ton, laadt suiker en tabak te Soerabaija en Probrolingo à NLG 70 per last naar Amsterdam. Het schip KOOPHANDEL ,267 ton, verkreeg 60 dollarcents per picol rijst, van Bangkok naar Hongkong, Macao, of Whampoa in China. Het schip ACADIA, 724 ton, opgenomen voor $ 6.200, ineens van Soerabaija naar Amoij, via Samarang en Singapore, voor olie, koeken en 200 dekpassagiers naar China. Het schip MARIA, 380 ton, NLG 70,00 voor suiker, NLG 65,00 koffij en opvullen met tabak à NLG 70,00 te Soerabaija te laden naar Rotterdam.
Onbevracht: de Nederlandse schepen JOAN M. KEMPER, KIJKDUIN, MENTOR, CATH. JACOBA HENRIETTE, CORNELIS W. EDOUARD, WILHELMINA, BROEDERTROUW, AMAZONE, HOLLANDIA, POLLUX, TRITON, CORTGENE, WASSENAAR, JOHANNA ELISABETH, FRANS EN ELISE.
De HOLLANDIA is in reparatie. In veiling zullen verkocht worden de Amerikaanse schepen SWEEPSTAKES en ROSETTE, en de PIETER CORNELISZOON HOOFT (Ned.)
NRC 290662
Batavia, 14 mei. Vrachten. Sedert ons laatste bericht hadden de volgende bevrachtingen van Nederlandse schepen plaats: GRAAFSTROOM opgenomen voor China voor $ 7.500 in eens voor lijnkoeken en 250 dekpassagiers, van Soerabaija naar Amoy, via Samarang en Singapore. HENRIETTE GEERTRUIDA, laadt suiker en tabak te Soerabaija en Probolingo à NLG 70 per last voor Amsterdam. KOOPHANDEL verkreeg  $ 0,60 per picol voor rijst van Bangkok voor Hongkong, Macao of Whampoa. ACADIA is opgenomen voor $ 6.200 in eens van Soerabaija naar Amoy, via Samarang en Singapore, voor lijnkoeken en 200 dekpassagiers. MARIA laadt te Soerabaija à NLG 70 voor suiker, NLG 65 voor koffij en vult op met tabak à NLG 70 naar Rotterdam. De WILHELMINA is te Soerabaija bevracht voor $ 3.900 in eens naar China; JOAN MELCHIOR KEMPER en POLLUX zijn bevracht voor $ 0,50 per picol voor rijst van Bangkok naar Whampoa; CORNS. WERNARD EDUARD is opgenomen voor een zoutvracht à NLG 24 per koyang van Sumanap naar Patjitan. De HOLLANDIA: NLG 70 voor rijst, NLG 75 voor suiker en NLG 90 voor arak en licht goed, hier en te Indramaijoe te laden voor Rotterdam; TRITON laadt op de kust suiker voor eigen rekening en tabak voor NLG 84 naar Rotterdam; JOHANNA ELISABETH is door het gouvernement bevracht voor een lading zout van Bangkok naar Batavia à NLG 1,45 per picol; WALCHEREN, idem, idem, idem à NLG 1,48; SIRIUS, idem, idem, idem à NLG 1,48½. MENTOR NLG 72,50 voor suiker, NLG 70 voor tabak, NLG 77,50 voor koffie naar Amsterdam.
De volgende Nederlandse schepen zijn nog disponibel: KIJKDUIN, CATHARINA JACOBA HENRIETTE, BROEDERTROUW, AMAZONE, HELENA ORTGENE, WASSENAAR, RANS EN ELIZE  en GENERAAL MICHIELS.
De CORNELIA ging door naar Singapore.
NRC 150762
Batavia, 31 mei. De stemming voor de vrachten is veel vaster geworden, voornamelijk ten gevolge van de gunstige berichten van Manilla, China en Singapore. Naar Nederland werden bereids hogere vrachtcijfers besteed. De volgende charters voor Nederlandse schepen zijn bekend geworden: BROEDERTROUW, 848 ton, bevracht voor NLG 85 per last voor suiker en NLG 75 voor tabak, te Soerabaija, Passaroeang en alhier te laden naar Rotterdam; AMAZONE, 434 ton, opgenomen à 30 dollarcents de pikol rijst naar Macao en Whampoa, en Hong Kong om orders voor China. STAD ENSCHEDE, 586 ton, NLG 90 voor suiker, NLG 85 voor koffij en tabak, hier en Samarang te laden naar Amsterdam.
Onbevrachte Nederlandse schepen: KIJKDUIN, CATHARINA JACOBA HENRIETTE, FRANS EN ELISE, CORTGENE, WASSENAAR, HEBE en HELEN

1863

JB 200563. Het schip BROEDERTROUW, gevoerd geweest door kapt. Rotgans, groot 450 lasten, is uit de hand verkocht aan een Noorse rederij. (opm: deze verkoop zal in maart/april 1863 zijn geschied)

Akten

ARCHIEF NA Den Haag 3.03.54 - 160 archiefnummer Dordt 84.
__________________________________________________

BIJLBRIEF / ACTE AAN- en VERKOOP
Naam schip: BROEDERTROUW

Plaats en datum: bijlbrief, Dordrecht 27 januari 1837

Soort schip fregat

Te voeren door kapt.

Bouwwerf / verkoper Jan Schouten, scheepsbouwmeester te Dordrecht

Eigenaar / aankoper A. Kist Ezn & H. van der Sande c.s., Dordrecht

Groot volgens meetbrief 436 lasten

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en nummer van registratie

Datum van registratie

Notaris

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden


Researcher/datum research ML/231105

Naam BROEDERTROUW
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1837
Toegang 3.03.54
Inventaris 160

ARCHIEF NA Den Haag 3.03.54 - 160 archiefnummer Dordt 224.
__________________________________________________

BIJLBRIEF / ACTE AAN- en VERKOOP
Naam schip: BROEDERTROUW

Plaats en datum: proces-verbaal van openbare verkoop te Dordrecht, 7 maart 1857

Soort schip fregat

Te voeren door kapt.

Bouwwerf / verkoper F. van Wageningen te Dordrecht, voor zich en 99 verkopers

Eigenaar / aankoper Klerk & Voogd, Dordrecht

Groot volgens meetbrief 428 lasten

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en nummer van registratie Dordrecht

Datum van registratie 10 maart 1857

Notaris

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 21.250,-

Bijzonderheden


Researcher/datum research ML/160106

Naam BROEDERTROUW
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1857
Toegang 3.03.54
Inventaris 160

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, bijlbrief 3.03.54 - 160, acte 84
N.A. Den Haag, proces-verbaal openbare verkoping 3.03.54 - 160, acte 224
N.A. Den Haag, Verbalen zeebrieven diverse bestanden
Bureau Veritas Répertoire Général 1872, Lloyds Register 1888, Lloyds Register 1892
AC = Amsterdamsche Courant
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordtsche Courant
JB = Javabode
JC = Javasche Courant
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
PGC = Provinciaal Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant
ZP = Zeepost
ZZC = Zierikzeesche Courant