Inloggen
GRAAFSTROOM - ID 9475


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1879-09-00 / 1897-08-00 | Reden uitgevlagd: Buitenland verkocht

Identification Data

Bouwjaar: 1879
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Fregat
Type Dek: Flush deck
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Jan Smit Czn., Alblasserdam, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer: 312
Date Laid Down: 1877-04-30
Launch Date: 1879-08-06
Delivery Date: 1879-09-00
Technical Data

Net Tonnage: 1358.68 Net tonnage
Net Tonnage 2: 1510.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 200.5 Feet (Amsterdam) Registered
Beam: 42.1 Feet (Amsterdam) Registered
Depth: 29.5 Feet (Amsterdam) Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1879
Datum agenda: 1879-09-00
Register nr: 0
Scheepsnaam: GRAAFSTROOM
Type:
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Smit, J.
Plaats: Alblasserdam
Opmerkingen: nieuwe
1879-09-02, gunstige beschikking uitreiking zb156 a-1879-08-30

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1879-00-00 GRAAFSTROOM
Manager: Jan Smit Czn., Alblasserdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Jan Smit Czn., Alblasserdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Alblasserdam / Netherlands
Callsign: NVBT

Date/Name Ship 1897-08-00 GRAAFSTROOM
Manager: Knut Knutsen OAS, Haugesund, Norway
Eigenaar: Knut Knutsen OAS, Haugesund, Norway
Shareholder:
Homeport / Flag: Haugesund / Norway

Ship Events Data

1887-08-00: Damaged
Batavia, 20 augustus 1887. Het Nederlandse schip GRAAFSTROOM, heeft gedokt en werd zo goed als onbeschadigd bevonden.
1891-07-00: Damaged
Londen, 8 juni 1891. Het Nederlandse schip GRAAFSTROOM, van Shields naar Batavia, heeft bij de Leman and Owers vermoedelijk op een wrak gestoten en is te Hull in het dok gekomen.
1897-08-00: Sold to foreign country
PGC 300797. Haugesund, 24 juli. Het Nederlandse schip (opm: fregat) GRAAFSTROOM, gebouwd te Alblasserdam in 1879, groot 1359 registerton, thans liggende te Rotterdam, is verkocht voor NLG 1750 (opm: de prijs was GBP 1750 = NLG 21000) aan de heren Knudsen te Haugesund en zal onder Noorse vlag worden gebracht en gevoerd worden door kapt. Lundegaard.
1899-02-00: Grounded
Savannah, 10 februari. Het (opm: Noorse) barkschip GRAAFSTROOM, van Dariën naar Rotterdam, werd heden naar de baai gesleept, waar het ten anker kwam. De gezagvoerder rapporteert, dat het schip vier malen te Sapele (opm: Sapelo Bay, Georgia) op de baar heeft gestoten en lek geworden is.
1899-10-19: Final Fate: Missing

Op 19 oktober 1899 is Noorse bark GRAAFSTROOM van Darien vertrokken met een lading houtproducten naar Queenstown en Dundee. Sindsdien is nooit meer iets van schip of bemanning vernomen.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

"In 1879 kwam (bij Jan Smit Corneliszoon te Alblasserdam) het ... fregat "Graafstroom" in de vaart, onder Kapt.W.H.Rössingh; (grootte 1510 ton). Dit was het laatste houten schip voor de groote vaart, dat in Nederland gebouwd werd"026(39/284).

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1879
Kapitein: RÖSSINGH, K.E.
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Vlagnummer: 61
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Arie Krijnsz Hoek werd gedoopt te Katwijk op 16 mei 1836 als zoon van Krijn Arysz Hoek en Gijsje Philippusd. de Best.

Hij trouwde te Katwijk in 1858 met Johanna Gijsbertsd Verdoes.

Hij overleed te Katwijk op 29 mei 1913.

Bij het huwelijk van zijn zoon Gijsbert in 1886 was hij kapitein op de bark “Graafstroom”054-062.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

A.Hoek was met vlagnummer R47 in de periode 1883 t/m 1888 lid voor de vlag van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart. Dit betekende dat hij wèl de Maatschappijvlag mocht voeren, maar geen recht had op financiële tegemoetkomingen.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1888 van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in 1888 voor het vlaggelidmaatschap heeft bedankt058.

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen 1883, 1885, 1886 en 1887 van de Maatschappij staat hij vermeld als gezagvoerder van het fregat “Graafstroom”, 1359 ton, varend voor J.Smit Cz te Alblasserdam058.

 

Bouma025 vermeldt A.Hoek als gezagvoerder gedurende:

*    1882 t/m 1888 van het 3/mschip “Graafstroom”, gebouwd in 1879 te Alblasserdam, 1359 ton n.m., varend voor J.Smit Cz te Alblasserdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1881
Kapitein: Hoek, Arie Krijnsz
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1887
Kapitein: Vries, J.I. de
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Pieter Teensma werd geboren te Schiermonnikoog op 29 december 1851 als zoon van Jeppe Pieter Teensma en Aukje Eises Carst.

Hij trouwde te Schiermonnikoog als kapitein op 08 augustus 1880 met Tjitske Visser, geboren op 06 november 1855 te Schiermonnikoog als dochter van Jacob Jilkes Visser en Antje Eelkes (of Aukje Edes resp Antje Ekes) Buwalda. Zij overleed te Schiermonnikoog op 28 januari 1915.

Pieter Jeppesz overleed te Schiermonnikoog op 29 mei 1929.

Hij ligt begraven op het kerkhof van Schiermonnikoog, rij 38.07. Het graf is eigendom en beschermd.117.

 

 

Een portret van Pieter Jeppes Teensma en Tjitske Jacobs Visser staat op p. 54 van het boek Het Schiermonnikoger Zeemanscollege en Pensoenfonds door Ron R. van Staveren c.s., Schiermonnikoog 2009.

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt P.J.Teensma als gezagvoerder gedurende:

*   1885 t/m 1886 van de bark “Merwede” ex Soerabaya, ex Emma, ex Baron van Heemstra, gebouwd in 1852 te Middelburg, 739 ton o.m., varend voor J.Vriesendorp & Zn te Dordrecht;

*   1889 t/m 1897 van het 3/mschip “Graafstroom”, gebouwd in 1879 te Alblasserdam, 1359 ton n.m., varend voor J.Smit Cz te Alblasserdam. Het schip werd in 1897 verkocht naar Haugesund en is in 1899 gezonken tussen Darien en Ierland;

*   1896 t/m 1898 van de stalen bark “de Ruyter”, gebouwd in 1891 te Amsterdam, 1689 ton n.m., varend voor de Nederl. Scheepvaart Maatschappij (1889) Zurmühlen & van Vessem te Amsterdam

*   1899 van hetzelfde schip maar nu varend voor Zurmühlen & Ruhaak te Amsterdam.

 

"Het laatste voor de grote vaart in ons land gebouwde houten zeilschip was het fregat "Graafstroom" van de reder J.Smit Czn te Alblasserdam. Het was 1359 registerton groot en werd gebouwd in 1879. Dit schip maakte zijn laatste reis naar Indië in 1894-95 onder kapitein P.J.Teensma. Het had voor de uitreis 117 dagen, voor de thuistreis 146 dagen nodig." (Uit: E.W.Petrejus - Een schip vaart uit - De Boer Maritiem, 1975, p.144/145).

 

P.J.Teensma was in 1896 kapitein van het stalen fregat “De Ruyter”, gebouwd in 1891 door Huygens & van Gelder te Amsterdam, 1689 ton, varend voor rederij Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij te Amsterdam052.

 

In de “Staat der Nederlandse Zeemacht en Koopvaardij” staat P.J.Teensma als gezagvoerder van/in:

*   1900 (en vermoedelijk al eerder) van het stalen fregat “de Ruyter”, gebouwd in 1891, bruto/nette = 1761/1689 ton, varend voor de Nederlandsche Scheepv. Maatschappij te Amsterdam;

 

Overige bijzonderheden

 

Een portret van het fregat “Graafstroom” staat op p. 184 van het boek Het Schiermonnikoger Zeemanscollege en Pensioenfonds door Ron R. van Staveren c.s., Schiermonnikoog 2009, 444 pp. Het origineel was in bezit van Pieter J. Teensma te Schiermonnikoog en hangt nu bij Hotel van der Werff op het eiland

Op p. 185 in hetzelfde boek staat een foto van de “Graafstroom” in het Oosterdok, aanwezig in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam

 

 

NRC 21 maart 1895

Maassluis, 20 maart. Het Nederlands fregat GRAAFSTROOM, kapt. P.J. Teensma, gesleept wordende door de sleepboot NOORDZEE, passeerde hedenavond te 6.30 uur Dungeness.

 

NRC 20 december 1895

Rotterdam, 19 december. Volgens bij de Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij ontvangen telegram uit New York is het Nederlandse schip (opm: bark) DE RUYTER, kapt. P.J. Teensma, beladen met salpeter, aldaar zeilkaar om naar Java te vertrekken.

 

NRC 29 oktober 1896

Soerabaja, 1 september. Het Nederlandse schip DE RUYTER, kapitein Teensma, moet in het dok enige reparaties ondergaan, waarna het suiker zal laden naar de Azorische eilanden voor orders.

 

Provinciale Groninger Courant 04 maart 1897

Amsterdam 2 maart. Het stalen fregatschip De RUYTER, kapt. P.J. Teensma, van Passarouan (opm: Pasuruan) te Barbados binnen, heeft order bekomen voor Delaware.

 

De hierna gescande tekst komt uit een particulier uitgegeven brochure “Familie Teensma. Een leven op zee”, door P.J.Teensma Jr te Schiermonnikoog. Juni 2011, 28 pp

En ook in

In: “Een leven op zee” Brochure geschreven door P.J.Teensma Jr, Zomer 2013, 84 pp.

 

Datum vanaf: 1888
Kapitein: Teensma, Pieter Jeppesz
Overige informatie: Geboren 29-12-1851 te Schiermonnikoog. Overleden 29-05-1929 te Schiermonnikoog. Gehuwd op 08-08-1880 te Schiermonnikoog met Tjitske Jacobs Vissser (geb. 06-11-1855 en overleden 18-01-1915 te Schiermonnikoog.

Datum vanaf: 1897
Kapitein: Lundgaard
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving: GRAAFSTROOM, liggende in het Oosterdok te Amsterdam. Vóór het schip, rechts op de foto, ligt het wachtschip ADMIRAAL VAN WASSENAER. Mogelijk is dit een foto van Jacob Olie.
Gemaakt door: Unknown
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: GRAAFSTROOM, liggende in Liverpool in 1888
Gemaakt door: Yorke, W.H.
Onderwerp: Zeeopname

Omschrijving: GRAAFSTROOM
Gemaakt door: Jaarsma, Haaike Abrahams
Onderwerp: Zeeopname

Omschrijving: GRAAFSTROOM, voor de verkoop opgelegd te Alblasserdam
Gemaakt door: Unknown
Algemene informatie

Inventarislijst voor het Nederlandsch Fregatschip Graafstroom te watergelaten op den 7e augustus 1879.
Eigenaar & Boekhouder de Wel. Edele Heer J. Smit. Czn. te Alblasserdam gevoerd door Capt: W. Rösingh.

De Graafstroom is  lang over steven 201½, Amsterdamse voeten
De Graafstroom is  wijd buitenk Inh: 42,1          “
De Graafstroom is hol o : t vlak/wrang/ 29,5          “
De Graafstroom is gemeten 1358 ton  

Koperwerk:

1 Stel voerhaken en vingerlingen  
1 Stel hielingplaten  
1 Kopern huid 1900 bladen kilo 10746 (2b ons)
  Spijkers voor de huid kilo 1100. 1  1/8’
1 Metalen scheepsklok  
2 Kopern pompen met balans wijd 7 duim Amsterdams  
  vrij van het vlak 0,09  
3 Metalen Zuigers  
3 Metalen Bossen  
1 Waarloze zuigerstang  

IJzerwerk:

6 Waterketels (inhoudende 23 liggers)
4 Broodketels (1 kub:el = aan kilo 400)
2 Kluizen
2 Verhaalklampen
2 Gangspillen
1 Tompspill Harfield & Co voor 1 ⅞ duim ketting
2 Stopperkluizen wegende met het spil tezamen kilo 5380

Booten met Toebehoren:

2 Whale booten 26’ lang met roer en helmstok
1 Zeiltuig
1 Mast
1 Ra  
1 Giek 20' lang met roer en helmstok + giek met reepen
16 Riemen
3 Bootshaken
20 Gangspillspaken
3 Pompspaken voor Spill
3    "           "            "        Pompen
24 Zonnententstutten
2 Giekstentstutten
10 IJzern dollen whale booten
5      "         "     giek

Ankers en kettingen:

met 1 Anker  № 8070 wegend ct:  34.3.16
certificaat 1     "        № 8070   "    "   34.~.20
  1     "        № 8070   "    "    29.1.15
  1 Ankerstok     "    "      8.0.18
  1        "     "    "      7.1.16
  1        "     "    "      6.2.13
  1 Werpanker met stok  № 8096   "    "    12.5 31
  1         "     "          "        № 8097   "    "      6 .3 .7
  1 Ketting 135 vadem № 4846.1⅞    "    "  234.3.16
  1      "      135     "       № 4844.1    "    "  224.3.25
  1     "         90     "  № 7748.1   "    "    44.3.21
  4 Ankersluitings      
  6 Diverse ketting stroppen      
  18 Kettinghaken en 2 septers valreep      
  1 Dozijn spyen en drevels      
  1 Ketting ophaalblok      
  2 Paar schenkelhaken      

Tuigkettingen Engelsche maat:

Getal Benamingen       duim d. d. d. d. d. d. d. d. d. d.
1   1' 3/4' 11/16' 5/8' 9/16' 1/2' 7/16' 3/8' 5/16' ~~ ~~
1 Kluiverstampstag   20'                  
2 Achteruithouders       75'              
1 B. kl : stampstag           36'          
1 Gr. M. draaireep        98'              
1 Voor    "      "                      95'              
1 Kruis   "      "         21'            
2 Gr. Marsschoten       20'4              
2 Voor   "         "       19'8              
2 Kruis  "        "             11'6        
2 Gr. bram      "           20'2          
2 Voor   "         "           18'4          
2 Kruis  "        "               16'3      
1 Gr       "     draaireep         2'4            
1 Voor   "         "         2'1            
1 Grietje draaireep             18'        
1    "           mantel                 42'    
2 Bram            "             92'        
2 Gr.  toppenende         18'0           
2 Voor           "         17'4          
2 Bagijne       "           12'0          
1 Piekval gaffel         2'0             
1 Kluiverval               10'1      
1 Voor stagzeilsval               97.      
2 Gr. brasschenkels       34'              
2 fokke        "        "       34'              
4 Topzeil     "       "         6'0            
4 Marszeils  "      "         5'2            
4 Bram        "      "             3'6        
2 Rustlijnen   4'8                  
2 Postuurlijnen   4'8                  
1 Visch         "   3'0                  
2 Laa reepen         30'0          
2   "      wielen                      
2    "    blokken                      
1 Stuurreep           8'0          
2 Waterstagen 1 3/8' duim      lang 19'6"   10'10"          
1 Piekval bezaan       34"              
1 Klauwval       5'              
1 Mantelkruisdraaireep           5'8          
2 Hangers onderra lang 8 voet       dik 1 3/8"              
1       "          Bagijnera                      

 

 

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Bronnen


Jaar: 2013
Bron: Book
Omschrijving: Een leven op zee - Familie Teensma. Samensteller P.J. Teensma Jr. (Eigen uitgave)
Documentatie Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders (SKHV), w.o. collectie Hoedemaker/Smit/Suyk