Inloggen
GRAAFSTROOM - ID 9475


Kroniekberichten

Datum 15 juli 1879
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Van Rotterdam naar Padang (direct) het Nederlands nieuw gebouwd fregatschip GRAAFSTROOM, kapt. W. Rösingh.
Adres bij Vroege & De Wijs.

Afbeelding
Datum 13 maart 1880
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alblasserdam, 12 maart Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip GRAAFSTROOM, kapt. Rösingh, de 11e dezer te Padang aangekomen; alles wel.

Afbeelding
Datum 28 september 1881
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alblasserdam, 27 september. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het schip GRAAFSTROOM, kapt. Rosing, van Rotterdam te Soerabaija aangekomen. Alles wel aan boord.

Afbeelding
Datum 04 april 1882
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alblasserdam, 3 april. Volgens telegram is het schip GRAAFSTROOM, kapt. Hoek, van Java naar Rotterdam gistermiddag Lizard gepasseerd.

Afbeelding
Datum 09 april 1882
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alblasserdam, 8 april. Het schip GRAAFSTROOM, kapt. Hoek, van Pasaroeang naar Rotterdam, is volgens telegram hedenavond om 8 uur Dover gepasseerd.

Afbeelding
Datum 17 juni 1882
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alblasserdam, 16 juni. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip GRAAFSTROOM, kapt. Hoek, 14 dezer van Newcastle naar Anjer vertrokken.

Afbeelding
Datum 02 oktober 1882
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 1 oktober. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het schip GRAAFSTROOM, kapt. Hoek q.q., 13 juni van Newcastle naar Java vertrokken, 30 september aldaar aangekomen.

Afbeelding
Datum 20 december 1882
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 16 november. Vrachten met enige meerdere afdoeningen doch tot steeds lagere cijfers. Nederlands THORBECKE IV suiker tot 37/6 per ton naar het Kanaal voor orders; NOACH II neemt 8.000 picols gouvernements koffie hier en te Bantam tot NLG 35 per last naar Nederland; CALIFORNIE naar Sydney suiker tot 20/- per ton.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: LICHTSTRAAL, MR. JACOB VAN LENNEP, KINDERDIJK, AUGUSTE, BURGEMEESTER SCHORER, NEERLANDS VLAG, KERSBERGEN, JOHANNA EN MARGARETHA, THORBECKE III, AMSTEL, GRAAFSTROOM, JOHANNA MARIA, MARTINA JOHANNA, BATAVIER, THORBECKE II, JOHANNA, NOACH IV, PRESIDENT TRAKRANEN.

Afbeelding
Datum 03 januari 1883
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 30 november. Vrachten. Scheepsruimte neemt voortdurend toe, terwijl meest alle afschepers zich van gelegenheid van hun producten hebben verzekerd. De enkele afgesloten charters tonen een snelle verlaging van de vrachtenmarkt aan en zullen vele schepen in ballast elders hun heil moeten zoeken. Bevrachtingen van Nederlandse schepen kwamen niet tot stand.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: LICHTSTRAAL, MR. JACOB VAN LENNEP, AUGUSTE, BURGEMEESTER SCHORER, NEERLANDS VLAG, JOHANNA EN MARGARETHA, THORBECKE III, AMSTEL, GRAAFSTROOM, KERSBERGEN, JOHANNA MARIA, MARTINA JOHANNA, BATAVIER, THORBECKE II, NOACH IV, JOHANNA, PRESIDENT TRAKRANEN en SLIEDRECHT.

Afbeelding
Datum 31 januari 1883
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 27 december. Vrachten. Nieuwe afsluitingen hebben bijna niet plaats gehad. Bevracht werd het Nederlandse stoomschip INSULINDE koffie en damar tot NLG 90, huiden tot NLG 110, specerijen tot NLG 100, thee tot NLG 80, tin tot NLG 40 per last, naar Amsterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: LICHTSTRAAL, AUGUSTE, BURGEMEESTER SCHORER, NEERLANDS VLAG, JOHANNA EN MARGARETHA, GRAAFSTROOM, MARTINA JOHANNA, NOACH IV, JOHANNA, PRESIDENT TRAKRANEN, SLIEDRECHT, JOHANNA EN MARIA, NIEUWE WATERWEG I en VELOX.

Afbeelding
Datum 15 februari 1883
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 10 januari. Vrachten onveranderd.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: LICHTSTRAAL, AUGUSTE, BURGEMEESTER SCHORER, JOHANNA EN MARGARETHA, GRAAFSTROOM, MARTINA JOHANNA, NOACH IV, JOHANNA, PRESIDENT TRAKRANEN, NIEUWE WATERWEG I en SLAMAT.

Afbeelding
Datum 16 april 1883
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 14 maart. Vrachten. Sedert de uitgifte van het bericht van 28 februari j.l. heeft de markt een grote stap vooruit gedaan op de weg van beterschap. Reeds in genoemd bericht kon men melding maken van een merkbaar vastere stemming. Tot op dat ogenblik waren bevrachtingen tot hogere koersen intussen slechts bij uitzondering voorgekomen en de sprong, die de noteringen in de richting het Kanaal en Australië sedert hebben gedaan, is dan ook vooral met het oog op het jaargetijde zeer belangrijk. De oorzaak is te zoeken in een totale of nagenoeg totale afwezigheid van disponibele scheepsruimte. De statistiek van uitvoer raadplegende was te voorzien, dat eerlang behoefte aan ruimte zou ontstaan en het is te betreuren, dat in de afgelopen maand door sommigen niet genoeg op dit feit is gelet. Arrivementen waren ook gedurende de laatste dagen wederom gering, en daar weinig schepen verwacht worden, is men ook op vreemde plaatsen ter markt geweest. De vloot in de Chinese wateren is echter eveneens zeer gedund, zodat vrees voor grote toevloed van daar niet behoeft te bestaan. Bevrachtingsorders van Singapore, Manilla en Calcutta konden niet worden uitgevoerd. Naar Nederland werd om op Java te laden, niets afgedaan. De aan de markt gestelde partijen producten zijn voorlopig niet voldoende om een schip daarop te kunnen aanleggen. Om te Macassar te laden werd een hier liggend groot schip aangelegd voor 15.000 pikols koffie tot NLG 45, wat met het oog op de afdoening van de GRAAFSTROOM, in ons vorig bericht vermeld, en in aanmerking nemende de overal heersende vastere stemming, niet schitterend is. Naar het Kanaal bedong men, nadat het laatst voor droge suiker GBP 1.17/6 besteed was, GBP 2.10/-. Beneden dit cijfer is nu niet aan te komen en voor handige schepen zou wllicht zelfs meer te maken zijn. Ook voor stroopsuiker, waarvoor het laatst tot GBP 2.-/- werd afgedaan, wordt op GBP 2.10/- gehouden. Naar Amerika slaagde men nog niet een passend schip voor koffie en lichtgoed van Padang te vinden. Naar Australië is, hoewel een afdoening tot flink verhoogde koers plaats vond, nog niet geheel in de behoeften voorzien en houdt de vraag aan. De afdoeningen voor Nederlandse schepen waren: naar Amsterdam AUGUSTE ligt aan te Macassar voor 15.000 pikols koffie; naar Amsterdam stoomschip PRINSES WILHELMINA voor koffie NLG 90, tin NLG 40, huiden NLG 100, indigo NLG 120.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: JOHANNA EN MARGARETHA, JOHANNA, en URANIA, en het stoomschip PRINS FREDERIK.

Afbeelding
Datum 14 mei 1884
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alblasserdam, 13 mei. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip GRAAFSTROOM, kapt. Hoek, heden te Batavia aangekomen. Alles wel.

Afbeelding
Datum 16 juni 1884
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 10 mei.Vrachten. Er is iets meer vraag. De hieronder vermelde afsluitingen en het verzeilen van verschillende schepen naar elders hebben de scheepsruimte sterk doen verminderen. De laatste bevrachtingen van Nederlandse schepen waren: stoomschip SUMATRA naar Amsterdam huiden NLG 110, thee NLG 75, specerijen NLG 100, tin NLG 40, en naar Marseille suiker tot geheime vracht; stoomschip NOORD-HOLLAND naar Rotterdam koffie NLG 90, tabak NLG 70, huiden NLG 110, indigo NLG 120; en copra Sh.60/- naar Marseille; MARTINA JOHANNA arak, tin en tabak naar Amsterdam tot verschillende vrachtkoersen.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: ANTONIA, MAIBIT, AMSTEL, MAASNYMPH, LICHTSTRAAL, NEERLANDS VLAG, BURGEMEESTER SCHORER, JAN VAN HAAFTEN, HELENA, MEDEA, JOHANNA MARIA en GRAAFSTROOM.

Afbeelding
Datum 24 juni 1884
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 17 mei. Vrachten. De markt was iets levendiger en bestond er enigszins meer vraag, doch in de laatste weken ging er bijna niets om. Naar Nederland werden een paar schepen aangelegd, het ene met arak en tabak tot koersen beneden de laatste afdoeningen, het andere met koffie tot de vigerende koers. Naar Amsterdam voor orders werden een tweetal schepen opgenomen voor suiker tot de vracht van GBP 1.15/-, terwijl naar Lissabon voor orders GBP 1.12/6 besteed werd. Naar Amerika kwam van Padang een partij koffie aan de marekt, waarvoor een passende bodem opgenomen werd tot GBP 2.5/-.
Naar Australië kwamen geen charters tot stand en bestaat ook geen vraag.
Kustvrachten. Het vervoer van 6.000 tons steenkolen van Bandjermassin naar Soerabaija en Passaroean werd bij inschrijving tot NLG 6,22 per ton aangenomen.
De laatste bevrachtingen van Nederlandse schepen zijn: GEBROEDERS SMIT naar Amsterdam koffie NLG 45, tabak NLG 30, ligt aan; stoomschip PRINS HENDRIK naar Amsterdam koffie NLG 90, tabak NLG 70, huiden NLG 110; stoomschip NOORD-BRABAND naar Rotterdam dezelfde koersen.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: ANTONIA, MAIBIT, AMSTEL, MAASNYMPH, LICHTSTRAAL, NEERLANDS VLAG, BURGEMEESTER SCHORER, JAN VAN HAAFTEN, HELENA, MEDEA, JOHANNA MARIA en GRAAFSTROOM en de stoomschepen VOORWAARTS, PRINS FREDERIK, LIMBURG en MACASSAR.

Afbeelding
Datum 15 juli 1884
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 7 juni. Vrachten. De markt blijft stil en er hebben bijna geen afslutingen plaats bij toenemende scheepsruimte. Nederlandse stoomschepen MACASSAR koffie tot NLG 85, tabak NLG 67,50, huiden NLG 110 per last, en PRINS FREDERIK koffie tot NLG 90, tabak NLG 70, huiden NLG 110, thee NLG 75, tin NLG 40 per last, beide naar Amsterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: ANTONIA, MAIBIT, AMSTEL, MAASNYMPH, NEERLANDS VLAG, BURGEMEESTER SCHORER, JAN VAN HAAFTEN, HELENA, MEDEA, JOHANNA MARIA, GRAAFSTROOM, CONSTANTIA, NOACH III, JOHANNA, BATAVIER en INSULINDE.

Afbeelding
Datum 30 juli 1884
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 21 juni. Vrachten stil en er zijn bijna geen afdoeningen tot stand gekomen. Het Nederlandse schip JOHANNA MARIA werd bevracht tot geheime vracht hier en te Macassar te laden naar Amsterdam. Het stoomschip DRENTHE koffie NLG 90, huiden NLG 110, tabak NLG 70, indigo NLG 120 per last naar Nederland, en suiker Sh.50/- en kopra Sh.70/- per ton naar Marseille voor orders.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: ANTONIA, MAIBIT, AMSTEL, MAASNYMPH, NEERLANDS VLAG, BURGEMEESTER SCHORER, JAN VAN HAAFTEN, HELENA, MEDEA, JOHANNA MARIA, GRAAFSTROOM, CONSTANTIA, NOACH III, JOHANNA, BATAVIER en INSULINDE.

Afbeelding
Datum 08 januari 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlissingen, 7 januari. Het schip GRAAFSTROOM, kapt. Hoek, van Java herwaarts, was heden in de Wielingen.

Afbeelding
Datum 28 april 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 27 april. Volgens een particulier bericht van de rederij is het Nederlandse schip GRAAFSTROOM, kapt. Hoek, van Rotterdam naar Samarang, de 25e april Bevesier gepasseerd. Alles wel.

Afbeelding
Datum 25 augustus 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alblasserdam, 24 augustus. Volgens een telegram is het Nederlandse schip GRAAFSTROOM, kapt. Hoek, van Rotterdam naar Semarang, Anjer gepasseerd. Alles wel.

Afbeelding
Datum 05 oktober 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 28 augustus. Er is iets meer vraag, maar niet in verhouding tot de steeds aangroeiende beschikbare scheepsruimte. Tot stand kwamen de volgende bevrachtingen voor Nederlandse schepen: NICOLAAS BEETS suiker tot Sh.30/- per ton, THORBECKE V idem te Samarang te laden, THORBECKE VI idem te Soerabaja te laden, alle drie naar het Kanaal voor orders.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: NOACH V, KERSBERGEN, SALATIGA, WILLEMINA CORNELIA, OTTOLINA, JOHANNA, CORNELIA, F.H. VON LINDERN, SLAMAT, A.H. VAN TIENHOVEN SR., JAN VAN HAAFTEN, NOACH IV, MERAPI, AMSTERDAM, ZWERVER, DELIANE, THORBECKE, AMSTEL, WILLEM, INSULINDE, KOSMOPOLIET III, THORBECKE III en GRAAFSTROOM.

Afbeelding
Datum 21 oktober 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 12 september. Vrachten. Er is wat meer omgegaan. De laatste bevrachtingen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip LIMBURG koffie tot NLG 75, rijst NLG 40, tin NLG 20 per last naar Rotterdam, en copra Sh.50/- per ton naar Marseille; stoomschip GELDERLAND koffie en huiden tot NLG 75, rijst NLG 40, tin NLG 20 per last naar Rotterdam en suiker Sh.35/- per ton naar Marseille; FRANCISCA Sh.35/- per ton naar het Kanaal voor orders.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: NOACH V, SALATIGA, WILLEMINA CORNELIA, OTTOLINA, JOHANNA, CORNELIA, SLAMAT, A.H. VAN TIENHOVEN SR., JAN VAN HAAFTEN, NOACH IV, AMSTERDAM, ZWERVER, DELIANE, THORBECKE, AMSTEL, WILLEM, INSULINDE, KOSMOPOLIET III, GRAAFSTROOM, BATAVIER, BAARN, NACHTEGAAL, MELATI en ANTONIA.

Afbeelding
Datum 04 november 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 3 oktober. Vrachten. Sedert het bericht van 19 september bleef onze markt onveranderd en de onbevrachte vloot nagenoeg stationair. Naar Nederland ging niets om. Naar het Kanaal werden enige schepen opgenomen tot koersen, lopende van Sh.25/- tot Sh.35/- naar gelang van de klasse van de bevrachte schepen. Er bestaat thans nog enige vraag en wordt voor eerste klasse houten schepen Sh.30/- à Sh.32/6 geboden. Na afloop van de Padang-koffieveiling werd er een handig schip bevracht voor koffie van Padang naar New York tot Sh.30/-. Een ander scheepje zal nog wel spoedig benodigd zijn. Naar Australië hadden geen transacties plaats. De laatste bevrachtingen van Nederlandse schepen zijn: de stoomschepen PRINS ALEXANDER en PRINSES AMALIA NLG 75 koffie, NLG 75 huiden, NLG 40 rijst, NLG 20 tin naar Amsterdam, en Sh.35/- suiker naar Marseille. De SLAMAT laadt suiker voor reders rekening. De ANTONIA GBP 1/10/- voor suiker van de Noordkust naar het Kanaal voor order.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: NOACH V, SALATIGA, JOHANNA, CORNELIA, A.H. VAN TIENHOVEN SR., JAN VAN HAAFTEN, NOACH IV, ZWERVER, INSULINDE, KOSMOPOLIET III, GRAAFSTROOM, BATAVIER, BAARN, NACHTEGAAL, MELATIE, JOHANNA EN MARIA, WILLEM EGGERTS en GROEN VAN PRINSTERER.

Afbeelding
Datum 18 november 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 13 oktober. Vrachten. Er is vrij veel omgegaan; de laatste afsluiting voor een Nederlands schip was stoomschip BATAVIA koffie tot NLG 65, huiden NLG 75, rijst NLG 40 per last naar Rotterdam, en suiker tot Sh.35/- per ton naar Marseille.-
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: NOACH V, SALATIGA, JOHANNA, CORNELIA, A.H. VAN TIENHOVEN SR., JAN VAN HAAFTEN, NOACH IV, ZWERVER, INSULINDE, KOSMOPOLIET III, GRAAFSTROOM, BATAVIER, BAARN, NACHTEGAAL, MELATIE, JOHANNA EN MARIA, WILLEM EGGERTS, GROEN VAN PRINSTERER, GEBR. SMIT en GEZUSTERS VAN HAAFTEN.

Afbeelding
Datum 01 december 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 27 oktober. De vrachten tonen geen verandering aan. Het Nederlandse schip GROEN VAN PRINSTERER laadt koffie van Batavia en Padang tot Sh.30/- per ton naar New York. Het stoomschip PRINSES AMALIA neemt koffie tot NLG 75 en rijst tot NLG 40 per last, en suiker tot Sh.40/- per ton naar Amsterdam en koffie tot Ffrs. 75 per ton naar Marseille, en het stoomschip ZEELAND koffie en huiden tot NLG 75 en rijst NLG 40 per last naar Rotterdam en koffie Ffrs. 75 per ton naar Marseille.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: OTTOLINA, CORNELIA, A.H. VAN TIENHOVEN SR., JAN VAN HAAFTEN, NOACH IV, ZWERVER, INSULINDE, KOSMOPOLIET III, GRAAFSTROOM, BATAVIER, MELATIE, JOHANNA EN MARIA, WILLEM EGGERTS. GEBR. SMIT en GEZUSTERS VAN HAAFTEN.

Afbeelding
Datum 15 december 1885
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 10 november. Vrachten. Er hebben verschillende afdoeningen plaats gehad naar gelang van de grootte en klasse van de schepen. Het Nederlandse stoomschip SOENDA laadt koffie en huiden tot NLG 75, tabak NLG 60, suiker NLG 50 en tin NLG 20 per last naar Amsterdam, en suiker Sh.35/- per ton naar Marseille; het stoomschip BURGEMEESTER DEN TEX koffie en huiden NLG 75, tabak NLG 60 en suiker NLG 50 per last naar Amsterdam, en suiker Sh.35/- per ton naar Marseille; het stoomschip ZUID-HOLLAND koffie en huiden NLG 75, tin NLG 20, en rijst NLG 40 per last naar Rotterdam en suiker Sh.35/- per ton naar Marseille. De Nederlandse zeilschepen WILLEM EGGERTS en GEZUSTERS VAN HAAFTEN zijn opgenomen tot Sh.27/6, en A.H. VAN TIENHOVEN SR. tot Sh.22/6, alle drie met suiker naar Het Kanaal voor order.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: OTTOLINA, CORNELIA, JAN VAN HAAFTEN, NOACH IV, ZWERVER, INSULINDE, GRAAFSTROOM, BATAVIER, MELATIE, JOHANNA EN MARIA, GEBR. SMIT, VOORLICHTER en CALIFORNIA.

Afbeelding
Datum 12 januari 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 8 december. Vrachten. Het Nederlandse stoomschip DRENTHE laadt koffie en huiden tot NLG 75, tabak NLG 60, rijst NLG 40 per last naar Rotterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: : CORNELIA, NOACH IV, ZWERVER, INSULINDE, GRAAFSTROOM, GEBROEDERS SMIT, VOORLICHTER en PRINSES WILHELMINA.

Afbeelding
Datum 16 januari 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 16 december. Vrachten zonder zaken. Het Nederlandse stoomschip PRINSES MARIE laadt koffie en huiden tot NLG 75 naar Amsterdam en suiker tot Sh.30/- per ton. Het Nederlandse stoomschip SAMARANG rijst tot NLG 40, koffie en huiden NLG 75, tabak (krossoks) NLG 40 per last naar Rotterdam en suiker tot geheime vracht naar Marseille.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: CORNELIA, NOACH IV, ZWERVER, INSULINDE, GRAAFSTROOM, GEBROEDERS SMIT, VOORLICHTER, PRINSES WILHELMINA, JOHAN THEODOOR, LOTOS en SMEROE.

Afbeelding
Datum 10 februari 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 5 januari. Vrachten zo goed als zonder zaken.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: INSULINDE, GRAAFSTROOM, GEBROEDERS SMIT, VOORLICHTER, PRINSES WILHELMINA, JOHAN THEODOR, LOTOS en BURGEMEESTER SCHORER.

Afbeelding
Datum 23 februari 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 19 januari. Vrachten stil. Nu het seizoen ten einde spoedt, zijn er slechts weinig afsluitingen tot stand kunnen komen. Het Nederlandse stoomschip NOORD-HOLLAND laadt koffie en huiden tot NLG 75 en krossoks NLG 40 per last naar Rotterdam en suiker tot geheime vracht naar Marseille.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: INSULINDE, GRAAFSTROOM, GEBROEDERS SMIT, VOORLICHTER, PRINSES WILHELMINA, JOHAN THEODOR, LOTOS en BURGEMEESTER SCHORER.

Afbeelding
Datum 28 februari 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 27 januari. Het Nederlandse schip GRAAFSTROOM, kapt. Hoek is bevracht met suiker naar New York.

Afbeelding
Datum 03 augustus 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alblasserdam, 2 augustus. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip GRAAFSTROOM, kapt. A. Hoek, te New York aangekomen.

Afbeelding
Datum 07 augustus 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alblasserdam, 6 augustus. Het fregatschip GRAAFSTROOM, kapt. A. Hoek, is volgens bij de rederij ontvangen bericht bevracht van New York naar Rotterdam.

Afbeelding
Datum 18 januari 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alblasserdam, 17 januari. Volgens ontvangen telegrafisch bericht is het Nederlandse barkschip GRAAFSTROOM, kapt. Hoek, van Rotterdam naar Java, de 16e dezer Dover gepasseerd. Alles wel.

Afbeelding
Datum 21 mei 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alblasserdam, 19 mei. Volgens bij de rederij ontvangen bericht arriveerde het Nederlandse barkschip GRAAFSTROOM, kapt. Hoek, vóór 19 mei van Rotterdam te Batavia. Alles wel.

Afbeelding
Datum 02 juni 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 1 juni. Het Nederlandse schip GRAAFSTROOM, kapt. Hoek, van Rotterdam te Batavia aangekomen, heeft bij het eiland Amsterdam (opm: baai van Batavia) aan de grond gezeten, maar kwam zonder assistentie vlot. Het schip maakt geen water.

Afbeelding
Datum 05 juli 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 3 juni. Vrachten met enkele afdoeningen met toenemende beschikbare scheepsruimte. De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn de stoomschepen GELDERLAND en BATAVIA: NLG 80 koffie, NLG 90 huiden, NLG 120 indigo, NLG 50 thee, per last, beide naar Rotterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: GEZUSTERS VAN HAAFTEN, BATAVIER, GRAAFSTROOM en F.H. VON LINDERN.

Afbeelding
Datum 14 juli 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 11 juni. Vrachten. Sedert het bericht van 28 mei bleef de markt zeer flauw gestemd, bestond er zeer weinig vraag en nam de onbevrachte vloot aanzienlijk toe. Naar Nederland kwamen enige partijen arak aan de markt, waarvoor een passend schip wordt gezocht. Naar het Kanaal bestond geen vraag en werd slechts een klein schip voor stroopsuiker bevracht; verscheidene in Europa voor het nieuwe seizoen bevrachte schepen zijn aangekomen en liggen op orders te wachten. Naar de Verenigde Staten zijn geen afdoeningen te vermelden en wordt ook geen scheepsruimte gezocht. Naar Australië ging niets om. Naar Auckland werd een handig schip gevraagd om in de aanvang van het nieuwe seizoen te laden. De laatste bevrachting is de Nederlandse stoomboot CONRAD NLG 80,- koffie, NLG 90,- huiden, NLG 55,- tabak, NLG 50,- thee, naar Amsterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: GEZUSTERS VAN HAAFTEN, BATAVIER, GRAAFSTROOM, F.H. VON LINDERN, THORBECKE V, CONSTANTIA en AMICITIA.

Afbeelding
Datum 24 juli 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 17 juni. De vrachten zijn zonder zaken bij toenemende disponibele scheepsruimte. Het Nederlandse stoomschip ZEELAND bedong naar Rotterdam voor koffie NLG 80, huiden NLG 90, indigo NLG 120 per last.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: GEZUSTERS VAN HAAFTEN, BATAVIER, GRAAFSTROOM, F.H. VON LINDERN, THORBECKE V, CONSTANTIA, AMICITIA, ANNA ALEIDA en THORBECKE VII.

Afbeelding
Datum 28 juli 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 260787. Het Nederlandse barkschip GRAAFSTROOM is door experts aanbevolen om in het dok te gaan om onderzocht te worden.

Afbeelding
Datum 07 augustus 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 1 juli. Schepen komen in grote getale aan, verschillende reeds onder elders afgeloten charters, maar nu de suikerafvoer ten gevolge van de jongste regels zoveel vertraging ondervond, heeft men met de afscheep nog niet recht kunnen beginnen en zijn er nog geen afsluitingen tot stand gekomen. Het Nederlandse stoomschip ZUID-HOLLAND bedong naar Rotterdam voor koffie NLG 80, huiden NLG 95, indigo NLG 120, tabak NLG 55 en tin NLG 25 per last.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: GEZUSTERS VAN HAAFTEN, BATAVIER, GRAAFSTROOM, F.H. VON LINDERN, CONSTANTIA, AMICITIA, ANNA ALEIDA, THORBECKE VII, SMEROE, BAARN, SLAMAT, NOACH V, THORBECKE IV, TJERIMAI, JAN VAN HAAFTEN, NOACH VI en NOACH IV.

Afbeelding
Datum 20 augustus 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 15 juli. De zich op de kust bevindende schepen zijn meest allen onder elders gesloten charter; op de plaats worden geen afdoeningen vermeld. Bevracht werd het Nederlandse stoomschip SOERABAYA naar Rotterdam voor koffie NLG 80, huiden NLG 95, rijst NLG 50, tin NLG 25 per last, en naar Marseille tin Ffrs. 25 per ton.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: GEZUSTERS VAN HAAFTEN, BATAVIER, GRAAFSTROOM, F.H. VON LINDERN, CONSTANTIA, SMEROE, THORBECKE VII, NOACH V, BAARN, SLAMAT, THORBECKE IV, TJERIMAI, NOACH VI, NOACH III, NOACH IV, JOHANNA en CONCORDIA.

Afbeelding
Datum 31 augustus 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 30 augustus. Het Nederlandse schip GRAAFSTROOM, kapt. Hoek, is bevracht met een lading suiker voor Java.

Afbeelding
Datum 17 september 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 12 augustus. De vrachten zijn stil bij tot dusverre nog zeer geringe vraag. De laatste bevrachtingen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip PRINSES WILHELMINA naar Amsterdam voor koffie NLG 80, rijst NLG 50, huiden NLG 95, indigo NLG 120, tabak NLG 55 en tin NLG 25 per last; stoomschip DRENTHE naar Rotterdam koffie NLG 80, rijst NLG 50, huiden NLG 95, indigo NLG 120, tabak NLG 55 en krossoks NLG 45 per last. De BATAVIER laadt voor bevrachters rekening.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: GRAAFSTROOM, F.H. VON LINDERN, CONSTANTIA, THORBECKE VII, SMEROE, NOACH V, THORBECKE IV, TJERIMAI, NOACH VI, NOACH III, NOACH IV, CONCORDIA, JOHANNA, THORBECKE VI, KERSBERGEN, THORBECKE, THORBECKE II, INSULINDE, THORBECKE III en KRIMPEN A/D LEK.

Afbeelding
Datum 20 september 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 20 augustus. Het Nederlandse schip GRAAFSTROOM, heeft gedokt en werd zo goed als onbeschadigd bevonden.

Afbeelding
Datum 12 oktober 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 oktober. Het Nederlandse schip GRAAFSTROOM, kapt. Hoek, vertrok heden van Java naar Europa.

Afbeelding
Datum 14 oktober 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 13 september. Vrachten zijn met beperkte vraag in de laatste dagen. De Nederlandse stoomschepen SOENDA en PRINSES WILHELMINA bedongen beide koffie NLG 80, huiden NLG 95, rijst NLG 50, en thee NLG 50 per last naar Amsterdam, en peper Ffrs. 65 per ton naar Genua; de SOENDA laadt mede tin naar Amsterdam tot NLG 30 per last. De EMMA laadt te Macasser naar Amsterdam koffie en paarlmoerschelpen tot NLG 45 en copra NLG 50 per last. De BATAVIER maakt Sh.32/6, de F.H. VON LINDERN en de THORBECKE VII Sh.35/- per ton, alle drie met suiker naar het Kanaal voor orders. De NOACH V voor 20.000 pikols gouvernementskoffie naar Dordrecht NLG 40 per last. Naar Rotterdam laden het stoomschip SOERABAYA koffie tot NLG 80, huiden NLG 95, rijst NLG 50 en zwarte peper NLG 65 per last, en de THORBECKE IV rijst tot NLG 32 per last.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: OOSTENBURG, GRAAFSTROOM, THORBECKE II, NACHTEGAAL en KRIMPEN AAN DE LEK.

Afbeelding
Datum 31 december 1887
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 30 december. Volgens telegram uit Londen arriveerde het fregatschip GRAAFSTROOM, kapt. Hoek, van Batavia naar Nederland vóór 18 december te St. Helena.

Afbeelding
Datum 29 januari 1888
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alblasserdam, 28 januari. Het Nederlandse fregat GRAAFSTROOM, kapt. Hoek, arriveerde de 27e dezer van Batavia voor Falmouth voor orders. Alles wel aan boord.

Afbeelding
Datum 26 februari 1888
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 24 februari. De lading suiker van het Nederlandse schip GRAAFSTROOM, kapt. Hoek, van Batavia te Falmouth voor orders binnen, is verkocht naar Liverpool.

Afbeelding
Datum 26 april 1888
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alblasserdam, 25 april. Volgens telegram van de reder is het schip GRAAFSTROOM, kapt. De Vries, van Cardiff vertrokken naar Java.

Afbeelding
Datum 10 oktober 1888
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 9 oktober. Het Nederlandse schip GRAAFSTROOM is door de factorij van de N.H.M. te Batavia bevracht voor 20.000 pikols koffie van Passaroeang naar Middelburg tot NLG 47 per last.

Afbeelding
Datum 25 december 1888
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alblasserdam, 24 december. Volgens bij de reder ontvangen bericht is het Nederlandse fregatschip GRAAFSTROOM, kapt. Teensma, gisteren van Java naar Middelburg vertrokken.

Afbeelding
Datum 12 mei 1889
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 11 mei. Volgens heden bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip MARY, kapt. Hazewinkel, van Bangkok te Falmouth gearriveerd. Het schip JOHANNA arriveerde de 10e mei van Rio Grande te Falmouth en de GRAAFSTROOM die zelfde dag te Dover, van Java naar Middelburg, terwijl het barkschip KRIMPEN AAN DE LEK, kapt. Van de Vegte, de 11e mei van Java te Greenock aankwam. Het Nederlandse ijzeren barkschip CALIFORNIA, kapt. Köpcke, arriveerde de 10e mei van Samarang te Melbourne.

Afbeelding
Datum 01 december 1889
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 30 november. Volgens telegrafisch bericht, bij de reder ontvangen, is het schip GRAAFSTROOM, kapt. Teensma, van Newcastle naar Java, de 30e november Anjer gepasseerd.

Afbeelding
Datum 11 januari 1890
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Rotterdam, 9 januari. Volgens particulier bericht arriveerde het fregatschip GRAAFSTROOM, kapt. P.J. Teensma, de 30e november te Batavia van Newcastle, met een door zware ziekte en vele doden onder de equipage zeer vertraagde reis, van 136 dagen. Het schip vertrok van Newcastle naar Batavia met eene equipage, bestaande uit zeven Europeanen en 22 Javanen; van af de Kaap is de Javaansche bemanning voortdurend bijna buiten staat geweest om dienst te doen. 9 Javanen zijn overleden en de overige zijn op het laatst der reis voortdurend ziek geweest, zodat bij aankomst te Batavia nog acht hunner naar het hospitaal overgebracht werden. De Europese equipage is welvarend.

Afbeelding
Datum 02 mei 1890
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Macassar, 15 maart. Het fregatschip GRAAFSTROOM, kapt. P.J. Teensma, 1359 tons register, zal hier koffie tegen NLG 45,-- en andere producten tegen NLG 50,-- per last laden. Voorts moet het schip te Batavia 2500 picols koffie opvullen.

Afbeelding
Datum 15 mei 1890
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 13 mei. Volgens particulier bericht, zal het schip (opm: fregat) GRAAFSTROOM, kapt. P.J. Teensma, van Macassar naar Java verzeilen om de lading te completeren met bestemming naar hier.

Afbeelding
Datum 09 juni 1891
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 8 juni. Het Nederlandse schip GRAAFSTROOM, van Shields naar Batavia, heeft bij de Leman and Owers vermoedelijk op een wrak gestoten en is te Hull in het dok gekomen.

Afbeelding
Datum 17 juli 1891
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Hull,13 juli. Het schip GRAAFSTROOM, kapt. P.J. Teensma, van Shields naar Soerabaija, met schade alhier binnen, heeft om in het droogdok te kunnen komen 1.200 ton kolen en 300 ton stenen gelost. Het schip heeft de reparatiën beëindigd en het laatste gedeelte der geloste lading weder ingenomen.

Afbeelding
Datum 24 november 1891
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 23 november. Volgens bij de reder ontvangen telegram arriveerde het fregatschip GRAAFSTROOM, kapt. P.J. Teensma, van Rotterdam naar Batavia, de 22e november te Banjoewangi.

Afbeelding
Datum 21 maart 1895
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maassluis, 20 maart. Het Nederlands fregat GRAAFSTROOM, kapt. P.J. Teensma, gesleept wordende door de sleepboot NOORDZEE, passeerde hedenavond te 6.30 uur Dungeness.

Afbeelding
Datum 30 juli 1897
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Haugesund, 24 juli. Het Nederlandse schip (opm: fregat) GRAAFSTROOM, gebouwd te Alblasserdam in 1879, groot 1359 registerton, thans liggende te Rotterdam, is verkocht voor NLG 1750 (opm: de prijs was GBP 1750 = NLG 21000) aan de heren Knudsen te Haugesund en zal onder Noorse vlag worden gebracht en gevoerd worden door kapt. Lundegaard.

Afbeelding
Datum 17 augustus 1897
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 16 augustus. Het schip GRAAFSTROOM, thans kapt. Lundgaard, ligt alhier zeilklaar naar Engeland. (opm: zie NRC 300797)

Afbeelding
Datum 24 september 1897
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Noorse barkschip GRAAFSTROOM, van Cardiff naar Montevideo, is lek te Lissabon binnengelopen. (opm: ex-Nederlands schip; enige weken daarvoor – zie PGC 300797 – aan de Noorse reder overgedragen)

Afbeelding
Datum 14 februari 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 12 februari. Het barkschip GRAAFSTROOM, kapt. Lundegaard, van Darien naar hier, is te Savannah lek binnengelopen. (opm: een Noorse bark, maar ex-Nederlands)

Afbeelding
Datum 24 februari 1899
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Savannah, 10 februari. Het (opm: Noorse) barkschip GRAAFSTROOM, van Dariën naar Rotterdam, werd heden naar de baai gesleept, waar het ten anker kwam. De gezagvoerder rapporteert, dat het schip vier malen te Sapele (opm: Sapelo Bay, Georgia) op de baar heeft gestoten en lek geworden is. Hij was derhalve genoodzaakt het schip naar hier te laten slepen.

Afbeelding
Datum 20 juli 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

13 Juli gepraaid op 43º N.B. en 11º W.L. de Noorse bark (opm: ex-Nederlands fregat) GRAAFSTROOM, kapt. Lundegaard, van Rotterdam naar Sapelo (opm: Ver. Staten; op de terugreis naar Ierland is het in 1897 naar Noorwegen verkochte schip vergaan).

Afbeelding
Datum 29 september 1899
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Brunswick, Ga, 27 september. Het Noorse barkschip GRAAFSTROOM, van Sapelo met hout, is hier aan de grond geraakt, doch enigszins lek vlot gekomen. (opm: zie ook NRC 200799)

Afbeelding