Inloggen
Gezagvoerder

Teensma, Pieter Jeppesz

Naam: Teensma, Pieter Jeppesz
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 2
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
GRAAFSTROOM 1879 Fregat Sailing Vessel 9475 Bekijk schip
BARON VAN HEEMSTRA 1862 Bark Sailing Vessel 15818 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Pieter Teensma werd geboren te Schiermonnikoog op 29 december 1851 als zoon van Jeppe Pieter Teensma en Aukje Eises Carst.

Hij trouwde te Schiermonnikoog als kapitein op 08 augustus 1880 met Tjitske Visser, geboren op 06 november 1855 te Schiermonnikoog als dochter van Jacob Jilkes Visser en Antje Eelkes (of Aukje Edes resp Antje Ekes) Buwalda. Zij overleed te Schiermonnikoog op 28 januari 1915.

Pieter Jeppesz overleed te Schiermonnikoog op 29 mei 1929.

Hij ligt begraven op het kerkhof van Schiermonnikoog, rij 38.07. Het graf is eigendom en beschermd.117.

 

 

Een portret van Pieter Jeppes Teensma en Tjitske Jacobs Visser staat op p. 54 van het boek Het Schiermonnikoger Zeemanscollege en Pensoenfonds door Ron R. van Staveren c.s., Schiermonnikoog 2009.

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt P.J.Teensma als gezagvoerder gedurende:

*   1885 t/m 1886 van de bark “Merwede” ex Soerabaya, ex Emma, ex Baron van Heemstra, gebouwd in 1852 te Middelburg, 739 ton o.m., varend voor J.Vriesendorp & Zn te Dordrecht;

*   1889 t/m 1897 van het 3/mschip “Graafstroom”, gebouwd in 1879 te Alblasserdam, 1359 ton n.m., varend voor J.Smit Cz te Alblasserdam. Het schip werd in 1897 verkocht naar Haugesund en is in 1899 gezonken tussen Darien en Ierland;

*   1896 t/m 1898 van de stalen bark “de Ruyter”, gebouwd in 1891 te Amsterdam, 1689 ton n.m., varend voor de Nederl. Scheepvaart Maatschappij (1889) Zurmühlen & van Vessem te Amsterdam

*   1899 van hetzelfde schip maar nu varend voor Zurmühlen & Ruhaak te Amsterdam.

 

"Het laatste voor de grote vaart in ons land gebouwde houten zeilschip was het fregat "Graafstroom" van de reder J.Smit Czn te Alblasserdam. Het was 1359 registerton groot en werd gebouwd in 1879. Dit schip maakte zijn laatste reis naar Indië in 1894-95 onder kapitein P.J.Teensma. Het had voor de uitreis 117 dagen, voor de thuistreis 146 dagen nodig." (Uit: E.W.Petrejus - Een schip vaart uit - De Boer Maritiem, 1975, p.144/145).

 

P.J.Teensma was in 1896 kapitein van het stalen fregat “De Ruyter”, gebouwd in 1891 door Huygens & van Gelder te Amsterdam, 1689 ton, varend voor rederij Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij te Amsterdam052.

 

In de “Staat der Nederlandse Zeemacht en Koopvaardij” staat P.J.Teensma als gezagvoerder van/in:

*   1900 (en vermoedelijk al eerder) van het stalen fregat “de Ruyter”, gebouwd in 1891, bruto/nette = 1761/1689 ton, varend voor de Nederlandsche Scheepv. Maatschappij te Amsterdam;

 

Overige bijzonderheden

 

Een portret van het fregat “Graafstroom” staat op p. 184 van het boek Het Schiermonnikoger Zeemanscollege en Pensioenfonds door Ron R. van Staveren c.s., Schiermonnikoog 2009, 444 pp. Het origineel was in bezit van Pieter J. Teensma te Schiermonnikoog en hangt nu bij Hotel van der Werff op het eiland

Op p. 185 in hetzelfde boek staat een foto van de “Graafstroom” in het Oosterdok, aanwezig in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam

 

 

NRC 21 maart 1895

Maassluis, 20 maart. Het Nederlands fregat GRAAFSTROOM, kapt. P.J. Teensma, gesleept wordende door de sleepboot NOORDZEE, passeerde hedenavond te 6.30 uur Dungeness.

 

NRC 20 december 1895

Rotterdam, 19 december. Volgens bij de Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij ontvangen telegram uit New York is het Nederlandse schip (opm: bark) DE RUYTER, kapt. P.J. Teensma, beladen met salpeter, aldaar zeilkaar om naar Java te vertrekken.

 

NRC 29 oktober 1896

Soerabaja, 1 september. Het Nederlandse schip DE RUYTER, kapitein Teensma, moet in het dok enige reparaties ondergaan, waarna het suiker zal laden naar de Azorische eilanden voor orders.

 

Provinciale Groninger Courant 04 maart 1897

Amsterdam 2 maart. Het stalen fregatschip De RUYTER, kapt. P.J. Teensma, van Passarouan (opm: Pasuruan) te Barbados binnen, heeft order bekomen voor Delaware.

 

De hierna gescande tekst komt uit een particulier uitgegeven brochure “Familie Teensma. Een leven op zee”, door P.J.Teensma Jr te Schiermonnikoog. Juni 2011, 28 pp

En ook in

In: “Een leven op zee” Brochure geschreven door P.J.Teensma Jr, Zomer 2013, 84 pp.