Inloggen
CALIFORNIA - ID 9081


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1853-04-26 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1853
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Clipperfregat
Masten: Three masts
Material Hull: Iron
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Fop Smit, Kinderdijk, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1852-03-26
Launch Date: 1853-03-24
Delivery Date: 1853-04-21
Technical Data

Net Tonnage: 649.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 334.00 lasts
 
Length 1: 46.40 Meters Registered
Beam: 6.20 Meters Registered
Depth: 4.90 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1853
Datum agenda: 1853-04-26
Register nr: 18530310
Scheepsnaam: CALIFORNIE
Type: Fregat
Lasten: 334
Gebouwd in provincie: Zuid Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Jaski, F.C.
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Jaski, F.C.
Opmerkingen: Zb

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1853-04-12 CALIFORNIA
Manager: Firma Louis Bienfait & Zoon, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: NHPL

Date/Name Ship 1878-07-00 CALIFORNIA
Manager: Firma Aug. Köpcke & Co, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Aug. Köpcke & Co, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NHPL

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Bijlage bij eigendomsbewijs 18 van 1853, fregat CALIFORNIA
eigenaren per primo april 1853

firma Louis Bienfait & Soon, Amsterdam (boekhouder en 5/20e part)
J. Smit, Kinderdijk (5/20e part)
J.A. van Hemert, Amsterdam (2/20e part)
firma De Vries & Co., Amsterdam (1/20e part)
C.A. de Wit, Amsterdam (2/20e part)
E. Sellem, Amsterdam (1/20e part)
N.C. Bouwer, Amsterdam (1/20e part)
Mevr. D.J. Henrottat, weduwe G.C. van Baerle, Amsterdam (1/20e part)
S. Gerstema, Amsterdam (1/20e part)
Mr. J.F. Bodel Nijenhuis, Leiden (1/20e part)

Ship Events Data

1853-03-24: Tewaterlating van de eerste ijzeren clipper 'California' op de werf van Fop Smit te Kinderdijk, in opdracht van de Amsterdamse rederij Louis Bienfait en Zn. Nog datzelfde jaar vindt op 22 juli 1853 vanuit Londen het vertrek van de 'California' plaats voor een reis met lading en passagiers naar Port Adelaide (Australië). Deze zeer snelle reis zal in 86 dagen worden afgelegd (aankomst aldaar op 17 oktober 1853).

1878-06-24: Sold at auction
NRC 020678
Advertentie. G.J. Boelen, A. Roland Holst en G. Loudonck, makelaars, zullen als lasthebbenden van hun principalen, op maandag de 24e juni 1878, des namiddags ten drie ure precies, te Amsterdam, in het lokaal De Brakke Grond in de Nes, ten overstaan van de deurwaarder Noordbeek & Hilman, in veiling brengen een extra ordinair welbezeild ijzeren fregatschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd: CALIFORNIA, laatst gevoerd door kapt. S. Deinum, volgens Nederlandse meetbrief (oude meting) lang 45,70 meter, wijd 6,44 meter, hol 4,96 meter en alzo gemeten op 649 tonnen. En dat verder met al zijn rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen, kettingen en andere scheepsbehoeften, als breder bij de inventaris is vermeld. Het voornoemd fregatschip ligt te Rotterdam in het Haringvliet. Nadere inlichtingen begerende, gelieve men zich te vervoegen bij bovengenoemde makelaars of bij de cargadoors De Vries & Cie., Kromme Waal 28.
1894-01-16: Stranded
NRC 170194
Nieuwediep, 16 januari. Het Nederlandse ijzeren barkschip CALIFORNIA, kapt. H. Rackow, van Brunswick (Georgia, USA) naar Hamburg, is in de afgelopen nacht bij de vuurtoren van Eierland gestrand. De equipage is gered. De sleepboot HERCULES is derwaarts vertrokken.
NRC 180194
Nieuwediep, 17 januari. Het Nederlandse barkschip CALIFORNIA, gisteren in de Eierlandse gronden gestrand, is zonder bemanning door de sleepboot HERCULES af- en alhier binnengesleept. De lading bestaat uit 4500 vaten harst (opm: hars of pek).
NRC 180194
Nieuwediep, 17 januari. Het Nederlandse barkschip CALIFORNIA, dat heden, na bij Eierland op strand te hebben gezeten, door de equipage verlaten, werd binnengebracht, heeft ogenschijnlijk geen schade geleden. Het is dicht en maakt in het geheel geen water. De bemanning verliet met eigen boot het schip en kwam behouden te Cocksdorp aan de wal.
1895-09-23: Final Fate: Scrapped

Na in januari 1894 op Eierland te zijn gestrand doch vlotgebracht,, voer het schip (waarschijnlijk gesleept) naar Hamburg.. Daar werd de lading gelost, en werd de CALIFORNIA te Harburg opgelegd.
PGC 070995. Amsterdam, 5 september. Het in Harburg liggende Nederlandse barkschip CALIFORNIA, groot 719 ton, bouwjaar 1853, is uit de hand verkocht en zal gesloopt worden.
DS 050995. Nader vernemen wij, dat de Nederlandse bark CALIFORNIA is verkocht aan de firma Sunderman te Dordrecht en NLG 9.000,- heeft opgebracht. (opm: op 23 september van Harburg te Hellevoetsluis aangekomen, bestemd voor Dordrecht. De sloperij heette firma C.H.C. Sunderman)

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1853
Kapitein: Jaski, F.C.
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving: CALIFORNIA, kapitein F.C. Jaski (vlagnummer 103)
Gemaakt door: Spin, Jacob
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: CALIFORNIA binnen komende te Port Philip op 28-10-1853 Aquarel gemaakt in 1854
Gemaakt door: Spin, Jacob
Onderwerp: Zeeopname

Omschrijving: CALIFORNIA ligt ter reparatie op een helling in Melbourne in 1880
Onderwerp: Werf

Omschrijving: CALIFORNIA
Gemaakt door: Onbekend
Onderwerp: Zeeopname
Akten

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3181-1853.18

DVD XII – 6457 - 6459
BIJLBRIEF
Naam schip CALIFORNIA

plaats en datum acte bijlbrief, Kinderdijk, 16 april 1853

type schip fregat

bouwwerf/verkoper Fop Smit, scheepsbouwmeester aan de Kinderdijk, gemeente Nieuw Lekkerland

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper firma Louis Bienfait & Soon, Amsterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 334 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen 46,40 x 6,20 x 4,90 meter

kiellegging 26 maart 1852

tewaterlating 24 maart 1853

plaats / datum registratie Amsterdam, 21 april 1853

nummer van registratie deel 55, folio 163, verso, vak 5.

notaris verklaring voor burgemeester en wethouders van Nieuw Lekkerland

prijs NLG

bijzonderheden


researcher/datum research: ML / 010508

Naam CALIFORNIA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1853
Toegang 198
Inventaris 3181

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS.198.3171.1853.18
foto IMG 9299 - 9302

CEDULE

Naam schip CALIFORNIË

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 12 april 1853

type schip fregat

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. J.C. Jaski

grootte in tonnen 364 lasten of 633 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd aan de Kinderdijk

plaats / datum registratie Amsterdam, 12 april 1853

nummer registratie deel 64, folio 160, recto, vak 8

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief; het schip is gebouwd voor rekening van de in de bijlage vermelde eigenaren en ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Hendrik Theodorus Boelen, Amsterdam, voor en namens de in de bijlage vermelde eigenaren
researcher/datum research: ML / 150217
Bijlage bij eigendomsbewijs 18 van 1853, fregat CALIFORNIË
eigenaren per primo april 1853

firma Louis Bienfait & Soon, Amsterdam (boekhouder en 5/20e part)
J. Smit, Kinderdijk (5/20e part)
J.A. van Hemert, Amsterdam (2/20e part)
firma De Vries & Co., Amsterdam (1/20e part)
C.A. de Wit, Amsterdam (2/20e part)
E. Sellem, Amsterdam (1/20e part)
N.C. Bouwer, Amsterdam (1/20e part)
Mevr. D.J. Henrottat, weduwe G.C. van Baerle, Amsterdam (1/20e part)
S. Gerstema, Amsterdam (1/20e part)
Mr. J.F. Bodel Nijenhuis, Leiden (1/20e part)

ML / 150217

Naam CALIFORNIE
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1853
Toegang 198
Inventaris 3171

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: Noord-Hollands Archief/Haarlem
Omschrijving: BIJLBRIEF: Noord-Hollands Archief, Haarlem / Archiefnummer Amst.198.3181-1853.18