Inloggen
SALATIGA - ID 8799


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1852-08-00 / 1867-11-00 | Reden uitgevlagd: Sloop, afgekeurd

Identification Data

Bouwjaar: 1852
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Ary Pot, Bolnes, Zuid-Holland, Netherlands
Launch Date: 1852-04-16
Delivery Date: 1852-08-00
Technical Data

Net Tonnage: 413.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 218.00 lasts
 
Length 1: 32.30 Meters Registered
Beam: 6.16 Meters Registered
Depth: 4.67 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1852
Datum agenda: 1852-08-17
Register nr: 18520632
Scheepsnaam: SALATIGA
Type: Bark
Lasten: 220
Gebouwd in provincie: Zuid Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Schimmelpenninck & Co., G.
Plaats: Deventer
Kapitein op moment van verzoek: Besier, J.N.
Opmerkingen: eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1852-08-00 SALATIGA
Manager: Schimmelpenninck & Co., firma G., Deventer, Overijssel, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Deventer, Overijssel, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Deventer / Netherlands

Date/Name Ship 1860-03-07 SALATIGA
Manager: Firma Van Charante & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Additional info: Since 1867 call sign PRQD.

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

parteigenaren SALATIGA per 7 maart 1860:

firma Van Charente & Co., Rotterdam (1/2e part) en

Jacob Johannes van der Willigen, Rotterdam (1/2e part)

 

Ship Events Data

1854-10-11: Damaged
Hongkong, 11 oktober 1854. Het schip SALATIGA, kapt. Besier, van hier naar Foo-Chew-Foo (opm: waarschijnlijk Fuzhou, Fujian) vertrokken, is heden met verlies van zeilen en met schade aan het koper alhier uit zee teruggekomen.
1860-03-06: Sold at auction
Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn, W.H. Montauban van Swijndregt en B.C.D. Hanegraaff te Rotterdam, zijn van mening als lasthebbende van hun meester, op dinsdag de 6e maart 1860, des middags ten twaalf en een kwart ure, in de zaal op de hoek van de Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk 1 no. 499, publiek te veilen: het extra snelzeilende gekoperd en kopervast Barkschip SALATIGA, gevoerd door kapt. J.N. Besier, volgens meetbrief lang 32 el 30 duim, wijd 6 el 16 duim, hol 4 el 67 duim, en alzo groot 413 tonnen of 218 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, geschut, ankers kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zoals hetzelve is liggende in de Zalmhaven te Rotterdam. Voorts zal nog afzonderlijk worden geveild een chronometer.
1867-06-00: Sprang a leak
Algoabaai, 30 juni. Het schip SALATIGA, kapt. Kettler, van Batavia naar Rotterdam bestemd, ’t welk alhier eveneens de 23e juli lek is binnengelopen, bevorens gemeld, heeft op 13 en 16 dezer nabij Kaap Agulhas zeer slecht weder ondervonden en heeft 7 voet water in het ruim. Het heeft een gedeelte der lading overboord geworpen, en pompte een aanzienlijke hoeveelheid suiker op, en is nu ook bezig het overige gedeelte der lading in een min of meerdere beschadigde staat te lossen.
1867-11-25: Final Fate: Condemned

26 november 1867. NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Amsterdam, 25 november. Volgens brief van Kaap de Goede Hoop, d.d. 18 oktober, was het Nederlandse schip SALATIGA, kapt. Kettler, van Batavia naar Rotterdam, in de Algoabaai met schade binnengelopen - zie ons vorig nummer -. aldaar afgekeurd en voor GBP 435 verkocht. Het restant der lading, zomede die van het Nederlandse schip KRIMPENERWAARD, kapt. Kluit, was in het schip ILVA, kapt. Christin, overgescheept, dat de 28e september van daar naar de destinatieplaats was vertrokken.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.N.Besier was met vlagnummer R342 in de periode 1852 t/m 1865 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1865 van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij als effectief heeft bedankt en honorair lid is geworden058.

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein J.N.Besier met vlagnummer R342 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

1855, 1858, 1859 van de bark “Salatiga”       229 last  varend voor S.Schimmelpenninck te Deventer

1862 t/m 1864     geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt J.N.Besnier (moet zijn Besier) als gezagvoerder gedurende:

*    1853 t/m 1860 van de bark “Salatiga”, gebouwd in 1852 te Bolnes, 435 ton o.m., varend voor G.Schimmel-Penninck & Co te Deventer.

 

Bouma025 vermeldt kapitein XX. Bezier (zonder initialen) als gezagvoerder gedurende:

*    1852 van de kof “Dolphijn”, gebouwd in 1830 te Dordrecht, 153 ton o.m., varend voor G.Schimmelpenninck & Co te Deventer.

Ik plaats deze kapitein bij J.N.Besier, vanwege dezelfde rederij.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

 

Datum vanaf: 1852
Kapitein: Besier, J.N.
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Hendrik Gerrits Biesthorst werd geboren c. 1822 te den Helder als zoon van Egbertus Biesthorst, ambtenaar, en Berhardina Maria van Kempe.

Hij trouwde op 01 februari 1863 te Alblasserdam met Hebe Ruhaak, geboren in 1825 te Hage, Oost-Friesland als dochter van Hinrich Gerdes Ruhaak en Rukertje Gersets in der March. Zij was eerder gehuwd met Egbert Adriaan Mulder064.

Hendrik Gerrit Bieshorst. Schipper van de bark “Salatiga”. Wonende te Rotterdam. Bron Gemeentearchief Rotterdam, Burgerlijkestand. Overlijden Rotterdam 1861 Deel C, folio 63, akteno. 1886062a.

Deze opgaven zijn, vanwege de overlijdensjaren in 1861 resp 1864, strijdig met de opgaven uit Bouma025 - zie hierna. Er zijn kennelijk verschillende personen Bieshorst met de initialen H.G.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

H.G.Biesthorst werd met nr.620 effectief lid van Zeemanshoop per 08 mei 1855 op voorspraak van P.F.Lange. Zijn schip was de “Anjer”002.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop van 01/08 mei 1855 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Hendrik Gerrit Bieshorst, oud 32 jaar, voerend de bark “Anjer”, wonend in de Vijzelstraat bij de Munt te Amsterdam, op voordracht van kapitein P.F. Lange.023

H.G.Biestehorst was effectief lid van Zeemanshoop in de periode 1855 t/m (wellicht) 1872 met vlagnummer 620.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer            jaren                type        scheepsnaam       naam reder/boekhouder

       620                1855-1856            bark       Anjer                     C.Duyts Cz te Amsterdam

                               1857-1858            bark       Zeevaar t              idem

                                   1859                geen opgave van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt kapitein H.G.Bieshorst als gezagvoerder gedurende:

*    1856 t/m 1858 op de bark “Anjer” ex Ons Genoegen, gebouwd in 1829 te Amsterdam, 420 ton o.m., varend voor C.E.Duytz Cz te Amsterdam. Het schip werd in 1859 uit de vaart genomen en gesloopt. Van Sluijs013 verwijst hiertoe naar het Tijdschrift Zeewezen 1859, blz 298. Voorst vermeldt hij een bericht in het Handelsblad 16 december 1857 over een veiling op 14 december 1857  in Amsterdam;

*    1858 t/m/ 1859 op de bark “Zeevaart” ex Maria Suzanna Hendrika, gebouwd in 1839 te Amsterdam, 482 ton o.m., varend voor C.E.Duytz Cz te Amsterdam. Het schip werd in 1859 op Java afgekeurd;

*    1861 van de bark “Salatiga”, gebouwd in 1852 te Bolnes, 435 ton o.m., varend voor van Charente & Co te Rotterdam;

*    1864 t/m 1870 op de bark “Marie”, gebouwd in 1863 te Alblasserdam, 714 ton n.m., varend voor van Charante & Co te Rotterdam;

*    1872 t/m 1881 op het fregat “Salatiga”, gebouwd in 1872 te Rotterdam, 1225 ton o.m., varend voor van Charente & Co te Rotterdam.

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

H.G.Bieshorst                      Salatiga                 12/14 juni 1860   27 juni 1861

                                              Salatiga                 05 juni 1861        07 augustus 1862

               

Hendrik Gerrit Bieshorst, wonende te Alblasserdam, gezagvoerder van de bark Marie. Op 07 augustus 1864 zeilende in de Zuid-Atlantische Oceaan op 15o31’ZB en 06o WL. Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Burgelijkestand. Overlijden Rotterdam 1864 Deel D, folio 212, aktenr. 3258062a.

 

Overige bijzonderheden

In een bericht in de Zeetijdingen uit het Handelsblad van 18 mei 1859 (volgens van Sluijs) dd 17 mei 1859 lag de “Zeevaart” lek te Batavia en is afgekeurd.

 

In het kader van de discussie over de invoering van de Tuchtwet in Nederlands Indië werd in 1865 een memorie aangeboden “aan zijn Excellentie den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indië over de Wettelijke bepalingen omtrent de handhaving der orde en tucht aan boord der koopvaardijschepen binnen Nederlandsch-Indië.” Deze memorie werd ondertekend door H.G.Bieshorst.104.

 

H.G.Biesthorst vertrok per 31 december 1863 vanuit Brouwershaven met de “Maria” en 1 landmachtofficier. Hij arriveerde te Batavia op 01 april 1864 na een reis van 92 dagen.

Op 13 maart 1865 vertrok hij van Brouwershaven met de “Marie” en een detachement van 3 officieren en 150 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 16 juni 1865 na een reis van 96 dagen065

 

In het tijdschrift “De Zee”, Jg.1891, p.29 staat dat de examencommissie voor het stuurmansexamen in de zitting van december 1891 het diploma 2e stuurman stoomvaart geeft toegekend aan H.G.Bieshorst. Dat zal een kleinzoon van Hendrik Gerrit zijn geweest.

 

Zeeuwsche Zierikzeesche Courant 02 januari 1864114

Uitgezeild van Brouwershaven op 31 december 1863 de “Marie” kapitein H.G.Bieshorst, bestemming Batavia.

 

 

Datum vanaf: 1861
Kapitein: Biesthorst, Hendrik Gerrit
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Johannes Kettler werd geboren op 25 juli 1832 te Rotterdam als zoon van de Rooms-Katholieke Wilhelmus Kettler, zeeman, en Theodora Boekhout. Hij woonde te Rotterdam o.a. aan de Weenastraat Wijk 14 nr. 318. Hij behaalde op 31 maart 1855 het diploma 2e stuurman voor de grote vaart.

Hij huwde te Rotterdam op 12 augustus 1857 met Francina Cornelia van Ryt, geboren 01 mei 1827 te Rotterdam als dochter van de Rooms-Katholieke Cornelis Johannes van Ryt en Willemina Hendrika Kuypers.

Hij overleed op 17 november 1885 te Rotterdam aan de Schiedamsche Singel005.

 

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.Kettler was met vlagnummer R64 in de periode 1857 t/m 1876 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

J.Kettler was in in 1860 afwisselend commissaris, in 1870 permanent commissaris en van 1871-1875 secretaris van de Maatschappij058

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Algemene Vergadering van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 13 oktober 1863 staat de volgende mededeling:

“Tenslotte wordt aan de vergadering medegedeeld dat door den Heer Kettler voerend het schip Salatiga een klip is ontdekt.”023. Geen nadere aanduiding waar die klip zich bevindt. Kennelijk werden dergelijke bijzonderheden tussen de colleges van Rotterdam en Amsterdam uitgewisseld.

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein J.Kettler met vlagnummer R64 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1858, 1859           van de bark “Vrouw Johanna”      279 last        varend voor D.Dunlop te Rotterdam

*    1862 t/m 1866     van de bark “Salatiga”                    218 last        varend voor van Charante & Co te Rotterdam

*    1867, 1874           geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt J.Kettler als gezagvoerder gedurende:

*    1861 van de bark “Canton”, gebouwd in 1846 in Capelle aan de IJssel, 391 ton o.m., varend voor W.C.Versluys te Rotterdam. Het schip werd in 1861 te Batavia afgekeurd;

*    1862 t/m 1867 van de bark “Salatiga”, gebouwd in 1852 te Bolnes, 435 ton o.m., varend voor van Charente & Co te Rotterdam. Het schip werd in 1867 afgekeurd in averij in de Algoa Baai;

*    1869 t/m 1870 op het fregat “Willem Poolman”, gebouwd in 1865 te Bolnes, 1627 ton o.m., varend voor van Zeylen & Dekker te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

In het kader van de discussie over de invoering van de Tuchtwet in Nederlands Indië werd in 1865 een memorie aangeboden “aan zijn Excellentie den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indië over de Wettelijke bepalingen omtrent de handhaving der orde en tucht aan boord der koopvaardijschepen binnen Nederlandsch-Indië.” Deze memorie werd ondertekend door J.Kettler.104.

De Raad voor Tucht in de koopvaardij deed op 21 oktober 1858 uitspraak inzake een klacht tegen kapitein Johannes Kettler van de bark “De Vrouw Johanna”, varend voor D.Dunlop te Rotterdam. Details van deze uitspraak zijn niet vermeld. 104.

 

 

Datum vanaf: 1862
Kapitein: Kettler, Johannes
Overige informatie: 0

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.480
DVD VIII – 1363,1367
ACTE VAN KOOP/VERKOOP
Naam schip SALATIGA

plaats en datum acte openbare vrijwillige verkoping, Rotterdam, 6 maart 1860

type schip bark, gekoperd en kopervast

bouwwerf/verkoper G. Schimmelpenninck & Co., scheepsreders te Deventer, voor zichzelf en mede-reders

gevoerd door kapt. J.N. Besier

eigenaar/aankoper firma Van Charente & Co., Rotterdam (1/2e part) en
Jacob Johannes van der Willigen, Rotterdam (1/2e part)

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 413 tonnen of 218 lasten (meetbrief Amsterdam, 16 april 1858)

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 32,30 m., breed 6,16 m., hol 4,67 m.

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Rotterdam, 7 maart 1860

nummer van registratie deel 6, folio 161, vak 4

notaris Wilhelmus Joannes Rietstap, griffier Kantongerecht, Rotterdam

prijs NLG. 27.700,-

Bijzonderheden: de verkoping vond plaats door tussenkomst van W. van Dam H. Hz., makelaar, in de zaal op de hoek Scheepsmakershaven en Bierstraat te Rotterdam.researcher/datum research: ML / 051208

Naam SALATIGA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1860
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen

Jaar: 1860
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: ACTE VAN KOOP/VERKOOP Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.480