Inloggen
PLANTER (DE) - ID 8535

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1827-11-14 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1827
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Frigate
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, oak, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma Cornelis van Swieten, Werf Hollandia, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1826-09-14
Launch Date: 1827-06-26
Delivery Date: 1827-10-29
Technical Data

Gross Tonnage: 170.00 lasts
Gross Tonnage 2: 322.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 29.20 Meters Registered
Beam: 5.57 Meters Registered
Depth: 4.45 Meters Registered
Configuration Changes

Datum 1838-00-00
Type: Shiptype/category changed
Omschrijving: After sale shiptype changed into a Bark.

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1827
Datum agenda: 1827-11-14
Register nr: 18270759
Scheepsnaam: PLANTER (DE)
Type: Fregat
Lasten: 170
Gebouwd in provincie: Noord Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Heemskerk, Gebr.
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Jessen, C.
Opmerkingen: Eerste zeebrief
1827 Turksche pas naarDemerary / 1828 naar idem

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1823-09-26 DE PLANTER
Manager: Gebrs. Heemskerk & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1838-10-29 ANNA GERTRUIDA
Manager: H. Angelkot Willink, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1844-09-02 ANTONIE EN EUGENIE
Manager: Bunge & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Bunge & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Eigenaren per primo november 1827 van de PLANTER:

firma Gebr. Heemskerk, Amsterdam (boekhouders en 4/16e part)
Coerdt Jessen, Amsterdam (schipper en 1/16e part)
J.J. Claasen, Amsterdam (4/16e part)
Rutger Hoyman, Amsterdam (2/16e part)
Erven Jacob Brants, Amsterdam (2/16e part)
Zacharias Kemper, Amsterdam (1/16e part)
J. Sargenton, Amsterdam (1/16e part)
firma Joh. Meijjes & Zoon, Amsterdam (1/16e part)

bijlage bij acte 9 van 1838, bark ANNA GERTRUIDA
eigenaren per ultimo oktober 1838:

Herman Angelkot Willink, Amsterdam (boekhouder en 4/13e part)
W. Willink, Amsterdam (2/13e part)
W. Willink Jr., Amsterdam (2/13e part)
Pieter Huidekoper, Amsterdam (2/13e part)
A. Huidekoper, Amsterdam (2/13e part)
C.E. Duyts, Amsterdam (1/13e part)

 

 

 

Ship Events Data

1838-10-03: History
De verkoop te Amsterdam op 3 oktober 1838 van Gebr. Van Heemskerk aan assuradeur Hermanus Angelkot Willink geschiedde voor de prijs van NLG 30600 en vond plaats t.o.v. notaris Pieter Louwerse te Amsterdam.
1844-04-19: Damaged
AC 20.04.1844
Amsterdam, 19 april. Aangaande het schip ANNA GEERTRUIDA, kapt. Boulet, van Batavia naar herwaarts, aan de Kaap de Goede Hoop binnengelopen, wordt, volgens brief van de kapitein gemeld, dat hetzelve op de hoogte van Madagascar en het rif van Aguilhas een orkaan had doorstaan, waardoor de lijf- en potdekselnaden ontzet waren; ook had hetzelve de timmerman verloren.
1844-08-19: Sold at auction
AC 31.07.1844
Advertentie. G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, J.H.A. Balwé, H. Salm, J Schröder en D. Beth, makelaars, zullen op maandag 19 augustus 1844, des avonds ten 6 ure precies, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris F.W. Fabius verkopen: een extraordinair welbezeild gekoperd en kopervast tweedeks Nederlands barkschip, genaamd ANNA GERTRUIDA, gevoerd door kapt. Louis Adrien Jules Boulet, volgens Nederlandsche meetbrief lang 29 ellen 50 duimen, wijd 5 ellen 65 duimen, hol 4 ellen 40 duimen, alzoo gemeten op 326 tonnen of 172 lasten; breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars.
1855-05-14: Final Fate: Broken up

NRC 01.05.1855
Advertentie. B.D. Bosscher, makelaar, zal op maandag de 14e mei 1855, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, verkopen een extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, genaamd ANTONIE EN EUGENIE, gevoerd door kapt. C. Meijer, volgens Nederlandse meetbrief lang 29 ellen 50 duimen, wijd 5 ellen 65 duimen, hol 4 ellen 40 duimen en alzo gemeten op 326 tonnen of 172 lasten. Breder bij inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaar. (opm. verkocht voor de sloop)

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1827
Kapitein: Jessen, Coert
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 74
Overige informatie: Kapt. C. Jessen was effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege ‘Zeemanshoop’ in de periode 1824 t/m 1836 met vlagnummer 74 en van 1836 t/m 1847 met vlagnummer 41. Daarna was hij honorair lid. C. Jessen was lid van het Amsterdamse zeemanscollege ‘De

Datum vanaf: 1834
Kapitein: Adböll, Christian Lörensen
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 396
Overige informatie: Kapt. C.L. Adböll (* Sylt 1806 – 1844) werd met vlagnummernr. 396 effectief lid van ‘Zeemanshoop’ op 26 augustus 1834 op voorspraak van kapt. C. Jensen. (S.P.)

Datum vanaf: 1837
Kapitein: Boulet, Louis Adrien Jules
Vlagnummer: 248
Overige informatie: Kapt. L.A.J.Boulet (* Amsterdam 1800 – † 3/1867) werd op voordracht van kapitein J.C.Ludders effectief lid van het College Zeemanshoop in 1833, voerende het fregat VROUW HENDRIKA. Hij kreeg t/m 1836 vlagnummer 361, van 1836 t/m 1854 vlagnr. 248 en van 185

Datum vanaf: 1844
Kapitein: Meyer, C. (Caspar?)
Overige informatie: 0

Algemene informatie

RC 09.05.1837
Rotterdam, 8 mei. Kapitein D. van der Valk, den 1 dezer van Lissabon te Helvoetsluis binnen, heeft den 28 april, op 50º03’ N.B. en 03º50’ W.L. gepraaid een driemast schip, tonende de vlag van het Collegie “Zeemanshoop” met no. 248, zijnde die van kapt. L.A.J. Boulet (opm: voerende het fregat DE PLANTER), van Amsterdam naar Batavia gedestineerd.
RC 20.07.1837
Rotterdam, 19 juli. J.J. Voute S.E. Zoon en A. Voute, makelaars, zullen op woensdag den 26 juli 1837, des voormiddags ten 11 ure, in Den Brakken Grond, te Amsterdam, verkopen:
een partij thee, liggende in Vrij-Entrepôt als:
Congo            1000/4                    kisten
Campoey        37.2/4                    dito
Souchon        402/4, 400/8                dito
Pouchon        39/4                    dito
Pecco            203/4                    dito
Tonkay        782/4, 75/8                dito
Hysan            531/4, 200/16, 100/32        dito
Soulang Hysan    200/8                    dito
Uxim            260/4, 409/8, 200/16, 100/32        dito
Joosjes, grof korrel,    200/16, 100/32            dito
Joosjes, fijn korrel    200/16, 100/32            dito
Aangebracht per het Nederlands schip PLANTER, kapt. C.L. Adböll, van Canton; leverbaar per Ontvang-Cedullen, volgens Prospectus deswege uitgegeven.

1839

Na een incident aan boord van de bark ANNA GEERTRUIDA op 4 november 1839, op de retourreis van Padang naar Amsterdam ten NW van de Asforische eilanden, wordt de matroos Jacobus Bruining in de voetboeien gesloten. “Bruining had op die dag onder razen en vloeken zich achter de grote mast begeven en daar de derde stuurman Cornelis Ruygh gegrepen. Eerste stuurman Jacob Botter kwam tussenbeide en gaf Bruining opdracht zich koest te houden.” Bruining trok zich nergens wat van aan en ging door met vechten. Hij werd tenslotte overmeesterd en in de boeien geslagen. (S.P.)

1844

AC 06.06.1844
30 mei. Gepraaid op de hoogte van de Singels, het schip ANNA GEERTRUIDA, kapt.. Boulet, van Batavia naar Amsterdam, hetzelve was twee maal uit de Noordzee teruggedreven en had altoen een anker verloren.
AC 31.07.1844
Advertentie. G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, J.H.A. Balwé, H. Salm, J Schröder en D. Beth, makelaars, zullen op maandag 19 augustus 1844, des avonds ten 6 ure precies, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris F.W. Fabius verkopen: een extraordinair welbezeild gekoperd en kopervast  tweedeks Nederlands barkschip, genaamd ANNA GERTRUIDA, gevoerd door kapt. Louis Adrien Jules Boulet, volgens Nederlandsche meetbrief lang 29 ellen 50 duimen, wijd 5 ellen 65 duimen, hol 4 ellen 40 duimen, alzoo gemeten op 326 tonnen of 172 lasten; breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars.
AC 21.08.1844
Prijzen der schepen (opm: de overige geveilde schepen zijn hier buiten beschouwing gelaten), geveild op 19 augustus 1844, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het Y:
Het gekoperd Ned. Barkschip ANNA GEERTRUIDA, NLG 14.000, - NLG 5.000 (opm: totaal dus NLG 19.000); B.D. Bosscher (opm: makelaar, handelend namens zijn opdrachtgever).
Koper van het – inmiddels als bark getuigde – schip was Bunge & Co. die de bark de naam ANTONI EUGENIE gaf. (L.C.H.)
AC 23.08.1844
Schepen in lading (opm: te Amsterdam tenzij anders vermeld, uitsluitend Nederlandse schepen, bewerkt en sterk bekort): Naar Suriname:
Het gekoperd tweedeks Barkschip ANTONIE EN EUGENIE, kapt. C. Meijer.
Adres bij B.D. Bosscher.
(opm: ANTONI EUGENIE, ex ANNA GEERTRUIDA; eerste reis voor nieuwe eigenaar Bunge & Co)

1845

AH 00.10.1845
Amsterdam, 14 oktober. Volgens bericht van Suriname zouden vandaar vertrekken het schip ANTONIA EN EUGENUA (opm: ANTONI EUGENIE), kapt. Meijer, de 31e augustus en het schip de GOEDE VREDE, kapt. Zaal, de 5 september.

1849

NRC 17.03.1849
Amsterdam, 16 maart. Volgens brief uit Suriname van de 30e januari zouden binnen twee à drie dagen van daar herwaarts vertrekken de schepen NICOLAAS WITSEN, kapt. Lange, ANNA EN MARIA, kapt. Steenveld en ANTONIA EN EUGENIE, kapt. Meijer.

1854

NRC 24.01.1854
Amsterdam, 23 januari. Lijst van schepen op de onderstaande plaatsen liggende of ingevroren, alle herwaarts gedestineerd.
In het Nieuwe Diep: VALPARAISO, ANNA EN ELISE, DIONYSIA CATHARINA, CLAUDIUS CIVILIS, ZEEVAART, NEPTUNUS, CHRISTINA, ANNA PAULOWNA, DOGGERSBANK, NEHALENNIA, MAGDALENA, GRAAF DIRK III, allen van Batavia; DIANA, van Padang; SCHOON VERBOND, van Cheribon (opm: Cirebon); BALTIMORE, van Soerabaya; ADMIRAAL TROMP, BIESBOSCH, beiden van Passaroeang; PRINS HENDRIK, van Panaroekan; OOSTERGOO, TWEELING ZUSTERS, beiden van Akyab; AUGUST JULIUS, PYLADES, QUEEN BEE, allen van Bahia; WILHELMINA, WILHELMINA FREDERIKA, ONDERNEMING, GOEDE VREDE, JUNO, ANTONIE EN EUGENIE, allen van Suriname.

1855

NRC 01.05.1855
Advertentie. B.D. Bosscher, makelaar, zal op maandag de 14e mei 1855, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, verkopen een extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, genaamd ANTONIE EN EUGENIE, gevoerd door kapt. C. Meijer, volgens Nederlandse meetbrief lang 29 ellen 50 duimen, wijd 5 ellen 65 duimen, hol 4 ellen 40 duimen en alzo gemeten op 326 tonnen of 172 lasten. Breder bij inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaar.
AH 15.05.1855
Verkoping van schepen, gehouden te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ op 14 mei 1855: het gekoperd en kopervast barkschip ANTONIE EN EUGENIE, kapt. C. Meijer: NLG 12.000, in slag NLG 40 (opm: totaal dus NLG 12.040), koper C. Ament.

Op 14 mei 1855 werd de ANTONI EUGENIE in Amsterdam verkocht, waarna het schip  werd gesloopt. (L.C.H.)

Akten

ARCHIEF Gemeente Amsterdam archiefnummer 5074/1419-1827-30

BIJLBRIEF
Schip: de PLANTER

plaats en datum acte bijlbrief, Amsterdam, 29 oktober 1827

soort schip fregat

gevoerd door kapt.

Bouwwerf/verkoper Cornelis van Swieten, scheepsbouwmeester te Amsterdam, werf Hollandia

eigenaar/aankoper S. (?) Heemskerk & Co, Amsterdam

te voeren door kapt.

groot volgens meetbrief in tonnen 322 tonnen of 170 lasten

tuigage en aantal dekken tweedeks eikenhouten kopervast en gekoperd

afmetingen 29,20 x 5,57 x 4,45 meter

kiellegging 14 september 1826

tewaterlating 26 juni 1827

plaats en nummer van registratie Amsterdam, deel 16, folio 9 recto vak 2

datum van registratie 8 november 1827

notaris B&W van Amsterdam, 9 november 1827, get. D.W. Elias

prijs (bij aan-/verkoop)

bijzonderheden
researcher/datum research ML-030906

Naam PLANTER (de)
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1827
Toegang 5074
Inventaris 1419
Klik hier om de originele akte te bekijken

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1417.1827.30

deel VI, foto 047, 048
CEDULE

Naam schip de PLANTER

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 6 november 1827

type schip fregat

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Coerdt Jessen, mede-eigenaar

grootte in tonnen 170 lasten of 322 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 8 november 1827

nummer registratie deel 16, folio 9, verso, vak 7

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838.
De eed wordt afgelegd door Nicolaas de Roo, Amsterdam, voor en namens de in de bijlage genoemde eigenaren.

researcher/datum research: ML / 020815

bijlage bij acte 30 van 1827, fregat de PLANTER
eigenaren per primo november 1827:

firma Gebr. Heemskerk, Amsterdam (boekhouders en 4/16e part)
Coerdt Jessen, Amsterdam (schipper en 1/16e part)
J.J. Claasen, Amsterdam (4/16e part)
Rutger Hoyman, Amsterdam (2/16e part)
Erven Jacob Brants, Amsterdam (2/16e part)
Zacharias Kemper, Amsterdam (1/16e part)
J. Sargenton, Amsterdam (1/16e part)
firma Joh. Meijjes & Zoon, Amsterdam (1/16e part)

ML / 020815

Naam PLANTER (de)
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1827
Toegang 5074
Inventaris 1417
Klik hier om de originele akte te bekijken

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3168.1838.9
foto IMG 1925 - 1927

CEDULE

Naam schip voorheen genaamd de PLANTER, thans door kopers te noemen ANNA GERTRUIDA (opm: dus niet GEERTRUIDA)

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 29 oktober 1838

type schip bark

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Louis Adriën Jules Boulet

grootte in tonnen 170 lasten of 322 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 1 november 1838

nummer registratie deel 36, folio 78, recto, vak 6

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de koopacte; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De belofte wordt afgelegd door Herman Angelkot Willink, Amsterdam, voor zich en zijn mede-reders.
De vorige zeebrief werd op 11 oktober 1838 ingeleverd bij de ontvanger te Amsterdam.


researcher/datum research: ML / 040616


bijlage bij acte 9 van 1838, bark ANNA GERTRUIDA
eigenaren per ultimo oktober 1838:

Herman Angelkot Willink, Amsterdam (boekhouder en 4/13e part)
W. Willink, Amsterdam (2/13e part)
W. Willink Jr., Amsterdam (2/13e part)
Pieter Huidekoper, Amsterdam (2/13e part)
A. Huidekoper, Amsterdam (2/13e part)
C.E. Duyts, Amsterdam (1/13e part)

ML / 040616

Naam ANNA GERTRUIDA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1838
Toegang 198
Inventaris 3168

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3179-1838.9

DVD - XI – 208, 209
ACTE KOOP/VERKOOP

Naam schip de PLANTER


plaats en datum acte onderhandse verkoop/koop, Amsterdam, 3 oktober 1838

type schip fregat

bouwwerf/verkoper Jan Jacob Bijsterus Heemskerk, voor zijn firma Gebr. Heemskerk, kooplieden te Amsterdam

gevoerd door kapt. C.L. Adböll

eigenaar/aankoper Hermanus Angelkot Willink, assuradeur te Amsterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, niet vermeld

nummer van registratie deel niet vermeld

notaris Pieter Louwerse, notaris te Amsterdam

prijs NLG. 30.600,-

bijzonderhedenresearcher/datum research: ML / 170708

Naam PLANTER (de)
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1838
Toegang 198
Inventaris 3179

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3170.1844.19
foto IMG 2500 - 2503

CEDULE

Naam schip bevorens genaamd ANNA GERTRUIDA, doch thans door kopers genaamd ANTONIE EN EUGENIE

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 2 september 1844

type schip bark

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper firma Bunge & Co., Amsterdam (enig eigenaren)

te voeren door kapt. Casper Meijer

grootte in tonnen 172 laten of 326 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 2 september 1844

nummer registratie deel 47, folio 188, recto, vak 5

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de koopacte; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Barend Dirk Bosscher, Amsterdam, voor en namens de enige eigenaar.
De vorige zeebrief no. 267 van 15 mei 1843, werd op 23 augustus 1844 ingeleverd bij de ontvanger te Amsterdam.


researcher/datum research: ML / 100816

Naam ANNA GERTRUIDA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1844
Toegang 198
Inventaris 3170

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3180-1844.19

DVD XI – 484, 485
ACTE KOOP/VERKOOP

Naam schip ANNA GEERTRUIDA

plaats en datum acte openbare verkoping, Amsterdam, 19 augustus 1844

type schip bark

bouwwerf/verkoper Jan Abraham Willink Wilhelmuszoon, Amsterdam, als vertegenwoordiger der deelhebbers in het schip.

gevoerd door kapt. Louis Adrien Jules Boulet

eigenaar/aankoper Fredrik Hendrik Bunge, voor zijn firma Bunge & Co., kooplieden te Amsterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 326 tonnen of 172 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen 29,50 x 5,65 x 4,40 meter

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, 21 augustus 1844

nummer van registratie deel

notaris F.W. Fabius, notaris te Amsterdam

prijs NLG. 19.000,-

Bijzonderheden:researcher/datum research: ML / 030908

Naam ANNA GEERTRUIDA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1844
Toegang 198
Inventaris 3179

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.98b
DVD VIII – 210 - 214
ACTE VAN KOOP/VERKOOP
Naam schip ANNA GEERTRUIDA

plaats en datum acte openbare verkoping, Amsterdam, 19 augustus 1844

type schip bark

bouwwerf/verkoper Jan Abraham Willink Willemszoon, zonder beroep, te Amsterdam. De drie schepen behoorden toe aan de rederijen van wijlen Herman Angelkot Willink, door de aandeelhouders in die rederijen tot verkoping gemachtigd


gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper

te voeren door kapt.

grootte in tonnen

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Rotterdam,

nummer van registratie deel

notaris Fredrik Wilhelm Fabius, notaris te Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: omdat in deze Rotterdamse acte niet verder wordt ingegaan op de veiling van de ANNA GEERTRUIDA, lijkt het aannemelijk, dat deze acte in Haarlem is.

Zie actes Rott.3.03.17.01.3675.98a en c


researcher/datum research: ML / 140108

Naam ANNA GEERTRUIDA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1844
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: Gemeentearchief Amsterdam, archiefnummer 5074 / 1419 -1827- 30
Noord-Hollands Archief , Haarlem, Archiefnummer Amst.198.3179-1838.9
AC = Amsterdamsche Courant
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
AH = Algemeen Handelsblad (notities van M. Hoedemaker) (AH)
L.C. Heijboer (L.C.H.)
S. Parma (S.P.)