Inloggen
JUPITER - ID 8227


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1880-11-20 / 1896-12-24 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1880
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: General Cargo schip
Type Dek: Raised quarter deck
Masten: Two masts
Material Hull: Iron
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Koninklijke Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Werfnummer: 9
Launch Date: 1880-09-21
Delivery Date: 1880-11-17
Technical Data

Engine Manufacturer: C.V. Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Motor Type: Steam, Compound
Number of Cylinders: 2
Power: 560
Power Unit: IHP (IPK)
Eng. additional info: 27 & 50 - 36
Speed in knots: 8.5
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 931.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 685.47 Net tonnage
Deadweight: 1000.00 tons deadweight (1016 kg)
 
Length 1: 67.01 Meters Registered
Beam: 9.30 Meters Registered
Depth: 4.72 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1880
Datum agenda: 1880-11-20
Register nr: 0
Scheepsnaam: JUPITER
Type: Stoomschip
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Tex, N.J. den (KNSM)
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: niet vermeld
Opmerkingen: ja
1880-11-20, gunstig beschikt100--

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1880-11-17 JUPITER
Manager: Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PHCQ

Ship Events Data

1891-02-28: Damaged
Stettin (opm: Szczecin), 28 februari 1891. De stoomschepen JUPITER en PATRIA zijn hier gisteren met assistentie van een ijsbreker aangekomen. De JUPITER bleef midden in het haf in het ijs steken. Een weinig achteruit willende stomen, brak het de schroef in het ijs en werd daarop door de ijsbreker STETTIN op sleeptouw genomen.
1895-10-03: Stranded
Londen, 3 oktober 1895
. Volgens telegram uit Coruna (opm: La Coruña) is het Nederlandse stoomschip JUPITER, van Amsterdam naar de Middellandse Zee, bij Corrubedo gestrand. De bemanning is gered.
1896-12-24: Final Fate: Stranded

Op reis met een lading stukgoederen van Amsterdam naar Reval is de JUPITER op 24 december 1896 des middags om 14.03 uur bij zuid-ooster flauwe koelte en vlakke zee met mist aan de grond gelopen bij Nargen, ten noorden van Reval. Alle 20 opvarenden konden veilig aan land komen.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

H.Sluiter werd met vlagnummer 921 per 24 november 1882 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop002a.

In de Algemene Vergaderingen van het college Zeemanshoop dd 31 oktober/07 november 1882 wordt tot effectief lid voorgedragen/benoemd Herman Sluiter, oud 34 jaar, voerend het ss “Mercurius”, wonend in de Commelijnstraat 19 te Amsterdam op voordracht van kapitein K.Junius van Hemert.023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 04 oktober 1888 staat de uitslag inzake de scheepsjournalen. De gouden medaille is toegekend aan kapitein J.H.Meijer van het ss “Erasmus”, de zilveren medaille aan kapitein C.Rademaker van het ss. “Prins Willem I”en de bronzen medaille aan kapitei H.Sluiter van het ss. “Prins Maurits”.042.

In de notulen van de Bestuursvergadering dd 07 december 1892 staat de uitslag inzake de scheepsjournalen 1890/91. De gouden medaille gaat naar kapitein H.Sluiter van het ss : Orins Willem Willem III”, de zilveren medaille naar kapitein J.Vernes van het ss “Afrikaan” en de bronzen medaille naar kapitein H.G.Ruhaak van het ss “Smit”.

In de Bijlagen van de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 03 april 1890 worden de beoordelingen bekendgemaakt van de scheepsjournalen uit 1888/89. De gouden medaille is toegekend aan kapitein C.Drooglever Fortuijn van het ss “Sumatra”, de zilveren medaille aan kapitein W.P.Harten van het ss “Prinses Amalia” en de bronzen medaille aan kapitein D.H.Hinlopen van het ss “Pollux”. Voorts wordt in het rapport opgemerkt dat er is overwogen het aantal medailles uit te breiden, maar dat daarvan is afgezien omdat daardoor de waarde van de medailletoekenning zou afnemen. Toch wordt opgemerkt dat er sprake was van uitmuntende verslagen van kapitein C.Koning van het ss “Voorwaarts” en H.Sluiter van het ss “Prins Maurits” en van zeer goede verslagen van H.H.Bart van de bark “Ardjoeno”, A.G.Mörzer Bruijns van het ss “Burgemeester den Tex” en G.A. van der Woude van het ss “Prins van Oranje” 042.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 30 oktober 1888 wordt H.Sluiter door de voorzitter gelukgewenst “met zijne bekroning voor gehouden compasjournalen.” 023.

In de notulen dd 04 december 1888 van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop is de bekroning vermeld voor gehouden kompasjournalen: “Namens de commissie van beoordeeling wenscht de Heer W. van Hasselt de bekroonden geluk met het behaald succes, zijn leedwezen gevende dat het slechts één hunner, de heer J.H.Meijer in de vergadering kon tegenwoordig zijn; de Heeren C.Rademaker en H.Sluiter bevinden zich op zee … De Heer van Hasselt reikte daarna onder eene hartelijke toespraak de gouden medaille benevens het daarbij behoorende diploma over aan den gezagvoerder J.H.Meijer van het stoomschip “Erasmus”, die deze onderscheiding met dank aanvaarde.”023.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 29 november 1887 staat de volgende opmerking: “De Heer H.Sluiter geeft het bestuur in overweging om eenigen onderstand te verleenen aan de nagelaten betrekkingen van de passagiers en de bemanning van het stoomschip W.A.Scholten.”023.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 01 juni 1893 wordt verslag gedaan van de uitreiking van de medailles voor de best gehouden kompasjournalen in de periode 1890-1891 waarbij goud wordt uitgereikt aan kapitein H.Sluiter en brons aan kapitein H.G.Ruhaak. De zilveren medaille voor kapitein J.Vernes zal, wegens afwezigheid van betrokkene, worden nagezonden.023.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 01 maart 1900 staat de mededeling dat H.Sluiter bedankt als bestuurslid “wegens vertrek naar West-Indië”. 023.

H.Sluiter was van 1885-1900 en van 1907-1926 bestuurslid van het College Zeemanshoop. In de bijeenkomst op 1 mei 1922, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan, werd hulde gerbacht aan “kapitein H.Sluiter, die met een tussenruimte van zeven jaar, gedurende welke hij in West-Indië werkzaam was, dertig jaar voor het college werkte; “.019.

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                 jaren          type                 scheepsnaam                  naam reder/boekhouder

       921                         1882          stoomsch.      Mercurius                        Kon.Nederl.Stoomb.Maatsch.

                                   1883                      geen vermelding van schip en boekhouder

                                     1884-1888    stoomsch,      Prins Maurits                  Kon.West-Indische Maildienst

                                     1889-1893    stoomsch.      Prins Willem III             idem

                                     1894-1895    stoomsch.      Prins Willem IV             idem

                                     1896-1897    stoomsch.      Prins Willem V               idem

                                        1898          geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt H.Sluiter als gezagvoerder gedurende:

*     1879 op het schroefstoomschip “Stad Amsterdam”, gebouwd in 1875 te Glasgow, 3000 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam. Het schip werd in 1879 verkocht naar Frankrijk;

  • * 1880 van het schroefstoomschip “Astrea”, gebouwd in 1867 te Stockton, 560 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;
  • * 1881 van het ijzeren schroefstoomschip “Jupiter”, gebouwd in 1880 te Amsterdam, 931 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;
  • * 1882 t/m 1884 van het ijzeren schroefstoomschip “Mercurius”, gebouwd in 1880 te Sunderland, 924 ton n.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;
  • * 1884 t/m 1889 van het ijzeren schroefstoomschip “Prins Maurits”, gebouwd in 1883 te Amsterdam, 1100 ton n.m., varend voor de Kon. W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam;
  • * 1890 t/m 1893 van het ijzeren schroefstoomschip “Prins Willem III”, gebouwd in 1890 te Amsterdam, 1600 ton n.m., varend voor de Kon.W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam;
  • * 1894 t/m 1896 van het stalen schroefstoomschip “Prins Willem IV”, gebouwd in 1894 te Stockton, 1720 ton n.m., varend voor de Kon.W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam;
  • * 1897 t/m 1899 van het schroefstoomschip “Prins Willem V”, gebouwd in 1897 te Amsterdam, 1825 ton n.m., varend voor de Kon.W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam;

 

Overige bijzonderheden

In de Jg 10, 1888, van “De Zee” wordt verslag gedaan door de “Commissie van Beoordeeling der kompasjournalen, uitgegeven door het Collegie ‘Zeemanshoop’ “ Er waren ingebracht 33 journalen gehouden door 18 gezagvoerders. De beoordeling was gelijk aan die in 1886. “Het is de Commissie zeer aangenaam te mogen verklaren, dat verreweg het meerendeel der beoordeelde journalen zeer goed is bijgehouden.” De bronzen medaille werd behaald door de gezagvoerder H.Sluiter van het stoomschip “Prins Maurits”.

In Jg 15, 1893 werd over de wedstrijd 1890/1891 de gouden medaille toegekend aan kapitein H.Sluiter van het ss “Prins Willem III”.

In het tijdschrift De Zee, Jg.1897, p.71-75 staat een verslag van de Commissie tot beoordeeling van kompasjournalen. Daarin wordt de kwalificatie “goed” gegeven aan het journaal van het ss. “Prins Willem IV” onder kapitein H.Sluiter.

 

 

Datum vanaf: 1880
Kapitein: Sluiter, Herman
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Pieter Euwes werd geboren op 22 juli 1841 te Amsterdam als zoon van Euwe Euwes en Pietertjen Hendriks (geb. in Groningen).

Behaalde op 07.08.1869 het diploma 1e stm. Grote vaart.

Hij trouwde als stuurman op 10.11.1870 te Buiksloot (Amsterdam) met Teetje Jaski, geboren op Schiermonnikoog 04 september 1840 als dochter van Christiaan Christiaans Jaski, scheepsgezagvoerder, en Liefke Tijssens Kuiper. 

Pieter Euwes overleed op 77-jarige leeftijd te Beverwijk op 15 april 1919 (Zie AH 16.04.1919)

Teetje Jaski overleed op 14.01.1921 te Velsen (80).

 

 Kinderen

Adriana Jacoba Jaski – geb. 21.07.1867 te Buiksloot

Petronella Everdina - geb. 16.08.1871 te Buiksloot

Elize Christina Jeannetta – geb. 22.07.1876 te Buiksloot

Pieter Christiaan Jan – geb. 29.04.1880 te Amsterdam

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

P.Euwes werd met vlagnummer 912 per 18 juli 1882 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop. Hij was toen 41 jaar002a.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van Zeemanshoop dd 11/18 juli 1882 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Pieter Eeuwes, oud 41 jaar, voerend het ss “Jupiter”, wonend op de Kalkmarkt 11 te Amsterdam, op voordracht van kapitein K.Junius van Hemert.023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van het College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                   jaren                        type                  scheepsnaam       naam reder/boekhouder

        912                            1882                       stoomsch.        Jupiter                   Kon.Ned.Stoomb.Maatsch.

                                      1883-1887                 stoomsch.        Saturnus               idem

                                      1888-1889                 stoomsch.        Jason                    idem

 

Bouma025 vermeldt P.Euwes als gezagvoerder gedurende:

*    1882 t/m 1883 van het ijzeren schroefstoomschip “Jupiter”, gebouwd in 1880 te Amsterdam, 931 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1894 t/m 1888 van het schroefstoomschip “Saturnus”, gebouwd in 1883 te Delfshaven, 912 ton n.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1889 t/m 1892 van het ijzeren schroefstoomschip “Jason”, gebouwd in 1866 te Glasgow, 1653 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam. In het kanaal van Chios gestrand en te Smyrna verkocht. Voer nog lange tijd op de Middellandse Zee;

*    1893 t/m 1895 van het schroefstoomschip “Iris”, gebouwd in 1893 te Rotterdam, 1227 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Het ss “Jason” strandde op 17 maart 1892 in de Egeische Zee bij Chios op 38o23’NB/26o19’OL op weg van Smyrna naar Samos. Begin april 1892 werd het schip vlotgetrokken en door het ss MERCURIUS van de KNSM en het Turkse ss AIDIN te Smyrna binnengesleept. 12 april d.a.v. werd de “Jason” door de KNSM geabandonneerd en verkocht. Later gerepareerd en weer in de vaart als PHILOMENE bij R.P.Narick te Londen.

Het ss “Jason” werd gebouwd in 1866 bij A.& J.Inglis te Glasgow, mat 1653 Brt en voer voor de KNSM te Amsterdam072.

 Bron Archief A'dam : KNSM -  Stamboek houdende gegevens van dekpersoneel.

01.03.1876 in dienst bij de K.N.S.M. als 1e stuurman op s.s. STAD HAARLEM.

29.07.1879 1e stuurman – MEDEA – gage f 75,-

26.10.1879 1e stuurman – CERES  – gage f 75,-

08.06.1880 gezagvoerder – REMBRANDT – f 100,-

15.10.1880 gezagvoerder – CERES 

07.12.1880 gezagvoerder – COMEET 

02.05.1881 gezagvoerder – JUPITER

25.08.1883 gezagvoerder – SATURNUS

24.10.1887 gezagvoerder – CASTOR

01.01.1888 gezagvoerder – SATURNUS

01.02.1888 gezagvoerder – JUNO

29.03.1888 gezagvoerder – IRENE

29.04.1888 gezagvoerder – JASON

14.09.1892 gezagvoerder – MINERVA

08.11.1892 gezagvoerder – REMBRANDT

01.01.1893 gezagvoerder – IRIS

Op 10 november 1894 op verzoek ontslagen.

Pieter wordt als beroep bij het trouwen van zijn dochter Elize Chr. J. in 1900 vermeldt als kantoorbediende.

Datum vanaf: 1881
Kapitein: Euwes, Pieter

Familiegegevens en opleiding

Via http://kranten.kb.nl

“Heden ontving ik de hartverscheurende tijding dat mijn dierbare echtgenoot DIRK TJEERD VISSER, gezagvoerder van het Stoomschip HECLA toebehoorende aan de Kon.Ned. Stoomb-Maatsch. Door het verongelukken van zijn schip, zijn dood in de golven heeft gevonden.

Wed. VISSER-VAN DIJSTER AMSTERDAM, 11 December 1885.”

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

D.Tj.Visser werd met vlagnummer 917 per 25 juli 1882 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop002a.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van Zeemanshoop dd 18/25 juni 1882 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Dirk Tjeerds Visser, voerend het ss “Comeet”, wonend in de Plantage Doklaan 4 te Amsterdam, op voordracht van kapitein K.Junius van Hemert.023.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Algemene Vergadering van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 17 oktober 1882 staat de volgende mededeling: “Kapt. D.T.Visser Gezagvoerder van het stoomschip Komeet in de Vergadering tegenwoordig zijnde, wordt door den Heer van Ketwich eenige belangstellende woorden toegevoegd wegens het verlies van zijn schip en gelukgewenscht met zijn terugkeer alhier.”023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer              jaren            type                 scheepsnaam                                       naam reder/boekhouder

       917                      1882            geen vermelding van schip en boekhouder

                                     1883            stoomsch.      Jupiter                                                   Kon.Ned.Stoomb.Maatsch.

 

Bouma025 vermeldt D.T.Visser als gezagvoerder gedurende:

*   1882 op het schroefstoomschip “Comeet” ex Vendsijssel, gebouwd in 1871 te Middlesbro, 796 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam. Het schip werd overstoomd en zonk;

*   1882 van het schroefstoomschip “Astrea”, gebouwd in 1867 te Stockton, 560 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*   1884 op het ijzeren schroefstoomschip “Jupiter”, gebouwd in 1880 te Amsterdam, 931 ton n.m., varend voor de KNSM te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Op 29 september 1882 zonk het ss “Comeet” op 20 mijl oost van Gilbraltar na een aanvaring met het Britse ss CAVILLA tijdens dikke mist. De “Comeet” was op weg van Bari naar Amsterdam. De bemanning werd gered.

Het ss “Comeet” werd gebouwd in 1871 bij Beckhouse & Dixon te Middlesbro, mat 796 Brt. en voer voor de KNSM te Amsterdam072.

 

Via http://kranten.kb.nl

SCHEEPSTIJDINGEN

AMSTERDAM.8 December

HECLA (Ned. St) van Stettin naar hier, is bij Lemvig gestrand tijdens een orkaan en geheel wrak. Een deel der lading drijft aan strand. De eerste stuurman Verzen, de bootsman C.Jensen, G. de Gruyter en Jan Schaaf zijn gered; de gezagvoerder en overige manschappen zijn over boord geslagen.

 

 

Datum vanaf: 1884
Kapitein: Visser, Dirk Tjeerds
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Gerhardus werd geboren op 16 sept. 1847 te Amsterdam als z.v. Gerardus Henze en Johanna Geziena Schotte. De voornaam wordt in de diverse registers zowel geschreven als Gerardus of Gerardus.

G. ging in sept. 1862 naar de Kweekschool aan de IJstraat.

G. (32) (stuurman) trouwde op 02 sept. 1880 te Amsterdam met Jannigje Susanna van Wijk van Brievingh (29) – geb. te Woerden – d.v. Pieter van Wijk van Brievingh en Jannigje Susanna Roos.

Jannigje Susanna van Wijk van Brievingh overleed op 17 juni 1918 te Nijmegen (67)

Gerardus (scheepsgezagvoerder) overleed op 29 aug. 1903 te Alkmaar (55).

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Gerardus Henze werd met vlagnummer 920 per 24 oktober 1882 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop. Hij was toen 35 jaar002a.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van Zeemanshoop dd 17/24 oktober 1882 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Gerardus Henze, oud 35 jaar, voerend het ss “Astrea”, wonend in de Dapperstraat 2a te Amsterdam, op voordracht van kapitein K.Junius van Hemert.023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

       920                        1882-1883     stoomsch.       Astrea                                                    Kon.Ned.Stoomb.Maatsch.

                                           1884           stoomsch.       Hecla                                                     idem

 

Bouma025 vermeldt G.Henze als gezagvoerder gedurende:

*    1882 van het ijzeren schroefstoomschip “Ondine” ex Pegasus, gebouwd in 1860 te Amsterdam, 350 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1883 t/m 1884 van het schroefstoomschip “Astrea”, gebouwd in 1867 te Stockton, 560 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1885 van het schroefstoomschip “Hecla”, gebouwd in 1871 te Greenock, 800 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam. Te Lemvig gestrand en wrak;

*    1886 t/m 1887 van het ijzeren schroefstoomschip “Jupiter”, gebouwd in 1880 te Amsterdam, 931 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1888 van het ijzeren schroefstoomschip “Penelope”, gebouwd in 1872 te Middlesbro, 1600 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

 

Overige bijzonderheden

Op 4 december 1885 strandde, tijdens een zware storm, het ss. “Hecla” op de Deense kust bij Lemvig en brak op 56o20’NB/08o10’OL. 11 leden van de bemanning verdronken. Het schip was op weg van Stettin naar Amsterdam.

Het ss “Hecla” werd gebouwd in 1871 bij Scott & Co te Greenock, mat 750 Brt, varend voor de KNSM te Amsterdam072.

 

 

Datum vanaf: 1885
Kapitein: Henze, Gerardus

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt J.C.W.Jutte als gezagvoerder gedurende:

*    1884 van het ijzeren schroefstoomschip “Mars”, gebouwd in 1880 te Sunderland, 928 ton n.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1885 t/m 1887 van het ijzeren schroefstoomschip “Vesta”, ex Pauline, gebouwd in 1857 te Hartlepool, 305 ton o.m., varend voor de KNSA C.A. von Hemert & M.H.Insinger te Amsterdam;

*    1888 van het ijzeren schroefstoomschip “Jupiter”, gebouwd in 1880 te Amsterdam, 931 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

Datum vanaf: 1887
Kapitein: Jutte, J.C.W.

Familiegegevens en opleiding

Ene Jacob Hz Mulder, geboren 09 augustus 1848, afkomstig uit Veendam, behaalde zijn examen voor 1e stuurman aan de zeevaartschool te Veendam met het diplomanummer 187.099.

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt J.Mulder Hz als gezagvoerder gedurende:

*    1889 t/m 1895 van het ijzeren schroefstoomschip “Jupiter”, gebouwd in 1880 te Amsterdam, 931 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1896 van het schroefstoomschip, Juno” ex Abercorn, gebouwd in 1873 te Paisley, 1100 ton o.m., varend voor de KNSM.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1888
Kapitein: Mulder, J.H. Hz
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Hidde werd geboren op 21 okt. 1843 te Koudum als z.v. Jacob Wijbrands en Tjidske Sijbes Lootsma.

In november 1858 werd Hidde ingeschreven bij de Kweekschool a/d IJgracht te Amsterdam.

Hidde (34) trouwde op 07 mrt. 1878 te Dokkum met Aaltje Houtman (25) (geb. Dokkum 30.04.1852) – d.v. Petrus Cornelis Houtman en Antje Durks Glas.

In april 1894 kwam het gezin vanuit Gem. Smallingerland naar Amsterdam

Zij  woonden in Amsterdam aan de Wittenburgerstraat, het Kattenburgplein, de Kadijk,

Aaltje Houtman overleed op 19.08.1900 te Amsterdam (47).

Hidde overleed op 22 juli 1907 te Amsterdam (63). 

 

Kinderen

- Tjitske     - 18.12.1878

- Anna        - 18.12.1878

- Aaltje       - 03.04.1882

 

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

H.Wijbrands werd met vlagnummer 919 per 15 augustus 1882 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop. Hij was toen 38 jaar002a.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van Zeemanshoop dd 08/15 augustus 1882 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Hidden Wijbrands, oud 38 jaar, voerend het ss “Vesta”, wonend op de Oosterburgergracht 3 te Amsterdam, op voordracht van kapitein K.Junius van Hemert.023.

 

H.Wijbrands was van 1886-1889 bestuurslid van het College Zeemanshoop019.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van het College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                 jaren          type                 scheepsnaam                                       naam reder/boekhouder

       919                      1882-1883    stoomsch.      Vesta                                                     Kon.Nederl.Stoomb.Maatsch.

                                     1884-1887    stoomsch.      Berenise                                                idem

                                     1888-1889    geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt H.Wijbrands als gezagvoerder gedurende:

*   1883 t/m 1884 van het ijzeren stoomschip “Vesta” ex Pauline, gebouwd in 1857 te Hartlepool, 305 ton o.m., varend voor de KNSM C.A. von Hemert & M.H.Insinger te Amsterdam

*   1885 t/m 1888 van het schroefstoomschip “Berenice”, gebouwd in 1864 te Stockton, 608 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*   1896 van het ijzeren schroefstoomschip “Jupiter”, gebouwd in 1880 te Amsterdam, 931 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*   1897 tot nà 1900 van het ijzeren schroefstoomschip “Ondine” ex Pegasus, gebouwd in 1860 te Amsterdam, 350 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

De Telegraaf 20.08.1900

 

 

Het Nieuws v.d. Dag 26.07.1907

  

Datum vanaf: 1895
Kapitein: Wijbrands, Hidde

Familiegegevens en opleiding

In het Bevolkingsregister 1851-53 (-64) van Amsterdam staat Alleko Albert Harken, geboren op 26 juli 1818 in Oost-Friesland, gehuwd, Evangelisch Luthers, vanaf 1834-1852 wonend op de Nieuwendijk 189 te Amsterdam.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Geen

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt A.A.Harken als gezagvoerder gedurende:

*    1893 t/m 1894 van het schroefstoomschip “Urania”, gebouwd in 1857 te Hull, 275 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1896 van het ijzeren schroefstoomschip “Jupiter”, gebouwd in 1880 te Amsterdam, 931 ton n.m., varend voor de KNSM te Amsterdam. In December 1896 gestrand bij Nargen en wrak;

*    1896 van het ijzeren schroefstoomschip “Ondine” ex Pegasus, gebouwd in 1860 te Amsterdam, 350 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam.

 

De Staat der Nederlandse Zeemacht en Koopvaardij vermeldt A.A.Harken in 1901 als gezagvoerder van het stalen stoomschip “Dordrecht”, gebouwd in 1899 te Rotterdam, 2151/1365 ton bruto/netto, varend voor de stoomvaart maatschappij “De Maas” te Rotterdam.

 

Het ss “Jupiter” strandde op 24 december 1896 op het eiland Nargen in de Finse Golf en ging verloren. De bemanning werd gered. De “Jupiter” was op weg van Amsterdam naar Reval.

Het ss “Jupiter” werd gebouwd in 1880 bij de Koninklijke Fabriek te Amsterdam, mat 931 Brt en voer voor de KNSM te Amsterdam072.

 

Overige bijzonderheden

In het tijdschrift “De Zee”, Jg.1897, p.174-178 staat een vonnis van de Raad van Tucht voor de Koopvaardij inzake de stranding van het ss. “Jupiter” onder kapitein A.A.Harken. Op grond van diverse verslagen en getuigenverklaringen komt de Raad tot het volgende verslag van het gebeurde:

Op 17 december 1896 vertrok het schip met een lading stukgoed van Amsterdam met bestemming Reval. De reis verliep aanvankelijk voorspoedig en op 22 december 1896 werd om 08 uur ’s avonds Hoburg gepeild. In de nacht van 23 op 24 december was het dik van mist met sneeuwbuien. Er werd doorgevaren en men probeerde zo dicht mogelijk langs de kust te varen. Ondanks dat kwam het schip op 24 december om 02.30 vast te zitten en stond al snel vol water. Door volle kracht achteruit te slaan werd tevergeefs geprobeerd los te komen. Om 03.30 kwam een boot vanuit Nargen langszij die naar Reval werd gezonden voor hulp. Een tweetal bergingsboten kwam daarna langszij en een deel van de lading werd gelost. Op 26 december was er een hevige storm, waardoor bemanning en kapitein met het stoomschip “Meteor” het eigen schip moesten verlaten.

De Raad kwam tot de conclusie dat de stranding een gevolg is geweest van nalatigheid. De kapitein heeft te weinig gelood en teveel vertrouwd op het zicht. Hem wordt verboden voor 6 maanden het gezag over een Nederlands koopvaardijschip te voeren en hem wordt een betaling van f 8,- gulden in rekening gebracht, zijnde de kosten van behandeling van deze zaak.

 

 

Datum vanaf: 1896
Kapitein: Harken, Alleko Albert
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving: JUPITER
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown
Algemene informatie

NRC 220980
Amsterdam, 21 september. Aan de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen alhier is heden middag ten 1 ure met goed gevolg te water gelaten het ijzeren schoefstoomschip JUPITER, hetwelk wordt gebouwd voor rekening der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, en zulks ter vervanging van het enige tijd geleden verongelukte stoomschip PALLAS.

 

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten