Inloggen
ADELAAR - ID 7958

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1850-12-24 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1850
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Werf 'Casimiris' - (Cornelis de Graaf), Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1849-12-15
Launch Date: 1850-07-27
Delivery Date: 1850-09-27
Technical Data

Net Tonnage: 232.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 140.00 lasts
 
Length 1: 36.30 Meters Registered
Beam: 5.80 Meters Registered
Depth: 4.70 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1850
Datum agenda: 1850-12-24
Register nr: 18500759
Scheepsnaam: ADELAAR
Type: Bark
Lasten: 232
Gebouwd in provincie: Noord Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Landré & Co., J.D.
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Boulet, L.A.J.
Opmerkingen: eerste zeebrief

Ship History Data

Date/Name Ship 1850-09-27 ADELAAR
Manager: Firma J.D. Landré & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma J.D. Landré & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1856-04-22 HERCULES
Manager: Firma Wed. van Hasselt & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Wed. van Hasselt & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Additional info: Aangekocht voor NLG 36.250,-

Date/Name Ship 1867-06-20 CATHARINA ELISABETH
Manager: D. Held, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: D. Held, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: NJKG

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Bijlage bij eigendomsbewijs 34 van 1850, bark ADELAAR
eigenaren per medio december 1850

firma J.D. Landré & Co., Amsterdam (boekhouders en 3/16e part)
L.A.C. Boulet, Amsterdam (schipper en 1/16e part)
J. van Iddekingen, Amsterdam (1/16e part)
Mr. F. de Wildt, Amsterdam (1/16e part)
J.W. Winter Momma, Amsterdam (1/16e part)
C.A. Spin, Amsterdam (1/16e part)
C. de Graaf, Amsterdam (2/16e part)
Mevr. Wed. J.L. Hendriks, geboren Cramer, Amsterdam (1/16e part)
H. Cannegieter, Amsterdam (1/32e part)
firma Van der Meulen & Zoon & Villerius, Amsterdam (1/32e part)
firma Mannoury & Van Seldam, Amsterdam (1/32e part)
firma Wed.Van der Voort & Co., Amsterdam (1/32e part)
firma Hoyman & Schuurman, Amsterdam (1/32e part)
P.J. Landry, ’s-Gravenhage (1/16e part)
Corn. Schnell, Utrecht (1/32e part)
firma J.C. van Heus & Zoon, Utrecht (1/32e part)
Mr. W.L. Sluyterman van Loo, Beverwijk (1/32e part)

 

 

 Bijlage bij cedule Amsterdam-64 van 1856

 Eigenaren van het barkschip HERCULES

 Firma Wed. van Hasselt & Co., Amsterdam (1/16e part)

 Firma Wed. van Hasselt & Co., Amsterdam q.q. (1/16e part)

 Jkvr. A.C. Broen, Amsterdam(1/8e part)

 Jkvr. C.M. van Hangest, Baronesse d’Yvoy, Amsterdam (1/8e part)

 Firma Blok & Matthijsen, Amsterdam (1/8e part)

 Jhr.Mr. H.M. van Weede, Amsterdam (1/16e part)

 J.W. Winter Momma, Amsterdam (1/16e part)

 Jhr.Mr. J. van Iddekinge, Amsterdam (1/16e part)

 T. de Wildt, Amsterdam (1/16e part)

 B.D. Bosscher, Amsterdam (1/16e part)

 Mr. R.J. toe Laer, Amsterdam (1/16e part)

 E. Croese, Amsterdam (1/32e part)

 Wilh. Pas, Amsterdam (1/32e part)

 en C. van Lennep, Haarlem (1/16e part)

 

 

 

Ship Events Data

1880-00-00: Gesloopt

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1850
Kapitein: Boulet, L.A.J.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1856
Kapitein: Detering, J.F.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1867
Kapitein: Krukkenberg, J.H.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1869
Kapitein: Brakke, J.M.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1875
Kapitein: Keun, W.J.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1877
Kapitein: Bruin, J.C.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1878
Kapitein: Havinga, A.
Overige informatie: 0

Akten

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3180-1850.34

DVD XI – 776 - 778
BIJLBRIEF

Naam schip ADELAAR

plaats en datum acte bijlbrief, Amsterdam, 26 september 1850

type schip bark

bouwwerf/verkoper C. de Graaf, scheepsbouwmeester, werf Casimirus, op de hoogte van de Kadijk te Amsterdam

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper firma J.L. Landré & Co., Amsterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 232 tonnen of 140 lasten (meetbrief no.432, Amsterdam, 24 september 1850)

tuigage / aantal dekken twee dekken

afmetingen 36,30 x 5,80 x 4,70 meter

kiellegging

tewaterlating 27 juli 1850

plaats / datum registratie Amsterdam, 27 september 1850

nummer van registratie deel 60, folio 104, verso, vak 5

notaris

prijs NLG.

Bijzonderheden:
researcher/datum research: ML / 100908

Naam ADELAAR
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1850
Toegang 198
Inventaris 3180

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3171.1850.34
foto IMG 3299 - 3300

CEDULE

Naam schip ADELAAR

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 20 december 1850

type schip bark

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. L.A.J Boulet, mede-eigenaar

grootte in tonnen 232 lasten of 440 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd in de Nederlanden

plaats / datum registratie Amsterdam, 20 december 1850

nummer registratie deel 60, folio 184, recto, vak 1

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de? ; het schip ligt thans te.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Hermanus Isaac Rietveld, Amsterdam, voor en namens de in de bijlage genoemde eigenaren.
De vorige zeebrief werd op ingeleverd bij de ontvanger te ?????
(ten minste twee pagina’s van deze acte zijn niet gefotografeerd, overmaken in Haarlem)

researcher/datum research: ML / 290916

Bijlage bij eigendomsbewijs 34 van 1850, bark ADELAAR
eigenaren per medio december 1850

firma J.D. Landré & Co., Amsterdam (boekhouders en 3/16e part)
L.A.C. Boulet, Amsterdam (schipper en 1/16e part)
J. van Iddekingen, Amsterdam (1/16e part)
Mr. F. de Wildt, Amsterdam (1/16e part)
J.W. Winter Momma, Amsterdam (1/16e part)
C.A. Spin, Amsterdam (1/16e part)
C. de Graaf, Amsterdam (2/16e part)
Mevr. Wed. J.L. Hendriks, geboren Cramer, Amsterdam (1/16e part)
H. Cannegieter, Amsterdam (1/32e part)
firma Van der Meulen & Zoon & Villerius, Amsterdam (1/32e part)
firma Mannoury & Van Seldam, Amsterdam (1/32e part)
firma Wed.Van der Voort & Co., Amsterdam (1/32e part)
firma Hoyman & Schuurman, Amsterdam (1/32e part)
P.J. Landry, ’s-Gravenhage (1/16e part)
Corn. Schnell, Utrecht (1/32e part)
firma J.C. van Heus & Zoon, Utrecht (1/32e part)
Mr. W.L. Sluyterman van Loo, Beverwijk (1/32e part)

ML / 290916

Naam ADELAAR
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1850
Toegang 198
Inventaris 3171

Noord-Holl.Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3172.1856.64

DVD XLIV – 2177-2180
CEDULE

Naam schip vroeger genaamd ADELAAR, thans door kopers te noemen HERCULES

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 31 juli 1856

type schip bark

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt.

eigenaar firma Wed. van Hasselt & Co., Amsterdam, e.a. (zie bijlage)

te voeren door kapt. J.T. Detering

grootte in tonnen 232 lasten of 440 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken .

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 5 augustus 1856

nummer van registratie deel 70, folio 124, verso, vak 5.

datum eedsaflegging voor verkrijging zeebrief: 12 augustus 1856

prijs NLG.

Bijzonderheden:
De laatste koopbrief wordt getoond; het schip had eerder een zeebrief, onder nr. 92 uitgegeven op 17 maart 1855, en was door de in de bijlage genoemde eigenaren gekocht.
Het schip ligt thans te Amsterdam


researcher/datum research: ML / 140710

Bijlage bij cedule Amsterdam-64 van 1856
Eigenaren van het barkschip HERCULES

Firma Wed. van Hasselt & Co., Amsterdam (1/16e part)
Firma Wed. van Hasselt & Co., Amsterdam q.q. (1/16e part)
Jkvr. A.C. Broen, Amsterdam(1/8e part)
Jkvr. C.M. van Hangest, Baronesse d’Yvoy, Amsterdam (1/8e part)
Firma Blok & Matthijsen, Amsterdam (1/8e part)
Jhr.Mr. H.M. van Weede, Amsterdam (1/16e part)
J.W. Winter Momma, Amsterdam (1/16e part)
Jhr.Mr. J. van Iddekinge, Amsterdam (1/16e part)
T. de Wildt, Amsterdam (1/16e part)
B.D. Bosscher, Amsterdam (1/16e part)
Mr. R.J. toe Laer, Amsterdam (1/16e part)
E. Croese, Amsterdam (1/32e part)
Wilh. Pas, Amsterdam (1/32e part)
en C. van Lennep, Haarlem (1/16e part)

ML / 140710

Naam ADELAAR
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1856
Toegang 198
Inventaris 3172

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3181-1856.64

DVD XII – 6734
ACTE VAN KOOP/VERKOOP
Naam schip ADELAAR

plaats en datum acte openbare verkoping, Amsterdam, 21 april 1856

type schip bark, gekoperd

bouwwerf/verkoper Jean Daniel Landré, commissionair te Amsterdam, als gemachtigde van de vergadering van de reders, gehouden te Amsterdam op 19 maart 1856.

gevoerd door kapt. L.A.J. Boulet

eigenaar/aankoper Frederik Eduard Enschedé, namens zijn firma Wed. Hasselt & Co., Amsterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 232 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen 36,30 x 5,80 x 4,70 meter

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, 22 april 1856.

nummer van registratie deel

notaris Jacobus de Man, notaris te Amsterdam

prijs NLG 36.250,-

bijzonderheden: de verkoping vond plaats in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam en het schip lag toen aan de werf Koning William op de hoogte van de Kadijk te Amsterdam.


researcher/datum research: ML / 080608

Naam ADELAAR
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1856
Toegang 198
Inventaris 3181

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3175-1866.29

DVD XI – 8910-8912

CEDULE

Naam schip CATHARINA ELISABETH, voorheen genaamd HERCULES

plaats en datum acte eigendomsverklaring, Amsterdam, 15 juni 1866

type schip bark

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper D. Held, Amsterdam, enig eigenaar van het schip

te voeren door kapt. J.H. Krukkenberg

grootte in tonnen 232 lasten of 440 zeetonnen.

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating schip is gebouwd te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 20 juni 1866

nummer van registratie deel 80, folio 72, verso, vak 7.

notaris

prijs NLG.

Bijzonderheden: de laatste koopbrief werd getoond benevens reçu van de laatste zeebrief van 8 juli 1864, no. 594.
researcher/datum research: ML / 100909

Naam CATHARINA ELISABETH
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1866
Toegang 198
Inventaris 3175