Inloggen
PRINS MAURITS - ID 5293


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1884-05-28 / 1899-05-28 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1884
Categorie: Passenger-/cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: Vracht-/passagiersschip
Type Dek: Full scantling
Masten: Two masts
Material Hull: Iron
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Koninklijke Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1883-11-00
Launch Date: 1884-04-25
Delivery Date: 1884-05-28
Technical Data

Engine Manufacturer: Koninklijke Fabriek van Stoom en Andere Werktuigen (Paul van Vlissingen & Dudok van Heel), Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Motor Type: Steam, Compound
Number of Cylinders: 2
Power: 750
Power Unit: IHP (IPK)
Eng. additional info: 29 & 55-39
Speed in knots: 10
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 1310.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 925.00 Net tonnage
 
Length 1: 71.62 Meters Length overall (Loa)
Beam: 10.06 Meters Breadth, moulded
Depth: 5.79 Meters Depth, moulded
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 34
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1884
Datum agenda: 1884-06-05
Register nr: 0
Scheepsnaam: PRINS MAURITS
Type:
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Directeur Kon.Ned.Ind. Maildienst
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: x
Opmerkingen: ja
1884-06-07, uitreiking zb70-x

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1884-05-28 PRINS MAURITS
Manager: N.V. Koninklijke West-Indische Maildienst, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Koninklijke West-Indische Maildienst, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PQRH

Ship Events Data

1885-05-00: Collision
Amsterdam, 22 mei 1885. Volgens mededeling van de directie van de Koninklijke West-Indische Maildienst is het bericht omtrent de aanvaring enz. door het stoomschip PRINS MAURITS in zoverre onjuist, dat wegens het aanvaren van een Oostenrijkse bark te Havre geen GBP 1.200 cautie is gesteld. De vergoeding van de veroorzaakte schade aan dat schip, JOCKEY genaamd, werd bij minnelijke schikking voor GBP 120 afgemaakt.
1893-10-31: Collision
IJmuiden, 31 oktober 1893. Het stoomschip PRINS MAURITS, van Suriname, is bij het binnenstomen der pieren in aanvaring geweest met enige vissersvaartuigen, waardoor 3 botters enige averij bekwamen. Een der opvarenden van een botter werd door de schok overboord geslagen en is verdronken.
1899-05-28: Final Fate: Sunk

Op weg van Amsterdam via de Nederlandse Antillen naar New York, bij slecht zicht voor de kust van Venezuela tussen Cumana en Guanta op een niet op de kaarten vermelde klip gelopen. Om zinken te voorkomen in de baai van Caraca del Oste bij Cumana op zandgrond aan de grond gezet. Het schip is langzaam in het zand weggezonken. De 50 bemanningsleden en 58 passagiers redden zich met de eigen sloepen.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

H.Sluiter werd met vlagnummer 921 per 24 november 1882 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop002a.

In de Algemene Vergaderingen van het college Zeemanshoop dd 31 oktober/07 november 1882 wordt tot effectief lid voorgedragen/benoemd Herman Sluiter, oud 34 jaar, voerend het ss “Mercurius”, wonend in de Commelijnstraat 19 te Amsterdam op voordracht van kapitein K.Junius van Hemert.023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 04 oktober 1888 staat de uitslag inzake de scheepsjournalen. De gouden medaille is toegekend aan kapitein J.H.Meijer van het ss “Erasmus”, de zilveren medaille aan kapitein C.Rademaker van het ss. “Prins Willem I”en de bronzen medaille aan kapitei H.Sluiter van het ss. “Prins Maurits”.042.

In de notulen van de Bestuursvergadering dd 07 december 1892 staat de uitslag inzake de scheepsjournalen 1890/91. De gouden medaille gaat naar kapitein H.Sluiter van het ss : Orins Willem Willem III”, de zilveren medaille naar kapitein J.Vernes van het ss “Afrikaan” en de bronzen medaille naar kapitein H.G.Ruhaak van het ss “Smit”.

In de Bijlagen van de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 03 april 1890 worden de beoordelingen bekendgemaakt van de scheepsjournalen uit 1888/89. De gouden medaille is toegekend aan kapitein C.Drooglever Fortuijn van het ss “Sumatra”, de zilveren medaille aan kapitein W.P.Harten van het ss “Prinses Amalia” en de bronzen medaille aan kapitein D.H.Hinlopen van het ss “Pollux”. Voorts wordt in het rapport opgemerkt dat er is overwogen het aantal medailles uit te breiden, maar dat daarvan is afgezien omdat daardoor de waarde van de medailletoekenning zou afnemen. Toch wordt opgemerkt dat er sprake was van uitmuntende verslagen van kapitein C.Koning van het ss “Voorwaarts” en H.Sluiter van het ss “Prins Maurits” en van zeer goede verslagen van H.H.Bart van de bark “Ardjoeno”, A.G.Mörzer Bruijns van het ss “Burgemeester den Tex” en G.A. van der Woude van het ss “Prins van Oranje” 042.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 30 oktober 1888 wordt H.Sluiter door de voorzitter gelukgewenst “met zijne bekroning voor gehouden compasjournalen.” 023.

In de notulen dd 04 december 1888 van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop is de bekroning vermeld voor gehouden kompasjournalen: “Namens de commissie van beoordeeling wenscht de Heer W. van Hasselt de bekroonden geluk met het behaald succes, zijn leedwezen gevende dat het slechts één hunner, de heer J.H.Meijer in de vergadering kon tegenwoordig zijn; de Heeren C.Rademaker en H.Sluiter bevinden zich op zee … De Heer van Hasselt reikte daarna onder eene hartelijke toespraak de gouden medaille benevens het daarbij behoorende diploma over aan den gezagvoerder J.H.Meijer van het stoomschip “Erasmus”, die deze onderscheiding met dank aanvaarde.”023.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 29 november 1887 staat de volgende opmerking: “De Heer H.Sluiter geeft het bestuur in overweging om eenigen onderstand te verleenen aan de nagelaten betrekkingen van de passagiers en de bemanning van het stoomschip W.A.Scholten.”023.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 01 juni 1893 wordt verslag gedaan van de uitreiking van de medailles voor de best gehouden kompasjournalen in de periode 1890-1891 waarbij goud wordt uitgereikt aan kapitein H.Sluiter en brons aan kapitein H.G.Ruhaak. De zilveren medaille voor kapitein J.Vernes zal, wegens afwezigheid van betrokkene, worden nagezonden.023.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 01 maart 1900 staat de mededeling dat H.Sluiter bedankt als bestuurslid “wegens vertrek naar West-Indië”. 023.

H.Sluiter was van 1885-1900 en van 1907-1926 bestuurslid van het College Zeemanshoop. In de bijeenkomst op 1 mei 1922, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan, werd hulde gerbacht aan “kapitein H.Sluiter, die met een tussenruimte van zeven jaar, gedurende welke hij in West-Indië werkzaam was, dertig jaar voor het college werkte; “.019.

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                 jaren          type                 scheepsnaam                  naam reder/boekhouder

       921                         1882          stoomsch.      Mercurius                        Kon.Nederl.Stoomb.Maatsch.

                                   1883                      geen vermelding van schip en boekhouder

                                     1884-1888    stoomsch,      Prins Maurits                  Kon.West-Indische Maildienst

                                     1889-1893    stoomsch.      Prins Willem III             idem

                                     1894-1895    stoomsch.      Prins Willem IV             idem

                                     1896-1897    stoomsch.      Prins Willem V               idem

                                        1898          geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt H.Sluiter als gezagvoerder gedurende:

*     1879 op het schroefstoomschip “Stad Amsterdam”, gebouwd in 1875 te Glasgow, 3000 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam. Het schip werd in 1879 verkocht naar Frankrijk;

  • * 1880 van het schroefstoomschip “Astrea”, gebouwd in 1867 te Stockton, 560 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;
  • * 1881 van het ijzeren schroefstoomschip “Jupiter”, gebouwd in 1880 te Amsterdam, 931 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;
  • * 1882 t/m 1884 van het ijzeren schroefstoomschip “Mercurius”, gebouwd in 1880 te Sunderland, 924 ton n.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;
  • * 1884 t/m 1889 van het ijzeren schroefstoomschip “Prins Maurits”, gebouwd in 1883 te Amsterdam, 1100 ton n.m., varend voor de Kon. W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam;
  • * 1890 t/m 1893 van het ijzeren schroefstoomschip “Prins Willem III”, gebouwd in 1890 te Amsterdam, 1600 ton n.m., varend voor de Kon.W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam;
  • * 1894 t/m 1896 van het stalen schroefstoomschip “Prins Willem IV”, gebouwd in 1894 te Stockton, 1720 ton n.m., varend voor de Kon.W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam;
  • * 1897 t/m 1899 van het schroefstoomschip “Prins Willem V”, gebouwd in 1897 te Amsterdam, 1825 ton n.m., varend voor de Kon.W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam;

 

Overige bijzonderheden

In de Jg 10, 1888, van “De Zee” wordt verslag gedaan door de “Commissie van Beoordeeling der kompasjournalen, uitgegeven door het Collegie ‘Zeemanshoop’ “ Er waren ingebracht 33 journalen gehouden door 18 gezagvoerders. De beoordeling was gelijk aan die in 1886. “Het is de Commissie zeer aangenaam te mogen verklaren, dat verreweg het meerendeel der beoordeelde journalen zeer goed is bijgehouden.” De bronzen medaille werd behaald door de gezagvoerder H.Sluiter van het stoomschip “Prins Maurits”.

In Jg 15, 1893 werd over de wedstrijd 1890/1891 de gouden medaille toegekend aan kapitein H.Sluiter van het ss “Prins Willem III”.

In het tijdschrift De Zee, Jg.1897, p.71-75 staat een verslag van de Commissie tot beoordeeling van kompasjournalen. Daarin wordt de kwalificatie “goed” gegeven aan het journaal van het ss. “Prins Willem IV” onder kapitein H.Sluiter.

 

 

Datum vanaf: 1884
Kapitein: Sluiter, Herman
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 921
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

A.Sibbelee werd met vlagnummer 929 per 07 juli 1892 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop002a.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van Zeemanshoop dd 07 juli 1892 wordt als effectief lid voorgesteld/benoemd A.Sibbelee, op voordracht van kapitein J.Kruisinga.023.

A.Sibbelee was van 1900-1908 bestuurslid van het college Zeemanshoop019.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                 jaren          type                 scheepsnaam                                       naam reder/boekhouder

      929                       1892-1895    schr.s.s.           Prins Frederik Hendrik                       Kon.West-Ind.Maildienst

                                     1896-1900    stoomsch.      Prins Willem II                                   idem

                                     1901-1903    stoomsch.      Prins Willem I                                     idem

                                     1904-1906    stoomsch.      Prins Frederik Hendrik                       idem

 

Bouma025 vermeldt A.Sibbelee als gezagvoerder gedurende:

  • * 1890 van het ijzeren schroefstoomschip “Prins Maurits”, gebouwd in 1883 te Amsterdam, 1100 ton n.m., varend voor de Kon. W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam;
  • * 1891 t/m 1896 van het ijzeren schroefstoomschip “Prins Frederik Hendrik”, gebouwd in 1888 te Amsterdam, 1550 ton n.m., varend voor de Kon.W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam;
  • * 1897 en later van het schroefstoomschip “Prins Willem II”, gebouwd in 1890 te Amsterdam, 1600 ton n.m., varend voor de Kon.W.I.Maildienst te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1890
Kapitein: Sibbelee, A.
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Feije Karst werd geboren op 06 november 1858 te Schiermonnikoog als zoon van Jan Elses Carst en Lambertha Feyes Coerkamp.

Hij trouwde op 24 april 1884 te Schiermonnikoog met Margrieta Teensma, geboren op 12 januari 1861 te Groningen als dochter van Gerrit Jans Teensma en Neeltje Haaikes Zeilinga. Zij overleed op 22 mei 1926 op Schiermonnikoog.

Feije overleed op 27 oktober 1937 te Groningen.060.

Hij ligt begraven op het kerkhof van Schiermonnikoog, rij 4222. Het graf is eigendom en beschermd.117.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Geen

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Feije Karst was de laatste president van het Pensioenfonds “Goede Voorzorg”, gelieerd aan het college de “Herkenning”.

 

In de notulen van de Bestuursvergadering van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” d16 oktober 1922 staat het volgende:

“Brief van den heer F.Karst te Schiermonnikoog dd. 4 oct., die namens en ten bate van het pensioenfonds “Goede Voorzorg” steun verzocht. Afgwezen.”042.

 

De schepen van de kapitein

F.Karst was in 1886/1887 kapitein van de ijzeren bark “Willem Eggerts”, gebouwd in 1885 bij McIntyre, Paisly, Clyde, Schotland, 1298 ton, varend voor rederij N.Brantjes te Purmerend052.

 

Bouma025 vermeldt F.Karst als gezagvoerder gedurende:

*    1876 van de ijzeren bark “Willem Eggerts”, gebouwd in 1885 te Paisley, 1535 ton o.m., varend voor N.Brantjes te Purmerend;

*    1891 van het ijzeren schroefstoomschip “Prins Maurits”, gebouwd in 1883 te Amsterdam, 1100 ton n.m., varend voor de Kon. W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam.

 

 

Overige bijzonderheden

In een artikeltje in het Noord-Hollands tijdschrift “De Speelwagen” uit 1951, 6de Jg. p.38-40 staat een herinnering van C.Oud uit Purmerend onder de titel “`Zeilschepen te Purmerend op het eind van de 19de eeuw”.

“De firma Brantjes (een houthandel in Purmerend) had zelf ook zeilschepen, waarvan ik mij nog de barken “Christoforos” en “Koophandel” en de brik “Marie” herinner. De “Koophandel” is in de Oostzee gestrand en verlaten, en de “Marie” na aanvaring in de Oostzee voor sloop verkocht.

…De firma Brantjes had ook nog een mooi ijzeren zeilschip, de “Willem Eggerts”, een schip, dat nooit in Purmerend kwam, in tegenstelling met de “Koophandel” en de “Marie”, die als regel in Purmerend overwinterden.”

 

In (vermoedelijk) de Nieuwe Dokkummer Courant, waarvan ik de aflevering plus jaar niet heb gekregen, staat een rubriek “Uit de oude foto-doos” door Bram Spier. Daarin een brief van ene Epke van der Geest (85 jaar) uit Ameland, die zegt zich te herinneren dat ene Douwe Borsch in het laatst van de vorige eeuw (dus de 19e eeuw) heeft gevaren op de “Willem Eggerts” onder kapitein Janneke Grilk. “In 1940 zag Dirk Borsch (de zoon van Douwe Borsch) op een wandeling door Amsterdam bij een kunsthandelaar of antiquair een olieverfschilderij hangen waarop de “Willem Eggerts” was afgebeeld. … Hij heeft er f200,- voor betaald. … Tegenwoordig is het schilderij in het bezit van een dochter van Dirk Borsch die in Alkmaar woont. …

Na deze telefonische informatie die we vanaf Ameland ontvingen, bracht de post ons een brief van de heer H.KONING van Schiermonnikoog, die ons het volgende berichtte: Er bestaat nog een schilderij van de ‘Willem Eggerts’ nl één uit 1885, van de hand van de her JAARSMA. Dit schilderij hing omstreeks 1912 in de zeevaartschool. … Toen ik in 1857 benoemd werd aan de openbare lagere school op het eiland hing daar in de klas hetzelfde schilderij als in de zeevaartschool. …

Het bijzondere van de ‘Willem Eggerts’ is toch wel geweest dat in de 25 jaar dat het schip onder de Nederlandse vlag gevaren heeft steeds onder commando is geweest van een kapitein van Schiermonnikoog: TEUNIS JAARSMA 1885-1886; FEYE KARST 1887; JANNEKE GRILK 1888-1899; HENDRIK FEYES 1899-1910. Het schip werd daarna verkocht naar Natal.”

Een journaal van een reis van de “Willem Eggerts” bevind zich in het archief van het Bezoekerscentrum op Schiermonnikoog. (niet vermeld onder welke kapitein en van welke reis)

Informatie Durk Reitsma te Stiens, december 2005.

 

 

Datum vanaf: 1891
Kapitein: Karst, Feije
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

A.Duif werd met vlagnummer 932 per 03 februari 1898 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop002a.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 03 februari 1898 wordt als effectief lid voorgedragen en benoemd A.Duif, voerende het ss “Prins Maurits”, wonende in de 3de Helmerstraat 4 te Amsterdam op voordracht van kapitein H.C.Haacke.023.

A.Duif was van 1900-1932 bestuurslid van het College Zeemanshoop019.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van het College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren                       type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        932                       1898-1919                 geen opgave van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt A.Duif als gezagvoerder gedurende:

*    1889 t/m 1890 van het schroefstoomschip “Borneo”, gebouwd in 1885 te Glasgow, 2140 ton n.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Holland” te Amsterdam;

*    1896 van het ijzeren schroefstoomschip “Prins Maurits”, gebouwd in 1883 te Amsterdam, 1100 ton n.m., varend voor de Kon. W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam;

*    1900 van het stalen schroefstoomschip “Prins Willem I”, gebouwd in 1890 te Stockton, 1723 ton n.m., varend voor de Kon.W.I.Maildienst te Amsterdam. Het schip strandde bij Port au Prince en geraakte wrak;

             Het ss “Prins Willem I” werd gebouwd in 1890 bij Richardson Duck & Co in Stockton on Tees, mat 1723 Brt en voer voor de Koninklijke West-Indische Maildienst te Amsterdam072.

 

Overige bijzonderheden

Het ss ‘Prins Willem I” strandde op 24 juli 1900 op het Mariguana Island bij Port au Prince en zonk op weg van New York naar Kaap Haitien. Alle opvarenden werden gered.

 

In het tijdschrift De Zee Jg. 1899, p.486-491 staat een verslag plus uitspraak van de Raad voor Tucht voor de Koopvaardij, betreffende het ongeval van het ss. “Prins Maurits” onder kapitein A.Duif. mede op graind van getuigeverklaringen stelt de Raad het volgende:

“Het Nederlandsche schroefstoomschip “Prins Maurits”, waarvan de aangeklaagde gezagvoerder was, is op den eersten Mei 1899 van Amsterdam vertrokken met eene gemengde lading passagiers, mail en voltallige equipage met bestemming New-York via de West Indische havens, is op den 19den Mei 1899 ten 0 u. 10 v.m te Paramaribo gearriveerd en heeft vervolgens de havens Demerara, Trinidad, Carupano en Cumana aangedaan. Het heeft op Zondag 28 Mei 1899 des voormiddags om 9 u. 42 m. de reede van Cumana (in Venezuela) verlaten met eene lading bestaande uit stukgoederen van Amsterdam en suiker, cacao en huiden uit de West Indische havens met bestemming naar Guanta, koers stellende om de W.Z.W ¾  W. magnetisch.”

De lucht was heiig en het gezicht boven den wal was slecht. Men passeerde diverse met name genoemde plaatsen en zag tenslotte Picuda Grande ongeveer half buiten Caraca de Oeste. Daar stootte het schipop een klip. Het schip maakte water en er werd geprobeerd het schip op de wal te zetten. Passagiers en mail werden in de sloepen gedirigeerd en kort daarna kwam het schip in de baai van Caraca del Oest op zandgrond vast te zitten. Tijdens het ontschepen van bagage, drinkwater en goederen, tenten en provisie zonk het achterschip. Twee sloepen met de 1ste en 3de officier vertrokken naar Guanta om melding van het gebeurde te doen. In de scheepsverklaring stond als mededeling dat het schip was gestoten op een klip, die niet op de kaarten was aangegeven. Het is de Raad gebleken dat er geen betere kaart bestaat en “in verband met deze omstandigheid kan hem geen onkunde of gebrek aan zeemanschap worden geweten.”. Hij werd vrij gesproken.

 

 

Datum vanaf: 1896
Kapitein: Duif, A.
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Jouke Cornelis Metus werd geboren te Amsterdam op 22 januari 1867 op de Zeedijk als zoon van Jouke Cornelis Edzo Metus (scheepsgezagvoerder) en Margaretha Catharina Bakker.

Hij trouwde op 28 augustus 1895 te Den Helder (aktenummer 153) met Marretje van Zweden, geboren 04 augustus 1871, ’s morgens om 09 uur te Den Helder als dochter van Willem Marinus van Zweden (scheeps timmerman) en Annaatje Jonker.

Bij zijn huwelijk staat de bruidegom te boek als stuurman bij de West-Indische maildienst.

 

In het tijdschrift “De Zee” Jg 11, p.348 1889 staat een verslag van de “Examens voor Rijkscommissie tot examineering van stuurlieden ter koopvaardij in Juli te Rotterdam”. Het diploma tweede stuurman groote stoomvaart werd uitgereikt aan J.C.Metus.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Jouke Cornelis Metus werd met vlagnummer 953 per 04 juni 1907 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop002a.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 04 juli 1907 wordt als effectief lid voorgedragen en benoemd Jouke Cornelis Metus, gezagvoerder bij de Kon. W.I.Maildienst, wonend in de Watergraafsmeer te Amsterdam, op voordracht van kapitein H.Sluiter.023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                   jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

       953                        1907-1908     stoomb.           Prins Willem V                                     Kon.West-Indische Maildienst

                                      1909-1913     stoomb.           Prins der Nederlanden                        idem

                                          1914           stoomb.           Prins Frederik Hendrik                        idem

                                          1915           stoomb.           Venezuela                                            idem

 

Bouma025 vermeldt J.C.Metus als gezagvoerder gedurende:

*    1897 t/m 1898 van het ijzeren schroefstoomschip “Prins Maurits”, gebouwd in 1883 te Amsterdam, 1100 ton n.m., varend voor de Kon. W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam;

*    1900 en later van het ijzeren schroefstoomschip “Prins Willem III”, gebouwd in 1890 te Amsterdam, 1600 ton n.m., varend voor de Kon.W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam.

 

In de “Staat der Nederlandse Zeemacht en Koopvaardijvloot” staat J.C.Metus als gezagvoerder gedurende:

*    1901 t/m 1904 van het stalen stoomschip “prins Willem V”, gebouwd in 1897, bruto/netto = 1824/1270, varend voor de Koninklijke West-Indische Maildienst te Amsterdam;

*    1905 van het stalen stoomschip “Prins Maurits”, gebouwd in 1900, b/n = 1777/1911 varend voor de Kon. West-Ind. Maildienst;

*    1906 t/m 1909 van de “Prins Willem V”, gebouwd in 1897, b/n = 1777/1110, varend voor de Kon. West-Ind. Maildienst;

*    1910 t/m 1913 van het stalen stoomschip  “Prins der Nederlanden”, gebouwd in 1902, b/n = 2287/1429, varend voor de Kon. West-Ind. Maildienst;

*    1915 van het stalen stoomschip “Frederik Hendrik”, gebouwd in 1904, b/n = 2165/1367, varend voor de Kon. West-Ind. Maildienst;

*    1916 t/m 1917 van het stalen stoomschip “Venezuela”, gebouwd in 1915, b/n = 5641/3444, varend voor de Kon. West-Ind. Maildienst. Het schip werd in 1917 verkocht aan de Hannevig Brothers in Noorwegen;

*    1917 van het stalen stoomschip  “Prins der Nederlanden”, gebouwd in 1902, b/n = 2287/1429, varend voor de Kon. West-Ind. Maildienst;

*    1918 van het stalen stoomschip “Commewijne”, gebouwd in 1907, b.n. = 2476/1565, varend voor de Kon. West-Ind. Maildienst;

*    1919 t/m 1922 van het stalen stoomschip “Stuyvesant”, gebouwd in 1918, b/n = 4285/2635, varend voor de Kon. West-Ind. Maildienst. Nà 1922 is de gezagvoerder J.E.Coerkamp.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1897
Kapitein: Metus, Jouke Cornelis
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt J.Duif als gezagvoerder gedurende:

*    1899 op het ijzeren schroefstoomschip “Prins Maurits”, gebouwd in 1883 te Amsterdam, 1100 ton n.m., varend voor de Kon.W.I.Maildienst te Amsterdam. Het schip strandde bij Cumana en geraakte wrak.

            Het ss. “Prins Mauritz” strandde op 28 mei 1899 in de baai van Laraca bij Cumana en zonk. Het was op weg van Amsterdam naar West-Indië. Alle opvarenden werden gered.

            Het ss “Prins Maurits” werd gebouwd in 1883 bij de Koninklijke Fabriek te Amsterdam, mat 1310 Brt. en voer voor de Kon.West-Indische Maildienst te Amsterdam072.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1899
Kapitein: Duif, J.
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving: PRINS MAURITS
Collectie: Zijlma, Ron
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: Waarschijnlijk is deze foto van de PRINS MAURITS, maar geheel zeker is dat niet. In elk geval is het één van de eerste drie, ORANJE NASSAU, PRINS MAURITS of PRINS WILLEM I, van 1884.
Collectie: Nierop, J.G.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: PRINS MAURITS
Collectie: Zijlma, Ron
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Havenopname
Algemene informatie

NRC 270484
Amsterdam, 25 april. Hedenmiddag te 3 uur werd op de werf van de Koninklijke Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen te water gelaten het stoomschip PRINS MAURITS. Dit is het derde van de voor de Kon. West-Indische Maildienst bestelde stoomschepen, waarvan het eerste, de ORANJE-NASSAU, bereids, na een voorspoedige reis van 18 dagen, zich te Suriname bevindt, en het tweede, de PRINS WILLEM I, gereed ligt de 12e mei a.s. de reis derwaarts te aanvaarden.
De PRINS MAURITS, waarvan in november jl. de kiel gelegd werd, is geheel gelijk aan zijn voorgangers. De lengte op de lastlijn bedraagt 235 Eng. voet, de wijdte op het grootste spant 33 Eng. voet, holte 20,9 Eng. voet. De inhoud is 1.304 tonnen, terwijl de stoomwerktuigen van de PRINS WILLEM I, aan welke die van de PRINS MAURITS mede gelijk zijn, bij de proeftocht een vermogen van 888 indicateur-paardenkrachten aantoonden.

 

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten