Inloggen
NICOLAAS BEETS - ID 4626


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1885-03-10 / 1886-06-06 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist

Identification Data

Bouwjaar: 1885
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Composite, iron frame, wood planked
Construction Data

Scheepsbouwer: Huijgens & van Gelder - Werf 'Concordia', Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Launch Date: 1884-12-11
Delivery Date: 1885-00-00
Technical Data

Net Tonnage: 940.00 Net tonnage
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1885
Datum agenda: 1885-03-10
Register nr: 0
Scheepsnaam: NICOLAAS BEETS
Type:
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Visser, M.H.
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: niet vermeld
Opmerkingen: eerste zeebrief
A68-

Ship History Data

Date/Name Ship 1885-03-10 NICOLAAS BEETS
Manager: W.A. Huygens, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: W.A. Huygens, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PMRK

Ship Events Data

1886-06-06: Final Fate: Stranded

Nog slechts een jaar oud is de bark NICOLAAS BEETS op 6 juni 1886 des namiddags te 4 ure gestrand ten oosten van de zuidhoek van het eiland Lerangan aan de zuid-oostkust van Bali in Straat Lombok. Het schip was niet meer af te brengen en het wrak werd later verkocht. De lading kon gedeeltelijk worden gered. De NICOLAAS BEETS was met een lading steenkolen op reis van Cardiff naar Soerabaja.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

 

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

M.H.Visser werd met vlagnummer 826 per 27 december 1864 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop op voordracht van kapitein E.Sanders. Als zijn schip is vermeld de “Venus” 002. TTen tijde van de inschrijving was Visser 28 jaar002a.

In de Algemene Vergaderingen van 20/27 december 1864 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop werd als effectief lid voorgesteld/aangenomen Menno Harms Visser, oud 28 jaar, voerend de schoener “Venus”, voor rekening van de Vries & Co te Amsterdam, op voordracht van kapitein E.Sanders.023.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

 

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                 jaren          type                 scheepsnaam      naam reder/boekhouder

       826                      1864-1868    schoner           Venus                   de Vries & Co

                                     1869-1870    bark                Christina              A.Kuyper van Harpen & E.Sanders

                                        1871          bark                Christina              E.Sanders

                                     1872-1877    bark                Christina              de Vries & Co

                                     1878-1879    fregat              Johannes             idem

                                     1880-1882    geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt M.H.Visser als gezagvoerder gedurende:

*   1865 t/m 1869 van de 2/msch “Venus” ex Anna & Arnoldina”, gebouwd in 1850 te Nieuwendam, 147 ton o.m., varend voor de Vries & Co te Amsterdam. Het schip voer in 1870 voor kapitein/eigenaar J.W.Bos te Apingedam en was herdoopt in “Catharina Lutgardina”

*   1870 t/m 1871 van de bark “Christina” ex Vriendentrouw, gebouwd in 1854 te Krimpen aan de IJssel, varend voor A.Kuyper van Harpen & E.Sanders te Amsterdam;

*   1872 t/m 1873 op hetzelfde schip maar nu varend voor de Vries & Co te Amsterdam;

*   1874 t/m 1878 van het 3/mschip “Johannes” ex James Seddon, gebouwd in 1863 te St. John, 1550 ton o.m., varend voor de Vries & Co & E.Sanders te Amsterdam;

*   1879 t/m 1880 van hetzelfde schip maar nu varend voor J.Veth te Amsterdam. Het schip werd in 1880 te Port Elisabeth afgekeurd;

*   1882 t/m 1885 van de bark “Willem” ex Rotterdam, gebouwd in 1866 te Elshout, 699 ton o.m., varend voor W.A.Huygens te Amsterdam;

*   1885 van de bark “Nicolaas Beets”, gebouwd in 1885 te Amsterdam, 900 ton o.m., varend voor W.A.Huygens te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Het ongepubliceerde getypte relaas van Dr. W.Th. de Vogel, getiteld “Mijn leven als lichtmatroos aan boord van het Nederlandse barkschip “Nicolaas Beets” in 1885” (geschreven vóór 1856, i.c. het jaar van overlijden van de Vogel), bevat een aantal passages over kapitein Menno Visser van de bark “Nicolaas Beets”. De Vogel was in 1885 lichtmatroos aan boord van genoemd schip dat vanuit Amsterdam, via IJmuiden naar Indië voer. Het relaas van de Vogel gaat bijna uitsluitend over scheepshandelingen aan boord en bevat ook opmerkingen over bemanningsleden, vooral het lagere scheepsvolk. De beschrijving bevat geen verder bijzonderheden over belevenissen aan boord, of over de kapitein.

Genoemd typoscript is aanwezig in de bibliotheek van de Stichting Nederlandse Kaaphoornvaarders te Hoorn.

 

 

Datum vanaf: 1885
Kapitein: Visser, Menno Harms

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Geen

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Algemene Vergadering van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 12 september 1882 wordt vermeld de heer van Hasselt, directeur der filiaalinrichting van het Kon.Ned. Meteor. Inst. te Utrecht: “Als nu reikte hij uit aan de Heeren W.P.Harten, H.Hissink en H. de Jonge getuigschriften voor uitmuntende journalen; aan de Heeren R.J.Weber, C.Jaski, A.G. Mörser Bruijns, W.Adriani, R.Berckelbach v.d Sprenkel, J.F. Graad van Roggen, A..J.Herckenrath, J.H.Bart, H.C.Haacke, H.W.Prins en A.F. de Vrije voor zeer goede journalen.” 023

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt A.F. de Vrije als gezagvoerder van/in:

*   1881 t/m 1883 op het 3/mast schip “Telanak” ex Hercules, gebouwd in 1859 te Amsterdam, 754 ton o.m., varend voor Rutgers & Hissink te Amsterdam;

*   1886 van de bark “Nicolaas Beets”, gebouwd in 1885 te Amsterdam, op de werf van Huygens & van Gelder (kiel gelegd november 1883), 900 ton o.m., varend voor W.A.Huygens te Amsterdam. Zeetijdingen 20 juni 1886. Op de tweede uitreis door Straat Bali, bestemd van Amsterdam naar Semarang op Bali-Badong gestrand en wrak geraakt;

 

Overige bijzonderheden

Uit: “Eenige voorvallen uit mijn zeemansloopbaan” door J.C.de Roever in “Ons Zeewezen” 32, p.442-447, 1933 zie vooral het oorspronkelijke artikel).

De Roever beschrijft een reis, die hij als leerling meemaakte op het fregat “Telanak” van rederij Rutgers & Hissink te Amsterdam onder kapitein A.F.de Vrije. De totale equipage bestond uit 18 koppen. Op 24 september 1880 werd het schip naar IJmuiden gesleept en op de 27ste was men buitengaats. De reis naar Indië verliep voorspoedig en op 19 januari 1881 arriveerde men te Batavia. Op 11 maart vertrok men naar Semarang waar men op de 16de aankwam. Aldaar werden huiden en suiker geladen. 04 april werd afgezeild naar Soerabaja alwaar het schip op de 15de arriveerde. Er werden koffie, hout en hoorns geladen. Op de 25ste april werd de terugreis via Batavia aanvaard. In Batavia werd nog peper geladen en op 07 mei zeilde men uit. Op 20 juni passeerde men Kaap de Goede Hoop en op 04 juli 1882 ging men bij St.Helena voor anker. Aldaar had de kapitein te maken met een vorm van muiterij: na een feest aan boord met drank en meisjes van de wal weigerde de bootsman en de matrozen de order om het anker te lichten. De bootsman dreigde zelfs met een mes. Na een spannende nacht, waarin de passagiers en de equipage achter de mast voorzien waren van wapens, werd het incident gesust, alhoewel de stemming voor en achter de mast er niet op vooruit was gegaan. Op 06 september 1882 werd, na een reis van 122 dagen, IJmuiden bereikt.

 

 

Datum vanaf: 1886
Kapitein: Vrije, A.F. de

Afbeeldingen


Omschrijving: De bark NICOLAAS BEETS van 1885, foto in Nederlands Scheepvaart Museum, Amsterdam
Gemaakt door: Unknown
Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Bronnen

Documentatie Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders (SKHV), w.o. collectie Hoedemaker/Smit/Suyk