Inloggen
NEDERLAND - ID 4503


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1894-08-00 / 1910-00-00 | Reden uitgevlagd: Buitenland verkocht

Identification Data

Bouwjaar: 1894
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Fregat
Type Dek: Flush deck
Masten: Three masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Huijgens & van Gelder - Werf 'Concordia', Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Werfnummer: 157
Date Laid Down: 1893-01-06
Launch Date: 1894-06-06
Delivery Date: 1894-08-00
Technical Data

Gross Tonnage: 2031.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 1954.64 *** Onbekend ***
 
Length 1: 263.7 Feet (British) Registered
Beam: 42.0 Feet (British) Registered
Depth: 23.7 Feet (British) Registered
Configuration Changes

Datum 00-00-190?
Type: Additional Ship Data
Omschrijving: Thuishaven later Bussum

Ship History Data

Date/Name Ship 1894-08-00 NEDERLAND
Manager: W.A. Huygens, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: W.A. Huygens, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PMLD

Date/Name Ship 1910-00-00 FIDES
Manager: T. Berg, Stavanger, Norway
Eigenaar: A/S Fides, Stavanger, Norway
Shareholder:
Homeport / Flag: Stavanger / Norway
Callsign: KFCJ

Date/Name Ship 1917-00-00 VIGÖR
Manager: M. Hansen, Kristiansand, Norway
Eigenaar: A/S. Vigör, Kristiansand, Norway
Shareholder:
Homeport / Flag: Kristiansand / Norway
Callsign: KFCJ

Ship Events Data

1894-06-06: NRC 080694. Amsterdam, 7 juni. Het stalen fregat NEDERLAND is de 6e dezer te 3.30 uur des namiddags van de werf Neêrlands Handel van de scheepsbouwmeesters Huygens & Van Gelder alhier met goed gevolg te water gelaten.
1909-05-00: AH 200509
(Londen, 19 Mei.) Volgens telegram uit Coquimbo is het Nederlandsche schip NEDERLAND, van Melbourne met tarwe naar Kanaal, aldaar binnengelopen, met ontzet dek en meer andere schade door slecht weer. De omvang van de schade aan de lading is nog niet bekend. Kapitein Sparrius, de tweede officier en 5 man van de equipage zijn overboord geslagen en verdronken.
1909-05-00: AH 270509
Coquimbo, 25 Mei. De kosten van voorlopige reparatie van het Nederl. schip NEDERLAND (zie vorig Ochtendblad) worden begroot op ongeveer GBP 1000.
1909-08-00: NRC 050809
Londen, 4 augustus. Uit Lima is het volgende telegram ontvangen: Onze expert beweert, dat het beter is 150 ton boter uit het schip te lossen en voegt daarbij, dat er gerede kans bestaat dat er een flinke prijs voor gemaakt kan worden en ook is het nodig om het schip een voet te lichten. De nodige reparaties kunnen in 20 dagen worden verricht. Aanbevolen wordt tot reparatie aan stuurgerei, opperdekgangspil, standaardkompas, steng en pardoensen over te gaan. De laadborden en bootklampen moeten worden vernieuwd. (opm: het betreft hier de NEDERLAND)
1909-08-05: NRC 060809
Londen, 5 augustus. Uit Lima wordt geseind, dat zich beneden het benedengedeelte der lading schade door zeewater en broeiïng bevindt. Er moet van de lading gelost worden om bij het beschadigde gedeelte te komen. (opm: het betreft hier de NEDERLAND)
1909-09-00: NRC 170909
Londen, 16 september Uit Lima wordt geseind, dat de reparatie aan het Nederlandse schip NEDERLAND binnen enige dagen gereed zal zijn. Volgens rapport is 3% van de lading beschadigd.
1923-00-00: Final Fate:
De VIGÖR werd in het derde kwartaal van 1923 gesloopt in Duitsland.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1894
Kapitein: Bona, G.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1897
Kapitein: Brouwer, S.R.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 19??
Kapitein: Sparrius, Hendrik
Overige informatie: In mei 1909 tijdens zware storm overboord geslagen en verdronken. Wonende te Hollum op Ameland. Getrouwd met Metje Spleet.

Datum vanaf: 1909
Kapitein: Wachter
Overige informatie: Duitse kapitein die het schip van Callao naar Cardiff heeft gebracht

Datum vanaf: 1910
Kapitein: Lindstol, K.E.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1917
Kapitein: Lindstol, S.J.E.
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving: fregat NEDERLAND van 1894 in volle zee

Omschrijving: Nog een foto van de NEDERLAND van 1894

Omschrijving: De FIDES, es-NEDERLAND
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Nog een foto van het schip als FIDES
Onderwerp: Kade
Algemene informatie

NRC 280215
Advertentie. Heden de 25e februari 1915, heb ik Jacob Oosterwerff, deurwaarder bij de Arr.-Rechtbank te Leeuwarden, wonende aldaar, ten verzoeke van Metje Spleet, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, domicilie hebbende bij de procureur mr. C. Beekhuis, wonende te Leeuwarden, Ossekop C.13, die in dezen voor haar als zodanig zal occuperen, ten eerste male gedagvaard:
Hendrik Sparrius, laatst gewoond hebbende te Hollum op Ameland, doch thans afwezig, mijn exploit doende door aanplakking aan het huis van de gemeente Ameland en aan de voornaamste deur van het Paleis van Justitie te Leeuwarden van een afschrift dezes, terwijl ik mede een afschrift van hetzelve, alsmede afschrift van het introducties rekwest en van de daarop gegeven beschikking van de Arr.-Rechtbank te Leeuwarden van de 16e februari 1915, houdende verlof tot het doen van deze eerste openbare dagvaarding, heb overgegeven aan de heer Officier van Justitie bij genoemde Rechtbank, die het origineel exploit met „Gezien" heeft getekend, zullende hetzelve voorts in de Nederlandsche Staatscourant en in de Nieuwe Rotterdamsche Courant worden geplaatst. Om na verloop van drie maanden en wel op donderdag de derde juni 1915, des voormlddags te 10.30 uur, te verschijnen ter terechtzitting van de Arrondissement Rechtbank te Leeuwarden, zitting houdende in het Paleis van Justitie aan het Wilhelminaplein aldaar, ten einde: Aangezien eiseresse's echtgenoot, Hendrik  Sparrius, laatst gewoond hebbende te Hollum op Ameland, met wie zij in algehele gemeenschap van goederen is gehuwd, uit  welk huwelijk zijn geboren twee nog in leven zijnde minderjarige kinderen, genaamd Marten en Geert Sparrius, als kapitein op het Nederlandse fregatschip NEDERLAND, in het najaar van 1908 van Amsterdam naar Australië is vertrokken, zonder orde op zijn zaken gesteld of volmacht tot het waarnemen daarvan gegeven te hebben. Aangezien gedaagde met dit schip op 22 maart 1909 van Melbourne naar Falmouth is vertrokken en gedurende die reis, op de 23e juni 1909, in volle zee bij een storm over boord is geslagen.
Aangezien sedert die tijd geen bericht is ingekomen waaruit van gedaagdes aanwezen of overlijden blijkt.
Aangezien er alzo sedert zijn vertrek, meer dan vijf jaren zijn verlopen en er dus termen bestaan om ten aanzien van H. Sparrius voornoemd, rechtsvermoeden van overlijden te doen uitspreken, waarbij eiseresse als echtgenote belang heeft.
Mitsdien: Aan gemelde Rechtbank, hetzij in persoon, hetzij door iemand van zijnentwege van zijn aanwezen te doen blijken, met aanzegging dat ingeval niet behoorlijk van zijn aanwezen mocht blijken, door de eiseresse zal worden geconcludeerd, dat de Rechtbank toestemming zal geven tot het doen van een tweede dergelijke dagvaarding tot hetzelfde einde; zullende bij de derde dagvaarding worden gevraagd, dat bij vonnis van de Rechtbank zal worden verklaard, dat er bestaat rechtsvermoeden van overlijden van voormelde Hendrik Sparrius  sedert 23 juni 1909; kosten rechtens. De kosten dezes zijn buiten die van de procureur NLG 19,57. Gezien: De Officier van Justitie Van DOESBURG, (opm.: verder niet weergegeven)NRC 191104. Londen, 17 november 1904. Het zeilschip NEDERLAND is gisteren bevracht van Londen naar Australië tot Sh.12/- op deadweight.

Bronnen

Documentatie Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders (SKHV), w.o. collectie Hoedemaker/Smit/Suyk