Inloggen
JEREMIAS - ID 3277


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1857
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Brik
Construction Data

Scheepsbouwer: Canada
Werfnummer:
Launch Date: 1857-00-00
Delivery Date: 1857-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 150.00 lasts
Net Tonnage: 256.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 33.19 Meters Registered
Beam: 8.22 Meters Registered
Depth: 4.99 Meters Registered
Ship History Data

Date/Name Ship 1874-00-00 JEREMIAS
Manager: Johannes Hendricus Annes Eliza Meyjes (1829), Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Johannes Hendricus Annes Eliza Meyjes (1829), Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1883-00-00 JOHANNES
Manager: Firma C. Kuhlman Jzn & Zn., Harlingen, Friesland, Netherlands
Eigenaar: Firma C. Kuhlman Jzn & Zn., Harlingen, Friesland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Harlingen / Netherlands

Freerk Liefkes Drenth, scheepsreder en  fabrikant te Pekela (1823-1916)

Freerk Liefkes Drenth, scheepsreder en  fabrikant te Pekela (1823-1916)

Date/Name Ship 1889-00-00 JOHANNES
Manager: Freerk Liefkes Drenth, Oude Pekela, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Freerk Liefkes Drenth, Oude Pekela, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Oude Pekela / Netherlands

Ship Events Data

1874-09-07: Damaged
Het schip JEREMIAS, kapt. K.K. Hagedoorn, van Ekenaes naar Middelburg, is volgens brief van de kapitein, 9 december 1874 met verlies van grote boot en een gedeelte van de deklast te Libau binnengelopen, hebbende de 7e dito zware stormen doorgestaan.
1879-11-15: Volgens brief van kapt. Hagedoorn, voerende het Nederlandse schip JEREMIAS, van Riga naar Dordt, dd. Elseneur 17 november 1879, had hij in den nacht van 14 op 15 november in een N. sneeuwstorm anker en ketting verloren.
1882-01-04: Damaged
Cuxhaven, 4 januari 1892. Het schip JOHANNES, kapt. H.B. Reit, van Riga naar Delfzijl bestemd, is lek en met verlies van enige zeilen hier binnengesleept.
1889-09-26: Damaged
Delfzijl, 26 september 1889. Het schip JOHANNES, kapt. Reit, van hier naar Riga bestemd, is heden in de haven gesleept met verlies van ankers en kettingen.
1890-11-28: Stranded
Kopenhagen, 28 november 1890. Het Nederlandse schip JOHANNES, kapt. H.B. Reit, van Riga met balken naar Delfzijl, is op Amager gestrand.
1893-11-27: Stranded
Kopenhagen, 27 november 1893. De Nederlandse brik JOHANNES, kapt. H.B. Reit, die op Bornholm gestrand is geweest, is door duikers onderzocht en moet lossen om gerepareerd te worden.
1893-12-09: Final Fate: Condemned

Kopenhagen, 9 december 1893. Het afgekeurde schip JOHANNES, kapt. H.B. Reit zal op 16 december 1893 met de inventaris publiek verkocht worden.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Kier Hagedoorn werd geboren te Nieuwe Pekela op 25 april 1841 als zoon van de schipper Koert Kiers Hagedoorn en Jantina Harms de Weerd

Hij trouwde te Nieuwe Pekela op 12 januari 1865 als schipper met Helena Wijkmeijer, geboren te Nieuwe Pekela op 19 oktober 1842 als dochter van de schipper, later  landbouwer, Geert Klaassens Wijkmeijer en Anna Derks Greven.

Geen overlijdengegevens gevonden van Kier en Helena maar wellicht te Amsterdam.

http://www.online-begraafplaatsen.nl/zoeken.asp?command=zoekform meldt:

Kier HAGEDOORN

 

 

   

begraven 18 januari 1922 - 80 jaar oud

1510731

2-F-06 

Amsterdam

 

In Burgerlijke Stand akten uit de provincie Groningen wordt Kier Hagedoorn vermeld als schipper in 1865, 1866, 1868, 1870, 1877.

 

Ene Kier Hagedoorn, geboren op 09 mei 1840, afkomstig uit Nieuwe Pekela, behaalde zijn diploma met nr. 55 voor 1e stuurman aan de zeevaartschool te Veendam.099

 

Lidmaatschap van zeemanscollege(s)

Kier K.Hagedoorn was effectief lid van het zeemanscollege “Voorzorg” te Nieuwe Pekela met vlagnummer 40 in de periode 1863 t/m 1920 (en wellicht later).

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt K.K.Hagedoorn als gezagvoerder gedurende:

*    1862 t/m 1863 van de schoenerbrik “Paulina & Cornelia”, gebouwd in 1861 te Pekela, 172 ton o.m., varend voor de Groot, Roelants & Co te Schiedam. Het schip is in 1863, op weg van Petersburg naar Engeland, gestrand in de Oostzee en verkocht voor de sloop;

      Mulder085 vermeldt vóór kapitein Hagedoorn nog een kapitein H.Kuiper, die direct na de bouw in 1861, gezagvoerder is geweest, (wellicht voor één reisje);

*    1864 t/m 1865 op de bark “Protheus”, gebouwd in 1838 te Schiedam, 343 ton o.m., varend voor de Groot Roelants & Co te Schiedam.

*    1866 t/m 1873 van de schoenerbrik “Zwerver”, gebouwd in 1865 te Hoogezand, 179 ton o.m., varend voor J.J. Koerts te Pekela. Het schip werd in 1873 afgekeurd te Hull;

*    1873 van de 2-mastschoener “Stella Matutina”, gebouwd in 1864 te Hoogezand, 237 ton o.m., varend voor W.& A.H.Meursing te Amsterdam. Het schip voer in 1874 voor F.Wibaut te Vlissingen en was herdoopt in “Jeane & Maria”;

*    1875 t/m 1880 van de brik “Jeremias”, ex Peter, ex Mary, gebouwd in 1875 te Nova Scotia, 285 ton o.m., varend voor J.H.A.E.Meyjes te Amsterdam;

*    1881 t/m 1883 van de bark “Gerredina Wilhelmina” ex Henricus Gerardus, gebouwd in 1853 te Amsterdam, 382 ton o.m., varend voor J.H.A.E.Meyjes te Amsterdam.

 

De collectie monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen vermeldt:

10 juni 1861, schoener “Pauline en Cornelia”, kapitein Harmannus H. Kuipers, stuurman Kier Hagedoorn, 20 jaar uit Nieuwe Pekela.

 

 

Overige bijzonderheden

“Op 30 sept. 1861 is door mij, K.M. Brouwer, ambtenaar van de Burgerlijke Stand in de gemeente Nieuwe Pekela, ontvangen van de Heer Minister van Marine, een brief geleidende de hierna volgende akte van overlijden.

Zeilende in de Atlantische Oceaan. Akte van overlijden. Verschenen voor mij, stuurman Kier Koerts Hagedoorn van het Nederlands schoenerschip “Pauline en Cornelia”, zich op reis bevindende van Archangel naar Schiedam oud ruim 20 jaren, wonende te Nieuwe Pekela, Lammert J.Nol, oud 36 jaren, wonende te Nieuw Buinen en Geert J.Weering, oud 23 jaren, wonende te Nieuwe Pekela, als getuigen, beide meerderjarig en varende aan boord van genoemd schip, de eerste als kok en de andere als matroos, die verklaarden dat aan boord van genoemd schip, op 13 aug. 1861, ten gevolge van zwaar lijdend aan reumatiek, gedurende een dag of negen, in de ouderdom van 43 jaren is overleden Harmannus H.Kuiper, echtgenoot van Jantje J.Timmer, zoon van H.Kuipers, wonende te Nieuwe Pekela. Aldus gedaan aan boord van genoemd schip ter hoogte van 69o10’NB & 37o15’OL.

Was getekend: Kier K.Hagedoorn, stuurman, Lammert J.Knol, kok, Geert J.Weering, matroos, Henderikus H.Plaatje, matroos, Jan H.Hulscher, lichtmatroos, Jan R.Bos, jongen.115

 

Melding van het overlijden op 07 juli 1871 van een kajuitjongen aan boord van de  schoenerbrik “`Zwerver onder kapitein Kier K.Hagedoorn, op reis van St. Petersburg naar Amsterdam en wel op 50o10’NB/02o47’OL.115.

 

 

Datum vanaf: 1874
Kapitein: Hagedoorn, Kier Koertz

Familiegegevens en opleiding

Albert Veen werd geboren op 06 februari 1849 te Nieuwe Pekela als zoon van Kornelis Harms Veen en Alida Harms de Weerd.

Albert trouwde te Nieuwe Pekela op 23 februari 1881 als scheepsgezagvoerder met Antje Koster, geborenop 27 november 1854 te Nieuwe Pekela als dochter van Jan Koster en Jantje Smit. Geen overlijdenskakte van Antje gevonden.

Albert overleed op 20 november 1882 op de Noordzee.

“Op 1 febr. 1883 is bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente Nieuwe Pekela ingekomen een brief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente Velsen toezendende een uittreksel van overlijden, luidende dat op 26 jan. 1883 in de Noordzee, nabij het Noordhavenhoofd, in de ouderdom van 33 jaren gevonden is het lijk van Albert Cornelis Veen die op 20 nov. 1882 in het Noorzeekanaal onder deze gemeente is verdronken, van beroep kapitein, geboren en wonende te Nieuwe Pekela, echtgenoot van Antje Koster, zonder beroep, wonende te Nieuwe Pekela, zoon van Cornelis Veen, zonder beroep, wonende te Nieuwe Pekela en van de overleden Alida de Weerdt.”115

 

De Burgerlijke Stand akten uit de provincie Groningen vermelden Albert als scheepsgezagvoerder in 1881, 1882, 1883.

 

Lidmaatschap van zeemanscollege(s)

A.C.Veen was effectief lid van het zeemanscollege “Voorzorg” te Nieuwe Pekela met vlagnummer 101 van 1882 t/m 1883

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt A.Veen CZ als gezagvoerder gedurende:

*   1881 t/m 1882 van de brik “Jeremias”, ex Peter, ex Mary, gebouwd in 1875 te Nova Scotia, 285 ton o.m., varend voor J.H.A.E.Meyjes te Amsterdam. Het schip voer in 1883 voor C.Kuhlman Jz te Harlingen en was herdoopt in “Johannes”.

 

In de ledenlijsten van het zeemanscollege “Voorzorg” in de “Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart:” staan in de jaargangen 1881 t/m 1920 ook scheepsnamen vermeld. In de jaren 1882 t/m 1883 staan bij A.C.Veen de scheepsnaam “Jeremias”.

 

De collectie monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen vermeldt:

08 februari 1862, kof “Alida”, kapitein Cornelius Harms Veen, koksmaat Albert Veen, 13 jaar uit Nieuwe Pekela.

08 juli 1863, kof “Alida”, kapitein Cornelius Harms Veen, koksmaat Albert Veen, 14 jaar uit Nieuwe Pekela.

04 februari 1866, schoener “Gezina”, kapitein Harm Tekes Mulder, lichtmatroos A.Veen, 18 jaar uit Nieuwe Pekela.

10 februari 1866, schoener “Gezina”, kapitein Harm Tekes Mulder, lichtmatroos A.Veen, 18 jaar uit Nieuwe Pekela.

02 februari 1867, schoener “Gezina”, kapitein Harm Tekes Mulder, matrood Albert K. Veen, 18 jaar uit Nieuwe Pekela.

20 februari 1868, kof “Elsje”, kapitein Albert K.Tap, matroos Albert Veen uit Nieuwe Pekela.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1880
Kapitein: Veen, Albert Cornelisz

Familiegegevens en opleiding

Harm Tap werd geboren op 07 september 1844 te Oude Pekela als zoon van schipper Klaas Alberts Tap en Tettje Harms Hesseling. Hij was de broer van de kapiteins en collegeleden Albert (Klaasz.) (1832) en Klaas (Klaasz.) (1838).

Harm trouwde te Nieuwe Pekela op 15 december 1870 als schipper met Margrietha Veen, geboren op 05 februari 1844 te Nieuwe Pekela als dochter van de schipper Kornelis Harms Veen en Alida Harms de Weerd. Margrietha overleed te Nieuwe Pekela op 14 februari 1883, 39 jaar.

Harm overleed op 07 september 1884 op zee.

“Op 12 sept. 1884 is bij mij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand in de gemeente Nieuwe Pekela ingekomen een brief van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand in de gemeente Harlingen, waarbij is toegezonden een uittreksel uit het register van overledenen, inhoudende dat op 7 sept. 1884 aan boord van het Nederlands brikschip “Johannes” op de terugreis van Sundvall naar Harlingen, zeilende in de Noordzee op ca twee mijlen afstand van het vuurschip van Terschelling, is overleden Harm Klaasen Tap, oud 40 jaren, scheepsgezagvoerder van beroep, geboren te Oude Pekela, wonende te Nieuwe Pekela, weduwnaar van Margrietha Veen, zoon van Klaas Tap, overleden en van Tettje Hesseling, zonder beroep, wonende te Oude Pekela en dat het lijk op 10 sept. van dit jaar alhier aan wal is gebracht.”

 

Burgerlijke Stand gegevens uit de provincie Groningen vermelden Harm Klaasz. Tap als schipper in 1870, 1872, 1873, 1875, 1877, 1879,1883, 1884.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Een H.K.Tap staat in de ledenlijsten van het zeemanscollege “De Trouw” te Oude Pekela met de vlagnummers 6 en 33.

De opgaven in de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart (AAHKZ) en in die van Sweys verschillen aanzienlijk.

Nr 6 wordt in de AAKZ vermeld in de jaargangen 1872 t/m 1879, en in Sweys in de jaargangen 1872 t/m 1884

Nr 33 wordt in de AAKZ vermeld in de jaargangen 1881 t/m 1884 en in Sweys in de jaargangen 1883 t/m 1887

Tenslotte staat, vrij zeker foutief, in 1881 met vlagnummer 6 vermeld ene H.K.TRIP

Op grond van voorgaande opgaven en het overlijdensjaar van Harm Klaasz. besluit ik tot de volgende lidmaatschapsperioden:

nummer 6 van 1872 t/m 1880 en nummer 33 van 1880 t/m 1884. MAAR DEZE AANNAME IS ARBITRAIR!!

 

H.K.Tap was effectief lid van het zeemanscollege “Voorzorg” te Nieuwe Pekela met vlagnummer 83 in de periode 1875 t/m 1884.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lid van het college Zeemansvoorzorg036

vlagnummer   periode     type          naam van het schip                                         boekhouder/reder

    geen            1880-1882 3/m sch.   Friesland (ex Panthea)                                           C.Kuhlman Jz, Harlingen

                                                                  in 1882 nabij Øregrund gestrand en wrak. Zeetijdingen 25-10-1882037.

                          1883        brik           Johannes (ex Jeremias, ex Peter, ex Mary)         C.Kuhlman Jz, Harlingen

 

Bouma025 vermeldt H.K.Tap Hz als gezagvoerder gedurende:

*   1871 t/m 1873 van de kof “Maria Beerta”, gebouwd in 1840 te Pekela, 163 ton o.m., varend voor H.T.Kranenborg te Pekela;

*   1874 van hetzelfde schip maar nu varend voor de weduwe H.T.Kranenborg te Pekela;

*   1880 t/m 1882 van de bark “Friesland” ex Panthea, gebouwd in 1856, bouwlocatie niet vermeld, 335 ton o.m., varend voor C.Kuhlman Jz te Harlingen. Het schip voer in 1882 als 3/mschooner , strandde nabij Ørebrund en geraakte wrak;

*   1883 t/m 1884 van de brik “Johannes” ex Jeremias, ex Peter, ex Mary, gebouwd in 1857 te Nova Scotia, 256 ton o.m., varend voor C.Kuhlman Jz te Harlingen.

 

In Ledenlijsten van het zeemanscollege “Voorzorg” uit de “Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart” worden in de jaargangen 1881 t/m 1920 ook scheepsnamen genoemd. Voor H.K.Tap met vlag 83 is dat in 1881 t/m 1883 de “Friesland” en 1884-1885 de “Johannes”.

 

 

 

 

 

 

De monsterrollenlijst op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen vermeldt

22 februari 1866, kof “Elsje”, kapitein Albert K.Tap, stuurman Harm K.Tap uit Oude Pekela.

11 februari 1867, kof “Elsje”, kapitein Albert K.Tap, stuurman Harm K.Tap uit Oude Pekela.

20 februari 1868, kof “Elsje”, kapitein Albert K.Tap, stuurman Harm K.Tap uit Oude Pekela.

04 maart 1870, kof “Maria Beerta”, kapitein Harm K.Tap uit Oude Pekela.

16 februari 1869, kof “Maria Beerta”, kapitein Klaas Klaassens Tap, stuurman Harm Klaassens Tap, 24 jaar uit Oude Pekela

16 februari 1871, kof “Maria Beerta”, kapitein Harm Klaassens Tap, 26 jaar uit Nieue Pekela

21 juli 1884, brik “Johannes”, kapitein Harm Klaas Tap, 40 jaar uit Harlingen

 

Overige bijzonderheden

Melding van het overboordvallen en verdrinken van de bootsman van de driemastschoener “Friesland”, kapitein H.K.Tap, op weg van Bona naar Riga. het ongeval geschiedde in het midden van het Engels Kanaal op 50oNB/ 2o22’WL.115.

 

Krantenberichten

Dordrechtsche Courant 01 januari 1880114

Gibraltar, 27 december. De Nederlandse bark FRIESLAND is nagezien en zal de lading moeten lossen.

 

Algemeen Handelsblad 23 maart 1882114

Harlingen, 22 maart. Het barkschip FRIESLAND, kapt. Tap, 22 februari laatsleden te Mobile aangekomen, is thans weer gereed de reis naar Honfleur te aanvaarden.

 

NRC 18 mei 1882114

Harlingen, 16 mei. Het schip FRIESLAND, kapt. H.K. Tap, komende van Mobile, is hedenmorgen met verlies van deklast te Honfleur aangekomen

 

NRC 26 oktober 1882114

Harlingen, 24 oktober. Het Nederlandse 3-mast schoenerschip FRIESLAND, kapt. H.K. Tap, van Amsterdam naar Sundsvall, is volgens telegram van de kapitein uit Oeregrund gestrand en wrak geworden, het volk gered.

 

Algemeen Handelsblad 26 oktober 1882114

Harlingen, 24 oktober. Het Nederlandse schip FRIESLAND, kapt. Tap, van Amsterdam naar Sundsvall, is volgens telegram van de kapitein uit Oeregrund, gestrand en wrak geworden. Het volk is gered.

 

NRC 02 november 1882114

Harlingen, 31 oktober. Het gestrande Nederlandse schip FRIESLAND, kapt. H.K. Tap, van Amsterdam naar Sundsvall, is afgekeurd, zijnde gebroken. Als het weer gunstig bleef zou van de inventaris een groot deel geborgen kunnen worden. De berging was overeengekomen voor 50%.

 

NRC 18 november 1882114

Harlingen, 16 november. Het afgekeurde Nederlandse schip FRIESLAND, kapt. H.K. Tap, van Amsterdam naar Sundsvall, heeft met de inventaris 1.715 Kronen opgebracht.

 

NRC 05 juli 1884114

Harlingen, 4 juli. Volgens een particulier schrijven aan de rederij alhier is het schip JOHANNES, kapt. Tap, heden Elseneur gepasseerd.

 

 

Datum vanaf: 1883
Kapitein: Tap, Harm Klaasen

Familiegegevens en opleiding

Roelof Oosting werd geboren te Groningen op 05 februari 1843 als zoon van de commissionair Heijo Klaassens Oosting en Annechiena Roelfs Taaij.

Hij trouwde te Delfzijl op 09 december 1881 als scheepskapitein met Jacoba Wilhelmina Keun, geboren op 15 april 1852 te Delfzijl als dochter van Berend Bruins Keun en Willemtje Alberts Drenth. Overlijdensgegevens niet gevonden te Groningen

Roelof overleed te Farmsum/Delfzijl op 31 januari 1905, 61 jaar.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

R.Oosting was effectief lid van het zeemanscollege “De Vereeniging” uit Delfzijl met vlagnummer 89 in de periode 1879 t/m 1880 en met vlagnummer 57 in de periode 1880 t/m 1905zijn overlijden in 1905.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lid van het zeemanscollege Zeemansvoorzorg te Harlingen036

vlagnummer      periode      type           naam van het schip                                          boekhouder/reder

     geen             1884-1888 brik            Johannes (ex Jeremia, ex Peter, ex Mary)            C.Kuhlman Jz, Harlingen

                           1889-1890 brik            Regalia                                                                      C.Kuhlman Jz, Harlingen

 

Bouma025 vermeldt R.Oosting als gezagvoerder gedurende:

*    1875 van de ijzeren 3-mastschoener met stoom “Phenix” ex Twenthe, ex West Friesland, gebouwd in 1841 te Amsterdam, 331 ton o.m., varend voor D.Brodie te Amsterdam. Het schip werd te Petchora geabandoneerd;

*    1879 t/m 1883 van de 3-mastschoener “Felicitas” ex Marius, gebouwd in 1853 te La Nouville, 137 ton o.m., varend voor H.Mensinga te Delfzijl. Het schip werd in 1884, (toen met als eigenaar K.B.Kuiper te Farmsum, maar met een onbekende kapitein) verkocht naar Noorwegen met als nieuwe eigenaar G.Stokke te Jaroberg;

*    1885 t/m 1889 van de brik “Johannes” ex Jeremias, ex Peter, ex Mary, gebouwd in 1857 te Nova Scotia, 256 ton o.m., varend voor C.Kuhlman Jz te Harlingen;

*    1891 van de brik “Regalia”, gebouwd in 1863 te Sunderland, 322 ton o.m., varend voor C.Kuhlman Jz te Harlingen. Het schip werd afgekeurd te Götenborg;

*    1896 van de bark “Felicitas” ex Caspar de Robles, ex Maria Helena, gebouwd in 1864 te Brake, 300 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Farmsum.

 

Monsterrollen uit het Gemeentearchief van Delfzijl

Monsterrol 1857-18, 27 februari 1857, kof “Wiea Geziena”, kapitein  Jurrien R.Bossinga, 27 jaar uit Farmsum. Voorts stuurman G.L.Sok, 49 jaar uit Veendam, kok, matroos, lichtmatroos en de scheepsjongen Roelof Oosting, 14 jaar uit Groningen;

Monsterrol 1858-35, 27 maart 1858, kof “Wiea Geziena”, kapitein J.R.Bossinga, 29 jaar uit Farmsum. Voorts stuurman G.L.Sok, 50 jaar uit Veendam, kok, matroos, lichtmatroos en een kajuitwachter R.Oosting, 15 jaar uit Groningen;

Monsterrol 1859-31, 16 maart 1859, schoenerkof “Helena”, kapitein Harmannus J.Schreuder, 45 jaar uit Farmsum. Voorts stuurman R.B.B.Hazelhof, 33 jaar uit Nieuwolda, kok, matroos, 2 lichtmatrozen en de scheepsjongen Roelof Oosting, 16 jaar uit Groningen;

Monsterrol 1860-9, 11 februari 1860, galjoot “Prudence”, kapitein Albert Hazewinkel, 31 jaar uit Wildervank. Voorts stuurman Johannes Walvius, 34 jaar uit Wildervank, kok, matroos, lichtmatroos Roelof Oosting, 17 jaar uit Groningen en een kajuitwachter;

Monsterrol 1864-28, 07 maart 1864, kof “Hillechiena”, kapitein Hindrik Brakke, 35 jaar uit Delfzijl. Voorts stuurman Adolf Heeres, 28 jaar uit Oude Pekela, kok en 2 matrozen, waaronder Roelof Oosting, 21 jaar uit Groningen;

Monsterrol 1867-45, 17 mei 1867, schoener “Geessien Schreuder”, kapitein Geert Geerts Albers, 46 jaar uit Farmsum. Voorts matroos Roelf Oosting, 24 jaar uit Groningen;

Monsterrol 1876-159, 25 augustus 1876, schoener “Catharina”, kapitein Pieter Dijkstra, 41 jaar uit Appingedam. Voorts stuurman Roelof Oosting, 33 jaar uit Groningen, matroos en een lichtmatroos;

Monsterrol 1877-24, 08 maart 1877, galjoot “Bouwina”, kapitein Thomas Jans Middel, 58 jaar uit Appingedam. Voorts stuurman Roelof Oosting, 34 jaar uit Groningen, kok, matroos en een lichtmatroos;

Monsterrol 1878-10, 26 februari 1878, schoener “Felicitas”, kapitein Roelof Oosting, 35 jaar uit Groningen. Voorts stuurman Berend Visser, 23 jaar uit Delfzijl, kok, matroos en 2 lichtmatrozen;

Monsterrol 1878-92, 22 juni 1878, schoener “Felicitas”, kapitein Roelof Oosting, 35 jaar uit Groningen. Voorts kok, matroos en een lichtmatroos;

Monsterrol 1878-121, 09 augustus 1878, schoener “Felicitas”, kapitein Roelof Oosting, 35 jaar uit Delfzijl. Voorts een lichtmatroos;

Monsterrol 1879-19, 21 maart 1879, schoener “Felicitas”, kapitein Roelf Oosting, 36 jaar uit Delfzijl. Voorts stuurman Lubbertus Zandhuis, 41 jaar uit Groningen, kok en 2 matrozen;

Monsterrol 1879-95, 23 juli 1879, schoener “Felicitas”, kapitein Roelof Oosting, 36 jaar uit Delfzijl. Voorts stuurman Lubbertus Harmannus Zandhuis, 41 jaar uit Groningen, kok, 2 matrozen en een lichtmatroos;

Monsterrol 1879-133, 29 september 1879, schoener “Felicitas”, kapitein Roelof Oosting, 36 jaar uit Delfzijl. Voorts stuurman Berend Harmannus Visser, 26 jaar uit Delfzijl en een matroos;

Monsterrol 1880-25, 22 maart 1880, schoener “Felicitas”, kapitein Roelof Oosting, 37 jaar uit Delfzijl. Voorts stuurman Remmelt van Linge, 35 jaar uit Delfzijl, kok, matroos en 2 lichtmatrozen;

Monsterrol 1880-82, 10 juli 1880, schoener “Felicitas”, kapitein Roelof Oosting, 37 jaar uit Delfzijl. Voorts een matroos;

Monsterrol 1880-112, 30 augustus 1880, schoener “Felicitas”, kapitein Roelf Oosting, 37 jaar uit Delfzijl. Voorts een matroos;

Monsterrol 1880-144, 23 oktober 1880, schoener “Felicitas”, kapitein Roelf Oosting, 37 jaar uit Groningen. Voorts 2 matrozen;

Monsterrol 1881-46, 21 april 1881, schoener “Felicitas”, kapitein Roelf Oosting, 38 jaar uit Delfzijl. Voorts stuurman Remmelt van Lingen, 37 jaar uit Delfzijl, kok, matroos, lichtmatroos en een kajuitwachter;

Monsterrol 1882-25, 10 maart 1882, schoener “Felicitas”, kapitein Roelof Oosting, 39 jaar uit Farmsum. Voorts stuurman H.Jonker, 33 jaar uit Veendam, kok, matroos en 2 lichtmatrozen;

Monsterrol 1882-60, 25 april 1882, schoener “Felicitas”, kapitein Roelof Oosting, 39 jaar uit Farmsum. Voorts een matroos;

Monsterrol 1882-105, 07 juli 1882, schoener “Felicitas”, kapitein Roelof Oosting, 39 jaar uit Delfzijl. Voorts stuurman Johannes Smit, 50 jaar uit Delfzijl;

Monsterrol 1883-40, 03 april 1883, schoener “Felicitas”, kapitein Roelf Oosting, 40 jaar uit Farmsum. Voorts stuurman Johannes Smit, 52 jaar uit Delfzijl en een kok;

Monsterrol 1883-49, 05 mei 1883, schoener “Felicitas”, kapitein Roelof Oosting, 40 jaar uit Delfzijl. Voorts stuurman Johannes Smit, 52 jaar uit Delfzijl, kok en 2 matrozen;

Monsterrol 1887-30, geen datum vermeld, brik “Johannes”, kapitein Roelf Oosting, 44 jaar uit Farmsum. Voorts stuurman Hilbrand Smid, 27 jaar uit Appingedam, matroos-zeilmaker, kok, 3 matrozen, lichtmatroos en een dekjongen;

Monsterrol 1887-95, 19 september 1887, brik “Johannes”, kapitein Roelf Oosting, 44 jaar uit Farmsum. Voorts stuurman Hilbrand Smid, 27 jaar uit Appingedam, kok, 3 matrozen, lichtmatroos en een dekjongen;

Monsterrol 1888-70, 24 juli 1888, brik “Johannes”, kapitein Roelf Oosting, 45 jaar uit Farmsum. Voorts stuurman Geert Hutting, 46 jaar uit Delfzijl, kok, 2 matrozen en 2 lichtmatrozen;

Monsterrol 1890-48, 15 april 1890, brik “Regalia”, kapitein Roelof Oosting, 47 jaar uit Farmsum. Voorts stuurman Derk Brouwer, 25 jaar uit Delfzijl, kok, matroos-zeilmaker; matroos, 2 lichtmatrozen en een dekjongen;

Monsterrol 1894-38, 27 maart 1894, bark “Felicitas”, kapitein Roelof Oosting, 51 jaar uit Farmsum. Voorts de kapiteinsvrouw Jacoba Kuen, 41 jaar uit Farmsum, stuurman Derk Brouwer, 29 jaar uit Delfzijl, kok, bootsman;2 matrozen, 2 lichtmatrozen en een dekjongen;

Monsterrol 1894-72, 19 juli 1894, bark “Felicitas”, kapitein Roelof Oosting, 51 jaar uit Farmsum. Voorts stuurman Derk Brouwer, 29 jaar uit Farmsum, bootsman, kok, 2 matrozen, 2 lichtmatrozen en een dekjongen;

Monsterrol 1895-58, 24 mei 1895, bark “Felicitas”, kapitein Roelof Oosting, 52 jaar uit Farmsum. Voorts kapiteinsvrouw Jacoba Wilhelmina Keun, 43 jaar uit Farmsum, 1ste stuurman Jan de Vries, 40 jaar uit Schildwolde, 2de stuurman Siefko Wijngaard, 20 jaar uit Siddeburen, kok, 2 matrozen, 3 lichtmatrozen en een dekjongen;

Monsterrol 1895-92, 05 september 1895, bark “Felicitas”, kapitein Roelf Oosting, 52 jaar uit Farmsum. Voorts stuurman Jan de Vries, 34 jaar uit Schildwolde, bootsman, kok, 2 matrozen, 2 lichtmatrozen en een dekjongen;

Monsterrol 1896-52, 13 april 1896, bark “Felicitas”, kapitein Roelof Oosting, 53 uit Farmsum. Voorts  kapiteinsvrouw, Jacob Kuen, 44 jaar uit Farmsum, stuurman Hiddo Oosterhuis, 53 jaar uit Delfzijl, kok, bootsman, 2 matrozen, 2 lichtmatrozen en een dekjongen;

Monsterrol 1896-72, 06 juli 1896, bark “Felicitas”, kapitein Roelof Oosting, 53 jaar uit Farmsum. Voorts stuurman Hiddo Oosterhuis, 54 jaar uit Delfzijl, bootsman, kok, 2 matrozen, 2 lichtmatrozen en een dekjongen;

Monsterrol 1897-42, 20 april 1897, bark “Felicitas”, kapitein Roelof Oosting, 54 jaar uit Farmsum. Voorts kapiteinsvrouw Jacoba Kuen, 45 jaar uit Farmsum, stuurman Berend Bijholt, 53 jaar uit Nieuwe Pekela, bootsman, 2 koks, 2 matrozen, 2 lichtmatrozen en een dekjongen;

Monsterrol 1897-56, 02 juli 1897, bark “Felicitas”, kapitein Roelof Oosting, geen leeftijd vermeld uit Farmsum. Voorts een niet met rang vermeld bemanningslid;

Monsterrol 1901-65b, 17 oktober 1901, bark “Felicitas”, kapitein Roelof Oosting, geen leeftijd vermeld uit Farmsum. Voorts een niet met rang vermeld bemanningslid.

 

Samenvatting van de monsterrollen
 1. Roelof is in de monsterrollen ook aangeduid als Roelf en met de initiaal R
 2. Er zijn in totaal 37 monsterrollen met de naam van Roelof Oosting op de website van het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Alle rollen bevinden zich in het Gemeentearchief van Delfzijl.
 3. De monsterrollen zijn gedateerd van 1857 t/m 1901, met als leeftijden 14 t/m 58 jaar. Zijn zeemanscarriére heeft derhalve ca. 42 jaar geduurd, een respectabele periode.
 4. Als woonplaats is in de subalterne periode steeds Groningen genoemd, zijn geboorteplaats. Rond zijn huwelijksjaar verhuisde het gezin naar Delfzijl/Farmsum. Hoewel hij in de tachtiger jaren voor een Harlinger reder voer, is hij kennelijk steeds in NO-Groningen blijven wonen.
 5. Het overzicht van de monsterrollen luidt:
 • 1857 scheepsjongen op de kof “Wiea Geziena”, kapt. Jurrien R.Bossinga                                     14 jaar
 • 1858 kajuitwachter op de kof “Wiea Geziena”, kapt. Jurrien R.Bossinga                        15 jaar
 • 1859 scheepsjongen op de schoenerkof “Helena”, kapt. Harmannus J.Schreuder         16 jaar
 • 1860 lichtmatroos op de galjoot “Prudence”, kapt. Albert Hazewinkel                           17 jaar
 • 1864 matroos op de kof “Hillechiena”, kapt. Hindrik Brakke                                           21 jaar
 • 1867 matroos op de schoener “Geessien Schreuder”, kapt. Geert G.Albers                     24 jaar
 • 1876 stuurman op de schoener “Catharina”, kapt Pieter Dijkstra                                      33 jaar
 • 1877 stuurman op de galjoot “Bouwina”, kapt. Thomas J.Middel                                    34 jaar
 • 1878-1883 kapitein op de schoener “Felicitas”                                                35-40 jaar
 • 1887-1888 kapitein op de brik “Johannes” 44-45 jaar
 • 1890 kapitein op de brik “Regalia”                                                                                         47 jaar
 • 1894-1901 kapitein op de bark “Felicitas” 51-58 jaar
 1. Er zitten in de reeks van monsterrollen uit Delfzijl een aantal onderbrekingen bv. 1860-1864, 1867-1876 en 1883-1887. Roelof zal in deze perioden vanuit een andere haven hebben gevaren, waarvan de monsterrollen niet zijn nagezien.

         Hij heeft de hele zeemansloopbaan van scheepsjongen t/m gezagvoerder doorlopen en ervaring opgedaan op kleinere schepen t/m de grotere twee- en driemaster.

 

Overige bijzonderheden

Kapitein Oosting was van 1883 t/m 1889 (zal 1884-1888 zijn) gezagvoerder van de brik “Johannes” (ex-Jeremias, ex-Peter, ex-Mary), gebouwd in 1857 te Nova Scotia, Canada, groot 256 ton n.m. Hij voer toen voor rederij C.Kuhlman Jz te Harlingen. In 1885 monsterde Derk Brouwer als matroos aan. Vertrekhaven en reisdoel niet vermeld. In de Bijlage op zijn “Herinneringen” zijn kopieën van getuigschriften voor Brouwer, waaronder de handtekening van R.Oosting, gedateerd 31 oktober 1885, 10 december 1890 resp. 20 oktober 1894048.

Kapitein Oosting was  in 1890 en 1891 gezagvoerder op de brik “Regalia”, gebouwd in 1863 te Sunderland, Engeland, groot 223 ton o.m. varend voor C.Kuhlman Jz te Harlingen. Het schip werd in 1891 “ten gevolge van zware averij afgekeurd en op 9 November te Gothenburg, Zweden, voor 2100 kronen verkocht.”

Derk Brouwer monsterde op 15 april 1890 als stuurman aan voor een reis naar Engeland. Een getuigschrift meldt dat hij gedurende 9 maanden als stuurman onder kapitein Oosting op de “Regalia” voer, maar in zijn “Herinneringen “ maakt hij geen melding van deze reis048.

Kapitein R.Oosting was van 1893 t/m 1896 kapitein/reder van de bark “Caspar de Robles” (ex-Maria Helena), gebouwd in 1864 te Brake, Duitsland, groot 300 ton o.m. Het schip werd in 1893 geveild te Harlingen door reder J.Fontein te Harlingen en op 15 februari voor ¦ 3618 verkocht aan R.Oosting te Farmsum. Oosting verkocht het schip weer op 03 maart 1897 te Delfzijl aan A.van Dijk te Delfzijl. De prijs was geheim.

Derk Brouwer monsterde op 27 maart 1894 te Delfzijl aan als stuurman voor een reis naar Engeland en op 19 juli 1894 wederom te Delfzijl als stuurman voor een reis naar de Oostzee. Van de eerste reis deed hij uitgebreid verslag in zijn “Herinneringen”. Uit dit verslag blijkt dat ook de vrouw van de kapitein de reis meemaakte. In Engeland werd steenkool geladen voor (vermoedelijk) de Noord-Noorse plaats Skjervö. In deze plaats stond een traankokerij voor de verwerking van walvisvlees. “De Kapt., zijn vrouw en ik hebben in het laatst van Juni elkaar met sneeuw gegooid”. Hierna ging de reis naar Archangel aan de Witte Zee. Hier ontstond een kleine muiterij aan boord onder leiding van de zeilmaker, waaraan een aantal matrozen deelnamen. De oorzaak was ongenoegen over het verstrekte voedsel en de direkte aanleidng was overmatig drankgebruik (aangeduid als “wodkie”). Dat de kapitein niet met zich liet sollen blijkt uit het volgende citaat: “... maar ze (de matrozen) zeiden dat ze ook eten wilden hebben, want de Kapitein had het vleesch en aardapplen in de kajuit laten brengen; want zeide hij, die niet werkt, zal ook niet eten”. De kapitein en zijn vrouw werden met de dood bedreigt, maar door o.a. het optreden van Derk Brouwer kon een drama worden voorkomen. De zeilmaker werd een paar weken aan de wal in het cachot opgeborgen met als resultaat dat hij de rest van zijn verblijf aan boord rustig bleef. Terug in Schotland moest nog een tripje naar Riga worden gemaakt en vandaar met hout terug naar Delfzijl048.

 

Provinciale Groninger Courant 25 februari 1893114

Harlingen, 22 februari Het Nederlandse barkschip CASPAR DE ROBLES, groot 300 register ton, is verkocht aan R. Oosting te Farmsum voor NLG 3618 (opm: nieuwe naam FELICITAS).

ZEETIJDINGEN in het Nieuwsblad: 097-p.20

“DELFZIJL 22 Sept. (1896) Als bewijs dat de reederij met slechte tijden heeft te kampen, kan dienen dat de hier liggende schepen ‘Felicitas’, kapt. Oosting, ‘San Francisco’ kapt. Leeuw en ‘G.T.Ray’, kapt. Smit, na lossing der lading, waarmee zij thans bezig zijn, in de winterlaag zullen worden gelegd wegens niet te bekomen retourvrachten. Vele andere schepen zullen dit voorbeeld volgen. Hoewel de toestand ook in voorgaande jaren niet rooskleurig was, is er toch in de laatste jaren geen sprake geweest van een dergelijk vroeg opleggen der schepen.”

 

Provinciale Groninger Courant 02 maart 1898114

Delfzijl, 1 maart. Heden is uit de hand verkocht het Nederlandse barkschip FELICITAS, kapt. tevens reder R. Oosting, in winterlaag liggende alhier; aan de heer A. van Dijk, scheepsmakelaar alhier, en zal bevaren worden door kapt. J. Nieboer.

 

 

 

 

 

Datum vanaf: 1885
Kapitein: Oosting, Roelof

Familiegegevens en opleiding

Harm Reit werd geboren op 12 juni 1838 te Beerta als zoon van de arbeider Berend Harms Reit en Antje Berends Priet.

Hij trouwde op 05 januari 1870 te Winschoten als buitenvaarder met de naaister Grietje Lewes van der Ark, geboren op 30 december 1840 te Winschoten als dochter van Eppo Gerlofs Lewes van der Ark en Jantje Luining. Zij overleed te Winschoten op 19 april 1925, 84 jaar.

Harm overleed te Winschoten op 24 januari 1922, 83 jaar.

 Kinderen

- Berend - geb. 03.06.1869 te Winschoten

- Antje Jantina

- Jantina Margaretha

- Eppo Cornelis - geb. 13.04.1877 te Winschoten 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

H.B.Reit was effectief lid van het zeemanscollege “De Vereeniging” te Delfzijl met vlagnummer 29 in de periode 1892-1898.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouwma025 vermeldt H.B.Reit als gezagvoerder gedurende:

*   1877 t/m 1884 van de 2-mastschoener “Godeleves”, gebouwd in 1858 te Pekela, 144 ton o.m., varend voor F.L.Drent te Pekela. In 1884 op de baar van Macao gestrand en verkocht;

*   1885 van de 2-mastschoener “Frederik Carel” ex Ceres, gebouwd in 1867 te Sappemeer, 174 ton o.m., varend voor F.L.Drenth te Pekela. Het schip is op de Goodwins gestrand en wrak geraakt;

*   1886 t/m 1888 van de brik “Frederik Carel” ex Teresa Molfino, gebouwd in 1866 te Savona, 352 ton o.m., varend voor F.L.Drenth te Pekela. Het schip is in 1888 bij Rio Grande gestrand;

*   1890 t/m 1893 van de brik “Johannes” ex Jeremias, ex Peter, ex Mary, gebouwd in 1857 te Nova Scotia, 256 ton o.m., varend voor F.L.Drenth te Pekela. Het schip werd te Kopenhagen afgekeurd;

*   1894 van de bark “Union”, ex Ceres III, ex von der Lühle Rohlstorf, gebouwd in 1858 te Wismar, 352 ton o.m., varend voor F.L.Drenth te Pekela. Het schip is in de Noordzee zinkend verlaten.

 

Monsterrollen uit het Gemeentearchief van Delfzijl en Oude Pekela (O.P.)

Monsterrol 1868-67, 21 september 1868, schoener “Petronella”, kapitein Pieter Jans Tak, 42 jaar uit Oude Pekela. Voorts stuurman Harm Reit, 30 jaar uit Beerta, kok, 2 matrozen en 2 lichtmatrozen;

Monsterrol 1871-25 (O.P.), 23 juni 1871, schoenerbrik “Reiziger”, kapitein Willem Alberda, geen leeftijd en woonplaats. Voorts stuurman Harm Reit, 38 jaar uit Beerta.

Monsterrol 1876-210, 12 oktober 1876, schoener “Godolevus”, kapitein Harm Berends Reit, 38 jaar uit Winschoten. Voorts stuurman Meindert Kiewiet, 31 jaar uit Winschoten, kok, 2 matrozen en een lichtmatroos;

Monsterrol 1885-94, 19 oktober 1885, schoener “Frederik Carel”, kapitein Harms Berends Reit, 47 jaar uit Winschoten. Voorts stuurman Hindrik Smilde, 44 jaar uit Oude Pekela, kok, matroos en 2 lichtmatrozen;

Monsterrol 1889-36, 29 maart 1889, brik “Johannes”, kapitein H.B.Reit, 50 jaar uit Winschoten. Voorts stuurman Kornelius Molema, 54 jaar uit Termunten, kok, 2 matrozen, 2 lichtmatrozen en een dekjongen;

Monsterrol 1889-84a, 13 juli 1889, brik “Johannes”, kapitein Harm Berends Reit, 51 jaar uit Winschoten. Voorts stuurman Kornelius Molema, 54 jaar uit Nieuwe Pekela, kok, matroos, 3 lichtmatrozen en een dekjongen;

Monsterrol 1889-119, 24 september 1889, brik “Johannes”, kapitein Harm Berends Reit, 51 jaar uit Winschoten. Voorts stuurman Kornelius Molema, 54 jaar uit Nieuwe Pekela, kok, 2 matrozen en 3 lichtmatrozen;

Monsterrol 1890-28, 20 maart 1890, brik “Johannes”, kapitein Harm B.Reit, 51 jaar uit Winschoten. Voorts stuurman Kornelius Molema, 55 jaar uit Nieuwe Pekela, kok, 2 matrozen, 2 lichtmatrozen en een dekjongen;

Monsterrol 1891-25, 18 maart 1891, brik “Johannes”, kapitein Harm Berends Reit, 52 jaar uit Winschoten. Voorts stuurman Kornelius Molema, 56 jaar uit Nieuwe Pekela, kok, matroos, 3 lichtmatrozen en een dekjongen;

Monsterrol 1891-69, 07 juli 1891, brik “Johannes”, kapitein Harm Berends Reit, 52 jaar uit Winschoten. Voorts stuurman Remmert van Linge, 48 jaar uit Delfzijl, kok, 2 matrozen, 2 lichtmatrozen en een dekjongen;

Monsterrol 1892-28, 21 maart 1892, brik “Johannes”, kapitein Harm Berends Reit, geen leeftijd vermeld uit Winschoten. Voorts stuurman Jacob Schiran, 27 jaar uit Riga, kok, 2 matrozen en 3 lichtmatrozen;

Monsterrol 1893-9, 03 februari 1893, brik “Johannes”, kapitein Harm B.Reit, geen leeftijd vermeld. Voorts een niet met rang vermeld bemanningslid;

Monsterrol 1893-15, 09 maart 1893, brik “Johannes”, kapitein Harm B.Reit, 54 jaar uit Winschoten. Voorts kok, 2 matrozen, lichtmatroos en een dekjongen;

Monsterrol 1894-52, 20 april 1894, bark “Union”, kapitein Harm Reit, 56 jaar uit Winschoten. Voorts stuurman Hayo de Jonge, 30 jaar uit Delfzijl, kok, 3 matrozen en 4 lichtmatrozen;

Monsterrol 1894-113, 30 november 1894, bark `Union`, kapitein Harm Reit, geen leeftijd vermeld uit Winschoten. Voorts een niet met rang aangeduid bemanningslid;

Monsterrol 1895-11, 12 maart 1895, brik “Johannes”, kapitein Harm B.Reit, geen leeftijd vermeld uit Winschoten. Voorts een niet met rang aangeduid bemanningslid;

Monsterrol 1895-72, 07 juli 1895, brik “Johannes”, kapitein Harm Berends Reit, geen leeftijd vermeld uit Winschoten. Voorts een niet met rang vermeld bemanningslid;

Monsterrol 1897-26, 27 maart 1897, bark “Union”, kapitein Harm Reit, geen leeftijd vermeld uit Winschoten. Voorts een niet met rang aangeduid bemanningslid.

Samenvatting van de monsterrollen

 1. Harm is in de monsterrollen ook vermeld als Harm Berends, Harm B. en met de initialen H.B.
 2. Er zijn in totaal 17 monsterrollen met de naam van Harm Reit op de website van het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Alle rollen zijn afkomstig uit het Gemeentearchief van Delfzijl.
 3. De monsterrollen zijn gedateerd van 1868 t/m 1897 met als leeftijden 30 t/m 59 jaar. Zijn zeemanscarrére heeft derhalve minstens ca. 30 jaar geduurd. Uit de subalterne periode is maar 1 monsterrol als stuurman opgenomen. Hij zal eerder vanuit andere havens dan Delfzijl hebben gevaren. Dat geldt ook voor de perioden1868-1876 en 1876-1885. Nader onderzoek naar monsterrollen uit andere havens zal uitsluitsel moeten geven.
 4. Als woonplaats is aanvankelijk zijn geboorteplaats Beerta opgegeven en daarna vanwege zijn huwelijk Winschoten.
 5. Het overziccht van de monsterrollen luidt:

       *     1868                  stuurman op de schoener “Petronella”, kapt. Pieter J.Tak                             30 jaar

       *     1876                  kapitein op de schoener “Godolevus”                                                              38 jaar

       *     1885                  kapitein op de Frederik Carel”                                                                           47 jaar

       *     1889-1893       kapitein op de brik “Johannes”                                                                         50-54 jaar

       *     1894                  kapitein op de bark “Union”                                                                            56 jaar

       *     1895                  kapitein op de brik “Johannes”                                                                         57 jaar

       *     1897                  kapitein op de bark “Union”                                                                              59 jaar

 1. In de periode 1894-1897 is hij wellicht alleen maar waarnemer geweest op de opgelegde schepen “Johannes” en “Union”, gezien het geringe aantal bemanningsleden.

 

Overige bijzonderheden

 

Provinciale Groninger Courant 28 november 1893114

Kopenhagen, 23 november. Het schip (opm: brik) JOHANNES, kapt. H.B. Reit, van Fraserburgh naar Dantzig (opm: Gdansk), lek alhier binnen moet lossen om te repareren.

 

NRC 03 december 1893114

Kopenhagen, 27 november. De Nederlandse brik JOHANNES, kapt. H.B. Reit, die op Bornholm gestrand is geweest, is door duikers onderzocht en moet lossen om gerepareerd te worden.

 

Provinciale Groninger Courant 14 december 1893114

Kopenhagen, 9 december. Het afgekeurde schip JOHANNES, kapt. H.B. Reit zal op 16 december met de inventaris publiek verkocht worden.

 

Algemeen Handelsblad 28 februari 1893114

Delfzijl, 27 februari. Het Nederlandse barkschip UNION, heden alhier in veiling aangeboden, is verkocht aan de heer B. Drenth te Oude Pekela voor NLG 2700, en zal worden bevaren door kapt. B. Reit.

 

NRC 11 september 1894114

Rotterdam, 10 september. Het Nederlandse barkschip UNION, kapt. B. Reit, van Grangemouth naar Riga, is op zee verlaten. Het volk is gered en op de Tyne aangebracht. (red: Het barkschip UNION, ex CERES II, ex VON DER LUHNE ROHLSTORFF, groot 352 ton, werd in 1862 te Wismar van hout gebouwd en behoorde thans aan de heer F. Drenth te Oude Pekela en werd bevaren door kapt. K. Voordewind)

 

Mulder085 vermeldt:

“31.10.1885 De schoener ‘Frederik Karel’ uit O.P. onder kapt H.B.Reit uit Winschoten is op Goodwinsand gestrand en verongelukt. De bemanning is gered.”

en

“28.05.1888 Het brikschip ‘Frederik Carel’ (F.L.Drenth), kapitein H.B.Reit uit Winschoten is tijdens de reis Sunderland/Rosario (Argentinië) met steenkolen, op de baai van Rio Grande (zuid Brazilië) gestrand en tal wrak. De bemanning werd gered.

‘Kapitein H.B.Reit is zeer ongelukkig in het bevaren van grote wateren, hetgeen kan worden afgeleid uit het feit, dat in de laatste vier jaar door hem drie schepen op zee zijn verloren’ (Mulder voegt eraan toe dat er nog één bij komt.)

en

“28.11.1890 Volgens in Winschoten ontvangen bericht is de ‘Johannes’ uit O.P. onder kapt H.B.Reit, van Riga met balken onderweg naar Delfzijl, op Amager gestrand; het volk gered. Eerder had het schip onder Bornholm door vliegend weer boot, anker en ketting verloren.”

 

 

Datum vanaf: 1888
Kapitein: Reit, Harm Berends

Monsterrollen

Opgemaakt Harlingen
Datum: 1875-07-14
Scheepsnaam voorvoegsel:
Scheepsnaam: JEREMIAS
Schipper: Hagedoorn, Kier K.
Scheepstype: brik
Grootte: 285

Bekijk alle monsterrollen
Algemene informatie

1874

DT 100774
Vlissingen, 7 juli. Vertrokken JEREMIAS, K.K. Hagedoorn naar Riga.
DT 120974
Texel, 10 september. Binnengekomen JEREMIAS, K.K. Hagedoorn van Riga.
DT 051074
Vlie, 1 oktober. Vertrokken JEREMIAS, K.K. Hagedoorn naar Riga.
NRC 151274
Amsterdam, 14 december. Het schip JEREMIAS, kapt. K.K. Hagedoorn, van Ekenaes naar Middelburg, is volgens brief van de kapitein, 9 december met verlies van grote boot en een gedeelte van de deklast te Libau binnengelopen, hebbende de 7e dito zware stormen doorgestaan.

1875

ST 230475
Helvoet, 21 april. Vertrokken JEREMIAS, K.K. Hagedoorn naar Riga.
DT 070775
Vlie, 5 juli. Binnengekomen JEREMIAS, K.K. Hagedoorn van Riga.
DT 200775
Vlie, 17 juli. Vertrokken JEREMIAS, K.K. Hagedoorn naar Riga.
DT 170975
Vlie, 15 september. Vertrokken JEREMIAS, K.K. Hagedoorn naar Kötka.
DT 111175
Vlie, 9 november. Binnengekomen JEREMIAS, K.K. Hagedoorn van Kötka.

1876

DT 240476
Vlie, 20 april. Vertrokken JEREMIAS, K.K. Hagedoorn naar Riga.
DT 030776
Vlissingen, 30 juni. Vertrokken JEREMIAS, K.K. Hagedoorn naar Riga.
DT 200976
Vlie, 18 september. Vertrokken JEREMIAS, K.K. Hagedoorn naar Wyborg.
DT 211176
Texel, 19 november. Binnen JEREMIAS, K.K. Hagedoorn van Wyborg.

1877

DT 170477
Vlie, 13 april. Uitgezeild JEREMIAS, K.K. Hagedoorn naar Riga.
NRC 240877
Rotterdam, 23 augustus. Door kapt. Weltevrede, voerende de sleepboot ZIERIKZEE, is de 21e augustus, ’s morgens 5 uur, gepraaid de Nederlandse brik JEREMIAS, kapt. Hagedoorn, bestemd naar Rotterdam, bij de Nieuwe Waterweg ten anker liggend.
DT 270877
Helvoet, 24 augustus. Binnen JEREMIAS, K.K. Hagedoorn Jr. van Riga.
ST 281177
IJmuiden, 26 november. Binnen JEREMIAS, K.K. Hagedoorn Jr. van Riga.

1878

NVD 080478
IJmuiden, 5 april. Naar zee de Hollandse brik JEREMIAS, Hagedoorn naar Newcastle.
DT 040978
IJmuiden, 2 september. Binnengekomen JEREMIAS, K. Hagedoorn Jr. van Riga.

Op 14-09-1878 wordt voor de JEREMIAS, door bemiddeling van Oolgaard & Bruinier uit Amsterdam, namens  J.H.A.E. Meyjes, een zeebrief aangevraagd voor kapt. K.K. Hagedoorn Jr.

DT 240978
IJmuiden, 22 september. Vertrokken JEREMIAS, K. Hagedoorn Jr. naar Landscrona.

1879

ST 021079
Vlie, 30 september. Vertrokken JEREMIAS, K. Hagedoorn Jr. naar Riga.
NVD 161079
Bolderaa, 10 oktober. Vertrokken JEREMIAS, K. Hagedoorn Jr. naar Harlingen.
NRC 251179
Amsterdam, 24 november. Volgens brief van kapt. Hagedoorn, voerende het Nederlandse schip JEREMIAS, van Riga naar Dordt, dd. Elseneur 17 dezer, had hij in den nacht van 14 op 15 november in een N. sneeuwstorm anker en ketting verloren.
NVD 281179
Helvoet, 26 november. Binnen JEREMIAS, K. Hagedoorn Jr. van Riga.

1880

NVD 210580
Bolderaa, 16 mei. Binnengekomen JEREMIAS, Veen Czn van Grangemouth.

1881

NVD 130581
IJmuiden, 12 mei. Uitgezeild JEREMIAS, Veen Czn naar Riga.
DT 190781
Maassluis, 16 juli. Binnengekomen JEREMIAS, A. Veen Czn van Huzum.

1882

DT 150982
Vlie, 13 september. Vertrokken JEREMIAS, A. Veen Czn naar Sundsvall.
NRC 231182
IJmuiden, 21 november. Een zeer droevig ongeluk dat heden nacht hier plaats. Van het maanlicht maakten enige schepen gebruik om de haven binnen te zeilen. Een van die schepen, de brik JEREMIAS, bevond zich juist tussen de zeehoofden, toen door het breken van de op de houtlading gespannen zogenaamde wandelspier, de gezagvoerder Veen overboord sloeg; de ongelukkige greep de fokkenschoot en werd daarmee onder en over de zee gesleurd; aan manoeuvreren met het schip viel niet te denken, de toestand dwong tot lijnrecht binnensturen; een geringe afwijking had het schip op de hoofden geworpen; al het mogelijke werd gedaan; een van de matrozen, met een lijn om het midden, werd overboord gevierd, toen Veen eindelijk uitgeput losliet en achter het schip nog bleef drijven. Een vlet met vletterlieden, tot aan zee het schip naderende, beijverde zich om de ongelukkige te redden, doch toen zij bij de drenkeling kwamen, zonk hij in de diepte weg. De gezagvoerder Veen was een man van ruim 30 jaren en gehuwd.

1883

NRC 300183
Te IJmuiden is opgevist een lijk zonder hoofd, vermoedelijk dat van de voor de hoofden verdronken kapt. Veen, die 21 november jongstleden bij het binnenzeilen van de brik JEREMIAS overboord sloeg.
NRC 070383
Advertentie. C.S. Oolgaardt, I.F.L. Meijjes & A. Vinke, makelaars, zullen, ten overstaan van de notaris A.D.I.F. Meijjes, op maandag 19 maart eerstkomend, des namiddags ten 3 ure, in het lokaal Frascati, in de Nes te Amsterdam, in veiling brengen het extra welbezeild, uitmuntend onderhouden Nederlands brikschip JEREMIAS, laatst gevoerd door wijlen kapt. A. Veen, volgens meetbrief lang 33,19 meter, wijd 8,22 meter, hol 4,09 meter, en alzo gemeten op 724,34 kubieke meters of 255,69 tonnen netto, en zulks met al deszelfs toebehoren, als bij gedrukte inventaris omschreven. Het schip ligt dagelijks ter bezichtiging aan de werf Het Witte Kruis, Kleine Kattenburgerstraat, Amsterdam. Nadere informatiën verlenen bovengenoemde makelaars, zomede de cargadoors Oolgaardt & Bruinier.
NRC 230383
Verkoping van schepen te Harlingen op woensdag 21 maart. Door de heer C. Kuhlman Jzn. alhier is onderhands gekocht het Nederlandse brikschip JEREMIAS. Koopprijs geheim. Het schip zal worden bevaren door kapt. H.K. Tap Hzn.

Op 09-04-1883 wordt voor de JOHANNES, door C. Kuhlman Jzn uit Harlingen een zeebrief aangevraagd voor kapt. H.K. Tap Hzn.

DT 250483
IJmuiden, 23 april. Vertrokken JOHANNES, H.K. Tap Hzn. naar Memel.
PGC 110583
Harlingen, 9 mei. Volgens brief van kapt. Tap, voerende het brikschip JOHANNES, uit Elseneur aan de rederij, gedateerd 6 mei, had hij op de reis van Amsterdam naar Memel aan houdend harde oostelijke winden doorgestaan. Aan boord was alles wel.
DT 030783
Maassluis, 29 juni. Binnengekomen JOHANNES, H.K. Tap Hzn. van Memel.
DT 130783
Maassluis, 11 juli. Vertrokken JOHANNES, H.K. Tap Hzn naar de Oostzee.
DT 110983
Harlingen, 8 september. Binnen JOHANNES, H.K. Tap Hzn. van Sundsvall.

1884

DT 190484
Vlie, 17 april. Uitgezeild JOHANNES, H.K. Tap op avontuur
NRC 050784
Harlingen, 4 juli. Volgens een particulier schrijven aan de rederij alhier is het schip JOHANNES, kapt. Tap, heden Elseneur gepasseerd.
DT 140784
Delfzijl, 11 juli. Binnengekomen JOHANNES, H.K. Tap van Riga.
DT 240784
Delfzijl, 2107 juli. Vertrokken JOHANNES, H.K. Tap naar Sundsvall.
NRC 100984
Harlingen, 9 september. Volgens een bericht van een zeeloods is kapt. Tap, voerende het hier thuis behorende, van Riga herwaarts bestemde brikschip JOHANNES, zondagochtend overleden aan een beroerte.
NRC 300984
Harlingen, 28 september. Wegens de slechte staat van de vrachten van de Oostzee en Noorwegen, liggen de navolgende schepen reeds in de winterlaag: ANNA, kapt. Hesseling, EENDRACHT, kapt. Dijkstra, ZEEVAART, kapt. Wietsma, FRUITERER, kapt. Eefting, ANNCHEN, kapt. Velt, BEAUPORT, kapt. Krull, FRISIA, kapt. Boswijk, FLECKE JOWER, kapt. Mellema, ALEGONDA JACOBA, kapt. Ebes, JOHANNES, kapt. Tap, AURORA, kapt. De Weerd, BOTHNIA, kapt. Alta, ANTJE VISSER, kapt. Smit en TWEE GEBROEDERS, kapt. Hesseling, totaal 14 stuks.

1885

DMB 270385
Vlie, 25 maart. Uitgezeild JOHANNES, R. Oosting naar Grangemouth.
NRC 310385
Harlingen, 30 maart. Het Nederlandse schip JOHANNES, kapt. Oosting, is volgens een bij de rederij ontvangen bericht te Grangemouth gearriveerd.
NRC 290485
Harlingen, 27 april. De Nederlandse bark JOHANNES, kapt. Oosting, van Burnt island, is volgens bij de rederij ontvangen bericht heden te Elseneur aangekomen.
NRC 260585
Harlingen, 25 mei. Volgens een telegram van de rederij is het brikschip JOHANNES, kapt. Oosting van Elseneur heden te Hernösand aangekomen.
DMB 010785
Harlingen, 29 juni. Binnengekomen JOHANNES, R. Oosting van Hernösand.
DMB 150785
Vlie, 13 juli. Vertrokken JOHANNES, R. Oosting naar Burnt Island.
DMB 210785
Burnt Island, 19 juli. Aangekomen JOHANNES, R. Oosting van Harlingen.
DMB 211085
Harlingen, 19 oktober. Binnengekomen JOHANNES, R. Oosting van Riga.

1886

DMB 040486
Vlie, 2 april. Uitgezeild JOHANNES, R. Oosting naar Grangemouth.
DMB 150486
Grangemouth, 12 april. Aangekomen JOHANNES, R. Oosting van Harlingen.
DT 070786
Harlingen, 5 juli. Binnengekomen JOHANNES, R. Oosting van Riga.
DMB 031086
Riga, 16 september. Aangekomen JOHANNES, R. Oosting van Nederland.

1887

ST 220387
Delfzijl, 20 maart. Uitgezeild JOHANNES, R. Oosting naar Burnt Island.
ST 100687
Harlingen, 8 juni. Binnengekomen JOHANNES, R. Oosting van Riga.

Op 10-06-1887 wordt voor de JOHANNES, door C. Kuhlman Jzn uit Harlingen een zeebrief aangevraagd voor kapt. R. Oosting

ST 210687
Vlie, 18 juni. Vertrokken JOHANNES, R. Oosting naar Grangemouth.
NRC 150987
Delfzijl, 13 september. Het schip JOHANNES, kapt. Oosting, de 11e j.l. van Riga hier ter rede aangekomen en voor Harlingen bestemd, is heden alhier in de haven gesleept teneinde te lossen.
ST 280987
Delfzijl, 26 september. Vertrokken JOHANNES, R. Oosting naar Sundsvall.
DT 151187
Vlie, 13 november. Binnengekomen JOHANNES, R. Oosting van Sundsvall.

1888

ST 170788
Delfzijl, 15 juli. Vertrokken JOHANNES, R. Oosting naar Hernösand.
ST 190988
Vlie, 17 september. Vertrokken JOHANNES, R. Oosting naar Sundsvall.
ST 091188
Delfzijl, 7 november. Ter rede JOHANNES, R. Oosting van Riga.

1889

NRC 290189
Oude Pekela, 26 januari. Het Nederlandse schip JOHANNES, groot 256 ton, gebouwd in 1857, is uit de hand verkocht aan de heer F.L. Drenth alhier.
DT 160789
Delfzijl, 13 juli. Vertrokken JOHANNES, H.B. Reit naar Riga.
DT 260989
Delfzijl, 24 september. Vertrokken JOHANNES, H.B. Reit naar Riga.
PGC 280989
Delfzijl, 26 september. Het schip JOHANNES, kapt. Reit, van hier naar Riga bestemd, is heden in de haven gesleept met verlies van ankers en kettingen.
DT 031089
Delfzijl, 1 oktober. Vertrokken JOHANNES, H.B. Reit naar Riga.
NNO 021189
Winschoten, 31 oktober. Het Nederlands schip JOHANNES, kapt. H.B. Reit, arriveerde gisteren van Delfzijl te Riga. Alles wel.
DT 111289
Delfzijl, 9 december. Binnengekomen JOHANNES, H.B. Reit van Riga.

1890

PGC 021290
Kopenhagen, 28 november. Het Nederlandse schip JOHANNES, kapt. H.B. Reit, van Riga met balken naar Delfzijl, is op Amager gestrand.
PGC 091290
Amsterdam, 7 december. Volgens particulier bericht is van het het bij Amager gestrande schip (opm: brik) JOHANNES, kapt. H.B. Reit, de deklast gelost. Het schip is dicht.
PGC 121290
Kopenhagen, 7 december. De brik JOHANNES, kapt. H.B. Reit, die te Amager op het strand gezeten heeft, werd door Svitzers weder afgebracht en door duikers onderzocht, die bevonden dat het schip geen schade had geleden. Het zal derhalve de geloste lading weder innemen en daarna de reis naar Delfzijl voortzetten. Er werd voor 25% bergloon betaald der waarde van schip en lading.

1891

DT 130291
IJmuiden, 11 februari. Vertrokken JOHANNES, H.B. Reit (Riga) naar Delfzijl.
DT 140291
Delfzijl, 12 februari. Binnengekomen JOHANNES, H.B. Reit van Riga, laatst van IJmuiden.

Op 04-07-1891 wordt voor de JOHANNES, door F.L. Drenth uit Oude Pekela een zeebrief aangevraagd voor kapt. H.B. Reit.

ST 060491
Delfzijl, 3 april. Uitgezeild JOHANNES, H.B. Reit naar Grangemouth.
ST 120691
Riga, 7 juni. Vertrokken JOHANNES, H.B. Reit naar  Delfzijl.
DT 260691
Delfzijl, 24 juni. Binnengekomen JOHANNES, H.B. Reit van Riga.
ST 100991
Bolderaa, 4 september. Binnengekomen JOHANNES, H.B. Reit van Tayport.
ST 161091
Granton, 10 oktober. Vertrokken JOHANNES, H.B. Reit naar Tayport.
ST 151291
Riga, 8 december. Vertrokken JOHANNES, H.B. Reit naar Delfzijl.

1892

PGC 080192
Cuxhaven, 4 januari 1892. Het schip JOHANNES, kapt. H.B. Reit, van Riga naar Delfzijl bestemd, is lek en met verlies van enige zeilen hier binnengesleept.
NRC 130192
Cuxhaven, 11 januari. Het met schade binnengelopen Nederlandse barkschip JOHANNES, kapt. H.B. Reit, vertrok heden, gesleept door de sleepboot ENAK, naar Delfzijl.
ST 060492
Delfzijl, 4 april. Uitgezeild JOHANNES, H.B. Reit naar Grangemouth.
ST 210492
Grangemouth, 17 april. Uitgezeild JOHANNES, H.B. Reit naar Riga.
ST 250592
Riga, 20 mei. Vertrokken JOHANNES, H.B. Reit naar Aberdeen.
ST 270992
Aberdeen, 21 september. Vertrokken JOHANNES, H.B. Reit naar de Oostzee.
ST 171092
Sundsvall, 9 oktober. Aangekomen JOHANNES, H.B. Reit van Aberdeen.

1893

PGC 281193
Kopenhagen, 23 november. Het schip (opm: brik) JOHANNES, kapt. H.B. Reit, van Fraserburgh naar Dantzig (opm: Gdansk), lek alhier binnen (opm: zie PGC 031293), moet lossen om te repareren.
NRC 031293
Kopenhagen, 27 november. De Nederlandse brik JOHANNES, kapt. H.B. Reit, die op Bornholm gestrand is geweest, is door duikers onderzocht en moet lossen om gerepareerd te worden.
PGC 141293
Kopenhagen, 9 december. Het afgekeurde schip JOHANNES, kapt. H.B. Reit (opm: zie PGC 281193), zal op 16 december met de inventaris publiek verkocht worden.
NRC 221293
Kopenhagen, 19 december. Het alhier afgekeurde Nederlandse schip (opm: brik, zie o.a. PGC 141293) JOHANNES is in veiling verkocht voor 1.860 kronen. (opm: vergelijk deze prijs met die uit PGC 231293 en NRC 241293)
PGC 231293
Kopenhagen,19 december. Het alhier afgekeurde Nederlandse schip JOHANNES is in veiling verkocht voor 1260 Kronen.
NRC 241293
Kopenhagen, 19 december. Het afgekeurde brikschip JOHANNES is voor 1200 kronen verkocht.

Bronnen


Jaar: 1875
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
DMB = De Maasbode
DT = De Tijd
NNO = Nieuwsblad van het Noorden
NVD = Nieuws van de Dag
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
PGC = Provinciale Groninger Courant
ST = De Standaard