Inloggen
Gezagvoerder

Tap, Harm Klaasen

Naam: Tap, Harm Klaasen
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 1
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
JEREMIAS 1857 Brik Sailing Vessel 3277 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Harm Tap werd geboren op 07 september 1844 te Oude Pekela als zoon van schipper Klaas Alberts Tap en Tettje Harms Hesseling. Hij was de broer van de kapiteins en collegeleden Albert (Klaasz.) (1832) en Klaas (Klaasz.) (1838).

Harm trouwde te Nieuwe Pekela op 15 december 1870 als schipper met Margrietha Veen, geboren op 05 februari 1844 te Nieuwe Pekela als dochter van de schipper Kornelis Harms Veen en Alida Harms de Weerd. Margrietha overleed te Nieuwe Pekela op 14 februari 1883, 39 jaar.

Harm overleed op 07 september 1884 op zee.

“Op 12 sept. 1884 is bij mij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand in de gemeente Nieuwe Pekela ingekomen een brief van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand in de gemeente Harlingen, waarbij is toegezonden een uittreksel uit het register van overledenen, inhoudende dat op 7 sept. 1884 aan boord van het Nederlands brikschip “Johannes” op de terugreis van Sundvall naar Harlingen, zeilende in de Noordzee op ca twee mijlen afstand van het vuurschip van Terschelling, is overleden Harm Klaasen Tap, oud 40 jaren, scheepsgezagvoerder van beroep, geboren te Oude Pekela, wonende te Nieuwe Pekela, weduwnaar van Margrietha Veen, zoon van Klaas Tap, overleden en van Tettje Hesseling, zonder beroep, wonende te Oude Pekela en dat het lijk op 10 sept. van dit jaar alhier aan wal is gebracht.”

 

Burgerlijke Stand gegevens uit de provincie Groningen vermelden Harm Klaasz. Tap als schipper in 1870, 1872, 1873, 1875, 1877, 1879,1883, 1884.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Een H.K.Tap staat in de ledenlijsten van het zeemanscollege “De Trouw” te Oude Pekela met de vlagnummers 6 en 33.

De opgaven in de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart (AAHKZ) en in die van Sweys verschillen aanzienlijk.

Nr 6 wordt in de AAKZ vermeld in de jaargangen 1872 t/m 1879, en in Sweys in de jaargangen 1872 t/m 1884

Nr 33 wordt in de AAKZ vermeld in de jaargangen 1881 t/m 1884 en in Sweys in de jaargangen 1883 t/m 1887

Tenslotte staat, vrij zeker foutief, in 1881 met vlagnummer 6 vermeld ene H.K.TRIP

Op grond van voorgaande opgaven en het overlijdensjaar van Harm Klaasz. besluit ik tot de volgende lidmaatschapsperioden:

nummer 6 van 1872 t/m 1880 en nummer 33 van 1880 t/m 1884. MAAR DEZE AANNAME IS ARBITRAIR!!

 

H.K.Tap was effectief lid van het zeemanscollege “Voorzorg” te Nieuwe Pekela met vlagnummer 83 in de periode 1875 t/m 1884.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lid van het college Zeemansvoorzorg036

vlagnummer   periode     type          naam van het schip                                         boekhouder/reder

    geen            1880-1882 3/m sch.   Friesland (ex Panthea)                                           C.Kuhlman Jz, Harlingen

                                                                  in 1882 nabij Øregrund gestrand en wrak. Zeetijdingen 25-10-1882037.

                          1883        brik           Johannes (ex Jeremias, ex Peter, ex Mary)         C.Kuhlman Jz, Harlingen

 

Bouma025 vermeldt H.K.Tap Hz als gezagvoerder gedurende:

*   1871 t/m 1873 van de kof “Maria Beerta”, gebouwd in 1840 te Pekela, 163 ton o.m., varend voor H.T.Kranenborg te Pekela;

*   1874 van hetzelfde schip maar nu varend voor de weduwe H.T.Kranenborg te Pekela;

*   1880 t/m 1882 van de bark “Friesland” ex Panthea, gebouwd in 1856, bouwlocatie niet vermeld, 335 ton o.m., varend voor C.Kuhlman Jz te Harlingen. Het schip voer in 1882 als 3/mschooner , strandde nabij Ørebrund en geraakte wrak;

*   1883 t/m 1884 van de brik “Johannes” ex Jeremias, ex Peter, ex Mary, gebouwd in 1857 te Nova Scotia, 256 ton o.m., varend voor C.Kuhlman Jz te Harlingen.

 

In Ledenlijsten van het zeemanscollege “Voorzorg” uit de “Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart” worden in de jaargangen 1881 t/m 1920 ook scheepsnamen genoemd. Voor H.K.Tap met vlag 83 is dat in 1881 t/m 1883 de “Friesland” en 1884-1885 de “Johannes”.

 

 

 

 

 

 

De monsterrollenlijst op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen vermeldt

22 februari 1866, kof “Elsje”, kapitein Albert K.Tap, stuurman Harm K.Tap uit Oude Pekela.

11 februari 1867, kof “Elsje”, kapitein Albert K.Tap, stuurman Harm K.Tap uit Oude Pekela.

20 februari 1868, kof “Elsje”, kapitein Albert K.Tap, stuurman Harm K.Tap uit Oude Pekela.

04 maart 1870, kof “Maria Beerta”, kapitein Harm K.Tap uit Oude Pekela.

16 februari 1869, kof “Maria Beerta”, kapitein Klaas Klaassens Tap, stuurman Harm Klaassens Tap, 24 jaar uit Oude Pekela

16 februari 1871, kof “Maria Beerta”, kapitein Harm Klaassens Tap, 26 jaar uit Nieue Pekela

21 juli 1884, brik “Johannes”, kapitein Harm Klaas Tap, 40 jaar uit Harlingen

 

Overige bijzonderheden

Melding van het overboordvallen en verdrinken van de bootsman van de driemastschoener “Friesland”, kapitein H.K.Tap, op weg van Bona naar Riga. het ongeval geschiedde in het midden van het Engels Kanaal op 50oNB/ 2o22’WL.115.

 

Krantenberichten

Dordrechtsche Courant 01 januari 1880114

Gibraltar, 27 december. De Nederlandse bark FRIESLAND is nagezien en zal de lading moeten lossen.

 

Algemeen Handelsblad 23 maart 1882114

Harlingen, 22 maart. Het barkschip FRIESLAND, kapt. Tap, 22 februari laatsleden te Mobile aangekomen, is thans weer gereed de reis naar Honfleur te aanvaarden.

 

NRC 18 mei 1882114

Harlingen, 16 mei. Het schip FRIESLAND, kapt. H.K. Tap, komende van Mobile, is hedenmorgen met verlies van deklast te Honfleur aangekomen

 

NRC 26 oktober 1882114

Harlingen, 24 oktober. Het Nederlandse 3-mast schoenerschip FRIESLAND, kapt. H.K. Tap, van Amsterdam naar Sundsvall, is volgens telegram van de kapitein uit Oeregrund gestrand en wrak geworden, het volk gered.

 

Algemeen Handelsblad 26 oktober 1882114

Harlingen, 24 oktober. Het Nederlandse schip FRIESLAND, kapt. Tap, van Amsterdam naar Sundsvall, is volgens telegram van de kapitein uit Oeregrund, gestrand en wrak geworden. Het volk is gered.

 

NRC 02 november 1882114

Harlingen, 31 oktober. Het gestrande Nederlandse schip FRIESLAND, kapt. H.K. Tap, van Amsterdam naar Sundsvall, is afgekeurd, zijnde gebroken. Als het weer gunstig bleef zou van de inventaris een groot deel geborgen kunnen worden. De berging was overeengekomen voor 50%.

 

NRC 18 november 1882114

Harlingen, 16 november. Het afgekeurde Nederlandse schip FRIESLAND, kapt. H.K. Tap, van Amsterdam naar Sundsvall, heeft met de inventaris 1.715 Kronen opgebracht.

 

NRC 05 juli 1884114

Harlingen, 4 juli. Volgens een particulier schrijven aan de rederij alhier is het schip JOHANNES, kapt. Tap, heden Elseneur gepasseerd.