Inloggen
FRANKLIN - ID 17109


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1802-12-13 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1802
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Fregat
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Charlottetown (Newfoundland), America
Werfnummer:
Delivery Date: 1802-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 193.00 lasts
Gross Tonnage 2: 547.00 tons (oude meting)
 
Configuration Changes

Datum 21-04-1815
Type: Rebuilt
Omschrijving: Verklaring dat het schip voor 2/3e is verbouwd en dus Nederlands is.

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Turksche Pas
Zeebrief jaar: 1817
Datum agenda: 1817-11-21
Register nr: 18170032
Scheepsnaam: FRANCKLIN
Type:
Lasten: 0
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Alstorphius & Van Hemert
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Swaan, Cornelis
Opmerkingen: Turksche pas
Gedestineerd naar Batavia

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1802-00-00 FRANKLIN
Manager: Gilbert & John Davidson, Charlestown, America
Eigenaar: Gilbert & John Davidson, Charlestown, America
Shareholder:
Homeport / Flag: Charlestown / America

Date/Name Ship 1802-12-13 FRANKLIN
Manager: Firma Alstorphius & Von Hemert, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands (Batavian Republic 1795-1806)
Eigenaar: Firma Alstorphius & Von Hemert, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands (Batavian Republic 1795-1806)
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands (Batavian Republic 1795-1806)

Date/Name Ship 1827-05-31 EPAMINONDAS
Manager: Coenraad Brandligt, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Coenraad Brandligt, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Monsterrollen

Opgemaakt Amsterdam
Datum: 1815-03-10
Scheepsnaam voorvoegsel:
Scheepsnaam: FRANKLIN
Schipper: Klein, Piter
Scheepstype: fregat
Grootte:

Bekijk alle monsterrollen
Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

ARCHIEF Gemeente-Archief Amsterdam archiefnummer Ams.5181-7157-1814/15-30
DVD 7 – III– 135
__________________________________________________
Verklaring
Naam schip: FRANKLIN

Plaats en datum acte Amsterdam, 21 april 1815

Soort schip fregat

Bouwwerf / verkoper

Gevoerd door kapt. Adriaan Roos

Eigenaar / aankoper

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en datum van registratie

Nummer van registratie

Notaris

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden: “wij, A de Graaf & Blaauw, scheepsbouwmeesters te Amsterdam, verklaren dat het fregat FRANKLIN, kapitein Adriaan Roos, voor meer dan 2/3e alhier is vertimmerd.”
Researcher/datum research ML/231007

Naam FRANKLIN
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1814
Toegang 5181
Inventaris 7157
Klik hier om de originele akte te bekijken

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1414.1820.165

foto IV– 2-46, 2-47
CEDULE

Naam schip FRANKLIN

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 4 december 1820

type schip fregat

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper Charles Laurent von Hemert, voor zijn firma Alstorphius & Von Hemert, Amsterdam, enig eigenaren.

te voeren door kapt. Cornelis Swaan

grootte in tonnen 193 lasten of 547 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam (opm: dit is vrijwel zeker onjuist)

plaats / datum registratie Amsterdam, 4 december 1820

nummer registratie deel 5, folio 89, verso, vak 7

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de latste koopacte; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838. De cedule is in de kantlijn genummerd 19206

researcher/datum research: ML / 080215

Naam FRANKLIN
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1820
Toegang 5074
Inventaris 1414
Klik hier om de originele akte te bekijken

ARCHIEF Gemeente Amsterdam archiefnummer 5074/1419-1820-165

ACTE AAN-/VERKOOP
schip FRANKLIN

plaats en datum acte Amsterdam, 13 december 1802

soort schip gekoperd fregat

gevoerd door kapt.

Bouwwerf / verkoper John Davidson Jr. en schipper Alexander Shaw, als gemachtigden van Gilbert Davidson & John Davidson, te Charleston

Eigenaar / aankoper Alstorphius & Van Hemert, kooplieden te Amsterdam, en Gustaaf Willem van Imhoff te Groningen, ieder voor de helft

te voeren door kapt.

groot volgens meetbrief in tonnen

tuigage en aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats en nummer van registratie

datum van registratie

notaris J.H. Zilver, notaris te Amsterdam

prijs (bij aan-/verkoop

bijzonderheden: een onderliggende acte dd. 28 oktober 1820, waarbij Gustaaf Willem Baron van Imhoff, gouverneur van de provincie Groningen, wonende te Groningen, verklaart verkocht te hebben voor NLG. 6000,- aan Alstorphius & Van Hemert te Amsterdam de helft in het Nederlandse fregat FRANKLIN
researcher/datum research ML-050306

Naam FRANKLIN
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1820
Toegang 5074
Inventaris 1419
Klik hier om de originele akte te bekijken

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1417.1827.19

deel VI, foto 036
CEDULE

Naam schip bevorens genaamd geweest FRANKLIN, thans door koper genaamd EPAMINONDAS

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 8 juni 1827

type schip fregat

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt. geweest door kapt. Cornelis Swaan

eigenaar/koper Coenraad Brandligt, Amsterdam, enig eigenaar

te voeren door kapt. Coenraad Brandligt, in eigendom bevaren

grootte in tonnen 199 lasten

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd binnen de Nederlanden

plaats / datum registratie Amsterdam, 8 juni 1827

nummer registratie deel 12, folio 150, verso, vak 7

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de laatste koopbrief; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838.
De eed wordt afgelegd door Pieter Smit Devonshire, Amsterdam, voor en namens bovengenoemde eigenaar
researcher/datum research: ML / 310715

Naam EPAMINONDAS
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1827
Toegang 5074
Inventaris 1417
Klik hier om de originele akte te bekijken

ARCHIEF Gemeente Amsterdam archiefnummer 5074/1419-1827-19

ACTE AAN-/VERKOOP
Schip: FRANKLIN

plaats en datum acte proces-verbaal koop/verkoop, Amsterdam, 31 mei 1827

soort schip fregat

gevoerd door kapt.

Bouwwerf/verkoper Charles Laurent van Hemert, lid firma Alstorphius Van Hemert, kooplieden te Amsterdam

eigenaar/aankoper Coenraad Brandligt, scheepskapitein te Amsterdam

te voeren door kapt.

groot volgens meetbrief in tonnen

tuigage en aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats en nummer van registratie

datum van registratie

notaris Jhr.Mr.D.G. van Lennep, griffier rechtbank 1e aanleg, Amsterdam

prijs (bij aan-/verkoop) NLG. 15.000,-

bijzonderheden
researcher/datum research ML-030906

Naam FRANKLIN
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1827
Toegang 5074
Inventaris 1419
Klik hier om de originele akte te bekijken