Inloggen
FRANKLIN - ID 17109


Kroniekberichten

Datum 14 maart 1818
Krant RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 12 maart. Het schip FRANKLIN, kapt. C.C. Swaan, van Amsterdam naar Batavia, was den 5 maart, met verlies van twee ankers en touwen, ter rede van Margate aangekomen; het schip (opm: fregat) LIEVE MOES, kapt. J.C. Jandroep, van Amsterdam naar Curaçao, was mede den 5 maart van Deal te Ramsgate binnengekomen; ook was Zijner Majesteits oorlogsbrik de KOZAK, luitenant ’t Hooft, naar de Middellandse Zee gedestineerd, na in Duins (opm: The Downs) een anker en touw verloren te hebben, naar Ramsgate gezeild.

Afbeelding
Datum 15 mei 1819
Krant RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 13 mei. Volgens een brief van Batavia, van den 15 december 1818, was den 26 november (opm: 1818) aldaar in goede staat gearriveerd het schip (opm: hoeker) WILLEM DEN EERSTEN, J. Abes, van Amsterdam, laatst van Rio-Janeiro; de equipagie was in de beste welstand; behalve dit schip lagen den 15 december 1818 ter rede van Batavia de volgende Nederlandse schepen: ARINUS MARINUS, A. Langeveld; de ZEEMEEUW, P.F. Wegener; FRANKLIN, C. Swaan; JAVA, A. Jongheim; de VREDE VAN DORDRECHT, J. Slijk; CANTON, J. Schindehutte; la JEUNE ANNETTE, G. van den Broek; ANNA, C.R. Stolte; ELISABETH, …. (opm: niet ingevuld); CORNELIA, G. Havestein (opm: fregat, kapt. Gottlieb Hanenstein); de VRIENDSCHAP, …..; de HOOP, M.D. Ihuke (opm: Meine Dirks Ihnken); de GOEDE VOORNEMENS, ….; SIMON FREDRIK, ……; ANNA MARIA, ……; de JONGE CHRISTINA, …..; en CATHARINA DE TWEEDE, …….

Afbeelding
Datum 14 september 1819
Krant RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 12 september. Kapt. C. Swaan, voerende het schip FRANKLIN (opm: fregat, gekomen van Batavia), meldt van Sourabaija van den 8 maart, dat aldaar lagen de schepen la JEUNE ANNETTE (opm: driemaster, thuishaven Brugge), kapt. G. van den Broeke, naar Ostende, en FLORA, kapt. W. Tiedeman (opm: William Tieman), naar Amsterdam gedestineerd; beiden waren bezig rijst te laden; alsmede het schip ARINUS MARINUS (opm: fregat), kapt. A. Langeveld, door het Gouvernement bevracht naar Amboina (opm: hoofdplaats van Ambon).

Afbeelding
Datum 02 december 1819
Krant RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 30 november. Te Batavia lag den 17 juli Zijner Majesteits oorlogsschip NASSAU, als mede de Nederlandsche schepen, SAMARANG, J. Scholtijs; RUIJMVELD, J.D. Schewé; CORNELIA, G. Havestein (opm: Gottlieb Hanenstein); CLARA, W. Stent; DE ONDERNEMING, M. Lels; FRANKLIN, C. Swaan; DE DRIE GEBROEDERS. P.J. Manzelman; benevens verscheiden brikken en inlandse vaartuigen.

Afbeelding
Datum 12 februari 1820
Krant RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 10 februari. Den 1 oktober 1819 lag ter rede van Batavia Zr.Ms. oorlogschip NASSAU, benevens de Nederlandse koopvaardijschepen FRANKLIN, C. Zwaan; de (opm: fregat, kapt. Cornelis Swaan), DRIE GEBROEDERS, wijlen P.J. Manselman (opm: kapt. Paulus Jansen Manzelman); CORNELIA SARA, J. Marcussen; ELISABETH, C. Pakes (opm: pink ELIZABETH, kapt. Cornelis Pakes); ASIA, J. Spoor, CORNELIA, F. Sipkes; SELIMA (opm: driemaster, thuishaven Brugge), F. Wens; MARIA LOUISA, Brijane; de KOOPHANDEL (opm: pink), C.F. Jansen; de VROUW CATHARINA (opm: fregat), J. van Dijl, en RUIMVELD (opm: gekomen van Samarang), W. van Leunen; alsmede een aantal brikken en kleinere vaartuigen.
Van bovengemelde schepen lagen op hun vertrek CORNELIA SARA, J. Marcussen, naar Holland; de DRIE GEBROEDERS, wijlen P.J. Manselman, ASIA, J. Spoor, en FRANKLIN, C. Swaan, naar Amsterdam. Het schip (opm: fregat) CORNELIA, F. Sipkes, zou in de volgende week beginnen deszelfs lading voor Amsterdam in te nemen.
Den 25 september lag te Sourabaija Zr.Ms. oorlogs-korvet VENUS.

Afbeelding
Datum 30 maart 1820
Krant RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 28 maart. Den 23 oktober 1819 lagen ter rede van Batavia Zr.Ms. oorlogschip NASSAU, de brik MARIA, de schooner DE LEEUWRIK en een kanonneerboot, benevens de Nederlandse koopvaardijschepen FRANKLIN, C. Swaan, ASIA, Muller, CORNELIA, F. Sipkes, SELIMA, F. Wens, de KOOPHANDEL, C.F. Jansen, de VROUW CATHARINA, J. van Dijl, naar Holland, en ELISABETH (opm: ELIZABETH), C. Pakes; van deze zouden nog in de maand oktober vertrekken de schepen FRANKLIN en CORNELIA, naar Amsterdam, de VROUW CATHARINA naar Holland; in het begin van november ASIA, Muller, naar Cowes en Amsterdam; omstreeks half november HIBERNIA, L. Leuwen (opm: naam slecht leesbaar), naar Rotterdam, en in december de KOOPHANDEL naar Amsterdam.
Ter rede van Samarang lagen den 15 oktober, behalve enige Nederlands-Indische vaartuigen, het Engels schip MARIJ en de Amerikase brikken ONTARIO, NEWA and GOVERNOR BROOKS, welke laatste in het begin van november naar Rotterdam zou vertrekken.
Ter rede van Sourabaija lagen ter zelfder tijd Zr.Ms. oorlogs-korvetten VENUS en EKLIPS, twee schooners en drie kanonneerboten, en verscheiden Nederlands-Indische vaartuigen.

Afbeelding
Datum 04 april 1820
Krant RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 2 april. Kapitein Cornelis Swaan, voerende het schip (opm: fregat) FRANKLIN, meldt van Batavia, van 25 november 1819, dat hij zijn lading geheel ingenomen had, en binnen twee à drie dagen de reis naar Amsterdam zou aannemen.

Afbeelding
Datum 13 april 1820
Krant RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 11 april. Kapitein W. Purvis, voerende het schip (opm: fregat) BARON VAN DER CAPELLEN, te Helvoet binnen van Batavia, is den 10 december 1819 van daar gezeild, en heeft op de hoogte van de Kaap de Goede Hoop in goede staat gepraaid het schip (opm: fregat) FRANKLIN, kapt. C. Swaan, den 3 dito van Batavia naar Amsterdam vertrokken.

Afbeelding
Datum 13 mei 1820
Krant RC - Rotterdamsche Courant

Londen, 9 mei. Den 27 december 1819 zijn te Batavia gearriveerd de schepen MARIA, M. Amsterdam, van Antwerpen, en ARINUS MARINUS, Langeveld, van Banca; van daar zijn vertrokken den 1 dito het schip FRANKLIN, Swaan, naar Amsterdam, den 11 dito SELINA, Wens, naar Ostende, den 19 HERCULES, King, en den 22 KOOPHANDEL, Jansen, naar Amsterdam.

Afbeelding
Datum 05 april 1821
Krant RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 3 april. Het schip (opm: fregat) FRANKLIN, kapt. C. Swaan, van Amsterdam naar Batavia, was volgens brief van de kapitein van 23 maart, destijds in de Hoofden (opm: Nauw van Calais) in goede staat zeilende met een N.N.O. wind.

Afbeelding
Datum 21 april 1821
Krant RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 20 april. Uittreksel uit de Lloyd’s List van de 17e april 1821:
Den 12 dezer is te Plymouth binnengelopen het schip FRANKLIN, Swaan, van Amsterdam naar Batavia.
Op de rivier zijn gearriveerd Bayes, Page en Nazeby van Harlingen; te Liverpool ANNA PAULINA en Parlevliet; te Newcastle OLIPHANT van Rotterdam en Schoon van Amsterdam; te Port-à-Port Blaauw; te Lissabon Haasnoot; te Gibraltar De Jong; te New-Orleans Davies en Snow van Amsterdam; te Charleston UNION; te Salem Hodges van Antwerpen; te Batavia den 20 november Vink van Brugge en den 26 dito Necker van Vlissingen. Den 13 dezer was de wind te Deal W.

Afbeelding
Datum 16 juni 1821
Krant RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 13 juni. Zr.Ms. brik COURIER, in Texel binnen, heeft van Plymouth medegebragt de aanleggers van een complot, onder de troepen op het koopvaardijschip FRANKLIN (opm: fregat, kapt. C. Swaan) gesmeed, om de officieren en onderofficieren te vermoorden en het scheepsvolk te noodzaken het schip naar een Franse haven te brengen, hetwelk echter gelukkig verijdeld was.

Afbeelding
Datum 19 juni 1824
Krant RC - Rotterdamsche Courant

Kapt. C. Swaan, voerende het schip FRANKLIN, van Amsterdam naar Batavia, is den 3 dezer bij Wight in goede staat gepraaid door de Texelse loodsschipper C.J. Duinker.

Afbeelding
Datum 25 januari 1825
Krant RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 23 januari. Te Batavia is aangekomen in de maand oktober het schip FRANKLIN, kapt. C. Zwaan (opm: fregat, kapt. Cornelis Swaan), van Amsterdam, in 4 maanden en 5 dagen.
Te St. Helena: CATARINA HENDRINA, kapt. J. ten Boekel, van Amsterdam, dezelve heeft den 24 november (1824) de reis naar de Kaap de Goede Hoop en Brazilië voortgezet.

Afbeelding
Datum 24 mei 1825
Krant AC - Amsterdamsche Courant

Texel, 20 mei. De wind NO. Binnengekomen: CHARLES AND HENRY, kapt. C. Crafft, van Charleston; VROUW ANNEGINA, kapt. R.W. Huijsman, van Bordeaux; PRINCESS OF WALES, kapt. J. Rice, van Londen; IJSSELSTROOM, kapt. G. de Weerd, van Newcastle; EMANUEL, kapt. O.M. Kollen, van Drammen; ULYSIS, kapt. K. Ugland, van Arendahl.
Het Hamburger schip ASIA, voor enige tijd van China gekomen en bij Calandsoog gestrand, is, den 19 mei, in vlot water gebracht en heden binnengekomen; gaat naar het Nieuwe Diep.
Uitgezeild: CORNELIA SARA, kapt. G. de Jong, naar Batavia; ELISABETH CORNELIA, kapt. P.H. Bos, naar Suriname; GALEN, kapt. T. Bevans, naar Baltimore; ZEPHIR, kapt. Ch. Tyng, naar Boston; VRIESLANDS WELVAREN, kapt. T. van Veen, naar Liverpool; DRIE GEBROEDERS, kapt. B.J. Alberts, naar Dordrecht.
Texel, 21 mei. De wind ONO. Binnengekomen: VROUW HENDRIKA, kapt. J.H. Smit, van Oostrisoer. Uitgezeild: PAULINA, kapt. A.J. Struik, naar Suriname; JONGE ANNA, kapt. A.J. Dick, naar Bordeaux; NEERLANDSCH KROONPRINS, kapt. J.P. Jelsma, naar Londen; WINTER, kapt. L. Holst, naar Fredrikshaven.
Texel, 22 mei. De wind ONO en NNW. Binnengekomen: Een Engelse schoener, de naam onbekend. Uitgezeild: HOSTER, kapt. M. Holst, naar Drammen; MINERVA, kapt. H.L. Pentz, naar Holmstrand.
Den 16 mei waren op de hoogte van Wight: ROLLA, kapt. L. Child, van Baltimore en FRANKLIN, kapt. Swaan (opm: C. Zwaan), van Batavia, naar Amsterdam bestemd.
Den 19 mei was op de hoogte van Douvres het schip AUGUSTE, kapt. Anderson, den 4 februari van Batavia gezeild.
Den 18 mei was op de hoogte van Weymouth, het schip JOHANNA MARIA, den 1 februari van Mauritius gezeild.

Afbeelding
Datum 27 mei 1825
Krant AC - Amsterdamsche Courant

Texel, 25 mei. De wind WZW. Binnengekomen: FRANKLIN, kapt. C. Zwaan, van Batavia; MARIA, kapt. J. Kroon, van Kadix; VROUW JANTJE, kapt. G. Mellema, CORONATION, kapt. J. Fish, MEDEMBLIJK, kapt. W. Nazebij en ATHALANTE, kapt. J. Bijrne, alle vier van Londen; FIRE SOSTRE, kapt. O. Biones, van Drammen; WILLIAM, kapt. S. Corck, van Ipswich.
Niets uitgezeild.
Te Batavia zijn aangekomen de schepen: ARINUS MARINUS, kapt. J. Hahn en IDA ALEYDA, kapt. S.O. Bakker (wijlen J.Kl. Sipkes), beide van Japan; en NORDLOH, kapt. J.H. Breukemeijer, van Amsterdam, laatst van Kaap de Goede Hoop.
Te Constantinopel is den 15 april aangekomen, COMMERCIE, kapt. Th. Ysbrands, van Amsterdam.

Afbeelding
Datum 01 maart 1828
Krant RC - Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 28 februari. Het schip EPAMINONDAS, kapt. C. Brand ligt, van Rio de Janeiro te Cowes binnen, heeft de 19e dezer de reis vervolgd, doch is de 21e terug gekomen.

Afbeelding