Inloggen
NESTOR - ID 16339


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1867-08-07 / 1881-04-26 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1867
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: Fregat
Masten: Three masts
Material Hull: Iron
Construction Data

Scheepsbouwer: Fop Smit, Kinderdijk, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer:
Delivery Date: 1867-00-00
Technical Data

Eng. additional info:
 
Gross Tonnage: 870.00 lasts
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1867
Datum agenda: 1867-08-07
Register nr: 18670579
Scheepsnaam: NESTOR
Type: Schroefstoomboot
Lasten: 870
Gebouwd in plaats: Kinderdijk
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Smit, L.
Plaats: Kinderdijk
Kapitein op moment van verzoek: Brandligt, C.B.
Opmerkingen: 1870 - 8-datum besluit nieuwe zeebrief01-11-1869 *-43- schip ligt in :Rotterdam
Nr oude zeebrief : 1e zeebrief
Gebouwd in Kinderdijk ; * 15-01-1870 - 45

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1867-08-07 NESTOR
Manager: Fop Smit, Kinderdijk, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Fop Smit, Kinderdijk, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Kinderdijk / Netherlands
Additional info: Fregat met hulp stoomvermogen

Date/Name Ship 1881-04-00 NESTOR
Manager: Knöhr & Burcvhard, Hamburg, Germany
Eigenaar: Knöhr & Burcvhard, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany

Date/Name Ship 1891-00-00 NESTOR
Manager: C.G. Gabel, Hamburg, Germany
Eigenaar: C.G. Gabel, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany

Ship Events Data

1873-07-15: Damaged
Deal, 15 juli 1873. Het schip NESTOR, kapt. Maasdijk, bestemd naar Batavia, is alhier teruggekeerd wegens bekomen schade aan de kluis, veroorzaakt bij het ten anker komen onder Duins.
1874-05-06: Grounded
Rotterdam, 6 mei 1874. Volgens particulier bericht is het Nederlandse fregatschip NESTOR, kapt. Maasdijk, van Java inkomende in het Bokkengat aan de grond geraakt. Assistentie van de sleepboot ZUID HOLLAND en vissersvaartuigen vertrekt derwaarts. Het schip is dicht, goed weer.
1881-04-26: Sold to foreign country
Verkochte schepen, 26-04-1881. Het Nederlandse fregatschip NESTOR, groot 1.367 ton nieuwe meting, gebouwd in 1867, is naar het buitenland verkocht.(opm: Naar Hamburg)
1893-07-06: Final Fate: Burnt

Liggende in de haven van Iquique (Chili) is de Duitse ijzeren bark NESTOR op 6 ju;li 1893 in brand geraakt en totaal uitgebrand. Het schip was totaal verloren. (bron: Lloyds Casualty return 1893)

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Geen

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt C.B.Brandligt als gezagvoerder gedurende:

  • 1850 t/m 1858 van de brik “Dolphijn”, gebouwd in 1850 te Amsterdam, 300 ton o.m., varend voor van Baggen & Co te Amsterdam;
  • 1861 t/m 1863 van het 3/mschip “van Galen”, gebouwd in 1839 te Amsterdam (op 27 februari van stapel op de werf Witte Olyfant van Jerem. Meijjes & Zn 023), 609 ton o.m., varend voor J.Rahder & Co te Amsterdam. Het schip werd in 1863 (voor f 3000,-)013 verkocht naar Noorwegen en herdoopt in “Agnar”;
  • 1868 t/m 1871 van het ijzeren 3/m schip “Nestor”, gebouwd in 1867 te Kinderdijk, 1579 ton o.m., varend voor L.Smit te Kinderdijk;
  • 1872 t/m 1873 van het ijzeren 3/mschip “Industrie”, gebouwd in 1872 te Kinderdijk, 1700 ton o.m., varend voor L.Smit te Kinderdijk.

 

Overige bijzonderheden

Uit Handelsblad 01 oktober 1871:

“KINDERDIJK 29 Sept.  Volgens telegrafisch bericht van Batavia is het Nederlandsche ijzeren fregatschip NESTOR den 27ste Sept. na een reis van 88 dagen met een lading steenkolen van Cardiff aldaar gearriveerd. Aan boord alles wel”038.

Foto van kapitein C.B.Brandligt (nr. 20) beschikbaar047.

In een adres dd 12 december 1855 aan de Tweede Kamer der Staten Generaal drongen 58 gezagvoerders aan op de invoering van een Tuchtwet. Zij meldden dat de uitvoering van hun beroep dagelijks meer en meer werd belemmerd door de onmogelijkheid om aan boord der schepen behoorlijke orde en tucht te bewaren. Een van de ondertekenaars was C.B.Brandligt van de brik “Dolphyn”.104.

 

Datum vanaf: 1867
Kapitein: Brandligt, C.B.

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt W.F.Pannekoek als gezagvoerder gedurende:

*    1872 t/m 1873 van het ijzeren 3/m schip “Nestor”, gebouwd in 1867 te Kinderdijk, 1579 ton o.m., varend voor L.Smit te Kinderdijk;

*    1874 van het ijzeren 3/mschip “Industrie”, gebouwd in 1872 te Kinderdijk, 1700 ton o.m., varend voor L.Smit te Kinderdijk.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1872
Kapitein: Pannekoek, W.F.

Familiegegevens en opleiding

geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

W.Maasdijk was met vlagnummer R42 in de periode 1878 t/m 1885 lid voor de vlag van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart. Hij was dus wèl gerechtigd om de Maatschappijvlag te voeren, maar kon geen financiële aanspraken doen gelden058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein W.Maasdijk met vlagnummer R42 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1878, 1880, 1881             van het fregat “Batavier”         1616 ton n.m.    varend voor Lt. Smit te Kinderdijk

*    1882, 1883                        geen vermelding van schip en boekhouder

 

Kapitein W.Maasdijk was in 1876 de eerste gezagvoerder van de clipper "Batavier" (1616 ton), gebouwd op de werf van L.Smit Fopz 026(39/314).

 

Bouma025 vermeldt W.Maasdijk als gezagvoerder gedurende:

*    1874 t/m 1876 van het ijzeren 3/m schip “Nestor”, gebouwd in 1867 te Kinderdijk, 1579 ton o.m., varend voor L.Smit te Kinderdijk. De machine ie uitgenomen (kennelijk had het schip hiervoor enig stoomvermogen);

*    1877 t/m 1882 van het ijzeren fregat “Batavier”, gebouwd in 1876 te Kinderdijk, 1780 ton n.m., varend voor L.Smit te Kinderdijk.

 

Overige bijzonderheden

Voor de Raad van Tucht bij de koopvaardij werd in 1876 een klacht behandeld van een passagier Catoire tegen de kapitein W.Maasdijk van het fregat “Nestor”, varend van Batavia naar Nieuwediep,  betreffende zijn gedrag ten opzichte van drie meereizende krankzinnige passagiers. Het schip kwam op 15 juni 1876 te Nieuwediep aan met als eindbestemming Amsterdam.

“Gedurende het eerste en grootste gedeelte van de reis waren er nauwelijks problemen. De krankzinnigen gedroegen zich zoals dat van een passsagier mocht worden verwacht.” Volgens Catoire ontstonden er moeilijkheden, toen er aan de krankzinnige passagier Rovers drankgebruik werd toegestaan. Het optreden van de kapitein werd door Catoire afgekeurd. Voorts meende deze dat de kapitein de krankzinnige Smits op onmenselijke wijze had behandeld door hem in een geïmproviseerde dwangbuis vast te binden. Ook de voedselverstrekking aan de krankzinnige passagiers zou volgens hem volstrekt verwerpelijk zijn geweest.

De Raad riep een serie getuigen op en constateerde dat alle aantijgingen niet werden bevestigd. Erger nog, de gedragingen van de krankzinnige Rovers werden niet veroorzaakt door overmatig drankgebruik, maar door “voortdurende plagerijen van vader en zoon Catoire. … De door Catoire tegen kapitein Maasdijk ingediende klachten werden volkomen ongegrond verklaard.” 104.

 

 

Datum vanaf: 1874
Kapitein: Maasdijk, Wilhelmus

Familiegegevens en opleiding

Leendert van Roosendaal werd geboren op 26 september 1841 te Dordrecht als zoon van Johannes van Roosendaal en Eva Foks. Hij woonde in 1854 met zijn ouders in de Schrijverstraat B-151 te Dordrecht.

Hij trouwde op 08 november 1877 te Dordrecht met Elisabeth Maria Faber, geboren te Rotterdam als dochter van Michael Johan Faber, houthandelaar te Rotterdam.

Hij werd op 27 maart 1872 met nr. 562 lid van de Dordtse vrijmetselaarsloge “La Flamboyante”064.

 

De schepen van de kapitein

L.van Roosendaal was van 1872-1876 kapitein van de houten bark “Bastiaan Pot”, gebouwd in 1863 bij de Gebr. B.Pot te Elshout, 728 ton o.m., varend voor reder J.H.von Santen te Krimpen aan de IJssel052

 

Bouma025 vermeldt L.van Roosendaal als gezagvoerder gedurende:

*   1872 t/m 1875 van de bark “Bastiaan Pot”, gebouwd in 1863 te Elshout, 746 ton o.m., varend voor J.H.van Santen te Krimpen aan de Lek;

*   1877 t/m 1880 van het ijzeren 3/m schip “Nestor”, gebouwd in 1867 te Kinderdijk, 1579 ton o.m., varend voor L.Smit te Kinderdijk. De machine ie uitgenomen (kennelijk had het schip hiervoor enig stoomvermogen).

 

Overige bijzonderheden

Ontleend aan van Blokland-Visser064:

Volgens monsterrol nr. 1811 dd 21 september 1857 in het Gemeentearchief van Dordrecht was hij voor een maandgage van f 10, lichtmatroos op de clipper “Kosmopoliet 1”en voer onder kapitein Jan Bouten naar Java.

Hij kwam in het nieuws toen hij in november 1871 aankwam in Straat Bali met overlevenden van het Engelse schip “Guiding Star”. Dit schip was tot de waterlijn afgebrand en de bemanning bevond zich al 9 dagen in de sloepen en werd ontdekt door het schip ”Bastiaan Pot” Er was toen al weinig of geen water en eten meer. De 5 andere overlevende werden opgepikt door de bark “Nevado” uit Boston.

 

 

Datum vanaf: 1878
Kapitein: Roosendaal, Leendert van

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt H.O.Posthumus als gezagvoerder gedurende:

*    1881 t/m 1882 van het ijzeren 3/m schip “Nestor”, gebouwd in 1867 te Kinderdijk, 1579 ton o.m., varend voor L.Smit te Kinderdijk. De machine is uitgenomen (kennelijk had het schip hiervoor enig stoomvermogen). Het schip werd in 1882 verkocht naar Hamburg;

*    1884 t/m 1888 van het schroefstoomschip “Echo”, gebouwd in 1883 te Slikkerveer, 981 ton n.m., varend voor Hudig & Veder te Rotterdam;

*    1889 van het stalen schroefstoomschip “Callisto”, gebouwd in 1888 te Sunderland, 1721 ton n.m., varend voor Hudig & Veder te Rotterdam;

*    1890 t/m 1895 van het schroefstoomschip “Arundo”, gebouwd in 1890 te Wallsend, 1800 ton n.m., varend voor Hudig & Veder te Rotterdam;

*    1896 van het stalen schroefstoomschip “Celaeno”, gebouwd in 1894 te Sunderland, 2760 ton n.m., varend voor Hudig & Veder te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1881
Kapitein: Posthumus, H.O.

Afbeeldingen


Omschrijving: NESTOR, aquarel gemaakt in 1869
Collectie: Maritiem Museum Rotterdam
Vervaardiger: Spin, Jacob
Onderwerp: Zeeopname
Kroniekberichten

Toon kroniekberichten