Inloggen
AMALIA AUGUSTA - ID 15041


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1856-05-26 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1856
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, oak, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Gebr. B. Pot, Nieuw Lekkerland, Zuid-Holland, Netherlands
Launch Date: 1856-03-20
Delivery Date: 1856-05-05
Technical Data

Gross Tonnage: 399.00 lasts
Gross Tonnage 2: 755.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 40.00 Meters Registered
Beam: 7.39 Meters Registered
Depth: 5.75 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1856
Datum agenda: 1856-05-26
Register nr: 18560475
Scheepsnaam: AMALIA AUGUSTA
Type: Bark
Lasten: 399
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Goudswaard, W.B.
Plaats: niet gemeld
Kapitein op moment van verzoek: Marle, H.A. van
Opmerkingen: eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1856-05-05 AMALIA AUGUSTA
Manager: Wilhelm Bastiaan Goudswaard, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1860-02-09 AMALIA AUGUSTA
Manager: Pieter Leonard Arie Goudswaard, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1864-03-17 PETRONELLA
Manager: Jan Smit Czn., Alblasserdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Jan Smit Czn., Alblasserdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Alblasserdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Bijlage bij acte Amsterdam-41 van 1856
Eigenaren van het barkschip AMALIA AUGUSTA

Cornelis Smit, Albalsserdam (20/60e part)
Jan Smit Corneliszoon, Alblasserdam (2/60e part)
Frans Harms von Lindern, Alblasserdam (2/60e part)
Cornelis Gijsbertus van der Lee, Alblasserdam (1/60e part)
Jan Vroege, Alblasserdam (1/60e part)
J.B. Kooij Jzn., Amsterdam (2/60e part)
J.P. Bosch Reitz, Amsterdam (2/60e part)
R.D. Benten, Amsterdam (2/60e part)
W.B. Goudswaard, Amsterdam (boekhouder en 2/60e part)
R. le Chevalier, Amsterdam (1/60e part)
A.F. Insinger, Amsterdam (1/60e part)
Firma Boissevain & Co., Amsterdam (1/60e part)
Firma Bontekoning & Aukes, Amsterdam (1/60e part)
P.H.C. de Wit, Amsterdam (1/60e part)
L.M. Schouwenberg, Amsterdam (1/60e part)
J.E. Nachenius, Amsterdam (1/60e part)P.L.A. Goudswaard, Amsterdam (1/60e part)
J.W. Wilson, Haarlem (5/60e part)
De heer Previnaire, Haarlem (1/60e part)
H. van Rijckevorsel, Rotterdam (2/60e part)
J.J. Marie van Heel, Rotterdam (1/60e part)
Joost van Vollenhoven, Rotterdam (1/60e part)
J.M. Beijerman, Rotterdam (1/60e part)
Joseph Jacobson, Rotterdam (1/60e part)
G.W. Peter, Rotterdam (1/60e part)
P.A. Messchaert, Rotterdam (1/60e part)
Firma M.C. de Crane & Zoon, Zierikzee (1/60e part)
C. Suermondt, ’s-Gravenhage (1/60e part)
Mej. C.F. van der Houven, ’s-Gravenhage (1/60e part)
en H.A. van Marle, Utrecht (1/60e part)

Bijlage bij acte Amsterdam no. 7 van 1860:
Eigenaren van het barkschip AMALIA AUGUSTA:

Pieter Leonard Arie Goudswaard, Amsterdam (boekhouder en 3/60e part)
Jan Smit Corneliszoon, Alblasserdam (5/60e part)
Cornelis Smit, Alblasserdam (3/60e part)
Dirkje Smit, echtgenote van E.A. Meursing, Hoogezand (2/60e part)
Petronlla Smit, Alblasserdam (3/60e part)
Frans Harms von Lindern, Alblasserdam (5/60e part)
Jan Vroege, Alblasserdam (4/60e part)
Cornelis Gijsbertus van der Lee, Alblasserdam (4/60e part)
Huibert van Rijckevorsel, Rotterdam (2/60e part)
Joost van Vollenhoven, Rotterdam (1/60e part)
Jean Joseph Marie van Heel, Rotterdam (1/60e part)
Jpseph Jacobson, Rotterdam (1/60e part)
Jan Martinus Beijerman, Rotterdam (1/60e part)
J.H. Peter, Rotterdam (1/60e part)
J.W. Wilson, Hillegom (5/60e part)
Pieter Anne Messchaert, Rotterdam (1/60e part)
Theodore Prévinaire, Haarlem (1/60e part)
Firma M.C. de Crane & Zn., Zierikzee (1/60e part)
C. Suermondt Cz., ’s-Gravenhage (1/60e part)
H.A. van Marle, ’s-Gravenhage (1/60e part)
C.T. van der Houven, Maastricht (1/60e part)
J. Kooy Jz., Amsterdam (2/60e part)
J.Ph. Bosch Reitz, Amsterdam (2/60e part)R.D. Benten, Amsterdam (2/60e part)
R. le Chevalier, Amsterdam (1/60e part)
A.F. Insinger, Amsterdam (1/60e part)
Firma Boissevain & Co., Amsterdam (1/60e part)
J.E. Nachenius, Amsterdam (1/60e part
L.M. Schouwenburg, Amsterdam (1/60e part)
P.H.C. de Wit, Amsterdam (1/60e part)
Firma Bontekoning & Aukes, Amsterdam (1/60e part)

Ship Events Data

1856-03-20: Building History
Nieuw Lekkerland, 20 maart. Heden werd van de scheepstimmerwerf van de heren Gebroeders Pot in het Elshout onder deze gemeente met het beste gevolg te water gelaten het barkschip genaamd AMALIA AUGUSTA, groot bijna 400 gemeten lasten, gevoerd zullende worden door kapt. H.A. van Marle, bestemd voor de grote vaart, onder het boekhouderschap van de heer W.B. Goudswaard te Amsterdam.
1861-07-28: Damaged
Amsterdam, 3 augustus. Volgens brief van kapt. M. van Gijzel, voerende het schip (opm: bark) AMALIA AUGUSTA, van Akyab herwaarts gedestineerd, in dato St. Helena 28 juni, had hij op de hoogte van de Kaap de Goede Hoop veel slecht weder doorgestaan en daardoor de fok, kluiver, een gedeelte van de verschansing en van het galjoen verloren en de stuurpen gebroken.
1864-02-29: Sold at auction
Advertentie. W. Bakker Bzn., makelaar, zal op maandag 29 februari 1864, des avonds ten 6 ure, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, veilen een extra-ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd AMALIA AUGUSTA, gevoerd door kapt. K.C. de Veer, volgens Nederlandse meetbrief lang 40 ellen, wijd 7 ellen 39 duimen, hol 5 ellen 75 duimen en alzo gemeten op 755 tonnen of 399 lasten, en dat verder met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, breder bij inventaris vermeld. Het schip ligt in het Oosterdok te Amsterdam. Nader onderricht bij bovenstaande makelaar.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1856
Kapitein: H.A. Marle
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

W.F.Leicher was met nummer R68 in de periode 1868 t/m 1885 lid voor de vlag van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart. Dit betekende dat hij wèl de maatschappijvlag mocht voeren, maar geen aanspraak kon maken op financiële tegemoetkomingen058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein W.F.Leicher met vlagnummer R68 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1874                                                van de bark “Graafstroom”        399 last     varend voor J.Smit Cz te Alblasserdam

*    1877, 1878, 1880 t/m 1883         geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt W.F.Leicher als kapitein gedurende:

*    1857 op de kof “Hermanus” ex Geziena, gebouwd in 1839 te Sappemeer, 76 ton o.m., varend voor P. van Rossem & Zn te Rotterdam;

*    1858 t/m 1860 op de schoonerbrik “Gier”, ex Elisa ex Anjien, gebouwd in 1834 te Capelle aan de IJssel, 145 ton o.m., varend voor P. van Rossem & Zn te Rotterdam. Het schip werd in 1860 gesloopt;

*    1861 t/m 1864 op de 2-mast schooner “Economie”, gebouwd in 1858 te Elshout, 208 ton o.m., varend voor J.Smit Cz te Alblasserdam;

*    1965 t/m 1872 op de bark “Petronella” ex Amalia Augusta, gebouwd in 1856 te Elshout, 755 ton o.m., varend voor J.Smit Cz te Alblasserdam;

*    1875 op de bark “Graafstroom”, gebouwd in 1858 te Alblasserdam, 600 ton o.m., varend voor J.Smit Cz te Alblasserdam.

 

Overige bijzonderheden

W.F.Leicher vertrok op 02 december 1869 van Brouwershaven met de “Petronella” en 1 landmachtofficier. Zijn aankomstdatum te Batavia is niet vermeld065.

 

De bark “ Petronella”  onder kapitein S.F (sic) Leicher ariveerde in 1872 te Batavia en voer via de Pacific naar San Francisco, waar het op 10 september werd geregistreerd. De volgende melding was op 10 februari 1873 te Liverpool, dus via een ronding van Kaap Hoorn.121

 

 

Datum vanaf: 1864
Kapitein: Leicher, W.F.

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3181-1856.41

DVD XII – 6715 - 6717
BIJLBRIEF
Naam schip AMALIA AUGUSTA

plaats en datum acte bijlbrief, Alblasserdam, 5 mei 1856

type schip bark, gekoperd en kopervast

bouwwerf/verkoper Cornelis Smit, scheepsbouwer te Alblasserdam heeft doen bouwen op de scheepstimmerwerf van de Gebr. B. Pot in het Elshout, gemeente Nieuw Lekkerland

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper W.B. Goudswaard, Amsterdam, boekhouder en mede-reder (zie bijlage)

te voeren door kapt. H.A. Marle (van Marle? zie eigenaren)

grootte in tonnen 399 lasten

tuigage / aantal dekken twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating 20 maart 1856

plaats / datum registratie Rotterdam, 14 mei 1856

nummer van registratie deel 41, folio 157, verso, vak 8

notaris Jacob van Vollenhoven Jr., notaris te Rotterdam

prijs NLG

bijzonderheden


researcher/datum research: ML / 070608

Bijlage bij acte Amsterdam-41 van 1856
Eigenaren van het barkschip AMALIA AUGUSTA

Cornelis Smit, Albalsserdam (20/60e part)
Jan Smit Corneliszoon, Alblasserdam (2/60e part)
Frans Harms von Lindern, Alblasserdam (2/60e part)
Cornelis Gijsbertus van der Lee, Alblasserdam (1/60e part)
Jan Vroege, Alblasserdam (1/60e part)
J.B. Kooij Jzn., Amsterdam (2/60e part)
J.P. Bosch Reitz, Amsterdam (2/60e part)
R.D. Benten, Amsterdam (2/60e part)
W.B. Goudswaard, Amsterdam (boekhouder en 2/60e part)
R. le Chevalier, Amsterdam (1/60e part)
A.F. Insinger, Amsterdam (1/60e part)
Firma Boissevain & Co., Amsterdam (1/60e part)
Firma Bontekoning & Aukes, Amsterdam (1/60e part)
P.H.C. de Wit, Amsterdam (1/60e part)
L.M. Schouwenberg, Amsterdam (1/60e part)
J.E. Nachenius, Amsterdam (1/60e part)P.L.A. Goudswaard, Amsterdam (1/60e part)
`J.W. Wilson, Haarlem (5/60e part)
De heer Previnaire, Haarlem (1/60e part)
H. van Rijckevorsel, Rotterdam (2/60e part)
J.J. Marie van Heel, Rotterdam (1/60e part)
Joost van Vollenhoven, Rotterdam (1/60e part)
J.M. Beijerman, Rotterdam (1/60e part)
Joseph Jacobson, Rotterdam (1/60e part)
G.W. Peter, Rotterdam (1/60e part)
P.A. Messchaert, Rotterdam (1/60e part)
Firma M.C. de Crane & Zoon, Zierikzee (1/60e part)
C. Suermondt, ’s-Gravenhage (1/60e part)
Mej. C.F. van der Houven, ’s-Gravenhage (1/60e part)
en H.A. van Marle, Utrecht (1/60e part)

ML / 070608

Naam AMALIA AUGUSTA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1856
Toegang 198
Inventaris 3181

Noord-Holl.Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3172.1856.41

DVD XLIV – 2095-2098
CEDULE

Naam schip AMALIA AUGUSTA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 9 mei 1856, e.v.

type schip bark

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt.

eigenaar Wilhelm Bastiaan Goudswaard, Amsterdam, boekhouder en mede-reder (zie bijlage)

te voeren door kapt. Hendrikus Arnoldus van Marle

grootte in tonnen 399 lasten of 755 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Elshout onder Nieuw Lekkerland

plaats / datum registratie Rotterdam, 14 mei 1856

nummer van registratie deel 44, folio 114, verso, vak 6.

datum eedsaflegging voor verkrijging zeebrief: 23 mei 1856

prijs NLG.

Bijzonderheden: Het schip had niet eerder een zeebrief. De bijlbrief en bevestigende verklaring burgemeester van Nieuw Lekkerland worden overlegd. Het schip is gebouwd voor rekening van de in de bijlage genoemde reders.
Het schip ligt thans te Rotterdam.researcher/datum research: ML / 300610

Bijlage bij cedule 41 van 9 mei 1856, bark AMALIA AUGUSTAEigenaren:

Wilhelm Bastiaan Goudswaard, Amsterdam (boekhouder en 2/60e part)
Cornelis Smit, scheepsbouwer, Alblasserdam (20/60e part)
Jan Smit Corneliszoon, scheepsbouwer, Alblasserdam (2/60e part)
Frans Harms von Lindern, touwslager te Alblasserdam 92-60e part’
Cornelis Gijsbertus van der Lee, zeildoekfabrikant, Alblasserdam (1-60e part)
Jan Vroege, reder, Alblasserdam (1/60e part)
Jean Philippe Bosch Reitz, assuradeur te Amsterdam (2/60e part)
Rogier Diederik Benten, fabrikant, Amsterdam (2/60e part)
John Waterloo Wilson, fabrikant, Haarlem (5/60e part)
Pieter Leonard Arie Goudswaard, particulier, Amsterdam (1/60e part)
Rodolphe le Chevalier, Amsterdam (1/60e part)
Albrecht Frederik Insinger, Amsterdam (1/60e part)
Firma Boissevain & Co., Amsterdam (1/60e part)
Firma Bontekoning & Aukes, Amsterdam (1/60e part)
Pierre Henri Charles de Wit, Amsterdam (1/60e part)
Lucas Maximiliaan Schouwenburg, Amsterdam (1/60e part)
Barend Kooy Joanneszoon, AZmsterdam (2/60e part)
Theodore Previnaire, Haarlem (1/60e part)
Jan Ede Nachenius, Amsterdam (1/60e part)
Huibert van Rijckevorsel, Rotterdam (2/60e part)
Jean Joseph Marie van Heel, RFotterdam (1/60e part)
Joost van Vollenhoven, Rotterdam (1/60e part)
Jan Martinus Beijerman, Rotterdam (1/60e part)
Joseph Jacobson, Rotterdam (1/60e part)
Gerrit Willem Peter, Rotterdam (1/60e part)
Pieter Anne Messchaerts, Rotterdam (1/60e part)
Firma M.C. de Crane & Zoon, Zierikzee (1/60e part)
Cornelis Suermondt, ’s-Gravenhage (1/60e part)
Hendrikus Arnoldus van Marle, Utrecht (1/60e part)
en Mej. Cornelia Theodora van der Houven, ’s-Gravenhage (1/60e part)


ML / 300610

Naam AMALIA AUGUSTA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1856
Toegang 198
Inventaris 3172

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3180-1860.7

DVD XI – 7248 - 7251
CEDULE

Naam schip AMALIA AUGUSTA

plaats en datum acte eigendomsverklaring ter verkrijging zeebrief, Rotterdam, 9 februari 1860

type schip bark

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Pieter Leonard Arie Goudswaard, boekhouder en voor 3/60e medereder (zie bijlage)

te voeren door kapt. Menso van Gijzel

grootte in tonnen 399 lasten of 755 tonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Rotterdam, 17 februari 1860

nummer van registratie deel 47, folio 2, verso, vak 2.

notaris

prijs NLG.

Bijzonderheden: Het schip is gebouwd in den Elshout onder de gemeente Nieuw Lekkerland
De eedsaflegging vond plaats te Amsterdam. Bij deze eedsaflegging wordt de bijlbrief met bevestigende verklaring van burgemeester van Nieuw Lekkerland getoond. Aan het schip was niet eerder een zeebrief uitgereikt (een nieuwbouwschip)

researcher/datum research: ML / 111208


Bijlage bij acte Amsterdam no. 7 van 1860:
Eigenaren van het barkschip AMALIA AUGUSTA:

Pieter Leonard Arie Goudswaard, Amsterdam (boekhouder en 3/60e part)
Jan Smit Corneliszoon, Alblasserdam (5/60e part)
Cornelis Smit, Alblasserdam (3/60e part)
Dirkje Smit, echtgenote van E.A. Meursing, Hoogezand (2/60e part)
Petronlla Smit, Alblasserdam (3/60e part)
Frans Harms von Lindern, Alblasserdam (5/60e part)
Jan Vroege, Alblasserdam (4/60e part)
Cornelis Gijsbertus van der Lee, Alblasserdam (4/60e part)
Huibert van Rijckevorsel, Rotterdam (2/60e part)
Joost van Vollenhoven, Rotterdam (1/60e part)
Jean Joseph Marie van Heel, Rotterdam (1/60e part)
Jpseph Jacobson, Rotterdam (1/60e part)
Jan Martinus Beijerman, Rotterdam (1/60e part)
J.H. Peter, Rotterdam (1/60e part)
J.W. Wilson, Hillegom (5/60e part)
Pieter Anne Messchaert, Rotterdam (1/60e part)
Theodore Prévinaire, Haarlem (1/60e part)
Firma M.C. de Crane & Zn., Zierikzee (1/60e part)
C. Suermondt Cz., ’s-Gravenhage (1/60e part)
H.A. van Marle, ’s-Gravenhage (1/60e part)
C.T. van der Houven, Maastricht (1/60e part)
J. Kooy Jz., Amsterdam (2/60e part)
J.Ph. Bosch Reitz, Amsterdam (2/60e part)R.D. Benten, Amsterdam (2/60e part)
R. le Chevalier, Amsterdam (1/60e part)
A.F. Insinger, Amsterdam (1/60e part)
Firma Boissevain & Co., Amsterdam (1/60e part)
J.E. Nachenius, Amsterdam (1/60e part
L.M. Schouwenburg, Amsterdam (1/60e part)
P.H.C. de Wit, Amsterdam (1/60e part)
Firma Bontekoning & Aukes, Amsterdam (1/60e part)

ML / 111208

Naam AMALIA AUGUSTA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1860
Toegang 198
Inventaris 3173

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: Noord-Hollands Archief/Haarlem
Omschrijving: Amst.198.3181-1856.41
Documentatie Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders (SKHV), w.o. collectie Hoedemaker/Smit/Suyk