Inloggen
VESTA - ID 14835


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1855-04-18 / 1881-09-23 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1855
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, oak, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Cornelis Smit, Alblasserdam, Zuid-Holland, Netherlands
Launch Date: 1855-03-29
Delivery Date: 1855-04-11
Technical Data

Gross Tonnage: 231.00 lasts
Gross Tonnage 2: 437.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 34.03 Meters Registered
Beam: 6.12 Meters Registered
Depth: 4.82 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1855
Datum agenda: 1855-04-18
Register nr: 18550348
Scheepsnaam: VESTA
Type: Bark
Lasten: 231
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Overzee & Co., van
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Vollenhove, J. van
Opmerkingen: een zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

vmvmvmvmvm

Date/Name Ship 1855-04-11 VESTA
Manager: Firma Van Overzee & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: partenrederij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1868-07-21 VESTA
Manager: Teunis Cornelis Schol, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Eigenaren, per 11 april 1855, van de VESTA:

firma Van Overzee & Co., Rotterdam (boekhouders en 24/80e part), Cornelis Smit, scheepsbouwer te Alblasserdam (16/80e part),
firma Gerard Duuring & Zoon, Rotterdam (10/80e part),
Abraham Cornelis Dulen, Rotterdam (10/80e part), Leonard Levien Jacobson, Rotterdam (5/80e part), Jan Boon, Rotterdam (5/80e part), Jan Kolff, Rotterdam (5/80e part), en Adrianus van Binsbergen, Rotterdam (5/80e part)

Eigenaren, per 21 juli 1868, van de VESTA:

Teunis Cornelis Schol Amsterdam (boekhouder en 4/5e part) en Cornelis Anes Bakker, koopvaardijkapitein te Amsterdam (1/5e part)

Ship Events Data

1868-04-07: Sold at auction
Advertentie: De makelaars F.N. Montauban van Swyndregt, W. van Dam H.Hzn, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swyndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swyndregt te Rotterdam zullen als last hebbende van hun meesters op dinsdag 7 april 1868, ’s middags om 12.30 uur, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1 No. 499 publiek verkopen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast barkschip VESTA, laatst gevoerd door kapt. A. van der Eyk, volgens meetbrief lang 34 el 4 duim, wijd 6 el 12 duim, hol 4 el 87 duim en alzo groot 451 tonnen, met alles deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans is liggende in de Westerhaven te Rotterdam.
Nog zal afzonderlijk worden verkocht een chronometer.
1870-02-14: Damaged
Gravesend, 15 februari. Een masteloos schip, welke men veronderstelt de VESTA, kapt. C.A. Bakker, te zijn, bestemd van Londen naar Batavia, passeerde hier in de avond van de 14e dezer, de rivier opwaarts gesleept door een stoomboot.
1870-07-30: Stranded
Soerabaija, 30 juli. Het schip VESTA, kapt. Bakker, van Batavia alhier aangekomen, heeft bij vertrek van Batavia aan de grond gezeten. Het moet gekield en nagezien worden.
1875-09-20: Sold at auction
Advertentie. G.J. Boelen, makelaar, zal op maandag 20 september 1875, des namiddags ten 3 ure, in het lokaal De Brakke Grond te Amsterdam, ten overstaan van de notaris J.D. Martens, in veiling brengen het Nederlands gekoperd barkschip VESTA, gevoerd door kapt. A. Zijlstra, volgens Nederlandse meetbrief lang 34.05 meter, wijd 6,25 meter, hoog 4,54 meter en alzo gemeten op 430 tonnen, thans liggende Oosterdok aan de dijk.
Nadere informatie bij bovengenoemde makelaar en bij de cargadoors De Vries & Co. te Amsterdam.
1878-10-09: Damaged
Hongkong, 9 oktober, De Nederlandse bark VESTA, kapt. Ruige, van Ilo Ilo alhier aangekomen met verlies van enige zeilen, heeft bij het vertrek van daar aan de grond gestoten.
1880-02-24: Condemned
Soerabaija, 8 maart. De Nederlandse bark VESTA, kapt. C.C. Ruige, in ballast van Passaroeang naar Saigon, is op Tony eiland aan de grond gekomen. Later zwaar lek afgebracht zijnde, is het schip 24 februari te Macassar aangekomen en zal denkelijk afgekeurd worden.
1880-03-09: Sold at auction
Makassar, 9 maart. Het afgekeurde Nederlandse barkschip VESTA, kapt. Ruige, eergisteren op publieke vendutie opgeveild, heeft opgebracht de som van NLG 5.000. Koper de heer Moraux. (opm: de vervallen Nederlandse zeebrief wordt op 1 oktober 1880 door de G.G. teruggezonden naar de minister van kolonien (besluit GG 011080 no.5)
1881-09-00: Final Fate: Stranded

Makassar, 23 september. Indien het ons medegedeelde waar is, dan moet de bark VESTA, gevoerd door Poeteray en toebehorende aan de firma Moraux & Co. alhier, bevracht met een lading houtwerken, op zijn reis van de Key-eilanden naar hier, op de hoogte van het eiland Boero gestrand en gezonken zijn. Van de bemanning moeten twee mans- en twee vrouws-personen op een der aldaar gelegen bewoonde eilandjes zich ophouden.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Jacob van Vollenhoven was met vlagnummer R259 in de periode 1849 t/m 1855 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein Jb. van Vollenhoven met vlagnummer R259 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*   1849, 1851      van de brik “Karel August”       135 last                   varend voor van Overzee & Co te Rotterdam

*   1855                 van de bark “Vesta”                   228 last                   varend voor van Overzee & Co te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt J. van Vollenhoven als gezagvoerder gedurende:

*   1850 t/m 1852 van de brik “Karel August”, gebouwd in 1849, 257 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam;

*   1853 t/m 1855 van de bark “Julie” gebouwd in 1853 te Alblasserdam, 417 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam;

*   1856 van de bark “Vesta”, gebouwd in 1855 te Alblasserdam, 437 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1855
Kapitein: Vollenhoven, Jacob van
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geerd Franzen Rijken werd geboren op 11 maart 1814 te Larrelt bij Emden als zoon van Pieter Frerichs Rijken en Sophia Sasse

Hij trouwde op 02 april 1855 te Veendam met Geesjen Hazewinkel, geboren te Veendam als dochter van Jacob Hindriks Hazewinkel en Annechien Lukas Hazewinkel.

www.allegroningers.nl

 

Hij werd op 24 april 1846 met nr. 283 lid van de vrijmetselaarsloge “La Flamboyante” te Dordrecht064.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

G.F. Rijken was van 1843 t/m 1855 met vlagnummer R159 lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1855 van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in 1855 voor het lidmaatschap heeft bedankt058.

 

G.F.Rijken was in 1850 en 1855 afwisselend commissaris van de Maatschappij058.

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein G.F.Rijken met vlagnummer R159 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*   1849, 1851        bark “Gouv. Generaal Rochussen” 377 last     varend voor van Overzee & Co te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt kapitein G.F.Rijken als gezagvoerder gedurende:

*   1844 van de bark “Zorgvliet”, gebouwd in 1843 te Alblasserdam, 278 ton o.m., varend voor C.Smit te Alblasserdam

*   1849 t/m 1852 op de bark “Gouverneur Generaal Rochussen”, gebouwd in 1848 te Elshout, 715 ton o.m., varend voor J.van Vollenhoven te Rotterdam;

*   1853 t/m 1855 op hetzelfde schip, maar nu varend voor van Overzee & Co te Rotterdam;

*   1856 t/m 1857 op de bark “Maarten van Rossum”, gebouwd in 1855 te Alblasserdam, 723 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Op 15 februari 1859 maakte G.F.Rijken hij als gezagvoerder op de bark “Gouverneur Generaal Rochussen” bij zijn thuisreis vanuit Java de schipbreuk van zijn schip mee voor de kust van Goeree.064

 

Foto (nr.34) van kapitein G.F.Rijken beschikbaar047.

 

 

Datum vanaf: 1856
Kapitein: Rijken, Geert(Gerhard) Franse

Familiegegevens en opleiding

In het Bevolkingsregister 1851-53 (-64) van Amsterdam staat Johannes Pieters Gerrebrands, geboren op 18 juni 1825 te Amsterdam, gehuwd, Nederd.Hervormd, vanaf 1863 wonend op de Lauriergracht.

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt J.P.C.Gerrebrands als gezagvoerder gedurende:

*    1856 t/m 1857 van de brik “Karel August”, gebouwd in 1849, 257 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam;

*    1858 t/m 1863 van de bark “Vesta”, gebouwd in 1855 te Alblasserdam, 437 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam;

*    1864 t/m 1867 van de bark “Maarten van Rossem”, geboud in 1855 te Alblasserdam, 723 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

J.P.C.Gerrebrands vertrok per 25 september 1865 van Hellevoetsluis met de “Maarten van Rossem” en 1 landmachtsoldaat. Hij kwam te Batavia aan op 12 januari 1866 na een reis van 109 dagen.

Op 29 november 1866 vertrok hij van Brouwershaven met de “Maarten van Rossem” en 1 landmachtsoldaat. Hij arriveerde te Batavia op 09 april 1867 na een reis van 131 dagen065.

 

 

 

Datum vanaf: 1857
Kapitein: Gerrebrands, Johan Pieters C.

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt A. van Eijk als gezagvoerder gedurende:

*    1864 t/m 1868 van de bark “Vesta”, gebouwd in 1855 te Alblasserdam, 437 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam.

Zie ook bij A. van der Eijk

 

Overige bijzonderheden

Zierikzeesche Courant dd 17 februari 1864

Op 14 februari 1864 ie te Brouwershaven binnengekomen de “Vesta” onder kapitein A. van der Eijk, komend van Batavia naar Rotterdam.

Zierikzeesche Courant 26 maart 1864

Op 23 maart 1864 is te Brouwershaven binnengekomen  de “Vesta”, kapitein A. van der Eijk, komend van Rotterdam en met bestemming New York

 

 

Datum vanaf: 1863
Kapitein: EIJK, A. van

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt C.A.Bakker als gezagvoerder gedurende:

*    1869 t/m 1871 van de bark “Vesta”, gebouwd in 1855 te Alblasserdam, 437 ton o.m., varend voor T.C.Schol te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1868
Kapitein: Bakker, C.A.

Familiegegevens en opleiding

Geen adaequate gegevens in Groningen

 

 

De schepen van de kapitein

B.H.Schreuder was van 1874-1878 kapitein op de houten bark “Erasmus”( ex Noord Brabant, ex-Armada), gebouwd te Kennebunkport, Maine, USA, 2298 ton, varend voor van Zeijlen & Decker te Rotterdam025 en 052.

 

Bouma025 vermeldt B.H.Schreuder als gezagvoerder gedurende:

  • * 1872 t/m 1874 van de bark “Vesta”, gebouwd in 1855 te Alblasserdam, 437 ton o.m., varend voor T.C.Schol te Amsterdam;
  • * 1874 van de bark “Johanna en Willem” ex Petronella Catharina, gebouwd in 1856 te Zwolle, 442 ton o.m., varend voor T.C.Scholl te Amsterdam;
  • * 1875 t/m 1878 van het 3/mschip “Erasmus” ex Noord Brabant, ex Armada, gebouwd in 1859 te Kennebunk, 2298 ton o.m., varend voor van Zeylen & Decker te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

De bark “Vesta” onder kapitein B.H.Schreuder vertrok in 1872 vanuit Hongkong en voer via de Pacific naar San Francisco, waar het schip werd gemeld op 0 augustus 1872. Op 26 september vertrok het van daar naar Quenstown/Cobh in Ierland, dus via Kaap Hoorn, waar het op 14 februari 1873 aankwam.121

 

In het Commissie verslag van de “Enquete omtrent den Toestand van de Nederlandsche Koopvaardijvloot 1874-1875” staat een verslag van het interview dd 04 augustus 1874 met Dirk Cornelis Rietbergen, waarin de bouwwijze van Nederlandse klippers zoals de Noachs wordt vergeleken met Amerikaanse theeclippers. Onze schepen worden beter geacht dan de Amerikaanse “die toch ook goed gebouwd zijn. Deze doen in den regel langere reizen dan de onze. Zoo is het met de Noordbrabant, op het oogenblik het grootste schip van onze vloot, dat een Amerikaansch schip is hetwelk men hier gekocht heeft en dat nu te Liverpool ligt. De reederij zal het verkoopen, ofschoon het goed gebouwd is; maar het is een onhandelbaar schip in zee; het loopt sleccht en stuurt slecht….

 

 

Datum vanaf: 1871
Kapitein: Schreuder, B.H.

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 en van Sluijs013 vermelden A.Dahlmeijer als kapitein gedurende:

*   1872 t/m 1875 op de bark “Henriette & Christina” ex Edouard & Marie, gebouwd in 1851 te Rotterdam, 489 ton o.m., varend voor S.J.Engelenberg te Amsterdam. Het schip werd in 1875 uit de hand verkocht voor ƒ 1700,- aan P.Meeter te Amsterdam;

*   1876 van de bark “Vesta”, gebouwd in 1855 te Alblasserdam, 437 ton o.m., varend voor T.C.Schol te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1876
Kapitein: Dahlmeijer Jr, A.

 

Familiegegevens en opleiding

Cornelis Cornelisz Ruige werd geboren te Terschelling op 21 juni 1821. Bij de deelname aan het Weldadig Zeemans Fonds per 20 juni 1854 was hij ongehuwd, maar hij trouwde later met Jetske Gerrits Mulder, geboren te Capelle aan de IJssel op 03 oktober 1832. Toegevoegd is: “den 11 April 1856 Voor de Voortde deelne bedankt”003.

 

Cornelis Cornelisz Ruige werd geboren op 27 juni 1821 te Terschelling als zoon van Cornelis Iemkes Ruige en Klaaske Cornelis Cupido.

Hij huwde voor de eerste maal op 30 december 1846 met Geertje Zorgdrager, geboren te Terschelling op 01 juli 1825 als dochter van Cornelis Cornelis Zorgdrager (landbouwer) en Antje Jacobs Wagenaar en overleden te Lies (Terschelling) op 27 december 1847.

Na haar overlijden huwde Cornelis Ruige voor de tweede maal op 11 april 1856 te Alblasserdam met Jetske Mulder, geboren op 03 oktober 1833 te Terschelling als dochter van Gerrit Jans Mulder (zeeman) en Trijntje Wigles Swart en aldaar overleden op 03 oktober 1914.

Cornelis overleed op 18 maart 1884 te Bridgetown op Barbados in een particulier ziekenhuisje en werd aldaar begraven op 19 maart 1884

 

Cornelis Cornelisz. Ruijg, koopvaardijkapitein, geboren te Terschelling rond 1822, wonende aldaar, zoon van Cornelis Jemkes Euijg en Klaaske Cornelis Cupido062.

 

                            

 

 

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

C.C.Ruige werd met vlagnummer 866 per 10 februari 1852 effectief lid van Zeemanshoop op voordracht van kapitein G.E.Swart. Zijn schip ten tijde van de inschrijving was de "Maria". Toegevoegd is "bedankt".002. Ten tijde van de inschrijving was Ruige 30 jaar002a.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 03/10 februari 1852 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Cornelis Cornelis Ruige, oud 30 jaar, voerend de schonerkof “Maria”, wonend te Terschelling, op voordracht van kapitein kapitein G.E.Swart.023.

 

C.C.Ruige was effectief lid van Zeemanshoop in de periode 1852 t/m (minstens) 1871 (wellicht 1884) met de vlagnummers 866 (1852 t/m 1854) en 472 (1854 t/m minstens 1871)

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

Vermelding in de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart001:

vlagnummer                 jaren         type                 scheepsnaam                                       naam reder/boekhouder

       866                     1852-1853    sch.kof           Maria                                                    geen opgave

       472                     1854-1856    bark                Stad Leyden                                        Craandijk & Dercksen

                                     1857-1866    fregat              Hollandia                                             idem

                                     1867-1871    geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt C.C.Ruige als gezagvoerder gedurende:

*  1852 t/m 1854 van de bark/galjoot “Maria”, gebouwd in 1837 te Amsterdam, 140 ton o.m., varend voor P.H.Kraandijk Jr te Amsterdam;

*  1855 t/m 1857 van het 3/mschip “Stad Leyden”, gebouwd in 1854 te Monnikendam door scheepsbouwmeester P.Kater, 436 ton o.m., varend voor Craandijk & Dercksen te Amsterdam;

*  1859 t/m 1867 van het fregat “Hollandia”, gebouwd in 1858 te Monnikendam, 567 ton o.m., varend voor Craandijk & Dercksen te Amsterdam;

*  1877 t/m 1880 van de bark “Vesta”, gebouwd in 1855 te Alblasserdam, 437 ton o.m., varend voor Craandijk & Derckesen te Amsterdam. Het schip werd in 1880 te Macassar afgekeurd en verkocht;

*  1881 t/m 1884 van de bark “Clara” ex Springbok, gebouwd in 1862 te Sunderland, 293 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Terschelling. Het schip voer in 1885 voor J.J.v/d Berg te ’s Gravenhage en was herdoopt in “Cornelis”.

 

Vermelding van vertrek en aankomst te Amsterdam093

Naam kapitein                             Naam schip                          vertrek                                              aankomst

C.Ruige                                         Hollandia                             29 juni 1860                                    12 mei 1862

                                                       Hollandia                             29 oktoberr 1862                            niet vermeld

                                                       Hollandia                             08 december 1864                          29 maart 1867

 

Cornelis Cornelisz Ruige was kapitein op de volgende schepen:

"1853-1854 op de schoenerkof "Maria" gebouwd in 1837, 140 ton, reders Craandijk & Dercksen te Amsterdam. Het bevel over dit kofschip nam hij in 1853 over van kaptein C.C.Rotgans, eveneens Terschellinger van geboorte. De "Maria" is in 1856 op reis van Amsterdam naar Dantzig op de Noordzee vergaan. Het volk werd gered (Kapitein was H.Meyer).

1854-1857       op de "Stad Leyden", een fregat, groot 230 last (436 ton), gebouwd in 1854 op de werf J.de Kater (of J.J. Kater Pz) te Monnikendam, reders Craandijk & Dercksen te Amsterdam. Kapitein Ruige haalde dit schip nieuw van de werf. ...

1858-1867       op de "Hollandia", een driemast clipperfregat van 459 ton, waarvan in 1857 de kiel werd gelegd op de werf van J.de Kater te Monnikendam. Ook dit schip was van de reders Craandijk & Dercksen te Amsterdam. In 1876 werd de "Hollandia" na averij aan de Kaap afgekeurd en verkocht.

1877-1880       Op de "Vesta", een bark, groot 231 last (437 ton), gebouwd in 1855 te Alblasserdam door de werf van C.Smit. In 1876 werd deze bark door de Amsterdamse reders Craandijk & Dercksen aangekocht van de reder T.Schol, eveneens te Amsterdam. De "Vesta" werd in 1880 te Maccassar afgekeurd ...(zie ook bij C.A.Bakker).

1881-1884       op de "Clara", ex "Springbok", een bark van 293 ton, gebouwd in 1862 en door kapitein Ruige in 1880 te Liverpool aangekocht. In 1885 ... verkocht aan de reder J.J.van der Berg en hernoemd "Cornelis". (Kapitein Poldervaart.) ..10-p.60/64

 

Overige bijzonderheden

Nadat kapitein Ruige in 1867 het bevel over de "Hollandia" aan zijn opvolger, kapitein G.G.J.Westerveld, had overgedragen, vestigde hij zich op zijn geboorte-eiland Terschelling. Voordien was hij tijdelijk woonachtig geweest in Alblasserdam. Deze verplaatsing naar het eiland was kennelijk als blijvend bedoeld, maar het lot zou anders beslissen. In de periode, dat hij op Terschelling woonde, bekleedde kapitein Ruige verschillende openbare functies, waarvan zijn lidmaatschap van de gemeenteraad de belangrijkste was. Als raadslid ijverde hij sterk voor verbetering van het zeevaartkundig onderwijs en daarmee in verband staande voor de bouw van een zeevaartschool. In de raadsvergadering van 19 november 1871 vraagt Ruige om, in navolging van het buureiland Vlieland, ook op Terschelling zo spoedig mogelijk te zorgen voor een dergelijk instituut. Reeds in 1872 wordt er een commissie gevormd, die tot taak heeft de mogelijkheden om tot de bouw van een zeevaartschool te komen, nader uit te werken. Klaarblijkelijk loopt alles vrij vlot, want op 1 januari 1875 wordt de school geopend, waaraan Ruige ook enige tijd leraar zal zijn. In dat jaar zien we de heer Ruige nog benoemd als lid van de schoolcommissie. een toeziend orgaan van het zeevaartkundig onderwijs. Van 1869-1876 was kapitein Ruige lid van de plaatselijke commissie van het reddingswezen. Als kapitein Ruige in deze periode, door lenen aan een onbetrouwbare vriend, veel van zijn spaarpenningen verliest, is hij genoodzaakt in 1877 weer bij zijn vroegere rederij, de reders Craandijk & Dercksen te Amsterdam, te monsteren. Hij krjgt dan het bevel over de bark "Vesta" en voert dit schip tot 1880. In dat jaar koopt hij in Liverpool de bark "Springbok" en noemt het schip "Clara", naar zijn oudste dochter. De "Clara" krijgt Terschelling als thuishaven. Als kapitein-reder maakt hij met de "Clara" reizen naar Spanje, Afrika, Zuid-Amerika en Ned.West-Indië. In het begin van het jaar 1884 vertrekt kapitein Ruige van Amsterdam voor een reis naar Suriname. Zijn veertienjarige dochter smeekt hem dan de reis te mogen meevaren, wetende dat haar vader ziek is. Haar moeder geeft haar geen toestemming. In de "West" verergert de ziekte van kapitein Ruige en hij is genoodzaakt op Barbados zijn schip te verlaten. In Bridgetown wordt hij in een particulier ziekenhuisje opgenomen en verpleegd. Het mag niet baten. Op 18 maart 1884 sterft kapitein Ruige en de daaropvolgende dag wordt hij te Bridgetown begraven. Zij schip, de "Clara", wordt in december 1885 door zijn eerste stuurman thuisgevaren en ... verkocht aan de reder J.J.van der Berg, die het schip herdoopt in "Cornelis". In 1893 wordt het schip ... te Monster gesloopt010-p.60/64.

Het artikel in “Terschelling buitengaats” van Dekker & Rogge, 1972, bevat een foto van Cornelis Cornelisz Ruige.

(zie ook: "Het zeevaartkundig onderwijs op Terschelling" door P.van Leunen in Cornelis Douwe nr.17 juni/juli 1966 pp.328-337.

     Van 1859-1871 had Terschelling één rederij nl. W.W.Rotgans en J.G.Rotgans. Van 1872-1881 was Terschelling "rederloos", maar van 1881-1884 zien we kapitein C.C.Ruige als reder met zijn schip, de bark "Clara", ex "Springbok", 293 ton, gebouwd in 1862, aangekocht in Liverpool010-p.14.

 

 

Datum vanaf: 1877
Kapitein: Ruige, Cornelis Cornelisz

Afbeeldingen


Omschrijving: VESTA, kapitein C.A. Bakker. Onderschrift schilderij : Het Barkschip Vesta Kapitein C.A. Bakker liggende ter Reede Hongkong
Collectie: Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname
Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.313
DVD VIII – 723, 725
BIJLBRIEF
Naam schip VESTA

plaats en datum acte Alblasserdam, 11 april 1855

type schip bark, gekoperd en kopervast

bouwwerf/verkoper Cornelis Smit, scheepsbouwmeester te Alblasserdam

gevoerd door kapt. Jacob van Vollenhoven

eigenaar/aankoper firma Van Overzee & Co., Rotterdam (boekhouders en 24/80e part), Cornelis Smit, scheepsbouwer te Alblasserdam (16/80e part),
firma Gerard Duuring & Zoon, Rotterdam (10/80e part),
Abraham Cornelis Dulen, Rotterdam (10/80e part), Leonard Levien Jacobson, Rotterdam (5/80e part), Jan Boon, Rotterdam (5/80e part), Jan Kolff, Rotterdam (5/80e part), en Adrianus van Binsbergen, Rotterdam (5/80e part)

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 231 lasten of 437 tonnen
(meetbrief Dordrecht, 20 februari 1855)

tuigage / aantal dekken 2 dekken

afmetingen lang 34,04 m., breed 6,12 m., hol 4,72 m.

kiellegging

tewaterlating 29 maart 1855

plaats / datum registratie Rotterdam, 13 april 1855

nummer van registratie deel 43, folio 143, verso, vak 8

notaris

prijs

bijzonderheden


researcher/datum research: ML / 210408

Naam VESTA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1855
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3175-1868.24

DVD XI – 9127-9129
CEDULE

Naam schip VESTA

plaats en datum acte: eigendomsverklaring, Amsterdam, 21 juli 1868

type schip bark

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Teunis Cornelis Schol Amsterdam (boekhouder en 4/5e part) en Cornelis Anes Bakker, koopvaardijkapitein te Amsterdam (1/5e part)

te voeren door kapt. Cornelis Anes Bakker

grootte in tonnen 223 lasten of 430 tonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating schip is gebouwd te

plaats / datum registratie Amsterdam, 21 juli 1868

nummer van registratie deel 84, folio 177, recto, vak 1.

notaris

prijs NLG.

Bijzonderheden: De laatste koopbrief werd getoond en het reçu van inlevering laatste zeebrief, verleend 17 mei 1866, no.345.


researcher/datum research: ML / 120909

Naam VESTA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1868
Toegang 198
Inventaris 3175

Bronnen

Jaar: 0000
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: Rott.3.03.17.01.3675-1855-313
Documentatie Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders (SKHV), w.o. collectie Hoedemaker/Smit/Suyk