Inloggen
DRIE GEBROEDERS - ID 13638


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1844-08-20 / 1856-03-00 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist

Identification Data

Bouwjaar: 1844
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Fop Smit, Kinderdijk, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1843-03-10
Launch Date: 1844-07-31
Delivery Date: 1844-08-12
Technical Data

Net Tonnage 2: 213.00 lasts
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1844
Datum agenda: 1844-08-20
Register nr: 18440441
Scheepsnaam: DRIE GEBROEDERS
Type: Bark
Lasten: 213
Gebouwd in provincie: Zuid Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Ruys en Zn. , Willem
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Bauditz, F.C.
Opmerkingen: eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 0000-00-00 DRIE GEBROEDERS
Manager: Willem Ruys Jan Daniëlszn, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

eigenaren van de DRIE GEBROEDERS IN 1844:
Fop Smit van Nieuw Lekkerland: 15/32e part
Jan Smit (4/32e part)
Wm. Ruys J.Dzn., Rotterdam (boekhouder en 2/32e part)
Mr. C.W. van Voorst van Beest, Utrecht (4/32e part)
Mej. M.A. Liotard, Amsterdam (2/32e part)
I.G. ten Boven, Nijmegen (1/32e part)
E. Pijnappel van Voorthuizen, Nijmegen (1/32e part)
I.I. Kam, Oud Alblas (1/32e part)
C.F. Kraepelien, Zeist (1/32e part)
Hendrik Veder, Rotterdam (1/32e part)
(het totale kapitaal bedroeg NLG 90.000,-)

Op 2 maart 1846 verkocht Fop Smit van Nieuw Lekkerland 2/32e part aan Johannes Ruys J.Dzn. te Amsterdam.

 

Ship Events Data

1844-07-30: Building History
DC 030844. Dordrecht, 2 augustus. Op 30 juli ll. is van de werf van de heer Fop Smit, aan het Slikkerveer, te water gelaten, het barkschip DRIE GEBROEDERS, groot circa 300 lasten, gebouwd voor rekening ener rederij, onder de directie van de heer Wm. Ruys, J.D. Zn., te Rotterdam, en zullende gevoerd worden door kapt. F.C. Bauditz.
1849-11-19: Damaged
AH 080250. Rotterdam, 6 februari. Volgens brief van kapt. Swart, voerende het schip DRIE GEBROEDERS, in dato San Francisco 18 november, lag hij als toen gereed om de volgende dag via de Sandwich eilanden naar China te vertrekken.
NRC 050450. Rotterdam, 4 april. Volgens brief van kapt. K.J. Swart, voerende het schip DRIE GEBROEDERS, van San Francisco via de Sandwich eilanden (opm: Éfaté, Vanuatu) naar China, in dato Uwahoe de 22e december 1849, was hij aldaar na een reis van 24 dagen behouden gearriveerd. Twee dagen na zijn arrivement had er echter een hevige orkaan gewoed, waardoor het schip voor twee ankers werd weggeslagen en aan de grond dreef, waarvan het echter gelukt is het schip acht dagen later zonder belangrijke schade weder af te brengen, hetgeen vervolgens aan de werf is gehaald om te worden nagezien.
NRC 220550. Rotterdam, 21 mei. Volgens brief uit Hongkong van de 28e maart j.l. van kapt. K.J. Swart, voerende het barkschip DRIE GEBROEDERS, was hij aldaar in goede staat op de 17e dier maand na een reis van 32 dagen van de Sandwich-eilanden (Éfaté, Vanuatu) gearriveerd.
1850-05-19: Damaged
NRC 230750. Rotterdam, 22 juli. Volgens brief van kapt. K.J. Swart, voerende het barkschip DRIE GEBROEDERS, uit Singapore in dato 2 juni j.l., was hij, na de 1e mei van daar naar Batavia te zijn vertrokken, op de 19e daaraanvolgende in Straat Gaspar op een blinde klip gezeild, waarvan het schip wel spoedig weder af kwam, doch zwaar lek was, zodat hij door onophoudelijk pompen en andere aangewende middelen het schip moest trachten boven water te houden, waarop de kapitein zich verplicht vond naar Singapore terug te keren, alwaar hij de 29e mei retourneerde en hoopte binnen 5 à 6 weken weder gereed te wezen tot vertrek.
1850-10-01: Voyages
NRC 221150. Rotterdam, 21 november. Volgens brief van kapt. Swart, voerende het schip DRIE GEBROEDERS, d.d. Batavia 26 september, dacht hij de 1e oktober gereed te zijn om naar Rotterdam te vertrekken
1854-06-00: Collision
NRC 300654. Londen, 27 juni. Een op heden alhier ontvangen bericht, gedagtekend Eastbourne, 26 juni, meldt het volgende. Heden bevindt zich op de hoogte van deze plaats het te Rotterdam te huis behorende barkschip DRIE GEBROEDERS, kapt. L.J. Wilhelmie, van Londen naar Sydney bestemd. Volgens rapport van de kapitein is het schip zondag nacht (opm: van 25 op 26 juni) aangezeild door de Spaanse schoener CATALINA, van Havana naar Hamburg bestemd en had hij ten gevolge daarvan de fokkera, kluiver- en buitenkluiverboom verloren en schade aan de boeg bekomen. Het schip was dicht gebleven en niemand der equipage had enig letsel bekomen. Kapt. Wilhelmie was voornemens om te Cowes binnen te lopen, ten einde aldaar de schade te herstellen. De Spaanse schoener heeft de boegspriet en zeilen verloren, en belangrijke schade aan de boeg bekomen.
1856-03-00: Final Fate: Stranded

NRC 100356. Ramsgate, 6 maart. Het Nederlandse barkschip DRIE GEBROEDERS, kapt. Hoefman, van Rotterdam naar Hongkong bestemd, is hedennacht ten 1 uur op de Goodwin Sands aan de grond gekomen. De equipage is gered. Zo ver men van de wal zien kan, moet het schip hoog en droog zitten. Een aantal boten zijn in de nabijheid en zullen hoogstwaarschijnlijk met het kerend tij een gedeelte van de lading hier brengen.
NRC 110356. Ramsgate, 7 maart. Het Nederlandse schip DRIE GEBROEDERS zit nog steeds in dezelfde positie. De masten zijn over boord. Gedurende de gehele dag heeft men alhier zeilen, tuig en verdere goederen van het wrak aangebracht en men mag veronderstellen, dat bij het thans heersende schone weder heden nacht nog een groot gedeelte zal geborgen worden.
NRC 130356. Ramsgate, 9 maart. Heden zijn alhier 321 bladen koper en enige spieren aangebracht van het op de Goodwin Sands gestrande Nederlandse schip DRIE GEBROEDERS, kapt. Hoefman, van Rotterdam naar Hongkong bestemd.
NRC 140356. Ramsgate,10 maart. Heden zijn alhier nog ex DRIE GEBROEDERS aangebracht enige vaten sterke dranken, bier op kruiken en mineraalwater. Het schip is bereids zo zwaar in het zand gewoeld, dat de lading kolen, 300 ton, onder water staat.
NRC 180356. Sandgate, 14 maart. Enige wrakstukken van het op de Goodwin Sands gestrande Nederlandse barkschip DRIE GEBROEDERS zijn alhier aan strand gedreven.

Afbeeldingen


Omschrijving: DRIE GEBROEDERS, aquarel gemaakt in 1851
Gemaakt door: Spin, Jacob
Onderwerp: Zeeopname

Omschrijving: DRIE GEBROEDERS
Onderwerp: Zeeopname
Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.97
DVD VIII – 208, 209
BIJLBRIEF
Naam schip DRIE GEBROEDERS

plaats en datum acte bijlbrief, Kinderdijk, 8 augustus 1844

type schip bark

bouwwerf/verkoper Fop Smit, scheepmakersbaas aan de Kinderdijk, gemeente Nieuw Lekkerland, heeft gebouwd op zijn scheepsmakerij te Ridderkerk

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Willem Ruys J.Dzn, Rotterdam als boekhouder

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 213 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging 10 maart 1843

tewaterlating 31 juli 1844

plaats / datum registratie Rotterdam, 12 augustus 1844

nummer van registratie deel deel 32, folio 79, verso, case 6

notaris burgemeester van de gemeente Ridderkerk

prijs

Bijzonderheden: in de acte worden geen eigenaren en/of boekhouder genoemd. Echter Willem Ruys J.Dzn. te Rotterdam was de boekhouder.


researcher/datum research: ML / 140108

Naam DRIE GEBROEDERS
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1844
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen


Jaar: 1844
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: Rott.3.03.17.01.3675-97
Documentatie Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders (SKHV), w.o. collectie Hoedemaker/Smit/Suyk
Documentatie Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders (SKHV), w.o. collectie Hoedemaker/Smit/Suyk