Inloggen
WELBEDAGT - ID 11507


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1814-05-20 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 18??
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Hoeker
Masten: Two masts
Material Hull: Wood
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Maassluis, Zuid-Holland, Netherlands (Pre November 1813)
Technical Data

Gross Tonnage: 113.00 lasts
 
Length 1: 28.10 Meters Registered
Beam: 7.14 Meters Registered
Depth: 3.80 Meters Registered
Configuration Changes

Datum 04-07-1823
Type: Additional Ship Data
Omschrijving: In de verkoopakte AMS 5074.1414.1823.17 wordt het schip de THALIA, een hoeker-brikschip genoemd, met twee masten en twee dekken. En grootte in tonnen: 113 lasten.
In de verkoopakte AMS 5074.1419.1826.13 wordt het schip de THALIA, echter weer omschreven als een hoeker.

Datum 12-12-1827
Type: Additional Ship Data
Omschrijving: In verkoopakte AMS 5074.1419.1827.34 heeft het schip de HELENA EN MARIA 3 masten. De afmetingen zijn gewijzigd in: lengte 26,50 m, breedte 5,41 m en diepte 3,37 m.

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1814
Datum agenda: 1814-05-20
Register nr: 18140711
Scheepsnaam: WELBEDAGT
Type: Hoeker
Lasten: 113
Gebouwd in plaats: Maassluis
Gebouwd in provincie: Zuid-Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Schelvisvanger, Lambregt
Plaats: Maassluis
Kapitein op moment van verzoek: Scheepen, Gerrit
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1814-05-20 WELBEDAGT
Manager: Lambrecht Schelvisvanger, Maassluis, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Maassluis, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Maassluis / Netherlands

Date/Name Ship 18??-05-20 MAASSLUIS WELVAREN
Manager:
Eigenaar:
Shareholder:
Homeport / Flag: Onbekend / Onbekend

Date/Name Ship 1823-07-04 THALIA
Manager: Coenraad Brandligt, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Coenraad Brandligt, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1825-09-03 THALIA
Manager: Firma Voûte & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Voûte & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Additional info: Prijs: NLG 15.000,-

Date/Name Ship 1827-12-12 HELENA EN MARIA
Manager: Bartolomeus Karstens, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Additional info: Prijs: NLG 10.000,-

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Eigenaren van de hoeker de HELENA EN MARIA sinds 12 december 1827:
Bartolomeus Karstens, Amsterdam, schipper, 5/8e part
Firma Gieseke & Co., Amsterdam, 2/8e part
Hendrik Fredrik Gieseke, Amsterdam, koopman, 1/8e part

Ship Events Data


Gezagvoerders

Datum vanaf: 1814
Kapitein: Scheepen, Gerrit
Overige informatie: 1814-05-20

Datum vanaf: 1823
Kapitein: Brandligt, Coenraad
Overige informatie: 1823-07-09

Datum vanaf: 1826
Kapitein: Bakker, A.
Overige informatie: 1826-03-25

Datum vanaf: 1826
Kapitein: Schröder, J.H.D.
Overige informatie: 1826-11-17

Datum vanaf: 1827
Kapitein: Karstens, Bartolomeus
Overige informatie: 1827-12-20

Monsterrollen

Opgemaakt Amsterdam
Datum: 1816-05-25
Scheepsnaam voorvoegsel:
Scheepsnaam: WELBEDACHT
Schipper: Scheepen, Gerrit
Scheepstype: barkentijn
Grootte:

Bekijk alle monsterrollen Bekijk alle monsterrollen
Algemene informatie

1823

AC 180223
Advertentie. R. Hoijman, T. van Olivier, J.E. Lublink, F. der Kinderen, J. Boelen, H.F. Rietveld en G.W. Sesink Clee, makelaars, zullen op maandag den 24 februari 1823, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in het voormalig Nieuwezijds Heeren Logement op de Haarlemmerdijk verkopen: een extra ordinair welbezeild Nederlands gebouwd Barkentijnschip, genaamd WELBEDACHT, gevoerd geweest door kapt. G. Scheepen, lang 28 ellen 10 duimen, wijd 7 ellen 14 duimen, hol 3 ellen 80 duimen, alles Nederlandse maat. (Zijnde Amsterdamse maat lang 99 voeten, wijd 25¼ voeten, hol 13 voeten 4 duimen). Breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars.

1825

Op 15 september 1825 wordt de zeebrief voor de hoeker de THALIA, kapt. C. Brandligt, retour gezonden door de Ontvanger te Amsterdam. Het schip is verkocht.

1828

Op 7 oktober 1828 wordt de zeebrief voor de hoeker de HELENA EN MARIA, kapt. B. Karstens, door de consul te Falmouth retour gezonden via de Gouverneur van Noord-Holland. Het schip is na averij te Falmouth verkocht.

RC 240128
Amsterdam, 22 januari. Het schip HELENA EN MARIA, kapt. B. Kerstens (opm: kapt. B. Karstens), van Amsterdam naar Rio-Janeiro, is de 15e dezer op de hoogte van de Manackle Rots (opm: Manacles Rocks: verraderlijke rotsen nabij Falmouth; psn 50 03 N 05 03 W) geheel masteloos ontmoet en nog dien dag te Falmouth binnengesleept door de paketboot PLOVEN, van de Leward-Eilanden (opm: Leeward Islands; Benedenwindse Eilanden; de pas aangekochte driemast hoeker onder kapt. Bartolomeus Karstens werd te Falmouth verkocht en de zeebrief in oktober geretourneerd).

(opm: De op 12 december 1827 door kapt. Bartolomeus Karstens, 5/8e aandeel, plus 2 partners voor in totaal 10.000 gulden aangekochte driemast hoeker, bouwjaar waarschijnlijk 1789, werd op 14 juli in Falmouth in veiling gebracht maar niet verkocht. Daarop probeerde kapt. Karstens de hoeker voor scheeps rekening te herstellen. De passagiers hadden echter geen vertrouwen meer in het schip. Engelse inspecteurs werden erbij gehaald die het schip alsnog afkeurden. De zeebrief werd ingevolgde de voorschriften daarop in oktober naar Den Haag geretourneerd. De ‘lading’ had bestaan uit circa 370 uit de Pfalz afkomstige emigranten bestemd voor Brazilië; zie ook AH 051128).

AH 051128

De Times van 26 jl. bevat het volgende:

Duitse volksverhuizers naar Brazilië. In de herfst van 1827 zag men een aantal Duitse huisgezinnen, gezamenlijk ongeveer tot 370 zielen uitmakende, hun klein eigendom in geld verwisselen, met oogmerk om naar Brazilië te verhuizen. Te dien einde kwamen zij naar Holland, alwaar zij met kapt. Karstens, voerende de HELENA EN MARIA, een overeenkomst troffen, om hen derwaarts te vervoeren aan wien zij, alvorens zich in te schepen, het grootste deel van de vracht betaalden.

Dienvolgens zeilden zij van Amsterdam uit, doch, in het Kanaal gekomen, troffen zij zeer slecht weer, waardoor hun schip masteloos en een volslagen wrak werd; zelfs in zodanig slechte staat, dat allen zich niets anders voorstelden, dan met ieder eerstkomend ogenblik met man en muis om te komen. Terwijl zij zich in deze rampvolle toestand bevonden, zeilde gelukkig een Brits schip in hun gezicht op, ijlde hen ter hulp en boegseerde hun wrak tot in de naastbijgelegene haven, die Falmouth was. Dit geschiedde in januari 1828 (opm: zie RC 240128). Falmouth’s bewoners ontvingen de ongelukkige lijders met het liefdadigst mededogen en met de krachtsdadigste vriendschapsbetoning. Onmiddellijk voorzagen zij in hun behoeften en door deze immer voortgezette bijstand hebben de ellendigen tot op deze dag blijven bestaan. 

(opm: op 24 juni stond [in een onbekende krant] de volgende advertentie [vertaald]

Te koop door middel van veiling op maandag 14 juli a.s., 11 uur ’s ochtend, in het Pearce’s Hotel in Falmouth, de bark HELEN EN MARIA, Nederlands gebouwd, gekoperd, draagvermogen volgens register 113 Nederlandse lasten. Liggende ter hoogte van scheepswerf Shipwright, Klein Falmouth. Voor inspectie van het schip en de inventaris vervoege men zich bij kapitein Bartholomew Karstens, aan boord, of bij Banfield and Lake.)

 

De HELENA EN MARIA werd hersteld en was voornemens deszelfs tocht met de volksverhuizers te vervolgen, maar deze hoorden zeggen dat dit schip niet meer in staat was, om de reis te doen en weigerden daarom met hetzelve te vertrekken. Dientengevolge werd aan de Lord Groot-Admiraal het verzoek gedaan het schip op hoog gezag te doen keuren. Dit geschiedde en de HELENA EN MARIA werd onbekwaam om zee te bouwen verklaard; daar het nu buiten het vermogen van kapt. Karstens was, om een ander schip te bezorgen tot het voortzetten der reis voor welke hij had gecontracteerd en voor welke hij inderdaad het grootste bedrag der passagegelden ontvangen had; zo geraakten de volksverhuizende lieden weldra van alles ontbloot en vonden hun onderhoud nu alleen in de welwillendheid der inwoners van Falmouth.
(opm: de Engelse regering stelde tenslotte het fregat JAMES LAING ter beschikking, dat eind december de in Falmouth gestrande passagiers ophaalde en deze naar Rio de Janeiro bracht. Intussen was gebleken dat er in Amsterdam veel te veel boekingen hadden plaatsgevonden, met als gevolg dat bij vertrek vanuit Den Helder 31 mannen, 25 vrouwen en 113 kinderen moesten achterblijven. Door het overhaaste vertrek werden vele families uiteengereten. De achterblijvers werden in april 1828 met de ALEXANDER nagezonden, zie DC 220328, en arriveerden zo alsnog ruim een half jaar vóór de mensen uit Falmouth)

 

Akten

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1415.1823.17

deel IV, foto 35,36
CEDULE

Naam schip voorheen de brigantijn WELBEDAGT, thans het hoeker-brikschip THALIA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 4 juli 1823

type schip thans hoeker-brikschip, voorheen brigantijn

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt. gevoerd geweest door Gerrit Schiefen

eigenaar/koper Coenraad Brandligt, Amsterdam ,enig eigenaar

te voeren door kapt. Coenraad randligt, in eigendom bevaren

grootte in tonnen 113 lasten

tuigage / aantal dekken twee masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Maassluis

plaats / datum registratie Amsterdam, 4 juli 1823

nummer registratie deel 7, folio 135, recto, vak 3

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de laatste koopbrief; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838. De cedule is in de kantlijn genummerd 1373
De eed wordt afgelegd door Pieter Smit Devonshire, Amsterdam, voor en namens de eigenaar.

researcher/datum research: ML / 280515

Naam THALIA
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1823
Toegang 5074
Inventaris 1416
Klik hier om de originele akte te bekijken

ARCHIEF Gemeente Amsterdam archiefnummer 5074/1419-1823-17

ACTE AAN-/VERKOOP
schip THALIA

plaats en datum acte publieke veiling, Amsterdam, 22 februari 1823

soort schip brik

gevoerd door kapt.

Bouwwerf / verkoper H. (?) Boelen, makelaar te Amsterdam, voor zijn principalen

Eigenaar / aankoper Coenraad Brandligt

te voeren door kapt.

groot volgens meetbrief in tonnen

tuigage en aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats en nummer van registratie

datum van registratie

notaris P. Tiedeman, griffier derde kanton vredegerecht te Amsterdam

prijs (bij aan-/verkoop NLG. 6000,-

bijzonderheden
researcher/datum research ML-060606

Naam THALIA
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1823
Toegang 5074
Inventaris 1419
Klik hier om de originele akte te bekijken

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1416.1826.13

deel V, foto 058, 059
CEDULE

Naam schip THALIA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 7 maart 1826

type schip hoeker-galjoot

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper firma Voute & Co., Amsterdam (boekhouders en 7/16e part), C. van den Oudermeulen, Amsterdam (7/16e part) en Rutger Hoyman, Amsterdam (2/16e part)

te voeren door kapt. Arie Bakker

grootte in tonnen 113 lasten of 215 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd binnen de Nederlanden

plaats / datum registratie Amsterdam, 7 maart 1826

nummer registratie deel 11, folio 123, verso, vak 7

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de laatste koopbrief; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838.
De eed wordt afgelegd door Nicolaas de Roo, Amsterdam, voor en namens de reders.researcher/datum research: ML / 250715

Naam THALIA
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1826
Toegang 5074
Inventaris 1416
Klik hier om de originele akte te bekijken

ARCHIEF Gemeente Amsterdam archiefnummer 5074/1419-1826-13

ACTE AAN-/VERKOOP
Schip: eerst genaamd MAASSLUIS WELVAREN, daarna WELBEDACHT en thans genaamd THALIA

plaats en datum acte koop/verkoop, Amsterdam, 3 september 1825

soort schip Nederlands gebouwd hoekerschip

gevoerd door kapt. Gevoerd geweest door Gerrit Scheepen en thans gevoerd door de verkoper (Brandligt)

Bouwwerf/verkoper Coenraad Brandligt, kapitein ter Zee te Amsterdam

eigenaar/aankoper Jan Jacob Voute, koopman, voor zijn firma Voute & Co., Amsterdam

te voeren door kapt.

groot volgens meetbrief in tonnen

tuigage en aantal dekken

afmetingen 28,10 x 7,14 x 3,80 meter

kiellegging

tewaterlating

plaats en nummer van registratie

datum van registratie

notaris Jan Hendrik Zilver, notaris te Amsterdam

prijs (bij aan-/verkoop) NLG. 15.000,-

bijzonderheden

Naam MAASSLUIS WELVAREN, WELBEDACHT, thans THALIA
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1826
Toegang 5074
Inventaris 1419
Klik hier om de originele akte te bekijken

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1417.1827.34

deel VI, foto 052, 053
CEDULE

Naam schip bevorens genaamd THALIA, thans door kopers genaamd HELENA EN MARIA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 15 december 1827

type schip niet vermeld

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt. geweest door kapt. J.H.D. Schröder

eigenaar/koper Bartholomeus Karstens, Amsterdam (boekhouder, schipper en 5/8e part), firma Gieseke & Co., Amsterdam (1/4e part) en Hendrik Fredrik Gieseke, Amsterdam (1/8e part)

te voeren door kapt. Bartholomeus Karstens, mede-eigenaar

grootte in tonnen 113 lasten

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Maassluis

plaats / datum registratie Amsterdam, 17 december 1827

nummer registratie deel 13, folio 69, verso, vak 5

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de laatste koopbrief; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838.
researcher/datum research: ML / 020815

Naam HELENA MARIA
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1827
Toegang 5074
Inventaris 1417
Klik hier om de originele akte te bekijken

ARCHIEF Gemeente Amsterdam archiefnummer 5074/1419-1827-34

ACTE AAN-/VERKOOP
Schip: genaamd geweest MAASSLUIS WELVAREN, daarna WELBEDACHT, vervolgens THALIA en thans HELENA EN MARIA

plaats en datum acte koop/verkoop, Amsterdam, 12 december 1827

soort schip hoeker

gevoerd door kapt.

Bouwwerf/verkoper Jan Jacob Voûte, commissionair te Amsterdam namens zijn firma Voûte & Co.

eigenaar/aankoper Bartolomeus Karstens , kapitein te Amsterdam (5/8e part), Gieseke & Co., kooplieden te Amsterdam (2/8e part) en Hendrik Fredrik Gieseke, koopman te Amsterdam voor het laatste 1/8e part, als gezamelijke kopers

te voeren door kapt. B. Karstens

groot volgens meetbrief in tonnen

tuigage en aantal dekken drie masten

afmetingen 26,50 X 5,41 X 3,37 meter

kiellegging

tewaterlating

plaats en nummer van registratie

datum van registratie

notaris Mr. Johannes Commelin, notaris te Amsterdam

prijs (bij aan-/verkoop) NLG. 10.000.-

bijzonderheden Nederlands gebouwd, schip is liggende te Amsterdam
researcher/datum research ML-030906

Naam HELENA EN MARIA
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1827
Toegang 5074
Inventaris 1419
Klik hier om de originele akte te bekijken