Inloggen
CHINA - ID 10607

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1845-07-25 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1845
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Barque
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma Haring Booy & Zonen, scheepsbouwmeesters, werf "De Haringen", Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Launch Date: 1845-04-22
Delivery Date: 1845-07-11
Technical Data

Net Tonnage: 366.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 194.00 lasts
 
Length 1: 31.70 Meters Registered
Beam: 5.77 Meters Registered
Depth: 4.51 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1845
Datum agenda: 1845-07-25
Register nr: 18450450
Scheepsnaam: CHINA
Type: Bark
Lasten: 194
Gebouwd in provincie: Noord Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Hendrichs & Co, Gebroeders
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Kook, F.C.H.
Opmerkingen: een zeebrief

Ship History Data

Date/Name Ship 1845-07-11 CHINA
Manager: Firma Gebr. Hendrichs & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1860-04-19 HERMAN
Manager: Firma Rutgers & Hissink, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1865-00-00 FORENINGEN
Manager:
Eigenaar: Norway
Shareholder:
Homeport / Flag: Onbekend / Norway

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

CHINA eigenaren volgens cedule d.d. 18 juli 1845:

bijlage bij acte 22 van 1845, bark CHINA

eigenaren per medio juli 1845

Gebr. Hendrichs & Co., Amsterdam (boekhouders en 5/16e part)

C. Smit, Alblasserdam (1/8e part)

firma Haring Booy & Zonen, Amsterdam (1/8e part)

firma F. Alberdingk & Zn., Amsterdam (1/8e part)


Eigenaren HERMAN volgens cedule d.d. 17 april 1860:

Eigenaren: firma Rutgers & Hissink, Amsterdam (boekhouders en 1/3e part),  J. Vreede, Amsterdam (1/3e part) en H. Boeken, Amsterdam (1/3e part)

Ship Events Data

1864-04-27: NRC 290464
Portsmouth, 27 april. Heden is alhier binnengelopen het van Amsterdam naar Padang bestemde Nederlandse barkschip HERMAN, gevoerd geweest door kapt. J.J. Bart, welke heden morgen plotseling is overleden.
1864-06-00: JB 060864
Bevrachtingen der Nederlandsche Handel Maatschappij op de 15e juni 1864:
Voor Amsterdam:
- HERMAN, ex-CHINA, kapt. A. van Oosteroom, groot 193 gemeten lasten, laatst voor de N.H.M. bevracht binnengekomen 4 februari 1860.
1865-01-16: AH 160165
Advertentie. Heden ontving ik de treurige tijding, dat mijn geliefde echtgenoot Antonie van Oosteroom, in leven gezagvoerder van het barkschip HERMAN, de 23e november j.l. te Soerabaya plotseling in de ouderdom van ruim 49 jaren is overleden. Hoe smartelijk mij dit verlies treft, met mijn drie kinderen, zal een ieder kunnen beseffen, die de overledene in zijn braaf en werkzaam leven hebben gekend.
Amsterdam, 12 januari 1865 Wed. A. van Oosteroom, L.F. Martens
1865-11-18: NRC 191165
Brielle, 18 november. Volgens gezicht van de toren zit er een kloeke bark op de Westplaat (opm: ex-HERMAN, zie o.a. NRC 201165 en 211165). De zeilen hangen alle in de gij. Het schip heeft witte gang met poorten en vlag aan de piek. Een stoomboot met twee pijpen, waarschijnlijk de AVALON, ligt in deszelfs nabijheid.
IJssloepen van hier zijn derwaarts ter assistentie vertrokken, doch zijn door de hoge zee niet bij het schip kunnen komen. Men zal heden nacht nogmaals beproeven hetzelve te bereiken.
Nadere bijzonderheden ontbreken.
1865-11-19: NRC 201165
Brielle, 19 november. De bark die gisteren op de Westplaat gestrand (opm: zie NRC 191165) is, is gebleken te zijn het te Amsterdam thuis behorende schip HERMAN, beladen met hout (opm: zie echter NRC 211165). Het schip zit vol water. Enige schuitjes en ijssloepen met hout zomede een gedeelte van de tuigage zijn alhier aangebracht. Vier man van de equipage was aan boord van de stoomboot RAVENSBOURNE alhier aangekomen.
1865-11-20: NRC 211165
Brielle, 20 november. Van de gestrande Noorse bark FORENINGEN, kapitein Hannevig, van Jenneborg naar Antwerpen, zijn weer enige lichters met hout en touwwerk aangekomen.
(N.B. Dit schip was vroeger de Nederlandse bark HERMAN van Amsterdam, vandaar de vergissing in het bericht van gisteren).
(opm: in 1865 aangekochte ex-Nederlandse bark HERMAN, ex-CHINA, zie NRC 191165, 201165, AH 231165, NRC 241165, 041265, 171265)
1865-11-23: AH 231165
Harwich, 19 november. De bemanning van de Noorse bark FORENINGEN, van Björneborg naar Antwerpen, op de Westplaat bij Brielle gestrand (opm: zie NRC 211165), is heden morgen door de AVALON hier aangebracht. De kapitein en twee man van de equipage zijn per RAVENSBOURNE teruggekeerd, om te zien of het schip kan worden afgebracht.
1865-11-23: NRC 241165
Brielle, 23 november. De op de Westplaat gestrande bark FORENINGEN is heden nacht vlot gekomen (opm: zie NRC 211165) en op de Hoek van Holland gedreven.
1865-12-11: Final Fate:
NRC 041265
Advertentie. Mr. J.P. de Fremerij, notaris te 's Gravesande, zal op maandag 11 december 1865, des morgens ten 10 ure, op de bouwmanswoning Vlugtenburg onder 's 'Gravesande, in het openbaar, om contant geld, verkopen:
- het zwaar gekoperd en kopervast hol of casco van het aan de Hoek van Holland, onder 's Gravesande gestrande barkschip FORENINGEN
- benevens de van hetzelve geborgen ankers, staand want, rondhouten, ijzerwerk, watervaten, stengen en masten,
Liggende aan het Nieuwe Werk onder 's Gravesande, en hetgeen verder ter verkoop zal worden aangeboden.
Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van voornoemde notaris.
1865-12-19: NRC 171265
Advertentie. H.L.M. Van Kruijne, notaris te Brielle, als last hebbende van zijn principaal, is
voornemens, krachtens de daartoe verleende rechterlijke autorisatie, onder toezicht van de heren H. en A. Bicker Caarten te Rotterdam, als gevolmachtigden van het Comité van Assuradeuren te Parijs, om contant geld, binnen de stad Brielle, te verkopen:
op dinsdag 19 december 1865, des voormiddags ten elf ure, de gedeeltelijk geborgen tuigage van het gestrande barkschip FORENINGEN (opm: zie o.a. NRC 211165), gevoerd geweest door kapitein J. Hannewig, bestaande in 20 stuks grotendeels in zeer goede staat zijnde zeilen, een nieuwe zware tros, twee lichtere trossen, een zware en verschillende andere kettingen, een grote partij staand en lopend touwwerk, een anker met stok, een partij koper en wat verder te koop zal worden aangeboden.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1845
Kapitein: Doornik, B.J.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1851
Kapitein: Cock, T.C.H.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1852
Kapitein: Zijlstra, D.A.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1853
Kapitein: Appel, J.G.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1855
Kapitein: Mulder, T.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1858
Kapitein: Luttenberg, G.G.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1864
Kapitein: Bart, J.J.
Overige informatie: NRC 290464 Portsmouth, 27 april. Heden is alhier binnengelopen het van Amsterdam naar Padang bestemde Nederlandse barkschip HERMAN, gevoerd geweest door kapt. J.J. Bart, welke heden morgen plotseling is overleden.

Datum vanaf: 1864
Kapitein: Oosterom, Antonie van
Overige informatie: AH 160165 Advertentie. Heden ontving ik de treurige tijding, dat mijn geliefde echtgenoot Antonie van Oosteroom, in leven gezagvoerder van het barkschip HERMAN, de 23e november j.l. te Soerabaya plotseling in de ouderdom van ruim 49 jaren is overleden. H

Datum vanaf: 1865
Kapitein: Hannewig, J.
Overige informatie: Noorse kapitein

Akten

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3180-1845.22

DVD XI – 526, 527

BIJLBRIEF

Naam schip CHINA

plaats en datum acte bijlbrief, Asmsterdam, 11 juli 1845

type schip bark

bouwwerf/verkoper firma Haring Booy & Zonen, scheepsbouwmeesters, werf de Haringen, op het Realeneiland te Amsterdam

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Gebr. Hendrichs & Co., boekhouders van het schip en mede-reders, Amsterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 194 lasten

tuigage / aantal dekken twee dekken

afmetingen 31,70 x 5,77 x 4,51 meter

kiellegging

tewaterlating 22 april 1845

plaats / datum registratie Amsterdam, 11 juli 1845

nummer van registratie deel 39, folio 39, verso, vak 6.

notaris verklaring voor burgemeester van Amsterdam

prijs NLG.

Bijzonderheden:
researcher/datum research: ML / 050908

Naam CHINA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1845
Toegang 198
Inventaris 3180

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3170.1845.22
foto IMG 2600 - 2603

CEDULE

Naam schip CHINA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 18 juli 1845

type schip bark

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. F.C.H. Kock

grootte in tonnen 194 lasten of 367 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 21 juli 1845

nummer registratie deel 49, folio 46, recto, vak 3

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief; het schip is gebouwd voor rekening van de in de bijlage genoemde eigenaren en ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Augustinus Mauritius Hendrichs voor zijn firma Gebr. Hendrichs & Co. en voor en namens de in de bijlage genoemde mede-eigenaren.researcher/datum research: ML / 150916

bijlage bij acte 22 van 1845, bark CHINA
eigenaren per medio juli 1845

Gebr. Hendrichs & Co., Amsterdam (boekhouders en 5/16e part)
C. Smit, Alblasserdam (1/8e part)
firma Haring Booy & Zonen, Amstrerdam (1/8e part)
firma F. Alberdingk & Zn., Amsterdam (1/8e part)
R. Lans Jr., Haarlem (1/16e part)
R. Bakker Wzn., Amsterdam (1/16e part)
A. van Ebbing, Amsterdam (1/16e part)
H. van Voorthuysen, Amsterdam (1/16e part)
T. Schaap, Amsterdam |(1/16e part)

ML / 150916

Naam CHINA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1845
Toegang 198
Inventaris 3170

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3170.1845.22
foto IMG 2600 - 2603

CEDULE

Naam schip CHINA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 18 juli 1845

type schip bark

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. F.C.H. Kock

grootte in tonnen 194 lasten of 367 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 21 juli 1845

nummer registratie deel 49, folio 46, recto, vak 3

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief; het schip is gebouwd voor rekening van de in de bijlage genoemde eigenaren en ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Augustinus Mauritius Hendrichs voor zijn firma Gebr. Hendrichs & Co. en voor en namens de in de bijlage genoemde mede-eigenaren.researcher/datum research: ML / 150916

bijlage bij acte 22 van 1845, bark CHINA
eigenaren per medio juli 1845

Gebr. Hendrichs & Co., Amsterdam (boekhouders en 5/16e part)
C. Smit, Alblasserdam (1/8e part)
firma Haring Booy & Zonen, Amstrerdam (1/8e part)
firma F. Alberdingk & Zn., Amsterdam (1/8e part)
R. Lans Jr., Haarlem (1/16e part)
R. Bakker Wzn., Amsterdam (1/16e part)
A. van Ebbing, Amsterdam (1/16e part)
H. van Voorthuysen, Amsterdam (1/16e part)
T. Schaap, Amsterdam |(1/16e part)

ML / 150916

Naam CHINA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1845
Toegang 198
Inventaris 3169

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3180-1860.19

DVD XI – 7295 - 7298
CEDULE

Naam schip HERMAN, voorheen genaamd CHINA

plaats en datum acte eigendomsverklaring ter verkrijging zeebrief, Amsterdam, 17 april 1860

type schip bark

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper firma Rutgers & Hissink, Amsterdam (boekhouders en 1/3e part), J. Vreede, Amsterdam (1/3e part) en H. Boeken, Amsterdam (1/3e part)

te voeren door kapt. G.G. Luttenberg

grootte in tonnen 193 lasten of 366 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, 19 april 1860

nummer van registratie deel 70, folio 49, verso, vak 6

notaris geen

prijs NLG.

Bijzonderheden: bij de aanvrage tot verkrijging zeebrief werd de laatste koopbrief en de laatste meetbrief (uitgegeven Amsterdam17 augustus 1857 nummer 731) overhandigd
researcher/datum research: ML / 251208

Naam CHINA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1860
Toegang 198
Inventaris 3173

Bronnen


Jaar: 1845
Bron: Noord-Hollands Archief/Haarlem
Omschrijving: BIJLBRIEF: Archiefnummer Amst.198.3180-1845.22

Jaar: 1845
Bron: Noord-Hollands Archief/Haarlem
Omschrijving: CEDULE Archiefnummer AMS 198.3170.1845.22

Jaar: 1860
Bron: Noord-Hollands Archief/Haarlem
Omschrijving: CEDULE Archiefnummer Amst.198.3180-1860.19

Jaar: 0000
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07, diverse bestanddelen

Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: G.N. Bouma: Nederlandse Koopvaardijschepen 1820-1900
JB = Java Bode
AH = Algemeen Handelsblad
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant