Inloggen
KONINGIN DER NEDERLANDEN (DE) - ID 10468

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1830-09-23 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1830
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Frigate
Masten: Three masts
Material Hull: Wood
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Jan Schouten, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Launch Date: 1830-05-22
Delivery Date: 1830-09-14
Technical Data

Gross Tonnage: 399.00 lasts
Gross Tonnage 2: 742.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 40.00 Meters Registered
Beam: 7.32 Meters Registered
Depth: 5.70 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1830
Datum agenda: 1830-09-23
Register nr: 18300700
Scheepsnaam: KONINGIN DER NEDERLANDEN
Type: Fregat
Lasten: 399
Gebouwd in provincie: Zuid-Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Dordrechtsche Scheepsrederij
Plaats: Dordrecht
Kapitein op moment van verzoek: Sipkes, P.
Opmerkingen: Eerste zeebrief
Turksche pas naar Oost Indien

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1830-09-14 DE KONINGIN DER NEDERLANDEN
Manager: Maatschappij der Dordrechtsche Scheepsrederij, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Maatschappij der Dordrechtsche Scheepsrederij, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands

Date/Name Ship 1854-08-19 DE KONINGIN DER NEDERLANDEN
Manager: Dirk Arie de Jong, Zwolle, Overijssel, Netherlands
Eigenaar: Dirk Arie de Jong, Zwolle, Overijssel, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zwolle / Netherlands

Ship Events Data

1830-05-22: DC 220530
Zo het water de vereiste hoogte bereikt, is de scheepmaker Jan Schouten, voornemens het bij hem op stapel staande schip de KONINGIN DER NEDERLANDEN, heden zaterdag den 22 mei, des namiddags ten 4 ure, van zijne werf in het water te laten.
1830-05-26: DC 270530
Dordrecht, 26 mei. Verleden zaterdag namiddag, op het bepaald uur, is alhier van de werf van de scheepsbouwmeester Jan Schouten, met het beste gevolg te water gelaten het fregatschip de KONINGIN DER NEDERLANDEN, gebouwd voor rekening van Dordrechtsche Maatschappij van Scheepsreederij.
1854-08-19: Sold at auction
Advertentie. H. Vriesendorp, J.P.M. Boonen, E. Mauritz, A.C. van Wageningen Jr, P.J. de Kanter Jr, H. Boonen, D. de Jongh Wzn, J. Vriesendorp en B. de Witt, makelaars, presenteren als lasthebbenden van hun principalen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op zaterdag de 19e augustus 1854, des middags ten 12 ure precies, ten huize van J. Zahn in het Nederlandsch Koffijhuis over het Marktplein te Dordrecht, bij openbare veiling te verkopen: een extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast fregatschip, genaamd de KONINGIN DER NEDERLANDEN, varende onder Nederlandse vlag en gevoerd door kapt. E. Groeneveld Cadee, volgens Nederlandse meetbrief lang 40,00 el, wijd 7,32 el hol 5,70 el, en alzo gemeten op 742 tonnen of 392 lasten, liggende in de Kalkhaven te Dordrecht en breder bij de inventaris omschreven. Nadere onderrichting te bekomen bij bovengenoemde makelaars of bij de gezamelijke cargadoors te Dordrecht.
1856-07-11: Damaged
Rio Janeiro, 11 juni. Het Nederlandse schip (opm: fregat) KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. D.A. de Jong, van Callao met een lading guano naar het Kanaal bestemd, is hier lek en met andere schade binnengelopen.
1856-10-14: Damaged
Milford Haven, 14 oktober. Het alhier binnengelopen Nederlandse schip (opm: fregat) KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. D.A. de Jong, van Callao, laatst van Rio Janeiro, naar Cowes bestemd, heeft de grote mast gebroken en is een weinig lek.
1857-00-00: Final Fate: Condemned

Milford, 30 juni. Het Nederlandse schip (opm: fregat) KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. D.A. de Jong, van Callao naar Cowes, hetwelk alhier de 14e oktober Aº.Pº (opm: anno passato, verleden jaar) lek binnen liep en de 3e januari alhier ter rede drift raakte en strandde, waardoor het lek zeer toenam en het schip nog andere schade bekwam, ten gevolge waarvan het later afgekeurd werd, is gisteren in publieke veiling verkocht. De romp bracht GBP 440 en de kanonstukken GBP 200 op. Heden wordt de rest verkocht.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1830
Kapitein: Sipkes, P.
Overige informatie: 0

Akten

ARCHIEF NA Den Haag 3.03.54 - 160 archiefnummer Dordt 67.
__________________________________________________

BIJLBRIEF / ACTE AAN- en VERKOOP
Naam schip: KONINGIN DER NEDERLANDEN

Plaats en datum: acte Dordrecht dd. 14 september 1830

Soort schip fregat

Te voeren door kapt.

Bouwwerf / verkoper bijlbrief van Jan Schouten, scheepsbouwer te Dordrecht

Eigenaar / aankoper Maatschappij der Dordrechtsche Scheepsrederij, Dordrecht

Groot volgens meetbrief

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en nummer van registratie

Datum van registratie

Notaris

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden


Researcher/datum research ML/221105

Naam KONINGIN DER NEDERLANDEN
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1830
Toegang 3.03.54
Inventaris 160

ARCHIEF NA Den Haag 3.03.54 - 160 archiefnummer Dordt 198.
__________________________________________________

ACTE AAN- en VERKOOP
Naam schip: KONINGIN DER NEDERLANDEN

Plaats en datum: openbare verkoop op 19 augustus 1854

Soort schip fregat

Te voeren door kapt.

Bouwwerf / verkoper Jacob … Vriesendorp, Jacobus de Voogd en Frederik Cornelis Deking Dura als executeurs van de Dordrechtsche Scheepsreederij

Eigenaar / aankoper Dirk Arie de Jong, Zwolle

Groot volgens meetbrief 392 lasten

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en nummer van registratie

Datum van registratie

Notaris (voor de griffier van de Arrondissements Rechtbank te Dordrecht)

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 25000,-

Bijzonderheden


Researcher/datum research ML/040106

Naam KONINGIN DER NEDERLANDEN
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1854
Toegang 3.03.54
Inventaris 160

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: BIJLBRIEF: ARCHIEF NA Den Haag 3.03.54 - 160 / archiefnummer Dordt 67