Inloggen
ADMIRAAL VAN KINSBERGEN - ID 10050


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1839-06-26 / 1864-10-07 | Reden uitgevlagd: Sloop, afgekeurd

Identification Data

Bouwjaar: 1839
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Fregat
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Construction Data

Scheepsbouwer: De Jong, Kortlandt & Anthony - Werf 'St. Joris' No. 1, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1837-11-28
Launch Date: 1839-04-30
Delivery Date: 1839-05-13
Technical Data

Gross Tonnage: 407.00 lasts
 
Length 1: 41.00 Meters Registered
Beam: 7.47 Meters Registered
Depth: 5.66 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1839
Datum agenda: 1839-06-26
Register nr: 18390305
Scheepsnaam: ADMIRAAL VAN KINSBERGEN
Type: Fregat
Lasten: 407
Gebouwd in provincie: Zuid-Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Suermondt & Zonen & Co., E.
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Martens, B.J.
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1839-05-13 ADMIRAAL VAN KINSBERGEN
Manager: Firma E. Suermondt & Zn. & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1859-07-26 REMIGIUS ADOPHUS
Manager: Firma Van Zeylen & Decker, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Van Zeylen & Decker, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

 ADMIRAAL VAN KINSBERGEN.

 

Aandeelhouders bij oplevering:
6/24e deel       E. Suermondt & Zoonen & Co, kooplieden en reders, Rotterdam
3/24e               Jan van der Hoop & Zoon, commissionairs, Rotterdam
3/24e               Yman, Dirk Christiaan Suermondt, particulier, Utrecht
2/24e               R. Mees & Zoonen, kassiers en makelaars, Rotterdam
2/24e               Edward Twiss, zonder beroep, Zeist
2/24e               Vrouwe Maria Geertruida Suermondt, douarière van wijlen de heer Emericus Carel de Weert, zonder beroep, op de Buitenplaats                                      ‘Veelzigt’ bij Zutphen
1/24e               Jonkvrouwe Martha Cornelia Snellen, zonder beroep, Rotterdam
1/24e               Jonkvrouwe Agatha Snellen, zonder beroep, Rotterdam
2/24e               Pieter Tobias Cornelis van der Hoeven, zonder beroep, Breda
1/24e               De Heren van der Wallen van Vollenhoven & Zoonen, kooplieden, Rotterdam
1/24e               De Heren Kuyper, Van Dam en Smeer, kooplieden, Rotterdam

 

Ship Events Data

1859-07-26: Sold at auction
Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn, W.H. Montauban van Swijndregt en B.C.D. Hanegraaff te Rotterdam zijn van mening, als lasthebbende van hun meesters, op dinsdag de 26e juli 1859, des middags ten 12 ure, in de zaal op de Scheepmakershaven, Wijk 1, No. 499, publiek te verkopen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands Fregatschip ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, laatst gevoerd door kapt. L.F.L. van de Putten, volgens meetbrief lang 41 el 60 duim, wijd 7 el 20 duim, hol 5 el 66 duim, en alzo groot 753 tonnen, met al deszelfs staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen, geschut en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans is liggende in de Berghaven binnen deze stad.
Nog zal afzonderlijk worden verkocht: een chronometer, van Parkington & Frodsham, No.1005, te bezichtigen bij de heer P.J. Dupont, alhier.
1864-10-07: Final Fate: Condemned

Kaap de Goede Hoop, 21 oktober. Van het Nederlandse schip REMIGIUS ADOLPHUS (opm: fregat, bouwjaar 1839), kapt. D. Forbes Browning, welke reeds in de vorige maand in Simonsbaai voor anker lag, is op 22 september en 3 oktober j.l. verkocht een hoeveelheid zakken rijst, min of meer door zeewater beschadigd, de eerste dag door elkander voor 6s. en op de tweede dag voor 5s. 9d. per zak. Het schip zelve is afgekeurd en op 7 dezer met ankers, masten, sparren enz. voor GBP 1.075 verkocht. De Oldenburger brik MÖWE zal de overige lading van Simonsbaai naar Holland vervoeren.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1839
Kapitein: Martens, Broder Johannes
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving: ADMIRAAL VAN KINSBERGEN
Gemaakt door: Spin, Jacob
Onderwerp: Zeeopname
Akten

NATIONAAL ARCHIEF Den Haag
Register ter Inschrijving van Bijl- en Koopbrieven Zeeschepen 1838, 1839
Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675. – No. 10 d.d. 19.06.1839
__________________________________________________
BIJLBRIEF ADMIRAAL VAN KINSBERGEN
foto 20-23

plaats en datum acte Rotterdam, 11 mei 1839

type schip fregatschip

bouwwerf de Jong, Korteland & Anthony, scheepsbouwmeesters te
Rotterdam, scheepswerf ‘St. Joris’, in de Houtlaan

eigenaar E. Suermondt & Zoonen & Co c.s., Rotterdam

te voeren door kapt. Broder Johannes Martens

grootte in tonnen 407 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 41,00 m., breed 7,47 m., hol 5,66 m.

kiellegging 28 november 1837

tewaterlating 30 april 1839

plaats / datum registratie Rotterdam, 13 mei 1839

nummer van registratie deel 39 folio 186 recto vak 5

notaris Adam Schadee, notaris te Rotterdam

prijs

bijzonderheden: het fregat was bij oplevering geheel volbouwd.

Aandeelhouders bij oplevering:
6/24e deel E. Suermondt & Zoonen & Co, kooplieden en reders, Rotterdam
3/24e Jan van der Hoop & Zoon, commissionairs, Rotterdam
3/24e Yman, Dirk Christiaan Suermondt, particulier, Utrecht
2/24e R. Mees & Zoonen, kassiers en makelaars, Rotterdam
2/24e Edward Twiss, zonder beroep, Zeist
2/24e Vrouwe Maria Geertruida Suermondt, douarière van wijlen de heer Emericus
Carel de Weert, zonder beroep, op de Buitenplaats ‘Veelzigt’ bij Zutphen
1/24e Jonkvrouwe Martha Cornelia Snellen, zonder beroep, Rotterdam
1/24e Jonkvrouwe Agatha Snellen, zonder beroep, Rotterdam
2/24e Pieter Tobias Cornelis van der Hoeven, zonder beroep, Breda
1/24e De Heren van der Wallen, Van Vollenhoven & Zoonen, kooplieden, Rotterdam
1/24e De Heren Kuyper, Van Dam en Smeer, kooplieden, Rotterdam

researcher/datum research GJM / 02022007

Naam ADMIRAAL VAN KINSBERGEN
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1839
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.466
DVD VIII – 1143, 1152
ACTE VAN KOOP/VERKOOP
Naam schip ADMIRAAL VAN KINSBERGEN

plaats en datum acte openbare vrijwillige verkoping, Rotterdam, 26 juli 1859

type schip fregat, gekoperd en kopervast

bouwwerf/verkoper E. Suermondt & Zoonen & Co., kooplieden en scheepsreders te Rotterdam, en mede-reders

gevoerd door kapt. F.J.J. Bouman

eigenaar/aankoper firma Van Zeylen & Decker, Rotterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 753 tonnen (meetbrief Rotterdam, 5 juni 1858)

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 41,60 m., breed 7,20 m., hol 5,66 m.

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Rotterdam, 28 juli 1859

nummer van registratie deel 5, folio 22, verso, vak 4

notaris Wilhelmus Joannes Rietstap. griffier Kantongerecht, Rotterdam

prijs NLG. 17.700,-

Bijzonderheden: de verkoping vindt plaats in de zaal op de hoek van de Scheepsmakershaven en de Bierstraat, wijk 1 no. 4999, Rotterdam, door makelaars F. & W. Montauban van Swijndregt, terwijl het schip ligt in de Berghaven te Rotterdam.
De verkopers hebben het eigendom van het schip verkregen door aanbouw op de scheeps-
timmerwerf van de firma De Jong, Kortland & Anthony, Rotterdam, volgens bijlbrief voor de notarissen Schadée & Kley te Rotterdam.
Het schip was ingeschreven ten kantore van de bewaarder der hypotheken te Rotterdam op 27 december 1843, dagregister 1, no.235 en van overschrijving deel 2 no. 193, folio 152.

researcher/datum research: ML / 281108


Naam ADMIRAAL VAN KINSBERGEN
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1859
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: BIJLBRIEF: Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675. – No. 10 dd 19.06.1839
Documentatie Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders (SKHV), w.o. collectie Hoedemaker/Smit/Suyk