Inloggen
OCEAAN - ID 4814


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1899-05-12 / 1915-05-21 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1899
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 5553 GRON 1899
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schoener
Masten: Three masts
Material Hull: Iron
Dekken: 1
Construction Data

G. Bodewes Geb.1856, overl. 1928.(generatie VI 35)

H.Bodewes .Geb 1858,overl.1912. (generatie VI 36)

Scheepsbouwer: Gebr. G. & H. Bodewes, Martenshoek, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 45
Launch Date: 1899-03-13
Delivery Date: 1899-05-13
Technical Data

Gross Tonnage: 197.96 Gross tonnage
Net Tonnage: 193.93 Net tonnage
 
Length 1: 34.14 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 30.73 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.85 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.96 Meters Depth, moulded
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1899
Datum agenda: 1899-05-30
Register nr: 0
Scheepsnaam: OCEAAN
Type:
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Mulder, J.G.
Plaats: Groningen
Opmerkingen: zeebrief
1899-05-30, uitreiking69-

Ship History Data

Date/Name Ship 1899-05-12 OCEAAN
Manager: Jan Gerrits Mulder, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Gerrits Mulder, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PNGF

Date/Name Ship 1906-02-08 OCEAAN
Manager: Jan Gerrits Mulder, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Gerrit Mulder, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PNGF
Additional info: Aankoopprijs Hfl. 50.000,--

Ship Events Data

1899-05-12: Building History
Dagregister deel 14, nummer 670, den vijftiende Mei 1800 negen en negentig. De ondergetekende Jan Gerrit Mulder, schipper van beroep, wonende te Groningen, verklaart dat hij is de eenige eigenaar van het te Martenshoek, gemeente Hoogezand, op de werf van de Gebr. G. en H. Bodewes, nieuw gebouwde en aldaar liggende stalen driemast gaffelschoenerschip genaamd "Oceaan", netto groot blijkens meetbrief afgegeven den zesden Mei 1899, door den scheepsmeter Pieters te Hoogezand, vijf honderd negen en veertig en negen en dertig honderdste kubieke meter of een honderd drie en negentig en drie en negentig honderdste tonnen van 2.83 kubieke meter, welk vaartuig nooit of te nimmer aan enig kantoor is te boek gesteld. Groningen, 12 mei 1899. J.G. Mulder. (In de kantlijn staat bijgeschreven: 5553.)
1899-05-15: Building History
Eerste inschrijving in het Kadaster Groningen op 15.05.1899 in AR deel 20 vak 140 en RSV deel 27 nummer 5553.
1900-11-00: Damaged
NvhN 13.11.1900: De Nederlandsche schoener “OCEAAN”, kapt. Mulder, van Plymouth naar Harburg, is te Cuxhaven aangekomen met verlies van kluifhout, zijnde in aanvaring geweeest. Het schip heeft de reis voortgezet.
1915-05-21: Final Fate: Collision

Op 12.05.1915 vertrok de “OCEAAN” met een lading mijnstutten van Figueira da Foz (Portugal) naar Cardiff. Het schip werd op 21.05.1915 ten 03.00 uur ’s morgens tijdens dichte mist- naar gissing 7 mijl te noorden van Longships, Cornwall, (Lands End) - door het Engelse ss “Voltaire” (489RT), kapitein W. Elton, toebehorende aan rederij Volana Shipping Co. Ltd. te Liverpool, en vandaar vertrokken naar Penzance, overvaren. De "OCEAAN" verdween binnen twee minuten naar de diepte. De bemanning werd door een sloep van de "Voltaire" opgepikt, waarbij juffrouw Mulder reeds bleek te zijn overleden.
2008-00-00: History
Zie ook de uitvoerige beschrijving in hoofdstuk 23 van het boek "De Schippers Mulder" (G.J. Mulder) en de beschrijving op Blz. 155/156 van het boek "Onder zeil en stoom" van Rinze K. Mast.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Jan Gerrits Mulder werd geboren te Groningen in een schip liggende in de Noorderhaven op 12 april 1844 als zoon van Gerrit Harms Mulder en Grietje Jans Prins. Jan was de broer van Johan Gerrits Mulder en Harmen Gerrits Mulder en de zwager van Jacob Geerts Kramer en Jacob Kramer.(zie aldaar).

Jan trouwde te Delfzijl op 10 maart 187, als zeeman met Maria Jans Korte, geboren te Delfzijl op 26 juli 1848 als dochter van de schipper Jan Korte en Petronella Houwerzijl. Maria Korte overleed te Groningen op 03 maart 1877 vier dagen na de geboorte van een levenloze dochter.

Jan hertrouwde op 06 maart 1879 als schipper met Agatha Kramer, geboren te Groningen op 03 december 1848 als dochter van buitenschipper Roelf Wanders, zich noemende Kramer, en Fennechiena de Vries. Agatha overleed te Groningen op 25 oktober 1927

Jan overleed te Brake op 28 februari 1913 tengevolge van een bloedvergiftiging en werd te Groningen op de Zuider Begraafplaats begraven.

 

In Burgerlijke Stand akten uit de provincie Groningen wordt Jan vermeld als zeeman in 1873, als schipper/scheepskapitein in 1879, 1881, 1882, 1883, 1884, als binnenschippers in 1885, als zeeman in 1885, als scheepskapitein in 1887, 1888 en zonder beroep in 1906, 1908, 1911, 1912.

 

Jan Mulder kreeg op zestigjarige leeftijd op 18 mei 1904 nog zijn diploma Eerste Stuurman voor de Groote Zeilvaart. “Hij behoefde hiervoor geen examen af te leggen, maar verkreeg dit diploma omdat hij als stuurman/kapitein op zeilschepen groter dan 100 BRT had gevaren. …”

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.G.Mulder was lid van het Veendammer zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart.” met vlagnumme 54 in de periode 1873 t/m 1893.

 

Jan Mulder was effectief lid van het Groninger zeemanscollege “De Groninger Eendracht” met vlagnummer 30 in de 1887

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt J. G. Mulder als gezagvoerder gedurende:

*    1872 t/m 1875 van de 1-mastkof “Margaretha”, gebouwd in 1871 te Martenshoek, 60 ton o.m., varend voor de wed. G.J.Mulder-Prins te Veendam;

*    1876 t/m 1891 van de 1-mastkof “Maria”, gebouwd in 1875 nij W.G.Bodewes te Martenshoek, 84 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam. Het schip werd in 1891 verkocht naar Duitsland;

*    1893 t/m 1897 van de ijzeren 2-mastchoener “Agatha”, gebouwd in 1892 op de werf van de Fa. Niestern en Te Velde te Martenshoek, 122 ton n.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam;

*    1900 t/m 1906 op de stalen 3-mastschoener “Oceaan” ex Nina, gebouwd in 1899 bij de Gebr. G.& H.Bodewes te Martenshoek, 169 ton n.m. varend als kapitein/eigenaar vanuit Groningen.

 

In een Naamlijst van Leden van het Veendammer zeemanscollege in 1880 aanwezig in het Veenkoloniaal Museum te Veendam staat J.G.Mulder als gezagvoerder van de “Maria” met vlagnummer 54.

 

De collectie monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen vermeldt:

12 februari 1859, tjalk “Goede Verwachting”, schipper Gerrit Harms Mulder, kok Jan Gerrits Mulder 14 jaar uit Veendam.

 

Uit Mulder083:

“  'Margritha'        koftjalk, b.j. Martenshoek 1/1871 (pag 471), eig 1871-2/1881 wed. G.J.Mulder-Prins te Vd, schipper 1871-1874 J.G. Mulder te Vd, B.G. Mulder te Vd schipper 1875-1887 en vanaf 2/1881 tot 3/1887 ook eigenaar. Naam wordt vanaf 1887 als 'Margretha' geschreven.”

'Maria'       kofschip b.j. Martenshoek 1875, K/E 5/1875-1891, 1891 verkocht aan J.M. Garms te Blankenese, Dld, 1903 uit de vaart.

 “  'Agatha'            2m schoener b.j. 1892. K/E 5/1892-11/1898 J.G. Mulder te Vd (na 1887 te Gn); 12/1898-7/1916, toen verkocht naar Noorwegen.”

'Oceaan'    3m. schoener, b.j. 1899, Eig 1899-1906 J.G. Mulder te Gn, K 1899-1902 J.G.Mulder, 1902-1915 G. Mulder JGzn te Gn; eig 1906-1915 G. Mulder JGzn; 5/1915 in Bristol Kanaal gezonken na aanvaring

 

Overige bijzonderheden

De navolgende gegevens zijn een verkorte vorm van een uitgebreide beschrijving in “De Schippers Mulder hun schepen en hun stamboom” door G.J.Mulder, uitg.Pirola, mei 2002, 239 pp.

Zie vooral deze uitgebreide beschrijving in hoofdstuk 11 van het boek!!

Jan leerde het zeemansvak aan boord van de tjalk “Goede Verwachting” bij zijn vader. Op 12 februari 1859 monsterde hij in Veendam aan als kok voor een reisje naar Hamburg. In 1870 stond Jan te Veendam nog ingeschreven als schippersknecht. In 1871 werd hij schipper op het schip de “Margritha” van zijn moeder en bleef dat tot 1875 toen zijn broer Berent Gerrits het gezag overnam

Op 14 mei 1875 werd hij in het kadaster teboekgesteld als eigenaar van de eenmast kof “Maria”. Zijn vaargebied waren de Noordzee en Oostzee. Vanwege teruglopende vrachten kwam Jan in behoorlijk fianciële moeilijkheden. Maar on de loop van de tachtiger jaren ging het beter. In 1891 verkocht hij zijn schip naar Duitsland.

In mei 1892 kreeg hij een nieuwe tweemastgaffelschoener “Agatha”. In 1898 verkocht hij het schip aan zijn schoonzoon Roelf Buisman. Daarna kocht hij de driemastgaffelschoener “Oceaan”. In het artikel van Mulder staat een foto van het schip. In 1902 volgde zijn oudste zoon Gerrit hem op als kapitein en werd hij voortaan in Lloyd aangeduid als manager. Op 8 februari 1906 verkocht hij het schip aan zijn zoon.

In 1907 kocht Jan de ijzeren driemastgaffelschoener “Nina”, die hij omdoopte in “Pacific”. Hij voer aanvankelijk als kapitein maar in 1909 volgde zijn tweede zoon Roelf hem op. In 1912 werd schoonzoon Meerten Hindriks te Delfzijl de nieuwe kapitein. Na de dood van Jan werd Meerten de eigenaar

 

Een foto van het schip “Oceaan” is op p.50 afgebeeld in Groninger Scheepvaart en Scheepsbouw vanaf 1600 door F.Post. Uitg. Profiel te Bedum, 1997, 220 pp.

Onderschrift van de foto is: “De driemastgaffelschoener Oceaan van G.Mulder te Groningen was een van de eerste schepen die het Noordelijk Assurantie- en Scheepvaartkantoor Groningen, NASK, verzekerde. De 198 brt metende Oceaan werd gebouwd op de werf van de Gebr. G.en H.Bodewes te Martenshoek. Het schip kwam in 1899 in de vaart.”

 

 

Datum vanaf: 1899
Kapitein: Mulder, Jan Gerritz

Familiegegevens en opleiding

Gerrit Mulder werd geboren te Groningen op 30 oktober 1879 als zoon van schipper Jan Mulder en Agatha Kramer.

Hij trouwde op 15 februari 1906 met Aalida Mooi, geboren te Groningen op 18 april 1885 als dochter van Jan Mooi en Aaltje Dost. Alida verdronk bij het vergaan van de schoener “ Oceaan”  op 21 mei 1915 bij het Longschips Lighthous nabij Lands End, Engeland. Aalida werd op 29 mei 1915 te Groninge begraven

Gerrit overleed op 22 oktober 1954 te Groningen, 74 jaar, weduwnaar.

Zie voor uitgebreide beschrijving van de biografie van Gerrit Mulder de pp. 84 t/m 91 van “ De Schippers Mulder hun schepen en hun stamboom”  door G.J.Mulder, Capelle aan de IJssel, mei 2002. Uitgeverij Pirola - ISBN 90 6455 389 0  

Kinderen

Zoon Jan

Dochter Aaltje Agatha

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

G. Mulder was effectief lid van het Groninger zeemanscollege “ De Groninger Eendracht” met vlagnummer 56 in de periode 1913 t/m 1917.

 Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt G.J.Mulder als gezagvoerder gedurende:

*    1907 van de stalen driemastschoener “Oceaan”, gebouwd in 1899 te Martenshoek bij G.& H. Bodewes, 169 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar te Groningen. Het schip is in 1915 gezonken na een aanvaring in het Kanaal van Bristol.

 

In de ledenlijsten van “De Groninger Eendracht” in de jaargangen 1913-1917 van de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart staat G.Mulder met vlagnummer 56 als gezagvoerder van de “ Oceaan” .

 

Overige bijzonderheden

In “Wie zee houdt, wint de prijs” 101 staan op p. 25 twee afbeeldingen van de “Oceaan”.

 

Uit: http://www.marhisdata.nl/main.php?to_page=schip&id=4814

1899-05-15:

Eerste inschrijving in het Kadaster Groningen op 15.05.1899 in AR deel 20 vak 140 en RSV deel 27 nummer 5553.

 

1900-11-00:

NvhN 13.11.1900: De Nederlandsche schoener “OCEAAN”, kapt. Mulder, van Plymouth naar Harburg, is te Cuxhaven aangekomen met verlies van kluifhout, zijnde in aanvaring geweeest. Het schip heeft de reis voortgezet.

 

1915-05-21:

Final Fate: Op 12.05.1915 vertrok de “OCEAAN” met een lading mijnstutten van Figueira da Foz (Portugal) naar Cardiff. Het schip werd op 21.05.1915 ten 03.00 uur ’s morgens tijdens dichte mist- naar gissing 7 mijl te noorden van Longships, Cornwall, (Lands End) - door het Engelse ss “Voltaire” (489RT), kapitein W. Elton, toebehorende aan rederij Volana Shipping Co. Ltd. te Liverpool, en vandaar vertrokken naar Penzance, overvaren. De "OCEAAN" verdween binnen twee minuten naar de diepte. De bemanning werd door een sloep van de "Voltaire" opgepikt, waarbij juffrouw Mulder reeds bleek te zijn overleden.

 

1915-05-25:

Het Volk 25.05.1915:
De Nederlandse stalen gaffelschoener “OCEAAN”, kapitein en eigenaar J.G. Mulder, van Groningen, is tijdens mist nabij Longschips in aanvaring geweest en gezonken. De bemanning is gered, maar de vrouw van de kapitein (Alida Mulder-Mooi) is verdronken.

 

 

Datum vanaf: 1906
Kapitein: Mulder, Gerrit Janz

Afbeeldingen


Omschrijving: De OCEAAN omstreeks 1909 of 1910.
Collectie: Mast, R.K. (Rinze)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: De opvarenden van de OCEAAN, foto uit april 1907. Op de eerste rij van links naar rechts kapitein/eigenaar Gerrit Mulder, zijn vrouw Alida Mulder-Mooi, met zoontje Jan Gerrit Mulder, (toen vijf maanden oud) en daarnaast waarschijnlijk stuurman Johannes Tönnis Bogeholt. De overige personen zijn onbekend.
Collectie: Mulder, G.J.
Vervaardiger: Unknown
Kroniekberichten

Toon kroniekberichten