Inloggen
ANNA ALEIDA - ID 468

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1886
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Barque
Masten: Three masts
Material Hull: Iron
Construction Data

Scheepsbouwer: Scheepswerf J.& K. Smit, Krimpen aan de Lek, Zuid-Holland, Netherlands
Contractor: none
Launch Date: 1886-11-20
Delivery Date: 1886-00-00
Technical Data

Net Tonnage: 1100.00 *** Onbekend ***
 
Ship History Data

Date/Name Ship 1886-00-00 ANNA ALEIDA
Manager: Pieter van der Hoog, Krimpen aan de Lek, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Pieter van der Hoog, Krimpen aan de Lek, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Krimpen aan de Lek / Netherlands

Ship Events Data

1903-09-00: schip werd op 15 september 1903 verkocht naar Noorwegen

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1886
Kapitein: Bleeker, R.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1892
Kapitein: Duit
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1895
Kapitein: Hoedemaker, J.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1896
Kapitein: Meer, W.B. van der
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1901
Kapitein: Kwint, W.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1903
Kapitein: Jensen
Overige informatie: 0

Algemene informatie

 NRC 211186. Krimpen aan de Lek, 20 november. Wie heden op de werf van de heren J. & K. Smit kwam, kon zich verlustigen in het prachtige gezicht, dat de nog op stapel staande ANNA ALEIDA opleverde. Dit ijzeren klipper-barkschip zou heden te water gelaten worden. Zoals het daar op stapel stond, maakte het waarlijk een grootse indruk, niet alleen door zijn forsheid van bouw, maar niet minder door zijn schoonheid van vorm, door zijn harmonische lijnen, als door de rijk aangebrachte versieringen. Bij een lengte tussen de stevens van 62,50 meter en een breedte van 10,50 meter, is het ruim 1.100 register tonnen groot. Het schip munt in alle opzichten uit, zowel door doelmatige inrichting als door hechtheid. Wekt het uiterlijk aanzien bewondering, niet minder het inwendige; vooral de kajuit benedendeks is doelmatig, net en sierlijk ingericht. Het aan de voorsteven aangebrachte beeld verhoogt de schoonheid van het geheel. Het schip is geclassificeerd bij de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren in de eerste klasse en bij het Bureau Veritas in de hoogste klasse met de ster. Het heeft stalen masten en stengen uit één stuk, stalen onder- topzeil, en bovenmars zeilra’s en is voorzien van een stoommachine tot laden en lossen van een patent- pompspil en stuurwerk, terwijl er zich twee doorgaande dekken in bevinden
Zo zagen wij het vaartuig in al zijn schoonheid en forsheid staan, tot de tijd gekomen was, waarop het te water zou gelaten worden. Te ruim half twaalf ure kreeg het schip de vrijheid en een luid klinkend hoera van de verzamelde menigte gaf getuigenis, dat de ANNA ALEIDA prachtig te water was gelopen. Dit schip, gebouwd op de werf van de heren J. & K. Smit te Krimpen aan de Lek en bestemd voor de grote vaart, zal onder boekhouderschap van de heer P. van der Hoog te Krimpen aan de Lek gevoerd worden door kapt. R. Bleeker.

NRC 200896
Soerabaja, 14 juli. Het Nederlandse barkschip ANNA ALEIDA, ter rede geankerd, werd gisteren aangevaren door de kuststomer CAROLINE JOHANNA. Er werd ondermeer enige schade aan de boegspriet veroorzaakt. Dit bedrag wordt op GBP 65 begroot. 

NRC 150499
Krimpen aan de Lek, 13 april. Volgens bij de reder ontvangen telegram vertrok het barkschip ANNA ALEIDA, kapt. Van der Meer, heden van New-York met stukgoederen beladen naar Sydney. Het barkschip GEERTRUIDA GERARDA, kapt. Duit, vertrok heden van Boston naar New-York om stukgoederen te laden voor Australië.

NRC 090599
Londen, 5 mei. Volgens telegram van Lloyd’s agent te Barbados, in dato 5 mei, moeten de stutten van het hier van Java met schade binnengelopebarkschip ANNA ALEIDA worden gerepareerd eer het de reis kan voortzetten. Een deel van de lading uit het tussendek moet gelost worden. Een en ander zal een oponthoud veroorzaken van zes tot acht weken. 

NRC 280599
Barbados, 12 mei. Ongeveer 300 ton lading is gelost uit het Nederlandse schip ANNA ALEIDA, van New York naar Sydney, met schade hier binnen, ten einde de ijzeren verschansingsstutten te kunnen repareren. De gezagvoerder heeft naar Nederland geseind om scheepsboten uit te zenden.

NRC 220699
Krimpen aan de Lek, 21 juni. Volgens bij de reder ontvangen telegram vertrok het barkschip ANNA ALEIDA, kapt. Van der Meer, 19 dezer na volbrachte reparatie van Barbados naar Sydney. 

NRC 110803
Advertentie (bekort) Op 25 augustus zal te Rotterdam publiek worden geveild het Nederlandse ijzeren klipper barkschip ANNA ALEIDA, volgens meetbrief 66,67 x 10,68 x 6,32 meter en netto 1101,83 ton, thans liggende aan de werf van de heren Rijkee & Co te Charlois, gemeente Rotterdam. Het schip laadt 1730 ton met een diepgang van 18,75 voet. Informati?n bij de reder P. van der Hoog te Krimpen aan de Lek.

DS 121003
De verkochte bark ANNA ALEIDA (kapitein Jensen) is heden vertrokken van Rotterdam naar Hudiksvall in ballast.