Inloggen
ARGO - ID 14747

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1854-08-02 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1854
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schooner
Masten: Four masts
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma A. van Hoboken & Zonen - Werf 'Rotterdams Welvaren', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1853-07-27
Launch Date: 1854-05-27
Delivery Date: 1854-07-01
Technical Data

Gross Tonnage: 284.00 lasts
Net Tonnage: 547.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 44.40 Meters Registered
Beam: 5.92 Meters Registered
Depth: 4.60 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1854
Datum agenda: 1854-08-02
Register nr: 18540636
Scheepsnaam: ARGO
Type: Schooner
Lasten: 284
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Hoboken & Zonen, A. van
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Huijsers, D.
Opmerkingen: een zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1854-07-01 ARGO
Manager: A. van Hoboken, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: A. van Hoboken, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1854
Kapitein: Dirk Huijsers
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

advertentie uit de Javabode van 05 mei 1858

Advertentie. Heden ontvingen wij de treurige tijding, dat onze innig beminde broeder A.A.W. Weber, in leven kapitein op de vier-mastschoener ARGO, op de 7e december A.P. ter hoogte van het eiland Mauritius is overleden. Een val uit de mast, bij stormweder, waarop ogenblikkelijk de dood volgde, maakte een einde aan zijn voor ons zo dierbaar leven.

Willem I, de 27e april 1858                         A.G.D. Weber

F.C. Weber, kapitein der artillerie

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt A.Weber als gezagvoerder gedurende:

*   1856 t/m 1858 van de 4/msch. “Argo”, gebouwd in 1854 te Rotterdam, 537 ton o.m., varend voor A.van Hoboken & Zn te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Op 20 november 1857 vertrok van Batavia het 4/m-schip de "Argo" van rederij Ant.van Hoboken & Zn te Rotterdam onder kapitein A.Weber en arriveerde te Plymouth op 26 februari 1858 na een reis van 97 dagen. Tijdens aankomst stond het schip onder commando van stuurman van der Leck, omdat de kapitein tijdens de reis was overleden026(38/161).

 

 

Datum vanaf: 1855
Kapitein: WEBER, A.A.W.

Familiegegevens en opleiding

Arend Willem Frederik van Teutem werd geboren op 16 augustus 1823 te Rotterdam als zoon van de Remonstrantse Pieter van Teutem, stuurman en commissionair en Johanna Maria Geertrui Fiege. Hij woonde te Rotterdam o.a. aan de Weenastraat Wijk 14 nr. 317 en de Coolsingel Wijk 15 nr. 312 (nieuw nr. 54). Hij vertrok op 26 oktober 1868 naar Nieuwveen.

Hij trouwde op 07 december 1859 te Rotterdam met Maria Sophia van der Ven, geboren 05 juli 1829 te Rotterdam als dochter van de Nederlands Hervormde Johannes van der Ven en Maria Verbeet005.

 

Arend werd geboren op 15 Aug.1823 in de Westewagenstraat Rotterdam als zoon van Pieter van Teutem en Johanna M.Fiege. Pieter van Teutem, was aanvankelijk stuurman, later makelaar/commissionair in koffie en beëdigd translateur Fransche taal.

Arend trouwde in 1859 met Maria S.van der Ven, geboren te Rotterdam op 04 juli 1829 en overleden op 27 oktober 1913 te Den Haag.

Het gezin verhuisde in 1882 van Nieuwveen naar Den Haag, waar Arend in 10-5-1892 overleed.

Het echtpaar had twee kinderen 1. Pieter, officier van administratie eerste klasse Kon. Marine tot 1898, havenmeester van Zaandam 1899-1903 en 2. Maria Sophia, hoofd verpleging Boerhaavekliniek Amsterdam.

Uit: F.C.Hazekamp:“Een kapitein ter Zeilvaart en andere van Teutems. Familiegeschiedenis, genealogie en kwartierstaten van het Rotterdamse geslacht VAN TEUTEM met beknopte genealogische aantekeningen btreffende aangetrouwde geslachten”

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

A.W.F. van Teutem was met vlagnummer R251 in de periode 1858 t/m 1866 lid voor de vlag van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart. Dat betekent dat hij wèl gerechtigd was de Maatschappij te voeren, maar geen aanspraak op financiële tegemoetkomingen kon doen058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1866 van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in dat jaar voor het vlaglidmaatschap heeft bedankt058.

 

De schepen van de kapitein

Zie ook de “Overige bijzonderheden” hierna

 

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein A.W.F. van Teutem met vlagnummer R251 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*   1858, 1859, 1862 van de 4/m sch. “Argo”      284 last    varend voor A. van Hoboken & Zonen te Rotterdam

*   1863 t/m 1865     van het fregat “Medea”     399 last    varend voor A. van Hoboken & Zonen te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt A.W.F. van Teutem als gezagvoerder gedurende:

*   1859 t/m 1863 van de 4/msch. “Argo”, gebouwd in 1854 te Rotterdam, 537 ton o.m., varend voor A.van Hoboken & Zn te Rotterdam;

*   1864 t/m 1868 op het 3/m schip “Medea”, gebouwd in 1858 te Rotterdam, 756 ton o.m., varend voor A. van Hoboken & Zn te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

In 2005 publiceerde F.C.Hazekamp te Baarn de genealogie “Een kapitein ter Zeilvaart en andere van Teutems. Familiegeschiedenis, genealogie en kwartierstaten van het Rotterdamse geslacht VAN TEUTEM met beknopte genealogische aantekeningen btreffende aangetrouwde geslachten” (zie ook Gens Nostra 61, p.393, 2006 voor een bespreking van dit boek).

Op de pp.55 en volgende (hoofdstuk 5) van dit boek staat onder de titel “AREND WILLEM FREDERIK, KAPITEIN TER ZEEILVAART. Van clippers en fregatten” een beschrijving van het leven van genoemde kapitein. Ik neem hierna een aantal bijzonderheden over maar beveel het genoemde boek voor nadere raadpleging aan.

 

Volgens een ongedateerde advertentie uit de vijftiger jaren voer Arend aanvankelijk voor rederij C.Vlierboom & Zn te Rotterdam op “het extra Snelzeilend Gekoperd, Nederlandsch Barkschip “Boerhave”, hebbende uitmuntende Inrigtingen ter overvoer van Passagiers.” (Bouma025 vermeldt bij dit schip geen kapitein van Teutem. Hij moet vóór 1853 op dit schip hebben gevaren want het verging in 1853 onder kapitein W.Timmermans). Daarna ging hij varen op de “Argo” voor A.van Hoboken & Zn te Rotterdam. De achterkleinzoon W. van Teutem te Baarn (2005) bezit een scheepsportret van dit schip, voerend de nummervlag R251 van het Rotterdams zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart.” Er zijn meerdere schilderijen van de “Argo” bekend, o.a. in het Maritiem Museum te Rotterdam.

In 1863 ging hij als gezagvoerder varen op de clipper-fregat “Medea”. Daarover zijn verschillende dagbladadvertenties uit 1864, ’65, ’66 en ’67 meldende het vertrek naa Soerabija en Batavia o.a. “voerende eene geëxamineerden Scheepsdoctor en eene melkgevende koe.”

“Dat Arend tot de betere kapiteins zal hebben behoord blijkt uit een bewaard gebleven oorkonde, waarin wordt vermeldt dat de Commissie ter Bevordering van het onderzoek naar de Verschijnselen op den Oceaan, ingesteld door het KNMI had besloten aan Arend Willem Frederik van Teutem, gezagvoerder van den 3m. schooner Argo hare zilveren medaille toe te kennen voor de inlevering van twee extract journalen voor de metereologische waarnemingen.”

Het boek bevat voorts een genealogie van de vrouw van Arend van Teutem, zijnde Maria S. van der Ven (1829-1913)

“Arend W.F. woonde aanvankelijk op de Coolsingel no.15 in Rotterdam, maar ging in 1868 in Nieuwveen in het Zuid Hollandse plassen- en veengebied “voor anker”. Hij was daar enkele jaren lid van de gemeenteraad. In 1882 vertrok hij naar Den Haag, met zijn vrouw, moeder en de dienstbode.”

 

A.W.F.van Teutem vervoerde per 03 september 1863 vanuit Brouwershaven met de “Medea” 2 landmachtofficieren en arriveerde te Batavia op 02 december 1863 na een reis van 90 dagen.

Op 27 september 1864 vertrok hij uit Brouwershaven met de “Medea” en 1 landmachtofficier. Hij arriveerde te Batavia op 09 januari 1865 na een reis van 104 dagen.

Op 29 september 1865 vertrok hij van Brouwershaven op de “Medea” met 1 landmachtofficier. Hij arriveerde te Batavia op 06 januari 1866 na een reis van 99 dagen.

Op 22 oktober 1866 vertrok hij van Brouwershaven met de “Medea” en 5 landmachtofficieren. Hij kwam te Batavia aan op 04 februari 1867 na een reis van 105 dagen065.

 

 

Datum vanaf: 1858
Kapitein: TEUTEM, AREND WILLEM FREDERIK van

Familiegegevens en opleiding

Jacob Ankringa werd geboren op 01 september 1827 te Leeuwarden als zoon van de Nederlands Hervormde Jan Dirks Ankringa en Elisabeth Maria Dardenne. Hij woonde te Leeuwarden en vestigde zich op 03 april 1858 te Rotterdam waar hij o.a. woonde aan de Torenstraat Wijk 7 nr. 181 , aan de Westerhaven Wijk 15 nr. 845 en aan de Jacobusstraat Wijk 15 nr. 4. Hij behaalde op 29 december 1860 het diploma 1e stuurman voor de grote vaart.

Hij huwde op 18 april 1858 te Rotterdam met Wilhelmina Cornelia van Dura, geboren 03 augustus 1835 te Amsterdam, dochter van de Nederlands Hervormde Willem Adrianus van Dura, onderwijzer in de zeevaartkunde, wonende te Rotterdam, en Maria Blokhuys005

 

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.Ankringa was met vlagnummer R129 in de periode 1863 t/m 1891 lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

J.Ankringa was on 1867 afwisselend commissaris van de Maatschappij058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein J.Ankringa met vlagnummer R129 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1863 t/m 1867 met de 4/m sch. “Argo”     284 last varend voor A. van Hoboken & Zonen te Rotterdam

*    1874, 1877, 1878, 1880 t/m 1883, 1885 t/m 1888 geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt J.Ankringa als gezagvoerder gedurende:

*    1864 t/m 1869 op de 4/m schoener “Argo”, gebouwd in 1854 te Rotterdam, 537 ton o.m., varend voor A. van Hoboken & Zn te Rotterdam;

*    1869 t/m 1874 op het 3/m schip “Medea”, gebouwd in 1858 te Rotterdam, 756 ton o.m., varend voor A. van Hoboken & Zn te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

J.Ankringa verzorgde per 15 september 1864 vanuit Brouwershaven met de “Argo” een troepentransport van 3 officieren en 100 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 09 januari 1865 na een reis van116 dagen.

Op 05 november 1865 vertrok hij uit Brouwershaven met de “Argo” en 3 landmachtofficieren. Hij arriveerde te Batavia op 15 februari 1866 na een reis van 102 dagen.

Op 15 januari 1867 verzorgde hij vanuit Brouwershaven met de “Argo” en transport van 3 officieren en 100 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 11 mei 1867 na een reis van 116 dagen. Onderweg was 1 soldaat overleden.

Op 26 december 1867 vertrok hij met de “Argo” en een  troepentransport van 3 officieren en 125 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 23 april 1868 na een reis van 119 dagen. Onderweg was 1 militair overleden065.

 

 

Datum vanaf: 1863
Kapitein: ANKRINGA, JACOB

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt P.W.Timmermans als gezagvoerder gedurende:

*   1870 van de 4/msch. “Argo”, gebouwd in 1854 te Rotterdam, 537 ton o.m., varend voor A.van Hoboken & Zn te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1869
Kapitein: TIMMERMANS, P.W.

Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.294
DVD VIII – 682, 683
BIJLBRIEF
Naam schip ARGO

plaats en datum acte Rotterdam, 1 juli 1854

type schip schoener

bouwwerf/verkoper Jacobus van Hoboken van Cortgene voor zijn firma A. van Hoboken & Zonen, zeehandelaars en scheepsreders te Rotterdam, hebben laten bouwen op hun werf Rotterdams Welvaren aan de Hooge Zeedijk te Rotterdam, bouwmeester Pieter Hermanus Kortlandt

gevoerd door kapt. Dirk Huijsers

eigenaar/aankoper gebouwd geheel voor eigen rekening van A. van Hoboken & Zonen, Rotterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 547 tonnen

tuigage / aantal dekken 4 masten

afmetingen lang 44,40 m., breed 5,92 m., hol 4,60 m.

kiellegging 27 juli 1853

tewaterlating 27 mei 1854, geheel volbouwd

plaats / datum registratie Rotterdam, 1 juli 1854

nummer van registratie deel 137, folio 159, recto, vak 6 en 7

notaris Willem Simon Burger Wzn ., notaris te Rotterdam

prijs

bijzonderheden


researcher/datum research: ML / 150408

Naam ARGO
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1854
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: Rott.3.03..17.01.3675-1854-294