Inloggen
ARINUS MARINUS - ID 12858

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1820-08-10 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1806
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Fregat
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, oak, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: U.S.A.
Delivery Date: 1806-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 517.62 tons (oude meting)
 
Length 1: 33.41 Meters Registered
Beam: 9.55 Meters Registered
Depth: 4.45 Meters Registered
Configuration Changes

Datum 01-10-1821
Type: Additional Ship Data
Omschrijving: Afmetingen lang over stevens 33 el 4 palm 1 duim, wijd bij eerste balk grootluik binnen huid 9 el 5 palm 5 duim, hol in ruim bij eerste balk voor grootluik op uitwatering 4 el 4 palm 5 duim het verdek bij 1e balk voor grootluik hoog aan boord 1 el 7 palm, alles Nederlandse maat, zijnde 118 voet lang, 33 voet 8 duim breed en 15 voet 8 duim hol Amsterdamse maat.

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1820
Datum agenda: 1820-08-10
Register nr: 18210960
Scheepsnaam: SIDNEY
Type: Fregat
Lasten: 230
Gebouwd in binnen- of buitenland: Buitenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: niet vermeld
Plaats: niet vermeld
Kapitein op moment van verzoek: niet vermeld
Opmerkingen: Eerste zeebrief
Noord-Amerikaans schip, in 1821 gekocht op publieke veiling te Rotterdam
na aankoop verdoopt in ARINUS MARINUS

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1820-08-10 SIDNEY
Manager: Samuel Smith & James Buchanan, Baltimore, U.S.A.
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Baltimore (Md.), U.S.A.
Shareholder:
Homeport / Flag: Baltimore / U.S.A.

Date/Name Ship 1821-11-01 ARINUS MARINUS
Manager: Firma Reijn Varkevisser, Dorrepaal & Browne, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Reijn Varkevisser, Dorrepaal & Browne, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Pre oktober 1821                               SIDNEY
firma J. Smith & Buchanan,
firma Hollins & M. Blair,
J. Smith Hollins en Lemuel Taylor,
allen te Baltimore, Md. (USA)

Ship Events Data

1820-08-10: Additional info
No. 250
2 Afdeeling
1 Bureau
Onderwerp: Voorwaardelijke toestemming om aan het Amerikaansche schip SIDNEY eenen zeebrief te verleenen.

’s Gravenhage, den 10 augustus 1820

De Staatsraad, Directeur Generaal, enz.
Gelezen hebbende Z.M. besluit van den 2 dezer nr. 144, waarbij op het Request van de Kooplieden Severijn en Haesebroek te Amsterdam, en naar aanleiding der rapporten van de Staatsraad Directeur Generaal van den 13 Julij nr. 250, en van de Minister voor het Publiek Onderwijs en Nationale Nijverheid in de Koloniën van den 29 daaraanvolgende nr. 496, den Staatsraad Directeur Generaal wordt gemagtigd, om aan de Requestranten of andere eventuele Koopers van het Noord Amerikaansche schip SIDNEY, mits die koopers voldoen aan de vereischten ingeschreven bij de Wet op de Zeebrieven en Turksche Paspoorten van den 14 Maart 1819 eenen Nederlandschen Zeebrief voor dit schip aftegeven, onder voorwaarde echter dat de verkooping van hetzelve schip publiekelijk geschiede, en dat in de veilconditiën en aankondigingen uitdrukkelijk melding zij gemaakt van gezegd door Zijne Majesteit aan dat schip toegedacht faveur.
Heeft goedgevonden en verstaan voorzeind besluit aan te nemen ter notificatie ten einde daarop bij aanvragen om eenen Zeebrief voor het schip SIDNEY te Rotterdam den AAA AAA (onleesbaar; zeebrief 21.11.1821 ten name van J. Hahn)
En voorts dat het zelve besluit ter kennisse te brengen van de Directeur der In- en Uitgaande Regten en Accijnzen in Noord Holland en Utrecht, met aanschrijving om toe te zien of nauwkeurig wordt voldaan aan de voorwaarden in gezegd besluit vervat, en daarvan, met toezending van enen exemplaar der publieken aankondiging, den Staatsraad D.G. rapport te doen.
Afschrift dezer zal te dien einde worden toegezonden aan den Directeur der Inkomende en Uitgaande Regten te Amsterdam in Noord Holland en Utrecht.
1829-06-16: Final Fate: Broken up

Op 16 juni 1829 wordt de ARINUS MARINUS, kapitein Jacob Christoph Hahn, verkocht voor de sloop.
1829-06-16: Sold at auction
Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndregt en Frederik van Dam, makelaars, te Rotterdam, zijn van mening op dinsdag de 16e juni 1829, ten vier ure namiddags, in het logement het Groot Hotel van Engeland, op de Grootemarkt, te Rotterdam, te veilen:
- Het hol van het tweedeks fregatschip ARINUS MARINUS, lang 32,50 el, wijd 6,20 el, hol 5 el, zijnde gebouwd met koperen bouten en hebbende een koperen huid, gedeeltelijk geheel nieuw. (opm: het hol werd verkocht; de zeebrief van kapt. J. Hahn werd op 6 juni 1829 geretourneerd onder vermelding ‘schip wordt gesloopt’)
- Het hol van het fregatschip DOLPHIJN, lang 24,55 el, wijd 4,98 el, hol 3,19 el, met deszelfs masten, boegspriet, roer, roerpen, pompen, braad- en gangspil enz,
- Voorts een barkas, een sloep, drie ankers, enz.
Liggende de voorschreven hollen in de Zalmhaven, achter de scheepstimmerwerven van de heren De Jong en Kortland en de overige goederen bij en op dezelven.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1820
Kapitein: Baldwim, P.
Overige informatie: 1820-08-10 SIDNEY

Datum vanaf: 1821
Kapitein: Hahn, Jacob Christoph
Overige informatie: 1821-11-10

Datum vanaf: 1823
Kapitein: Nanning, H.G.
Overige informatie: 1823 – 1824

Datum vanaf: 1824
Kapitein: Hahn, Jacob Christoph
Overige informatie: 1824 – 1829

Algemene informatie

1822

BC 27.04.1822
Batavia, 26 april. Van den 20 tot den 22 dezer maand zijn niet minder dan zes schepen uit Europa, waarvan vijf uit Nederlandse havens, voorbij Anjer gezeild. Onder deze laatsten bevonden zich de Nederlandse schepen ALEXANDER, kapt. Marcussen, van Amsterdam vertrokken den 4 januari, ARINUS MARINUS, kapt. J. Hahn, van Amsterdam vertrokken den 31 december l.l. en de JORINA, kapt. Duijvenboden, van Hellevoetsluis gezeild den 6 januari l.l. welke schepen dus alle van 106 tot 110 dagen de reis volbracht hebben.
RC 121022
Batavia, 22 juni. Te Batavia is in het laatst van april of het begin van mei gearriveerd het schip de DRIE GEZUSTERS, M. Azon Jacometti, van Rotterdam, hebbende geen doden op deszelfs reis gehad, alsmede den 3 juni het schip de JONGE JACOBUS, J.J. Boon, van Rotterdam, laatst van de Kaap de Goede Hoop, en den 5 juni het schip DIJKZIGT, A. Schaap, van Rotterdam, laatst van Plymouth.
Ook waren er gearriveerd de schepen KATWIJK, J. van Duijn, en JORINA, T. van Duijvenbode, van Rotterdam, en de ARINUS MARINUS, J. Hahn, van Amsterdam, van welke het schip KATWIJK reeds den 21 juni de terugreis naar Rotterdam aanvaard had. De schepen JORINA en de JONGE ANTHONIJ, kapt. F. Azon Jacometti, waren den 26 juni naar Japan gezeild, en de schepen ARINUS MARINUS, de DRIE GEBROEDERS en DIJKZIGT zouden spoedig met troepen naar Borneo vertrekken.
RC 191022
Rotterdam, 18 oktober. Kapt. J. Hahn, van de ARINUS MARINUS, den 24 april te Batavia gearriveerd, schrijft, dat hij den 6 januari buiten het Kanaal geborgen heeft kapitein Magraht met drie matrozen, uitmakende de equipagie van de sloep HELENA, van Goll komende en naar Pull gedestineerd, geladen met spek en haver. Na dat de manschap omtrent een kwartier uurs aan boord van de ARINUS MARINUS was zag men de HELENA zinken. Kapitein Hahn is door verschillende omstandigheden belet geweest deze schipbreukelingen te Madeira of op de Canarische Eilanden aan wal te zetten en heeft hen naar Batavia meegenomen.

1823

DC 260423
Hellevoetsluis, 23 april. Heden zeilde in zee VROUW LUNEGINA, kapt. J.B. Goosen, naar Liverpool. A. Kouwenhoven en M.J. Cornel zijn uit quarantaine ontslagen. De wind O.
Den 24 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee AURORA, kapt. J.N. Stein, de ZWAAN, kapt. C.B. Kraff, HANNA MARIA, kapt. F. Lussen en FELIX, kapt. H.F. Rieper, alle van Aalburg. Het schip ARINUS MARINUS, kapt. Haan (opm: fregat, kapt. J. Hahn), van Batavia naar Rotterdam bestemd, ligt met de loods aan boord voor de wal. De wind N.O.

1824

BC 14.02.1824
Te Batavia zijn onder meer aangekomen: Den 7 februari het schip CORNELIA, kapt. S.H. Veer, den 7 september 1823 van Antwerpen met 4 passagiers.
Den 8 februari het schip MARY, kapt. W. Alexander, den 11 september 1823 van Rotterdam met 8 passagiers.
Den 9 februari het schip BARON VAN DER CAPELLEN, kapt. H. Piter, den 28 januari van Padang met 2 passagiers en 15 man troepen, en het schip INDUSTRIE, kapt. J.M. Jitter, den 7 september 1823 van Rotterdam met 2 passagiers.
Den 12 februari het schip ARINUS MARINUS, kapt. H.G. Nanning, den 22 oktober 1823 van Rotterdam met 3 officieren en 100 man troepen.
BC 29.05.1824
Advertentie. Men verlangt een doctor aan boord van het naar Japan bestemde schip ARINUS MARINUS, kapt. J. Hahn. Adres bij Van de Laar & Van Leeuwen, Batavia.
RC 12.10.1824
Amsterdam, 10 oktober. Volgens de laatste berichten van Batavia, was het schip IDA ALEIJDA, kapt. J.K. Sipkes, van Amsterdam, hetwelk den 18 februari van de Kaap de Goede Hoop gezeild is, den 10 april in goede staat te Batavia aangekomen; alle de passagiers en schepelingen genoten een volmaakte gezondheid. Het gemelde schip was naar Japan bevracht, zoals ook het schip ARINUS MARINUS, kapt. J.C. Hahn.

1825

BC 05.01.1825
Het schip ARINUS MARINUS, kapt. Hahn, hetwelk den 8 december van Decima is gezeild, is den 2 alhier (opm: Batavia) ter ree aangekomen, en de IDA ALEIDA, kapt. Bakker, heden morgen.
AC 270525
Texel, 25 mei. Te Batavia zijn aangekomen de schepen: ARINUS MARINUS, kapt. J. Hahn en IDA ALEYDA, kapt. S.O. Bakker (wijlen J.Kl. Sipkes), beide van Japan.
DC 07.06.1825
Hellevoetsluis, 3 juni. Gisteren namiddag arriveerde uit zee ARINUS MARINUS, kapt. J. Hahn, van Batavia.
DC 13.09.1825
Hellevoetsluis, 10 september. Heden zeilden in zee Zr.Ms. oorlogs-fregat DE RIJN, kapitein-luitenant Sluijter, naar Vlissingen; ARINUS MARINUS, kapt. J. Hahn naar Batavia.

1826

AC 210626
Te Batavia aangekomen, den 15 januari: ARINUS MARINUS, kapt. J. Hahn, van Rotterdam.
DC 240626
Hellevoetsluis, 22 juni. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ARINUS MARINUS, kapt. J. Hahn en PLANT, kapt. T. West, beide van Batavia.
DC 261026
Hellevoetsluis, 16 oktober. Gisteren namiddag zeilde in zee: ARINUS MARINUS, kapt. J. Halm naar Batavia;

1827

BC 140227
Te Batavia is gearriveerd: den 12 februari het schip ARINUS MARINUS, kapt. J. Hahn, met een passagier en Zr.Ms. troepen, den 15 oktober vertrokken van Rotterdam.
RC 221127
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia voor passagiers het Nederlands eiken gekoperd fregat ARINUS MARINUS, kapt. Jacob Christoph Hahn, hetzelve heeft zeer geschikte ruimte en alle geriefelijkheden om passagiers mee te nemen. Adres ten kantore van Kuijper, Van Dam en Smeer of bij de kapitein aan boord.

1828

LC 140128
’s-Gravenhage, 8 januari. In een brief uit Hellevoetsluis van gisteren wordt ons gemeld, dat ll. zondag naar zee gezeild en goed in zee gekomen zijn: het koopvaardijschip ARINUS MARINUS, kapt. Hahn  bestemming naar Oost Indië.
JC 290428
Batavia, 26 april. Heden arriveerde alhier het schip ARINUS MARINUS, kapt. J. Hahn, den 6. januari vertrokken van Rotterdam.

1829

RC 26.05.1829
Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndregt en Frederik van Dam, makelaars, te Rotterdam, zijn van mening op dinsdag de 16e juni 1829, ten vier ure namiddags, in het logement het Groot Hotel van Engeland, op de Grootemarkt, te Rotterdam, te veilen; Het hol van het tweedeks fregatschip ARINUS MARINUS, lang 32,50 el, wijd 6,20 el, hol 5 el, zijnde gebouwd met koperen bouten en hebbende een koperen huid, gedeeltelijk geheel nieuw. (opm: het hol werd verkocht; de zeebrief van kapt. J. Hahn werd op 6 juni 1829 geretourneerd onder vermelding ‘schip wordt gesloopt’)

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

ARCHIEF Nat.Archief-Den Haag archiefnummer Rott.3.03.56.65.126 __________________________________________________Acte van aan-/verkoop
Naam schip: SIDNEY, thans ARINUS MARINUS

Plaats en datum acte openbare verkoop, Amsterdam, 1 oktober 1821

Soort schip fregat

Bouwwerf / verkoper firma J. Smith & Buchanan, firma Hollins & M. Blair, J. Smith Hollins en Lemuel Taylor, allen te Baltimore, Md. (USA)

Gevoerd door kapt. Pierson Baldwin

Eigenaar / aankoper Reijn Varkevisser, namens zijn firma Varkevisser, Dorrepaal & Browne, Rotterdam

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief 517 59/95e ton

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen lang over stevens 33,41 m, breed bij eerste balk grootluik binnen huid 9,55 m., hol in ruim bij eerste balk voor grootluik op uitwatering 4,45 m. het verdek bij 1e balk voor grootluik hoog aan boord 1,70 m., alles Nederlandse maat, zijnde
118 voet lang, 33 voet 8 duim breed en 15 voet 8 duim hol Amsterdamse maat

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en datum van registratie Rotterdam, 18 november 1821

Nummer van registratie deel 25, folio 65, verso, 6e afd.

Notaris Teunis Janssen, notaris te Amsterdam

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 15.000,-

Bijzonderheden: schip ligt bij verkoop te Amsterdam aan de scheepswerf De Zwarte Raaf.


Researcher/datum research ML/171106

Naam ARINUS MARINUS
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1821
Toegang 3.03.56
Inventaris 65

Bronnen


Jaar: 1818
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
N.A. Den Haag archiefnummer Rott.3.03.56.126
AC = Amsterdamsche Courant
AH = Algemeen Handelsblad
BC = Bataviasche Courant
DC = Dordtsche Courant
JC = Javasche Courant
LC = Leeuwarder Courant
OHC = Opregte Haarlemsche Courant
RC = Rotterdamsche Courant