Inloggen
AURORA - ID 11984

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1814-11-25 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 18??
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Brig
Masten: Two masts
Material Hull: Wood
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Built abroad
Technical Data

 
Configuration Changes

Datum 1815-05-26
Type: Rebuilt
Omschrijving: Verklaring van Frans Baaij, meester-scheepstimmerman op de werf De Raave in de Groote Wittenburgerstraat te Amsterdam van 26 mei 1815, dat hij de brik AURORA voor niet minder dan 2/3e gedeelte heeft herbouwd. Verkoopakte uit 1820 vermeldt een gewicht van 68 lasten of 193 zeetonnen. De verkoopakte uit 1822 vermeldt echter een gewicht van 64 lasten of 183 tonnen.

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1814
Datum agenda: 1814-11-25
Register nr: 18141223
Scheepsnaam: AURORA
Type: Brik
Lasten: 70
Gebouwd in binnen- of buitenland: Buitenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Planta, Gebr.
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Akkerman, R.
Opmerkingen: Eerste zeebrief
enig eigenaar

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 18??-04-21 AURORA
Manager: Bartelt & Strebelou, Elbing, Prussia
Eigenaar: Bartelt & Strebelou, Elbing, Prussia
Shareholder:
Homeport / Flag: Elbing / Prussia

Date/Name Ship 1803-04-21 AURORA
Manager: Firma Gebr. Planta, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands (Batavian Republic 1795-1806)
Eigenaar: Firma Gebr. Planta, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands (Batavian Republic 1795-1806)
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands (Batavian Republic 1795-1806)
Additional info: Prijs: NLG 13.500,-

Date/Name Ship 1806-00-00 AURORA
Manager: Firma Gebr. Planta, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands (Kingdom Holland 1806-1810)
Eigenaar: Firma Gebr. Planta, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands (Kingdom Holland 1806-1810)
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands (Kingdom Holland 1806-1810)

Date/Name Ship 1810-00-00 AURORA
Manager: Firma Gebr. Planta, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Eigenaar: Firma Gebr. Planta, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands (part of French Empire 1810-1813)

Date/Name Ship 1814-11-19 AURORA
Manager: Firma Gebr. Planta, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Gebr. Planta, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1820-03-27 MARIA
Manager: Koch, Rijnbende & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Koch, Rijnbende & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Additional info: Prijs: NLG. 5.000,-

Date/Name Ship 1822-10-11 WILLEM EN GEORGE
Manager: Kloppenburg & Co, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Kloppenburg & Co, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Additional info: Prijs: NLG 4.200,-

Ship Events Data

1823-09-17: Final Fate:
De brik WILLEM EN GEORGE, kapt. G.J. de Groot is op Aruba afgekeurd.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1803
Kapitein: Zacharias, Engelbert
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1814
Kapitein: Akkerman, Roelof
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1818
Kapitein: Kraaij, Pieter
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1820
Kapitein: Groot, Gijsbert Jansen de
Overige informatie: 0

Algemene informatie

1823

AC 250823
Den 24 juni was van Curaçao naar Amsterdam vertrokken het schip WILLEM EN GEORGE, kapt. G.J. de Groot, doch wegens bekomen lekkage den 26 juni te Aruba binnengelopen en moet lossen om geïnspecteerd te kunnen worden, te welken einde een commissie van deskundigen, op last van het Gouvernement van Curaçao benoemd, reeds naar Aruba vertrokken was (opm: zie AC 170923).
AC 170923
Het schip WILLEM EN GEORGE, kapt. G.J. de Groot, van Curaçao naar Amsterdam, te Aruba wegens lekkage binnengelopen, is, volgens nader ingekomen bericht, aldaar afgekeurd. (opm: zie AC 250823, RC 300923 en AC 131023)
RC 300923
Amsterdam, 28 september. De lading van het te Aruba afgekeurde schip WILLEM EN GEORGE, kapt. G.J. de Groot, van Curaçao naar Amsterdam, is, volgens brief van Curaçao van den 28 juli, zeer weinig beschadigd bevonden en zoude met de Curaçaose schoener ELIZA, kapt. William Turner, naar Amsterdam overgebracht worden. (opm: zie AC 170923)
AC 131023
Texel,10 oktober. Heden is alhier gearriveerd het schip ELISA, kapt. W. Turner, van Curaçao, met de lading uit het te Aruba afgekeurde schip WILLEM EN GEORGE, gevoerd geweest bij kapt. G.J. de Groot. (opm: zie AC 170923)

Akten

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1415.1822.39

deel IV, foto 11, 12
CEDULE

Naam schip voorheen genaamd MARIA, doch thans door kopers genaamd WILLEM EN GEORGE

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 22 oktober 1822

type schip brik

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper Wilhelm Gerhard Kloppenburg voor zijn firma Kloppenburg & Co., Amsterdam (boekhouders en 5/8e part), Abraham du Bois, Amsterdam (2/8e part) en Douwe Pieters Bonk, Purmerend (1/8e part)

te voeren door kapt. Gijsbert Jansen de Groot

grootte in tonnen 64 lasten of 183 tonnen

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd buiten de Nederlanden

plaats / datum registratie Amsterdam, 22 oktober 1822

nummer registratie deel 8, folio 48, recto, vak 7

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de laatste koopbrief; het schip ligt thans te Amsterdam
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838. De cedule is in de kantlijn genummerd 2143

researcher/datum research: ML / 260515

Naam MARIA
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1822
Toegang 5074
Inventaris 1415

ARCHIEF Gemeente Amsterdam archiefnummer 5074/1419-1822-39

ACTE AAN-/VERKOOP
schip voormaals genaamd geweest AURORA, toen MARIA

plaats en datum acte koop/verkoop, Amsterdam, 11 oktober 1822

soort schip brik

gevoerd door kapt.

Bouwwerf/verkoper Statius Fredrik Koch, koopman te Amsterdam, voor zijn huis van negotie Koch, Rijnbende & Co., in surseance, en met Hen… Gerardus van Krimpen, koopman, Willem de Clercq, commissionair en Pieter Bel, makelaar, alle te Amsterdam, aangesteld door de rechtbank als liquidateuren

eigenaar/aankoper Kloppenburg & Co., kooplieden te Amsterdam

te voeren door kapt.

groot volgens meetbrief in tonnen

tuigage en aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats en nummer van registratie

datum van registratie 14 oktober 1822

notaris Adam Houtkoper, notaris te Amsterdam

prijs (bij aan-/verkoop) NLG. 4200,-

Bijzonderheden:researcher/datum research ML-040606

Naam AURORA
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1822
Toegang 5074
Inventaris 1419

ARCHIEF Gemeente-Archief Amsterdam archiefnummer Ams.5181-7149-272
DVD 6 – III – 91,92
__________________________________________________
Acte van koop/verkoop
Naam schip: AURORA

Plaats en datum acte onderhandse koop/verkoop, Amsterdam, 21 april 1803

Soort schip brik

Bouwwerf / verkoper Martin Christiaan Schröder, voor zijn huis Martin Christiaan Schröder & Zoon, Amsterdam, als gemachtigde van de heren Bartelt en Strebelou (ook Streblou geschreven) te Elbing

Gevoerd door kapt. Engelbert Zacharias

Eigenaar / aankoper Gebr. Planta, Amsterdam

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en datum van registratie

Nummer van registratie

Notaris Mr. Everard Cornelis Bondt, notaris te Amsterdam

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 13.500,-

Bijzonderheden: op datum acte in 1803 al reeds door nieuwe eigenaren overgenomen en van Amsterdam vertrokken.
Bij de acte is gevoegd een aanvraag voor zeebrief d.d. 19 november 1814 voor het schip AURORA, gevoerd door Roelof Ackerman, en getekend door J. Planta te Amstersam, van het huis Gebr. Planta.


Researcher/datum research ML/060707

Naam AURORA
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1814
Toegang 5181
Inventaris 7149

ARCHIEF Gemeente-Archief Amsterdam archiefnummer Ams.5181-7156-1818-139
DVD 6 – X– 35-37
__________________________________________________
Acte koop/verkoop
Naam schip: AURORA

Plaats en datum acte onderhandse verkoop, Amsterdam, 21 april 1803

Soort schip brik

Bouwwerf / verkoper Martin Christiaan Schröder, als gemachtigde van de heren Bastelt & Strebelom (?), Elbing (Pruissen)

Gevoerd door kapt. Engelbert Zacharias

Eigenaar / aankoper firma Gebr. Planta

Te voeren door kapt. Pieter Kraay (in 1818)

Groot volgens meetbrief

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en datum van registratie Amsterdam, 21 april 1803

Nummer van registratie niet vermeld

Notaris Mr. Everard Cornelis Bondt, notaris te Amsterdam

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 13.500,-

Bijzonderheden: schip lag bij deze transactie voor Amsterdam
Bijgevoegd eigendomsverklaring in dato Amsterdam 1 oktober 1818, waarbij A. Gerken en J.P. Planta namens de firma Gebr. Planta verklaren dat (in 1818) deze Gebr. Planta enig eigenaren waren van de brik AURORA.Researcher/datum research ML/051007

Naam AURORA
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1818
Toegang 5181
Inventaris 7156

ARCHIEF Gemeente-Archief Amsterdam archiefnummer Ams.5181-7157-1814/15-34
DVD 7 – III– 146-149
__________________________________________________
Eigendomsbewijs
Naam schip: AURORA

Plaats en datum acte eigendomsverklaring, Amsterdam, 26 mei 1815

Soort schip brik

Eigenaren Gebr. Planta, Amsterdam, enig eigenaren

Gevoerd door kapt. Roelof Akkerman

Eigenaar / aankoper

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en datum van registratie Amsterdam, 27 mei 1815

Nummer van registratie deel 6, folio 48, recto, vak 5.

Notaris geen

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden: bijgevoegd verklaring van Frans Baaij, meester-scheepstimmerman op de werf De Raave in de Groote Wittenburgerstraat te Amsterdam van 26 mei 1815, dat hij de brik AURORA voor niet minder dan 2/3e gedeelte heeft herbouwd.
Het schip was in mei 1815 gedestineerd naar de Berbice.
Bij de ceduul bevindt zich een aantekening, luidende: `34. Vide ´t transport van ´t brikschip AURORA, capt. Roelof Akkerman, gedestineerd voor Gebr. Planta naar Berbice, gepasseerd den 21. april 1803 voor de notaris Mr. Everard Cornelis Bondt, onder de bewijzen van eigendom ter verkrijging van zeebrieven en wel sub no.272.`


Researcher/datum research ML/231007

Naam AURORA
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1814
Toegang 5181
Inventaris 7157

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1414.1820.18

foto IV– 007, 008
CEDULE

Naam schip bevorens genaamd AURORA, thans genaamd MARIA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 6 april 1820

type schip brik

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper Statius Fredrik Koch, Amsterdam, voor zijn firma Koch, Rijnbende & Co., enig eigenaar

te voeren door kapt. Gijsbert Jansen de Groot

grootte in tonnen 68 lasten of 193 zeetonnen

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd binnenslands

plaats / datum registratie Amsterdam, 6 april 1820

nummer registratie deel 3, folio 5, recto, vak 5

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de laatste koopbrief; het schip ligt thans te Amsterdam
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838. De cedule is in de kantlijn genummerd 16385 (17385?)

researcher/datum research: ML / 221114

Naam MARIA
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1820
Toegang 5074
Inventaris 1414

ARCHIEF Gemeente Amsterdam
archiefnummer 5074/1419-1820-18

BIJLBRIEF schip AURORA, thans door kopers genaamd MARIA

plaats en datum acte acte geregistreerd 27 maart 1820

soort schip brik

gevoerd door kapt.

Bouwwerf/verkoper firma Barratty & de Veer, kooplieden te Amsterdam en belast met de liquidatie van de gewezen firma van de Gebr. Planta te Amsterdam

eigenaar/aankoper Koch, Rijnbende & Co., Amsterdam

te voeren door kapt.

groot volgens meetbrief in tonnen

tuigage en aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats en nummer van registratie

datum van registratie

notaris P. Berkman, Amsterdam, acte van belast te zijn met liquidatie van Gebr. Planta, gepasseerd 30 december 1819

prijs (bij aan-/verkoop) NLG. 5000,-

bijzonderheden
researcher/datum research ML-201205

Naam AURORA
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1820
Toegang 5074
Inventaris 1419