Inloggen
Gezagvoerder

Karst, Eise Jans

Naam: Karst, Eise Jans
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 3
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
GEZUSTERS VAN HAAFTEN 1885 Bark Sailing Vessel 2490 Bekijk schip
SMIT 1885 General Cargo schip Steamship 5976 Bekijk schip
THORBECKE V 1883 Bark Sailing Vessel 6532 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Eise Jans Carst werd geboren te Schiermonnikoog op 11 april 1849 als zoon van Jan Eises Carst en Lambertha Feyes Coerkamp.

Hij trouwde te Schiermonnikoog op 02 december 1875 als zeeman met Grietje Gerrits Teensma, geboren te Schiermonnikoog op 17 december 1853 als dochter van Gerrit Jans Teensma en Neeltje Haaikes Zeilinga. Zij voer in de periode 1896-1898 met haar man op het schroefstoomschip “Smit”, is op één van de reizen naar het Verre Oosten overleden en te Shanghai begraven.

Eise hertrouwde te Schiermonnikoog op 12 mei 1899 als “oud gezagvoerder” met Maria Adriana van der Worm, geboren 22 februari 1857 te Schoonhoven als dochter van Nicolaas van der Worm en Jacoba Cornelia Kuylenburg. Zij overleed op 16 juli 1939 te Schiermonnikoog.

In beide huwelijken bleef Eise kinderloos.

Eise Jans was o.a. wethouder van Schiermonnikoog en overleed te Schiermonnikoog op 05 januari 1928.

Hij ligt begraven op het kerkhof van Schiermonnikoog, rij 29.15. Het graf is eigendom en beschermd.117.

 

Een portret van Eise Jans Carst en Maria Adriana van den Worm  staat op p. 54 van het boek Het Schiermonnikoger Zeemanscollege en Pensoenfonds door Ron R. van Staveren c.s., Schiermonnikoog 2009.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

E.J.Karst/Carst was met vlagnummer 10 in de periode 1887 tot nà 1919 lid van het Schiermonnikoger zeemanscollege “De Herkenning”. Daar de vermelding van ledenlijsten in de Almanak voor Koophandel en Zeevaart is stopgezet na 1919 is het mogelijk dat het lidmaatschap tot een later jaar is voortgezet.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt E.J.Karst/Carst als gezagvoerder gedurende:

*          1884 t/m 1889 op de bark “Thorbecke V”. gebouwd in 1883 bij A.H.Meursing te Nieuwendam, 793 ton, varend voor A.H.Meursing te Amsterdam.

            Scheepstijdingen 24 december 1890 - “Op Menado gestr. en afgek. (de lad. v. £4200 verk.)” (Sweys);

*          1891 t/m 1893 op de ijzeren bark “Gezusters van Haaften”, gebouwd in 1885, 968 ton, varend voor van Vessem te Rotterdam.

            Scheepstijdingen 26 maart 1893 - “verkocht naar Hamburg” (Bouma);

*          1896 t/m 1898 op het schroefstoomschip “Smit”, gebouwd in 1885 bij J.Smit Cz te Alblasserdam, 1280 ton, 750 pk, varend voor J.Smit Cz te Alblasserdam.

            Scheepstijdingen: “op de South Black Rock (Korea) gestooten en gezonken” (Sweys). . Het schip was op weg van Newchang naar Yokohama. De bemanning werd gered;

*          1900 t/m 1902 op het ijzeren schroefstoomschip “Java”, ex Koninging Emma, gebouwd in 1879 bij Richardson, Duck & Co te Stockton, 2531 ton, varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Nederland” te Amsterdam. In 1902 verkocht voor f 55.000, - naar sloperij Maltha te Rotterdam;

*          1902 op het schroefstoomschip “Timor”, gebouwd in 1900, bouwlocatie niet vermeld, 3608 ton, varend voor de Stoomvaart Maatschappij Nederland.

            In de Staat der Nederlandse Zeemacht en Koopvaardij wordt de “Timor” niet meer vermeld nà 1904. In de Jaargangen 1906 en 1911 is ook geen verwijzing naar een kapitein E.J.Carst gevonden.

 

Een portret van de bark “Gezusters van Haaften” staat op p. 57 van het boek Het Schiermonnikoger Zeemanscollege en Pensoenfonds door Ron R. van Staveren c.s., Schiermonnikoog 2009.

Het portret van het schip, passerende op weg naar Java” hangt in de achterzaal van het hotel van der Werf te Schiermonnikoog.

 

Overige bijzonderheden

Foto van de bemanning van het ss Smit met kapitein E.J.Karst (nr.100) beschikbaar047.

 

 

In het kasboek 1899-1927 van het Pensioenfonds “Goede Voorzorg” is in 1900 een storting ad f 3-, opgenomen onder vermelding “E.Karst voor de mast”.

 

De “Thorbecke V” was op 09 november 1889 onder gezag van kapitein E.J.Karst van de rede van Amoerang, op de noordkust van Celebes, vertrokken met de bestemming Menado. De lading was vooral koffie. Al op 11 november ankerde het schip op de rede en werd verankerd om de lading te lossen. In de volgende dagen werd het weer onstuimiger en begon het stuurboordanker te krabben. Het belandde tenslotte op het strand. Besloten werd het schip te verlaten. Het schip geraakte wrak en verliet de bemanning het schip.

De Raad van Tucht voor de koopvaardij deed op 18 april 1890 uitspraak en meende dat de gezagvoerder geen blaam trof. Hij werd vrijgesproken. 104.

 

De bark “Gezusters van Haaften” onder kapitein E.J.Karst vertrok op 06 mei 1892 van Lytleton, Nieuw Zeeland en nam “doubtless eastern route via Cape Horn”. Was op 15 augustus in Gravesend.121

 

Provinciale Groninger Courant 26 juli 1898

Alblasserdam, 24 juli. Volgens bij de reder ontvangen bericht van kapt. Karst van het op Zuid BlackRock verongelukte stoomschip SMIT vertrok de bemanning op 16 juni van Nagasaki naar Batavia.