Inloggen

                                                                                                                                       DE HERKENNING 

                                                                                                                                   SCHIERMONNIKOOG

                                                                                                                                               1856  

                                                                                                             

 

 


Het was Sikko Parma die net als voor de andere zeemanscolleges een alfabetische namenlijst van de leden van het zeemanscollege De Herkenning wilde maken. Hij gebruikte naast de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart en de almanak van Sweys ook een publicatie (1989) van een heer Teensma over Schiermonnikoger geslachten waar veel gegevens over zeevarenden in was terug te vinden. Sikko Parma kreeg contact met Ron van Staveren die in het blad Nostra, getrouwd zijnde met, een artikel had gepubliceerd over de familie Jaski die zich in de loop van de 18e eeuw op Schiermonnikoog hadden gevestigd. Samen probeerden ze zoveel mogelijk informatie over het zeemanscollege De Herkenning en haar leden te verzamelen maar bleven met teveel vragen zitten. Ze kregen bij hun naspeuringen kennis van het onderzoekswerk van Durk Reitsma die veel wist over de geschiedenis van Schiermonnikoog. Daarnaast namen ze contact op met Teensma, een telg uit een geslacht met een lange maritieme traditie, met veel kennis over de historei van Schiermonnikoog en die ook veel mensen kende.

Deze vier onderzoekers brachten zoveel informatie bij elkaar dat besloten werd tot het uitgeven van een boek waarin zowel de geschiedenis van het college, het pensioensfonds en bovenal die van haar leden zou moeten worden beschreven. Deze klus is door Arend Maris ter hand genomen en in 2009 verscheen het boek met de titel "Het Schiermonnikoger Zeemanscollege en Pensioensfonds', ruim 400 pagina's en rijk geillustreerd met unieke afbeeldingen die op 'het eiland Schiermonnikoog' met behulp van de bewoners boven water kwamen.