Inloggen
BELGE - ID 9928

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1830-04-05 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1830
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Brig
Masten: Two masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: J. Fleury Duray, F. Van Nuffel en J. Lamot, scheepsbouwmeesters, Boom, Netherlands
Launch Date: 1830-03-00
Delivery Date: 1830-03-29
Technical Data

Gross Tonnage: 102.00 lasts
Net Tonnage 2: 102.00 lasts (commercial)
 
Length 1: 26.05 Meters Registered
Beam: 4.35 Meters Registered
Depth: 3.85 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1830
Datum agenda: 1830-04-05
Register nr: 18300239
Scheepsnaam: BELGE
Type: Brik
Lasten: 102
Gebouwd in provincie: Zuid-Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: David & De Boe
Plaats: Antwerpen
Kapitein op moment van verzoek: Boer, D. de
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1830-03-22 BELGE
Manager: Firma David & De Boe, Antwerp, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Antwerp, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Netherlands
Additional info: voor de mede reders (zie onderaan blz.)

Date/Name Ship 1831-07-28 MALEYER
Manager: E.& S. & C. St. Martin & Co., boekhouders , 1/2 part van het schip, en David & De Boe, Antwerpen,1/2e part., Antwerp, Belgium
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1832-10-30 MALEIJER
Manager: Firma E. & S. & C. St. Martin & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma E. & S. & C. St. Martin & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Additional info: Firma E.& S.& C. St.Martin & Co. koopt 50% voor NLG 7.500,-

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

BELGE - 1830.
Alle eigenaren: firma David & De Boe, Antwerpen, kooplieden en reders (1/2e part en boekhouders), en E. & S. &C. St. Martin, kooplieden en reders te Rotterdam (1/2e part) 

 

Ship Events Data

1835-01-20: Final Fate: Stranded

Op 20 januari 1835 is de MALEIJER, kapt. C. van der Hoeven, bij Goedereede gestrand en wrak geworden.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1830
Kapitein: Boer, Douwe Hendriks de
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1831
Kapitein: Hoeven, C. van der
Overige informatie: 0

Algemene informatie

1830

Op 5 april 1830 werd de eerste zeebrief verstrekt voor de BELGE, aangevraagd door David & De Boe, Antwerpen, voor D. de Boer als kapitein.

MCO 290430
Vlissingen, 27 april. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van de rede alhier naar zee gezeild LE BELGE, kapt. D.H. de Boer, naar Batavia, met stukgoederen (opm: eerste reis van deze toen nog Zuid-Nederlandse brik).
JC 210830
Batavia, 19 augustus. Heden arriveerden alhier het schip ROSALIE, kapt. A. Cordier, met een passagier, de 26e april vertrokken van Antwerpen, en de brik BELGE, kapt. D. de Boer, de 27e april vertrokken van Antwerpen.
JC 240830
Advertentie. Vertrekkende schepen.
Batavia. Vracht en passage naar Manilla, met het Nederlands brikschip BELGE, kapitein de Boer.
Adres bij Wattendorff, Hipp en Zimmerman.

1831

NIH 310131
Lijst der voornaamste artikelen, in- en uitgevoerd te Batavia van den 11de tot en met den 26ste januari, en van de overige plaatsen op Java en Madura, van den 1ste tot en met den 15de januari.
Van Manilla, per de Nederlandse brik BELGE: 1 baal laken, 57 kistjes Manilla sigaren.

Als uitvloeisel van de opstand tegen de Noord-Nederlanders, de daarop gevolgde Afscheiding en de vorming van België decreteerde de koning op 28 oktober 1830 (Staatsblad No. 78) dat van alle 196 schepen welke in de Zuidelijke Provinciën van het Rijk te huis behoorden de zeebrief moest worden ingetrokken. De BELGE stond weliswaar op deze lijst, maar de zeebrief was reeds op 11 juni 1831 door de Gouverneur van de provincie Zeeland naar Den Haag teruggezonden met de aantekening ‘schip behoort in de Zuidelijke Provinciën, en op 15 juni geroyeerd.

St. Martin & Co, voor 50% eigenaar in het schip met thuishaven Antwerpen, had kennelijk reeds grote problemen voorzien, en haar zetel vóór maart 1830 van Antwerpen naar Rotterdam verplaatst. Alhoewel nog 50% Belgisch bezit slaagde E. & S. & C. St. Martin, Rotterdam, er in als boekhouder een nieuwe zeebrief te krijgen voor het nu in MALEYER vernaamde schip. Op 28 juli 1831 werd deze verstrekt voor de MALEYER onder kapt. D.H. de Boer, met de mededeling: ‘laatst genaamd BELGE; besluit Z.M. no. 6 van 17 juli 1831; voor een jaar’. Een zeebrief was normaal twee jaren geldig, dit was dus wel een beperking, maar er viel voorlopig mee te leven.

RC 300731
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, het nieuw Nederlandsch gekoperd en gekoperd gebouwd (opm: koper gebout) brikschip MALEYER, kapitein Douwe Hendriks de Boer, om ultimo augustus te vertrekken; hebbende zeer goede inrichtingen voor passagiers. Adres bij Kuijper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuijzen.
AH 011031
Helvoet, 28 september. Uitgezeild MALEIJER (opm: ex-BELGE, brik), kapt. De Boer, naar Batavia.

1832

JC 090232
Batavia, 6 februari. Heden arriveerden alhier het schip LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. J. Keijzer, den 29 september vertrokken van Dordrecht; het schip ROSALIE, kapt. J. van den Oever, den 29 september vertrokken van Vlissingen en de brik MALEIJER, kapt. De Boer, den 28 september vertrokken van Rotterdam.

Op 17 september 1832 werd de zeebrief van de MALEIJER, kapt. D.H. de Boer, door de Ontvanger der Inkomende- en Uitgaande Regten en Accijnzen te Rotterdam naar Den Haag geretourneerd, met vermelding ‘geannuleerde en vervallen zeebrief’ waarna op 19 september royement volgde.
Een verder pardon was zeer onwaarschijnlijk, zodat de Belgische mede-eigenaren David & De Boe op 30 oktober 1832 via de notaris hun 50% aandeel voor NLG 7.500 aan St. Martin & Co verkochten. Er waren nu geen buitenlandse aandeelhouders meer in het spel, zodat St. Martin een nieuwe Nederlandse zeebrief kon aanvragen.
Op 21 november 1832 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de MALEIJER, aangevraagd door E. & S. & C. St. Martin, Rotterdam, voor C. van der Hoeven als kapitein.

1833

MCO 240933
Vlissingen, 21 september. Gisteren is hier van de rede naar zee gezeild de MALEIJER, kapt. C. van der Hoeven, onlangs van Hellevoet, naar Batavia.

1834

JC 190334
Batavia, 15 maart. Heden zijn alhier aangekomen de Nederlandse schoener JOANNES ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven, van Amsterdam de 26e oktober 1833, en de Nederlandse brik MALEIJER, kapt. C. van der Hoeven, van Vlissingen vertrokken de 20e september 1833.
JC 090434
Batavia, 6 april. Heden vertrok van hier naar Manilla de Nederlandse brik MALEIJER, kapt. C. van der Hoeven.
JC 270834
Batavia, 23 augustus. Heden zijn alhier aangekomen het schip APOLLO, kapt. C.M. van Dijcke, van Rotterdam vertrokken de 10e mei, het schip DE HOOP VAN ALBLASSERDAM, kapt. M.D. Meijer, van Rotterdam vertrokken de 22e mei, en de brik MALEIJER, kapt. C. van der Hoeven, met een passagier, van Manilla vertrokken de 13e juli.

1835

AH 220135
Uitgezeild: Batavia, 24 september. MALEIJER (opm: brik), kapt. C. v.d. Hoeven, naar Rotterdam.
LCO 260135
De brik de MALEIJER (opm: bouwjaar 1830), kapt. C. van der Hoeven, den 24 september van Batavia naar Rotterdam vertrokken, is volgens particulier bericht van den 22 januari op het strand van Goederede gestrand en zal vermoedelijk weg zijn; men was bezig met zoveel mogelijk van de lading te bergen (opm: zie AH 200235).
AH 200235
Strandvonderij. De opperstrandvonder van den eilande Goedereede en Overflakkée, wonende te Goedereede, zal, ingevolge bekomen autorisatie, op donderdag den 26ste  februari 1835, des voormiddags ten 10 ure, op het gemeentehuis te Goedereede, publiek, ad opus jus habentium (opm: in het belang der rechtverkrijgenden), om contant geld, de volgende door zeewater beschadigde goederen verkopen: Omtrent 20.000 ponden sapanhout, 18 ponden kaneel, 164 kistjes Manilla sigaren, 5 kisten dito zeep, 9.500 ponden dito hennep, 22 verschillende fusten suiker, 4 á 5000 ponden koffij, mitsgaders 5 ijzeren karonnades á 12 pond, 2 ijzeren kanonnen á 6 pond, 12 geweren, 6 pistolen, 2 donderbussen, 7 sabels, 3 lichte ankers, 2 einden ketting, 1 groot eind kabel, 2 trossen, enige zeilen, gekapt lopend wand, enig rond en wrakhout, gesloopt ijzer en koper, en hetgeen verder te koop zal worden gepresenteerd. Alles afkomstig van en uit het Hollands schip (opm: brik) de MALEIJER, den 20ste januari 1835 aan den eilande Goedereede gestrand (opm: zie LCO 260135). Daags vóór de verkoping zullen de Goederen zo binnen als buiten Goedereede genommerd te zien zijn. 

 

Akten

RA - Beveren Archiefnummer Ant.512.0044.00132.246
DVD - XXXI – 132 III 141
ACTE BIJLBRIEF

Naam schip BELG

plaats en datum acte bijlbrief, Boom, 22 maart 1830

type schip brik, gebouwd van eikenhout, gekoperd en kopervast

bouwwerf/verkoper J. Fleury Duray, F. Van Nuffel en J. Lamot, scheepsbouwmeesters te Boom

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper firma David & De Boe, Antwerpen, kooplieden en reders (1/2e part en boekhouders), en E. & S. &C. St. Martin, kooplieden en reders te Rotterdam (1/2e part)

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 102 lasten (meetbrief Antwerpen)

tuigage / aantal dekken 2 masten 1 dek en tussendeksbalken

afmetingen lang binnen stevens op dek 26,05 meter, wijd (gemiddeld) 4,35 meter, hol (gemiddeld) 3,85 meter

kiellegging

tewaterlating maart 1830

plaats / datum registratie Antwerpen, 29 maart 1830

nummer van registratie blad 71 recto vak 1

notaris bevestigende verklaring burgemeester van Boom

prijs NLG.

bijzonderheden


researcher/datum research: AD/020709

Naam BELG
Archiefinstelling Rijksarchief, Beveren
Jaar 1830
Toegang 512.0044
Inventaris 132

ARCHIEF Nat.Archief-Den Haag archiefnummer Rott.3.03.56.65.280b Foto DVD III - 020-022 _________________________________________________
Acte van aan-/verkoop
Naam schip: BELG, thans de MALEIJER

Plaats en datum acte koop/verkoop, 30 oktober 1832

Soort schip brik

Bouwwerf / verkoper Joseph Jones, kantoorbediende te Rotterdam, als gemachtigde van de firma David & De Boe, kooplieden te Antwerpen,
1/2e part

Gevoerd door kapt. Douwe Hendriks de Boer

Eigenaar / aankoper Elie Jean St. Martin, lid van de firma E.& S.& C. St. Martin & Co., commissionairs te Rotterdam, 1/2e part (nu enig eigenaar)

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief 102 lasten

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen lang 26,05 m., breed 4,35 m., hol 3,85 m.

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en datum van registratie Rotterdam, 1 november 1832

Nummer van registratie deel 29, folio 107, verso vak 5

Notaris Willem Kleij, notaris te Rotterdam

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 7.500,- (1/2e part)

Bijzonderheden: schip ligt in oktober 1832 te RotterdamResearcher/datum research ML/250207

Naam MALEIJER (de)
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1832
Toegang 3.03.56
Inventaris 65

ARCHIEF Nat.Archief-Den Haag archiefnummer Rott.3.03.56.65.280a Foto DVD III - 020-022 _________________________________________________
Bijlbrief / Acte van aan-/verkoop
Naam schip: BELG

Plaats en datum acte bijlbrief, Boom, 22 maart 1830

Soort schip brik, gebouwd van eikenhout met koperen bouten en nagels en voorzien van een koperen huid

Bouwwerf / verkoper J. Fleury Duray, scheepsbouwmeester te Boom in de provincie Antwerpen, verklaart te hebben gebouwd op zijn scheepstimmerwerf

Gevoerd door kapt.

Eigenaar / aankoper David & De Boe, kooplieden en reders te Antwerpen, als boekhouders (en eigenaar voor 1/2e part) en de firma E.& S.& C. St, Martin & Co., kooplieden en reders te Rotterdam
(1/2e part)

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief 102 lasten

Tuigage en aantal dekken: 2 masten, 1 dek – met tussendeksbalken – en galjoen

Afmetingen lang binnen de stevens op dek 26,05 m., breed 4,35 m. (gemiddeld), hol 3,85 m. (gemiddeld)

Kiellegging

Tewaterlating maart 1830

Plaats en datum van registratie Antwerpen, 29 maart 1830

Nummer van registratie blad 71, verso, vak 1

Notaris verklaring voor de burgemeester van de gemeente Boom

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden


Researcher/datum research ML/250207

Naam BELG
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1832
Toegang 3.03.56
Inventaris 65

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen
N.A. Den Haag, archiefnummer Rott.3.03.56.65.280a
N.A. Den Haag, archiefnummer Rott.3.03.56.65.280b
R.A. Beveren Archiefnummer, Ant.512.0044.00132.246
De heer André Delporte, Luik
AH = Algemeen Handelsblad
JC = Javasche Courant
LCO = Leydsche Courant
MCO = Middelburgsche Courant
NIH = Nederlandsch-Indisch Handelsblad