Inloggen
JOSINE LOUISE - ID 9458


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1850-05-10 / 1882-00-00 | Reden uitgevlagd: Sloop, afgekeurd

Identification Data

Bouwjaar: 1850
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schoener
Masten: Two masts
Material Hull: Wood
Construction Data

Scheepsbouwer: Emmo Hooites Meursing, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1850-00-00
Delivery Date: 1850-04-04
Technical Data

Net Tonnage: 131.00 Net tonnage
Deadweight: 70.00 lasts
 
Length 1: 26.12 Meters Registered
Beam: 4.53 Meters Registered
Depth: 2.53 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1850
Datum agenda: 1850-05-10
Register nr: 18500305
Scheepsnaam: JOSINE LOUISE
Type: Schooner
Lasten: 70
Gebouwd in provincie: Groningen
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Meijjes Jz., J.
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Mellema, T.H.
Opmerkingen: nieuwe zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1850-04-04 JOSINE LOUISE
Manager: Jeremias Meyjes Johanneszn, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Jeremias Meyjes Johanneszn, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1863-07-03 WILHELMINA ADRIANA
Manager: J.J. van der Berg, 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: J.J. van der Berg, 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: 's-Gravenhage / Netherlands

Date/Name Ship 1865-12-20 ADRIANA WILHELMINA
Manager: Florentinus Wibaut, Vlissingen, Zeeland, Netherlands
Eigenaar: Florentinus Wibaut, Vlissingen, Zeeland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Vlissingen / Netherlands
Additional info: Call sign since 1867: NBKL

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Bijlage bij eigendomsbewijs 10 van 1850, schoener JOSINE LOUISE
eigenaren per primo mei 1850

Jeremias Meijjes Johanneszoon, Amsterdam (boekhouder en 1/4e part)
A.J.A. Bonebakker, Amsterdam (1/4e part)
J.A. Bonebakker, Amsterdam (1/4e part)
Johannes Meijjes, Amsterdam (1/4e part)

Ship Events Data

1860-02-04: Rotterdamsche Courant 09-02-1860 Waterford 4 febr.
De Ned. schoener JOSINE LOUISE, kapit. Bakker, van St. Domingo n. Liverpool,is met verlies van grooten
boom, schade aan zeilen, gebrek aan proviand enz. alhier binnengeloopen.
1865-12-00: Op 25 december 1865 voor de eerste reis als ADRIANA WILHELMINA van Helvoet naar Newcastle onder kapitein J.van Eyk
1869-03-26: VW 270369
Vlissingen, 26 maart. De Britse Board of Trade heeft aan de heer F. van Eijk, gezagvoerder van het Nederlandse schoenerschip ADRIANA WILHELMINA, wegens bewezen diensten door het redden van de equipage van het Engelse sloepschip LUNA van Hull, dat de 12e februari op de Harboro’Sand gestrand is, een telescoop ten geschenke te geven.
1869-10-30: VW 301069
Vlissingen, 30 oktober. Heden is alhier ten Raadhuize uitgereikt aan J. van Eijk gezagvoerder van de Nederlandse schoener ADRIANA WILHELMINA een prachtige telescoop als een beloning van wege het Engelse Gouvernement voor het redden van de equipage van de Engelse sloep LUNDA in de Noordzee op de 19e februari van dat jaar.
1882-00-00: Final Fate:
Sweys, lijst van uit de vaart geraakte schepen 1882.
"ADRIANA WILHELMINA" C. Reijnhout. Gesloopt.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Teunis Haikes Mellema werd geboren op 11 augustus 1802 te Schiermonnikoog) en overleed in 1852.

Hij huwde met Geertje (Grietje) Andries Steffens, geboren op 02 oktober 1802 te Schiermonnikoog en o verleden op 26 november 1875.

Teunis overleed in 1852.003

 

Teunis Haikes Mellema werd geboren te Schiermonnikoog op 11 augustus 1802 als zoon van Haike Haikes Mellema en Antje Thomas Kuiper.

Hij trouwde te Schiermonnikoog op 19 juni 1827 met Geertje Andries Steffens, geboren te Schiermonnikoog op 02 oktober 1802 als dochter van Andries Tjipkes Steffens en Angenieta Gerrits Konter en overleden aldaar op 27 november 1875. Het graf van Geertje Steffens is geruimd maar de grafsteen is behouden gebleven en met andere stenen bijeengebracht in de zg. “historische hoek”.116.

Teunis overleed op 09 februari 1852 op Plantage Buinsele (geen idee waar dat lig. Wellicht Suriname?t)

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

T.H.Mellema (adres Jm.Meijjes & Zn) werd met vlagnummer 591 ingeschreven als effectief lid van Zeemanshoop per 27 juli 1841 op voorspraak van E.IJ.Post. Zijn schip was de "Josine Louise". Toegevoegd is "overleden"002. Ten tijde van de inschrijving waren Mellema en zijn vrouw beiden 38 jaar. Ingeschreven staan 2 zoons uit 1827 en 1833 en 3 dochters uit 1831, 1837 en 1840002a.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop van 20/27 juli 1841 werd voorgedragen/benoemd tot effectief lid Teunis, Haikes Mellema, oud 38 jaar, voerend de kof “Josine Louise”, afkomstig van Schiermonnikoog en met als adres Jeremias Meyjes Jz te Amsterdam, op voordracht van kapitein E.Y.Post. Zijn vlagnummer werd 591023.

Hij werd deelnemer van het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop dd per 03 augustus 1841003.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 30 september 1852 wordt aan de weduwe van kapitein T.H.Mellema een uitkering toegekend voor haar en 3 kinderen ingaande 01 mei 1852.042

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd. 19 oktober 1852 staat vermeld dat aan de weduwe van kapitein T.Mellema een uitkering is toegekend per 01 mei 1852 voor haar en 3 kinderen.023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                   jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        591                       1841-1842     kof                   Josine Louise                                        Joh.Meijjes & Zn

                                      1843-1845     kof                   Johannes                                               idem

                                      1846-1848     kof                   Jeanne Marie                                        idem

                                          1849           geen vermelding van schip en boekhouder

                                      1850-1851     schoner            Josine Louise                                        idem

 

Bouma025 vermeldt T.H.Mellema als gezagvoerder gedurende:

*    1840 t/m 1844 van de kof “Josine Louise”, gebouwd in 1840 te Sappemeer, 106 ton o.m., varend voor Joh.Meyjes te Amsterdam;

*    1844 t/m 1846 van de schkof “Johannes”, gebouwd in 1844 te Hoogezand, 119 ton o.m., varend voor Joh.Meyjes & Zn te Amsterdam;

*    1847 t/m 1849 van de schkof “Jeannemarie”, gebouwd in 1846 te Hoogezand, 118 ton o.m., varend voor Joh. Meyjes te Amsterdam;

*    1851 van de 2/msch “Josine Louise”, gebouwd in 1850 te Hoogezand, 133 ton o.m., varend voor Joh.Meyes & Zn te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

 

 

 

Datum vanaf: 1850
Kapitein: Mellema, Teunis Haikes
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt kapitein Dobbinga (geen initialen) als gezagvoerder gedurende:

*    1852 t/m 1853 van de 2/msch “Josine Louise”, gebouwd in 1850 te Hoogezand, 133 ton o.m., varend voor Joh.Meyes & Zn te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1852
Kapitein: Dobbinga, X.X.
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

Fekkes, J.H.                                          Mathilda                              30 augustus 1865                geen melding

 

Bouma025 vermeldt J.H.Fekkes als gezagvoerder gedurende:

*    1854 t/m 1855 van de 2/msch “Josine Louise”, gebouwd in 1850 te Hoogezand, 133 ton o.m., varend voor Jeremias Meyes Johz te Amsterdam;

*    1857 t/m 1863 van de brik “Mathilda”, gebouwd in 1854 te Amsterdam, 338 ton o.m., varend voor W.Koopmans & P.Pieters te Amsterdam;

*    1864 t/m 1869 op hetzelfde schip maar nu varend voor Wm.Pieters & A.Koopmans te Amsterdam. Het schip werd in 1869 afgekeurd in China.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

 

Datum vanaf: 1854
Kapitein: Fekkes, J.H.
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt E.E.Bakker als gezagvoerder gedurende:

*    1856 t/m 1860 van de 2/msch “Josine Louise”, gebouwd in 1850 te Hoogezand, 133 ton o.m., varend voor Jeremias Meyes Johz te Amsterdam. Het schip voer in 1861 voor J.J. v/d Berg te ’s Gravenhage en was herdoopt in “Wilhelmina Adriana”;

*    1862 t/m 1865 van de galjoot “Marchiena Martha”, gebouwd in 1861 te Pekela, 134 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Pekela. Het schip voer in 1866 voor H.T.Kranenborg te Pekela en was herdoopt in “Jantje Tiddens”.

*    1868 t/m 1870 van de galjoot “Jantina Alida” ex Twee Gebroeders, gebouwd in 1849 te Veendam, 135 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Pekela. Het schip voer in 1871 voor kapitein/eigenaar P.J.Smit te Termunten en was herdoopt in “Jacoba”;

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1856
Kapitein: Bakker, E.E.
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

M.D.Noordhoek was met vlagnummer R356 in de periode 1852 t/m 1872 lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein M.D.Noordhoek met vlagnummer R356 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

1855                      van de hoeker “Fortuna” 38 last                varend voor de Gebr. van Rossem te Rotterdam

1858                      van de sch. “Levant”      70 last                varend voor L.Visser & van der Sande te Dordrecht

1859, 1862 t/m 1865                                                                  geen vermelding van schip en boekhouder

1866                      van de sch. “Laurens”    76 last                varend voor L.van der Hilst & Co te Den Haag

1867                                                                                                                           geen vermelding van schip en boekhouder

 

Luc Heijboer in een e-mail dd 10 april 2005 vermeldtin een overzicht van kapiteins op Vlaardinger schepen:

M.D.Noordhoek                                  1839-1847                                    FORTUNA

                                                                1847-1848                                    VRIENDSCHAP

                                                                1848-1851                                    TREKVOGEL

 

Bouma025 vermeldt M.D.Noordhoek als gezagvoerder gedurende:

*    1840 t/m 1848 van de hoeker “Fortuna”, gebouwd in 1802 te Vlaardingen, 98 ton o.m., varend voor S.van Gijn & Zn te Vlaardingen;

*    1847 van de hoeker “Fortuna”, gebouwd in 1841 te Vlaardingen, 98 ton o.m., varend voor S.van Gijn & Zn te Vlaardingen;(Bouma vermeldt hier kapitein Noordhoek zonder initialen, maar ik vermoed dat het om M.D.Noordhoek gaat, vanwege scheepstype, naam en reeder/thuishaven. Overigens klopt dan het jaartal niet met de vorige opgave.)

*    1849 t/m 1850 van de schbrik “Trekvogel”, gebouwd in 1836 te Vlaardingen, 155 ton o.m., varend voor S. van Gijn & Zn te Vlaardingen;

*    1852 van de hoeker “Vrouw Johanna”, gebouwd in 1848 te Maassluis, 72 ton o.m., varend voor de Gebr. van Rossem te Rotterdam. Het schip werd in hetzelfde jaar omgedoopt in “Fortuna”;

*    1852 t/m 1857 van de hoeker “Fortuna” ex Vrouw Johanna, gebouwd in 1848 te Maassluis, 72 ton o.m., varend voor de Gebr. van Rossem te Rotterdam;

*    1858 van de schkof “Kurkhandel”, ex Henriëtte Jeltina, ex Vrouw Henriëtte, ex Eersteling, gebouwd in 1826 te Rotterdam, 89 ton o.m., varend voor L.v/d Hilst te ’s Gravenhage;

*    1859 van de 2/msch “Levant”, gebouwd in 1851 te Groningen, 132 ton o.m., varend voor Visser & v/d Sande te Dordrecht. Het schip voer in 1860 voor den Breems te Vlaardingen en was herdoopt in “Vertrouwen”;

*    1861 van de 2/msch “Wilhelmina Adriana”, ex Josine Louise, gebouwd in 1850 te Hoogezand, 131 ton o.m., varend voor J.J.v/d Berg te ’s Gravenhage;

*    1867 van de 2/msch “Laurens” ex Ida, gebouwd in 1854 te Hoogezand, 146 ton o.m., varend voor L.v/d Hilst & Co te ’s Gravenhage.

 

Overige bijzonderheden

De schoener “Trekvogel” onder kapitein M.D.Noordhoek vertrok op 22 november 1849 uit Rotterdam en arriveerde via Kaap Hoorn op 07 maart 1850 Valparaiso. De terugreis ging wederom via Kaap Hoorn en op 14 april 1851 werd via Falmouth Lissabon bereikt.121

 

 

Datum vanaf: 1861
Kapitein: Noordhoek, M.D.
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt A.Bot als gezagvoerder gedurende:

  • 1862 t/m 1865 van de 2/msch “Wilhelmina Adriana”, ex Josine Louise, gebouwd in 1850 te Hoogezand, 131 ton o.m., varend voor J.J.v/d Berg te ’s Gravenhage. Het schip voer in 1866 voor F.Wibaut te Vlissingen en was herdoopt in “Adriana Wilhelmina”;
  • 1867 t/m 1869 op de brik ”Anton en Jacob”, ex Machthilda-Barbara, gebouwd in 1850 te Pernau, 145 ton o.m., varend voor J.J.v/d Berg te ‘s Gravenhage
  • 1871 t/m 1872 van de 2/msch “Alert”, gebouwd in 1864 te Dagø, 125 ton o.m., varend voor A.E.Maas & Zn te Maassluis. Het schip werd in 1872 vermist.

 

Overige bijzonderheden

In de Scheepstijdingen van de Harlinger Courant dd 12 januari 1878 staat het volgende bericht096:

Ingekomen:

Stavanger 3 Jan. Alart, Oostz. u. Holl. wegens tegenwind.”

Het is me niet bekend of in 1878 het schip nog werd bevaren door kapitein Bot, of dat er van een tweede “Alart” sprake is geweest. Zo ja, dan staat dit tweede schip niet in Bouma025.

 

Datum vanaf: 1862
Kapitein: Bot, A.
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt J.van Eijk als gezagvoerder gedurende:

*    1856 t/m 1865 van de hoeker “Adriana Franciska”, ex Curaçao, ex Vertrouwen, gebouwd in 1826 te Maassluis, 126 ton o.m., varend voor K.Wibaut te Vlissingen;

*    1856 t/m 1857 van de 2/msch. “Clemens”, gebouwd in 1846 te Brielle, 118 ton o.m., varend voor K.Wibaut te Vlisingen;

      deze twee opgaven kloppen niet met elkaar

*    1866 t/m 1870 van de “Adriana Wilhelmina”, ex Wilhelmina Adriana, ex Josine Louise, gebouwd in 1850 te Hoogezand, 131 ton o.m., varend voor F.Wibaut te Vlissingen;

*    1874 t/m 1876 van de brik “Clemens Florentinus” ex Lizzie, gebouwd in 1863 te New Brunswick, 339 ton o.m., varend voor F.Wibaut te Vlissingen.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1865
Kapitein: Eijk, J. van
Overige informatie: Woonplaats Vlissingen

Familiegegevens en opleiding

Cornelis Reynhout (Reijnhout) werd geboren te Vlissingen 03 juli 1834 als zoon van de werkman Jacobus Reijnhout en Pieternella Christina Hekelbeeke

Hij trouwde op 12 mei 1858 als zeeman met Neeltje van GraafeilandGraafeilend, geboren te Zierikzee23 juni 1830 als dochter van de werkman Jacobus van Graafeiland en Margaretha Bakker. Zij was de weduwe van de zeeman Johannes Franciscus Tienpond

Cornelis overleed op 14 juni 1911 te Vlissingen, 76 jaar, gehuwd.

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt C.Reijnhout als gezagvoerder gedurende:

*   1868 t/m 1870 van de 2/msch. “Clemens”, gebouwd in 1846 te Brielle, 118 ton o.m., varend voor K.Wibaut te Vlisingen

*   1871 t/m 1882 van de “Adriana Wilhelmina”, ex Wilhelmina Adriana, ex Josine Louise, gebouwd in 1850 te Hoogezand, 131 ton o.m., varend voor F.Wibaut te Vlissingen. Het schip werd in 1882 gesloopt.

 

Lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de Almanak van Sweijs staan in de jaargangen 1880 t/m 1888 een vermelding van een naamloos vlagvoerend College te Vlissingen met in alle jaargangen als enige lid met vlagnummer 21 ene C.Reijnhout.

De omschrijving van de vlag is:

“De Vlag vertoont een ROOD veld, lang 3½ en breed 2 meter, aan den bovenkant het Wapen van Vlissingen en in het midden de letters Z & VB, benevens de nommers.”

 

Het Gemeentearchief van Vlissingen bevat het Archief van de Zeemans- en Vissersbeurs. Hierin een verwijzing naar

3 Verordening op het beheer van en deelneming aan het fonds van de Zeemans- en Vissersbeurs te Vlissingen, 1869 (uitgave 1875). Reglement van orde voor de Commissie van de Zeemans- en Vissersbeurs, 1880. Instructie voor de secretaris-penningmeester van het Fonds van de Zeemans- en Vissersbeurs, 1880

Wellicht is de startdatum van deze organisatie 1869.

Het Archief bevat correspondentie t/m 1986

 

Overige bijzonderheden

NRC 15 januari 1880114

Vlissingen, 13 januari. Deze dagen is door de Commissie der zeemans- en vissersbeurs alhier, ingevolge art. 22 van het reglement dier stichting, de eerste vlag uitgereikt die door gezagvoerders van schepen, deelhebbers in het fonds, gevoerd moeten worden. Het is de gezagvoerder C. Reijnhout, voerende de Nederlandse schoener ADRIANA WILHELMINA, van de heer F. Wibaut alhier, die als deelhebber de eerste vlag van het fonds voeren zal.

De vlag vertoont een rood veld, lang 3½ en breed 2 meter, waarin aan de bovenhals het wapen van Vlissingen en in het midden de letters Z & VB voorkomen, beneden het nummer 21, zijnde het volgnummer van lidmaatschap.

Van deze vlag wordt een exemplaar gedeponeerd op het stadhuis, bij de vlaggen- en vaandeltrofee die zich aldaar bevindt sedert de viering van het feest onzer onafhankelijkheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vanaf: 1871
Kapitein: Reijnhout, Cornelis
Overige informatie: 0

Monsterrollen

Opgemaakt Groningen
Datum: 1850-05-18
Scheepsnaam voorvoegsel:
Scheepsnaam: JOSINE LOUISE
Schipper:
Scheepstype: schoener
Grootte:

Bekijk alle monsterrollen
Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3180-1850.10

DVD XI – 736, 737
BIJLBRIEF

Naam schip JOSINE LOUISE

plaats en datum acte bijlbrief, Hoogezand, 4 april 1850

type schip schoener

bouwwerf/verkoper Emmo Hooites Meursing, scheepsbouwer te Hoogezand

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Jeremias Meijjes Johzn., Amsterdam

te voeren door kapt. T.H. Mellema

grootte in tonnen 70 lasten (meetbrief no.64, Groningen, 2 april 1850)

tuigage / aantal dekken

afmetingen 26,12 x 4,53 x 2,53 meter

kiellegging

tewaterlating 1850

plaats / datum registratie Groningen, 5 april 1850

nummer van registratie deel 18, folio 148, verso, vak 6.

notaris verklaring voor burgemeester van Hoogezand

prijs NLG.

Bijzonderheden:
researcher/datum research: ML / 090908

Naam JOSINE LOUISE
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1850
Toegang 198
Inventaris 3180

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3171.1850.10
foto IMG 3200 - 3203

CEDULE

Naam schip JOSINE LOUISE

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 1 mei 1850

type schip schoener

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Teunis Haikes Mellema

grootte in tonnen 70 lasten

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Hoogezand

plaats / datum registratie Amsterdam, 2 mei 1850

nummer registratie deel 59, folio 189, verso, vak 1

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief; het schip is gebouwd voor rekening van de in de bijlage genoemde eigenaren en ligt thans te Groningen..
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Jeremias Meijjes Johanneszoon, Amsterdam, voor zich zelve en voor en namens de in de bijlage genoemde mede-eigenaren.researcher/datum research: ML / 270916

Bijlage bij eigendomsbewijs 10 van 1850, schoener JOSINE LOUISE
eigenaren per primo mei 1850

Jeremias Meijjes Johanneszoon, Amsterdam (boekhouder en 1/4e part)
A.J.A. Bonebakker, Amsterdam (1/4e part)
J.A. Bonebakker, Amsterdam (1/4e part)
Johannes Meijjes, Amsterdam (1/4e part)

ML / 270916

Naam JOSINE LOUISE
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1850
Toegang 198
Inventaris 3171

Bronnen

Jaar: 1850
Bron: Noord-Hollands Archief/Haarlem
Omschrijving: Bijlbrief: Archiefnummer Amst.198.3180-1850.10

Jaar: 1850
Bron: Noord-Hollands Archief/Haarlem
Omschrijving: Plaats en datum Bijlbrief - Hoogezand, 4 april 1850

Meetbrief No. 64. - Groningen, 2 april 1850.