Inloggen
Gezagvoerder

Reijnhout, Cornelis

Naam: Reijnhout, Cornelis

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Cornelis Reynhout (Reijnhout) werd geboren te Vlissingen 03 juli 1834 als zoon van de werkman Jacobus Reijnhout en Pieternella Christina Hekelbeeke

Hij trouwde op 12 mei 1858 als zeeman met Neeltje van GraafeilandGraafeilend, geboren te Zierikzee23 juni 1830 als dochter van de werkman Jacobus van Graafeiland en Margaretha Bakker. Zij was de weduwe van de zeeman Johannes Franciscus Tienpond

Cornelis overleed op 14 juni 1911 te Vlissingen, 76 jaar, gehuwd.

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt C.Reijnhout als gezagvoerder gedurende:

*   1868 t/m 1870 van de 2/msch. “Clemens”, gebouwd in 1846 te Brielle, 118 ton o.m., varend voor K.Wibaut te Vlisingen

*   1871 t/m 1882 van de “Adriana Wilhelmina”, ex Wilhelmina Adriana, ex Josine Louise, gebouwd in 1850 te Hoogezand, 131 ton o.m., varend voor F.Wibaut te Vlissingen. Het schip werd in 1882 gesloopt.

 

Lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de Almanak van Sweijs staan in de jaargangen 1880 t/m 1888 een vermelding van een naamloos vlagvoerend College te Vlissingen met in alle jaargangen als enige lid met vlagnummer 21 ene C.Reijnhout.

De omschrijving van de vlag is:

“De Vlag vertoont een ROOD veld, lang 3½ en breed 2 meter, aan den bovenkant het Wapen van Vlissingen en in het midden de letters Z & VB, benevens de nommers.”

 

Het Gemeentearchief van Vlissingen bevat het Archief van de Zeemans- en Vissersbeurs. Hierin een verwijzing naar

3 Verordening op het beheer van en deelneming aan het fonds van de Zeemans- en Vissersbeurs te Vlissingen, 1869 (uitgave 1875). Reglement van orde voor de Commissie van de Zeemans- en Vissersbeurs, 1880. Instructie voor de secretaris-penningmeester van het Fonds van de Zeemans- en Vissersbeurs, 1880

Wellicht is de startdatum van deze organisatie 1869.

Het Archief bevat correspondentie t/m 1986

 

Overige bijzonderheden

NRC 15 januari 1880114

Vlissingen, 13 januari. Deze dagen is door de Commissie der zeemans- en vissersbeurs alhier, ingevolge art. 22 van het reglement dier stichting, de eerste vlag uitgereikt die door gezagvoerders van schepen, deelhebbers in het fonds, gevoerd moeten worden. Het is de gezagvoerder C. Reijnhout, voerende de Nederlandse schoener ADRIANA WILHELMINA, van de heer F. Wibaut alhier, die als deelhebber de eerste vlag van het fonds voeren zal.

De vlag vertoont een rood veld, lang 3½ en breed 2 meter, waarin aan de bovenhals het wapen van Vlissingen en in het midden de letters Z & VB voorkomen, beneden het nummer 21, zijnde het volgnummer van lidmaatschap.

Van deze vlag wordt een exemplaar gedeponeerd op het stadhuis, bij de vlaggen- en vaandeltrofee die zich aldaar bevindt sedert de viering van het feest onzer onafhankelijkheid