Inloggen
JONGE WILLEM - ID 9323

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1849-04-12 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1849
Nat. Official Number: 1413 AMSTERDAM 1860
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schooner-koff
Masten: Two masts
Material Hull: Wood
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Poppe Stoffers Smit, Veendam, Groningen, Netherlands
Date Laid Down: 1848-00-00
Launch Date: 1849-03-00
Delivery Date: 1849-03-15
Technical Data

Gross Tonnage: 63.00 lasts
Gross Tonnage 2: 120.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 23.40 Meters Registered
Beam: 4.57 Meters Registered
Depth: 2.53 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1849
Datum agenda: 1849-04-12
Register nr: 18490251
Scheepsnaam: JONGE WILLEM (DE)
Type: Schooner Kof
Lasten: 63
Gebouwd in provincie: Groningen
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Berg, D. van den
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Carst, W.P.
Opmerkingen: een zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1849-03-15 JONGE WILLEM
Manager: Dirk van den Berg, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Dirk van den Berg, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1862-12-13 JACOBA PETRONELLA
Manager: Gerrit Harms Kampen, Sappemeer, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Gerrit Harms Kampen, Sappemeer, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Sappemeer / Netherlands

Ship Events Data

1862-12-13: NRC 051262. Advertentie. P. Reineke, makelaar, zal op maandag de 13e december, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stadsherberg, aan het IJ, ten overstaan van de heer B. D. Beets, verkopen een extra ordinair welbezeild schoenerkof, varende onder Nederlandse vlag, genaamd JONGE WILLEM, gevoerd door kapt. J. J. Pijper, volgens meetbrief lang 23 ellen 40 duimen, wijd 4 ellen 60 duimen, hol 2 ellen 52 duimen, en alzo gemeten op 121 tonnen of 64 lasten. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar of bij de cargadoors de Wed. Jan van Wesel & Zoon. (opm: het schip werd gekocht voor NLG 4500 door kapt/eigenaar G.H. van Kampen te Sappemeer en verdoopt JACOBA PETRONELLA).
1864-01-17: Final Fate:
NRC 240164. Londen, 19 januari. De Nederlandse kof JACOBA PETRONELLA, kapt. Kampen, van Sunderland, laatst van het Nieuwe Diep, naar Cadix, is de 17e dezer bezuiden Lezard overzeild en gezonken, doch het volk gered en alhier aangebracht.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1849
Kapitein: Carst, Willem Pieter, Nieuwendam
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving: De schoener-kof JONGE WILLEM van 1849
Gemaakt door: Unknown
Akten

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3180-1849.12

DVD XI – 672, 673
BIJLBRIEF

Naam schip de JONGE WILLEM

plaats en datum acte bijlbrief, Veendam, 15 maart 1849

type schip schoener-kof

bouwwerf/verkoper Poppe Stoffers Smit, scheepsbouwer te Veendam

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Dirk van den Berg, koopman te Amsterdam

te voeren door kapt. Willem Pieter Carst, Nieuwendam

grootte in tonnen 120 tonnen (meetbrief no.35, Veendam, 8 maart 1849)

tuigage / aantal dekken

afmetingen 23,40 x 4,57 x 2,53 meter

kiellegging 1848

tewaterlating 1849

plaats / datum registratie Zuidbroek, 15 maart 1849

nummer van registratie deel 15, folio 11….

notaris verklaring voor burgemeester van Veendam

prijs NLG.

Bijzonderheden:researcher/datum research: ML / 080908

Naam JONGE WILLEM (de)
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1849
Toegang 198
Inventaris 3180

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3170-1849.12

Img 1965 - 1967
Cedule

Naam schip de JONGE WILLEM

plaats en datum acte : Amsterdam, 2 april 1849

type schip schoener-kof

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper zie bijlage

te voeren door kapt. Willem Pieter Carst, Nieuwendam

grootte in tonnen 120 tonnen/ 63 lasten

tuigage / aantal dekken 1 dek/ 2 masten

afmetingen

kiellegging

tewaterlating Gebouwd te Veendam

plaats / datum registratie Amsterdam, 11 april 1849

nummer van registratie deel 58, folio 42, verso vak 3

notaris

prijs NLG.

Bijzonderheden:

Getoond wordt de koopacte; het schip ligt thans te Groningen
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt met in Amsterdam AB 1838-1868
De eed wordt afgelegd door: Dirk van den Berg
Op 12-04-1849 wordt voor de JONGE WILLEM door D. van der Berg uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. W.P. Carst.
researcher/datum research: EJ/081216

Rederij cedule d.d. 2 april 1849 nr.12
de JONGE WILLEM

Dirk van den Berg, Amsterdam (boekhouder en 7/16e part),
C. de Graaf, Amsterdam (1/16e part),
J. Pijnappel, Amsterdam (1/16e part),
J.F. de Beus, Amsterdam (1/16e part),
W.P. Carst, Nieuwendam (1/16e part),
C.H. Uil, Veendam (1/16e part),
Arie de Bruijn & Zoon, Zaandijk (2/16e part),
N.J. François, Moordrecht (1/16e part) en
C. Dijserinck & Zoon, Haarlem (1/16e part)

EJ/111216

Naam JONGE WILLEM (de)
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1849
Toegang 198
Inventaris 3170

Groninger Archieven Archiefnummer Hoogezand 152.102.1863.37
DVD LIII – 040, 042
CEDULE en KOOPBRIEF

Naam schip JACOBA PETRONELLA

plaats en datum acte Hoogezand, 16 februari 1863

type schip schoener-kofschip

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar Gerrit Harms Kampen, scheepskapitein te Sappemeer, enig eigenaar

te voeren door kapt. Gerrit Harms Kampen, in eigendom bevaren

grootte in tonnen 121 tonnen

tuigage / aantal dekken 2 masten, 1 dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating niet vermeld (in Nederland)

plaats / datum registratie Groningen, 17 februari 1863

nummer registratie deel 77, folio 155, verso, vak 1

notaris Mr. Johannes Offerhaus, kantonrechter te Hoogezand

prijs

Bijzonderheden:
Schip ligt thans te Amsterdam.
Getoond wordt de laatste koopbrief verleden voor Barend Dorotheus Beets, deurwaarder bij de Arrondissement Rechtbank te Amsterdam d.d. 15 december 1862.
researcher/datum research: ML / 220712

Naam JACOBA PETRONELLA
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1863
Toegang 152
Inventaris 102

GRONINGER ARCHIEVEN Hoogezand Kantongerecht 152.119.1863.102/1
IMGP 0432, 0433
CEDULE

Naam schip JONGE WILLEM

Plaats en datum acte Amsterdam, december 1862

Type schip extra ordinair, welbezeild gezinkt schoener.kof

Eigenaar Dirk van den Berg, fabrikant, reder en boekhouder te Nieuwer Amstel
en mede reders

Gevoerd door J.J. Pijper, kapitein

Grootte 121 tonnen of 64 lasten (volgens meetbrief)

Afmetingen lang 23 ellen,40 duimen, breed 4 ellen, 60 duimen, hol 2 ellen,
52 duimen

Tewaterlating zie opmerkingen

Plaats / datum registratie Amsterdam, 11 december 1862

Nummer van registratie deel 62, folio 199, verso, vak 4

Notaris Barend Dorotheus Beets, deurwaarder Arrondissement Rechtbank te Amsterdam


Bijzonderheden:
Brandmerk 1413, Amsterdam 1860.
Het schip ligt thans te Amsterdam
In de acte wordt een inventarislijst besproken, waarvan een exemplaar is geannexeerd, hetwelk is geregistreerd als volgt: No. 3860. Vermoedelijk is dit een annex bij de bovenstaande registratie te Amsterdam.
De verkoop vindt aansluitend op 15 december 1862 plaats ; zie acte 152.119.1863.102/2.
Deze acte vangt aan met de omschrijving: Extract uit het register van voorlopige aangiften van openbare verkopingen van roerende goederen, gehouden wordende ten kantore der registratie voor de Gerechtelijke en Administratieve Acten te Amsterdam, deel 25, no. 1231.

Researcher/datum research: JDvdB / 061215


Naam JONGE WILLEM
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1863
Toegang 152
Inventaris 119

GRONINGER ARCHIEVEN Hoogezand Kantongerecht 152.119.1863.102/2
IMGP 0432, 0433
ACTE KOOP / VERKOOP

Naam schip JONGE WILLEM

Plaats en datum acte Amsterdam, 15 december 1862

Type schip schoener kof

Verkoper Dirk van den Berg, fabrikant, reder en boekhouder te Nieuwer Amstel* tevens alle geïnteresseerden in de rederij representerend

Aankoper Gerrit Harms Kampen, schipper te Sappemeer

Grootte 121 tonnen of 64 lasten (volgens meetbrief)

Afmetingen lang 23 ellen,40 duimen, breed 4 ellen, 60 duimen,
hol 2 ellen, 52 duimen


Tewaterlating zie opmerkingen

Plaats / datum registratie onbekend.

Nummer van registratie onbekend.

Notaris Barend Dorotheus Beets, deurwaarder de Arrondissement Rechtbank te Amsterdam

Prijs NLG 4.500,.


Bijzonderheden:
Brandmerk 1413, Amsterdam 1860.
*De verkoper kiest ten deze woonplaats te Amsterdam, ten kantore van B.D. Beets, deurwaarder.
De openbare verkoping vindt plaats in het lokaal De Vileinse Stadsherberg aan het IJ te Amsterdam.
De gehele procedure van verkoop bij opbod en afslag met vermelding van de namen van beide makelaars wordt uit de doeken gedaan.
Ondertekening van de acte is zoals gebruikelijk, echter aangevuld met een naam (P. Reineke) die verder niet wordt aangeduid (mede verkoper ?) en de deurwaarder de rol van notaris overneemt.
De acte eindigt: Geregistreerd te (Carteris Omisis). Overgeschreven ten kantore van Hypotheken (Carteris Omisis). Voor expeditie conform (get.) B. D. Beets.

Researcher/datum research: JDvdB / 061215

Naam JONGE WILLEM
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1863
Toegang 152
Inventaris 119