Inloggen
ADRIANA PETRONELLA - ID 9177


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1853-12-03 / 1854-08-30 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1853
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood
Construction Data

Scheepsbouwer: Ary Pot, Bolnes, Zuid-Holland, Netherlands
Launch Date: 1853-09-03
Delivery Date: 1853-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 322.00 lasts
Gross Tonnage 2: 608.00 tons (oude meting)
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1853
Datum agenda: 1853-12-03
Register nr: 18530783
Scheepsnaam: ADRIANA PETRONELLA
Type: Bark
Lasten: 322
Gebouwd in provincie: Zuid Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Varkenvisser, P.
Plaats: Scheveningen
Kapitein op moment van verzoek: Braaij, A.A.
Opmerkingen: Zb

Ship History Data

Date/Name Ship 1853-12-03 ADRIANA PETRONELLA
Manager: Firma Varkevisser en Zoonen, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Varkevisser en Zoonen, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Ship Events Data

1853-09-03: NRC 040953
Alblasserdam, 3 september. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester A. Pot te Bolnes van stapel gelopen het barkschip ADRIANA PETRONELLA, groot 320 lasten, voor een rederij onder directie der heren P. Varkevisser & Zonen, gevoerd zullende worden door kapt. A.A. Brocx, en is daarna de kiel gelegd voor het barkschip SCHEVENINGEN, groot 380 lasten.
1854-08-30: Final Fate:
30 aug. op 4 mijl WNW van Kangean op een bank gestoten, lek geworden en verongelukt
1854-08-30: NRC 181154
Batavia (opm: Djakarta), 23 september. De ADRIANA PETRONELLA (opm: bark, kapt. A.A. Brockx), van Sydney (opm: onderweg naar Djakarta) komende, heeft de 30e augustus op het eiland Kangean, beoosten Madura, gestoten en is totaal weg. (opm: zie volgend bericht)
NRC 181154
Batavia, 23 september. Men schrijft van Sumanap (opm: Sumenep), de 1e september: Het Nederlandse schip ADRIANA PETRONELLA, gevoerd door A.A. Brockx, thuis behorende te Rotterdam, heeft op de 30e augustus jl. des namiddags omstreeks één uur op een onbekende en bij de kaarten niet vermelde bank, ongeveer vier mijlen west-noord-west van het eiland Kangean, gestoten, ten gevolge waarvan het zodanig lek is geworden, dat de gezagvoerder voor het behoud van het schip, en om niet te zinken, verplicht is geweest het op ondiep water bij het eiland Sapoedie te brengen, alwaar het nu op vijftien voeten, doch vol water is liggende, zijnde door de gezagvoerder en de equipage verlaten, en aan het hoofd van het eiland overgegeven, die het onder zijn bewaking heeft genomen. De gezagvoerder is heden avond met de equipage en enige goederen alhier (opm: Sumanap) aangekomen. Hij zal morgen ochtend met een der kruisschoeners naar Soerabaija vertrekken, om assistentie te verkrijgen, ten einde het vaartuig weer in vlot water en naar Soerabaija te brengen; zijnde hij van gevoelen dat die bodem nog behouden kan worden. (opm: zie NRC 211154)
NRC 211154
Soerabaija, 19 september. Het schip ADRIANA PETRONELLA, kapt. Brocx, van Sydney naar Batavia, bij het eiland Kangeang gestrand, als vroeger gemeld, is geheel weg. Een gedeelte der inventaris is geborgen.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Geen

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

A.A.Brocx was met vlagnummer R164 in de periode 1853 t/m 1861 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1855 van het College (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij een schadevergoeding van

f 50,- heeft gekregen, vermoedelijk vanwege geleden schade met zijn schip058

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van het College staat kapitein A.A.Brocx R164 met vlagnummer R164 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:.

  • 1855, 1858, 1859 van de bark “Adriana Petronella” 350 last  varend voor P.Varkevisser & Zonen te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt A.A.Broex (moet zijn Brocx) als gezagvoerder gedurende:

  • 1853 t/m 1854 van de bark “Adriana Petronella”, gebouwd in 1853 te Bolnes, 608 ton o.m., varend voor P.Varkevisser te Scheveningen. Gestoten bij Kangean en verongelukt;
  • 1857 t/m 1860 van de bark “Adriana Petronella”, gebouwd in 1856 te Bolnes, 658 ton o.m., varend voor P.Varkevisser & Zn te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

Datum vanaf: 1853
Kapitein: Brocx, A.A.
Overige informatie: 0

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten