Inloggen
HARMINA - ID 9040


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1904-00-00 / 1917-00-00 | Reden uitgevlagd: Binnenvaart

Identification Data

Bouwjaar: 1899
Nat. Official Number: 2455 WINSCH 1899
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Masten: One mast
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: E.J. van der Werff, Stadskanaal, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1899-05-00
Technical Data

 
Gross Tonnage: 91.49 Gross tonnage
Net Tonnage: 86.92 Net tonnage
Deadweight: 140.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 25.22 Meters Length overall (Loa)
Beam: 5.19 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.30 Meters Depth, moulded
Draught: 2.00 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1904-00-00 HARMINA
Manager: Geert Harmz Bakker, Wildervank, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Geert Harmz Bakker, Wildervank, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Wildervank / Netherlands
Callsign: PVRT

Ship Events Data

1899-00-00: Van 1899 tot 1904 in de binnenvaart als "Vooruitgang is ons doel" van Barelt Sloots, schipper wonende te Wildervank. Dagregister deel 12, nummer 149, den een en dertigsten Mei 1800 negen en negentig. Ik ondergeteekende, Barelt Sloots, schipper woonende te Wildervank, verklaar dat het ijzeren tjalkschip genaamd "Vooruitgang is ons doel", hebbende een dek en een mast, gemeten op bruto twee honderd negen en vijftig twee tiende kubieke meter of een en negentig negen en veertig honderdste tonnen van twee en drie en tachtig honderdste kubieke meter en netto twee honderd zes en veertig vier en twintig honderdste kubieke meter of zes en tachtig twee en negentig honderdste tonnen van twee drie en tachtig honderdste kubieke meter, gevoerd door mij zelf als schipper, voor het geheel aan mij toebehoort, dat ik Nederlander ben, hier ten lande woonachtig, en dat het bestuur over hetgeen tot het onderhoud van het schip, de uitrusting en het victualieeren of bevrachten van hetzelve vereischt wordt, te Wildervank wordt gevoerd, en dat genoemd schip niet op voet van oorlog is uitgerust, noch door mijn toedoen of gedogen in strijd met de onzijdigheid van de Staat op voet van oorlog uitgerust zal worden. Getekend, 27 Mei 1899. B. Sloots. In de kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring van den beëdigden scheepsmeter Herman Pieters te Hoogezand d.d. 2 Juni 1899 is nevengenoemd vaartuig gebrand als volgt:
2455 WINSCH 1899. De Bewaarder. Op 07-07-1901 overlijdt Barelt Sloots. Het schip gaat naar zijn erfgenamen t.w. zijn vader Geert Sloots en zijn broer Roelf Sloots, elk voor de helft. Geschatte waarde HFl. 6.550,-- Zij besluiten echter met onderling goedvinden het deel van Geert Sloots toe te kennen van Geziena de Vries, weduwe van Barelt Sloots. Op 24-10-1901 wordt het schip verkocht aan Geert Bakker, schipper te Wildevank. In 1904 onder klasse gebracht.
1899-12-05: NvhN 10-12-1899: Heiligenhafen. 5 Dec. De gestrande Ned. tjalk is gebleken te zijn de VOORUITGANG IS ONS DOEL. Men hoopt het vaartuig af te kunnen brengen. Schipper Sloots heeft geneeskundige hulp moeten inroepen.
1899-12-09: Het nieuws van den dag 14-12-1899: Heiligenhafen, 9 Dec. De Ned. tjalk VOORUITGANG IS ONS DOEL is hedenavond, nadat een groot deel der lading overboord was geworpen, door de berging- stoomers Hollmann en Rügen afgebracht en te Kiel binnengesleept. Het schip is lek en moet repareeren.
1899-12-10: Algemeen Handelsblad 10-12-1899: De Neue Dampf. Cie. te Kiel heeft de berging van de Ned. tjalk VOORUITGANG IS ONS DOEL (zie Avondblad 9 dezer) aangenomen voor M. 5000. Het stoomschip Hollmann is reeds ter plaatse en de Dahlström wordt verwacht.
1899-12-15: Het nieuws van den dag 20-12-1899: Kiel, 15 Dec. Het Ned. tjalkschip VOORUITGANG IS ONS DOEL, alhier binnengebracht, ligt thans in de Horn. men zal morgen gereed zijn met de lossing. De pompen worden in werking gesteld om het water uit het ruim te verwgderen.
1899-12-22: Het nieuws van den dag 29-12-1899: Kiel. 22 Dec. De Ned. tjalk VOORUITGANG IS ONS DOEL is naar het drijvend dok gesleept en zal daarin dokken.
1903-06-01: Op 01-06-1903 eerste meting te Rotterdam. Meetnummer: R2360N. Naam schip: Vooruitgang is ons doel. Plaats werf: Stadskanaal, bouwjaar: 1897.
Lengte: 25 m 55 cm, breedte: 5 m 23 cm, waterverplaatsing: 161,137 ton. Eigenaar: G. Bakker, domicilie: Wildervank.
1909-01-08: PGC 120109
Emden, 8 januari. De met hout van Kragerö alhier aangekomen Ned. tjalk HARMINA, kapt. Bakker, is gelost en zal hier voorlopig opleggen en de geleden schade repareren.
1909-02-10: PGC 130209
Emden, 10 februari. De Ned. kof HARMINA, in december met zeeschade van Kragerö alhier aangekomen, is nu naar een werf verhaald om hier te repareren.
1917-00-00: In 1917 uit de Wad- en Sontvaart.

Afbeeldingen


Omschrijving: Harmina 1899 ex Vooruitgang is ons doel.
Gemaakt door: Unknown