Inloggen
VIOD (VOORUITGANG IS ONS DOEL) - ID 9040


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1899-05-31 / 1911-08-20 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1899
Nat. Official Number: 2455 WINSCH 1899
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Masten: One mast
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Werf, van der ,Geert Willem.., Stadskanaal, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1899-05-31
Technical Data

Gross Tonnage: 91.49 Gross tonnage
Net Tonnage: 86.92 Net tonnage
Deadweight: 140.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 25.22 Meters Length overall (Loa)
Beam: 5.19 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.30 Meters Depth, moulded
Draught: 2.00 Meters Draught, maximum
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1899
Datum agenda: 1899-06-21
Register nr: 0
Scheepsnaam: VOORUITGANG IS ONS DOEL
Type:
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Sloots, B.
Plaats: Groningen
Opmerkingen: zeebrief
1899-06-21, uitreiking73-

Ship History Data

Date/Name Ship 1899-05-31 VIOD (VOORUITGANG IS ONS DOEL)
Manager: Barelt Sloots, Wildervank, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Barelt Sloots, Wildervank, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Wildervank / Netherlands
Callsign: PWRF

Date/Name Ship 1901-10-24 VIOD (VOORUITGANG IS ONS DOEL)
Manager: Geert Harmz Bakker, Wildervank, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Geert Harmz Bakker, Wildervank, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Wildervank / Netherlands
Callsign: PWRF

Date/Name Ship 1903-08-01 HARMINA
Manager: Geert Harmz Bakker, Wildervank, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Geert Harmz Bakker, Wildervank, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Wildervank / Netherlands
Callsign: PBCM
Additional info: Naamswijziging

Ship Events Data

1899-00-00: History
Van 1899 tot 1904 in de vaart als VIOD "Vooruitgang is ons doel" van Barelt Sloots, schipper wonende te Wildervank. Dagregister deel 12, nummer 149, den een en dertigsten Mei 1800 negen en negentig. Ik ondergeteekende, Barelt Sloots, schipper woonende te Wildervank, verklaar dat het ijzeren tjalkschip genaamd "Vooruitgang is ons doel", hebbende een dek en een mast, gemeten op bruto twee honderd negen en vijftig twee tiende kubieke meter of een en negentig negen en veertig honderdste tonnen van twee en drie en tachtig honderdste kubieke meter en netto twee honderd zes en veertig vier en twintig honderdste kubieke meter of zes en tachtig twee en negentig honderdste tonnen van twee drie en tachtig honderdste kubieke meter, gevoerd door mij zelf als schipper, voor het geheel aan mij toebehoort, dat ik Nederlander ben, hier ten lande woonachtig, en dat het bestuur over hetgeen tot het onderhoud van het schip, de uitrusting en het victualieeren of bevrachten van hetzelve vereischt wordt, te Wildervank wordt gevoerd, en dat genoemd schip niet op voet van oorlog is uitgerust, noch door mijn toedoen of gedogen in strijd met de onzijdigheid van de Staat op voet van oorlog uitgerust zal worden. Getekend, 27 Mei 1899. B. Sloots. In de kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring van den beëdigden scheepsmeter Herman Pieters te Hoogezand d.d. 2 Juni 1899 is nevengenoemd vaartuig gebrand als volgt:
2455 WINSCH 1899. De Bewaarder. Op 07-07-1901 overlijdt Barelt Sloots. Het schip gaat naar zijn erfgenamen t.w. zijn vader Geert Sloots en zijn broer Roelf Sloots, elk voor de helft. Geschatte waarde HFl. 6.550,-- Zij besluiten echter met onderling goedvinden het deel van Geert Sloots toe te kennen van Geziena de Vries, weduwe van Barelt Sloots. Op 24-10-1901 wordt het schip verkocht aan Geert Bakker, schipper te Wildevank. In 1904 onder klasse gebracht.
1899-12-05: Stranded
Heiligenhafen. 5 december 1899. De gestrande Nederlandse tjalk is gebleken te zijn de VOORUITGANG IS ONS DOEL. Men hoopt het vaartuig af te kunnen brengen.
1904-02-15: Grounded
Elseneur, 15 februari 1904. De alhier binnengebrachte Nederlandse tjalk HARMINA, schipper Bakker, heeft te Amager aan de grond gezeten en was met mais van Hamburg naar hier bestemd, werd door een bergingsstomer vlot- en naar hier gebracht.
1904-12-18: Damaged
Delfzijl, 18 december 1904. De zeetjalk HARMINA, kapitein Bakker, hier gisteren aangekomen, op reis van Sölvesborg naar Rotterdam, heeft door zwaar stormweer een nieuw zwaard verloren.
1911-08-20: Final Fate: Foundered, gezonken

21 augustus 1911. Volgens telegram uit Calmar is de Nederlandse tjalk HARMINA van Harburg derwaards, nabij Öland in diep water gezonken. Volk gered.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt B.Sloots als gezagvoerder gedurende:

  • * 1900 en later van de stalen tjalk “Viod” (=Vooruitgang is ons doel), gebouwd in 1899, bouwplaats niet vermeld, 92 ton n.m., varend voor G.W. v/d Werff te Stadskanaal.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1899
Kapitein: Sloots, B.

Afbeeldingen


Omschrijving: Harmina 1899 ex Vooruitgang is ons doel.
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown
Algemene informatie

1899

Op 21-06-1899 wordt voor de VIOD (VOORUITGANG IS ONS DOEL) door kapt./ eigenaar Barelt Sloots uit Wildervank een eerste zeebrief aangevraagd.


SV 040799
Delfzijl, 3 juli. Zeilklaar VIOD (opm: VOORUITGANG IS ONS DOEL) , Sloots naar Poole.
SV 100799
Delfzijl, 8 juli. Uitgezeild VIOD, Sloots naar Poole.
SV 150899
Bremerhaven, 13 augustus. Binnengekomen VIOD, Sloots van Poole.
SV 290899
Elspleth, 26 augustus. Uitgezeild VIOD, Sloots naar Danzig.
SV 250999
IJstad, 21 september. Vertrokken VIOD, Sloots naar Londersum.
SV 101199
Brunsbüttel, 8 november. Gepasseerd VIOD, Sloots naar Hobro.
NNO 101299 |
Heiligenhafen. 5 december. De gestrande Nederlandse tjalk is gebleken te zijn de VOORUITGANG IS ONS DOEL. Men hoopt het vaartuig af te kunnen brengen. Schipper Sloots heeft geneeskundige hulp moeten inroepen.
AH 101299
De Neue Dampf. Cie. te Kiel heeft de berging van de Nederlandse tjalk VOORUITGANG IS ONS DOEL (zie Avondblad 9 dezer) aangenomen voor M. 5000. Het stoomschip Hollmann is reeds ter plaatse en de Dahlström wordt verwacht.
NVD 141299
Heiligenhafen, 9 december. De Nederlandse tjalk VOORUITGANG IS ONS DOEL is hedenavond, nadat een groot deel der lading overboord was geworpen, door de bergingstomers Hollmann en Rügen afgebracht en te Kiel binnengesleept. Het schip is lek en moet repareren.
NRC 181299
Kiel, 16 december. De beide met schade hier binnengekomen tjalken VOORUITGANG IS ONS DOEL en JOHANNE liggen in de Horn. Eerstgenoemde lost de uit krijt bestaande lading en zal daar morgen mee gereed zijn. De pompen worden voortdurend gaande gehouden. Men heeft nog geen begin gemaakt met het repareren van de door de aanvaring geleden schade.
NVD 201299
Kiel, 15 december. Het Nederlandse tjalkschip VOORUITGANG IS ONS DOEL, alhier binnengebracht, ligt thans in de Horn. men zal morgen gereed zijn met de lossing. De pompen worden in werking gesteld om het water uit het ruim te verwijderen.
NRC 211299
Kiel, 18 december. Het roer, dat bij de stranding van de Nederlandse tjalk VOORUITGANG IS ONS DOEL, die thans hier in de haven ligt, verloren raakte, is bij Heiligenhafen aan het strand gespoeld en naar hier gezonden.
NVD 291299
Kiel. 22 december. De Nederlandse tjalk VOORUITGANG IS ONS DOEL is naar het drijvend dok gesleept en zal daarin dokken.

1900

NRC 140100
Flensburg, 9 januari. Het Seeamt alhier deed heden uitspraak inzake de stranding op 4 december 1899 bij Heiligenhafen van de Nederlandse tjalk VOORUITGANG IS ONS DOEL, schipper Sloots, van Mariager naar Pahlhude (opm: Sleeswijk-Holstein), doch later vlot werd en te Kiel aangebracht is om te repareren. Het Seeamt verklaarde, dat de stranding was toe te schrijven aan het in de wending breken van twee vingerlingen, waardoor het vaartuig stuurloos was geworden. Schipper Sloots werd vrijgesproken van alle schuld. De schipbreukelingen werden gered.(opm: zie NRC 200400).
SI 060300
Kiel, 26 februari. Uitgezeild VIOD, Sloots naar Ruhrort.
SV 080300
Vlieland, 8 maart. Binnengekomen VIOD, Sloots van Kiel
NRC 200400
Vlieland, 19 april vertrokken naar Koningsbergen (opm: Kaliningrad) (opm: Kaliningrad) de tjalk VOORUITGANG IS ONS DOEL, kapt. Sloots.
SV 250400
Brunsbüttel, 22 april. Gepasseerd VIOD, Sloots van Keulen naar Koningsbergen.
SV 050600
Delfzijl, 5 juni, Aangekomen VIOD, Sloots van Wilhelmshaven.
SV 290600
Delfzijl, 29 juni. Uitgezeild VIOD, Sloots naar Portsmouth.
SV 140900
Altona, 13 september. Vertrokken VIOD, Sloots naar Hamburg.
SV 180900
Hamburg, 16 september. Vertrokken VIOD, Sloots naar Stettin.
SV 301000
Neufahrwasser, 27 oktober. Vertrokken VIOD, Sloots naar Rendsburg.

1901

SV 090401
Shields, 6 april. Aangekomen VIOD, Sloots van Rotterdam.
RN 080501
Rotterdam, 4 mei. VIOD, Sloots van Shields.
SV 140601
Delfzijl, 14 juni. Aangekomen VIOD, Sloots van Londen.
SV 020701
Delfzijl, 2 juli. Uitgezeild VIOD, Sloots naar Havre.
TEL 100701
Havre, 8 juli. Aangekomen VIOD, Sloots van Groningen.
AH 230701
Rouen, 19 juli. Binnen VIOD, Sloots van Havre.
SV 100901
Memel, 6 september. Vertrokken VIOD, Sloots naar Emden.
De Courant 180901
Emden, 14 september. Aangekomen VIOD, Sloots van Memel.
SV 240901
Delfzijl, 24 september. Binnen VIOD, Sloots van Emden.

1902

SV 040202
Bremen, 1 februari. Aangekomen VIOD, Sloots van Sonderburg.
SV 200202
Bremen, 18 februari. Vertrokken VIOD, Sloots naar Wilhelmshaven.
AH 210702
Brunsbüttel, 18 juli. Gepasseerd VIOD, Bakker van Vegesack naar Danzig.
SV 101102
Brunsbüttel, 7 november. Gepasseerd VIOD, Bakker van Kallundborg naar Hamburg.

1903

SV 080403
Holtenau, 4 april. Gepasseerd VIOD, Bakker van Hamburg naar (niet gemeld)
 
Op 01-06-1903 eerste meting te Rotterdam. Meetnummer: R2360N. Naam schip: VOORUITGANG IS ONS DOEL. Plaats werf: Stadskanaal, bouwjaar: 1897. Lengte: 25 m 55 cm, breedte: 5 m 23 cm, waterverplaatsing: 161,137 ton. Eigenaar: G. Bakker, domicilie: Wildervank.

SV 050903
Bremerhaven, 3 september. Binnengekomen HARMINA, Bakker van Memel.
SV 261003
Brunsbüttel, 22 oktober. Gepasseerd HARMINA, Bakker van Bornholm naar Harburg.
De Courant 281003
Harburg, 23 oktober. Aangekomen HARMINA, Bakker van Rönne.
SV 021103
Harburg, 30 oktober. Vertrokken HARMINA, Bakker naar Hamburg.
SV 261103
Holtenau, 23 november. Gepasseerd HARMINA, Bakker van Pernau naar Schiedam.
AH 021203
Hamburg, 30 november. Aangekomen HARMINA, Bakker van Kiel.
AH 051203
Hamburg, 4 december. Uitgezeild HARMINA, Bakker naar Denemarken.
SV 111203
Holtenau, 9 december. Gepasseerd HARMINA, Bakker van Hamburg naar Korsöer.
SV 201203
Holtenau, 23 december. Gepasseerd HARMINA, Bakker van Korsöer naar Hamburg.

1904

WIN 050204
Altona, 2 februari. Uitgezeild HERMINA, Bakker naar Elseneur.
SV 150204
Amsterdam, 15 februari. De Nederlandse tjalk HERMINA, kapt. Bakker, is lek te Elseneur binnengesleept na aan de grond te hebben gezeten.
PGC 160204
Amsterdam, 15 februari. De Nederlandse tjalk HARMINA, schipper Bakker, uit Veendam, is na aan de grond te hebben gezeten, lek te Elseneur binnengesleept.
PGC 180204
Elseneur, 15 februari. De alhier binnengebrachte Nederlandse tjalk HARMINA, schipper Bakker, heeft te Amager aan de grond gezeten en was met mais van Hamburg naar hier bestemd, werd door een bergingsstomer vlot- en naar hier gebracht en maakt een weinig water.
PGC 220204
Elseneur, 19 februari. De lading mais van de Nederlandse tjalk HARMINA is gelost en, met uitzondering van 1500 kg welke onderhands verkocht zijn, onbeschadigd bevonden. Het schip wordt eerstdaags in het dok gebracht om nagezien te worden.
PGC 160304
Elseneur, 11 maart. De tjalk HARMINA is na stranding alhier aangekomen en op de helling gehaald. De reparatiekosten worden op Kr 3200 getaxeerd.
PGC 201204
Delfzijl, 18 december. De zeetjalk HARMINA, kapitein Bakker, hier gisteren aangekomen, op reis van Sölvesborg naar Rotterdam, heeft door zwaar stormweer een nieuw zwaard verloren.

1908

AH 290208
Rügewalde, 24 februari. Vertrokken HARMINA, Bakker naar Aalborg
AH 060508
Kiel, 4 mei. Aangekomen HARMINA, Bakker van Wanevik.
AH 010608
Brunsbüttel, 28 mei. Gepasseerd HARMINA, Bakker van Altona naar Falkenburg.
AH 290608
Altona, 26 juni. Aangekomen HARMINA, Bakker van Falkenburg.
AH 270808
Holtenau, 25 augustus. Gepasseerd HARMINA, Bakker van Varel naar Memel.
AH 021008
Pillau, 30 september. Uitgezeild HARMINA, Bakker naar Varel.
NRC 301208
Delfzijl, 29 december. De Nederlandse tjalk HARMINA, kapt. Bakker, is gisteren met gebroken zwaard van Krageroe alhier aangekomen. Tijdens de reis is de kok verdronken.

1909

AH 020109
Delfzijl, 30 december 1908. Voor het binnenslepen te Emden van de Nederlandse kof HARMINA (zie NRC 301208) wordt 1.500 Mark hulploon gevorderd.
PGC 120109
Emden, 8 januari. De met hout van Kragerö alhier aangekomen Ned. tjalk HARMINA, kapt. Bakker, is gelost en zal hier voorlopig opleggen en de geleden schade repareren.
PGC 130209
Emden, 10 februari. De Ned. kof HARMINA, in december met zeeschade van Kragerö alhier aangekomen, is nu naar een werf verhaald om hier te repareren.
RN 13 februari 1909
Emden, 10 februari. De Nederlandse koftjalk HERMINA (opm: is de HARMINA), in december met beschadigde zwaarden van Krageroe hier aangekomen, is ter reparatie naar de helling van Cassen gebracht. (opm: zie ook PGC 130209)
NRC 190309
Emden, 17 maart. De Nederlandse gaffelschoener HARMINA, kapt. Bakker, is na volbrachte reparatie naar Landskrona vertrokken.
AH 290309
Brunsbüttel, 25 maart. Gepasseerd HARMINA, Bakker van Emden naar Landscrona.
AH 080509
Brunsbüttel, 3 mei. Gepasseerd HARMINA, Bakker van Bremerhaven naar Randers.
AH 260609
Sassnitz. 21 juni. Aangekomen HARMINA, Bakker van Rostock.
AH 050809
Brunsbüttel, 3 augustus. Gepasseerd HARMINA, Bakker van Hamburg naar Kallandsborg.
AH 150909
Holtenau, 13 september. Aangekomen HARMINA, Bakker van Mönsteräs.
AH 0211009
Hamburg, 30 september. Uitgezeild HARMINA, Bakker naar Skjelkör.
AH 131009
Holtenau, 10 oktober. Gepasseerd HARMINA, Bakker van Skjelkör naar Hamburg.

1910

AH 090310
Zaandam, 8 maart. Vertrokken HARMINA, Bakker naar Holtenau
AH 250310
Kallandborg, 22 maart. Aangekomen HARMINA, Bakker van Zaandam.
AH 120410
Barhöft, 9 april. Aangekomen HARMINA, Bakker van Rudkjobing naar Heckermunde.
AH 130510
Memel, 10 mei. Vertrokken HARMINA, Bakker naar Norden.
AH 180710
Kragerö, 12 juli. Aangekomen HARMINA, Bakker van Delfzijl.
NVD 020810
Emden, 30 juli. Binnen HARMINA, Bakker van Norden.
AH 160810
Brunsbüttel, 14 augustus. Gepasseerd HARMINA, Bakker van Emden naar Koningsbergen.
AH 130910
Memel, 10 september. Vertrokken HARMINA, Bakker naar Norden.
AH 011010
Delfzijl, 30 september. Binnen HARMINA, Bakker van Norden.
NNO 031110
Hamburg, 31 oktober. Aangekomen HARMINA, Bakker van Elmshorn.
AH 071110
Brunsbüttel, 3 november. Gepasseerd HARMINA, Bakker van Hamburg naar Soby.
NVD 301110
Hamburg, 28 november. Aangekomen HARMINA, Bakker van Soby.

1911

NNO 060111
Holtenau, 4 januari. Binnengekomen HARMINA, Bakker van Hammerhaven.
NNO 250111
Holtenau, 22 januari. Gepasseerd HARMINA, Bakker van Hamburg naar Falkenburg.
AH 160211
Holtenau, 14 februari. Aangekomen HARMINA, Bakker van Falkenburg.
AH 130311
Brunsbüttel, 10 maart. Gepasseerd HARMINA, Bakker van Hamburg naar Falkenburg.
NNO 010411
Vlieland, 31 maart. Uitgezeild HARMINA, Bakker naar Koningsbergen.
NVD 280411
Hamburg, 25 april. Vertrokken HARMINA, Bakker naar Falkenburg.
NNO 120611
Memel, 6 juni. Aangekomen HARMINA, Bakker van Carlshamn.
AH 140711
Holtenau, 11 juli. Gepasseerd HARMINA, Bakker van Memel naar Oldenburg.
AH 070811
Harburg, 4 augustus. Aangekomen HARMINA, Bakker van Bremen.
AH 110811
Harburg, 8 augustus. Uitgezeild HARMINA, Bakker naar Neuss.
NVD 220811
21 augustus. Volgens telegram uit Calmar is de Nederlandse tjalk HARMINA van Harburg derwaards, nabij Öland in diep water gezonken. Volk gered.
AH 220811
HARMINA. (Calmar, 21 augustus) De Nederlandse tjalk „ HARMINA '', schipper Bakker (zie Avondblad), beladen met lijnkoeken, zonk ca. 8 zeemijlen van de Zuidpunt van Öland.
NRC 130911
Raad voor de Scheepvaart

De Raad heeft gisteren een onderzoek ingesteld inzake het vergaan op 20 augustus bij de lichttoren Öland van het tjalkschip HERMINA (opm: HARMINA), schipper en eigenaar G. Bakker te Wildervank. Deze verklaarde dat hij, behalve zijn vrouw en kinderen, 4 man aan boord had, van wie te Holtenau één gedeserteerd is. De reis ging met een lading sojabonen van Harburg naar Kalmar. Bij Sannhammer is geen vierstreeks peiling genomen, omdat het goed weer was; de kapitein kon het trouwens niet. Daarna heeft hij oost-half-oost kompas gekoerst, wind noord. Het schip stootte op een naar het gevoel te oordelen vast voorwerp midscheeps. De kapitein was toen alleen aan dek. Voor en achter waren geen lekken, doch het schip maakte water, getuige weet niet waardoor. Het ruim is eerst 1 uur na het stoten onderzocht. De pompen konden het water niet bijhouden; de noodvlag werd gehesen, doch er kwam geen hulp, zodat het schip verlaten werd met achterlating van de papieren. Een noodhaven kon niet bezeild worden, ten gevolge van windstilte. Op een vraag van de inspecteur, de heer Schaap, verklaarde de kapitein, dat zijn schip verzekerd was voor NLG 8.000. Dit heeft hij ook bij het voorlopig onderzoek verklaard. De inspecteur zei daarna dat hem bij onderzoek gebleken is dat het schip voor NLG 8.700 verzekerd is, waarop de kapitein zei dat hij gesproken over groot NLG 8.000.
De Raad zal nader uitspraak doen.
AH 130911
Raad voor de Scheepvaart

De Raad onderzocht vervolgens de scheepsramp overkomen aan het stalen tjalkschip HARMINA, gebouwd bij Van der Werff te Stadskanaal en vergaan op 20 augustus jl. nabij de lichttoren van Öland. Schipper-eigenaar is Geert Bakker te Wildervank. De schipper, als eerste getuige gehoord, verklaart met de HARMINA reeds tien jaren te hebben gevaren. Het schip had een lading van 100.000 kg. lijnkoeken weggevoerd en daarna te Harburg sojabonen ingenomen. Te 9 augustus vertrok men met de nieuwe lading uit Harburg naar Kalmar in Zweden. De equipage bestond uit drie volwassenen en een jongen. Ook waren 's schippers vrouw en twee kinderen aan boord. Zondagochtend 20 augustus omstreeks 3 uur, toen de HARMINA in zicht van de vuurtoren van Öland koerste, werd een stoot gevoeld. Na die stoot bleek het schip water te maken. Men kon echter het lek niet vinden. Men hees de noodvlag en eerst in de namiddag werd de sloep gestreken. Even nadat het schip verlaten was zonk het in de diepte weg. Scheepspapieren werden niet gered. Het schip was volgens de verklaring van de eigenaar verzekerd voor NLG 8.000, volgens verklaring van assuradeuren voor NLG 8.700. De scheepsjongen Addeke Joost, als getuige gehoord, is 15 jaar oud en reeds anderhalf jaar lang is hij op de HARMINA. Zijn verklaringen komen overeen met wat de gezagvoerder heeft meegedeeld. De uitspraak zal later plaats hebben.

 

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Bronnen

Jaar: 1899
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
Kadaster 1899
AH = Algemeen Handelsblad
NNO = Nieuws van Het Noorden
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
NVD = Nieuws van de Dag
RN = Rotterdamsch Nieuwsblad
SI = Scheepvaart Index
SV = Scheepvaart
TEL = De Telegraaf

Jaar: 0000
Bron: GRONINGER ARCHIEVEN
Omschrijving: Notaris H. Zeven te Wildervank, toegang 117, inv. nr. 176, aktenummer 4654, 13 juni 1899.