Inloggen
ABEL TASMAN - ID 8852


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1852-05-25 / 1867-04-12 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1852
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Scheepstimmerwerf Gebr. Jonker, Kinderdijk, Zuid-Holland, Netherlands
Launch Date: 1852-02-21
Delivery Date: 1852-05-25
Technical Data

Net Tonnage: 750.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 388.00 lasts
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1852
Datum agenda: 1852-05-29
Register nr: 18520408
Scheepsnaam: ABEL TASMAN
Type: Bark
Lasten: 388
Gebouwd in provincie: Zuid Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Varkevisser, P.
Plaats: Scheveningen
Kapitein op moment van verzoek: Hensing, J.
Opmerkingen: eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1852-05-25 ABEL TASMAN
Manager: Pieter Varkevisser, Scheveningen, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Scheveningen, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Scheveningen / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Oorspronkelijke eigenaren van het barkschip ABEL TASMAN:
Cornelis Smit, Alblasserdam (21/64e part)
Pieter Varkevisser,boekhouder, Scheveningn (7/64e part)
Frank Varkevisser,  Scheveningen (2/64e part)
Charles van Olden, 's-Gravenhage (1/64e part)
Carel August Gunkel, 's-Gravenhage (2/64e part)
Hermanus Hendrik van Gogh, s-Gravenhage (1/64e part)
Bernardus Ament, 's-Gravenhage (1/64e part)
Johannes Jacobus van Omenen, 's-Gravenhage (1/64e part)
Johannes Anthonius van Gardingen, 's-Gravenhage (1/64e part)
Jean Jacues Moritz, 's-Gravenhage (1/64e part)
Firma A. Perk & Zonen, 's-Gravenage (1/64e part)
Henri AbrahamPuejael Certan, 's-Gravenhage (1/64e part)
Adriaan Leopold Balthazar Willem van Ooyen, 's-Gravenhage (1/64e part)
Carolina Wilhelmina Jacoba Temmink, 's-Gravenhage (1/64e part)
Johannes Franciscus Smeets, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Willem Christiaan van der Kuylen, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Pieter Blom, Amsterdam (2/64e part)
George Frederik ten Dall, Amsterdam (1/64e part)
Pieter Cornelis de Moor, Rotterdam (2/64e part)
Petrus Spaapen, Rotterdam (2/64e part)
Pulus Tamesz van Os, Rotterdam (1/64e part)
Jacob de Kuyter Gerritszoon, Delft (1/64e part)
Daniel van Koetsveld, Delft (1/64e part)
Wed. H.A. Bou..ss..wils, geboren S.W. Rademaeker van Gravenpolder, Leiden (2/64e part)
Gerrit Kroon, Bergen op Zoom (1/64e part)
Wed. Lourens Gastelaar, geboren Jacoba Hendrica De Vallée, Bergen op Zoom (1/64e part)
Johan Bartholomeus Enta, Bergen op Zoom (1/64e part)
Wijnandus Nicolaas Kooyker, Bergen op Zoom (1/64e part)
Gjalt Arjens Brouwer, Woudsend (2/64e part)
en firma B. Onnes & Zoon, Groningen (1/64e part)

 

transactie:

 Jan Smit Corneliszoon, reder te Alblasserdam, mede namens Margje Smit, echtgenote van Cornelis Gijsbertus van der Lee, reder te Alblasserdam, Janna Smit, echtgenote van Jan Vroege, reder te Alblasserdam, Petronella Smit, ongehuwd te Alblasserdam, Cornelia Smit, ongehuwd te Alblasserdam, Deliaantje Smit, echtgenote van Frans Harms von Lindern, reder te Alblasserdam en Dirkje Smit, echtgenote van Emmo Hooites Meursing, scheepsbouwmeester te Hoogezand, zijnde alle gezamelijke erfgenamen, ieder voor een gelijk deel, van wijlen Cornelis Smit, Alblasserdam:verkopen aan de firma P. Varkevisser & Zoonen, reders en cargadoors te Rotterdam,  

9/64e part in de bark ABEL TASMAN voor NLG. 500,- per 1/64e part)

Getekend in mei 1866.

 

Jan Hendrik Grooteboom van Os verkoopt op 27 april 1866 aan de firma P. Varkevissser & Zoonen te Rotterdam 1/64e part in de bark ABEL TASMAN voor NLG. 500,-

De erven van Anthonya Jacoba van Gardinge, wijlen echtgenote van wijlen Carel August Gunkel verkopen op 22 augustus 1864  3/64e part in de bark ABEL TASMA, gemeten op 735 tonnen, gevoerd door kapt. J.R. Rijken, aan de firma P. Varkevisser & Zoonen  te Rotterdam voor NLG. 2400,-

De erven van wijlen Pieter Varkevisser te Scheveningen en op 8 december 1862 overleden, verkopen 7/64e part in het barkschip ABEL TASMAN op 29 mei 1863 aan Pieter Varkevisser Junior (prijs niet genoemd)

Jan Smit Czn en zijn zusters als erven Cornelis Smit, verkopen op 9 mei 1866 aan Maria Elizabeth van Duyne, weduwe van Pieter Varkevisser te Scheveningen 12/64e part in de ABEL TASMAN voor NLG. 500,- per part.

Frank Varkevisser Jr. reder te Scheveningen, heeft op 11 december 1862 van zijn vader, thans wijlen Frank Varkevisser, overgenomen voor NLG. 500,- 1/64e part in de ABEL TASMAN.

Hermanus Hendrik van Gogh, houtkoper, heeft op 16 mei 1866 verkocht aan Abraham van Duin, rentenier, beide te ’s-Gravenhage, 1/64e part in de ABEL TASMAN  voor NLG. 500,-

Johan Francois Smeets te Delft overleden op 5 juni 1865, heeft aan zijn erven nagelaten een part (?) in de ABEL TASMAN.

De vele erven Gerrit Kroon te Bergen op Zoom, aldaar overleden 17 maart 1861, ontvangen 1/64e part in de ABEL TASMAN.

Opm: het is ondoenlijk al deze transacties verder uit te werken; het gaat om vele boedelscheidingen, verervingen van kleine parten in het schip, etc. etc. 

 

 

 

Ship Events Data

1853-07-24: Collision
NRC 280753
Deal, 24 juli. De Nederlandse schepen ABEL TASMAN, kapt. Hensing, van Londen naar Sydney en TWEE GODFRIEDS, kapt. Brandligt, van Londen naar Geelong, zijn op de hoogte van de Singels (opm: droogten nabij Winchelsea) met elkaar in aanraking geweest, en dientengevolge alhier geretourneerd. Eerstgenoemde heeft zeer onbeduidende schade, laatstgenoemde heeft de boegspriet verloren en enige averij aan het galjoen bekomen.
1855-12-15: Grounded
Hellevoetsluis, 16 december 1855. De ABEL TASMAN (opm: bark, kapt. J. Hensing), gisteren bij Den Bommel aan de grond geraakt, is heden vlot gekomen, en tot hier op de haven gesleept.
1859-01-00: Collision
Batavia, 5 februari 1859. Het schip MINISTER THORBECKE, kapt. Van Duin, is te Samarang in aanzeiling geweest met het schip ABEL TASMAN en de 27e januari te Soerabaija aangekomen om te repareren.
1867-04-12: Final Fate: Wrecked

Rotterdam, 23 mei. Uit een brief van kapt. Rijken, in dato Cananora (kust van Malabar), 21 april l.l., vernemen wij, dat hij met het schip ABEL TASMAN de 6e van die maand vertrokken was van Bombay naar Liverpool, doch de 9e, des nachts ten 2 ure, strandde op het Byramgore-rif, een van de Laccadiven eilanden.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Jean Hensing werd geboren op 29 november 1811 te Meurs in Pruisen als zoon van de Nederlands Hervormde Conrad Hensing, kleermaker, en Elske Schürmann. Hij woonde te Rotterdam o.a. aan de Kruiskade Wijk 14 nr. 782.

Hij trouwde te Rotterdam op 13 december 1843 met Maria Gersthagen, geboren op 20 april 1815 te Rotterdam als dochter van de Nederlands Hervormde Gerardus Gersthagen, sjouwer, en Johanna van der Mijden. Hij werd na zijn loopbaan op zee winkelier.

Hij overleed te Rotterdam aan de Schiedamsche Dijk nr. 431 op 30 januari 1870.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.Hensing was met vlagnummer R42 in de periode 1849 t/m 1870 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

J.Hensing was in 1864-1865 afwisselend commissaris en in 1866-1867 permanent comissaris van de Maatschappij058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat dat kapitein J.Hensing met vlagnummer R42 als gezagvoerder in de ledenlijsten voorkomt in058:

*   1849                       op de bark “Buitenzorg”      204 last                      varend voor P. Varkevisser te ’s Gravenhage

*   1851, 1855             op de bark “Abel Tasman”  350 last                      varend voor M. Varkevisser te Rotterdam

*   1858, 1859, 1862   op het fregat “Prins van Oranje”     475 last          varend voor P. Varkevisser & Zonen te Rotterdam

*   1863 t/m 1867        geen schip vermeld.

 

Bouma025 vermeldt J.Hensing/Henzing als gezagvoerder gedurende:

*    1850 t/m 1851 van de bark “Buitenzorg”, gebouwd in 1847 te Elshout, 389 ton o.m., varend voor P.Varkevisser te Scheveningen;

*    1852 van de bark “Jacoba”, gebouwd in 1851 te Alblasserdam, 639 ton o.m., varend voor P.Varkenvisser te Rotterdam;

*    1853 t/m 1857 van de bark “Abel Tasman”, gebouwd in 1852 te Kinderdijk, 735 ton o.m., varend voor P.Varkevisser te Rotterdam;

*    1857 t/m 1863 op het 3/m schip “Prins van Oranje”, ex Stad ’s Gravenhage, gebouwd in 1840 te Schiedam, 900 ton o.m., varend voor P.Varkevisser & Zn te Rotterdam. Het schip werd in 1863 afgekeurd te Kaap de Goede Hoop.

 

Overige bijzonderheden

De Harlinger Courant van begin april 1853 (preciese datum niet vermeld op de fotokopie) vermeldt het volgende bericht onder de rubriek GEPRAAIDE SCHEPEN096:

“26 Febr. op 0o23 Noorder breedte, 20o13 Wester lengte. Abel Tasman, kapt. Hensing, van Banjoewangi n. Rott.”

 

Een schilderij van de “Jacoba” igemaakt in 1852 door Spin is zeker 50 jaar geleden geschonken aan het Maritiem Museum te Rotterdam

In 2008 ontving het museum de koperen scheepskist met de naam J. Hensing en ik schonk de originele brief die hij schreef aan zijn zoon (gedateerd 1860) en enkele andere originele geschreven zaken.

Mededeling mei 2012 door Ariane Koolwijk, stafassistent van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders te Rotterdam

 

 

 

Datum vanaf: 1852
Kapitein: Hensing, Jean
Overige informatie:

Familiegegevens en opleiding

Johannes Richardus Rijken werd geboren op 31 januari 1821 te Rotterdam als zoon van de Rooms-Katholieke Johannes Richardus Rijken (overleden te Delft) en Agatha Wap (overleden te Rotterdam). Hij woonde te Rotterdam o.a. aan de Haagse Veer Wijk 6 nr. 487. Hij woonde ook te Gouda. Hij trouwde op 04 juni 1851 te Rotterdam met Helena Johanna Kievenaar geboren 08 juni 1831 te Rotterdam als dochter van de Rooms-Katholieke Hendrikus Kievenaar, kuiper, en Barbara van der Poel. Zij vertrok, na het overlijden van haar man, op 30 november 1872 naar Oosterhout. Johannes werd na zijn loopbaan op zee commieswaker. Hij overleed te Rotterdam aan het Haagse Veer op 11 oktober 1871005.

 

 

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.R.Rijken was met vlagnummer R446 in de periode 1856 t/m 1872 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

J.R.Rijken was in 1869-1870 afwisselend commissaris van de Maatschappij058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

 

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Musem, Rotterdam) staat kapitein J.R.Rijken met vlagnummer R446 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*      1858, 1859, 1862 t/m 1866 bark “Abel Tasman” 388 last varend voor P.Varkevisser & Zonen, R’dam

*      1867                                      bark “Jacoba”           377 last varend voor P.Varkevisser & Zonen , R’dam

 

Bouma025 vermeldt J.R.Rijken als gezagvoerder gedurende:

*   1857 van de bark “Buitenzorg”, gebouwd in 1847 te Elshout, 389 ton o.m., varend voor P.Varkevisser te Scheveningen;

*   1858 t/m 1867 van de bark “Abel Tasman”, gebouwd in 1852 te Kinderdijk, 735 ton o.m., varend voor P.Varkevisser & Zn te Rotterdam. Het schip is in 1867 verongelukt in Nederl. Oost-Indië;

*   1868 van de bark “Jacoba”, gebouwd in 1851 te Alblasserdam, 639 ton o.m., varend voor P.Varkenvisser te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

J.R.Rijken vertrok op 04 oktober 1859 van Brouwershaven met de “Abel Tasman” en een detachement van 3 offcieren en 100 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 26 januari 1860 na 114 dagen. Onderweg was 1 manschap vermist065.

 

Rotterdam 23 mei 1867

Uit een brief van kapitein Rijken, in dato Cananoca (kust van Malabai) 21 april j.l., vernemen wij het volgende: dat hij met het schip Abel Tasman den 6de dier maand vertrokken was van Bombay naar Liverpool maar den 9de, des nachts ten 2 ure, strandde op het Byramgore-rif (één der Laccadive-eilanden). Na alles aangewend te hebben wat in zijn vermogen was, om het schip weder af te brengen, zag hij zich genoodzaakt op 12 april het met de overige opvarenden in de booten te verlaten. Na 4 dagen en 3 nachten op zee te hebben doorgebragt, bereikte hij Cananoca, waar allen werden verpleegd en naar omstandigheden welvarend waren, alleen de hofmeester A. v.d. Berg, van Leeuwarden, was overleden. De kapitein had aan den consul te Bombay om hulp gevraagd, daar men weinig of niets in de booten had kunnen bergen en dus van alles beroofd was.

De bark Abel Tasman, 735 ton, was in 1852 gebouwd in Kinderdijk voor de reder P. Varkevisser & Zn., Rotterdam.

Bron: www.grotezeilvaart.nl

 

In het Maritiem Museum te Rotterdam is een aquarel door Jacob Spin dd 1848 van de bark “Catharina Maria”

Het schip is voorgesteld bij hoge zee, zeilende over stuurboord van de wind, met onderzeilen, marszeilen, kluiver en bezaan bij. In al deze zeilen zijn een of meer reven gestoken. Links op de achtergrond een bark bij de wind, rechts een fregat voor de wind. Het schip voert de collegevlag R.159 (gezagvoerder C.F. Rijken). De bark 'Catharina Maria' werd in 1846 te Elshout gebouwd voor Joost van Vollenhoven te Rotterdam en mat 348 lasten of 659 tonnen. Het werd in 1861 aan de Kaap de Goede Hoop afgekeurd en verkocht voor 700 pond.

Tijdens een reis van Yokohama naar Batavia kreeg het schip schade en keerde op 22.08.1869 te Yokohama terug. De bark werd hierna afgekeurd en op 10 september 1869 in Yokohama verkocht. Koper werd Carst Lels & Co, Yokohama; het schip voer als JACOBA verder onder Japanse vlag.Kapitein werd J. Schaap (L.C.H.)114

Datum vanaf: 1860
Kapitein: Rijken, Johannes Richardus
Overige informatie: 0

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.612
DVD VIII – 2196, 2236
BIJLBRIEF met navolgende transacties
Naam schip ABEL TASMAN

plaats en datum acte Alblasserdam, 15 april 1852

type schip bark, gekoperd en kopervast

bouwwerf/verkoper Cornelis Smit, scheepsbouwer te Alblasserdam, heeft doen bouwen op de werf van Johannes Jonker, mede te Alblasserdam

gevoerd door kapt.
eigenaar/aankoper zie bijlage

te voeren door kapt. J. Hensing

grootte in tonnen 388 lasten

tuigage / aantal dekken 2 dekken

afmetingen
kiellegging
tewaterlating
plaats / datum registratie ’s-Gravenhage, 25 mei 1852

nummer van registratie deel 82, folio 194, reco, vak 4

notaris bevestigende verklaring burgemeester Alblasserdam

prijs
Bijzonderheden:

researcher/datum research: ML / 100809

Bijlage bij acte Rott.3.03.17.01.3675.612 barkschip ABEL TASMAN

Oorspronkelijke eigenaren:

Cornelis Smit, Alblasserdam (21/64e part)
Pieter Varkevisser, Scheveningen (boekhouder en 7/64e part)
Frank Varkevisser, Scheveningen (2/64e part)
Charles van Olden, ’s-Gravenhage (/64e part)
Carel August Gunkel, ’s-Gravenhage (2/64e part)
Hermanus Hendrik van Gogh, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Bernardus Ament, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Johannes Jacobus van Omenen, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Johannes Anthonius van Gardingen, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Jean Jacques Moritz, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Firma A. Perk & Zonen, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Henri Abraham Puejael Certan, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Adriaan Leopold Balthazar Willem van Ooyen, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Carolina Wilhelmina Jacoba Temmink, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Johannes Franciscus Smeets, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Willem Christiaan van der Kuylen, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Pieter Blom, Amsterdam (2/64e part)
George Frederik ten Dall, Amsterdam (1/64e part)
Pieter Cornelis de Moor, Rotterdam (2/64e part)
Petrus Spaapen, Rotterdam (2/64e part)
Paulus Tamesz van Os, Rotterdam (1/64e part)
Jacob de Kuyter Gerritszoon, Delft (1/64e part)
Daniel van Koetsveld, Delft (1/64e part)
Wed. H.A. Bou.ss.wils, geboren S.W. Rademaeker van Gravenpolder, Leiden (2/64e part)
Gerrit Kroon, Bergen op Zoom (1/64e part)
Wed. Lourens Gastelaar, geboren Jacoba Hendrica De Vallée, Bergen op Zoom (1/64e part)
Johan Bartholomeus Enta, Bergen op Zoom (1/64e part)
Wijnandus Nicolaas Kooyker, Bergen op Zoom (1/64e part)
Gjalt Arjens Brouwer, Woudsend (2/64e part)
firma B. Onnes & Zoon, Groningen (1/64e part)

transactie:
Jan Smit Corneliszoon, reder te Alblasserdam, mede namens Margje Smit, echtgenote van Cornelis Gijsbertus van der Lee, reder te Alblasserdam, Janna Smit, echtgenote van Jan Vroege, reder te Alblasserdam, Petronella Smit, ongehuwd te Alblasserdam, Cornelia Smit, ongehuwd te Alblasserdam, Deliaantje Smit, echtgenote van Frans Harms von Lindern, reder te Alblasserdam en Dirkje Smit, echtgenote van Emmo Hooites Meursing, scheepsbouwmeester te Hoogezand, zijnde alle gezamelijke erfgenamen, ieder voor een gelijk deel, van wijlen Cornelis Smit, Alblasserdam:
verkopen aan de firma P. Varkevisser & Zoonen, reders en cargadoors te Rotterdam
9/64e part in de bark ABEL TASMAN voor NLG. 500,- per 1/64e part)
Getekend in mei 1866

Jan Hendrik Grooteboom van Os verkoopt op 27 april 1866 aan de firma P. Varkevissser & Zoonen te Rotterdam 1/64e part in de bark ABEL TASMAN voor NLG. 500,-
De erven van Anthonya Jacoba van Gardinge, wijlen echtgenote van wijlen Carel August Gunkel verkopen op 22 augustus 1864 3/64e part in de bark ABEL TASMA, gemeten op 735 tonnen, gevoerd door kapt. J.R. Rijken, aan de firma P. Varkevisser & Zoonen te Rotterdam voor NLG. 2400,- zie vervolgblad
De erven van wijlen Pieter Varkevisser te Scheveningen, op 8 december 1862 overleden, verkopen 7/64e part in het barkschip ABEL TASMAN op 29 mei 1863 aan Pieter Varkevisser Junior (prijs niet genoemd)
Jan Smit Czn. en zijn zusters, als erven Cornelis Smit, verkopen op 9 mei 1866 aan Maria Elizabeth van Duyne, weduwe van Pieter Varkevisser te Scheveningen 12/64e part in de ABEL TASMAN voor NLG. 500,- per part
Frank Varkevisser Jr. reder te Scheveningen, heeft op 11 december 1862 van zijn vader, thans wijlen Frank Varkevisser, overgenomen voor NLG. 500,- 1/64e part in de ABEL TASMAN
Hermanus Hendrik van Gogh, houtkoper, heeft op 16 mei 1866 verkocht aan Abraham van Duin, rentenier, beide te ’s-Gravenhage, 1/64e part in de ABEL TASMAN voor NLG. 500,-
Johan Francois Smeets te Delft overleden op 5 juni 1865, heeft aan zijn erven nagelaten een part (?) in de ABEL TASMAN
De vele erven Gerrit Kroon te Bergen op Zoom, aldaar overleden 17 maart 1861, ontvangen 1/64e part in de ABEL TASMAN
Opm: het is ondoenlijk al deze transacties verder uit te werken; het gaat om vele boedelscheidingen, verervingen van kleine parten in het schip, etc. etc.
ML / 100809Naam ABEL TASMAN
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1866
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Nationaal Archief – Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.612

DVD VIII – 2196 - 2236
BIJLBRIEF met navolgende transacties
Naam schip ABEL TASMAN

plaats en datum acte bijlbrief, Alblasserdam, 15 april 1852

type schip bark, gekoperd en kopervast

bouwwerf/verkoper Cornelis Smit, scheepsbouwer te Alblasserdam, heeft het schip doen bouwen op de werf van Johannes Jonker, mede te Alblasserdam

gevoerd door kapt.
eigenaar/aankoper Pieter Varkevisser, Scheveningen (boekhouder) en mede-eigenaren (zie bijlage)

te voeren door kapt. J. Hensing

grootte in tonnen 388 lasten

tuigage / aantal dekken twee dekken

afmetingen
kiellegging
tewaterlating
plaats / datum registratie ’s-Gravenhage, 25 mei 1852

nummer van registratie deel 82, folio 194, reco, vak 4.

notaris bevestigende verklaring burgemeester Alblasserdam

prijs
Bijzonderheden:

researcher/datum research: ML / 100809
Bijlage bij acte 612 – Rotterdam 1866
Oorspronkelijke eigenaren van het barkschip ABEL TASMAN

Cornelis Smit, Alblasserdam (21/64e part)
Pieter Varkevisser, Scheveningen (boekhouder en 7/64e part)
Frank Varkevisser, Scheveningen (2/64e part)
Charles van Olden, ’s-Gravenhage (/64e part)
Carel August Gunkel, ’s-Gravenhage (2/64e part)
Hermanus Hendrik van Gogh, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Bernardus Ament, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Johannes Jacobus van Omenen, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Johannes Anthonius van Gardingen, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Jean Jacques Moritz, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Firma A. Perk & Zonen, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Henri Abraham Puejael Certan, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Adriaan Leopold Balthazar Willem van Ooyen, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Carolina Wilhelmina Jacoba Temmink, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Johannes Franciscus Smeets, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Willem Christiaan van der Kuylen, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Pieter Blom, Amsterdam (2/64e part)
George Frederik ten Dall, Amsterdam (1/64e part)
Pieter Cornelis de Moor, Rotterdam (2/64e part)
Petrus Spaapen, Rotterdam (2/64e part)
Paulus Tamesz van Os, Rotterdam (1/64e part)
Jacob de Kuyter Gerritszoon, Delft (1/64e part)
Daniel van Koetsveld, Delft (1/64e part)
Wed. H.A. Bou..ss..wils, geboren S.W. Rademaeker van Gravenpolder, Leiden (2/64e part)
Gerrit Kroon, Bergen op Zoom (1/64e part)
Wed. Lourens Gastelaar, geboren Jacoba Hendrica De Vallée, Bergen op Zoom (1/64e part)
Johan Bartholomeus Enta, Bergen op Zoom (1/64e part)
Wijnandus Nicolaas Kooyker, Bergen op Zoom (1/64e part)
Gjalt Arjens Brouwer, Woudsend (2/64e part)
en firma B. Onnes & Zoon, Groningen (1/64e part)


transactie:
Jan Smit Corneliszoon, reder te Alblasserdam, mede namens Margje Smit, echtgenote van Cornelis Gijsbertus van der Lee, reder te Alblasserdam, Janna Smit, echtgenote van Jan Vroege, reder te Alblasserdam, Petronella Smit, ongehuwd te Alblasserdam, Cornelia Smit, ongehuwd te Alblasserdam, Deliaantje Smit, echtgenote van Frans Harms von Lindern, reder te Alblasserdam en Dirkje Smit, echtgenote van Emmo Hooites Meursing, scheepsbouwmeester te Hoogezand, zijnde alle gezamelijke erfgenamen, ieder voor een gelijk deel, van wijlen Cornelis Smit, Alblasserdam:
verkopen aan de firma P. Varkevisser & Zoonen, reders en cargadoors te Rotterdam
9/64e part in de bark ABEL TASMAN voor NLG. 500,- per 1/64e part)
Getekend in mei 1866.
Jan Hendrik Grooteboom van Os verkoopt op 27 april 1866 aan de firma P. Varkevissser & Zoonen te Rotterdam 1/64e part in de bark ABEL TASMAN voor NLG. 500,-
De erven van Anthonya Jacoba van Gardinge, wijlen echtgenote van wijlen Carel August Gunkel verkopen op 22 augustus 1864 3/64e part in de bark ABEL TASMA, gemeten op 735 tonnen, gevoerd door kapt. J.R. Rijken, aan de firma P. Varkevisser & Zoonen te Rotterdam voor NLG. 2400,-
De erven van wijlen Pieter Varkevisser te Scheveningen en op 8 december 1862 overleden, verkopen 7/64e part in het barkschip ABEL TASMAN op 29 mei 1863 aan Pieter Varkevisser Junior (prijs niet genoemd)
Jan Smit Czn en zijn zusters als erven Cornelis Smit, verkopen op 9 mei 1866 aan Maria Elizabeth van Duyne, weduwe van Pieter Varkevisser te Scheveningen 12/64e part in de ABEL TASMAN voor NLG. 500,- per part.
Frank Varkevisser Jr. reder te Scheveningen, heeft op 11 december 1862 van zijn vader, thans wijlen Frank Varkevisser, overgenomen voor NLG. 500,- 1/64e part in de ABEL TASMAN.
Hermanus Hendrik van Gogh, houtkoper, heeft op 16 mei 1866 verkocht aan Abraham van Duin, rentenier, beide te ’s-Gravenhage, 1/64e part in de ABEL TASMAN voor NLG. 500,-
Johan Francois Smeets te Delft overleden op 5 juni 1865, heeft aan zijn erven nagelaten een part (?) in de ABEL TASMAN.
De vele erven Gerrit Kroon te Bergen op Zoom, aldaar overleden 17 maart 1861, ontvangen 1/64e part in de ABEL TASMAN.
Opm: het is ondoenlijk al deze transacties verder uit te werken; het gaat om vele boedelscheidingen, verervingen van kleine parten in het schip, etc. etc.
ML / 100809

Naam ABEL TASMAN
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1866
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen

Jaar: 1852
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: BIJLBRIEF Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.612