Inloggen
Gezagvoerder

Hensing, Jean

Naam: Hensing, Jean
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 4
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
JACOBA 1850 Bark Sailing Vessel 7786 Bekijk schip
ABEL TASMAN 1852 Bark Sailing Vessel 8852 Bekijk schip
STAD 'S GRAVENHAGE 1840 Fregat Sailing Vessel 16945 Bekijk schip
BUITENZORG 1847 Bark Sailing Vessel 13947 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Jean Hensing werd geboren op 29 november 1811 te Meurs in Pruisen als zoon van de Nederlands Hervormde Conrad Hensing, kleermaker, en Elske Schürmann. Hij woonde te Rotterdam o.a. aan de Kruiskade Wijk 14 nr. 782.

Hij trouwde te Rotterdam op 13 december 1843 met Maria Gersthagen, geboren op 20 april 1815 te Rotterdam als dochter van de Nederlands Hervormde Gerardus Gersthagen, sjouwer, en Johanna van der Mijden. Hij werd na zijn loopbaan op zee winkelier.

Hij overleed te Rotterdam aan de Schiedamsche Dijk nr. 431 op 30 januari 1870.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.Hensing was met vlagnummer R42 in de periode 1849 t/m 1870 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

J.Hensing was in 1864-1865 afwisselend commissaris en in 1866-1867 permanent comissaris van de Maatschappij058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat dat kapitein J.Hensing met vlagnummer R42 als gezagvoerder in de ledenlijsten voorkomt in058:

*   1849                       op de bark “Buitenzorg”      204 last                      varend voor P. Varkevisser te ’s Gravenhage

*   1851, 1855             op de bark “Abel Tasman”  350 last                      varend voor M. Varkevisser te Rotterdam

*   1858, 1859, 1862   op het fregat “Prins van Oranje”     475 last          varend voor P. Varkevisser & Zonen te Rotterdam

*   1863 t/m 1867        geen schip vermeld.

 

Bouma025 vermeldt J.Hensing/Henzing als gezagvoerder gedurende:

*    1850 t/m 1851 van de bark “Buitenzorg”, gebouwd in 1847 te Elshout, 389 ton o.m., varend voor P.Varkevisser te Scheveningen;

*    1852 van de bark “Jacoba”, gebouwd in 1851 te Alblasserdam, 639 ton o.m., varend voor P.Varkenvisser te Rotterdam;

*    1853 t/m 1857 van de bark “Abel Tasman”, gebouwd in 1852 te Kinderdijk, 735 ton o.m., varend voor P.Varkevisser te Rotterdam;

*    1857 t/m 1863 op het 3/m schip “Prins van Oranje”, ex Stad ’s Gravenhage, gebouwd in 1840 te Schiedam, 900 ton o.m., varend voor P.Varkevisser & Zn te Rotterdam. Het schip werd in 1863 afgekeurd te Kaap de Goede Hoop.

 

Overige bijzonderheden

De Harlinger Courant van begin april 1853 (preciese datum niet vermeld op de fotokopie) vermeldt het volgende bericht onder de rubriek GEPRAAIDE SCHEPEN096:

“26 Febr. op 0o23 Noorder breedte, 20o13 Wester lengte. Abel Tasman, kapt. Hensing, van Banjoewangi n. Rott.”

 

Een schilderij van de “Jacoba” igemaakt in 1852 door Spin is zeker 50 jaar geleden geschonken aan het Maritiem Museum te Rotterdam

In 2008 ontving het museum de koperen scheepskist met de naam J. Hensing en ik schonk de originele brief die hij schreef aan zijn zoon (gedateerd 1860) en enkele andere originele geschreven zaken.

Mededeling mei 2012 door Ariane Koolwijk, stafassistent van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders te Rotterdam