Inloggen
ORION - ID 8294

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1850-03-23 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1841
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: General Cargo
Masten: Two masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Construction Data

Scheepsbouwer: Ewoud van der Hoog - Werf 'Hollands Trouw', Maassluis, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1840-05-30
Launch Date: 1841-00-00
Delivery Date: 1841-06-00
Technical Data

 
Net Tonnage: .202 tonnage old measurement excl. engine-room
 
Length 1: 40.30 Meters Registered
Beam: 5.13 Meters Registered
Depth: 2.20 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1850
Datum agenda: 1850-03-23
Register nr: 18500185
Scheepsnaam: ORION
Type: Raderstoomboot
Lasten: 106
Gebouwd in provincie: Zuid Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Kooij Jzn, B.
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Ponstijn, B.
Opmerkingen: nieuwe zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1841-06-16 LAURENS KOSTER
Manager: W. Hop e.a., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Rotterdamsche Stoomboot Maatschappij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Additional info: geen zeebrief, bestemd voor vaart Rotterdam-Antwerpen

Date/Name Ship 1843-00-00 LAURENS KOSTER
Manager: Nederlandsche Stoomboot Maatschappij N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Nederlandsche Stoomboot Maatschappij N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Additional info: waarschijnlijk niet in de vaart geweest, maar opgelegd

Date/Name Ship 1845-00-00 LAURENS KOSTER
Manager: Koninklijke Marine, The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Koninklijke Marine, The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: The Hague / Netherlands
Additional info: diende voor opleiding, hoofdzakelijk in de toenmalige Zuiderzee (IJsselmeer)

Date/Name Ship 1850-00-00 ORION
Manager: Barend Kooy Johzn., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Barend Kooy Johzn., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Additional info: zeebrief 23 maart 1850, deed dienst Amsterdam - Londen v.v.

Ship Events Data

1840-06-04: DC 040640. Dordrecht, 3 juni. Zaterdag zijn te Maassluis aan de werf van de heer E. van der Hoog aldaar de stevens gericht van de stoomboot genaamd LAURENS KOSTER, zijnde de eerste voor de nieuwe stoomvaart-onderneming van Rotterdam op Antwerpen en Terneuzen.
LP 180641. Men las eergisteren in de Haagsche Courant dat de nieuwe stoomvaartmaatschappij tussen Rotterdam en Antwerpen van de heren W. Hop c.s. als eerste tussen deze steden haar dienst met het raderstoomschip LAURENS KOSTER heeft geopend door een proeftocht naar Terneuzen.
1850-02-20: AH 280249. Den Helder, 24 februari. 's Rijks stoomboot LAURENS KOSTER wordt buiten dienst gesteld
NRC 210250. Amsterdam, 20 februari. Heden is alhier het aan ’s Rijks werf liggende stoomschip LAURENS KOSTER verkocht voor NLG 18.600, tot welke prijs het is gemijnd door de heer P. Kooy Jzn. (opm: verdoopt tot ORION)

1851-06-30: AH 240651. Advertentie. F. der Kinderen, makelaar, zal op maandag de 30e juni 1851, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, verkopen twee extra ordinair, welbezeilde Nederlands gebouwde stoomschepen, elk voorzien van dubbele machine van lage drukking, 90 paardekracht, en liggende in het Oosterdok, zijnde:
- Het ijzeren stoomschip KONING WILLEM II, gemeten op 159 lasten of 301 tonnen, gediend hebbende in de vaart van Kampen op Hull, vice versa.
- Het gekoperd en gedeeltelijk kopervast stoomschip ORION, gemeten op 106 lasten of 202 tonnen, gediend hebbende in de vaart van Amsterdam op Londen, vice versa.
Breder bij aanslag-biljet en inventarissen vermeld en bericht bij bovengemelde makelaar.
AH 020751. Verkoping van schepen op maandag 30 juni in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ:
- het ijzeren stoomschip KONING WILLEM II: NLG 4.000, in slag NLG 1.700. Koper F. der Kinderen (opm: de makelaar).
- het gekoperd en gedeeltelijk kopervast stoomschip ORION: NLG 11.000, in slag NLG 200. Opgehouden.

1852-08-31: Het schip, in de veiling van 30 juni 1851 opgehouden, is op 31 augustus 1852 met een lading machinerie van Amsterdam binnendoor naar Rotterdam vertrokken. Daarna is niets meer over het lot van het schip bekend geworden. Mogelijk is ze in 1852 weer verkocht aan de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij.en misschien weer in de binnenvaart gebracht, misschien weer als LAURENS KOSTER. (In 1852 bezat de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij een vaartuig met de naam LAURENS KOSTER)

Afbeeldingen


Omschrijving: een foto van een afbeelding van de ORION. De maker van de afbeelding en de plaats waar zich deze bevindt, is onbekend.
Gemaakt door: Unknown
Akten

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3171.1850.7
foto IMG 3189 - 3191

CEDULE

Naam schip bevorens genaamd het Rijksstoomschip LAURENS KOSTER, thans door koper genaamd ORION

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 20 maart 1850

type schip stoomschip

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper B. Kooy Jr., Amsterdam, enig eigenaar

te voeren door kapt. B. Ponstijn

grootte in tonnen 106 lasten

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Rotterdam (opm. dit moet zijn Maassluis)

plaats / datum registratie Amsterdam, 20 maart 1850

nummer registratie deel 59, folio 149, verso, vak 4

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de koopacte; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Evert Windhouwer, Amsterdam, voor en namens de bovengenoemde enig eigenaar.
Van een vorige zeebrief wordt niet gerept.


researcher/datum research: ML / 260916

Naam LAURENS KOSTER
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1850
Toegang 198
Inventaris 3171

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3180-1850.7

DVD XI - 732
ACTE KOOP/VERKOOP

Naam schip Zr.Ms. LAURENS KOSTER, door koper te noemen ORION

plaats en datum acte openbare verkoping, Amsterdam, 20 februari 1850

type schip stoomboot

bouwwerf/verkoper S.R. van Franck, directeur der Marine te Amsterdam, geautoriseerd door Z.M. de koning bij besluit van 21 januari 1850 no.21

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper B. Kooy Jzn., Amsterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 316 tonnen

tuigage / aantal dekken

afmetingen 40,00 x 5,18 x 2,29 meter

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, 27 februari 1850

nummer van registratie deel

notaris P. Melbert, commies der Koninklijke Marine te Amsterdam

prijs NLG. 19.530,-

Bijzonderheden: de verkoping vond plaats aan ’s Rijks werf te Amsterdam, met deszelfs werktuigen, ketel en inventaris
(opm.: de LAURENS KOSTER, in hoofdzaak gebruikt voor opleidings-doeleinden op de Zuiderzee, was een voormalige stoomboot van de dienst Rotterdam-Antwerpen en werd door B. Kooy als ORION gebruikt voor de vaart op Engeland)


researcher/datum research: ML / 090908

Naam ORION
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1850
Toegang 198
Inventaris 3180