Inloggen
JONGE MARIE - ID 8282

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1857-08-14 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1826
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: General Cargo
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Construction Data

Scheepsbouwer: Werf het Roopaard, C.E. Duyts, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Contractor: none
Launch Date: 1826-03-09
Delivery Date: 1826-06-20
Technical Data

Engine Manufacturer: Boulton & Watt, Birmingham, Great Britain
Motor Type: Steam, Simple
Number of Cylinders: 2
Power: 60
Power Unit: NHP
Eng. additional info: Raderstoomschip, in 1857 veranderd in schroefstoomschip. Toen mogelijk ook andere machine. Bovengenoemde gegevens zijn van de in 1826 vervaardigde machine.
 
Gross Tonnage: 236.00 tons (oude meting)
Net Tonnage: 135.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 31.45 Meters Registered
Beam: 4.33 Meters Registered
Draught: 2.60 Meters Registered
Configuration Changes

Datum 1857-00-00
Type: Lengthened
Omschrijving: Bij de Werf Vredenhof te Amsterdam heeft een belangrijke verbouwing aan het raderstoomsleepschip NOORDHOLLAND plaatsgevonden; het schip werd verlengd, verbouwd tot schroefstoomschip en voor de vrachtvaart ingericht, en verdoopt in JONGE MARIE. (bron: rapport over 1857, onderhavenmeester Amsterdam, Stadsarchief Amsterdam toeg. 502, inv. 118) De JONGE MARIE kreeg op 14 augustus 1857 de eerste zeebrief. (opm: als NOORDHOLLAND had het schip, dienstdoend op de rede van Texel, nimmer een zeebrief; de afmetingen als genoemd in step 4, zijn overgenomen uit een verkoopadvertentie van de NOORDHOLLAND - zie step 10, general info - en zullen dus afwijken van die van de verlengde JONGE MARIE. Ze dienen dus slechts als indicatie; voorts is het mogelijk, dat het schip in 1856/1857 ook een andere machine kreeg, doch hiervan zijn nog geen gegevens bekend)

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1857
Datum agenda: 1857-08-14
Register nr: 18570741
Scheepsnaam: JONGE MARIE (DE)
Type: Schroefstoomboot
Lasten: 68
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Vlissingen, P van (dir Stoomreederij)
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Hazewinkel, R.A.J.
Opmerkingen: een zeebrief

Ship History Data

Date/Name Ship 1826-06-20 NOORDHOLLAND
Manager: Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland, Haarlem, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland, Haarlem, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Haarlem / Netherlands

Date/Name Ship 1841-10-11 NOORDHOLLAND
Manager: Paul van Vlissingen, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Stoomboot Reederij voor het Slepen van Schepen aan het Nieuwediep, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1851-02-10 NOORDHOLLAND
Manager: Duyts, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Duyts, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1857-08-14 JONGE MARIE
Manager: Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Ship Events Data

1826-00-00: DC 140326. Amsterdam, 11 maart. Eergisteren is alhier, op de werf Het Roopaard, op de Kadijk, met het beste gevolg, van stapel gelopen het gekoperde stoomschip NOORDHOLLAND, zijnde dit vaartuig gebouwd door de scheepsbouwmeester C.E. Duyts, voor rekening van de Provincie Noord-Holland. (opm: zie verder onder General Information)
DC 240626. Amsterdam, 20 juni. Heden werd alhier voor de stad een proef genomen van het stoom-zeeschip NOORDHOLLAND, door de Staten van het gewest ten behoeve van handel en zeevaart gebouwd. (opm: zie verder onder General Information)
1841-10-11: Noord-Hollands Archief, Haarlem 198 - 3181, stuk 47 van 1857:
De Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland enerzijds en de heer Paul van Vlissingen in zijn kwaliteit van boekhouder van de Stoomboot Reederij van het Slepen van Schepen aan het Nieuwediep verklaren te verkopen en te kopen de provinciale stoomboot NOORDHOLLAND, gevoerd door kapitein J.P. Duinker, met inventaris, voor de som van 37,500 gulden. Gedaan te Amsterdam 11e october 1841 en te Haarlem de 30e september 1841. Geregistreerd te Haarlem op 19 oktober 1841, deel 44, folio 102, recto, vak 5.

1851-10-02: De NOORDHOLLAND is door de Stoomboot Reederij voor het Slepen van Schepen aan het Nieuwediep (P.vanVlissingen) in 1851 verkocht aan de heer Duyts, zoon van de bouwer van het schip, die haar kocht om sentimentele redenen.
Stadsarchief Amsterdam, archief Publieke Werken (1852 PW 1286. 21 september 1852): In het najaar van 1852 is de Buiksloterveerboot uit de vaart genomen voor het ondergaan van langdurende herstellingen. De Gemeente zoekt naar een vervangend vaartuig en werd door de Commissaris van PW. opmerkzaam gemaakt op de stoomboot Noord Holland. De Commissaris schrijft dat de stoomboot in de Nieuwe Vaart bij de Kattenburgerbrug ligt voor de werf het Roopaard van de heer Duyts. Het schip werd verleden jaar door Duyts gekocht waarschijnlijk uit liefde voor het werk van zijn overleden vader die de boot heeft gebouwd. De boot ligt thans al bijna een jaar voor diens werf.Duyts is genegen de boot aan de stad te verhuren. In een brief van Duyts aan de stad worden de huurvoorwaarden genoemd (die abnormaal hoog zijn) alsmede de bepaling dat bij totaal verlies van de boot de huurder 22.000 gld. moet betalen. De Gemeente gaat niet op het aanbod in en daarmede is de zaak afgehandeld.
(opm: vermoedelijk is het schip dus pas in 1856 door Paul van Vlissingen aangekocht en is zij tussen 1851 en 1856 te Amsterdam opgelegd geweest)

1857-08-16: NRC 180857. Texel, 16 augustus. De stoomboot de JONGE MARIE is heden van hier naar Rotterdam vertrokken. (opm: eerste reis van dit schip na de .omvangrijke verbouwing)
NRC 210857. Brielle, 20 augustus. Heden vertrok van hier naar Duinkerken het stoomschip de JONGE MARIE. (opm: eerste commerciƫle reis)
1860-11-00: Final Fate:
AH 261160. Amsterdam, 26 november. Het stoomschip JONGE MARIE, van hier naar Hamburg met stukgoederen, is volgens telegram, ontvangen bij de Vereeniging van Assuradeuren alhier, bij Baltrum gestrand, doch het volk gered.
AH 291160. Norden, 25 november. Het stoomschip JONGE MARIE, van Amsterdam naar Hamburg, op Baltrum gestrand, zal totaal weg zijn.
(opm: gezien het bericht uit Norden van 25 november 1860 zal het schip op of voor 25 november 1860 zijn gestrand)

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1857
Kapitein: Hazewinkel, R.A.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1858
Kapitein: Nannings, J.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1860
Kapitein: Mulder, D.
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving: De bouwtekening van de stoomsleepboot NOORDHOLLAND.
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: De tekening van de machinekamer van de JONGE MARIE (archief Stoomwezen)
Gemaakt door: Unknown
Algemene informatie

1826

DC 140326.
Amsterdam, 11 maart. Eergisteren is alhier, op de werf Het Roopaard, op de Kadijk, met het beste gevolg, van stapel gelopen het gekoperde stoomschip NOORDHOLLAND, in tegenwoordigheid van de leden van de kanaal-commissie, belast met het oppertoezicht over hetzelve en verscheiden andere aanzienlijke aanschouwers; zijnde dit vaartuig gebouwd door de scheepsbouwmeester C.E. Duyts, voor rekening van de Provincie Noord-Holland. Wij vernemen, dat dit stoomschip, groot circa 300 tonnen, dienen moet om, op de rede van Texel en in het Nieuwe Diep, de schepen in en uit te slepen, als ook om tot hetzelfde einde op het Noord-Hollandsche kanaal te worden gebruikt. De twee stoommachines, ieder van 30 paardenkracht, zullen eerstdaags in hetzelve worden geplaatst, en men voedt de hoop, dat nog in dit voorjaar hetzelve zal kunnen worden in werking gebracht.

DC 240626.
Amsterdam, 20 juni. Heden werd alhier voor de stad een proef genomen van het stoom-zeeschip NOORDHOLLAND, door de Staten van het gewest ten behoeve van handel en zeevaart gebouwd. Deze tocht, welke door het bijzijn van HH. KK. HH. de Prins en Prinses der Nederlanden vereerd werd, voldeed volkomen aan de verwachting, en bewees zowel de kunde van de scheepsbouwmeester en van de machinist, als de goede zorgen van de directie; zij werd veraangenaamd door muziek, door het algemeen vlaggen op de rede, en door een grote menigte van eerbewijzen van allerlei aard. Deze stoomboot, meer bijzonder geschikt om de schepen van handel en marine, bij alle winden, uit en in de haven van het Nieuwe Diep en het Texelse zeegat te brengen, zal het oponthoud, welk bij het naderen of uitgaan van die, in haar soort enige haven van Europa, met sommige windstreken werd ondervonden, doen wegvallen en even daardoor, voor de zeevaart een belangrijk voordeel en groter mate van zekerheid aanbrengen.De bouw van dit vaartuig is dan ook een nieuw bewijs van de pogingen, welke tot behoud en vermeerdering van handel worden aangewend; en heeft op de erkentelijkheid van de handelaren een billijke aanspraak.

1832

De raderstoomboot NOORDHOLLAND, eigendom van de Provincie Noord-Holland, werd in november 1832 door de Koninklijke Marine gehuurd om dienst te doen als hulpschip op de Schelde voor Antwerpen (Vermeulen; Schepen Kon. Marine, blz. 312)

1851

AH 150151
Advertentie. G.J. Roland Holst en G.J. Boelen, makelaars, zullen op maandag de 10e februari 1851, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen een extra ordinair, welbezeild Nederlands gebouwd, gekoperd en koper vast stoomsleepschip, genaamd NOORD-HOLLAND, met dubbele machine van lage drukking en 60 paardenkracht, volgens binnenlandse meetbrief lang 31 ellen 45 duim, wijd 4 ellen 33 duim, hol 2 ellen 60 duim, en alzo gemeten op 236 tonnen of 135 belastbare lasten, zijnde de machinekamer gemeten op 101 tonnen. Hebbende genoemd stoomschip gediend aan het Nieuwediep tot het slepen van schepen uit en naar zee.
Breder bij inventaris op de biljetten vermeld en bericht bij bovengenoemde makelaars.
(opm: dit stoomschip werd in 1857, na enige verbouwingen en verdoopt tot JONGE MARIE, in de zeevrachtvaart gebracht)

1857

NRC 251157
Nieuwe Diep, 23 november. Kapt. R.A. Hazewinkel, voerende het stoomschip JONGE MARIE, van Hull alhier aangekomen, rapporteert gisteren nacht op de hoogte van Camperduin in aanzeiling te zijn geweest met een Engelse brik, waarvan vier man bij hem aan boord zijn overgesprongen. Van het schip had men ten gevolge van de volslagen duisternis niets meer vernomen.
NRC 261157
Nieuwe Diep, 24 november. Het door het stoomschip de JONGE MARIE aangezeilde Engelse brikschip – zie ons nummer van gisteren – is genaamd LAUREL, kapt. Turner, van Yarmouth naar Sunderland bestemt. Men heeft er niets meer van vernomen. De kapitein en drie matrozen zijn hier aangebracht. Aangaande bovenstaand bericht wordt volgens rapport van de stuurman van het stoomschip de JONGE MARIE gemeld, dat de aanzeiling in de Noordzee, 3/m. van de Humber had plaats gehad, doch dat door het wenden van beide schepen de schok niet hevig was geweest, zodat men op de brik, nadat de kapitein en drie man bijna ongekleed op de stoomboot waren overgesprongen, de zeilen weer bijgezet en de koers gevolgd had.

1859

NRC 220159
Amsterdam, 21 januari. Het stoomschip JONGE MARIE, kapt. Nannings, van Landscrona herwaarts gedestineerd, is volgens telegrafisch bericht gisteren te Hellesund binnengelopen na voortdurend storm uit het Westen doorgestaan te hebben. Aan boord was alles wel.
NRC 090259
Mandal, 5 februari. Het stoomschip JONGE MARIE, kapt. Nannings, van Landscrona naar Amsterdam, is hier heden ten gevolge van stormweer binnengelopen.
NRC 180259
Mandal, 8 februari. De Nederlandse stoomboot JONGE MARIE, kapt. Nannings, van Landscrona met gerst naar Amsterdam bestemd, is hier zeer lek binnengelopen.
NRC 250259
Mandal, 5 februari. Het stoomschip JONGE MARIE, kapt. Nannings, van Landscrona naar Amsterdam gedestineerd, alhier met schade binnengelopen, is bezig de lading te lossen.
NRC 070859
Cuxhaven, 4 augustus. De Nederlandse stoomboot JONGE MARIE, van Stettin naar Amsterdam, is met schade aan de machine alhier op de rede ten anker gekomen.
NRC 201159
Mandal, 7 november. Het Nederlandse stoomschip JONGE MARIE, kapt. J. Nannings, van Stettin naar Amsterdam bestemd, is hier gisteren met schade binnengelopen. De machinekamer en kajuit zijn door stortzeeën vol water geslagen en daardoor is ook de lading nat geworden. Het vaartuig heeft buitendien zo zware slagzijde, dat het dek aan de ene zijde bijna in het water ligt. Het schip moet lossen om te repareren.

 

 

 

Bronnen


Jaar: 1826
Bron: Personal Documentation
Omschrijving: various sources, mentioned at the fates and facts in the events and in General info.