Inloggen
LOUISE - ID 8248


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1840-10-02 / 1848-12-22 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1840
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, oak, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Fop Smit - Werf te Slikkerveer, Kinderdijk, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1839-08-17
Launch Date: 1840-09-25
Delivery Date: 1840-10-09
Technical Data

Net Tonnage: 671.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 354.00 lasts
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1840
Datum agenda: 1840-10-15
Register nr: 18400565
Scheepsnaam: LOUISE
Type: Bark
Lasten: 354
Gebouwd in provincie: Zuid Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Antheunis J.
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Verschuur J.T.
Opmerkingen:

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1840-10-09 LOUISE
Manager: Jacobus Antheunis, Fop Smit (Slikkerveer) e.a., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Eigenaren volgens bijlbrief d.d. 2 oktober 1840

F. Smit                                                              (12/24e part),

Adriaan Gleichman                                           (3/24e part),

Abraham Cornelis Dalen                                   (2/24e part),

Jean Emanuel Anton van                                  (2/24e part),

firma Minderop & Zoon                                      (2/24e part) en

Jacobus Antheunis, Rotterdam (boekhouder en 2/24e part)

 

 

Ship Events Data

1846-08-00: Damaged
31 oktober 1846
NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Amsterdam, 30 oktober. Het schip LOUISA, kapt. Verschuur, is volgens brief van Batavia van de 28e augustus bij Bezoekie aan de grond vastgeraakt, waardoor hetzelve lekkage heeft bekomen en zal moeten kielen.
1848-12-22: Final Fate: Stranded

NRC 230349
Batavia, 27 januari. In de ochtend van de 22e december, ten half vier ure, is het Nederlands koopvaardijschip LOUISE, gezagvoerder J.T. Verschuur, gestrand op één der Boompjes-Eilanden, op het middelste rif.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Jean Thierry Verschuur werd geboren op 26 januari 1803 te Rotterdam als zoon van Dirk Johannes Verschuur en Antonetta Vogel (beiden overleden te Amsterdam). Hij woonde te Rotterdam o.a. aan de Open Rijstuin Wijk 11 nr. 76, de Westewagenstraat Wijk 5 nr. 687 en aan de Westzeedijk Wijk 15 nr 737. Hij was getrouwd met Wilhelmina Cornelia van der Lugt, geboren 17 oktober 1803 te Amsterdam, Nederlands Hervormd. Hij werd na zijn loopbaan op zee boekhouder/kantoorbediende. Hij overleed op 08 januari 1868 aan de Kikkersteeg Wijk 5 nr. 433 te Rotterdam005

Vanwege de expliciete vermelding van de vóórnamen zijn hier de initialen J.T., hetzelfde als de hierna genoemde kapitein

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Het lidmaatschap van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart met vlagnummer R40 is wat verwarrend058:

*   in de periode 1843 t/m 1850 - J.T.Verschuur met vlagnummer R40;

*   in de periode 1850 t/m 1854 - J.F. Verschuur met vlagnummer R40

*   in de periode 1854 t/m 1856 - J.T. Verschuur met vlagnummer R40

*   in de periode 1856 t/m 1860 - Th.J.Verschuur met vlagnummer R40

*   in de periode 1862 t/m 1868 - J.Th. Verschuur weer met vlagnummer 40

*   in de periode 1857 t/m 1862 - J.Th Verschuur met vlagnummer 10

In handgeschreven geschriften uit de 19e eeuw worden de initialen T. en F. vaak verward. Zo ook wellicht in voorgaande gevallen.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen 1862 t/m 1866 van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein J.Th. Verschuur met vlagnummer R40 als gezagvoerder in de ledenlijsten maar zonder vermelding van schip en boekhouder058.

 

Bouma025 vermeldt J.T.Verschuur als gezagvoerder gedurende:

*   1837 t/m 1840 op de brik “Maasnymph”, gebouwd in 1814, bouwplaats niet genoemd, 101 ton o.m., varend voor J.Rijnbende te Schiedam. Het schip werd in 1840 te koop aangeboden;

*   1841 t/m 1849 op het 3/m schip “Louise”, gebouwd in 1840 te Slikkerveer, 671 ton o.m., varend voor J. Antheunis te Rotterdam. Het schip is in 1849 gestrand tussen Batavia en Soerabaja. De bemanning werd naar Cheribon gebracht;

en J.F Verschuur als gezagvoerder gedurende:

*   1851 t/m 1854 van de bark “Formosa”, gebouwd in 1840 “aan de IJssel”, 507 ton o.m., varend voor Pistorius & Bicker Caarten te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1840
Kapitein: Verschuur, Jean Thierry
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving: LOUISE, aquarel gemaakt in 1847, kapitein Jean Thierry Verschuur (vlagnummer R40)
Collectie: Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders
Vervaardiger: Spin, Jacob
Onderwerp: Zeeopname
Algemene informatie

1841

10 april 1841RC - Rotterdamsche Courant
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, om de 23e dezer te Hellevoetsluis gereed te liggen het geheel nieuw en gekoperd Nederlands barkschip LOUISE, kapt. J.T. Verschuur, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers.Adres bij D. Burger & Zoon.
28 juli 1841 JC - Javasche Courant
Batavia, 26 juli. Heden is hier aangekomen het Nederlandse schip LOUISE, kapt. J.F. Verschuur, vertrokken van Rotterdam de 27e april.

1842

05 september 1842 AH - Algemeen Handelsblad   
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, om de 12e dezer te vertrekken, het Nederlands gekoperd en kopervast barkschip LOUISE, kapt. J.T. Verschuur; hebbende uitmuntende inrichting voor passagiers. Adres bij Burger & Zoon.
06 september 1842 RC - Rotterdamsche Courant
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, om de 12e dezer re vertrekken, het Nederlands gekoperd en kopervast barkschip LOUISE, kapt. J.T. Verschuur; hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres bij D. Burger & Zoon.
08 september 1842 RC - Rotterdamsche Courant
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Batavia, om de 12e dezer te vertrekken, het Nederlands gekoperd en kopervast barkschip LOUISE, kapt. J.T. Verschuur; hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres bij D. Burger & Zoon.

1843

14 januari 1843 JC - Javasche Courant
Batavia, 12 januari. Gisteren is hier aangekomen de Nederlandse bark LOUISE, kapt. J.F. Verschuur, met enige passagiers, de 25e september vertrokken van Rotterdam.

1844

26 oktober 1844 JC - Javasche Courant
Batavia, 24 oktober. Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip LOUISE, kapt. J.F. Verschuur, de 18e juli van Amsterdam vertrokken, en het dito schip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. T. Gollards, de 9e juli van Amsterdam vertrokken.

1845

28 oktober 1845 DC - Dordtsche Courant
Dordrecht, 27 oktober. Heden zijn door de Nederlandsche Handel-Maatschappij bevracht de navolgende schepen, als: (o.a.) Voor Rotterdam: SOOLO, kapt. Teuniszen; CHRISTAAN HUYGENS, kapt. J.R. Butter; DOGGERSBANK, kapt. W. Smith; HUGO GROTIUS, kapt. J. Glazener en LOUISA, kapt. J.T. Verschuur.

1846

13 mei 1846 JC - Javasche Courant
Batavia, 11 mei. Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip KOOPHANDEL, kapt. G.J. van der Meij, van Amsterdam vertrokken de 24e december, en het dito schip LOUISE, kapt. J.T. Verschuur, van Rotterdam vertrokken de 13e januari.

1847

24 november 1847JC - Javasche Courant
Batavia, 21 november. De 20e dezer zijn hier aangekomen de Nederlandse bark het ZEEPAARD, kapt. J. Giltjes, met een passagier, de 20e augustus vertrokken van Middelburg, de dito bark LOUISE, kapt. J.T. Verschuur, de 12e augustus vertrokken van New York,

1848

08 augustus 1848 DC - Dordtsche Courant
Dordrecht, 7 augustus. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht geworden de navolgende 28 schepen, als: (o.a.) Voor Rotterdam: LOUISE, kapt. J.T. Verschuur; GÉRARDINA, kapt. M.J. Witsch; GERARDUS JACOBUS, kapt. H.B.C.H. Ruijsch; EDOUARD, kapt. J.M. de Winter; ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, kapt. A. Glazener; NEERLANDS KONING, kapt. J.F. Klomp; KENAU HASSELAAR, kapt. P.S. Schuijl; VRIENDSCHAP, kapt. F.W.S. Schuchard; JACOBA HELENA, kapt. L. van Haften; FORMOSA, kapt. H. Reiniersen; SOURABAIJA, kapt. A.M. Swarts.
20 december 1848 JC - Javasche Courant
Batavia, 18 december. De 16e dezer zijn hier aangekomen het dito schip JAN DE WITT, kapt. J. van Waning, de 30e juli vertrokken van Rotterdam, de dito bark LOOPUYT, kapt. A. van Wijk Jurriaanse, de 5e september vertrokken van Rotterdam, het dito schip TWEE ANTHONY´S, kapt. J.A. Scott, met een aantal passagiers, de 14e augustus vertrokken van Rotterdam, de dito bark OLIVIER VAN NOORDT, kapt. J.W. Verberne, met vier passagiers en Zr.Ms. troepen, de 14e augustus vertrokken van Rotterdam, het dito schip WASSENAAR, kapt. A. Hofstee, de 12e augustus vertrokken van Amsterdam, de dito bark LOUISE, kapt. J.F. Verschuur, de 1e september vertrokken van Amsterdam, en het dito schip STAD UTRECHT, kapt. F.P.J. Jaski, met enige passagiers, de 1e september vertrokken van Amsterdam.

 

 

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.50
DVD VIII – 106.107
BIJLBRIEF

Naam schip LOUISE

plaats en datum acte bijlbrief, Nieuw Lekkerland, 2 oktober 1840

type schip bark

bouwwerf/verkoper Fop Smit, scheepsbouwmeester te Kinderdijk, heeft gebouwd op zijn werf te Slikkerveer, gemeente Ridderkerk

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper F. Smit (12/24e part), Adriaan Gleichman (3/24e part),
Abraham Cornelis Dalen (2/24e part), Jean Emanuel Anton van .
(2/24e part), firma Minderop & Zoon (2/24e part) en Jacobus Antheunis, Rotterdam (boekhouder en 2/24e part)

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 354 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging 17 augustus 1839

tewaterlating 25 september 1840

plaats / datum registratie Rotterdam, 9 oktober 1840

nummer van registratie deel 28, folio 177, verso, vak 6.

notaris

prijs

bijzonderhedenresearcher/datum research: ML / 051207

Naam LOUISE
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1840
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen

Jaar: 1840
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: BIJLBRIEF Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.50

Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordrechtsche Courant
JB = Java Bode
JC = Javasche Courant
NRC= Nieuwe Rotterdamsche Courant
PGC = Provinciale Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant
Documentatie Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders (SKHV), w.o. collectie Hoedemaker/Smit/Suyk