Inloggen
DRIE VRIENDEN - ID 8177


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1853-02-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1853
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Commerciewerf (scheepsbouwmeester C. Mak), Zierikzee, Zeeland, Netherlands
Launch Date: 1852-07-05
Delivery Date: 1853-02-00
Technical Data

Net Tonnage: 359.00 lasts
Net Tonnage 2: 681.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 37.50 Meters Registered
Beam: 7.00 Meters Registered
Depth: 5.84 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1853
Datum agenda: 1853-02-18
Register nr: 18530101
Scheepsnaam: DRIE VRIENDEN
Type: Bark
Lasten: 360
Gebouwd in provincie: Zeeland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Jonge en Keller, de
Plaats: Zierikzee
Kapitein op moment van verzoek: Andersen?, L.P.
Opmerkingen: Zb

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1853-02-00 DRIE VRIENDEN
Manager: Firma J. de Jonge & Keller, Zierikzee, Zeeland, Netherlands
Eigenaar: Firma J. de Jonge & Keller, Zierikzee, Zeeland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zierikzee / Netherlands

Date/Name Ship 1860-06-04 KIANDRA
Manager: Pieter Leonard Arie Goudswaard, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1866-08-30 VERTROUWEN
Manager: W. Bakker Bzn., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: W. Bakker Bzn., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PWCS ?
Additional info: Call sign since 1867

Date/Name Ship 1871-07-17 JOSEPHINE
Manager: firma P. Landberg & Zoon, Batavia, Netherlands East Indies
Eigenaar: S. van Hulstijn, Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

parteigenaren KIANDRA volgens cedule d.d. 1 juni 1860:

P.L.A. Goudswaard, Amsterdam (21/60e part),

Roghier Diederik Benten, Amsterdam (16/60e part),

W.C. Pfister, Amsterdam (8/60e part),

L.M. Schouwenburg, Amsterdam (6/60e part)

P.H.C. de Wit, Amsterdam (6/60e part) en

R. le Chevalier, Amsterdam (3/60e part)

Ship Events Data

1860-05-07: Sold at auction
Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn, W.H. Montauban van Swijndregt en B.C.D. Hanegraaff te Rotterdam, zullen op last van hun meesters op maandag de 7e mei 1860 des middags ten 12 ure in het notarishuis aan de Geldersche Kade publiek verkopen: het extra snelzeilend, in 1853 gebouwde, gekoperd en kopervast Nederlands Barkschip DRIE VRIENDEN, gevoerd wordende door kapt. L.P. Anderson, volgens meetbrief lang 37 el 50 duim, wijd 7 el, hol 5 el 84 duim, en alzo groot 681 tonnen of 359 lasten; met al deszelfs staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen, geschut en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans is liggende in de Vlugthaven binnen deze stad, zijnde gemeld schip in oktober 1857 het laatst voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij bevracht binnengekomen.
Nog zal afzonderlijk worden verkocht: een chronometer.
1862-11-11: Damaged
Kaap de Goede Hoop, 30 november 1862. De 11e dezer woedde in de Algoabaai een hevige storm uit het ZO, waarin de Nederlandse bark KIANDRA een anker verloor.
1864-03-07: Damaged
Amsterdam, 29 april 1864. Het schip (opm: bark) KIANDRA, kapt. Van der Meer van Kuffeler q.q., van Samarang herwaarts, was volgens brief van Batavia, d.d. 15 maart, de 7e maart te Passaroeang liggende met schade aan zeilen, touwwerk, enz.
1864-07-18: Sprang a leak
St. Helena, 30 juli 1864. Het Nederlandse schip KIANDRA, kapt. Van der Meer van Kuffeler, van Passaroeang naar Amsterdam, is hier 18 dezer lek, met verlies van zeilen en verschansing en schade aan het roer, enz, binnengelopen. Het schip moet lossen om onderzocht te worden.
1865-01-01: Repaired
Amsterdam, 1 februari. Volgens brief van kapt. K.C. de Veer d.d. 1 januari, waren de herstellingen aan het schip KIANDRA (opm: bark, zie NRC 291264 en eerdere rapportage) afgelopen. Men was bezig het tuig weder op te brengen, en met het innemen der lading zou spoedig een aanvang worden gemaakt, Omstreeks half februari dacht kapitein De Veer geheel gereed te zijn.
1865-07-03: Sold at auction
Advertentie. A. Roland Holst, makelaar, zal op maandag de 3e juli 1865, des avonds te zes uur te Amsterdam, in de Nieuwe Stadsherberg aan het Y, ten overstaan van de notaris W.A.J. Elzevierdom, verkopen: een extra ordinair wel bezeild, gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd KIANDRA, gevoerd door kapitein K.C. de Veer, (zijnde in de maand januari 1862 voor het laatst door de Nederlandsche Handel-Maatschappij bevracht binnengekomen); volgens meetbrief lang 37,50 ellen: wijd 7 ellen; hol 5,84 ellen, en alzo gemeten op 681 tonnen of 359 lasten. Liggende aan de Werf Concordia, in de Oostenburger Voorstraat. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar of bij de cargadoors De Coningh en Comp.
(opm: verkocht aan W. Bakker Bzn; nieuwe naam VERTROUWEN [zie o.a. NRC 300964])
1871-07-15: Sale/Verkoop
Advertentie. Vendutie op zaterdag 15 juli 1871. In het lokaal van het Vendu-departement (opm: te Batavia) zullen de ondergetekenden voor rekening van belanghebbenden verkopen het Nederlandse barkschip VERTROUWEN, gemeten 682 tonnen, gevoerd geweest door kapt. D.J. Seinstra, met complete en bijna nieuwe inventaris en dubbel stel zeilen. Bovengenoemd schip was gebouwd in 1853 en nieuw gekoperd in 1869. Alles wordt in één koop verkocht. De inventaris ligt voor een ieder ter inzage bij Van Slooten, Morgan & Co.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Lars Peter Anderson werd geboren in 1808 in Zweden.Hij woonde in 1847 in Zierikzee. Hij overleed in 1865.

 

Limaatschap zeemanscollege(s)

L.P.Anderson was met vlagnummer R221 in de periode 1857 t/m 1865 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1865 van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in 1865 is overleden.

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein L.P.Anderson met vlagnummer R221 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1858, 1859,       bark “De Drie Vrienden”           400 last   varend voor de Jonge & Keller te Zierikzee

*    1862 t/m 1864 bark “Wilhelmina Johanna”    342 last   varend voor van Zeijlen & Decker te Rotterdam

Ik heb het vermoeden dat de vader vanLars Peter i.c. Peter de voorganger was met vlagnummer R221

 

Bouma025 vermeldt L.P.Anderson als gezagvoerder gedurende: (zie ook hierna bij P.Anderson)

*    1850 t/m 1852 van de bark “Eendragt maakt Magt”, gebouwd in 1849 te Zierikzee, 630 ton o.m., varend voor de Jonge & Keller te Zierikzee. Gestrand, op weg van Soerabaja naar Rotterdam; wellicht is het commando over dit schip gevoerd door vader Peter Anderson;

*    1854 van de bark “Marinus Willem”, gebouwd in 1854 te Zierikzee, 657 ton o.m., varend voor J.de Jonge & Keller te Zierikzee; periode klopt niet met de volgende opgave. Wellicht is in de beginperiode het commando over de “Drie Vrienden” gevoerd door vader Peter Anderson - zie hierna.

*    1853 t/m 1860 van de bark “Drie Vrienden”, gebouwd in 1853 te Zierikzee, 632 ton o.m., varend voor J.de Jonge & Keller te Zierikzee. Het schip werd in 1861 verkocht aan P.L.A.Goudswaard te Amsterdam en herdoopt in “Kiandra”;

*    1863 t/m 1865 van de bark “Wilhelmina Johanna” ex Dina, gebouwd in 1854 te Capelle a/d IJssel, 647 ton o.m., varend voor van Zeylen & Decker te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

“Op 5 maart 1848 werd op de Commerciewerf bij scheepsbouwer C.Smit de kiel gelegd voor een nieuwe bark. Opdrachtgever was … rederij De Jonge en Keller. Op 2 november 1849 volgde de tewaterlating van de Eendragt maakt Magt.

De nieuwe bark was 450 Javalasten groot en ging varen onder bevel van kapitein Lars Peter Andersson. Deze was geboren in Zweden in 1808 en woonde sinds 1847 in Zierikzee.

In maart 1850 werd de bark naar Antwerpen gesleept door de stoomboot Brouwershaven om lading in te nemen. Op 6 april vertrok het vanuit de Sinjorenstad richting Valparaïso (Chili) en Callao (Peru). Op 14 juni ontmoette het twee verdachte schepen, vermoedelijk kapers. Toen het barkschip Timor met kapitein Koning uit Dordrecht, naderde verdwenen de twee schepen: Eendracht maakt Macht! In de richting van Kaap Hoorn kwam het schip in een hevige storm terecht, die tien dagen aanhield. De aangebrachte schade werd snel hersteld. Toen het schip nog zuidelijker kwam begon het verschrikkelijk te sneeuwen en te hagelen. Het drinkwater en de olie bevroren. De bemanning was zo uitgeput dat het niet in staat was enig werk te verrichten. Spoedig raakte het schip tussen de ijsschotsen. Vier dagen viel er niets dan ijs te bespeuren en nog moesten er 200 mijlen gevaren worden voordat Kaap Hoorn zou zijn omzeild. Om het schip en de lading, maar bovenal mensenlevens te sparen besloot kapitein Andersson terug te keren naar Rio de Janeiro. Daar arriveerde het schip op 28 augustus 1850 met enig averij. Op 22 september vertrok de Eendragt maakt Magt opnieuw richting Kaap Hoorn en ditmaal verliep de reis vlotter. Op 14 november bereikte het schip Valparaïso. Op 10 december werd koers gezet naar Talcahuano (Chili) en vandaar weer in noordelijke richting naar San Francisco. In die laatste plaats arriveerde het schip op de 1ste april 1851.

Op 16 november 1851 arriveerde de Eendragt maakt Magt in Batavia, komende vanuit Hongkong. In de hoofdstad van Nederlands-Indië werd rijst, suiker en andere produkten ingenomen om naar Rotterdam te vervoeren. Op 18 december werd koers gezet richting Soerabaja. Op 15 januari vertrok kapitein Andersson met zijn schip naar Rotterdam via Straat Bali tussen de eilanden Java en Bali.

Toen het schip drie dagen onderweg was werd het stormachtig weer en een hooglopende zee. De bark kwam vast te zitten op de zuidoosthoek van Meindert-droogte in de Straat Bali. De golven sloegen met zulk een geweld op de Eendracht maakt Magt dat de kapitein opdracht moest geven het in een wrak veranderde schip te verlaten. Op 22 januari ging kapitein Andersson met zijn eerste stuurman en tien matrozen in een prauw naar het wrak om te zien of er nog iets te redden viel van de lading, maar dat bleek niet het geval te zijn. De schipbreukelingen werden met een marineschip, de schoener Sylph onder bevel van luitenant ter zee 1ste klasse A.F.Siedenburg, naar Soerabaja teruggebracht. Een ware ongeluksreis was achter de rug”074.

 

“De Drie Vrienden

Deze bark werd op 5 juli 1852 te water gelaten van de werf van C.Smit. Het schip werd gebouwd door de scheepsbouwmeester C.Mak Cz. De Drie Vrienden had een grootte van 632 ton en behoorde … tot de rederij De Jonge en Keller.

In maart 1853 maakte het onder kapitein L.P.Andersson zijn eerste reis naar Hongkong via Batavia en Swansea (Engeland). Regelmatig voer De Drie Vrienden naar Java.

In 1860 werd de bark verkocht in Rotterdam voor 44.100 gulden aan een Amsterdamse rederij. Het was tevens het laatste schip onder commando van kapitein Andersson.”074. (dit laatste is dus niet juist. Het was wèl zijn laatste schip van rederij De Jonge & Keller).

 

In “Reizen rond Kaap Hoorn onder Nederlandse vlag. Overzicht vanaf de ontdekking in 1616 tot het einde van de Nederlandse grote zeilvaart in 1911”. door H.Hazelhoff Roelfzema. Uitgave Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarder, 2010, 88 pp plus Bijlage met een Chronologisch Register van Reizen van 1616 tot 1911.

p.58: “Averij 1850-1854. Eendragt maakt Magt, Clara Henriette.”

“Op 6 april 1850 vertrok de bark Eendragt maakt Magt, in positie 23o06’Z en 33o31’W gepraaid door de bark Timor, die eveneens onderweg was naar Chili. Over die ontmoeting meldde kapitein Koning van de Timor na aankomst in Valparaiso het volgende:

‘De Eendragt zeilde snel, was den volgenden morgen uit het gezicht verdwenen, doch kwam tot mijne verwondering des namiddags met volle zeilen terug.Genaderd zijnde, gaf Kapt. Anderson te kennen dat hij den geheelen morgen door twee kleine schoeners van een zeer verdacht allooi en toonende onderscheiden vlaggen, was gejaagd geworden, die niet opgehouden hadden hem te vervolgen dan nadat de Timor weer in het gezicht was gekomen. Dientengevolge besloten wij bij elkander te blijven. Met zonsondergang waren de beide schoeners in het ZW ongeveer 1 à 1½ mijl verwijderd. Den volgenden morgen hadden wij dezelve in het ZO op een verre afstand, doch ten 11 ure in het OZO eene koers zettende ZZO, welke om zo te zeggen, nergens heen leidt. Op 16 Juni, niets meer van de schoeners gewaar wordende, verlieten de beide barkschepen elkander weer.

Op de breedte van Rio de la Plata liep de Eendragt maalt Magt in een zwar sorm schade op en kwam verder zuidelijk tussen ijsbergen. Het drinwater en de lampolie bevroren. De bemanning was uirgeput en niet meer op zijn taak berekend.

NRC: ´Gedurende vier dagen en donkere nachten wendde men alle pogingen aan door het ijs te geraken, doch te vergeefs. Heinde en ver was niets dan ijs te bespeuren en moesten nog 200 mijlen in de koers van WZW worden opgewerkt, voor en aleer Kaap Hoorn was omgevaren. Tot behoud van schip en lading, maar bovenal van de vele menschenlevens, werd dan ook besloten terug te keren en zette men koers naar Rio de Janeiro’. Daar werd 28 augustus binnengelopen…… Na het herstellen van zieken en het verrichten van de nodige reparaties vertrok de Eendragt maakt Magt op 22 september, rondde Kaap Hoorn in het zuidelijk voorjaar, arriveerrde 14 november in Valparaiso en 1 april 1851 in San Francisco…..”

 

 

Datum vanaf: 1853
Kapitein: Anders(S)On, Lars Peter
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

W.C.Pfister werd met vlagnummer 772 effectief lid van Zeemanshoop per 26 juni 1860 op voordracht van J.J.Bart. Zijn schip was de "Kiandra". Toegevoegd is "Honorair lid gew."002. Ten tijde van de inschrijving was Pfister 25 jaar002a.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 19/26 juni 1860 staat vermeld dat als effectief lid is voorgedragen/benoemdWillem Cornelis Pfister, oud 25 jaar, voerend de bark “Kiandra”, voor rekening van  P.L.A.Goudswaard, op voordracht van kapitein J.J.Bart.023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 03 maart 1864 staat vermeld dat aan kapitein W.C.Pfister wordt toegestaan dat zijn effectief lidmaatschap wordt omgezet in het lidmaatschap voor de vlag.042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 08 maart 1864 staat vermeld dat aan kapitein W.C.Pfister wordt toegestaan dat zijn effectief lidmaatschap wordt omgezet in het honorair lidmaatschap (is dit juist?).023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

         772                      1860-1861     bark                 Kiandra                                                 P.L.A.Goudswaard

      1862-1863            geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt W.C.Pfister als gezagvoerder gedurende:

*    1861 t/m 1862 van de bark “Kiandra”, gebouwd in 1853 te Zierikzee, 632 ton o.m., varend voor P.L.A.Goudswaard

 

Overige bijzonderheden

W.C.Pfister was participant in de rederij Pfister en Wurfbain die in 1862 de brik de "Doesborgh" kochten. De rederij had niet veel kapitaal. "De grootste partenhouder was W.C.Pfister met 5/20. Hij had in 1861 en 1862 gevaren en zal de initiator zijn geweest van de firma, die 3/20 nam. Inder de eigen en aangetrouwde familielden werden de overige parten aan de man gebracht. De Pfisters hadden een band met Doesburg. De beide grootvaders van W.C.Pfister waren er burgemeester en stadsgeneesheer geweest. De naam die het schip kreeg is daarmee verklaard. De eerste kapitein van het schip was Maarten Spaanderman (zie aldaar). Pfister en Wurfbain liquideerden hun rederij in 1872 en verkochten de "Doesborgh"016.

 

 

Datum vanaf: 1860
Kapitein: Pfister, Willem Cornelis
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

August Willem Frederik werd geboren ca. 1827 als zoon van o.a. C.J. Herckenrath.

Gezien de overlijdensadverrtentie is hij vrijgezel gebleven.

Hij overleed op 23 juli 1865 te Aalst bij Eindhoven.

 

Algemeen Handelsblad 28 juli 1865114

Advertentie. Heden overleed te Aalst bij Eindhoven, mijn enige van de zeven overgebleven, zoon August Willem Frederik van der Meer van Kuffeler, gewezen koopvaardij kapitein, in de ouderdom van 38 jaren. Al degenen, die de overledene gekend hebben, kunnen beseffen welk een ramp dit verlies voor mij is.

Baexem, 23 juli 1865                                        C.J. Herckenrath, Wed. Van der Meer van Kuffeler

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

A.W.F.van der Meer van Kuffeler werd met vlagnummer 928 ingeschreven als effectief lid van Zeemanshoop per 28 juni 1853 op voordracht van D.Schrijner. Zijn schip was de "Burgemeester van Reenen". Toegevoegd is "overleden"002.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 21/28 juni 1853 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd August Willem Frederik van der Meer van Kuffelen, oud …, voerend de in aanbouw zijnde bark “Burgemeester van Reenen”, met als adres L.J.Herckenrath, wonend op de O.Z.Voorburgwal bij de Stoofsteeg te Amsterdam, op voordracht van kapitein D.Schuymer.023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer001               jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        928                           1853           bark                 Burgemeester van Reenen                 Blaauw & Co te Amsterdam

        534                       1854-1861     bark                 Burgemeester van Reenen                 idem

                                      1862-1864     bark                 Kiandra                                                 P.L.A.Goudswaard te Amsterdam

 

Op 12 juli 1858 vertrok van Texel de bark "Burgemeester van Reenen" van de rederij Blaauw & Co onder kapitein A.W.van der Meer van Kuffelen en arriveerde te Batavia op 17 oktober 1858 na een reis van 96 dagen026(38/161).

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

A.W. van der Meer Kuffeler              Burgemeester van Reenen                                           27 augustus 1860    02 oktober 1861

                                      Kiandra                                    29 april 1862                                        23 juni 1862

 

Bouma025 vermeldt A.W. van der Meer van Kuffelen als gezagvoerder gedurende:

*    1854 t/m 1861 van de bark “Burgemeester van Reenen”, gebouwd in 1854 te Amsterdam, 523 ton o.m., varend voor Blaauw & Co te Amsterdam;

*    1863 van de bark “Kiandra” ex Drie Vrienden, gebouwd in 1853 te Zierikzee, 632 ton o.m., varend voor P.L.A.Goudswaard te Amsterdam;

*    1864 van hetzelfde schip maar nu varend voor C.Busken Huet te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1863
Kapitein: Meer Van Kuffelen, August Willem Frederik van der
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

K.C.de Veer werd met vlagnummer 899 per 02 november 1852 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop op voordracht van kapitein S.van der Meij. Als zijn schip is genoemd de “Maximiliaan Theodoor”. Toegevoegd is “bedankt” 002. Ten tijde van de inschrijving was de Veer 30 jaar002a.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd.26 oktoner/02 november 1852 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Klaas Carel de Veer, oud 30 jaar, voerend de bark “Maximiliaan Theodoor”, wonend te Arnhem, adres bij en op voordracht van kapitein S. van der Meij.023.

 

Klaas Carel de Veer was effectief lid van Zeemanshoop in de periode 1852 t/m (wellicht) 1865 met de vlagnummers 899 (1852 t/m 1854) en 505 (1854 t/m 1865).

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 03 juli 1860 staat: “Tenslotte deelt de Heer Swart mede eenige berigten omtrent Torrestraat door Kapitein K.C. de Veer voerende het barkschip Dirk Arnold naar aanleiding van Art.72 der Wetten van het collegie ingezonden aan de commissie ter bevordering van de Wetenschappelijke Zeevaart.”023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer            jaren         type       scheepsnaam                 naam reder/boekhouder

     899                   1852-1853    bark       Maximiliaan Theodoor Wed.B.W.van Starckeneborg van Straten

     505                      1854         geen vermelding van schip en boekhouder

                                1855-1856    bark       Java's Welvaren            Wed.B.W.van Starckenborg van Straten

                              1857-1859    bark       Dirk Arnold                   idem

                                   1860         fregat     Cornelia en Henriëtte   idem

                                1861-1863    bark       Amalia Augusta            P.L.A.Goudswaard

                                   1864         geen vermelding van schip en boekhouder

 

Vertrek en aankomst te Amsterdam093

Naam kapitein                                 Naam schip                                      vertrek                              terugkomst

K.C. de Veer                                    Cornelia Henriëtte                          30 juli 1860                      24 juni 1861

                                                           Amalia Augusta                              08 februari 1862             01 januari 1863

                                                           Amalia Augusta                              16 april 1863                   12 januari 1864

                                                           Kiandra                                            geen melding                   01 april 1865

 

De heer Scholten, Leusden, vatte de kapiteins, hun schepen, het aantal reizen en de deinstjaren samen die werden gevaren in dienst van de rederij van B.W.Starkenborgh van Straten. (september 2008)116

Naam                         Schip                                 Periode                Aantal reizen                  Diensttijd

K.C. de Veer              Maximiliaan Theodoor    1853-1854                     1

                                    Java’s Welvaren               1855-1857                     2

                                    Dirk Arnold                       1857-1860                     1

                                    Cornelia Henriëtte            1860-1861                     1

                                                                                                                            5                                    8

 

Bouma025 vermeldt K.C. de Veer als gezagvoerder gedurende:

*   1853 van het 3/mschip “Maximiliaan Theodoor”, gebouwd in 1828 te Amsterdam, 394 ton o.m., varend voor de wed B.W. van Starckenborg van Straten te Amsterdam. Het schip voer in 1854 voor Wickel & Boot te Edam en was herdoopt in “Johanna Margaretha”;

*   1856 t/m 1857 van de bark “Java’s Welvaren”, gebouwd in 1835 te Amsterdam, 470 ton o.m., varend voor de wed. B.W. van Starckenborgh van Straten te Amsterdam;

*   1858 t/m 1860 van de bark “Dirk Arnold” ex v/d Werf, gebouwd in 1841 te Alblasserdam, 618 ton o.m., varend voor de wed. van Starckenborg van Straten te Amsterdam. Het schip werd in 1860 verkocht naar Engeland;

*   1861 van het 3/mschip “Cornelia & Henriëtte”, gebouwd in 1839 te Amsterdam, 742 ton, varend voor de wed. van Starckenborgh van Straten te Amsterdam. Het schip werd in 1861 verkocht naar Engeland;

*   1862 t/m 1864 van de bark “Amalia Augusta”, gebouwd in 1856 te Elshout, 755 ton o.m., varend voor C.Busken Huet te Amsterdam. Het schip voer in 1865 voor J.Smit Cz te Alblasserdam en was herdoopt in “Petronella”;

*   1865 van de bark “Kiandra” ex Drie Vrienden, gebouwd in 1853 te Zierikzee, 632 ton o.m., varend voor C.Busken Huet te Amsterdam. Het schip voer in 1866 voor W.Bakker Bz te Amsterdam en was herdoopt in “Vertrouwen”.

 

Overige bijzonderheden

Kapitein de Veer maakte in 1859 een tocht van Australië naar Nederlands Oost Indië via de Torres straat. Een en ander is vermeld in een reisverslag van kapitein N.D. de Boer (zie aldaar) De doorgang door Torres Straat kan geschieden via verschillende ingangen en wel via de algemeen gebruikte route bij Rain Eiland en via de vrij onbekende route, Blighs Entrance genoemd. De Boer beschrijft een reis die aanving op 8 juni 1859 te Port Philip en voerde langs Brambly Cay, Stephens eiland, Tennet eiland, het onbewoonde eiland Village, Cocosnoot eiland, Double eiland, Prince of Wales kanaal, Booby eiland, Post eiland en verder langs de zuidkant van Timor naar Passaroeang, alwaar hij op 13 juli arriveerde. De notitie is bedoeld als informatie over een minder gebruikelijke route door de Torres straat. Het bevat nog enige informatie over het Post-eiland, waar een voorraadschuur voor schipbreukelingen zou zijn ingericht door het goevernement van New-South Wales, maar die vóór het bezoek van kapitein de Boer kennelijk was leeggeroofd. Het verslag vermeld een aantal keren gezelschap van de “Dirk Arnold”, en ook het bezoek aan Post-eiland deed kapitein de Veer in gezelschap van kapitein de Boer. Op Bligh Entrance na kan ik geen van de genoemde eilandjes in de Times Atlas of the World terugvinden.

     In:“Eenige aanteekeningen gehouden aan boord van het schip HENRIETTE MARIA op zijne reis van Melbourne naar Java door de Noordelijkste passage der Torres straat in 1859”. door N.D. de Boer, gezagvoerder van voornoemd schip.

Verhandelingen en Berigten betrekkelijk het Zeewezen en de Zeevaartkunde, Nr. 3, 1ste afd. 1862. p.1-11

 

 

Datum vanaf: 1864
Kapitein: Veer, Klaas Carel de
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Zie ook hierna bij Overige bijzonderheden.

 

Arij Dekker werd op 31 augustus 1844 ingeschreven als leerling van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam004-533/2057. Hij werd geboren te Amsterdam op 13 januari 1832 als zoon van Alexander Dekker, winkelier, wonende op het Rapenburg 4, en Anna Matto. In een drie-maandelijkse rapportage van 1845-1847 zijn de vorderingen bijgehouden in de vakken zeevaartkunde, "schoolonderwijs" (nederlands, frans en engels), scheepswerk en tekenen. Voorts:

"9 maart 1847 aangenomen tot lidmaat der Ned.Hervormde Gemeente door Do Weyland

 26 maart 1847 geplaatst als jongen op het schip Triton capt.Oly naar Batavia voor Amst. Gagie ¦8,-

 24 maart 1848 terug van de reis met goede attest

 6 mei 1848 geplaatst als ligtmatroos op het schip Triton Capt. Oly naar Batavia voor Amsterd. Gagie ¦12,-

 31 maart 1849 terug van de reis met goed attest

 5 april 1849 eervol ontslagen".

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

A.Dekker werd met vlagnummer 758 effectief lid van Zeemanshoop per 17 mei 1859 op voorspraak van F.H.Gorter. Zijn schip was de "Alexander"002.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 03/10 mei 1859 is vermeld dat tot effectief lid is voorgedragen/benoemd Alexander Dekker, oud 36 jaar, voerend de bark “Alexander”, voor rekening van J.Holtzappel te Apeldoorn, op voordracht van kapitein F.H.Groote.023. (de notulist heeft vermoedelijk de vóórnaam en de naam van het schip verward.)

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 07 januari 1869 staat het verzoek om de reglementaire uitkering van de wed. A.Dekker geb. Mulder welke haar in de vergadering van 28 januari 1868 werd toegekend met ingang van 01 december 1868 voor haar en 2 kinderen.042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 23 februari 1869 staat vermeldt dat per 01 december 1868 een uitkering in de 1e klasse afd. A. is toegekend aan de wed. kapitein A.Dekker geb E.G.Mulder voor haar en 3 kinderen.023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van het College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer        jaren       type                scheepsnaam                               naam reder/boekhouder

        758          1859-1863 bark                Alexander                                     J.Holtzapfel te Apeldoorn

                               1864       geen opgave van schip en boekhouder

                               1865       bark                Vertrouwen                                  J.Holtzapfel te Apeldoorn

                           1866-1868 bark                Vertrouwen                                  W.Bakker Bz

                               1868       "overleden"

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

A.Dekker                                Alexander                                24 november 1860                             16 november 1861

                                                 Alexander                                28 april 1862                                       geen melding

                                                Vertrouwen                             05 november 1865                             14 januari 1868(?)

 

Bouma025 vermeldt A.Dekker als gezagvoerder gedurende:

*   1860 van de bark “Alexander” ex Constantia & Elisabeth, gebouwd in 1854 te Amsterdam, 422 ton o.m., varend voor J.Holtzapfel te Apeldoorn;

*   1861 t/m 1863 op hetzelfde schip en voor dezelfde reder, maar die was nu gevestigd te Amsterdam. Het schip werd in 1863 afgekeurd in Ned. Oost-Indië;

*   1866 t/m 1868 van de bark “Vertrouwen” ex Kiandra, ex Drie Vrienden, gebouwd in 1853 te Zierikzee, 682 ton o.m., varend voor W.Bakker Bz te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Alexander (sic) werd geboren op 02 november 1823 te Nieuwer-Amstel.

Hij huwde op 02 juni 1853 met Elisabeth Mulder, geboren op 06 oktober 1830 te Terschelling en overleden op 27 maart 1893 te Amsterdam.

Kapitein Dekker overleed te Terschelling op 30 november 1868.

 

Het artikel noemt Dekker lid van Zeemanshoop te Amsterdam met vlagnummer 158 - moet zijn 758!.

Hij voer als stuurman tot 1859 op de "Juffer Gerrits", een schoener, gebouwd in 1840. Als kapitein voerde hij de volgende schepen:

"1859-1860                "Stad Leyden", een fregat, gebouwd in 1854 door J.de Kater te Monnikendam, 230 last (436 ton), rederij Craandijk & Dercksen te Amsterdam. In 1883 hernoemd "Harlingen", reder Hubert Jans & Co te Harlingen en als bark getuigd ... in 1893 uit de hand voor sloop verkocht aan J.Alta te Harlingen.

1860-1865                 "Alexander", barkschip, gebouwd in 1854 als "Constantia en Elisabeth", 223 last (422 ton). Van 1860 voor de reder J.Holtzapfel te Apeldoorn, 1863-1865 voor de reders Paine & Stricker te Batavia. In 1865 werd het schip in Nederlands Oost-Indië afgekeurd ...

1866-1868                 "Vertrouwen", bark, gebouwd in 1852, 370 last. Het schip werd in 1865 gekocht door reder W.Bakker te Amsterdam van de reders P.Landberg & Zn en G.van Hulsteyn te Batavia. Het schip, toen genaamd "Josephine" was de ex-"Drie Vrienden" en ex-"Kiandra". ... In 1871 volgde de verkoop naar Batavia ..."010-p.69/70.

Vanwege de verschillen in vóórnaam en de verschillen in geboortedatum en -plaats zou het om twee verschillende personen kunnen gaan

 

 

Datum vanaf: 1865
Kapitein: Dekker, Alexander/Arij
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

D.J.Seinstra werd met vlagnummer 855 per 11 mei 1869 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop op voordracht van kapitein L.Tuk. Als zijn schip is genoemd de “Vertrouwen” 002.

In de Algemene Vergaderingen van 04/11 mei 1869 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop werd als effectief lid voorgedragen/benoemd D.J.Seinstra, geen leeftijd genoemd, voerend de bark “Vertrouwen”, voor rekening van W.Bakker Bz, op voordracht van kapitein L.Tuk.023

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                 jaren          type                 scheepsnaam                                       naam reder/boekhouder

        855                     1869-1870    bark                Vertrouwen                                          W.Bakker Bz

                                     1871-1873    geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt D.J.Seinstra als gezagvoerder gedurende:

  • * 1869 t/m 1872 van de bark “Vertrouwen” ex Kiandra, ex Drie Vrienden, gebouwd in 1853 te Zierikzee, 682 ton o.m., varend voor W.Bakker Bz te Amsterdam. Het schip werd in 1872 verkocht naar Batavia.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1868
Kapitein: Seinstra, D.J.
Overige informatie: 0

Algemene informatie

1871

SAB 140871
Batavia, 10 augustus. Vertrokken het Nederlands schip JOSEPHINE (ex. VERTROUWN), Gallas naar Cheribon.

Op 12 augustus 1871 wordt voor de JOSEPHINE door Landberg in Batavia een Nederlands Indische zeebrief (nr. 3377) aangevraagd voor kapt. F.L. Gallas.

BH 301071
Batavia, 29 oktober. Uitgezeild JOSEPHINE, Gallas naar Padang.

1872

JB 220172
Batavia, 21 januari. Aangekomen JOSEPHINE, Gallas van Padang.
JB 010272
Batavia, 1 februari. Uitgezeild de Nederlands Indische bark JOSEPHINE, Gallas naar Soerabaia.
JB 170772
Batavia, 16 juli. Aangekomen de Nederlands Indische bark JOSEPHINE, Gallas van Aijer Bangis.
JB 200772
Batavia, 20 juli. Uitgezeild de Nederlands Indische bark JOSEPHINE, Gallas naar Soerabaia.
BH 161172
Batavia, 15 november. Aangekomen de Nederlands Indische bark JOSEPHINE, Gallas van Soerabaia. Agent: P. Landberg en Zoon.
JB 121272
Batavia, 12 december. Uitgezeild de Nederlands Indische bark JOSEPHINE, Gallas naar Telok Betong.

1873

Sumatra Courant 050273
Cargalijst Padang, Invoer 550 ton steenkolen per Nederlands Indische bark JOSEPHINE, gezag. F.L. Gallas van Telok Betong.
Sumatra Courant 220273
Padang, 18 februari. Uitgezeild de Nederlands Indische bark JOSEPHINE, F. L. Gallas naar Batavia.
JB 190373
Expeditie naar Atjeh. In de transportvloot onder de zeilschepen bevindt zich de JOSEPHINE, gezag. Galles, beladen met vivres en kleding.
JB 220373
Batavia, 22 maart. Uitgezeild de Nederlands Indische bark JOSEPHINE, Gallas naar Atchin.
JB 180673
Batavia. In lading liggende schepen. De Nederlands Indische bark JOSEPHINE, Gallas naar Amoy. Agent. P. Landberg en Zoon.
BH 041073
Batavia, 3 oktober. Binnengekomen de Nederlands Indische bark JOSEPHINE, Gallas van Edi. Agent. P. Landberg en Zoon.
JB 081073
Batavia, 7 oktber. Uitgezeild de Nederlands Indische bark JOSEPHINE, Gallas naar Soerabaia.

1874

AH 310574
Batavia, 24 april. Aangekomen JOSEPHINE, Gallas van Cheribon.

1875

JB 140675
Batavia, 12 juni. Uitgezeild de Nederlands Indische bark JOSEPHINE, Gallas naar Grissee.
JB 031275
Batavia, 2 december. Binnengekomen de Nederlands Indische bark JOSEPHINE, Gallas van Soekadana. Agent. P. Landberg en Zoon.
JB 141275
Advertentie. Verkoop van een schip. Op een nader in de Soerabaijase bladen bekend te maken dag zal aldaar publiek worden verkocht het Nederlands-Indische barkschip JOSEPHINE, gezagvoerder Gallas, gemeten 310 ton. Dit schip is in 1874 geheel gerepareerd, verbreeuwd en gekoperd.
P. Landberg & Zoon

.

 

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3180-1860.22

DVD XI – 7306 - 7309
CEDULE

Naam schip DRIE VRIENDEN, doch thans door kopers genaamd KIANDRA

plaats en datum acte eigendomsverklaring ter verkrijging zeebrief, Amsterdam, 1 juni 1860

type schip bark

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Pieter Leonard Arie Goudswaard, Amsterdam (boekhouder van het schip en mede/reder)

te voeren door kapt. Willem Cornelis Pfister, Amsterdam

grootte in tonnen 359 lasten of 631 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Rotterdam, 4 juni 1860

nummer van registratie deel 46, folio 107, recto, vak 6.

notaris geen

prijs NLG.

Bijzonderheden: het schip was gebouwd op de Stads Commercie Werf te Zierikzee. De kopers waren P.L.A. Goudswaard, Amsterdam (21/60e part), Roghier Diederik Benten, Amsterdam (16/60e part), W.C. Pfister, Amsterdam (8/60e part), L.M. Schouwenburg, Amsterdam (6/60e part’P.H.C. de Wit, Amsterdam (6/60e part) en R. le Chevalier, Amsterdam (3/60e part)
bij de eedsaflegging werd de laatste koopbrief overhandigd, benevens de laatst uitgereikte meetbrief in dato 2 juni 1856 nummer 498.researcher/datum research: ML / 251208

Naam DRIE VRIENDEN
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1860
Toegang 198
Inventaris 3173

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3175-1865.19

DVD XI – 8772 – 8774

CEDULE

Naam schip VERTROUWEN, voordien genaamd KIANDRA

plaats en datum acte eigendomsverklaring, Amsterdam, 30 augustus 1865

type schip bark

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper W. Bakker Bzn, Amsterdam, enig eigenaar

te voeren door kapt. A. Dekker

grootte in tonnen 681 tonnen of 359 lasten

tuigage / aantal dekken drie masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating schip is gebouwd te Zierikzee

plaats / datum registratie Amsterdam, 30 augustus 1865

nummer van registratie deel 78, folio 115, verso, vak 5.

notaris

prijs NLG.

Bijzonderheden: De laatste zeebrief voor de verkoping was op 18 juni 1860 onder nummer 543 uitgereikt.


researcher/datum research: ML / 060809

Naam KIANDRA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1865
Toegang 198
Inventaris 3175

Bronnen

Jaar: 1860
Bron: Noord-Hollands Archief/Haarlem
Omschrijving: CEDULE Archiefnummer Amst.198.3180-1860.22

Jaar: 1865
Bron: Noord-Hollands Archief/Haarlem
Omschrijving: CEDULE Archiefnummer Amst.198.3175-1865.19