Inloggen
ASTREA - ID 8126


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1867-04-15 / 1888-11-17 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1867
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: General Cargo schip
Masten: Two masts
Material Hull: Iron
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Richardson, Duck & Co., Stockton-on-Tees, Great Britain
Werfnummer: 130
Launch Date: 1867-02-18
Delivery Date: 1867-04-00
Technical Data

Engine Manufacturer: T. Richardson, Hartlepool, Great Britain
Motor Type: Steam, Simple
Number of Cylinders: 2
Power: 310
Power Unit: IHP (IPK)
Eng. additional info:
Number of screws: 1
 
Net Tonnage: 471.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 180.0 Feet (British) Registered
Beam: 26.0 Feet (British) Registered
Depth: 15.5 Feet (British) Registered
Configuration Changes

Datum 00-10-1876
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: In oktober 1876 te Glasgow van een nieuwe machine en ketel voorzien. Thans 2-cyl. compound-engine, 23" & 43"- 30", 350 IHP, vervaardigd en geïnstalleerd door A. & J. Inglis, Glasgow.

Datum 00-00-1884
Type: Remeasurement
Omschrijving: De ASTREA is pas in 1884 hermeten volgens de nieuwe meting: 533,38 ton bruto / 381,67 ton netto, afmetingen 186-0 x 26-0 x 15-6. Gedurende de loopbaan van het schip lijkt op zeker moment een tussendek te zijn ingebouwd, vanaf dat moment dus 2 dekken.

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1867
Datum agenda: 1867-02-23
Register nr: 0
Scheepsnaam: ASTREA
Type: Stoomschip
Lasten: 0
Gebouwd in binnen- of buitenland: Buitenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: KNSM
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Vermeulen, H.D.
Opmerkingen: 1867 - 318-datum besluit nieuwe zeebrief15-04-1867-nn- schip ligt in :Amsterdam
Nr oude zeebrief : Voorlopige zeebrief
Gebouwd te Engeland

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1867-04-00 ASTREA
Manager: Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: NGBD

Ship Events Data

1875-11-09: Stranded
Carlscrona, 9 november 1875. Het stoomschip ASTREA, van Riga naar Rotterdam met rogge, lijnzaad en lijnkoeken, is bij Bergquara gestrand en lek, doch weder afgebracht en te Bergquara binnen gesleept. (opm: dit is de ASTREA van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij)
1878-05-04: Collision
Pillau, 4 mei 1878. Het Nederlandse stoomschip ASTREA, alhier binnenkomende, is tegen het schip CAPELLA VON BARTH aangevaren. Laatste werd zo beschadigd dat het vol water liep en onmiddellijk aan de grond moest gezet worden. Beide hadden loodsen aan boord.
1886-07-26: Damaged
Rotterdam, 26 juli 1886. Het stoomschip ASTREA, van Amsterdam naar Dantzig, is naar Kopenhagen teruggekeerd, zonder assistentie, met een gebroken zuiger van de hogedruk-cylinder.
1888-11-17: Final Fate: Stranded

Op reis met een lading stukgoederen van Kopenhagen naar Pillau is de ASTREA op 17 november 1888 bij dikke lucht en holle zee op een rotsachtige grond bij Palwiken, in de nabijheid van Pillau, gelopen en verloren gegaan. De 16 leden der bemanning kwamen veilig aan land. Tot in het voorjaar van 1889 was men nog bezig lading uit het wrak te redden.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt H.D.Vermeulen als gezagvoerder gedurende:

*   1864 van het schroefstoomschip “Berenice”, gebouwd in 1857 te Dumbarton, 440 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam. Het schip strandde en raakte verbrijzeld bij Tarifa;

*   1865 t/m 1867 van het schroefstoomschip “Urania”, gebouwd in 1857 te Hull, 275 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*   1868 t/m 1870 van het schroefstoomschip “Astrea”, gebouwd in 1867 te Stockton, 560 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*   1871 van het schroefstoomschip “Irene”, gebouwd in 1863 te Dumbarton, 1323 ton o.m., varend voor KNSM C.A. von Hemert & M.H.Insinger te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Op 21 februari 1864 liep bij Tarifa (Noord Afrika) aan de grond het ss “Berenice. Binnen enkele uren sloeg het geheel wrak en zonk. De juist passerende “Anna Paulowna”van de KNSM (kapitein H.Haack) slaagde er niet in hulp te verlenen, doch redde wel de gehele bemanning. Het schip was op weg van Amsterdam naar Genua met een lading suiker.

De “Berenice” werd gebouwd in 1857 bij Denny Bros, Dumbarton en mat 440 Brt. Het voer voor de KNSM072.

 

 

Datum vanaf: 1867
Kapitein: Vermeulen, H.D.
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt J.P.Lorié als gezagvoerder voor/in:

*    1869 t/m 1870 van het ijzeren schroefstoomschip “Rembrandt”, gebouwd in 1857 aan de Clyde, 290 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1871 t/m 1872 van het schroefstoomschip “Astrea”, gebouwd in 1867 te Stockton, 560 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1874 t/m 1877 van het ijzeren schroefstoomschip “Medea” ex Königin Marie, gebouwd in 1856 te Rostock, 245 ton o.m., varend voor de KNSM (C.A.van Hemert & M.H.Insinger) te Amsterdam;

*    1878 van het ijzeren schroefstoomschip “Sirius”, gebouwd in 1871 te Greenock, 800 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

 

Overige bijzonderheden

Harlinger Courant dd 19 oktober 1874, Scheepvaartberichten

Uitgegaan:

“Stettin 15 Oct. Médéa, (s) Amsterdam”

 

 

Datum vanaf: 1871
Kapitein: LORIÉ, J.P.

Familiegegevens en opleiding

Johannes Hendrik werd geboren ca. 1842  te Monnikendam als z.v Adolph Frederik Meijer (onderwijzer) en Sijbreg Kater.

J.H. (25) (zeeman) trouwde op 14 mrt. 1867 te Amsterdam met Cornelia Kooij (23) – geb. te A’dam – d.v. Jan Kooij (zeeman) en Catharina Theresia Velthuis.

J.H. overleed op 26 juni 1904 te Rotterdam (62).  (De overlijdensadvertentie staat in het Alg. Handelsblad van 27-06-1904)  

Kinderen

-        Adolph Fredrik

 

De onderstaande gegevens zijn van de Heer S. Parma:

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Geen gegevens

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 27 mei 1887 staat vermeld dat in de wedstrijd inzake kompasjournalen 1884/1885 de gouden medaille is toegekend aan kapitein W.P.Harten, de zilveren medaille aan kapitein J.H.Meijer en de bronzen medaille aan kapitein C.Koning.042.

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 04 oktober 1888 staat de uitslag inzake de scheepsjournalen. De gouden medaille is toegekend aan kapitein J.H.Meijer van het ss “Erasmus”, de zilveren medaille aan kapitein C.Rademaker van het ss. “Prins Willem I”en de bronzen medaille aan kapitei H.Sluiter van het ss. “Prins Maurits”.042.

 

In de notulen dd 04 december 1888 van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop is de bekroning vermeld voor gehouden kompasjournalen: “Namens de commissie van beoordeeling wenscht de Heer W. van Hasselt de bekroonden geluk met het behaald succes, zijn leedwezen gevende dat het slechts één hunner, de heer J.H.Meijer in de vergadering kon tegenwoordig zijn; de Heeren C.Rademaker en H.Sluiter bevinden zich op zee … De Heer van Hasselt reikte daarna onder eene hartelijke toespraak de gouden medaille benevens het daarbij behoorende diploma over aan den gezagvoerder J.H.Meijer van het stoomschip “Erasmus”, die deze onderscheiding met dank aanvaarde.”023.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 12 oktober 1886 staat vermeld: “Aan de orde is de uitreiking der gouden medeille aan den Heer W.P.Harten ingevolge de bekrooning van het door dezen gehouden kompasjournaal. J.H.Meijer en C.Koning die respectievelijk met de zilveren en bronzen medaille bekroond zijn waren niet in het land en dus niet aanwezig.023.

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt J.H.Meijer als gezagvoerder gedurende:

*    1873 t/m 1874 van het schroefstoomschip “Astrea”, gebouwd in 1867 te Stockton, 560 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1878 t/m 1880 van het ijzeren schroefstoomschip “Castor”, gebouwd in 1870 aan de Clyde, 1512 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1884 t/m 1891 van het schroefstoomschip “Erasmus”, gebouwd in 1884 te Rotterdam, 1100 ton n.m., varend voor Bonke & Visser te Rotterdam;

 

Overige bijzonderheden

In het tijdschrift “De Zee, Jg.8, p.348, 1886 staat in “de Kompasjournalen van het Collegie Zeemanshoop” dat zilver is toegekend aan J.H.Meijer van het ss “Erasmus”.

 

In het tijdschrift “De Zee, 1894, p. 75 staat vermeld dat J.H.Meijer, “oud-gezagvoerder in de Groote Vaart, expert te Rotterdam is benoemd als lid van de examencommissie voor stuurlieden  bij de koopvaardij.

 

In het tijdschrift “De Zee” jg 8, 1886, p.344-348 wordt verslag gedaan van de beoordeling door een Commissie van de bij Zeemanshoop ingekomen kompasjournalen. De zilveren medaille is toegekend aan de gezagvoerder J.H.Meijer van het stoomschip “Erasmus” In het verslag wordt o.a. het volgende gemeld: Ter beoordeling waren ingebracht 30 journalen, waarvan 7 niet tot de beoordeling zijn toegelaten omdat men niet voldeed aan de gestelde eisen. Alle journalen zijn afkomstig van stoomschepen. Zeilschipjournalen zijn niet ingebracht “hetgeen een gereede verklaring vindt in het feit dat het meerendeel der zeilschepen nog niet huiswaarts is gekeerd.” De beoordeling geschiedde in de vorm van rubrieken, die ieder apart met een kwalificatie (slecht tot uitmuntend) werden gehonoreerd.

In de Jg 10, 1888, van “De Zee” wordt wederom verslag gedaan door de “Commissie van Beoordeeling der kompasjournalen, uitgegeven door het Collegie ‘Zeemanshoop’ “ Er waren ingebracht 33 journalen gehouden door 18 gezagvoerders. De beoordeling was gelijk aan die in 1886. “Het is de Commissie zeer aangenaam te mogen verklaren, dat verreweg het meerendeel der beoordeelde journalen zeer goed is bijgehouden.” De gouden medaille werd behaald door de gezagvoerder J.H.Meijer van het stoomschip “Erasmus”

 

In het tijdschrift “De Zee”, jg.1893, p.73 staat vermeld dat J.H.Meijer is benoemd tot plaatsvervangend lid van de “Commissie tot examineeren van stuurlieden.”

 

Datum vanaf: 1873
Kapitein: Meijer, Johannes Hendrik

Familiegegevens

 

Klaas Wijnand werd geboren op 23 mrt. 1833 te Amsterdam als z.v. Willem Bols (zeeman) en Johanna Maria van Setten.

K.W. (27) (zeeman) trouwde op 21.06.1860 te Amsterdam met Annetta Hendrika Breukerman (27) – geb. 13.02.1833 te Amsterdam – d.v. Dirk Breukerman (convooiloper) en Antje Stuijver.

K.W. overleed op 16.06.1896 te Amsterdam (63).  Begraven op 19.06.1896 op de begraafplaats ‘De Nieuwe Ooster’ te Amsterdam.

 

Kinderen

-    Willem                 - geb. 08-04-1862 te A’dam.

-    Annette Derkina   - geb. 18-06-1864 te A’dam.

-    Johanna Maria     - ( 1866 – 1868 )

-    Wijnand Hendrik – geb. 01-02-1874 te A’dam.

 

Opleiding

 

Behaalde het diploma 3e stuurman grote stoomvaart 

Behaalde het diploma 2e stuurman grote stoomvaart op

Behaalde het diploma 1e stuurman grote stoomvaart op 26.03.1857 te Amsterdam.

 

 

De schepen van de kapitein

 

*   1867 – 1869 van de sch.brik MARIA ANNA CATHARINA ELISABETH – geb. in 1866 

*   1869 – 1870 van de bark HERMAN DE RUYTER – geb. in 1851

*    Kwam op 02.11.1870 in dienst bij de KNSM als eerste stuurman op het s.s. VESTA.

*   04/1872 – 02/1874 van het s.s. REMBRANDT – geb. in 1857

*   02/1874 – 07/1874 van het s.s. ASTREA – geb. in 18

*   07/1874 – 01/1880 van het s.s. PENELOPE – geb. in 1872

*   01/1880 – 05/1880 van het s.s. JASON – geb. in 18

*   08/1880 – 12/1880 van het s.s. COMEET – geb. in 1871  

07.12.1880 wegens ziekte achtergebleven in Amsterdam.

*   04/1881 – 01/1882 van het s.s. COMEET – geb. in 1871  

*   01/1882 – 11/1884 van het s.s. PENELOPE – geb. in 1872

01.11.1884 wegens ziekte achtergebleven in Amsterdam.

*   01/1885 – 10/1885 van het s.s. PENELOPE – geb. in 1872

*   12/1885 – 04/1886 van het s.s. VENUS – geb. in 1867

*   04/1886 – 05/1886 van het s.s. JASON – geb. in 18

*   05/1886 – 12/1887 van het s.s. VENUS – geb. in 1867

*   14.12.1887 Op verzoek eervol ontslagen, blijft aan de wal.

 

Overige bijzonderheden

Gezagvoerder bij de K.N.S.M.

 

Overlijdensadvertentie:

Het Nieuws v.d. Dag 19-06-1896

 

PARMA geeft:

 

 

Familiegegevens en opleiding

Geen

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt K.W.Bols als gezagvoerder gedurende:

 • 1867 t/m 1869 van de schbrik “Maria Anna Catharina Elisabeth”, gebouwd in 1866 te Amsterdam, 209 ton o.m., varend voor J.H.A.E.Meijjes te Amsterdam;
 • 1870 van de bark “Herman de Ruyter”, gebouwd in 1851 te Amsterdam, 601 ton o.m., varend voor Jerem. Meyjes & Zn te Amsterdam;
 • 1873 t/m 1874 van het ijzeren schroefstoomschip “Rembrandt”, gebouwd in 1857 aan de Clyde, 290 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;
 • 1875 t/m 1880 van het ijzeren schroefstoomschip “Penelope”, gebouwd in 1872 te Middlesbro, 1600 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;
 • 1881 van het schroefstoomschip “Comeet” ex Vendsijssel, gebouwd in 1871 te Middlesbro, 796 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;
 • 1883 van het ijzeren schroefstoomschip “Penelope”, gebouwd in 1872 te Middlesbro, 1600 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;
 • 1887 van het ijzeren schroefstoomschip “Venus”, ex Orion, gebouwd in 1867 te Stockton, 800 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

Datum vanaf: 1874
Kapitein: Bols, Klaas Wijnand

Familiegegevens

Hendricus Alexander werd geboren op 11.02.1844 te Amsterdam als z.v. Hendricus Alexander Schram (sluiswachter) en Maria Elizabeth Bakels. 

Hendricus Alexander trouwde op 03.12.1868 te Emden (Dld) met Antoinette Magdalene Catharine Dreesman – geb. 13.11. 1841 te Emden (Dld) – d.v. Hendrik Dreesmann (scheepsgezagvoerder) en Juliana Muske.

Hendricus Alexander overleed op ?? juni 1878 te Carlsbad, San Diego Country, U.S.A. (34).

 

Kinderen

-        Hendricus Alexander – geb. ca. 1870 te Porto Alegro (Braz.) / overl. 1942 te R’dam.

 

Opleiding

Hendricus Alexander werd op 29.08.1857 ingeschreven bij de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam.

Na het volgen van de 3-jarige opleiding werd hij op 31.03.1860 geplaatst als jongen a/b van het schip WALVISCH, kapt. Schut, naar Batavia. Op 22.05.1861 geplaatst als lichtmatroos a/ van het schip DE ZWAAN, kapt. Van Hemert, naar Java. Kwam op 08.04.1862 terug van de reis met goed attest.

 

 

De schepen van de kapitein

*   1875 – 18.. van het rader ss “Stad Vlissingen” ex Northern, gebouwd in 1865 te Liverpool

(zie verder bij de heer Parma)

 

ONDERSTAANDE GEGEVENS ZIJN VAN DE HEER S. PARMA :

 

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt H.A.Schram als gezagvoerder gedurende:

 • * 1867 t/m 1871 van de brik “Jeannette Marianne” ex Maria Johanna, gebouwd in 1856 te Groningen, 172 ton o.m., varend voor F.R.P.Victor te Amsterdam;
 • * 1874 van het schroefstoomschip “Urania”, gebouwd in 1857 te Hull, 275 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;
 • * 1875 van het schroefstoomschip “Astrea”, gebouwd in 1867 te Stockton, 560 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*   1876 van het rader ss “Stad Vlissingen” ex Northern, gebouwd in 1865 te Liverpool, 1816 ton o.m., varend voor de Stoomv. Mij. Zeeland (KNSM) te Amsterdam;

*   1877 van het ijzeren schroefstoomschip “Sirius”, gebouwd in 1871 te Greenock, 800 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*   1878 van het ijzeren schroefstoomschip “Stella”, gebouwd in 1871 te Amsterdam, 1600 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Bremer094 vermeldt de stranding van het stoomschip “Sirius” op 18 juni 1877 op de Noorderhaaks, geladen met graan. Geen kapitein genoemd.

 

 

Datum vanaf: 1875
Kapitein: Schram, Hendricus Alexander

Familiegegevens en opleiding

Op 28 augustus 1852 wordt Pieter Bruins ingeschreven als leerling van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam010(533-2283). Bij de inschrijving was hij 141 duim lang. Pieter werd geboren te Amsterdam op 26 december 1838 als zoon van Berend Bruins, sjouwerman te Amsterdam, Buiten Brouwerstraat 34, en Liskje van Slooten.

In een staatje uit de periode 1853-1855 werden de vorderingen bijgehouden in de vakken zeevaartkunde, “schoolonderwijs” (nederlands, frans, engels) en scheepswerk. Voorts:

“14 juny 1854  aangenomen als lidmaat der Ned.Herv.Gemeente door Do de Voogd

29 mei 1855  geplt als jongen op het schip Lucipara’s Capt.Kloppenburg naar Australië voor Amsterdam Gage ¦ 8,-

15 april 1856  terug van de reis met goed attest

3 mei 1856  geplaatst als ligtmatroos op het schip Regina Capt. Ingerman naar Batavia voor Amsterdam Gage ¦ 10,-

14 october 1857  terug van de reis met goed attest

14 octob 1857  eervol ontslagen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

P.Bruins werd met vlagnummer 902 per 18 juli 1882 effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop. Hij was toen 43 jaar002a.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van Zeemanshoop dd 11/18 juli 1882 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Pieter Bruins, oud 43 jaar, wonend op de Kalkmarkt te Amsterdam, voerend het ss “Mars”, op voordracht van kapitein K.Junius van Hemert.023

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                  jaren                        type                  scheepsnaam       naam reder/boekhouder

        902                       1883-1884                 stoomb.           Mars                     Kon.Nederl.Stoomboot Maatsch.

 

Bouma025 vermeldt P.Bruins als gezagvoerder gedurende:

 • 1876 t/m 1879 van het schroefstoomschip “Astrea”, gebouwd in 1867 te Stockton, 560 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;
 • 1880 van het schroefstoomschip “Berenice”, gebouwd in 1864 te Stockton, 608 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;
 • 1881 t/m 1883 van het ijzeren schroefstoomschip “Mars”, gebouwd in 1880 te Sunderland, 928 ton n.m., varend voor de KNSM te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

Datum vanaf: 1876
Kapitein: Bruins, Pieter

Familiegegevens

Herman werd geboren op 27.03.1848 te Batenburg als z.v. Albertus Marinus Sluiter (onderwijzer) en Anne ’t Joostink.  

Herman (28) (zeevarende) trouwde op 17.02.1877 te Groningen met Johanna Maria van Beusekom (24) – geb. 10.04.1852 te Paterson, USA – d.v. Johannes Godfried van Beusekom (stadsbouwmeester) en Cornelia Maria Lijnslager. 

Johanna Maria van Beusekom overleed op 19.06.1929 te Amersfoort (77).

Herman overleed op 25.06.1926 te ’s-Gravenhage (78).  

 

Kinderen

-    Johannes Godfried

-    Herman - geb. 13-06-1884 (later kapitein bij de K.P.M.)

-    Cornelia Maria

-    Hermina Johanna Maria

-    Anne

 

Opleiding

Herman werd op 30.08.1862 ingeschreven bij de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam.

Na het volgen van de 3-jarige cursus werd hij op 03.02.1865 geplaatst als jongen a/b van het schip QATRE BRAS, kapt. Nieuwenhuis, naar Makassar. Keerde op 05.01.1867 terug van de reis met goed attest.

 

De schepen van de kapitein

 

*   19.. – 19..  ??

 

Overige bijzonderheden

Gezagvoerder bij de K.W.I.M.

Tijdens het huwelijk van zijn zoon Herman wordt in de akte vermeld, dat het beroep nu is: Inspecteur van de Scheepvaart inspecties.

Overlijdensbericht in de NRC van 26-06-1926

 

DE GEGEVENS HIERONDER ZIJN VAN DE HEER S. PARMA:

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

H.Sluiter werd met vlagnummer 921 per 24 november 1882 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop002a.

In de Algemene Vergaderingen van het college Zeemanshoop dd 31 oktober/07 november 1882 wordt tot effectief lid voorgedragen/benoemd Herman Sluiter, oud 34 jaar, voerend het ss “Mercurius”, wonend in de Commelijnstraat 19 te Amsterdam op voordracht van kapitein K.Junius van Hemert.023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 04 oktober 1888 staat de uitslag inzake de scheepsjournalen. De gouden medaille is toegekend aan kapitein J.H.Meijer van het ss “Erasmus”, de zilveren medaille aan kapitein C.Rademaker van het ss. “Prins Willem I”en de bronzen medaille aan kapitei H.Sluiter van het ss. “Prins Maurits”.042.

In de notulen van de Bestuursvergadering dd 07 december 1892 staat de uitslag inzake de scheepsjournalen 1890/91. De gouden medaille gaat naar kapitein H.Sluiter van het ss : Orins Willem Willem III”, de zilveren medaille naar kapitein J.Vernes van het ss “Afrikaan” en de bronzen medaille naar kapitein H.G.Ruhaak van het ss “Smit”.

In de Bijlagen van de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 03 april 1890 worden de beoordelingen bekendgemaakt van de scheepsjournalen uit 1888/89. De gouden medaille is toegekend aan kapitein C.Drooglever Fortuijn van het ss “Sumatra”, de zilveren medaille aan kapitein W.P.Harten van het ss “Prinses Amalia” en de bronzen medaille aan kapitein D.H.Hinlopen van het ss “Pollux”. Voorts wordt in het rapport opgemerkt dat er is overwogen het aantal medailles uit te breiden, maar dat daarvan is afgezien omdat daardoor de waarde van de medailletoekenning zou afnemen. Toch wordt opgemerkt dat er sprake was van uitmuntende verslagen van kapitein C.Koning van het ss “Voorwaarts” en H.Sluiter van het ss “Prins Maurits” en van zeer goede verslagen van H.H.Bart van de bark “Ardjoeno”, A.G.Mörzer Bruijns van het ss “Burgemeester den Tex” en G.A. van der Woude van het ss “Prins van Oranje” 042.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 30 oktober 1888 wordt H.Sluiter door de voorzitter gelukgewenst “met zijne bekroning voor gehouden compasjournalen.” 023.

In de notulen dd 04 december 1888 van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop is de bekroning vermeld voor gehouden kompasjournalen: “Namens de commissie van beoordeeling wenscht de Heer W. van Hasselt de bekroonden geluk met het behaald succes, zijn leedwezen gevende dat het slechts één hunner, de heer J.H.Meijer in de vergadering kon tegenwoordig zijn; de Heeren C.Rademaker en H.Sluiter bevinden zich op zee … De Heer van Hasselt reikte daarna onder eene hartelijke toespraak de gouden medaille benevens het daarbij behoorende diploma over aan den gezagvoerder J.H.Meijer van het stoomschip “Erasmus”, die deze onderscheiding met dank aanvaarde.”023.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 29 november 1887 staat de volgende opmerking: “De Heer H.Sluiter geeft het bestuur in overweging om eenigen onderstand te verleenen aan de nagelaten betrekkingen van de passagiers en de bemanning van het stoomschip W.A.Scholten.”023.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 01 juni 1893 wordt verslag gedaan van de uitreiking van de medailles voor de best gehouden kompasjournalen in de periode 1890-1891 waarbij goud wordt uitgereikt aan kapitein H.Sluiter en brons aan kapitein H.G.Ruhaak. De zilveren medaille voor kapitein J.Vernes zal, wegens afwezigheid van betrokkene, worden nagezonden.023.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 01 maart 1900 staat de mededeling dat H.Sluiter bedankt als bestuurslid “wegens vertrek naar West-Indië”. 023.

H.Sluiter was van 1885-1900 en van 1907-1926 bestuurslid van het College Zeemanshoop. In de bijeenkomst op 1 mei 1922, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan, werd hulde gerbacht aan “kapitein H.Sluiter, die met een tussenruimte van zeven jaar, gedurende welke hij in West-Indië werkzaam was, dertig jaar voor het college werkte; “.019.

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                 jaren          type                 scheepsnaam                  naam reder/boekhouder

       921                         1882          stoomsch.      Mercurius                        Kon.Nederl.Stoomb.Maatsch.

                                   1883                      geen vermelding van schip en boekhouder

                                     1884-1888    stoomsch,      Prins Maurits                  Kon.West-Indische Maildienst

                                     1889-1893    stoomsch.      Prins Willem III             idem

                                     1894-1895    stoomsch.      Prins Willem IV             idem

                                     1896-1897    stoomsch.      Prins Willem V               idem

                                        1898          geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt H.Sluiter als gezagvoerder gedurende:

*     1879 op het schroefstoomschip “Stad Amsterdam”, gebouwd in 1875 te Glasgow, 3000 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam. Het schip werd in 1879 verkocht naar Frankrijk;

 • * 1880 van het schroefstoomschip “Astrea”, gebouwd in 1867 te Stockton, 560 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;
 • * 1881 van het ijzeren schroefstoomschip “Jupiter”, gebouwd in 1880 te Amsterdam, 931 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;
 • * 1882 t/m 1884 van het ijzeren schroefstoomschip “Mercurius”, gebouwd in 1880 te Sunderland, 924 ton n.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;
 • * 1884 t/m 1889 van het ijzeren schroefstoomschip “Prins Maurits”, gebouwd in 1883 te Amsterdam, 1100 ton n.m., varend voor de Kon. W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam;
 • * 1890 t/m 1893 van het ijzeren schroefstoomschip “Prins Willem III”, gebouwd in 1890 te Amsterdam, 1600 ton n.m., varend voor de Kon.W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam;
 • * 1894 t/m 1896 van het stalen schroefstoomschip “Prins Willem IV”, gebouwd in 1894 te Stockton, 1720 ton n.m., varend voor de Kon.W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam;
 • * 1897 t/m 1899 van het schroefstoomschip “Prins Willem V”, gebouwd in 1897 te Amsterdam, 1825 ton n.m., varend voor de Kon.W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam;

 

Overige bijzonderheden

In de Jg 10, 1888, van “De Zee” wordt verslag gedaan door de “Commissie van Beoordeeling der kompasjournalen, uitgegeven door het Collegie ‘Zeemanshoop’ “ Er waren ingebracht 33 journalen gehouden door 18 gezagvoerders. De beoordeling was gelijk aan die in 1886. “Het is de Commissie zeer aangenaam te mogen verklaren, dat verreweg het meerendeel der beoordeelde journalen zeer goed is bijgehouden.” De bronzen medaille werd behaald door de gezagvoerder H.Sluiter van het stoomschip “Prins Maurits”.

In Jg 15, 1893 werd over de wedstrijd 1890/1891 de gouden medaille toegekend aan kapitein H.Sluiter van het ss “Prins Willem III”.

In het tijdschrift De Zee, Jg.1897, p.71-75 staat een verslag van de Commissie tot beoordeeling van kompasjournalen. Daarin wordt de kwalificatie “goed” gegeven aan het journaal van het ss. “Prins Willem IV” onder kapitein H.Sluiter.

 

 

Datum vanaf: 1880
Kapitein: Sluiter, Herman

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt D.J.Visser als gezagvoerder gedurende:

*   1881 van het schroefstoomschip “Astrea”, gebouwd in 1867 te Stockton, 560 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1881
Kapitein: Visser, D.J.

Familiegegevens en opleiding

Gerhardus werd geboren op 16 sept. 1847 te Amsterdam als z.v. Gerardus Henze en Johanna Geziena Schotte. De voornaam wordt in de diverse registers zowel geschreven als Gerardus of Gerardus.

G. ging in sept. 1862 naar de Kweekschool aan de IJstraat.

G. (32) (stuurman) trouwde op 02 sept. 1880 te Amsterdam met Jannigje Susanna van Wijk van Brievingh (29) – geb. te Woerden – d.v. Pieter van Wijk van Brievingh en Jannigje Susanna Roos.

Jannigje Susanna van Wijk van Brievingh overleed op 17 juni 1918 te Nijmegen (67)

Gerardus (scheepsgezagvoerder) overleed op 29 aug. 1903 te Alkmaar (55).

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Gerardus Henze werd met vlagnummer 920 per 24 oktober 1882 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop. Hij was toen 35 jaar002a.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van Zeemanshoop dd 17/24 oktober 1882 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Gerardus Henze, oud 35 jaar, voerend het ss “Astrea”, wonend in de Dapperstraat 2a te Amsterdam, op voordracht van kapitein K.Junius van Hemert.023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

       920                        1882-1883     stoomsch.       Astrea                                                    Kon.Ned.Stoomb.Maatsch.

                                           1884           stoomsch.       Hecla                                                     idem

 

Bouma025 vermeldt G.Henze als gezagvoerder gedurende:

*    1882 van het ijzeren schroefstoomschip “Ondine” ex Pegasus, gebouwd in 1860 te Amsterdam, 350 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1883 t/m 1884 van het schroefstoomschip “Astrea”, gebouwd in 1867 te Stockton, 560 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1885 van het schroefstoomschip “Hecla”, gebouwd in 1871 te Greenock, 800 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam. Te Lemvig gestrand en wrak;

*    1886 t/m 1887 van het ijzeren schroefstoomschip “Jupiter”, gebouwd in 1880 te Amsterdam, 931 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1888 van het ijzeren schroefstoomschip “Penelope”, gebouwd in 1872 te Middlesbro, 1600 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

 

Overige bijzonderheden

Op 4 december 1885 strandde, tijdens een zware storm, het ss. “Hecla” op de Deense kust bij Lemvig en brak op 56o20’NB/08o10’OL. 11 leden van de bemanning verdronken. Het schip was op weg van Stettin naar Amsterdam.

Het ss “Hecla” werd gebouwd in 1871 bij Scott & Co te Greenock, mat 750 Brt, varend voor de KNSM te Amsterdam072.

 

 

Datum vanaf: 1883
Kapitein: Henze, Gerardus

 

Familiegegevens

Jan werd geboren op 22 juni 1847 te Veendam als z.v. Jan Jans de Jong (schipper) en Jurjendina Abrahams Bus. Volgens de leggers van de Gemeente Amsterdam is de geb.datum van Jan – 22-01-1847

Jan (stuurman) (27) trouwde op 11.12.1874 te Veendam met Jezelina Legger (18) – geb. 13.07.1856 te Veendam – d.v. Harm Roelfs Legger (kruidenier) en Grietje Jans Kuiper.

Jezelina Legger overleed op 30.06.1905 en werd begraven 03.07.1905 op begraafplaats Rustoord te Diemen (48). 

Jan (61) hertrouwde op 24.12.1908 met Margaretha Catharina Koenes (38) – geb. 24.12.1870 te Sappemeer – d.v. Koeno Koenes en Reinderina Schut. Zij was weduwe van Jacobus Eilts.

Jan overleed op 02.11.1915 te’s-Gravenhage (68). (overlijdensadvertentie in De Telegraaf van 04.11.1915)

Margaretha Catharina Koenes overleed op 22.10.1949 te Utrecht (78).

 

Kinderen

-  Jan                              - geb. 09.06.1876 te Veendam. – Overleden 14.04.1881.

-  Grietje Jurjendina – geb. 20.04.1880 te Oosterdiep (Gem. Veendam).

-  Dina Emma             - geb. 11.05.1884 te Amsterdam.

-  Herman Jan             - geb. 25.05.1886 te Amsterdam.

-  Jezelina                     - geb. 06.08.1889 te Amsterdam.

-  Emma                        - geb. 22.09.1891 te Amsterdam.

 

Opleiding

Behaalde het diploma 3e stuurman Grote Zeilvaart op ??

Behaalde het diploma 2e stuurman Grote Zeilvaart op ??

Behaalde het diploma 1e stuurman Grote Zeilvaart op 03.06.1874 te Veendam. 

 

De schepen van de kapitein

*   02/1884 – 01/1887  van het s.s. ASTREA 

*   01/1887 – 02/1887  van het s.s. ONDINE (tijdelijk gezagvoerder)

*   02/1887 – 08/1887  van het s.s. ASTREA

*   08/1887 – 12/1887  van het s.s. IRENE – geb. in 1863 (tijdelijk gezagv.)

*   12/1887 – 02/1888  van het s.s. VENUS -  (tijdelijk gezagv.)

*   02/1888 – 12/1888  van het s.s. SATURNUS

Van 12/1888 tot 18/02/1889 a/d wal wegens ongesteldheid.

*   02/1889 – 11/1893  van het s.s. SATURNUS

*   11/1893 – 08/1895  van het s.s. OBERON

Van 08/03/1895 tot 28/04/1895 a/d wal wegens ongesteldheid.

*   08/1895 – 09/1895  van het s.s. URANUS (tijdelijk gezagvoerder)

*   09/1895 – 01/1899  van het s.s. IRIS

Van 09/01/1899 tijdelijk a/d wal wegens ongesteldheid.

*   03/1899 – 09/1899  van het s.s. IRIS

*   09/1899 – 06/1902  van het s.s. HELENA

Van 18/06/1901 tot 06/08/1901 a/d wal wegens ongesteldheid.

Vanaf 05/06/1902 a/d wal wegens ongesteldheid.

Op 08.08.1902 ontslagen op eigen verzoek.

 

Overige bijzonderheden

Gezagvoerder bij de K.N.S.M.

 

 

GEGEVENS VAN DE HEER S. PARMA:

Familiegegevens en opleiding

Geen

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt J.Jz de Jong als gezagvoerder gedurende:

*    1885 t/m 1887 van het schroefstoomschip “Astrea”, gebouwd in 1867 te Stockton, 560 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1888 van het ijzeren schroefstoomschip “Venus”, ex Orion, gebouwd in 1867 te Stockton, 800 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1889 t/m 1895 van het schroefstoomschip “Saturnus”, gebouwd in 1883 te Delfshaven, 912 ton n.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1896 t/m 1899 van het schroefstoomschip “Iris”, gebouwd in 1893 te Rotterdam, 1227 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1900 en later van het schroefstoomschip “Helena’, gebouwd in 1899 te Rotterdam, 1161 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

 

 

Datum vanaf: 1885
Kapitein: Jong, Jan Janz. de

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt H.Pothoff als gezagvoerder gedurende:

*    1878 t/m 1887 van het schroefstoomschip “Urania”, gebouwd in 1857 te Hull, 275 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1888 op het ss. “Astrea”, gebouwd in 1867 te Stockton, 560 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam. Bij Libau gestrand en wrak.

 

Overige bijzonderheden

Het ss “Astrea” strandde op 17 november 1888 tijdens zwaar weer bij Pillau en ging verloren. Het schip was op weg van Kopenhagen naar Pillau. De bemanning werd gered.

Het ss “Astrea” werd gebouwd in 1867 bij Richardson Duck & Co te Stockton on Tees, mat 550 Brt en voer voor de KNSM te Amsterdam072.

 

 

Datum vanaf: 1888
Kapitein: Pothoff, H.

Afbeeldingen


Omschrijving: Dit fragment van een KNSM-stoomschip lijkt na eliminatie van de overige mogelijkheden, de ASTREA te zijn. Dit is geenszins zeker.
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Deze tekening, van de ASTREA lijkt wel betrouwbaar, er zijn wel verschillen met de hiervoor staande detailfoto.
Collectie: Lazet, Jasper (collectie Arense nu in MMR)
Vervaardiger: Onbekend **
Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3175-1867.15

DVD XI – 8999-9002
CEDULE

Naam schip ASTREA

plaats en datum acte: eigendomsverklaring, Amsterdam, 12 april 1867

type schip schroefstoomschip

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Maurits Herman Insinger en Johan Carel van der Hucht, directeuren der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam, enig eigenares van het schip.

te voeren door kapt. H.D. Vermeulen

grootte in tonnen 471 zeetonnen

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating schip is gebouwd te Stockton (Engeland)

plaats / datum registratie Amsterdam, 12 april 1867

nummer van registratie deel 82, folio 69, recto, vak 2.

notaris

prijs NLG.

Bijzonderheden: schip ligt thans te Amsterdam. Van het schip met de inventaris wordt de waarde gesteld op NLG. 111.000,-. Het schip is nieuw gebouwd voor rekening van de KNSM en de bouwacte wordt getoond.
researcher/datum research: ML / 110909

Naam ASTREA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1867
Toegang 198
Inventaris 3175