Inloggen
ASTREA - ID 8126


Kroniekberichten

Datum 11 juni 1868
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kiel, 8 juni. Het Nederlandse stoomschip ASTREA is heden morgen vroeg alhier van Rotterdam aangekomen en is, na lossing van een gedeelte voor hier bestemde lading, heden middag weer naar Stettin vertrokken.

Afbeelding
Datum 06 oktober 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Elseneur, 4 oktober. (Per telegram) Het stoomschip ASTREA, van Stettin, laatst van Kopenhagen naar Amsterdam, is met lekkage in de stoomketel alhier in de haven gekomen.

Afbeelding
Datum 04 november 1872
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 1 november. Wegens storm is gisteren te Christiansand binnengelopen de Nederlandse ijzeren schroefstoomboot ASTREA, kapt. Lorie, van Koningsbergen naar Amsterdam bestemd.

Afbeelding
Datum 12 november 1875
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Carlscrona, 9 november. Het stoomschip ASTREA, van Riga naar Rotterdam met rogge, lijnzaad en lijnkoeken, is bij Bergquara gestrand en lek, doch weder afgebracht en te Bergquara binnen gesleept. (opm: dit is de ASTREA van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij)

Afbeelding
Datum 14 november 1875
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 13 november. Volgens bericht uit Karlskrona van gisteren, was het gestrande Nederlandse stoomschip ASTREA, van Riga naar Rotterdam bestemd, vlot gekomen en van de strandingsplaats naar Karlskrona onderweg, met gedeeltelijk droge en gedeeltelijk natte lading. Naar de vroegere berichten te oordelen wordt het schip van Bergqvara naar Karlskrona gesleept door een reddingsstoomboot daartoe door de kapitein aangenomen.

Afbeelding
Datum 15 november 1875
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Calmar, 13 november. Het Nederlandse stoomschip ASTREA is te Karlskrona binnengebracht.

Afbeelding
Datum 05 mei 1878
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Pillau, 4 mei. Het Nederlandse stoomschip ASTREA, alhier binnenkomende, is tegen het schip CAPELLA VON BARTH aangevaren. Laatste werd zo beschadigd dat het vol water liep en onmiddellijk aan de grond moest gezet worden. Beide hadden loodsen aan boord.

Afbeelding
Datum 10 mei 1878
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Pillau, 4 mei. De Nederlandse stoomboot ASTREA en de Duitse stoomboot CAPELLA zijn bij het binnenkomen met elkander in aanvaring geweest. De CAPELLA is in de midscheeps geheel doorgesneden en ligt vol water aan het Zuider havenhoofd.

Afbeelding
Datum 10 augustus 1878
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men schrijft uit IJmuiden aan het Handelsblad: Gisteren (donderdag) namiddag werd hier de doorschutting gestaakt in de grote sluiskolk, daar de buitenvloeddeuren verwisseld moesten worden; schepen van geringe afmeting worden door de kleine sluis geschut. Met grote moeite zijn ’s voormiddags in de grote schutkolk nog doorgelaten de barkschepen DOROTHEA en MASSONE C. De Londense stoomboot WIDGEON en het Nederlands barkschip HEEMSE, mede hier gisteren binnengekomen, moesten blijven liggen, alsook de stoomschepen VENUS en ASTREA, op vertrek gereed liggende in het kanaal.
Heden begint men opnieuw met het werk der verwisseling, dat gisteren avond werd gestaakt; naar het zich laat aanzien, zullen de schepen ook heden nog oponthoud ondervinden door deze wel wat langwijlige verwisseling.

Afbeelding
Datum 06 november 1880
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 5 november. De uitgaande stoomschepen MEDEA en ASTREA worden te IJmuiden door het spuien opgehouden.

Afbeelding
Datum 20 januari 1881
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam, 19 januari. Het Nederlandse stoomschip ASTREA, de 16e dezer van Bordeaux naar Amsterdam vertrokken, is dezelfde dag ter rede van Pauillac geankerd, wegens harde wind en hoge zee.

Afbeelding
Datum 27 januari 1881
Krant AH - Algemeen Handelsblad

IJmuiden, 25 januari. Nadat zondag 23 dezer des avonds de stoomschepen EGRET en ALFORD door de ijsgeul van Amsterdam naar hier kwamen, passeerde geen stoomschip vóór hedenmorgen, toen achtereenvolgens enige stomers binnenliepen; naar doorschutting opende de EUROPEAN van Hull de baan; dit ijsverachtend schip kloofde en brak het ijs voor zijn boeg als ware het kinderspel; in een half uur legde het de afstand af van de sluizen tot de spoorbrug te Velzen; achter de EUROPEAN stoomden successievelijk op de SAPPHO en de Nederlandse stoomschepen COMEET en ASTREA.

Afbeelding
Datum 09 februari 1882
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Kopenhagen, 6 februari. Het Nederlandse stoomschip ASTREA, kapt. Henze, van Amsterdam met stukgoederen herwaarts, geraakte gisteren voormiddag door de zware mist bij Tuborg aan de grond, doch kwam met assistentie van twee boegseerboten zonder schade weer af en hedenmiddag hier binnen.

Afbeelding
Datum 15 maart 1883
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam, 13 maart. Het stoomschip ASTREA, kapt. G. Henze, van de Middellandsche Zee hier binnen, heeft veel stormweder doorgestaan en af en toe de kajuit half vol water gehad, doch leed voor het overige weinig schade.

Afbeelding
Datum 28 juli 1886
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Rotterdam, 26 juli. Het stoomschip ASTREA, van Amsterdam naar Dantzig, is naar Kopenhagen teruggekeerd, zonder assistentie, met een gebroken zuiger van de hogedruk-cylinder.

Afbeelding
Datum 29 juli 1886
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kopenhagen, 26 juli. De reparatie van het Nederlandse stoomschip ASTREA, zal in ongeveer vier dagen geëindigd zijn.

Afbeelding
Datum 19 november 1888
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Pillau, 17 november. Het Nederlandse stoomschip ASTREA (opm: van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij), van Amsterdam naar Koningsbergen, is bij Palmnicken (opm: thans Jantarni) gestrand. Het volk is gered.

Afbeelding
Datum 21 november 1888
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Berlijn, 20 november. Omtrent het verongelukken van het Nederlandse stoomschip ASTREA nabij Pillau wordt nog het volgende gemeld. Het schip was met koffie en wijn bevracht en naar Koningsbergen bestemd. Op zaterdag (opm: 17 november 1888) in de vroegte voer het door slecht weder onder de Pruisische kust en liep op een rif. De bekomen schade was zo groot, dat het stoomschip terstond zonk. De gehele bemanning werd door het naburige reddingstation met de grootste moeite gered met achterlating van alles, en keerde over Koningsbergen per spoortrein naar haar land terug. Een hevige storm schijnt het wrak uiteen te slaan, zodat de kostbare lading waarschijnlijk geheel verloren zal zijn.

Afbeelding
Datum 07 mei 1889
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 6 mei. Volgens bericht uit Koningsbergen d.d. 3 mei was het stoomschip SKANDINAVIA aldaar aangekomen met een volle lading geborgen goederen ex-stoomschip ASTREA, voornamelijk bestaande uit twist.

Afbeelding
Datum 21 mei 1889
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Koningsbergen, 17 mei. De eerste veiling van geborgen goederen uit het Nederlandse stoomschip ASTREA heeft circa 22.000 mark opgebracht. Een tweede schip met geborgen lading, die ook publiek verkocht zal worden, is reeds alhier aangekomen.

Afbeelding
Datum 14 juni 1889
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Koningsbergen, 11 juni. Uit het wrak van het Nederlandse stoomschip ASTREA zijn weder goederen geborgen, voornamelijk spiritualiën. Duikers verklaren de gehele lading te kunnen bergen.

Afbeelding