Inloggen
FANNY - ID 8066


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1840-08-14 / 1858-05-10 | Reden uitgevlagd: Sloop, afgekeurd

Identification Data

Bouwjaar: 1840
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Fregat
Masten: Three masts
Material Hull: Wood
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Fop Smit, Kinderdijk, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1839-08-27
Launch Date: 1840-07-16
Delivery Date: 1840-08-07
Technical Data

Gross Tonnage: 422.00 lasts
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1840
Datum agenda: 1840-08-14
Register nr: 18400466
Scheepsnaam: FANNY
Type: Fregat
Lasten: 422
Gebouwd in provincie: Zuid Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Bienfait & Zoon L.
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Flens C.W.
Opmerkingen:

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1840-08-07 FANNY
Manager: Firma Louis Bienfait & Zoon, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Eigenaren, per 7 augustus 1840, van de FANNY:

firma Louis Bienfait & Soon, Amsterdam (boekhouders en 1/2e part) en Fop Smit, scheepsbouwmeester te Kinderdijk (1/2e part)

Ship Events Data

1858-04-21: Krant: NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Advertentie. H.J. Rietveld, G.J. Boelen en W.IJ. van Reinents, makelaars, zullen op maandag de 10e mei 1858, des avonds ten 6 ure precies, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam bij openbare veiling aan de meestbiedende of hoogst mijnende verkopen: een extra ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast Fregatschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd FANNY, laatst gevoerd door kapt. J. van der Meulen en gemeten op 791 tonnen of 418 lasten, en dat verder met al deszelfs rondhouten en scheepstoebehoren, als breder bij de inventaris is vermeld.
Het voorz. schip ligt aan de werf de Haan, Groote Bikkerstraat.
Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengemelde makelaars of met de cargadoors Hoyman & Schuurman.
1858-05-10: Final Fate:
De FANNY is op 10 mei 1858 openbaar geveild en gekocht voor de sloop.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Cornelis Willemsz Flens werd geboren te Texel op 09 april 1797 als zoon van Willem Flens en Geertje van der Sterre.

Cornelis  trouwde op 05 augustus 1827 te Texel met de winkelierster Guurtje Kuiper, geboren te Texel op 22 augustus 1797 als dochter van Sijmon Sijbrands Kuiper en Martje Dros. Guurtje overleed op 22 juni 1858 te Texel, 60 jaar, weduwe.

Cornelis overleed  op 28 januari 1851 te Texel., 53 jaar.

 

Heden overleed, na een langdurig, doch hoogst geduldig lijden, in den ouderdom van 53 jaar en 10 maanden, mijn geliefde Echtgenoot C.W.FLENS, in leven Koopvaardij-Kapitein na eene gelukkige Echtvereeniging van bijna 24 jaren. Zij allen, die den braven gekend hebben, kunnen gevoelen wat ik, benevens mijne Kinderen en verdere Betrekkingen, aan hem verlies

TEXEL                                                 GUURTJE KUIPER

Den 28sten Januarij 1851                    Wed Flens

Deze dient tot eenige en algemeene kennisgeving

Advertentie in de collectie van het CBG.

 

“PIETER FLENS, Koopvaardij-Kapitein wonende aan den Burg op Texel, heeft zich bij request gewend aan Ziijne Majesteit den Koning, houdende verzoek om ’s Konings toesteming, ten einde aan zijn Zoon JOHANNES, moge worden vergund den Geslachtsnaam van KONING, bij denzijnen aan te nemen en zich alzoo in het vervolg te kunnen noemen KONING FLENS.

Geschiedende hiervan  aankondiging ingevolge art 64 van het Burgerlijk Wetboek

Texel den 15de Januarij 1858

Advertentie in de collectie van het CBG.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

C.W.Flens (adres Wed.H.Murk Lelsz) werd met nr.429 lid van Zeemanshoop per 04 augustus 1835 op voorspraak van H.M.Lelsz. Zijn schip wordt niet vermeld002.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop van 28 juli/04 augustus 1835 wordt als effectief lid voorgedragen/benoemd Cornelis Willem Flens, oud 38 jaar, voerende het schip “Vrienden”, met adres bij en op voordracht van kapitein H.M.Lelsz023.

C.A.Flens was effectief lid van Zeemanshoop met vlagnummer 429 in de periode 1835 t/m 1836 en met vlagnummer 316 in de periode 1836 t/m 1851.

 

Cornelis werd deelnemer van het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 14 juni 1836003

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 15 juni 1843 staat vermeld dat kapitein C.W.Flens ziek is afgemonsterd.042

In de notulen van de Bestuursvergaderingen van Zeemanshoop dd 27 februari/24 april 1851 staat de toezegging voor een uitkering aan G.Kuiper, de weduwe van kapitein C.W.Flens met ingang van 01 februari 1851.042.

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 24 februari 1859 staat een brief van J.W.Bok, de notaris van Texel “wegens nog te goede komende uitkeering aan de boedel van de Wed. C.W.Flens”. Deze zaak is door het Bestuur afgehandeld.042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 18 mei 1851 staat vermeld dat het Bestuur een uitkering heeft toegekend aan de weduwe van kapitein C.W.Flens, geboren G.Kuiper, per 01 februari 1851.023.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 11 juli 1871 staat vermeld een: “Brief van C.W.H.Flens berigtende te zijn gehuwd met J.J.C.Wigman en verzoekende de uitkeering van het haar toekomende te mogen ontvangen welk verzoek is toegestaan.” 023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van het College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam                   naam reder/boekhouder

        429                            1835           geen opgave van schip en boekhouder

        316                       1836-1837     fregat               Vrienden                           L.Bienfait & Zn te Amsterdam

                                      1838-1839     geen opgave van schip en boekhouder

                                      1840-1848     fregat               Fanny                               L.Bienfait & Zn te Amsterdam

                                      1849-1850     geen opgave van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt C.W.Flens als gezagvoerder gedurende:

*    1837 t/m 1838 van het 3/m schip “Vrienden”, gebouwd in 1830 te Amsterdam, 390 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;

*    1841 t/m 1846 van het 3/mschip “Fanny”, gebouwd in 1840 te Kinderdijk, 799 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam.

 

Het Stadsarchief van de Waterschout te Amsterdam bevat monsterrollen:

Archiefnr. 38-145, 26 juli 1835, fregat “De Vrienden”, kapitein Cornelis Willems Flens “p.p. kapt. H.M.Lens”, bestemming Batavia, boekhouder L.Bienfait & Zn, 25 bemanningsleden;

Archiefnr. 38-147, 17 juni 1836, fregat “De Vrienden”, kapitein Cornelis Willems Flens “p.p. kapt. H.M.Lens”, bestemming Batavia, boekhouder L.Bienfait & Zn, 27 bemanningsleden;

Archiefnr. 38-148, 30 juni 1837, De Vrienden”, kapitein Cornelis Willems Flens, bestemming Batavia, boekhouder L.Bienfait & Zn, 27 bemanningsleden;

 

Overige bijzonderheden

Javasche Courant 21 november 1835114

Batavia, 19 november. De 17e november zijn alhier aangekomen het Nederlandse schip CASTOR, kapt. H. de Jong, met Zr.Ms. troepen en enige passagiers, de 26 juli vertrokken van Amsterdam; dito schip de VRIENDEN, kapt. C.W. Flens, met een passagier, de 4e augustus vertrokken van Amsterdam, dito schip de DRIE MARIA’S,  kapt. J. Glazener, met een passagier, de 22e juli vertrokken van Rotterdam, en de dito brik WILLEM, kapt. J.F. Klomp, de 22e juli vertrokken van Rotterdam. De 19e november is alhier aangekomen het Nederlandse schip DRIE GEBROEDERS, kapt. Jaski, de 10e augustus vertrokken van Amsterdam

 

Algemeen Handelsblad 23 april 1836114-

Carga-lijsten Amsterdam: DE VRIENDEN, kapt. C.W. Flens, van Batavia met koffie, suiker, huiden en katoen; SUSANNA, kapt. D. Grim, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrottingen; DE HOOP, kapt. W.K. Kok, van Cette met wijn, drogerijen en tournesol.

 

Algemeen Handelsblad 25 april 1836114

Kapt. C.W. Flens, van Sourabaya en Batavia in Texel binnen, heeft de 15e april op 49º12′ NB 5º37′ WL, gezien een schip, tonende vlag van het collegie Zeemanshoop, met no. 69, zijnde die van kapt. Klaas Spiegelberg, voerende het schip HENRIETTE EN HENRY, van Amsterdam naar Kaap de Goede Hoop en Batavia en de 16e dito gepraaid op 49º36′ NB 5º 47′ WL, de kof DE VROUW MARIA, kapt. J.E. van Hoogerhuizen, van Amsterdam naar Havana……

 

Algemeen Handelsblad 11 juni 1836114

Advertentie. Schepen in lading.

Naar Nederlandse koloniën:

Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE VRIENDEN, kapt. C.W. Flens, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp……

 

Javasche Courant 29 oktober 1836114

Batavia, 27 oktober. Heden zijn alhier aangekomen het Nederlandse schip de VRIENDEN, kapt. C.W. Flens, met een passagier, vertrokken van Amsterdam de 1e juli, en het dito schip ZEEMANS HOOP, kapt. J.A. Witzen, van Amsterdam vertrokken de 29e juni.

 

Rotterdamsche Courant 09 mei 1837114

Rotterdam, 8 mei. Kapt. C.W. Flens, voerende het schip DE VRIENDEN, van Batavia, Samarang. Soerabaya en Banjoewangi in Texel binnen, rapporteert, dan den 11 januari met hem van Banjoewangi zijn vertrokken de schepen SUSANNA, kapt. D. Grim, en de VIER GEBROEDERS, kapt. B.C. Jaski, beide mede naar Amsterdam.

 

Rotterdamsche Courant 08 februari 1838114

Rotterdam, 7 februari. Het schip (opm: fregat) OLIVIER VAN NOORT, kapt. G. de Jong, van Amsterdam naar Batavia, als mede nog twee schepen, het een tonende de vlag van het Collegie Zeemanshoop, met no. 316, zijnde die van kapt. C.W. Flens, voerende het schip (opm: fregat) DE VRIENDEN, mede van Amsterdam naar Batavia, en het ander tonende dezelfde vlag met no. 336, zijnde die van kapt. H.B. Ezink (opm: H.B. Esink), voerende het schip (opm: bark) MERCURIUS, van Middelburg naar Batavia, zijn den 11 oktober 1837 in Straat Sunda gezien door kapt. Thompson, voerende het schip DUMFRIES, van Batavia te Plymouth binnen.

 

Provinciale Groninger Courant 17 augustus 1841114

Kapt. Flens, van Batavia in Texel binnen, rapporteert de 24e juli op 30

Datum vanaf: 1840
Kapitein: Flens, Cornelis Willemsz

Familiegegevens en opleiding

Feye Jaski werd geboren op 05 december 1810 te Schiermonnikoog als zoon van Christiaans Jans Jaski en Geertruid Remts Coerkamp.

Hij trouwde te Schiermonnikoog op 07 juli 1836 met Lollina Benjamins Jaski, geboren te Schiermonnikoog op 17 december 1807 als dochter van Benjamins Jans Jaski en Lollina Teunis Mellema. Zij overleed te Amsterdam op 20 april 1891.

Feye overleed te Amsterdam op 07 december 1882.

Zijn broer was de koopvaardijkapitein Benjamin Christiaans Jaski (zie aldaar) 060.

“Feye Christiaan was bestuurslid van het College Zeemanshoop te Amsterdam en mede-adviseur van de Amsterdamse gemeenteraad inzake plannen voor het latere Noordzeekanaal.

 

Portretten van Feije Christiaansz Jaski en Lollina Benjamins Jaski staan op p. 82 van het boek Het Schiermonnikoger Zeemanscollege en Pensioenfonds door Ron R. van Staveren c.s., Schiermonnikoog 2009, 444 pp

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

F.C.Jaski (adres L.Bienfait & Zn) werd per 25 maart 1843 met vlagnummer 660 en op voordracht van kapitein J.P.Carst ingeschreven als effectief lid van het Amsterdams zeemanscollege “Zeemanshoop”. Zijn schip ten tijde van de inschrijving was de “Vier Gebroeders”002. Ten tijde van de inschrijving waren F.C.Jaski en zijn vrouw 32 resp. 35 jaar. Ingeschreven staan 1 zoon uit 1841 en 1 dochter uit 1838002a.

In de Algemene Vergaderingen van 18/25 april 1843 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Feye Christiaans Jaski, oud 33 jaar, voerend het fregat “Vier Gebroeders”, wonend te Schiermonnikoog, adres bij Bienfait & Zn te Amsterdam, op voordracht van kapitein J.P.Carst.023

F.C.Jaski was van 1856-1882 bestuurslid van het College Zeemanshoop019.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 28 december 1882 wordt het overlijden gemeld van F.C.Jaski.042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop (1882? Datum niet genoteerd) staat vermeld: “Hierna bericht de Voorzitter het overlijden van den Heer F.C.Jaski, die gedurende 26 Jaren Commissaris van Zeemanshoop was en brengt Hulde aan zijn nagedachtenis.”023.

In de notulen van de Algemene Vergadering van “Zeemanshoop” dd 08 december 1861023 staat de volgende passage:

      “Eene Circulaire van Natura Artis Magistra aan Heeren Reeders en Gezagvoerders voor de vervoer en geschenken van vreemde dieren, en Naturaliën en moedigt de Kapiteins diensvolgens aan waarop de Heer F.C.Jaski het woord vraagt en zegt dat het gebleken is dat niet altijd Artis even gul is geweest ten opzigte der Heeren die vreemde dieren hadden aangebragt en vertrouwt dat door dat genootschap in het vervolg beter zal gevolg worden gegeven aan hunne nu herhaalde beloften in de circulaire.”

 

De schepen van de kapitein

Hij maakte in de jaren 1851 en 1852 met zijn Barkschip “Baltimore” een reis om de wereld. Het verslag van zijn wereldreis publiceerde hij in 1855 onder de titel: “Aantekeningen op mijn reis om de wereld”. In 1975 verscheen bij de uitgeverij De Boer Maritiem het boekje “Met barken en klippers de wereld rond, waarin deze wereldreis is beschreven.” 060

 

lidmaatschap van college Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

       660                        1843-1845     fregat               De Vier Gebroeders                             L.Bienfait & Zn

                                           1846           bark                 Catharina Johanna                               idem

                                      1847-1852     bark                 Baltimore                                              idem

                                           1853           fregat               California                                              idem

       301                        1854-1881     geen opgave van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt F.C.Jaski als gezagvoerder op de volgende schepen:

*    het fregat “Fanny”(gebouwd in 1840 te Kinderdijk, 799 ton o.m. varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam) wordt niet met een kapitein Jaski door Bouma genoemd;

*    1843 t/m 1846 op de bark “Vier Gebroeders”, gebouwd in 1829 te Kinderdijk, 392 ton o.m., varend voor Bienfait & Zn te Amsterdam;

*    1847 t/m 1848 op de bark “Catharina Johanna”, gebouwd in 1835 te Amsterdam, 625 ton o.m., varend voor L Bienfait & Zn te Amsterdam;

*    1849 t/m 1852 van de bark “Baltimore”, gebouwd in 1848 te Krimpen aan de IJssel, 625 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;

*    1853 t/m 1854 van het ijzeren 3/m schip de “California”, gebouwd in 1853 te Kinderdijk, 633 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;

In dit overzicht zijn er discrepanties met de opgaven uit hiervoor gerefereerde bronnen. Ik denk dat het archief van de rederij Bienfait (zie A.W.Wicher Hoeth - De Geschiedenis van het Amsterdamsche Handelshuis Louis Bienfait & Soon) de meest betrouwbare bron is

 

Overige bijzonderheden

In najaar 1858 was F.C.Jaski gezagvoerder van de klipperfregat "California" en lag op de rede van Nagasaki. Heeft een dagboek bijgehouden006.

 

In 1854 maakte F.C.Jaski met het 3/m-schip "Californië" van reder L.Bienfait & Zn te Amsterdam een reis van Londen naar Melbourne in de recordtijd van 86 dagen. "De dankbare passagiers vereerden den kapitein Jaski met een zilveren scheepsroeper als aandenken. Op 24 Januari 1857 echter arriveerde de “California” te Melbourne na een reis van 78 dagen van Liverpool!”"026(38/191 en 025).

 

Feij Christiaan Jaski "was ... een bekend en gewaardeerd oud-gezagvoerder, naar wiens deskundige stem kennelijk graag werd geluisterd, hetzij als bestuurslid van het college Zeemanshoop te Amsterdam, hetzij als lid van de in 1855 opgerichte Commissie examen van varenslieden, hetzij als mede-adviseur van de gemeenteraad van Amsterdam inzake de plannen voor het Noordzeekanaal (1858). Hij maakte vooral naam met een reis, waarvan een verslag verscheen onder de titel “Aanteekeningen op mijn reis om de wereld in de jaren 1851 en 1852 met het Barkschip "Baltimore", ...”.

    " Uit 1826 dateert het volgende signalement: aangezicht ovaal, voorhoofd rond, ogen blauw, neus breed, mond ordinair, kin rond, haar en wenkbrauwen bruin". Hij voer van zijn 12de tot zijn 21ste op de binnen- zowel als op de buitenvaart. Het laatste was op de landen rondom de Oostzee en Engeland en wel vanuit Amsterdam, waar zijn reders woonden.. In 1830-'31 was hij in dienst van de Nederlandse marine. Sinds 1855 woonde hij in Nieuwendam bij Amsterdam, waar ook zijn rederij/handelshuis stond, Louis Bienfait en Soon. Hij was in dienst van deze rederij van 1840 tot 1854.

Van deze rederij is een boek verschenen door A.W.Wichers Hoeth waarin een overzicht van de schepen waarop Feij Christiaan heeft gevaren te weten: de bark "Catharina Johanna" (1840-1842), de bark "Vier Gebroeders" (1843-1846), het fregat "Fanny" (1847-1848), de bark "Baltimore" (1848-1852) en het fregat "Californië" (1853-1854) (zie de discrepanties met de hiervoor gegeven opgaven uit de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart001 enuit Bouma025). Hij was de eerste kapitein op de "Baltimore" en zijn relaas over een reis om de wereld heeft betrekking op dit schip.

"De reis met de "California" was de laatste die Jaski voor Bienfait en Soon maakte. Op 22 juli (1853) verliet het schip met een grote lading en talrijke passagiers (emigranten) Londen om reeds na 86 dagen op 17 oktober in Port Adelaïde te arriveren". De 164 passagiers schonken hem als dank een zilveren roeper en een gecalligrafeerde oorkonde. Jaski kwam op 28 juni 1854 terug in Nederland.

Uit jaargang 1877 van Sweijs021 blijkt dat Feije Christiaan Jaski toen reder was van de "Cornelia Geertruida" en de "Willem van der Voort". Hij bezat het laatste schip, een 2/m schoener van 1859 - 1879. Tevens was hij agent van de lijnbaan Noord-Holland te Edam, van de weduwe Van der Voort en Co. En tenslotte was hij handelaar in gezouten vlees, agent in metalen, scheepsbelegbladen, staven en spijkers. In 1873 leed hij aanzienlijke schade door financiële deelname in de Ned.Ind.Droogdok Mij., "welke onderneming op een fiasco uitliep, mede doordat het grote dok reeds twee maanden na de ingebruikneming onverwachts in de diepte der zee verdween".

De totale vloot van Jaski werd door van der Molen ontleend aan de lijsten van van Sluijs in het NSM:

*    1855 - 1861:  de kof "Epimachus", gebouwd in 1849 en gestrand in 1861;

*    1856 - 1883:  de clipperbrik "Cornelia Geertruida", gebouwd in 1856 en afgekeurd in 1883;

*    1858 - 1863:  de hoeker "Zeehond" (ex Sophie), gebouwd in 1850 en verkocht in 1863;

*    1859 - 1879:  de ijzeren schoener "Willem van der Voort", gebouwd in 1859 en vergaan in 1879;

*    1862 - 1876:  de kof "Johanna Maria", gebouwd in 1862 en gezonken in 1876;

*    1880 - 1888:  de brik "d'Elmina", gebouwd in 1865, in 1880 in veiling gekocht en in 1888 afgekeurd.

“Verder voerde Jaski van 1862 tot 1869 de administratie over de schoener “Terschelling”, van W.W.Rotgans, die kapitein-reder van dit schip was".

"Jaski speelde in 1875 een vooraanstaande rol bij het verzet van de zeekapiteins tegen de voorstellen van de regering om Batavia in Tandjong Priok aan een nieuwe en betere haven te helpen". Hij bepleitte juist de verbetering van de bestaande haven040.

De voorgaande alinea's zijn alleen ontleend aan F.C. & C.J.Jaski  “Met barken en klippers de wereld rond. Memoires van F.C. en C.J.Jaski met een inleiding door S.J. van der Molen.”

            De Boer Maritiem. 1975. 112 pp.

 terwijl daarin vaak naar andere bronnen wordt verwezen. Een direkte controle in deze bronnen is aan te bevelen.

 

Op 24 april 1875 worden 7 leerlingen van de pas opgerichte zeevaartschool te Terschelling geëxamineerd door de Amsterdamse examinatoren L.Janse Bz en F.Jaski (Uit: "Het zeevaartkundig onderwijs op Terschelling (tot 1940)"  door P.van Leunen  in Cornelis Douwes nr. 17 juni/juli 1966 pp.328-337.)

 

In 1856 bestond het examencommité van de zeevaartschool te Harlingen uit 2 personen. The examination committee, in its turn, consisted of two members of the Committee, one captain in the merchant marine, and one academician. The very first exam took place on 27 March 1856. Rodenhuis and Alta were assisted by G.C. Tromp and F.C. Jaski, two examiners from Amsterdam. The fifth person was H.P. Schenk, a merchant marine captain from Oude Pekela. Shortly afterward, Tromp was replaced by J. Jonkhert, who in turn was replaced by L. Jansz. Dz. These three had all been affiliated with the Nautical College in Amsterdam. In his younger days Jaski had been a captain in the merchant fleet, and some twenty years later he acted as examiner on Terschelling.

Ontleend aan: “Trying-0ut. An Anatomy of Dutch Whaling and Sealing in de Nineteenth Century, 1815-1885”

Joost C.A.Schokkenbroek, Aksant, Amsterdam, 2008, 366 pp p.192

 

Feye Christiaansz Jaski werd geb./ged te Schiermonnikoog op 05/23 december 1810 als zoon van Christiaan Jansz Jaski en Geertruida Remts Courcamp. Hij huwde te Schiermonnikoog op 07 juli 1836 met (zijn volle nicht) Lollina Benjamins Jaski, geb./ged. te Schiermonnikoog op 17 november/13 december 1807 als dochter van Benjamin Jans Jaski en Lollina Teunis Mellema (de vader van Feye en die van Lollita waren broers en beiden ook scheepsgezagvoerder).

Feye werd koopvaardijkapitein en reder. Hij en zijn vrouw overleden te Amsterdam op 04 december 1882 resp.19 april 1891.

      "Feye voer als scheepsgezagvoerder op een groot aantal barken en fregatten/clippers, zoals de "Baltimore" en de "California". Laatstgenoemde was het eerste stalen clipper schip door een Nederlandse werf gebouwd. Hij begon als gezagvoerder voor de Amsterdamse rederij van Louis Bienfait & soon. Vervolgens richtte hij een eigen rederij op voorvoornamelijk het vervoer van emigranten van Engeland naar Australië.

Gedurende vele jaren was hij bestuurslid van het in 1822 opgerichte "College Zeemanshoop", samen met o.a. P.C.Stachouwer en L.A. en A.A.Bienfait. In 1855 was Feije een der oprichters van de "Amsterdamsche Kanaalmaatschappij" (aanleg van het Noordzeekanaal) en in 1873 een der initiatiefnemers tot oprichting van de "Nederlandsch Indische Droogdokmaatschappij tot het oprichten en exploiteren van een droogdok bij de eilanden Amsterdam en Middelburg bij Batavia en Soerabaja". Deze N.I.D.M. beoogde eveneens de aanleg van kolendepots, op- en overslag mogelijkheden voor goederen en reparatie faciliteiten in een groot aantal havens op de route naar Nederlands Indië. Ondanks krachtige financiële steun van o.a. Koning Willem III en enkele reders zoals A.C.Wertheim, E.P.de Monchy (N.H.M.) en commissarissen van de Stoomvaartmij. Nederland, failleerde deze onderneming t.g.v.de vele in die tijd nog niet oplosbare technische problemen. Wel leidde het initiatief van Jaski in 1877 tot een sterke verbetering van de haven van Batavia, Tandjong Priok, waardoor schepen voortaan direct konden aanmeren en overslag van lading via prauwen tot het verleden ging behoren.Vanaf 1855 heeft kapitein Jaski vele jaren deel uitgemaakt van de Commissie Examens Varenslieden in het Zeemanshuis te Amsterdam en publiceerde hij over verbetering van route keuzes over de wereldzeeën en zeiltechnieken voor de grote zeezeilers uit die tijd. Zijn boek "Aantekeningen op mijn reis om de wereld in de jaren 1851-1852 met het barkschip Baltimore" werd in 1855 uitgegeven."

Feye Christiaans was gezagvoerder op de "Catharina Johanna" (1840-1842), de "Vier Gebroeders" (1843-1846), de "Catharina Johanna" 1846-1847), de "Fanny" (1847-1848), de "Baltimore" (1848-1852) en de "California" (1853-1854). In 1854 vestigde hij zich te Nieuwendam als reder en handelaar in scheepsuitrusting en bevoorrading. Zijn schepen waren de "Epimachus" (1855-1861), de "Cornelia Geertruida" (1856-1883), de "Zeehond" ("Sophie") (1858-1883), de "Willem van der Voort" (1859-1879), de "Johanna Maria" (1862-1876) en de "d'Elmina" (1880-188) Van 1862-1869 was hij reder/administrateur van de “Terschelling”. Huis en kantoor waren gevestigd te Amsterdam: Haringpakkerij 256 (thans Prins Hendrikkade 13, t.o. het Centraal Station).046. (het artikel bevat portretten van Feye Christiaansz Jaski en zijn vrouw Lollina Benjamins Jaski).

 

“Een bijlage C, uit een “Onderzoek aangaande de vereischten van een daar te stellen Kanaal naar de Noordzee, bij Holland op zijn smalst, ten einde te beantwoorden aan de behoefte van de Hoofdstad, zijnde een verkorte Waterweg van en naar de Noordzee, voor Zeeschepen zonder last te breken.”. In deze bijlage C, worden drie scheepsgezagvoerders genoemd: J.A. de Haas, C.P.Kuijper en F.C.Jaski.

Informatie door R. van Staveren te Wilnis. Ik heb geen jaartal en verdere bronvermelding.

 

Ook in “De Clippers” van Anno Teenstra, uitg. Holdert & Co, Amsterdam, 1945, 306 pp. staat in hfdst. V een relaas door kapitein Feye C. Jaski van zijn reis met de “California” naar Australië met ca honderd emigranten waar het na 86 dagen in Port Adelaïde aankwam en waarvoor hij een zilveren roeper als dank van de passagiers kreeg.

Van Port Adelaïde is het schip kennelijk doorgevaren naar Port Philip want van het binnelopen van deze haven bestaat een scheepsportret door J.Spin (Scheepvaartmuseum, Amsterdam). “Het onder zeil binnenloopen van deze haven met den smallen ingang was geen kleinigheid bij de stevige bries welke er stond, het eischte veel zeemanschap en een snel overzien van de situatie.Kapitein Jaski liet de bramzeils en het rootbovenbramzeil kalm bijstaan, zoodat het schip onder vol zeil op de haveningang toestormde.”

“Van Australië is de California naar Japan gevaren om 28 Juni 1854 weer in het vaderland terug te komen na een gelukkige vaart.”

Van een laatste reis met dit schip heeft Jaski verslag gedaan in een brief aan de reders. Teenstra beschrijft het binnenvaren te Decima en de moeilijkheden dat deze manoevre opleverde.

Na zijn terugkomst werd hij reder te Edam van de “Cornelia Geertruida” en de “St.Georg d’Elmina”, “welk schip op de Goudkust was gekocht en later in de buurt van Hongkong tijdens een typhoon met man en muis is vergaan.”

 

J.Spin schilderde in 1853 het klipperfregat “California”, Port Phillip binnenzeilend. Er is geen nummervlag afgebeeld. Op de afbeelding zijn een groot aantal passagiers afgebeeld, daar het schip in 1853 onder gezag van kapitein Jaski een reis naar Australië maakte. Het schilderij bevindt zich in de collectie van het NSM en is ook afgebeeld in de publicatie van van der Plas c.s.054.

 

Bouma025 vermeldt van de volgende schepen een Jaski te Amsterdam als reder:

*          F.C.Jaski van de kof “Epimachus” (gebouwd in 1849 te Wildervank, 98 ton o.m.) in de periode 1856 t/m 1861. Het schip strandde in 1861 bij Berwick na verlies van tuig en geraakte wrak.

*          F.C.Jaski van de brik “Cornelia en Geertruida”(gebouwd in 1856 te Amsterdam, 257 ton o.m.) van 1857-1883. Het schip arriveerde lek bij Martinique en werd aldaar afgekeurd;

*          F.C.Jaski van de hoeker “Zeehond”(ex Sophie, ex Drie Johanna’s) (gebouwd in 1850 te Vlaardingen, 194 ton o.m.) van 1858-1863. Het schip werd in 1863 in Hamburg verkocht en vermoedelijk gesloopt;

*          L.T.Jaski van het ijzeren 2/m schip de “Willem van der Voort”(gebouwd in 1859 te Amsterdam, 172 ton o.m.) van 1868 t/m 1878. Het schip strandde in 1878 op de kust van Maroim;

*          F.C.Jaski van de kof “Johanna Maria” (gebouwd in 1862, 146 ton o.m.) van 1862-1876. Het schip zonk in 1876 na een aanvaring bij Kopenhagen;

*          F.C.Jaski van de brik “Elmina”(gebouwd in 1865, 289 ton o.m.) van 1881-1888. Het schip werd te Keeling afgekeurd.  In de periode 1881-1888 was L.T.Jaski gezagvoerder van dit schip!

 

F.C.Jaski verzorgde per 03 september 1841 vanuit Nieuwediep met de “Catharina Johanna” een troepentransport van 6 officieren en 62 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 21 december 1841 na 109 dagen065.

 

In een adres dd 12 december 1855 aan de Tweede Kamer der Staten Generaal drongen 58 gezagvoerders aan op de invoering van een Tuchtwet. Zij meldden dat de uitvoering van hun beroep dagelijks meer en meer werd belemmerd door de onmogelijkheid om aan boord der schepen behoorlijke orde en tucht te bewaren. Een van de ondertekenaars was Oud-gezagvoerder F.C.Jaski.104.

 

In de Harlinger Courant dd 21 november 1874 staat in de rubriek Scheepstijdingen het volgende bericht096:

Uitgegaan:

Croonstad  14 Nov.  Willem v.d.Voort,  L.T.Jaski, Christiania.”

 

F.C.Jaski voer met de bark “Baltimore” op 03 maart 1851 vanuit Hastings via Kaap Hoorn naar Valparasio, aankomst 08 juni 1851. Daarna voer het via de Pacific door naar Batavia waar het op 03 oktober 1851 aankwam.121

 

 

Datum vanaf: 1847
Kapitein: Jaski, Feije Christiaan

Familiegegevens en opleiding

Cornelis Tjebbes werd geboren te Terschelling op 27 april 1808.

Hij was gehuwd met Trijntje Alberts Visser, geboren op 28 maart 1813 (plaats niet genoemd).003

 

In het Bevolkingsregister 1851-1853 (-1864) van Amsterdam staat vermeld Cornelis Tjebbes, geboren 27 april 1808 te Terschelling, Nederd.Hervormd, wonend in 1851-1855 in de Haarlemmerstraat en in 1862 op de Buitensingel.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

C.Tjebbes werd met vlagnummer 738 per 29 september 1846 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop op voordracht van kapitein R.Tjebbes. Als zijn schip werd genoemd de “Vier Gebroeders”. Toegevoegd is “bedankt” 002. Ten tijde van de inschrijving waren Tjebbes en zijn vrouw 38 resp. 34 jaar. Ingeschreven staan 2 zoons Albertus (10 november 1840) en Cornelis (oktober 1843) en 1 dochter Elisabeth (18 januari 1839)002a.

In de Algemene Vergaderingen van 22/29 september 1846 werd als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop voorgedragen/benoemd Cornelis Tjebbes, oud 38 jaar, voerend het fregat “Vier Gebroeders”, wonend op de Waal, op voordracht van kapitein R.Tjebbes. 023.

Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 18 april 1848. Op 1 mei van beroep veranderd. Bedankt in 1864003.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                 jaren          type                 scheepsnaam               naam reder/boekhouder

     738                        1846-1848    fregat              Vier Gebroeders          L.Bienfait & Zn te Amsterdam

                                     1849-1853    fregat              Fanny                           idem

     361                        1854-1855    fregat              Amsterdam                 idem

                                        1856          fregat              Admiraal de Ruyter    F.Haverkamp te Amsterdam

                                     1857-1861    fregat              Christina Helena         idem

                                     1862-1864    geen vermelding van schip en boekhouder

 

Vertrek en terugkomst in Amsterdam093

Kapitein                         Naam van het schip                                       Aankomst                     Vertrek

C.Tjebbes                      Christina Helena                                             19 november 1860      15 oktober 1861

 

Bouma025 vermeldt C.Tjebbes als gezagvoerder gedurende:

*   1847 t/m 1848 van de bark “Vier Gebroeders”, gebouwd in 1829 te Kinderdijk, 392 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;

*   1850 t/m 1854 van het 3/mschip “Fanny”, gebouwd in 1840 te Kinderdijk, 799 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;

*   1855 t/m 1856 van het ijzeren fregat “Amsterdam”, gebouwd in 1854 te Amsterdam, 799 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;

*   1857 van het 3/m schip “Admiraal de Ruyter”, gebouwd in 1830 te Amsterdam, 530 ton o.m., varend voor F.Haverkamp te Amsterdam;

*   1858 t/m 1862 van het fregat “Christina Helena” ex Ambarawa, gebouwd in 1840 te Amsterdam, 670 ton o.m., varend voor F.Haverkamp te Amsterdam. Het schip werd in 1862 verkocht naar Noorwegen.

 

Overige bijzonderheden

C.Tjebbes vertrok per 25 oktober 1860 vanuit Nieuwediep met de “Christina Helena” en 1 landmachtsoldaat. Hij aariveerde te Batavia op 17 maart 1861 na een reis van 112 dagen065.

 

Het fregat “Fanny” onder kapitein C.Tjebbes was op 08 oktober 1852 te Cardiff, op 24 februari 1853 te San Francisco, dus via Kaap Hoorn. Op 16 deccember 1853 werd het schip weer gesignaleerd in de Atlantische Oceaan en zal dus wederom Kaap Hoorn hebben gerond.121

 

 

Datum vanaf: 1849
Kapitein: Tjebbes, Cornelis

Familiegegevens en opleiding

Jan van der Meulen werd geboren te Terschelling op 16 september 1816.

Hij huwde met Maria Mink, geboren te Terschelling op 24 april 1816. Zij hertrouwde op 08 november 1866 met ene J.A.. Klein/Kleyn

Hij overleed in 1862. Bij zijn overlijden werd als woonplaats Amsterdam vermeld.003 en 118

 

Jan van der Meulen woonde in de Galgenstraat 3 te Amsterdam. Hij werd geboren op 10 september 1815 op Terschelling. Zijn religie was Nederduits Hervormd.098.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.van der Meulen werd met vlagnummer 814 ingeschreven als effectief lid van Zeemanshoop per 23 april 1850 op voorspraak van P.Bakker. Zijn schip was de "Peking". Toegevoegd is "overleden"002. Ten tijde van de inschrijving was van der Meulen 33 jaar002a.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop van 16/23 april 1850 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Jan van der Meulen, oud 33 jaar, voerend de bark “Peking”, wonend op de Elandsgracht nr.3 te Amsterdam, op voordracht van kapitein P.Bakker.023.

Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 24 juni 1851003.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 05 juni 1862 wordt het overlijden gemeld van kapitein J. van der Meulen.042

In de notulen van de Bestuursvergadering dd 31 juli 1862 van Zeemanshoop staat vermeldt dat de wed. J. van der Meulen, geb. Mink per 01 augustus 1862 een uitkering wordt toegekend.042.

In de notulen van de Bestuursvergadering dd 06 december 1866 staat de melding van het hertrouwen van de wed. van kapitein J. van der Meulen geb. Mink met  de heer Klijn.042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 12 augustus 1862 staat vermeld dat per 01 augustus 1862 een uitkering is toegekend in de 1e klasse aan de weduwe J. van der Meulen, geb. Mink.023.

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 18 december 1866 staat dat de wed. J. van der Meulen is hertrouwd met J.A.Kleyn en dankt voor de uitkering.023

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                   jaren           type                  scheepsnaam                   naam reder/boekhouder

        814                           1850           bark                 Peking                               L.Bienfait & Zn

                                          1851           fregat               Lodewijk Antonie           idem

                                      1852-1853     bark                 Vier Gebroeders              idem

        425                       1854-1857     fregat               Fannij                               idem

                                          1858           geen vermelding van schip en boekhouder

                                          1859           bark                 Zuid-Beveland                Bicker Caarten & Anthony te Rotterdam

                                      1859-1860     bark                 Cornelia Hendrika          idem

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

Kapitein                                                Schip                              Vertrek                                    Aankomst

  1. van der Meulen Cornelia Hendrika 30 augustus 1860                  08 januari 1861

 

Bouma025 vermeldt J. van der Meulen als gezagvoerder gedurende:

*    1851 van de bark “Peking”, gebouwd in 1846 te Slikkerveer, 453 ton o.m., varend voor Bienfait & Zn te Amsterdam;

*    1852 van het 3/msch “Lodewijk Anthony”, gebouwd in 1843 te Kinderdijk, 388 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;

*    1852 t/m 1853 van de bark “Vier Gebroeders”, gebouwd in 1829 te Kinderdijk, 392 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;

*    1855 t/m 1858 van het 3/mschip “Fanny”, gebouwd in 1840 te Kinderdijk, 799 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam. Het schip werd in 1858 gesloopt;

*    1860 van de bark “Zuid-Beveland”, gebouwd in 1856 te Lekkerkerk, 581 ton o.m., varend voor Bicker Caarten & Anthony te Rotterdam. Het schip werd in 1861 door de reeder herdoopt in “Cornelia Hendrika”;

*    1861 t/m 1862 van de bark “Cornelia Hendrika”, ex Zuid-Beveland, gebouwd in 1856 te Lekkerkerk, 581 ton o.m., varend voor Bicker Caarten & Anthonie te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Fanny. CSR 389/96:  722 tons. Captain = J. van den Meulen,  25 crew.  Departed Sunderland, England on 12 December 1856 with a cargo of coals and arrived at Albany on 16 March 1857. Where intended bound – Batavia.

 

 

Datum vanaf: 1855
Kapitein: Meulen, Jan van der

Afbeeldingen


Omschrijving: FANNY aquarel gemaakt in 1841
Gemaakt door: Spin, Jacob
Onderwerp: Zeeopname

Omschrijving: FANNY, aquarel gemaakt in 1848, kapitein F.C. Jaski (vlagnummer 660). Links vaart de bark ZEEPAARD.
Gemaakt door: Spin, Jacob
Onderwerp: Havenopname
Algemene informatie

NRC 210458
Advertentie. H.J. Rietveld, G.J. Boelen en W.IJ. van Reinents, makelaars, zullen op maandag de 10e mei 1858, des avonds ten 6 ure precies, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam bij openbare veiling aan de meestbiedende of hoogst mijnende verkopen: een extra ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast Fregatschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd FANNY, laatst gevoerd door kapt. J. van der Meulen en gemeten op 791 tonnen of 418 lasten, en dat verder met al deszelfs rondhouten en scheepstoebehoren, als breder bij de inventaris is vermeld. Het voorzegde schip ligt aan de werf De Haan, Groote Bikkerstraat.
Iemand nader onderricht begerende, spreke met bovengemelde makelaars of met de cargadoors Hoyman & Schuurman.

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3179-1840.27

DVD XI – 279, 280
BIJLBRIEF

Naam schip FANNY 8066

plaats en datum acte bijlbrief, Nieuw Lekkerland, 22 juli 1840

type schip fregat

bouwwerf/verkoper Fop Smit, scheepsbouwmeester aan de Kinderdijk

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Louis Bienfait & Zonen, Amsterdam, als boekhouders en mede-reders

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 422 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging 27 augustus 1839

tewaterlating 16 juli 1840

plaats / datum registratie Amsterdam, 30 juli 1840

nummer van registratie deel 40, folio 28, verso, vak 6.

notaris verklaring voor burgemeester van Nieuw Lekkerland

prijs NLG.

bijzonderhedenresearcher/datum research: ML / 240708

Naam FANNY
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1840
Toegang 198
Inventaris 3179

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3168.1840.27
foto IMG 2102, 2103

CEDULE

Naam schip FANNY

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 7 augustus 1840

type schip fregat

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper firma Louis Bienfait & Soon, Amsterdam (boekhouders en 1/2e part) en Fop Smit, scheepsbouwmeester te Kinderdijk (1/2e part)

te voeren door kapt. Cornelis Willems Flens

grootte in tonnen 422 lasten

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Kinderdijk, gemeente Nieuw Lekkerland

plaats / datum registratie Amsterdam, 7 augustus 1840

nummer registratie deel 40, folio 37, recto, vak 1

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief; het schip is gebouwd voor rekening van de beide hierboven genoemde eigenaren en ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Hermanus Isaac Rietveld, voor en namens de bovengenoemde eigenaren.


researcher/datum research: ML / 140716

Naam FANNY
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1840
Toegang 198
Inventaris 3168

Bronnen

Documentatie Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders (SKHV), w.o. collectie Hoedemaker/Smit/Suyk