Inloggen
EBEN HAEZER - ID 7947


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1912-00-00 / 1922-11-00 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist

Identification Data

Bouwjaar: 1896
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 5187 GRON 1896
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Kofftjalk
Masten: One mast
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Gebr. J. & G.. Verstockt, Martenshoek, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1896-10-00
Technical Data

Gross Tonnage: 84.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 64.00 Net tonnage
Deadweight: 135.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 2: 24.79 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 4.98 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.07 Meters Depth, moulded
Ship History Data

Date/Name Ship 1896-10-07 EBEN HAEZER
Manager: Salomon Salomons Hzn., Gasselternijveen, Drenthe, Netherlands
Eigenaar: Salomon Salomons Hzn., Gasselternijveen, Drenthe, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Gasselternijveen / Netherlands
Additional info: Tot 1912 in de binnenvaart.

Date/Name Ship 1917-08-03 EBEN HAEZER
Manager: Gustaaf Adolf Spliethoff, Hillegersberg, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Gustaaf Adolf Spliethoff, Hillegersberg, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hillegersberg / Netherlands
Callsign: NMRQ
Additional info: Aankoopprijs Hfl. 13.500,--

Date/Name Ship 1918-03-27 EBEN HAEZER
Manager: Johannes de Vries, Hilversum, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Johannes de Vries, Hilversum, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Veendam / Netherlands
Callsign: NMRQ
Additional info: Aankoopprijs HFl. 10.000,--

Date/Name Ship 1919-05-07 EBEN HAEZER
Manager: Paul Westers, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Paul Westers, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NMRQ
Additional info: Aankoopprijs HFl. 11.700,--

Ship Events Data

1896-10-07: Dagregisterdeel 14 nummer 57, den achtsten Oktober 1800 zes en negentig. Eigendomsverklaring. Ik ondergeteekende Salomon Salomons, schipper gedomicilieerd te Gasselternijveen, verklaar dat het ijzeren tjalkschip genaamd “Ebenhaezer”, hebbende een dek en een mast, gemeten op een inhoud van twee honderd zes en twintig twee en tachtig honderdste kubieke meter of 80.07 register tonnen, wordende gevoerd door mij ondergeteekende, aan mij in eigendom toebehoort, dat ik Nederlander ben hier ten lande woonachtig, dat het bestuur over hetgeen tot het onderhoud van het schip, de uitrusting en het victualieeren of bevrachten van hetzelve vereischt wordt te Gasselternijveen wordt gevoerd en dat genoemd schip niet op voet van oorlog is uitgerust noch door mijn toedoen of gedogen, in strijd met de onzijdigheid van den Staat op voet van oorlog uitgerust zal worden. Hoogezand, den zevenden October 1896. Salomon Salomons Hzn. (In de kantlijn staat bijgeschreven: 5187 en in de andere kantlijn staat: Blijkens verklaring alhier over geschreven deel 44 no. 10575 is nevens vermeld schip in de Oostzee vergaan en wordt hetzelve dientengevolge voor zooveel nodig hier uitgeboekt. Groningen, 11 Januari 1923. De Bewaarder.)
1922-11-00: Op 22.11.1922 vertrokken uit Mariager (Dnk) naar Helsingör (Dnk) met een lading van 140 ton kalksteen. De bemanning bestond uit Pouwel Westers, een stuurman en Grada die als kok had aangemonsterd, terwijl ook hun-toen nog drie-kinderen meevoeren. De wind was ZW met een stevige topskoelte. Het schip was goed manoeuvreerbaar maar erg loefgierig. Na ’s nachts te hebben geankerd werd de volgende ochtend om 04.00 uur de reis voort gezet; alle zeilen stonden bij en de tjalk liep 5 á 6 mijl vaart. Tegen 09.00 uur nam de wind zodanig toe dat de kluiver scheurde, waarna grootzeil en stagfok werden gereefd. Het weer was mistig. Er werd wel gelood, maar daarvoor werd niet bijgedraaid. In de loop van de middag werd het stormweer; er stond veel zee. Tegen 17.30 uur zag de stuurman branding vooruit en enige ogenblikken later zat de Eben Haezer aan de grond op de noordkust van Sealand t.h.v. Tijetije vuur. De ankers werden uitgeworpen en rond 23.00 uur werden Grada en de kinderen door visserlui van boord gehaald. Pouwel en de stuurman bleven nog op het schip. Gedurende de nacht sloeg het roer weg, het schip werd lek en zonk al dieper en dieper. Des morgens zijn schipper en stuurman met de scheepsboot naar den wal gegaan. Het schip is wrak.
De Inspecteur voor de Scheepvaart Groningen, de heer Mellema, schreef op 12 januari 1923 aan de Raad voor de Scheepvaart in een begeleidende brief bij het proces-verbaal van het voorlopig onderzoek naar de stranding onder andere:
Schipper Westers is van zijn jeugd af aan in de Beltvaart geweest en heeft als zoodanig voldoende ervaring opgedaan om te kunnen weten dat het vaarwater van de Mariager fjord naar de Sont meer dan gewone gevaren kan bieden bij onzichtig weder. Dat er onvoldoende gebruik was gemaakt van het lood verklaarde de heer Mellema met het oog op de slechts twee en halve man aan opvarenden. Ook al is hier opzettelijk roekeloosheid geheel uitgesloten, is het met het oog op de dispensatie welke den schipper ten aanzien der Schipperswet werd aangegeven, wel raadzaam deze zaak naderte onderzoeken.
Pouwel Westers moest zich op 1 maart 1923 voor de Raad verantwoorden. De Raad was de mening toegedaan, dat deze scheepsramp mede is veroorzaakt door zorgeloze navigatie,waartoe ook moet worden gerekend het varen met een te kleine bemanning. Pouwel verweer dat “de vaart anders niet lonend” is mocht hem-uiteraard-niet baten. Verder werd de (onzorgvuldige) wijze van diepte loden de schipper zwaar aangerekend,terwijl hij ook het log had moeten gebruiken.
09-01-1923: Paul Westers verzoekt het kadaster de teboekstelling van de “Eben Haezer” door te halen.
Pouwel Westers Fzn: 03-03-1895 geboren en 15-07-1935 overleden.
(Zie ook hoodstuk 32 van het boek "De schepen van de familie Westers" van G.J. Mulder.)

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt S.Salomons Hz als gezagvoerder gedurende:

  • 1897 en later van de stalen tjalk “Ebenhaezer”, gebouwd in 1896, bouwlocatie niet vermeld, 80 ton n.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Gasselter-Nijveen.

 

Overige bijzonderheden

Uit een brief van de heer Tonko Engelsman te Aalden aan de heer K.Suyk te Heiloo dd 15 oktober 2003:

”Aan het boek ‘Parenteel Salomons’, waarin veel scheepsgegevens staan vermeld, heb ik meegewerkt.

Momenteel zijn we met z’n drieën bezig met aanvullingen hierop en vooral aanvullingen op scheepvaartgebied. Over het algemeen zijn de ‘Gasselternijveense’zeilschepen langscheeps getuigd en behoren tot de kleinere schepen.”

Wellicht is de genoemde ‘Parenteel Salomons” in de collectie van het CBG te Den Haag.

Over het geslacht Salomons en hun schepen is een uitvoerige publicatie verschenen van Arie Brouwer, Jannes Munneke en Tonko Engelsman Parenteel Salomons (1650 – 1999) een geslacht van vervenerrs, schippers en landbouwers afkomstig uit Gasselternijveen, Zeist/Emmen 1999.

 

 

Datum vanaf: 1896
Kapitein: Salomons Hz, S.

Kapt./eigenaar koftjalk "EBEN HAEZER"  Id 7947.

Periode 1918-1919.

Datum vanaf: 1918
Kapitein: Vries, Johannes de

Kapt./eigenaar koftjalk "EBEN HAEZER " Id 7947.

Periode 1919-1922.

Datum vanaf: 1919
Kapitein: Westers, Paul / Pouwel

Afbeeldingen


Omschrijving: Akte van verkoop