Inloggen
SCHELDE - ID 7848


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1851-03-31 / 1870-05-24 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1851
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Construction Data

Scheepsbouwer: Commerciewerf (scheepsbouwmeester C. Mak), Zierikzee, Zeeland, Netherlands
Launch Date: 1851-02-01
Delivery Date: 1851-00-00
Technical Data

Net Tonnage: 658.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 364.00 lasts
 
Configuration Changes

Datum 00-00-1888
Type: Remeasurement
Omschrijving: Now - 618n. – 121.7 x 29.4 x 10.7 ft.

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1851
Datum agenda: 1851-03-31
Register nr: 18510250
Scheepsnaam: SCHELDE
Type: Bark
Lasten: 364
Gebouwd in provincie: Zeeland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Jonge & Keller, De
Plaats: Zierikzee
Kapitein op moment van verzoek: Delft CZn. J. van
Opmerkingen: eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1851-03-31 SCHELDE
Manager: Firma J. de Jonge & Keller, Zierikzee, Zeeland, Netherlands
Eigenaar: Firma J. de Jonge & Keller, Zierikzee, Zeeland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zierikzee / Netherlands
Callsign: PRVC
Additional info: Call sign since 1867

Date/Name Ship 1870-05-24 SCHELDE
Manager: G. Kasemann, Stettin, Germany
Eigenaar: G. Kasemann, Stettin, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Stettin / Germany

Date/Name Ship 1888-00-00 SCHELDE
Manager: Asker & Co., Christiania (tot 1877), see Oslo, Norway
Eigenaar: Asker & Co., Christiania (tot 1877), see Oslo, Norway
Shareholder:
Homeport / Flag: Christiania (tot 1877), see Oslo / Norway

Ship Events Data

1870-05-24: Sold to foreign country
Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. Van Dam, C.H. Van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meesters, op dinsdag de 24e mei 1870, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepsmakershaven, wijk 1, no. 499, publiek verkopen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip SCHELDE, laatst gevoerd door kapt. A.L. Hoffman, volgens meetbrief lang 37 meter 67 centimer, wijd 6 meter 68 centimeter, hol 5 meter 80 cemtimeter en alzo groot 658 tonnen of 348 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, zeilen en verdere scheeps-gereedschappen, zoal hetzelve is liggende in de Haringvliet te Rotterdam.
1888-00-00: Final Fate: Wrecked

Vergaan.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

De lezer wordt gewaarschuwd voor verwarring in de navolgende opgaven. Er is sprake van twee broers met de naam J.C. van Delft, zijnde Johannes Cornelisz en Jan Cornelisz. De diverse bronnen halen deze twee broers door elkaar. De geinteresseerde genealoog dient deze knoop te ontwarren.

 

Jan Cornelisz. van Delft werd geboren te Rijnsburg op 22 mei 1820 als zoon van Cornelis van Delft en Grietje van der Meij. Hij huwde in 1843 te Katwijk met Wilhelmina Cornelisdr. Wassenaar en overleed op 21 juli 1854 op de rede van Hongkong.

In het Notarieel Archief van Katwijk uit 1845 wordt hij vermeld als koopvaardij-kapitein woonachtig te Rijnsburg later te Katwijk.

Er wordt in de Burgerlijke Stand van Katwijk van 1848 vermeld dat hij in 1847 en tot en met mei 1849 kapitein is op de 320 last metende, in 1841 te Elshout gebouwde bark “Jonannes Marinus” en van mei 1849-1851 op de 330 last metende, in mei 1839, bij de werf van de gebroeders Pot te Elshout gebouwde bark “Koninklijke Nederlandsche Yachtclub”. In 1851 wordt hij kapitein van de 361 last metende, in 1851 bij de scheepsbouwer C.Smit te Alblasserdam gebouwde bark Souburg, alle van de rederij F.H.von Lindern te Alblasserdam. Van 1852-1854 was hij kapitein op de 373 last metende, bij scheepsbouwmeester F.Kloos, in 1852 gebouwde bark Voorwaarts van reder C.G.van der Lee te Alblasserdam.

Bij zijn overlijden op 21 juli 1854 op de rede van Hong-Kong wordt hij vermeld als gezagvoerder van de bark “Johannes Marinus”. Bekend is ook dat hij in 1840 kapitein was op de bark de “Jonge Cornelis”. (hiervan zou een zwaar beschadigde aquarel zijn gemaakt door J.Spin).

 

Volgens een artikel van W.A.Poort in de Nieuwe Leidse Courant van 20 juni 1856 zou Jan Cornelisz van Delft overleden zijn in 1866 te Delft054-010.(dit slaat op zijn broer)

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

  1. van Delft voerde de Collegevlag van het Rotterdamse College “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” met nummer R160.(moet zijn R78)

 

J.van Delft Jr was met vlagnummer R78 in de periode 1849 t/m 1854 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

J.van Delft was met vlagnummer R160 lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart van 1838 t/m 1850. Vanaf 1851 t/m 1864 is het nummer bezet door J.van Delft Cz. In 1865 door J.van Delft en van 1866 t/m 1870 door P.van Delft. Daarna blijft het nummer onbezet058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s:

In het Jaarverslag 1855 van het College (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat zijn weduwe in 1855 een ondersteuning kreeg van f 197, 70 voor haar en haar twee kinderen. In het Jaarverslag 1858 is vermeld dat zij in 1858 is hertrouwd. In hetzelfde Jaarverslag staat dat de weduwe van J. van Delft Jr voor haar kinderen nog een uitkering heeft gekregen van f 53,65 voor onderstand en schoolgeld. In 1859 krijgt de weduwe J. van Delft weer een uitkering van f 125,40 voor haarzelf en twee kinderen incl. schoolgeld058. dit snap ik niet! In 1858 hertrouwd en in 1859 toch weer een uikering als de weduwe J. van Delft. Er is wel een tweede kapitein J.van Delft (zie hiervoor) maar die is overleden in 1866058.

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van het College staat kapitein J. Van Delft Jr met vlagnummer R78 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*   1849, 1851 van de bark “Johannes Marinus”     320 last varend voor F.H. von Lindern te Alblasserdam

 

Bouma025 vermeldt J.van Delft als gezagvoerder gedurende:

*   1839-1843 van het fregat “Jonge Jan”, gebouwd in 1830 aan de Kinderdijk te Alblasserdam, 490 ton o.m., varend voor reder C.Smit te Alblasserdam;

*   1841-1842 op de bark “Jonge Cornelis”(sic), gebouwd in 1840 te Alblasserdam, 346 ton o.m., varend voor Kuijper, van Dam & Smeer te Rotterdam;

*   1842-1845 op het fregat “Johannes Marinus”, gebouwd in 1841 te Elshout, 610 ton o.m., varend voor Hoogewerf & Chabot te Rotterdam;

*   1845 t/m 1854(sic) op hetzelfde schip maar nu voor F.H.von Lindern te Alblasserdam;

en J.van Delft Cz gedurende

*   1850-1853 op de bark “Kon.Ned.Yachtclub”, gebouwd in 1849 te Elshout, 625 ton o.m., varend voor F.H.von Lindern te Alblasserdam;

*   1852-1853 op de bark “Schelde”, gebouwd in 1851 te Zierikzee, 658 ton o.m., varend voor J.de Jonge & Keller te Zierikzee;

*   1853-1854 op de bark “Souburg”, gebouwd in 1851 te Alblasserdam, 690 ton o.m., varend voor F.H.von Lindern te Alblasserdam;

*   1853-1855 op de bark “Voorwaarts”, gebouwd in 1852 te Alblasserdam, 706 ton o.m., varend voor C.G.van der Lee te Alblasserdam

     Er zijn overlappingen in gezagvoerderschap op de “Jonge Jan” en de “Jonge Cornelis” resp“ Johannes Marinus” en de “Koninklijke Nederlandsche Yachtclub” Kennelijk zijn er twee personen met dezelfde naam en was de een lid van Zeemanshoop en de ander van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart. De opgaven bij Bouma slaan kennelijk op de beide broeders met dezelfde namen Ik meen dat de opgaven uit de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart001 de juiste zijn voor de hier behandelde Johannes Cornelis. De overlappingen zouden dan op conto van de andere kapitein Johannes Cornelis komen.

 

Overige bijzonderheden

Ik ben J.van Delft Cz bij verschillende schepen en gezagvoerders tegengekomen als reder te Overschie. Zie bv. Arie Jacobszoon van Duijn die voer op de schepen “Jan van Schaffelaar” en “Vice Admiraal Gobius” (zie bij van Duijn).

 

 

Datum vanaf: 1851
Kapitein: Delft, Jan Cornelisz van
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Pieter Jacobsz van Duijn werd geboren op 05 mei 1822 te Katwijk als zoon van Jacob Willemsz van Duijn en Haasje Pietersd Groen.

Hij trouwde in 1845 met Stijntje Leendertsd Nijgh, en hertrouwde na het overlijden van Stijntje in 1852  waarschijnlijk met Grietje Jansen.

Hij overleed waarschijnlijk te Maassluis.054-025

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

P.van Duyn was met vlagnummer R334 in de periode 1851 t/m 1866 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1866 van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart  (maritiem Museum, Rotterdam) wordt het overlijden gemeld van kapitein P. van Duyn058.

 

De schepen van de kapitein

In het Notarieel Archief van Katwijk van 1853 wordt hij aangeduid als koopvaardij-kapitein en in 1872 als gezagvoerder van de bark “Marinus Willem”. Bekend is dat hij van 1854-1862 ingeschreven staat als gezagvoerder van de “Marinus Willem”, en in 1854 als kapitein van de bark “Schelde”.

 

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein P. van Duyn met vlagnummer R334 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1851                                   van de bark “Schelde”                           364 last  voor de Jonge & Keller te Zierikzee

*    1855, 1858, 1859, 1862  van de bark “Marinus Willem”      347 last        voor de Jonge & Keller te Zierikzee

*    1863 t/m 1865                  van de sch. Hoop”                                  82 last    voor M.Dirkzwager Gz te Maassluis

 

P.van Duyn maakte de volgende reizen005:

*    Marinus Willem    1857                            Rotterdam - Batavia                                                      diversen

                                      1861                            Banjoewangie - Rotterdam                                          koffie

                                      1861                            Rotterdam - Batavia                                                      diversen

*    de Hoop                1863                            Rotterdam - Singapore                                                  diversen

 

Volgens Bouma025 was P.van Duyn gezagvoerder gedurende:

*    1853 t/m 1854 van de bark “Schelde”, gebouwd in 1851 te Zierikzee, 658 ton n.m., varend voor J.de Jonge & Keller te Zierikzee;

*    1855 t/m 1863 van de bark “Marinus Willem”, gebouwd in 1854 te Zierikzee, 657 ton n.m., varend voor rederij J.de Jonge & Keller te Zierikzee.

*    1864 t/m 1866 van de schoenerbark de “Hoop” ex Trekvogel, gebouwd in 1836 te Vlaardingen, 163 ton n.m., varend voor M.Dirkzwager Gz te Maassluis. Het schip werd in 1866 vermist in China op weg van Batavia naar Shanghai.

      Luc Heijboer meldt in een e-mail dd april 2006:

Vermist na 08 september 1865 in de Chinese Zee op weg van Batavia naar Shanghai.

 

Overige bijzonderheden

“MARINUS WILLEM

De Marinus Willem was de laatste bark die werd gebouwd in opdracht van rederij De Jonge en Keller. Op 5 juli 1852 werd de kiel voor dit schip gelegd op de Commerciewerf van C.Smit. De bark werd genoemd naar de in april van dat jaar overleden broer van reder Jhr. J.L. de Jonge: de 28-jarige Jhr. Marinus Willem de Jonge.

In 1854 vertrok het schip, dat 657 ton groot was, voor zijn eerste reis naar Australië. Gezagvoerder was de 31-jarige P.van Duijn. Onder zzijn bevel voer het schip onder meer naar China en uiteraard Java. In 1863 werd Van Duijn opgevolgd door kapitein Buiser.

In 1865 werd de Marinus Willem verkocht.”074.

 

Op 31 oktober 1855 werd Cornelis Wilhelm Hissink vanuit de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam als jongen geplaatst op de "Marinus Willem" onder kapitein van Duyn (is P.van Duyn) voor een reis van Zierkizee naar Bengalen. Hij keerde terug op 18 maart 1857004(533/2308).

 

P.van Duyn verzorgde per 08 juli 1853 vanuit Hellevoetsluis met de “Schelde” een troepentransport van 3 officieren en 160 manschappen naar Indië. Hij arriveerde op 05 november 1853 te Batavia na 120 dagen. Onderweg was 1 militair overleden.

Op 10 augustus 1857 vertrok hij van Hellevoetsluis met de “Marinus Willem” en een contingent van 3 officieren en 120 manschappen. Hij kwam in Batavia aan op 23 november 1857 na een reis van 105 dagen065.

 

 

Datum vanaf: 1853
Kapitein: Duyn, Pieter Jacobsz van
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Hendrik Antonie Wilton van Reede werd geboren op 10 juli 1824 te Rotterdam als zoon van de Nederlands Hervormde Petronella Maria Wilton. Hij woonde te Rotterdam o.a. aan het Haringvliet Wijk 12 nr. 106. Hij werd na het einde van zijn zeemansloopbaan koopman, touwslager en directeur van een stoomboot/stoomvaart maatschappij.

Hij was getrouwd met Anna Maria Schroot, geboren op 10 augustus 1834 te Den Haag, Nederlands Hervormd, overleden op 16 oktober 1872.

Hendrik overleed te Rotterdam aan de Maaskade op 27 juli 1901005.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

H.A.Wilton van Reede was met vlagnummer R317 in de periode 1851 t/m 1869 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij(Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein H.A. Wilton van Reede met vlagnummer R317 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*   1851            van de bark “Schouwen”     330 last    varend voor de Jonge & Keller te Zierikzee

*   1855            van de bark “Schelde”          364 last    varend voor de Jonge & Keller te Zierikzee

*   1858            van de bark “Schelde”          348 last    varend voor de Jonge & Keller & Zoon te Zierikzee

*   1859, 1862 t/m 1867 geen vermelding van schip en reder

 

Van Sluijs013 en Bouma025 vermelden kapitein H.A.Wilton van Reede van 1851-1854 als gezagvoerder van de bark “Schouwen”, op stapel gezet op 05 juni 1847 en te water gelaten op 12 oktober 1848 door scheepsbouwmeester C.Mak op de werf van C.Smit te Zierikzee, varend voor rederij J.de Jonge & Keller te Zierikzee.

 

Bouma025 vermeldt H.A.Wilton van Reede als gezagvoerder gedurende:

*   1855 t/m 1859 op de bark “Schelde”, gebouwd in 1851 te Zierikzee, 658 ton o.m., varend voor J.de Jonge & Keller te Zierikzee.

 

Overige bijzonderheden

Op 31 december 1857 vertrok van Brouwershaven de bark "Schelde" van J.de Jonge & Keller te Zierikzee onder kapitein H.A.Wilton en arriveerde 13 april 1858 in Batavia na een reis van 103 dagen. Het schip vertrok weer op 09 augustus 1858 van Batavia en arriveerde 13 december 1858 te Zierikzee na een reis van 125 dagen026(38/221).

 

 

Datum vanaf: 1855
Kapitein: Wilton Van Reede, Hendrik Antonie
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Andries Lourens Hoffman werd geboren op 24 juli 1824 te Rotterdam als zoon van de Nederlands Hervormde Johan Philips Hofman, stadswaagmeyer, en Cornelia Hoek. Hij woonde te Rotterdam o.a. aan de Lombartstraat Wijk 8 nr. 181 en aan de Kruiskade Wijk 14 nr. 798.

Hij trouwde te Rotterdam op 09 juli 1851 met Maria Wildeboer, geboren op 30 maart 1825 te Zwartewaal als dochter van de Nederlands Hervormde Cornelis Wildeboer en Jannetje de Wit.

Hij overleed te Rotterdam aande Oostsingel op 24 augustus 1887005.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

A.L.Hoffman was met vlagnummer R384 in de periode 1853 t/m 1887 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

A.L.Hoffman was in 1870 afwisselend commissaris en in 1886 secretaris van de Maatschappij058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1887 van de Maatschappij tot Nit der Zeevaart (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in 1887 is overleden058.

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart staat kapitein A.L.Hoffman met vlagnummer R384 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1855                         bark “Macao”                            200 last        voor W.Versluys te Rotterdam

*    1858                         bark “Prinses Sophia”               320 last        voor J.Antheunis te Rotterdam

*    1859                         geen vermelding van schip en boekhouder

*    1862 t/m 1867        bark “Schelde”                           348 last        voor de Jonge & Keller te Zierikzee

*    1874                         bark “Onrust”                             407 last        voor G.A.Uitdenboogaardt te Maassluis

*   1877, 1878        fregat “Gysbertus Hermanus       921 ton o.m. voor G.A.Uitenbogaardt te Maassluis

*    1880 t/m 1883        fregat “Auguste”                        1308 ton n.m voor F.F.Groen te Amsterdam

*    1885, 1886              geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt A.L.Hoffman als gezagvoerder gedurende:

*    1854 t/m 1857 van de bark “Macao”, gebouwd in 1848 te Capelle aan de IJssel, 381 ton o.m., varend voor W.C. Versluys te Rotterdam;

*    1857 t/m 1861 van de bark “Fop Smit”, gebouwd in 1851 te Slikkerveer, 549 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam;

*    1858 op de bark “Prinses Sophia”, gebouwd in 1839 te Slikkerveer, 607 ton o.m., varend voor J.Antheunis te Rotterdam. Het schip werd in 1859 afgekeurd te Batavia;

*    1860 t/m 1870 van de bark “Schelde”, gebouwd in 1851 te Zierikzee, 658 ton o.m., varend voor J.de Jonge & Keller te Zierikzee. Het schip werd in 1870 verkocht naar Duistland.

“Op 24 mei 1870 werd De Schelde voor 17.300 gulden verkocht naar Duitsland. Het was het laatste schip van rederij De Jonge & Keller.”074.

*    1872 t/m 1875 van de bark “Onrust”, gebouwd in 1862 te Maassluis, 850 ton o.m., varend voor G.H.Uitdenboogaard te Maassluis;

*    1877 t/m 1880 van het 3/mschip “Gijsbertus Hermanus”, gebouwd in 1869 te Maasluis, 1040 ton o.m., varend voor G.H.Uitdenbogaardt te Maassluis. Het schip is in Straat Karimata gestrand en wrak geraakt.

      1881 t/m 1885 van het fregat “Auguste” ex General Perry, gebouwd in 1864 te Thomaston, 1391 ton o.m., varend voor F.F.Groen te Amsterdam. Het schip werd in 1885 verkocht naar Noorwegen.

 

Overige bijzonderheden

 De Harlinger Courant dd 04 december 1874 bevat in de rubriek Scheepstijdingen het volgende bericht.096:

Binnengekomen.

“Bij Wight  28 Nov.  Onrust,  A.L.Hoffman,  Sunderland n. Java.”

 

Betreffende de bark “De Schelde”:

“In 1860 nam kapitein A.L.Hoffman het bevel over. Andries Lourens Hoffman werd geboren in Rotterdam in 1824. Zijn echtgenote Maria Wildeboer, ging vaak mee op reis. Tijdens één van die reizen werd aan boord hun dochtertje Jeanette Cornelia op 25 maart 1865 geboren.”074.

 

Obe Douwes Van der Wal monsterde c. 1858 te Cardiff aan op een hollandse bark , de “Prinses Sophia”.

“Wij … kwamen weldra tot de overtuiging, dat wij ons op een met steenkolen diep geladen, drijvende doodkist bevonden. … En dat de “Prinses Sophia” lek was, ondervonden wij maar al te spoedig, want toen wij het kanaal van Bristol … uitzeilden, was het reeds pompen of verzuipen. … De behandeling liet ook zeer veel te wenschen, de voeding was slecht …. Steeds harder werkende, gestadig pompende, kwamen wij eindelijk in Hongkong. Gelukkig hadden wij niet met veel slecht weer te kampen gehad, anders vrees ik, dat de “Prinses” naar den kelder was gegaan. In die 128 dagen reis was het schip door het werken (stampen en slingeren) aanmerkelijk lekker geworden. Wij losten zoo spoedig mogelijk; toen werd de schuit naar de kiellichter verhaald, daar overzijde gehaald, gekalefaterd en hier en daar een rotte plank uitgenomen, welke door een nieuwe vervangen werd. Of het geholpen heeft, weet ik niet, want wij beiden gaven er den brui van.075.

(Het schip werd kort daarop te Batavia afgekeurd - zie hiervoor).

 

De bark “ Onrust”  onder kapitein A.L.Hoffman vertrok in 1872 uit Macao en ariveerde via de Pacific op 28 september 1872 te Callao. Het vertrok van daar op 14 december naar via Buenos Aires New York en rondde begin 1873 Kaap Hoorn.121

 

Zierikzeesche Courant 09 april 1864

Op 11 februari 1864 is te St.Helena gearriveerd de bark “Schelde”, kapt. A.L.Hoffman.

 

 

Datum vanaf: 1860
Kapitein: Hoffman, Andries Lourens
Overige informatie: 0

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten