Inloggen
MARIE - ID 7748


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1863-12-02 / 1887-01-22 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1863
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Jan Smit Czn., Alblasserdam, Zuid-Holland, Netherlands
Delivery Date: 1863-10-07
Technical Data

Gross Tonnage: 395.00 lasts
Gross Tonnage 2: 749.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 43.16 Meters Registered
Beam: 7.24 Meters Registered
Depth: 5.39 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1863
Datum agenda: 1863-12-02
Register nr: 18630732
Scheepsnaam: MARIE
Type: Bark
Lasten: 395
Gebouwd in plaats: Alblasserdam
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Charante, van
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Biesthorst, H.G.
Opmerkingen: 1866 - 434-datum besluit nieuwe zeebrief22-06-1866-124- schip ligt in :Rotterdam
Nr oude zeebrief : 1e zeebrief
Gebopuwd te Alblasserdam

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1863-10-01 MARIE
Manager: Firma Van Charante & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Van Charante & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PLJD

Date/Name Ship 1887-01-22 MARIE
Manager: O. D. Hansen, Porsgrunn, Norway
Eigenaar: O. D. Hansen, Porsgrunn, Norway
Shareholder:
Homeport / Flag: Porsgrunn / Norway
Callsign: HPVB

Date/Name Ship 1891-00-00 MARIE
Manager: H. C. Hansen, Porsgrunn, Norway
Eigenaar: H. C. Hansen, Porsgrunn, Norway
Shareholder:
Homeport / Flag: Porsgrunn / Norway
Callsign: HPVB

Ship Events Data

1863-00-00: De kostprijs van hout, rondhout, twee ijzeren masten, spijkers, werk (opm: breeuwsel), pek, teer, boten, smidswerk, enz bedroegen ƒ 97.606 (De Ouwe Werf, Bram Belder, 2005)
1885-08-15: Stranded
Rotterdam, 15 augustus. Heden ochtend te 9½ uur geraakte nabij Maassluis het Nederlandse barkschip MARIE, kapt. Van Overklift, komende van Indië, met de achtersteven aan de grond, waardoor het vaartuig wegens de sterke stroom rondgedreven werd en in aanvaring kwam met de stoomboot HOLLANDIA, uitgaande naar Bilbao, die aldaar voor anker lag. Hierbij verloor de MARIE de kluiverboom, doch de HOLLANDIA bekwam geen belangrijke schade.
1887-02-22: Sold to foreign country
Advertentie. Publieke Verkoping. Hessel M. Lels, makelaar te Rotterdam, zal dinsdag 22 februari 1887, des middags ten 12 ure, in de zaal Verscheidenheid en Overeenstemming, aan de Scheepmakershaven no. 29 te Rotterdam, publiek veilen het Nederlandse barkschip MARIE, laatst gevoerd door kapt. P.F. van Overklift, groot 714 register tonnen, gebouwd in 1863. Het schip is thans liggende te Rotterdam, aan de Werf van de heren Gebr. Kortland, in de Zalmhaven. De klasse 5/6 1.1. loopt nog tot december 1887.
Volledige inventarislijsten worden spoedigst verkrijgbaar gesteld.
Het schip is inmiddels uit de hand te koop en worden nadere informatiën verstrekt door de reders de heren Van Charante & Co., de cargadoors Kuyper Van Dam & Smeer en door de makelaar bovengenoemd.
1895-04-26: Final Fate:
Op 26 april 1895 werd de MARIE in de Noord Atlantic door de bemanning verlaten in de positie 43º N.B. 32º W.L. Het schip was met een lading zout onderweg geweest van Liverpool naar Arichat op Cape Breton Island. De bemanning werd gered en op 3 mei 1895 in New York geland.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Hendrik Gerrits Biesthorst werd geboren c. 1822 te den Helder als zoon van Egbertus Biesthorst, ambtenaar, en Berhardina Maria van Kempe.

Hij trouwde op 01 februari 1863 te Alblasserdam met Hebe Ruhaak, geboren in 1825 te Hage, Oost-Friesland als dochter van Hinrich Gerdes Ruhaak en Rukertje Gersets in der March. Zij was eerder gehuwd met Egbert Adriaan Mulder064.

Hendrik Gerrit Bieshorst. Schipper van de bark “Salatiga”. Wonende te Rotterdam. Bron Gemeentearchief Rotterdam, Burgerlijkestand. Overlijden Rotterdam 1861 Deel C, folio 63, akteno. 1886062a.

Deze opgaven zijn, vanwege de overlijdensjaren in 1861 resp 1864, strijdig met de opgaven uit Bouma025 - zie hierna. Er zijn kennelijk verschillende personen Bieshorst met de initialen H.G.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

H.G.Biesthorst werd met nr.620 effectief lid van Zeemanshoop per 08 mei 1855 op voorspraak van P.F.Lange. Zijn schip was de “Anjer”002.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop van 01/08 mei 1855 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Hendrik Gerrit Bieshorst, oud 32 jaar, voerend de bark “Anjer”, wonend in de Vijzelstraat bij de Munt te Amsterdam, op voordracht van kapitein P.F. Lange.023

H.G.Biestehorst was effectief lid van Zeemanshoop in de periode 1855 t/m (wellicht) 1872 met vlagnummer 620.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer            jaren                type        scheepsnaam       naam reder/boekhouder

       620                1855-1856            bark       Anjer                     C.Duyts Cz te Amsterdam

                               1857-1858            bark       Zeevaar t              idem

                                   1859                geen opgave van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt kapitein H.G.Bieshorst als gezagvoerder gedurende:

*    1856 t/m 1858 op de bark “Anjer” ex Ons Genoegen, gebouwd in 1829 te Amsterdam, 420 ton o.m., varend voor C.E.Duytz Cz te Amsterdam. Het schip werd in 1859 uit de vaart genomen en gesloopt. Van Sluijs013 verwijst hiertoe naar het Tijdschrift Zeewezen 1859, blz 298. Voorst vermeldt hij een bericht in het Handelsblad 16 december 1857 over een veiling op 14 december 1857  in Amsterdam;

*    1858 t/m/ 1859 op de bark “Zeevaart” ex Maria Suzanna Hendrika, gebouwd in 1839 te Amsterdam, 482 ton o.m., varend voor C.E.Duytz Cz te Amsterdam. Het schip werd in 1859 op Java afgekeurd;

*    1861 van de bark “Salatiga”, gebouwd in 1852 te Bolnes, 435 ton o.m., varend voor van Charente & Co te Rotterdam;

*    1864 t/m 1870 op de bark “Marie”, gebouwd in 1863 te Alblasserdam, 714 ton n.m., varend voor van Charante & Co te Rotterdam;

*    1872 t/m 1881 op het fregat “Salatiga”, gebouwd in 1872 te Rotterdam, 1225 ton o.m., varend voor van Charente & Co te Rotterdam.

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

H.G.Bieshorst                      Salatiga                 12/14 juni 1860   27 juni 1861

                                              Salatiga                 05 juni 1861        07 augustus 1862

               

Hendrik Gerrit Bieshorst, wonende te Alblasserdam, gezagvoerder van de bark Marie. Op 07 augustus 1864 zeilende in de Zuid-Atlantische Oceaan op 15o31’ZB en 06o WL. Bron: Gemeentearchief Rotterdam, Burgelijkestand. Overlijden Rotterdam 1864 Deel D, folio 212, aktenr. 3258062a.

 

Overige bijzonderheden

In een bericht in de Zeetijdingen uit het Handelsblad van 18 mei 1859 (volgens van Sluijs) dd 17 mei 1859 lag de “Zeevaart” lek te Batavia en is afgekeurd.

 

In het kader van de discussie over de invoering van de Tuchtwet in Nederlands Indië werd in 1865 een memorie aangeboden “aan zijn Excellentie den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indië over de Wettelijke bepalingen omtrent de handhaving der orde en tucht aan boord der koopvaardijschepen binnen Nederlandsch-Indië.” Deze memorie werd ondertekend door H.G.Bieshorst.104.

 

H.G.Biesthorst vertrok per 31 december 1863 vanuit Brouwershaven met de “Maria” en 1 landmachtofficier. Hij arriveerde te Batavia op 01 april 1864 na een reis van 92 dagen.

Op 13 maart 1865 vertrok hij van Brouwershaven met de “Marie” en een detachement van 3 officieren en 150 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 16 juni 1865 na een reis van 96 dagen065

 

In het tijdschrift “De Zee”, Jg.1891, p.29 staat dat de examencommissie voor het stuurmansexamen in de zitting van december 1891 het diploma 2e stuurman stoomvaart geeft toegekend aan H.G.Bieshorst. Dat zal een kleinzoon van Hendrik Gerrit zijn geweest.

 

Zeeuwsche Zierikzeesche Courant 02 januari 1864114

Uitgezeild van Brouwershaven op 31 december 1863 de “Marie” kapitein H.G.Bieshorst, bestemming Batavia.

 

 

Datum vanaf: 1863
Kapitein: Biesthorst, Hendrik Gerrit

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Kapitein M.F.van den Kerkhoff was van 1862-1867 gezagvoerder op de bark "Wilhelmina" (voor reder P.de Boer te Rotterdam - Bouma025). "Na geheel te zijn uitgerust, 10 januari 1863 uitgezeild van Brouwershaven naar Singapore (aldaar juni 1863) en Hong Kong geladen met diverse koopmansgoederen ... Vervolgens naar verschillende havens in China, Akyab en Java (aldaar Batavia 2 aug.1865). 18 november 1865 te Brouwershaven binnengekomen voor Schiedam, bevracht door de Ned.Handels-Mij. Retourlading van Ned.Handels-Mij. van Java naar Schiedam". (1284 kanasters suiker, 3870 balen koffie, 353 balen koffieveegsel en 585 blokken tin).

Ontleend aan uittreksel Journaal van Scheepsrekeningen en Verantwoordingen van de barkschepen "Wilhelmina", "Everdina Elisabeth" en "Joan Melchior Kemper" en de fregatschepen "Catharina Jacoba Henriëtte", "Catharina Wilhelmina" en "Cornelia". Rederij P.de Boer te Rotterdam. Verzorgd en in bezit van Ch.van der Zweep, 't Schoman 22, 7478 RM Diepenheim (zomer 1999). Het uittreksel bevat méér informatie dan hier weergegeven, o.a. over inkomsten en uitgaven en over de (parten)deelhebbers in het schip.

 

M.F.van Kerkhof vertrok op 30 augustus 1869 van Brouwershaven met de “Madura” en 1 landmachtofficier. Hij arriveerde te Batavia op 21 december 1869 na een reis van 113 dagen065*.

 

Bouma025 vermeldt M.F.van Kerkhof als gezagvoerder gedurende:

*    1863 t/m 1867 van de bark “Wilhelmina”, gebouwd in 1852 te Delfshaven, 510 ton o.m., vaend voor P. de Boer te Rotterdam;

*    1867 t/m 1870 op de bark “Madura”, gebouwd in 1853 te Lekkerkerk, 473 ton o.m., varend voor vam Charante & Co te Rotterdam;

*    1871 t/m 1878 van de bark “Marie”, gebouwd in 1863 te Alblasserdam, 746 ton o.m., varend voor van Charante & Co te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1871
Kapitein: Kerkhoff, M.F. van den

Familiegegevens en opleiding

Pierre Francois van Overklift werd geboren op 03 april 1833 te Dordrecht als zoon van Pieter Willem Mijnlieff  van Overklift en Anna Henrietta Gaberel.

Hij trouwde op 09 mei 1860 te Rotterdam met Geertruida Bliek, geboren 09 november 1838 te Rotterdam als dochter van Pieter Jacobus Bliek en Maria Knuppe/Knoppe. Geertruida hertrouwde op 16 april 1896 te Haarlem met de apotheker Willem Gijsbert Keur, weduwnaar van Antje Hinderika Cremer. Willem Keur is overleden op 07 september 1899 te Haarlem. Geertruida overleed op 20 januari 1924 te ‘s Gravenhage. Pierre verdronk op 25 november 1887 in Oost-London, Z.Afrika.

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

P.F. van Overklift was met vlagnummer R40 in de periode 1869 t/m 1883 lid voor de vlag van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart. Dit betekende dat hij wèl de Maatschappijvlag mocht voeren, maar geen recht had op financiële tegemoetkomingen058.

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1883 van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in dat jaar als vlaggelid heeft bedankt058.

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein P.F. van Overklift met vlagnummer R40 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

1874                      van het fregat “Anna”    590 last              varend voor J.H. van Santen te Krimpen a/d Lek

1877                      van het fregat “Anna”     1116 ton o.m.    varend voor Wed. J.H. van Santen te Krimpen a/d Lek

1878, 1880           van de bark “Marie”       749 ton o.m..     varend voor van Charante & Co te Rotterdam

1880 t/m 1883     van de bark “Marie”       714 ton o.m.      varend voor van Charante & Co te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt P.F. van Overklift als gezagvoerder gedurende:

*    1866 t/m 1868 op het 3/m schip “Sophia Amalia”, gebouwd in 1859 te Bolnes, 319 ton o.m., varend voor Batenburg & Co te Rotterdam;

*    1869/1870 op het 3/m schip “Noord Brabant”, gebouwd in 1856 te Delfshaven, 736 ton o.m., varend voor P. Rademakers & Co te Delfshaven. Het schip werd in 1870 afgekeurd in averij;

*    1871 op de bark “Madura”, gebouwd in 1853 te Lekkerkerk, 473 ton o.m., varend voor van Charante & Co te Rotterdam. Het schip werd in 1871 verkocht naar Duitsland;

*    1873 van het fregat “Henriëtte Adriana”, gebouwd in 1869 te Alblasserdam, 1455 ton o.m., varend voor E.Suermondt & Zn & Co te Rotterdam;

1875 t/m 1878 op het fregat “Anna” ex Tanjore, gebouwd in 1862 te Medford, 1116 ton o.m., van 1875 t/m 1877 varend voor J.H.van Santen te Krimpen aande Lek en in 1878 voor Smit, Vroege en von Lindern eveneens te Krimpen aan de Lek. Het schip voer in 1879 voor J.Koning te Rotterdam onder de naam Betzy en Arnold. (Bouma spreekt hier van P.T. van Overklift, maar gezien de opgave in de Rotterdamse Jaarverslagen is dit fout).

*    1879 t/m 1887 op de bark “Marie”, gebouwd in 1863 te Alblasserdam, 714 ton o.m., varend voor van Charante & Co te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

In het dagboek van de Roever072 komt een verwijzing voor naar kapitein van Overklift en wel:

Atlantische Oceaan op weg naar Batavia, 16 augustus 1876.

“ … Één dag vóór dat de linie gepasseerd werd praaiden en passeerden wij het eerste en eenigst Ned. schip dat tot dusverre gezien was - zijnde het Fregatschip Anne Kapitein van Overklift.”.

 

“NRC. 22-04-1870. New York, 7 april 1870.

Het Nederlandse schip NOORD BRABANT, kapt. Van Overklift, hetwelk de 17e februari lek van Batavia te San Francisco arriveerde, is aldaar afgekeurd en zal morgen verkocht worden.”077

 

New York, 26 februari 1870

Het Nederlandse schip Noord Brabant, kapitein Van Overklift, de 17 dezer te San Francisco van Batavia aangekomen, had op 31° NB - 146° OL zware storm uit het ZW en hevige zeeën doorgestaan, waarbij het schip zwaar werkte en voortdurend onder water was. Op 23° NB - 152° OL bij aan houdende storm werd bevonden dat men suiker pompte. Op 34° NB - 155° OL nam de storm af. Het volk eiste, daar het schip zwaar lek was, de naastbij gelegen haven binnen te lopen. Op 35° NB - 161° OL opnieuw storm en op 26° NB - 163° OL had men een orkaan van het NW tot WNW. Dag en nacht moesten de pompen gaande gehouden worden om het schip boven water te houden, terwijl rails, zeilen, kop van het roer enz. verloren gingen en grote en bezaansmast braken.

De Noord Brabant, 736 ton, werd in 1856 gebouwd in Delfshaven voor de reder P. Rademakers & Co., Delfshaven.

In 1870 werd de driemaster afgekeurd in averij.

Bron: www.grotezeilvaart.nl

 

“REKENING en VERANTWOORDING van de Achtste en Uitrusting voor de Negende Reis van het Fregatschip “NOORD-BRABANT” Kapitein M.RADEMAKERS, thans gevoerd door P.F. VAN OVERKLIFT, vertrokken den 15 Mei 1868, van Hellevoetsluis via Cariff naar Singapore.”

P.Rademakers & Co te Delfshaven Juli 1868

Een nota, verkregen via de heer A.Bouman, januari 2009, a.p.bouwman@planet.nl  Bevat een opsomming van uitgaven uit de periode juli 1867-juli 1868

STICHTING MARITIEM-HISTORISCHE DATABANK

Op verzoek van de Heer M. van Overklift hebben enkele medewerkers van onze stichting een onderzoek ingesteld naar de schepen waarop zijn voorvader, de heer P.F. van Overklift, als kapitein heeft gevaren. Helaas zijn over de onderhavige periode nog geen schepen in de Databank ingevoerd, zodat nadere research nodig was. Onze voorlopige bevindingen zijn:

Kapitein P.F. van Overklift was in de periode 1869 t/m 1883 lid voor de vlag van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart. Dit betekende dat hij wèl de Maatschappijvlag mocht voeren, maar geen recht had op financiële tegemoetkomingen. Zijn vlagnummer was R40.

 1. SOPHIA AMALIA, driemast schoener

De 319 NRT (oude meting) grote schoener werd gebouwd bij A. Pot in Bolnes en ging op 4 maart 1859 tewater. In 1870 kreeg het schip de roepletters PSML.

De rederij was Batenburg & Co in Rotterdam.

De kapiteins hierop waren, voor zover kon worden nagegaan:

 1. van Veen 1859 – 1861

W.J. Lourens                                                                                                                                                                  1862 – ?

P.F. van Overklift                                                                                                                                                   1866 – 1868

J.P. Stoop                                                                                                                                                                 1868 – 1869

Onderweg van Newchang naar Hong Kong liep de SOPHIA AMALIA op 9 november 1869 in zinkende staat Swatow binnen. Het schip werd ter plaatse afgekeurd en op 28 november 1869 verkocht. Of sloop is gevolgd, dan wel dat het schip na reparatie weer in de vaart is gebracht is onbekend.

 

 1. NOORD BRABANT, driemast schip (geen nadere specificatie)

Het schip zou PNBG als roepletters krijgen.

Van dit schip, groot 736 NRT (oude meting), werd op 24 september 1855 bij scheepswerf H. de Hoog in Delfshaven de kiel gelegd. De tewaterlating vond plaats op 26 november 1856.

De opdrachtgever was P. Rademaker & Co in Dordrecht; een andere bron noemt als rederij P. Rademakers & Co uit Delfshaven.

De kapiteins op het schip waren, voor zover kon worden nagegaan:

H.R. Bok                                 1856 – ?

J.C.W. Loos                            1864

 1. Rademakers 1868

P.F. van Overklift                   1869 – 1870

 

Aan het einde van haar reis met een lading suiker van Batavia naar San Francisco liep de NOORD BRABANT op 17 februari 1870 lek binnen. Het schip werd ter plaatse afgekeurd en op 8 april 1870 verkocht.

NRC 22-04-1870

New York, 7 april 1870. Het Nederlandse schip NOORD BRABANT, kapt. Van Overklift, hetwelk de 17e februari lek van Batavia te San Francisco arriveerde, is aldaar afgekeurd en zal morgen verkocht worden.

NRC – geen datum.

New York, 26 februari 1870. Het Nederlandse schip NOORD BRABANT, kapitein Van Overklift, de 17 dezer te San Francisco van Batavia aangekomen, had op 31° N.B. 146° O.L. zware storm uit het Z.W. en hevige zeeën doorgestaan, waarbij het schip zwaar werkte en voortdurend onder water was. Op 23° N.B. 152° O.L. bij aan houdende storm werd bevonden dat men suiker pompte. Op 34° N.B. 155° O.L. nam de storm af. Het volk eiste, daar het schip zwaar lek was, de naastbij gelegen haven binnen te lopen. Op 35° N.B. 161° O.L. opnieuw storm en op 26° N.B. 163° O.L. had men een orkaan van het N.W. tot W.N.W. Dag en nacht moesten de pompen gaande gehouden worden om het schip boven water te houden, terwijl rails, zeilen, kop van het roer enz. verloren gingen en grote en bezaansmast braken.

 

 1. MADURA, driemast bark, ze kreeg in 1872 de roepletters PJVN.

Deze houten bark – 505 NRT oude meting, 472 NRT nieuwe meting – ging op 21 juli 1853 tewater bij scheepswerf Teunis van Duyvendijk in Lekkerkerk voor rekening van de bekende rederij W.C. Versluys in Rotterdam.

De afmetingen waren 34,70 x 8,60 x 5,60 m.

In 1868 kwam het schip in handen van Charente & Co in Rotterdam.

 

De kapiteins op het schip waren, voor zover we ze konden traceren:

 1. Drayer 1853 – ?

Jan Schagen van Leeuwen   1858 – ?

 1. van Bruggen 1862 – ?

M.F. van Kerkhof                                           1867 – ?

P.F. van Overklift                                            1871

 

In 1871 werd de MADURA verkocht aan J.C. Radmann & Sohn, Uckermünde; haar naam werd niet gewijzigd. Onder Duitse vlag kreeg de MADURA de roepletters JDGT.

In 1878 werd L. Amende uit Uckermünde de volgende en laatste eigenaar.

Onderweg met een lading Rohtreide (opm: onbekende soort lading) van Dieppe naar Philadelphia zonk de MADURA op 25 september 1883 – na te zijn lekgesprongen – in de positie 48º N.B. 10º W.L. De opvarenden werden door de Deense bark MALANTA gereed en op 4 oktober 1883 in Madeira geland.

 

 1. HENRIËTTE ADRIANA, clipper fregat

Van dit schip werd op 4 januari 1868 bij scheepsbouwer Jan Smit Czn in Alblasserdam de kiel gelegd, de tewaterlating vond plaats op 4 januari 1868 en het vertrek van de werf was op 29 april 1869.

De afmetingen waren 57 x 12 x 7 meter, het laadvermogen 795 last of 1505 ton, bij 1455 brt en  1378,2 nrt, oude meting. Haar roepletters waren NWSB.

De opdrachtgever was E. Suermondt & Zn & Co te Rotterdam.

De bouw- en uitrustingskosten, vrij in zee, bedroegen ƒ 245.000. De contractprijs (zonder tuig en zeilen) was ƒ 176.500 en de kostprijs voor de werf ƒ 166.744.

Op dit schip hebben de volgende kapteins gevaren:

A.F. Schuchard                      1869 – 1873

P.F. van Overklift                   1873 – 1874

A.F. Schuchard                      1874 – 1875

E.F. Bonjer                              1875 – 1876

A.F. Schuchard                      1876 – 1878

 1. Walters 1878 – 1879
 2. Bergwerf 1879 – 1881

E.F. Bonjer                              1881

 

Na op 29 maart 1881 Straat Sunda te zijn gepasseerd – op weg van Semarang naar Nederland – is nooit meer iets van schip en bemanning vernomen. Het schip moet in de Indische Oceaan zijn vergaan.

(uit: De Ouwe Werf, Bram Belder, 2005)

 

 1. ANNA, fregat

Dit fregat werd als TANJORE in 1874 vanuit de Ver. Staten aangekocht door J.H. van Santen te Krimpen a/d Lek. Het was in 1862 gebouwd door J.F. Foster in Medford, Oregon, voor T.B. Wales & Co uit Boston.

De afmetingen waren 52,83 x 10,84 x 6,95 meter, de nrt 1110 oude meting en het laadvermogen 590 last.

De roepletters waren NDHS.

 

Nadat Van Santen was overleden verkocht diens weduwe het schip in 1877 aan de scheepsbouwers J. Smit Czn, J. Vroege en F.H. von Lindern te Alblasserdam. De reden van die aankoop is niet duidelijk, maar speculerend zou men kunnen denken aan het feit dat de werven in die tijd nauwelijks nieuwbouworders bezaten, zodat een reparatieklus goed uit zou komen. Het fregat was inmiddels vijftien jaar oud, zodat het beste er wel af was.

Wat verder voor deze stelling pleit is, dat het schip door haar volgende eigenaar in het vervolg als bark werd omschreven, d.w.z. een gemakkelijker en dus goedkoper te onderhouden tuigplan had gekregen.

Die nieuwe eigenaar diende zich weldra aan in de heer J. Koning uit Rotterdam, die de ANNA op 6 augustus 1878 in Rotterdam voor ƒ 33.000 kocht. De nieuwe naam werd BETZY & ARNOLD.

Kapitein P.F. van Overklift  werd van 1874 tot 1878 gezagvoerder op dit schip.

Koning benoemde vervolgens T. Sipkes tot kapitein, die in 1879 en 1880 het commando voerde.

 

In het dagboek van de Roever073 komt een verwijzing voor naar kapitein van Overklift en wel:

Atlantische Oceaan op weg naar Batavia, 16 augustus 1876.

‘ … Één dag vóór dat de linie gepasseerd werd praaiden en passeerden wij het eerste en eenigst Ned. schip dat tot dusverre gezien was - zijnde het Fregatschip Anne Kapitein van Overklift’.

073      Johannes Gerrit de Roever. ‘De reizen van Johannes Gerrit de Roever 1841 – 1878’.

Typoscript 69 pp.

Het manuscript is eigendom van mevr. A. Jansen-de Roever te ’s Hertogenbosch, kleindochter van de auteur en is tevens aanwezig bij de Stichting Nederlandse Kaaphoornvaarders te Hoorn.

Op 12 november 1880 werd de BETZY & ARNOLD – met behoud van naam – voor ƒ 26.000 naar Noorwegen verkocht. De nieuwe eigenaar werd S. Hansen in Christiania, het huidige Oslo.

In 1889 kwam de bark in handen van A/S Betzy & Arnold in Laurwig, manager Chr. Nielsen. De Noorse roepletters waren HDNW.

Terwijl het schip in ballast onderweg was van Christiania naar Canada werd het schip op 5 juni 1895 door de bemanning verlaten in de positie 50º N.B. 37º W.L. De opvarenden werden gered door het s.s. AUSTRIAN, dat hen op 12 juni in Quebec aan land zetten. De bestemming was Bay Verte geweest. Of hiermee de plaats van die naam in New Brunswick of in New Foundland is bedoeld is niet bekend.

 

 1. MARIE, bark

Deze bark werd in 1863 gebouwd door scheepsbouwmeester Jan Smit Czn te Alblasserdam voor rekening van Van Charante & Co in Rotterdam. De kiellegging vond op 19 juli 1862 plaats, de tewaterlating op 11 augustus 1863, en het vertrek van de werf op 1 oktober 1863.

De afmetingen waren 45,50 x 10,50 x 6,49 meter, de brt 714, het laadvermogen bedroeg 749 ton of 396 last; de in 1869 afgegeven roepletters waren PLJD.

De kostprijs van hout, rondhout, twee ijzeren masten, spijkers, werk (opm: breeuwsel), pek, teer, boten, smidswerk, enz bedroegen ƒ 97.606 (De Ouwe Werf, Bram Belder, 2005)

De kapiteins die op de MARIE onder Nederlandse vlag voeren waren achtereenvolgens:

H.G. Biesthorst                       1863 – 1871

M.F. van Kerkhof                  1871 – 1879

P.F. van Overklift                   1879 – 1887

 

Op 22 februari 1887 werd de MARIE in Rotterdam voor ƒ 7400 verkocht aan H.C. Hansen te Porsgrund, Noorwegen. De naam bleef gehandhaafd; de roepletters werden nu HPVB. Het schip werd opnieuw gemeten en dat gaf 721 / 694 ton als resultaat.

Op 26 april 1895 werd de MARIE in de Noord Atlantic door de bemanning verlaten in de positie 43º N.B. 32º W.L. Het schip was met een lading zout onderweg geweest van Liverpool naar Arichat op Cape Breton Island. De bemanning werd gered en op 3 mei 1895 in New York geland.

Recapitulerend heeft kapitein P.F. van Overklift als gezagvoerder gevaren op:

SOPHIA AMALIA                                                                                                                                                1866 – 1868

NOORD BRABANT                                                                                                                                             1869 – 1870

MADURA                                                                                                                                                                             1871

HENRIËTTE ADRIANA                                                                                                                                      1873 – 1874

ANNA                                                                                                                                                                       1874 – 1878

MARIE                                                                                                                                                                     1879 – 1887

 

 

Datum vanaf: 1879
Kapitein: Overklift, Pierre Francois van

Afbeeldingen


Omschrijving: MARIE aan de kade te Middelburg
Collectie: Belder, A., Alblasserdam
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Kade
Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.548
DVD VIII – 1590, 1591
BIJLBRIEF
Naam schip MARIE


plaats en datum acte Alblasserdam, 7 oktober 1863

type schip bark, gekoperd en kopervast

bouwwerf/verkoper Jan Smit Czn., scheepsbouwmeester, Alblasserdam

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper firma Van Charante & Co., Rotterdam

te voeren door kapt. H.G. Biesthorst

grootte in tonnen 395 lasten of 749 tonnen (meetbrief Dordrecht, 5 oktober 1863)

tuigage / aantal dekken 3 masten, 2 dekken

afmetingen lang 43,16 m., breed 7,24 m., hol 5,39 m.

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Rotterdam, 24 november 1863

nummer van registratie deel 50, folio 72, recto, vak 3

notaris verklaring voor burgemeester van Alblasserdam

prijs

bijzonderheden


researcher/datum research: ML / 160209

Naam MARIE
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1863
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675