Inloggen
FLORA - ID 7723

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1851-04-10 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1851
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Barque
Masten: Three masts
Material Hull: Wood
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Jan Schouten, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1847-09-16
Launch Date: 1851-03-04
Delivery Date: 1851-04-00
Technical Data

Net Tonnage: 327.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 172.00 lasts
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1851
Datum agenda: 1851-04-10
Register nr: 18510284
Scheepsnaam: FLORA
Type: Bark
Lasten: 172
Gebouwd in provincie: Zuid Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Sandberg & Co.
Plaats: Dordrecht
Kapitein op moment van verzoek: Tijdeman, M.F.
Opmerkingen: eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1851-04-00 FLORA
Manager: Sandberg & Co., Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Sandberg & Co., Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands

Ship Events Data

1851-03-05: NRC 050351
Dordrecht, 4 maart. Heden namiddag omstreeks 6 uren is van de werf van de scheepsbouwmeester Jan Schouten met het beste gevolg te water gelaten het nieuw gebouwd en kopervast barkschip FLORA, gevoerd zullende worden door kapt. M.F. Tydeman, gebouwd voor een rederij onder directie van de heren Sandberg & Co alhier en bestemd voor de grote vaart.
1851-04-00: NRC 130451
Advertentie. Het nieuwe, gekoperde barkschip FLORA, kapt. Tydeman, uitmuntend ingericht voor passagiers, vertrekt uiterlijk 25 dezer van Dordrecht naar New York. Adres ten kantore van Sandberg & Co te Dordrecht.
1851-04-19: Vertrokken op eerste reis met 22 man naar New York/Java.
1857-02-14: NRC 030457
Hongkong, 14 februari. Het Nederlandse schip (bark) FLORA, kapt. A.A. Van Wijk, van Dordrecht naar Hongkong bestemd, hetwelk 14 oktober A° P° (opm: anno passato, verleden jaar) Anjer passeerde, is tot heden alhier nog niet gearriveerd (opm: zie NRC 010757).
1857-06-30: NRC 010757
Rotterdam, 30 juni. Het barkschip FLORA, gevoerd door kapt. A.A. van der Wijk, te Hongkong aangekomen, is met schade ten gevolge van doorstane stormen op het eiland Pulo Timoa (opm: mogelijk Pulau Timor) binnen geweest. De equipage had veel geleden door scheurbuik en tengevolge daarvan was een matroos overleden.
1857-08-31: NRC 010957
Rotterdam, 31 augustus. Naar men ons verzekert, is alhier uit Indië het bericht ontvangen dat de Nederlandse schepen (opm: barken) JOHANNES MARINUS, kapt. Verbrugh (opm: J. Verburg) en FLORA, kapt. A.A. van Wijk (opm: zie NRC 010757 en 011157), afgekeurd zijn.
De JOHANNES MARINUS was de 8e april van Batavia naar Nederland vertrokken, doch kwam de 8e mei daaraanvolgende met schade uit zee terug.
De FLORA was met een lading kolen van Dordrecht in China gearriveerd, had op de reis veel slecht weder doorgestaan en was met schade te Poelo Timoa binnen geweest.
1857-10-31: NRC 011157
Rotterdam, 31 oktober. In ons nummer van 1 september maakten wij melding van een bericht, dat, naar men ons verzekerde, alhier uit Indië was ontvangen, behelzende de afkeuring van de schepen JOHANNES MARINUS en FLORA. Van eerstgenoemde bodem werd dit bericht bevestigd, doch van de laatste niet en is dit van de zijde van de rederij tegengesproken – op grond waarvan wij het ook als twijfelachtig opgaven in de lijst van verongelukte schepen, die wij in ons nummer van 26 september plaatsten. Wij konden echter op ons herhaald onderhoud met die heren tot op heden geen openlijke rectificatie van het bericht van hen erlangen. Heden echter melden ons die reders, dat zij een schrijven uit Hongkong hebben d.d. 9 september, waarin gemeld wordt, dat het schip FLORA, kapt. A.A. van Wijk, de 15e juni te Bangkok (Siam [opm: Thailand]) was aangekomen, om, zo men hoopte, na een spoedige belading de retourreis naar Hongkong weer aan te nemen. Op grond van dit schrijven, herroepen wij gaarne ons vroeger bericht nopens het afkeuren van evengenoemd vaartuig.
1857-11-01: Final Fate:
Onderweg van Hong Kong naar Amoy geraakte de bark lek. Teneinde zinken te voorkomen werd het schip op 1 november 1857 in de Honghai Baai op strand gezet

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1851
Kapitein: Tydeman, Meynard Frederik / *1815 Harlingen – † 1852 op zee
College: Tot Nut van Handel en Zeevaart, Dordrecht
Vlagnummer: 55

Datum vanaf: 1853
Kapitein: Kooymans, Arie (overl. 1853)
College: Tot Nut van Handel en Zeevaart, Dordrecht
Vlagnummer: 55

Datum vanaf: 1853
Kapitein: Wijk, Andries Arie van der, / * Groningen 1814
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Vlagnummer: 93

Akten

ARCHIEF NA Den Haag 3.03.54 - 160 archiefnummer Dordt 174.
__________________________________________________

BIJLBRIEF
Naam schip: FLORA

Plaats en datum: bijlbrief dd. 25 maart 1851

Soort schip bark

Te voeren door kapt.

Bouwwerf / verkoper Jan Schouten, scheepsbouwmeester te Dordrecht

Eigenaar / aankoper Sandberg & Co., Dordrecht, directeuren

Groot volgens meetbrief 172 ton

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en nummer van registratie

Datum van registratie

Notaris

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden

Researcher/datum research ML/291205

Naam FLORA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1851
Toegang 3.03.54
Inventaris 160

Bronnen


Jaar: 1851
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: 3.03.54 - 160 archiefnummer Dordt 174.